Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
Matsson, Kjell-Ove

Arkivförteckning

E 1
Korrespondens
 

Korrespondens rör främst fartygsuppgifter, marinarkeologi och dykning.
Serien i arkivkartong.

Matsson hade sin korrespondens samlad i två pärmar som ingick i hans eget volymnumreringssystem. Därutöver har några enstaka brev påträffats vid ordnandet och lagts till volym 1.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1972 -- 1991
1975-1988; (N18 + N19)
1972-1991 (mindre fascikel med enstaka brev som påträffats vid ordningsarbetet.)  
2
1989 -- 1999
(N20 + N21)  
F 1
Handlingar rörande sjöfart på Mälaren
 
F 1 A
Handlingar rörande anläggningar i och vid Mälaren
 

I denna serie finns excerpter från olika arkiv, muntliga uppgifter, fotografier etc fördelade på olika verksamheter som har anknytning till sjöfart.
Serien i pärmar.

Siffrorna i parentes i anmärkningskolumnen är Kjell-Ove Matsons egen numrering på pärmarna.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Sjökrogar (1)  
2
Vrak (2)  
3
Tegelbruk (3)  
4
Varv (4)
Ankarplatser (5)
Lastageplatser (6)
Övrigt (7)  
5
Ångbåtsbryggor (8)  
6
Ångbåtsbryggor (8)  
7
Sandtag - grustag (9)
Fornborgar (10)  
F 1 B
Fartygsuppgifter från Mälaren
 

Uppgifter om fartyg som funnits i Mälaren, sorterade alfabetiskt efter fartygsnamn.
Varje fartyg som finns med har ett maskinskrivet registerblad med uppgifter samlade av Matsson. Det finns också excerpter, fotografier, tidningsurklipp osv. Serien ligger fortfarande i pärmar om ej annat anges. Från de volymer som lagts i arkivkartong har fotografierna överförts till fotoarkivet. På registerbladen har då antecknats när foton finns.

Siffrorna i parentes är Kjell-Ove Matsons egen numrering på pärmar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Abba - Amy, samt namnlösa fartyg (M1) Ak.  
2
Ancive - Axel (M2) Ak.  
3
Baggsjön - Bönan (M3) Innehåller också en tryckt specifikation från Öresundsvarvet över motorbogserbåt N:r 111 för Västerås stads hamnstyrelse. Ak.  
4
Cabel - Cyrus (M4) Ak.  
5
Dafne - Döbeln (M5) Ak.  
6
Ebba - Emy (M6) Ak.  
7
Ena - Express (M7) Ak.  
8
Fabris - Förtroendet (M8) Ak.  
9
Gajo (Gayo) - Göteborg (M9) Ak.  
10
H 101 - Ivar Blå (M10) Ak.  
11
J Sigrid Edström - Järpen (M11) Ak.  
12
K. A. 13 - Köping II (M12) Ak.  
13
La Bolina - Lövvik (M13)  
14
Magali - Mörten (M14)  
15
N.A.B 1 - Nötknäpparen (M15)  
16
Oaxen - Pörtö (M16)  
17
Raaf - Rösten (M17)  
18
Sabina - Sjötransport I (M18)  
19
Skandia - Stryklod (M19)  
20
Strängnäs - Sörfors (M20)  
21
Tamm - Törevik 47 (N1)  
22
Uddby - U.T.B. nr 78 (N2)  
23
Vaardag - Wettern (Vättern) (N3)  
24
Ylva - Östra skärgården III (N4)  
F 1 C
Övriga handlingar om sjöfart på Mälaren
 

Serien i arkivkartong om ej annat anges.
Siffrorna i volymanmärkningen är Matssons egen numrering.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1978 -- 1991
Fartygsanlöp till Västerås hamn, pressklipp. (N6)  
2
Excerpter och handlingar rörande förlisningar, även sonarbilder och sjökortskopia. (N7) Pärm.  
3
Vrakregister. Besiktning av vrak gjorda av K-O Matsson och andra. Flertalet rapporterade till SMA.
(N8) Pärm.  
4
1972 -- 1999
Pressklipp, (N11+N12)  
5
1853 -- 1933
Västerås hamn. Avskrift av hamnanlöp och hamnuppbörder, 1853-1933.(N13)
Skeppsmätareböcker, avskrifter från Stocksholms stadsarkiv, 1779-1922. (N14)  
6
1820 -- 1921
Södertälje kanalverk, avskrift ut slussjournaler etc, 1820-1921. (N15 och N16).  
7
Krogar. (N17) Pärm  
F 2
Handlingar rörande sjöfart på Strömsholms kanal
 
F 2 A
Fartygsuppgifter Strömsholms kanal
 

Uppgifter om fartyg som gått på Strömsholms kanal, sorterade alfabetiskt efter fartygsnamn. Varje fartyg som finns med har ett maskinskrivet registerblad med uppgifter, oftast excerpter från olika arkiv. Det finns också fotografier, tidningsurklipp osv. Serien ligger fortfarande i pärmar.

Siffrorna i parentes är Kjell-Ove Matsons egen numrering på pärmar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
A - F (Ö3)  
2
G - Q (Ö4)  
3
R - Ö (Ö5)  
F 2 B
Övriga handlingar rörande Strömsholms kanal
 

Serien i arkivkartong om ej annat anges.
Siffrorna i volymanmärkningen är Matssons egen numrering.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Strömsholms kanal arkiv, gamla och nya förteckningen. (Ö1 + Ö2)  
2
Pressklipp (Ö6 + Ö7)  
3
Foton monterade på kartong (Ö8);
Tidskrifter, broschyrer och pressklipp (Ö9).  
4
Excerpter, korrespondens, arkivkopior mm. (Ö10). Pärm.  
5
1797 -- 1940
Avskrifter ur Strömsholms kanal arkiv.
Slusspecialer 1797-1799, 1801-1830;
Uppbörd vid slussarna, 1831-1940. (Ö11)  
6
Kanalföreningen. Protokoll, handlingar, korrespondens. (Ö12) Pärm.  
7
Kanalföreningen. Projekt Smebackare. (Ö13) Pärm.  
8
Bergslagens sjöar och hyttor. (Ö14) Pärm.  
9
1821 -- 1888
Avskrifter ur Strömsholms kanal arkiv:
Sjömansrullor A-Ö, 1800-tal;
Avräkningsbok 1888;
Sjömansrullor, 1821-1863;
Uppbördslängd för skeppare och matroser, 1822-1862;
Fartygens antal och dräktighet, 1864 mm
(Ö16)  
F 3
Handlingar rörande sjöfart på Hjälmaren
 
F 3 A
Fartygsuppgifter Hjälmaren
 

Uppgifter om fartyg som gått på Hjälmaren, sorterade alfabetiskt efter fartygsnamn. Varje fartyg som finns med har ett maskinskrivet registerblad med uppgifter, oftast excerpter från olika arkiv. Det finns också fotografier, tidningsurklipp osv. Serien ligger fortfarande i pärmar.

Siffrorna i parentes är Kjell-Ove Matsons egen numrering på pärmar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
A - G (Ö18)  
2
H - N (Ö19)  
3
O - Ö (Ö20)  
F 3 B
Övriga handlingar rörande Hjälmaren
 

Serien i arkivkartong om ej annat anges.
Siffrorna i volymanmärkningen är Matssons egen numrering.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1841 -- 1909
Hjelmare kanal arkiv:
Avskrift av slussjournal (?), 1841-1909.
(Ö15)  
2
Historik Hjälmare kanal;
Arkivförteckning Hjelmare kanalverk. (Ö17).  
3
1769 -- 1840
Avskrift av uppbördsspecial för Hjelmar slussverk, 1769-1840.
(Ö21)  
4
Uppgifter om krogar, vrak, tegelbruk, varv, ankarplatser, lastageplatser och hamnar samt övrigt. Hjälmarekortet. (Ö22) Pärm.  
F 4
Handlingar rörande sjöfart på mindre sjöar
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Fartygsuppgifter för Båven, Yngaren, Klämmingen, Lindesberg & Råsvalen, Långsvan, Norasjön, Fåsjön, Näshultasjön, Tisaren, Tisnaren, Wäsman & Hillen, Övre och Nedre Vettern.
(N5) Ak.  
F 5
Handlingar rörande sjöfart ordnade topografiskt
 

Dessa handlingar låg i mappar och kuvert och har sammanförts till volymer. Blandat innehåll som är sorterat alfabetiskt efter ort i två omgångar. Den första omgången (vol 1-5) innehåller mycket uppgifter om färjor, men även allmänt om sjöfart. Andra omgången (vol 6-18) är mer allmän. Det fanns ingen uppgift om exakt vilken system Matsson har använt sig av när han gjorde uppdelningen.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Adelsö färja; Aggarö; Biby färja; Birka; Biskops-Arnö; Björksundet och färjan; Bockholmssund; Färja Bromma-Loviselund; Botkyrka - Vårby -Sätra; Bryggholmen; Drottningholm-Fittja AB (fartyg ägda av); Ekholmssundssviken - Stäket - Uppsalarännan; Elba – värdshus och krog; Eldsunds färja; Erikssunds färja; Eskilstuna kanal- och slussverk; Eskilstunaån.  
2
Estbröte; Flottsunds färja och krog; Färingsö; Färja Fånöö-Sandviken; Garnsvikens färja; Gällstaö; Helgö; Hjulsta färja och bro; Hjelmare kanal och docka; Hjelmaresund färja och bro; Hässelby - Bromma, Sundbyberg; Järfälla; Kersödrag.  
3
Kolsundet; Kopparbergs län; Kvicksund; Kärrbo; Liljeholmens färja och bro; Lullehofs färja och bro; Läggesta färja och bro; Lövsta färja; Mariefred; Mariefredsviken; Mellansundets färja och bro; Mälaröarna (Lovön, Adelsö, Munsö, Färingsö, Helgö); Nockebybro; Oknön, Aspön och Tosterön.  
4
Ridö, Prästfjärden ; Ryningsbergs färja; Färjestället vid Röstens krog, Ekerö; Sanda, Tosterö; Saxgarn, Blacken; Selaön; Signhildsbergs färja; Sigtuna västra och östra färja; Skeppsgårdar; Skoklosters färja; Stafsunds färja; Stallarholmen och färjan.  
5
Stensätra – Sundsörsviken; Strängnäs färja; Stäket; Sundsör och Nykvarns bruk; Södermanlands län; Traneberg Nockeby Drottningholms bro; Tidö - Vikhus - Fiholm - Fullerö; Torpa; Trögd; Tynnelsö; Färja Tyska botten-Drottningholm; Warpsund; Wärhulta; Vestmanlands län; Vårbyviken, Fittja varv; Ängsö, Ängsö färja;, Örebro kanal och sluss; Örsands färja.  
6
Arboga, Enköping  
7
Eskilstuna, Kungsör  
8
Köping  
9
Mariefred, Enhörna  
10
Sigtuna, Stockholm  
11
Strängnäs, Södertälje  
12
Torshälla, Upplandsbro  
13
Uppsala  
14
Västerås  
15
Åkers styckebruk, Ängsö  
16
Örebro, Örsundsbro  
17
Koppar och bergverk  
18
Mälaren och Hjälmaren  
F 6
Övriga handlingar rörande sjöfart
 

I denna serie ligger allt material som inte kunnat insorteras i övriga serier. En del av volymerna lagts samman av Matsson själv, dessa har kvar sina äldre numreringar. Övriga är sammanlagda av osorterat material.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Handlingar rörande marinarkeologi;
Bland annat utskrifter från SMA, excerpter, korrespondens. (N9)
Pressklipp, rapport sonarprojekt. (N10)
Handlingar rörande marinarkeologisk kurs.  
2
1870-tal
Register över fartyg, 1870-tal, avskrifter ur Stockholms sjömanshus arkiv, ;
Förteckning över Stockholms sjömanshus arkiv;
Förteckning över Trollhätte kanal och slussverks bolag.
(Ö23)

Förteckning över fartyg i olika städer, 1824-1865.Avskrifter ur Riksarkivet, Kommerskollegiet, Kammarkontorets arkiv. Årsberättelser för handelsflottan, ser 1.
(Ö24)  
3
Förteckning över fartyg i olika städer, 1866-1911. Avskrift ur Riksarkivet, Kommerskollegiet, Kammarkontorets arkiv. Årsberättelser för handelsflottan, ser 1.
(Ö25)  
4
1820 -- 1950 -- talet
Förteckning över sjömän 1820-1850-tal, alfabetisk och handskriven;
Fartygsregister från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet, alfabetiskt.
(Ö26)  
5
Vrakuppgifter:
Albyvraket (Färingsö), Arbogavraket, slupen Carl – Köping, sjöförklaring för slupen Frithiof 1870, Gambrinus II förlist 1908, stockbåten vid Norrtorps udde Granfjärden, skonerten Habil, Idogheten förlist 1826 bärgad före 1835, sjöförklaring pråmarna Kinda 3 o 8 1921, sjöförklaring förlisning 1826 vid Krusenberg, hjulångaren Josephine, Mercurius förlist vid Svarthäll 1757, Mälarjakten vid Prästfjärden, skonerten Oscars sjöförklaring 1899, Salpeterskutan Djurgårdsudd 1709, Silverhällsvraket, vraket i gamla hamnen i Västerås.  
6
Diverse excerpter, tryck etc:
Brandholmsunds krog – brandförsäkringshandlingar,
Chapman, kopia: “om rätta formen på skeppsankrar” “om rätta sättet att finna belägenheten av ett skepps centrum..”,
Handbok för passagerare med ångfartyg på Mälaren 1825 – kopia,
Sveriges segelfartygsförenings medlemsförteckning 1946,
Sätra varv,
Tryck i original: Kongl.Maj:ts förnyade hamnordning 1726, Berättelse om slaget vid Svensksund (O Cronstedt), Avhandling om Strömsholms kanal och slussverk1797.
Reglemente för Vesterås stads skeppare 1826,
Dubbelmordet å slupen Anna 1881
Byggnadskontrakt St Brita 1804, dagsverken på St Brita, Skepparekontrakt på jakten Christina 1805-06, Handlingar rörande jakten Carolus då den ägdes av Eva Bielke, Bergshammar,
Redogörelse för underhållet av segeldjupet i Hjälmaren 1894,
Kronofogdearkiven,
Kongl. Majt:s utslag 30/11 1825 ang utprickning i Mälaren.
Ur Enköpingsposten julnumret 1958: Mälarens ångbåtsbryggor samt Gustav Vasa har hållit hov på Byggholmen,
Förteckning över anställda; okänt rederibolag 1825.
Samuel Owens självbiografi  
7
Diverse excerpter, tryck etc:
Arkiv på Carolina;
Swänske Monterade Frijskep för Wästerwijks skepz Compagniet, 1663;
Skeppslistor, Stockholm 1672 och 1693;
SFS no 82 " Mätning av handelsfartyg o båtar" och no 83 "Instruktion för Skeppsmätare" 1866, tryck;
Reglement för Farten å Strömsholms kanal, 1921, tryck;
Åländskt skeppsregister;
Matriklar KSSS, SXK;
Båtförlisning norr om Singö;
Elektriska båtar;
Fartygsförteckning, bogserbåtar;
Fraktsedel, 1916 (original);
Diverse arkivförteckningar och andra excerpter;
Utställningstexter (flaskor);
Om Hjejlen i Danmark och Skidbladner i Norge;
Excerpter om förlisningar och vrak  
J 1
Kartor och ritningar
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Ritningar:
Båt med elektrisk drivkraft, W Lindbergs verkstad och varfs aktiebolag, 1894 (se ritningsregister);
Lastpråm för Strömsholms Canal, C A Lindvall, 1860, papperskopia i 2 ex;
Last-Ångbåt, Hjelmare docka Hugo Stenström, 1901, papperskopia i 2 ex;
"C. F. von Hermansson", ex. "Kedjen", 1884, "från Trummelsbergs "arkiv" ", papperskopia;
M/Y Stella Marina, för Erik Åkerlund, Ekensberg 1930, papperskopia delad i 2 ex.

Sjökort:
Special öfver Segel-Leden igenom Qvick-sund, u.å. fotokopia;
Ridön, Aggarön i Mälaren, 1974

Kartor:
Topografisk karta norr om Hjälmaren (Köping, Arboga, Fellingsbro mm), 1859;
Charta öfver Strömsholms sluss-werk, 1797, nytryck 1970;
Charta öfwer Siön Hjelmaren, 1680-tal, fotokopia ev från KB;
Karta över Björkö (Birka), Gripenhjelm, u.å., papperskopia;
Geografisk karta av situation mellan Hjälmaren och Arboga å och nya gravens lopp, 1626, papperskopia från RA;
Kartor över Enhörna från sten-, brons-, järnålder och Birkatid samt "modern" tid, papperskopior;
Selebo härad, Södra delen (Mariefred), 1902;
Ekonomisk karta, Mariefred;
Strängnäs stad, stadskarta, 1970.

Handlingar:
Beskrivning till kartan över Selebo Härad, 1900;
Kopior av kartor och arkivhandlingar rörande tegelbruk vid Sundbyholms slott.

Affischer till utställningar Sjöhistoriska museet:
Så ser vi på båtar. Tore Palm och Bengt Lundin, 1979;
Marinarkeologi - vad är det?,1979

Almanackor:
Strängnäsalmanackan, 1986;
Almanack 1981 med motiv från ett svunnet Enköping

Jubileumsår med Ostindia, mapp med 4 färgtryck med motiv från Kanton, Rörstrand, 1979.  
K 1
Fotografier
 

Ett mindre antal fotografier har förts till fotoarkivet och återfinns där. Ytterligare fotografier ligger utspridda i de olika volymerna. Det är både bilder som Matsson själv har tagit, men också kopior ur olika arkiv- och museisamlingar.

K 1 A
Negativ
 

Negativ från Matssons egna fotografier, en pärm.

K 1 B
Positiva fotografier
 

Fotografier urplockade ur serie F1B. Fotografierna är tagna av Matsson själv eller kopior från arkiv, museer eller andra fartygsforskare. Fotografierna FO-numreras och registeras i fotoarkivets databas. 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04