Visual Arkiv på nätet Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
Esperanto societo i Borås

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/P004/FAB/2683

Arkiv:  Esperanto societo i Borås

Tidsomfång:  1955 -- 1973

Omfång: 
Hyllmeter: 0
Volymer: 0

Placering:  Depå: Föreningsarkivet i Borås

Arkivinstitution: Föreningsarkivet i Borås

Arkivbildare:  Esperanto societo i Borås (1955 – )

Indexeringstermer

Kultur Bildning, språk Borås -

Historik

Esperanto Society i Borås bildades den 12 november 1955 när Esperantoklubben "Verda Rondo" och Arbetarnas (Laborista) Esperantoklubb i Borås slogs samman.

Arkivförteckning

A 1
Protokoll
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1999:1586
1955
Mapp
Protokoll fört vid bildandet av Esperanto societo i Borås den 12 november 1955.  
F 1
Handlingar av skilda slag
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1999:1586
1973
Mapp
Medlemskort (membrokarto).  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/02