Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
Brohäll, Per

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/SSHM/SME/27-1

Arkiv:  Brohäll, Per

Tidsomfång:  1923 -- 1982

Omfång: 
Hyllmeter: 4,3
Volymer: 96

Placering:  Depå: SM Enskilda arkiv

Arkivinstitution: Sjöhistoriska museet

Arkivbildare:  Brohäll, Per (1917 – 1989)

Indexeringstermer

Konstruktör Person (även släkt)

Historik

H I S T O R I K

Per Brohälls samling
1996:014

Per Brohäll (1917-1989) föddes i Forshaga, Värmland. Efter studentexamen 1935 genomgick han 1937-39 flygkrigsskolan i Ljungbyhed. Han var sedan anställd i Flygvapnet till 1967. Från 1968 hade han en egen firma, Brohälls konstruktionsbyrå AB.


Brohäll uppmärksammades 1950 som båtkonstruktör genom att vinna Yachting Worlds pristävling om People´s boat. Brohäll ritade främst båtar avsedda för familjebruk. Av hans tidigare konstruktioner var många avsedda för amatörbyggare (Pop 16, Stanley 19 etc). Många av hans båtar kom att produceras i stort antal (till exempel segelbåtarna Trissjollen, Viggen och Vega och motorbåtarna i Albin-serien). Hans konstruktioner för Larsson Trade, senare Albin Marin, gjorde det företaget till en av de största båttillverkarna i Europa under 70-talet.

Brohäll skrev artiklar om segling, båtkonstruktion och båtbygge i tidskriften Till Rors, framförallt under 1950-talet. Han skrev också böcker bland annat Min segelbåt (1:a uppl 1957) och Bygg båten själv (1965).

Brohälls samling överlämnades 1996 till Sjöhistoriska museet av hans son Göran Brohäll. Den består av handlingar, ritningar och fotografier. Fotografierna förvaras i museeets fotoarkiv och är särskilt förtecknade. Även ritningarna är förtecknade för sig i ritningsregistret (se nedan för strukturen på ritningarna).

Litteratur om Per Brohäll

Svenska yachtkonstruktörer. Per Brohäll. I: Till Rors 13/1963 s. 14-15.
Per är “pappa” till 25 000 båtar. I: Båt & Sjö 3/1988 s. 45-47
Per Brohäll. I:Vem är det? 1989 s. 173
Per Brohäll. Familjebåtarnas nydanare. I: Trendbrott. Med fem båtkonstruktörer genom 100 år. Av S. Nylander, S. Herlin och B. Forslund. Stockholm 1993 s. 73-82.PER BROHÄLLS RITNINGSSAMLING

Ritningarna ligger sorterade kronologiskt efter årtal, förutom ett fåtal som inte är daterade. Sist i serien ligger ritningar från andra konstruktörer som också ingick i samlingen, några original, men främst kopior.

För ett flertal av Per Brohälls ritningar till de båtar som var avsedda att massproduceras, finns också detaljritningar från tillverkarna. Det stora flertalet av Brohälls båtar byggdes av Albin Marin och en stor del av detaljritningarna har därför deras ritningsnummer. Eftersom antalet detaljritningar för vissa båtar är stort, upp till flera hundra, har inte alltid varje enskild ritning fått ett unikt nummer. De har istället samlats ihop så att ritningar som täcker samma område ligger under samma nummer. Förutom Albin Marin så finns det också ritningar från Karlskronavarvet över Karlskrona Viggen.

Samtliga ritningar finns detaljregistrerade i Sjöhistoriska museets ritningsregister.1996:14:1-112 Brohälls egna konstruktioner

1996:14:113-219 Ritningar från andra konstruktörer

1996:14:220-260 Sjökort och kartor


2012 skänktes fler ritningar till konstruktionerna till AlbinViggen och KarlskronaViggen från Viggenklubben. De har fått ett eget accessionsnummer, 2012:14, men fysiskt ligger ritningarna tillsammans med de Viggenritningarna i Brohälls samlingar.
Arkivförteckning

F 1
Handlingar rörande konstruktionsverksamhet
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1960 -- t -- 1980 -- t
Handlingar rörande SXK:s konstruktionsuppgift 1/69. Korrespondens (England, Australien). Certifikat för Vega, Viggen och Stanley 19. Protokoll, korrespondens (SYR; Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening).

Handlingar rörande bolagsbildning, allmän självdeklaration, arbetsgivaravgift, kontrolluppgifter, skattsedlar m.m. (Brohälls konstruktionsbyrå AB).  
2
1946 -- 1972
Manuskript till artiklar i tidskrifter och böcker. Illustrationer. Korrespondens med förlag.  
F 2
Handlingar rörande kappsegling
 
Volym
Tid
Anmärkningar
3
Tidningsartiklar – mätningsregler, klassindelning, handikapp, IOR, RORC, CCA m.m.  
4
Tidningsartiklar – havskappsegling (Bermuda, Honolulu, Söderhavet, Whitbread Round the Word, Sir Francis Chichester m.m.).  
5
Tidningsartiklar – kappsegling (regler, banor, America´s Cup, olympiska seglingar, matchracing, teamracing, kappseglingsråd m.m.).  
6
1960 -- 1966
Program, start- och resultatlistor, tidningsklipp m.m. från kappseglingar i vilka P. Brohäll deltagit.  
7
1967 -- 1972
Program, start- och resultatlistor, tidningsklipp m.m. från kappseglingar i vilka P. Brohäll deltagit.  
8
1973 -- 1982
Program, start- och resultatlistor, tidningsklipp m.m. från kappseglingar i vilka P. Brohäll deltagit.  
F 3
Handlingar rörande båtkonstruktion och båtbygge
 
Volym
Tid
Anmärkningar
9
Tidningsartiklar – allmänt om båtkonstruktion. Förteckning över tidningsartiklar om båtkonstruktion.  
10
Div. tidningartiklar. Båtkonstruktion ("Hur jag ritar min båt" , illustrationer m.m.). Båtbygge (motorbåtar, husbåtar, roddbåtar, kanoter). Förteckning över tidningsartiklar om motorbåtar, roddbåtar och jollar.  
11
Tidningsartiklar – båtbygge (byggbeskrivningar, reparationer, bordläggning, spant, däck m.m.). Förteckning över tidningsartiklar om utrustning och målning.  
12
Tidningsartiklar – båtbygge (ur engelska tidskrifter). Byggdetaljer (inredning, luckor, skåp, roder m.m.). Byggbeskrivningar (VB 32, PB 11, Mirror 11, sportfiskebåt). Kostnader. Besiktning. Båtvarv.  
13
Tidningsartiklar – båtbygge (doghouse, kojer, ventilation, värme, pentry, pumpar m.m.). Trailers. Flaggreglemente. Förteckning över tidningsartiklar om uppvärmning, ventilation, inredning och utrustning.  
14
Tidningsartiklar – biografier över båtkonstruktörer från Sverige, Norden, England, Frankrike, USA m.m. Båtvarv. Båtfolk. Klubbar.  
15
Tidningsartiklar, reklambroschyrer – segelbåtar av svenska konstruktörer (Abrahamsson - Wallin). Förteckning över tidningsartiklar om segelbåtar.  
16
Tidningsartiklar, reklambroschyrer – segelbåtar av konstruktörer från Danmark, Finland, Norge, Nya Zeeland, USA.  
17
Tidningsartiklar – segelbåtar av engelska konstruktörer.  
18
Tidningsartiklar – segelbåtar ("långfärdsbåtar över 9 ton") av engelska konstruktörer.  
19
Tidningsartiklar. – segelbåtar av amerikanska konstruktörer (Alberg - Watts). "SORC-special".  
20
Tidningsartiklar, reklambroschyrer – segelbåtar byggda i Argentina, Australien, Frankrike, Holland, Italien, Nya Zeeland, Spanien, Tyskland.  
21
Tidningsartiklar – segelbåtar (1/4-tonnare, 1/2-tonnare, 3/4-tonnare).  
22
Tidningsartiklar, reklambroschyrer – segelbåtar (minitonnare, "trailerbåtar", ketcher m.m).  
23
Tidningsartiklar – segelbåtar (katamaraner och trimaraner, flerskrovsbåtar, båtar med dubbla kölar).  
24
Tidningsartiklar, reklambroschyrer – "båtars utveckling." Forn-båtar. Allmogebåtar. Colin Archer-båtar. Om segelbåtars hastigheter m.m. Artiklar av Erik Salander.  
25
Kompendium - Wind Propulsion of Commercial Ships. Rapporter, examensarbete – segel på handelsfartyg. Korrespondens, skisser – ombyggnad av lastfartyget Älva till skonare. Tidningsartiklar – segelfartyg.  
26
Tidningsartiklar – kulturhistoriska artiklar om västkusten. Segel- och motorbåtars historia. Nautiska termer.  
27
Tidningsartiklar, reklambroschyrer – motorseglare. Förteckning över tidningsartiklar om motorseglare  
28
Tidningsartiklar, reklambroschyrer – motorbåtskonstruktion. Motorer. Stirlingmotorn. "How Marine Engines Work."  
29
Tidningsartiklar, reklambroschyrer, foton – motorbåtar  
30
Reklammaterial (pärm) – Fm, Tempest och Petter marinmotorer. Handbok – Perkins Diesel Engines. Reklambroschyrer – Scania marinmotorer.  
31
Tidningsartiklar, reklambroschyrer, korrespondens – Motorer. Propellrar.  
32
Pärm – BÅT-AMA. Båtbranschens referensverk.  
33
Pärm – Safety Standards for Small Craft (utg. av American Boat & Yacht Council).  
34
Kataloger – "Boatbuilder´s International Directory" m.fl. Årsskrifter, matriklar m.m. – Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar. Varvsbladet 1951-52 (enstaka nr). KSSS 125-årsjubileum.  
35A
Reklammaterial (pärm)- Sparlight. Alloy Masts. Reklambroschyrer – Seldén Mast AB  
35B
1920 -- tal -- 1954
Brev från och till Per Brohäll.
Från barndomen på 1920-talet, ungdomen på 1930-talet och fram till 1954. Många brev från löjtnanten vid flygvapnet Per Brohäll till sin mamma och pappa före och under kriget.  
F 4
Handlingar rörande båttyper konstruerade av Per Brohäll
 
Volym
Tid
Anmärkningar
36
ALBIN 15, 17, 21, 22, 23, 25 – reklambroschyrer, provningsprotokoll, skisser, foton, korrespondens.  
37
ALBIN 23 – reklambroschyrer, provningsprotokoll, skisser, stycklista, utslagstabell.  
38
ALBIN 25 – reklambroschyrer, provningsprotokoll, skisser, korrespondens, stycklista, utslagstabell, tidningsartiklar.  
39
ALBIN 25 – provningsprotokoll (vibrationer, fart, släpprov, motorer m.m.).  
40
ALBIN 25 de Luxe – provningsprotokoll (fart, ljudnivå, bränsleförbrukning m.m.), stycklista.
ALBIN 25 Fisherman – skisser, ritningar, korrespondens, stycklista.  
41
ALBIN 26 – provningsprotokoll, foton, diabilder, stycklista, utslagstabell, skisser, reklambroschyrer, tidningsartiklar.  
42
ALBIN 30 – provningsprotokoll, stycklista, utslagstabell, skisser, ritningar, korrespondens.  
43
ALBIN 30 – stycklista, handbok, reklambroschyrer, tidningsartiklar, korrespondens, skisser, ritningar, provningsprotokoll.  
44
ALBIN MOTOR AB – instruktionspärm.  
45
MOTORBÅTAR (5,3 m plywoodmotorbåt; 5,65 m motorbåt för Tekniikan Maailma; 6 m plywoodmotorbåt; 8,25 m stålmotorbåt) – skisser, ritningar, specifikation.  
46
PB 63 ("ekonomimotorbåt") – skisser, ritningar, stycklista, korrespondens, tidningsklipp.  
47
PEOPLE´S BOAT – skisser, ritningar, korrespondens, tidningsartiklar.  
48
POP 16 – skisser, ritningar, korrespondens, tidningsartiklar.
STANLEY 19 – skisser, ritningar, korrespondens, tidningsartiklar.  
49
MS 59 - MS 104 – skisser, ritningar.
P 28 havskryssare – reklambroschyrer.
PLYESTER – skisser, utslagstabell, korrespondens.
SIMPLEX – tidningsartiklar, utslagstabell.
SOLA – skisser, korrespondens.
1/4 - tonnare ("Sioto") – skisser, utslagstabell, korrespondens.
THULEX – tävlingsförslag i KSSS konstruktionstävling 1963.
Div. båtar konstruerade av P. Brohäll.  
50
TRISSJOLLEN – skisser, ritningar, korrespondens, reklambroschyrer, tidningsartiklar.
MINI , LILL och STOR TRISS – skisser, ritningar, reklambroschyrer, tidningsartiklar.  
51
TUR 97 – skisser, ritningar, specifikation, stycklista, reklambroschyrer, tidningsartiklar.  
52
TUR 97 – prislistor, offerter, kontrakt, fakturor, korrespondens.
TUR 89 - skisser, korrespondens.  
53
VEGA - handbok, provningsprotokoll (fartprov), stycklistor, reklambroschyrer.  
54
VEGA - skisser, ritningar, stycklista, reklambroschyrer, "Vega-tips".
VEGA Mk II.  
55
VEGA - ritningar, reklambroschyrer, tidningsartiklar, korrespondens.  
56
VEGA - korrespondens, matriklar (Vega-klubbar, Vega Friendship Race).  
57
VEGA - ägarförteckning, matriklar, korrespondens, protokoll, regler (Vega-klubbar, VODA).  
58
VIGGEN - skisser, ritningar, stycklista, reklambroschyrer, tidningsartiklar, korrespondens, handbok.  
59
VIGGEN - stadgar, protokoll, korrespondens, matriklar, "tekniska tips" (Viggen-klubben).  
F 5
Tidskrifter
 
Volym
Tid
Anmärkningar
60
1972 -- 1980
Vega-Bulletin nr 1 - 25 (Medlemsblad för holländsk Vega-klubb).  
61
1980 -- 1984
Vega-Bulletin nr 26 - 37 (Medlemsblad för holländsk Vega-klubb).  
62
1984 -- 1990
Vega-Bulletin nr 38 - 55 (Medlemsblad för holländsk Vega-klubb). Nr 54 saknas.  
63
1979 -- 1989 1968 -- 1970
Viggenbladet (Medlemsblad för Viggenklubben).

Viggen-nytt (Aktuellt om fritidsbåtar från Karlskronavarvet AB)  
64
1967 -- 1989
Trissjollebladet (Svenska Trissjolleförbundets medlemsblad). Årgång 1984 saknas.  
65
1923 -- 1924,1933 1983
Kanotisten (Tidning för kanotidrotten). Enstaka nr.


Veteranbåten (Medlemsblad för Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar). Enstaka nr.

Internationell Vega Bulletin, nr 1.

Vega-Loggen (Informationsbulletin fra Vega-klubben i Norge). Enstaka nr.

Vegabladet, nr 1. (Medlemsblad för västkustens Vegaklubb).

Vega-bladet. Enstaka nr.  
J
Ritningar
 

Samlingen innehåller ca 3000 ritningar samt ett 40-tal sjökort och kartor. Ritningarna finns registrerade i detalj i Sjöhistoriska museets Ritningsregister.
Ritningsnummer ser ut så här:

1996:14:1-112 Brohälls egna konstruktioner
1996:14:113-219 Ritningar från andra konstruktörer
1996:14:220-260 Sjökort och kartor

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1996:14:1-11  
2
1996:14:12-25  
3
1996:14:26-41  
4
1996:14:42:1-24  
5
1996:14:42:25-44  
6
1996:14:42:45-65  
7
1996:14:43-54  
8
1996:14:55:1-24  
9
1996:14:55:25-42  
10
1996:14:55:43-49  
11
1996:14:56-59  
12
1996:14:60-61  
13
1996:14:62-70  
14
1996:14:71-73  
15
1996:14:74-77  
16
1996:14:78  
17
1996:14:79:1-41  
18
1996:14:79:42-71  
19
1996:14:79:71-218  
20
1996:14:80  
21
1996:14:81-82  
22
1996:14:83-87  
23
1996:14:88-98  
24
1996:14:99-112  
25
1996:14:113-160  
26
1996:14:161-193  
27
1996:14:194-209  
28
1996:14:210-219  
29
1996:14:220-260 Sjökort och kartor  
30
Storformat, blandade nummer. Exakt vilka ritningar som ligger i storformatslådan framgår i varje post i ritningsregistret.  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04