Kategoriarkiv: Transkription & Översättning

När du behöver bra transkribering

Vill du ha en transkribering med guldkant? Då ska du anlita Transkribering.nu. Detta företag har en lång erfarenhet av transkribering.nu. Hos dem jobbar personal med vanan inne att transkribera. Du kan önska att jobbet görs av en person med vana för en viss dialekt till exempel. Det som detta företag gör är att en person transkriberar och en annan korrekturläser hela filen. Det garanterar att du får den allra bästa transkriberingen.

Vad är då en transkribering? Det är att ta inspelat material och omvandla det till en textfil. Det kan finnas många anledningar till att du väljer att spela in istället för att själv skriva. Det kan vara intervjuer, föreläsningar, samtal med mera. För att du ska få den allra bästa transkriberingen, så krävs det att du har en bra inspelning. Så ska du göra en inspelning som är längre än 3 timmar får du gratis låna utrustning av detta företag.

Få hjälp med att transkribera

Det finns en del som idag väljer att transkribera på egen hand det som de spelat in. Men att göra en transkribering, det tar tid och kräver att man är noggrann. Om du vill lägga din tid på annat så är det bättre att anlita proffs som gör det åt dig. Hos Transkribering.nu​​ så är all personal handplockad och alla har minst ett års erfarenhet av att transkribera. Dessutom genomgår de regelbunden fortbildning. När du anlitar dem för en transkribering så får du en mycket noggrann sådan.

Det är två erfarna transkriberare som jobbar i team. Dessutom finns det personal som har erfarenhet av olika dialekter, så att alla filer ska bli korrekta, även om det är svåra uttal. Med detta företag är det dessutom sekretess och allt behandlas konfidentiellt.

Transkribering av ljudfiler är lätt värt priset

​​transkribering av ljudfilerAlla som utför någon form av forskningsprojekt kan ha stor nytta av transkribering av ljudfiler​. Att forska är tidskrävande och det är många moment som ska utföras. Dessutom ska ju analys och göras och slutsatser dras och detta är ju ett arbete som är helt parallellt med själva transkriberingsarbetet.

Det kan därför vara bra att låta någon annan göra det. Fördelen med detta är bland annat att du anlitar någon som är expert på just det här momentet. Det behöver då vara en person med språkkänsla, inte minst för de dialekter som är aktuella och som intervjupersonerna talar, men också mycket annat.

 Att transkribera texter är inte speciellt kul om man inte språkvetare. Det är tidskrävande och gynnar inte ditt övriga arbete. Det är överlag bra att lära sig delegera arbete och inte göra allting själv. Transkribering är inget undantag utan snarare någonting som tydligt bekräftar hur viktigt detta är. Ingen hinner med allting. Detta gäller i alla sammanhang, inte minst vid forskning eller den här typen av skolarbete.

Transkriberingen tar tid

Transkribering är tidskrävande och tar väldigt viktig tid i anspråk, mer ju fler personer du har givetvis och ju fler intervjupersoner du har desto bättre material får du att arbeta med. 

Detta kan ju bli ett stort stressmoment om du ska göra allting själv. Att låta någon annan transkribera texter är helt enkelt lösningen i den här typen av situationer. Du får då en text som en lätthanterlig att dra slutsatser ifrån och analysera, då den inte innehåller för mycket utfyllnadsord och sådant som gör en text svårt att läsa, samtidigt som den återspeglar de samtal som ljudfilen spelar upp på ett korrekt sätt, utan att lägga till eller dra ifrån information.​​

Vad är transkribera?

Transkribera, det är att ta talspråk och göra om det till skriftspråk, om man förklarar det kort och enkelt. Det kan vara så att du har spelat in en intervju med någon och har en ljudfil. Denna ljudfil kan man transkribera så att det hamnar som ord på papper, i en text. En person som gör detta är en transkriberare.

Om du vill ha hjälp med att transkribera, så kan du anlita företaget TRANSKRIBERA MERA​​​. De kan snabbt och lätt göra om dina ljudfiler till att bli texter på papper, eller ett dokument. Du slipper då att ha med olika extra ord, och utfyllnadsläten och får bara en ren intervju nedskriven. Talspråket görs om till att bli korrekt skriftspråk utan att ta bort det väsentliga i det som sägs på ljudfilen.

Ta hjälp av en erfaren transkriberare

En del föredrar att transkribera sina egna ljudfiler, då det är saker som inte får komma vidare. Dock kan du anlita TRANSKRIBERA MERA helt utan problem, då allt beläggs med sekretess. Det kan vara skönt att slippa transkribera på egen hand, eftersom det tar tid. Då är det bättre att låta någon som är erfaren göra det åt dig och det snabbt, till ett fast och lågt pris. 

Transkribera Mera transkriberar texter till ett mycket bra pris. Oavsett ljudfil, så som intervjuer, möten, eller annat du behöver ha i skrift kan du lämna till dem. Hos detta företag kan du få en stor mängd översatt från talspråk till skriftspråk och det snabbt och smidigt!​​