Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
STOREBRO BRUKS ARKIV

Arkivförteckning

A
Protokoll
 
A 1
Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1910 -- 1922
Handskrivna i protokollsbok.  
2
1930 -- 1944
Handskrivna i protokollsbok.  
3
1944 -- 1951
Handskrivna i protokollsbok.  
4
1930 -- 1952
Pärm
Kopior och utdrag med årsredovisning, förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, stadgar, registreringsbevis m.m.  
5
1953 -- 1965
Pärm
Original, kopior, utdrag. Med årsredovisning m.m.  
D
Register och liggare
 
D 1
Äldre arkivförteckningar och -register
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1912 -- 2009
Register öfver handlingar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter. Handskrivet original upprättat före 1912. Finns även maskinskrivet i folioformat. Registret omfattar Dokument Nr 1 – 274. Se F1a:1.

Register över Bruksarkivets fyra områden samt en inledande sammanfattning, Stiftelsen Brukskultur 2009.

Förteckning över Redovisningsböcker 1793-1966, Stiftelsen Brukskultur 2008.

Register över allmänna dokument nr 0-638:2, Stiftelsen Brukskultur 2009.

Register över kartor och fastighetshandlingar 1690-1977, Stiftelsen Brukskultur 2009.

Register över torpkontrakt, Stiftelsen Brukskultur 2009.

Databas för sökning av dokument inom område Nr 2 Allmänna dokument, Stiftelsen Brukskultur 2009.  
E 1
In- och utgående skrivelser/ kataloger
 

Handlingarna förvaras samlade i hängmappar och förtecknas mappvis.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1920 -- 1927
C. Gottfrid Rystedt AB
Tillägs- & Rabattlista (1920)

A:B Göteborgs Bult & Nagelfabrik, Göteborg
Katalog N:r 5 (1921)

AB P.E Östlunds Maskinfabrik
Prislista skruvar & muttrar (1924)

AB Göteborgs Bult- & Nagelfabrik
Lagerlista, katalog (1925)

Rex-Werke A.G
Prospekt över bultar (1925)

Brev, Bultfabriks-Aktiebolaget, Hallstahammar (21.03.1927)

Bultfabriks AB, Hallstahammar
Climax-muttern, låsmutter, vikt- & styckesprislista med följebrev (1927)

Bultfabriks-Aktiebolaget, Hallstahammar
Vikt- och Styckepristabeller (1927)  
2
1920 -- 1931
Aktiebolaget Eskilstuna Verktygsfabrik
Verktyg (1920)

Grew, Blair o Co
Borrar (1920)

Hjort o Co
Gängapparater och chuckar (1921)

Aktiebolaget Malcus Holmqvist
AFD. Spiralborr (1922)

Aktiebolaget Malcus Holmqvist
AFD. Spiralborr (1922)

AB B.A. Hjorth & Co, Stockholm
Tabell (1923)

C.E. Johansson
Gängverktyg (1924)

Fagrell & Co AB
Prislista (1925)

A.-B. Wilh. Sonesson & Co
Spiralborrar af snabbstål (1926)

Schuchardt & Schütte
"Ekonom" (1926)

A.-B Malcus Holmquist
Katalog (1929)

SKF
Gängtappar (1929)

Aktiebolaget Axel Christiernsson
Prislista över borrar (1929)

J. Danielsson o Co
Brotchar (1931)

Schuchardt & Schütte
Spiralborrar

Schuchardt & Schütte
Spiral-bohrmesser

Schuchardt & Schütte
Tief-Spiral-Bohrmesser

Specialmaskiner i Göteborg
Spiralborrar, Brotchar

Göteborgs Bult- & Nagelfabrik
Prislista

Kendall o. Gent LTD
Cutters

Schuchardt & Schütte
Råd och anvisningar  
3
1924 -- 1929
Skandinaviska Verktygsfabrik AB
Rabattlista till katalog nr. 10 (1924)

AB B.A Hjort o Co
Magnetiska svarvchuckar (1924)

AB V. Löwener
Jacobs Kvalité Chuckar (1924)

Kommanditbolaget Oskar Lindbom
Svarvchucken "Simson" (1925)

Rylander & Asplund
Pristlista skärverktyg (1925)

Rylander & Asplund
Spiralborrar (1925)

Maskin AB Karlebo
Offert svarvchuckar (1928)

AB S.Garmann Clausen
Adressmaskin, div kontorsmateriel (1929)

Maskin AB Karlebo
Offert på svarvchuckar (1929)

AB Sveaexport
Borrchuckar (1929)

AB Fröberg & Sjöberg
Pristlista borrar, brotchar mm  
4
1941
Svenska Kolugns AB
Offert på kolugn (1941)

1 st skiss, Statens gengasnämnd.  
5
1925 -- 1936
AB Axel Christiernsson
Lagermetaller(1925)

Svenska Metallverken
Standarddimensioner (1925)

Svenska Metallverken (1926)

Svenska Metallverken
Svetsning (1928)

Svenska Metallverken
Drakmetallen, 2 st (1928)

Svenska Metallverken
Metallprofiler (1929)

Aktiebolaget Axel Christiernsson
Brotchar (1929)

Svenska Metallverken
"Securex" (1929)

Hedernheimer Kupferwerk und Süddeutsche Kabelwerke
Brev (1930)

Axel Lundqvist AB
Leitz Optiska Instrument (1936)

Bilmateriel AB
"Bimametoden" (1937)

Axel Christiernssons Maskinaktiebolag
Stålstansar

Lundberg & Kullberg A.-B
Syracuse Lagermetaller och metallegeringar  
6
1926 -- 1938
Standardfabriken Bofors
Maskindelar (1919)

A.-B. Bofors
Prislista (1926)

AB NICKELS o TODSEN
"Reffelpinne" (1927)

Fredr. Treppman Wwe Dortmund
Stellringsskruv (1931)

O Thommen-Liengme Basel
Brev (1938)

Ing. W. Schiller
Pristlista Fjäderbrickor  
7
1924 -- 1932
AB J.A John´s Filial Göteborg
Rek. Broschyr (1924)

Gust. Persson Filipstad
Penslar prislista (1930)

Gust. Persson Filipstad
Penslar prislista (1932)  
8
1921 -- 1927
Strömman & Co
Remskivor (1921)

Strömman & Co
Veve Remskivan (1922)

Strömman & Co
Veve Remskivan, Prislista, 2 st (1923)

Aktiebolaget V. Löwener
Stålplåtsremskivor (1924)

Aktiebolaget V. Löwener
Clevelands´s Ställbara Brotchar (1925)

Zacco & Co. Eftr
Veve remskivan, prislista (1926)

Maskin AB Karlebo
Plåtremskivor (1927)

AB Wilh. Harmsen
Träremskivor

The Geometric Tool Co.  
9
1919 -- 1944
Bultfabriksaktiebolaget i Hallstahammar
Katalog (1919)

Bultfabriken i Hallstahammar
Lagerlista (1925)

ÅSSA
Trycksmörjningsapparat, beskrivningsbroschyr, 15 st. Åtvidaberg (1944)  
10
1922 -- 1929
AB Sigfr. Stenberg & Co Nässjö
Transmissionslager (1922)

Friedrich Hollman
Precision kullagerfabrik Wetzlar (1922)

A.-B Sigfr. Stenberg & C:o
F&S Kullager och Rullager (1925)

Fagrell & Co, Göteborg
RBF Kullager, prislista (1926)

BKF Berliner Kullager-Fabrik GMBH
Aribe katalog (1925)

Fichtel & Sach A.G
Affisch (1928)

AB Sigfr. Stenberg & Co Nässjö
Specialprislista F&S Kullager och Rullager (1928)

Göteborgs Bult- & Lagerfabrik AB
Katalog nr. 6 med offert (1928 och 1929)

RHL Kullager "Rheinland" Düsseldorf
Generalagentur Exportlkompaniet Svecia AB Sthlm (1929)

Fotoalbum med inklistrade foton  
11
1917 -- 1941
Dannemora Stål
Broschyr (1917)

Stora Kopparberg Bergslags AB
Elektrostål (1919)

Wikmanshytte
Degelgjutstål CRU och martinstål broschyr (1920)

AB Bofors
lagerlista (1930)

Elektriska AB Siemens
Mätinstrument Katalog del IV (1933)

Skandex (1935)

Titanit
Hårdmetall normer o. arbetsbeskrivning (1937)

Titanit
Hårdmetall normer o. arbetsbeskrivning (1937)

Brukskoncernen AB Fagersta
Stål år 1941, 3 st (1941)

Tidskrift ROBO-bladet (1941)

AB Sigfr. Stenberg & Co Nässjö
Lagerkatalog

Robert Zapp
Verktygsstål, bruksanvisning

Hoffman stålkulor  
12
1926 -- 1934
Malcus Holmvist AB Halmstad
Maskiner och förnödenheter för gjuteriet (1923)

Malcus Holmvist AB Halmstad
Artikelbeskrivning (1925)

Aktiebolaget Malcus Holmquist i Halmstad
Prislista å gjuteriförnödenheter, 3 st (1925)

Specialmaskiner i Göteborg Aktiebolag
Offert (1925)

Axel Christiernsson AB
Brevoffert med bilaga från 1925 till Storebro Bruk (1925)

Aktiebolaget Malcus Holmquist i Halmstad
Artikelbeskrivning (1926)

Müncher Vulkan, München
Formmaskiner (1926)

Vogel & Shemmann A.G
Blästeraggregat + info.blad + brev (1926)

Foundry AB, Göteborg
Gjuteriförnödenheter, brev med prislista (1926)

Künkel Wagner & CO
Brev och blad med bilder på olika formmaskiner (1926)

Vereinigte Schmirgel und Maskinfabrik Hannover
Katalog (1927)

Badische Maschinenfabrik Durlach
Gjuterimaskiner, brev om övertagande av affärsförbindelse med bilaga (1930)

Gie Berei Bedarf & Rudolf Vegner, Hamburg
Brev till gjuteriet (1934)
4 st blad med olika artiklar från Hamburg.

Hartung Aktiengesellschaft
Druckluft-Rüttel-undPress-Formmaschine (1930)

Badische Maschinenfabrik Durlach
Återförsäljare Dir Andreas Ljungman, Sthlm

Stones Bronzes and White Metals
Katalog

Richard Kindler Kirchheim u. Tech (Würtenberg)
Moderne Gieberimaschinen

Fried. Krupp Grusonwerk AB Magdeburg Buchau
Provmaskiner, "trumlare"

Richard Kindler, Kirchheim-Teck, 2 st.

Fried. Krupp Grusonwerk A.G., Magdeburg-Buckau
Trommelscheider Bauart Ullrich D.R.P

Vogel & Schemman A.-G.
Sandstrahlgebläse

Aktiebolaget Axel Christiernsson
Kärnlådfräsmaskin typ F

Aktiebolaget Foundry, Göteborg
Formstift  
13
1925 -- 1929
Arno Loose, Spezialmaschinen-Fabrik
Broschyr och brev (1921)

AB Malcus Holmqvist, Halmstad
Utdrag ur katalog nr 41 (1923)

A.Cliff & Co, Göteborg
Trycksak, Formstift (1923)

Fr. Treppmann, W w Dortmund
Oelstads-zeiger (1924)

Friedr. Treppmann, Dortmund
Postkarte (1924)

Friedr. Treppmann, Dortmund
Sicherheit (1924)

Friedr. Treppmann, Dortmund
Preisblatt (1924)

Ivar Müntzing & Co AB, Göteborg
Adamant (1925)

Ivar Müntzing & Co AB, Göteborg
Brev (1925)

Ludwig Föbus Barop i.w.
Brev, prislistor (1926)

AB Malcus Holmqvist, Halmstad
Prislista å gjuteriförnödenheter, 2 st (1926)

Ivar Müntzing & Co AB, Göteborg
Brev, varuförteckning, nyhet, vattenasfalt (1926)

AB Foundry, Göteborg
Skakpåsar (1926)

Axel H. Ågren Göteborg
Broschyr (1928)

Axel H Ågren, Göteborg
Broschyr (1929)

AB Motala Maskiner, Motala Verkstad
Gjuteriförnödenheter, 2 st samt brev (1929)

AB Motala Maskiner, Motala Verkstad
Mapp med brev (1929)

Ivar Müntzing & Co AB
Gloria Patent (1930)

Maskinaktiebolaget Karlebo, Stockholm
Förnödenheter för modellverkstäder (1930)

A-B. Malcus Holmquist
Elektrisk hängsikt (1933)

Aktiebolaget Foundry, Göteborg
"Rolff"

AB Foundry, Göteborg
Nitade kärnpallar

Aktiebolaget Foundry, Göteborg
Profilvalsade kärnpallar

Giesserei-Bedarf, Rudolf Wegener, Hamburg
Former-Werkzeuge

Lage Samson- Exportagentur, Hamburg

Fr. Treppmann, W w Dortmund
Kort, trycksak

Giesserei Bedarf, Rudolf Wegener
Trycksak

Giesserei-Bedarf, Rudolf Wegener, Hamburg
Katalog  
14
1901 -- 1929
A/B J.R Broman & Co
Katalog (1920)

Axel S. Stangenberg / R. & J. Dick´s Agentur
Maskinförnödenheter (1923

A. Bengtssons Maskinaffär, Malmö
Agraria Kamelhårsremmar (1924)

A. Bengtsson Maskinaffär, Malmö
Prislista, brev (1925)

Strömman & Co, Göteborg
Brev, Maskinremmar (1927)

Aktiebolaget Sjögrens Tekniska Maskinaffär
Remmar 1901-1926

Aktiebolaget V Löwener
Ek. kraftöverföring med rem (1926)

AB E. Bierregaard & Co, Malmö
Maskinförnödenheter (1926)

Strömman & Co, Göteborg
Pyrox, Chromläder-remmar (1927)

Wahlén & Block
Amerikanska remfästen "Crescent" (1927)

Strömman & Co, Göteborg
Chromläder-remmen "Pyrox" (1927)

Strömman & Co, Göteborg
Ny prislista, vävda bomullsremmar (1927)

Strömman & Co, Göteborg
"Marks Gröna" Balataremmar (1927)

AB Hedemora Verkstäder
Broschyr Texropedriftern (1928)

Fredfors Fabriks AB, Syndbyberg
Prislistor (1928)

"Marks Gröna"
Balataremmar (1929)

AB Wilh. Sonesson & Co
Läderremmar, prislista 1929

Trelleborg Gummifabrik AB
Prislista (1929)

Rundströms Maskinaffär, Norrköping
Good Luck, prislistor. (1931)

Trelleborg Gummifabrik AB
Gummi-Drviremmar. Katalog nr 3 (1931)

A. Bengtssons Maskinaffär, Malmö
Imperial Superior (1932)

AB Axel Christiernsson
Standard AC remlås

Aktiebolaget V. Löwener, Stockholm
"Länken emellan Kraft och Produktion" Broschyr

Wahlén & Block
Remfästen "Crescent". Liten broschyr.

Fredfors Fabriks AB, Syndbyberg
Katalog

Storebro Engine
Fotografier, 2 st  
15
1926
SKF
Prislista över koniska kugghjul (1920)

SKF
Tudelade remskivor
Katalog (1921)

SKF
Tudelade remskivor
Katalog (1926)

SKF
Brev (1926)

SKF
Brev (1926)

Schöber & Co
Brev (1927)

SKF
Tudelade Remskivor
Katalog (1927)

Skogsfors Bruks Aktiebolag
Kullager (1927)

SKF
Lager för automobiler (1928)

SKF
Kullager och rullager, 2 st (1928)

SKF
Gängtappar (1929)

SKF
TeBo-Tolken (1930)

SKF
Automobil-lager

2 st ritningar  
16
1928 -- 1933
Formator
Självöpnnande gänghuvudet (1921)

Maskinaktiebolaget Karlebo
Prislista, gängdetaljer (1928)

Siemens Schuckert prislista (1928)

Civiling, Birger Carlsson
Industrimaskiner (1928)

AB Herbert Dieden & Co
Diamantbroch (1933)

Alfred H. Schütte
Schütte selbstöffnende Gewindeschneidköpfe SH  
17
1924 -- 1933
Höganäs Billesholm AB
Eldfast tegel (1923)

Röddinge
Eldfasta ugnsfoder (1924)

AB Iförverken, Bromölla
Eldfast tegel (1933)  
18
1928 -- 1945
Forsvik AB
Pumpar (1925)

Berghänel o Lindner
Pumpar (1928)

Flygt
"Albin-sprutan" och pumpar (1929)

Flygts
Pumpar (1929)

Jönköpings Mekaniska Werkstads Aktiebolag
Pumpar (1932)

A. Bengtssons maskinaffär, pumpar (1935)

Elektriska A.-B. Skandia
Villapumpar (1936)

Elektroskandia
Pumpar

AB Elektroholm
Pumpar (1945)

A.-B. A. Bengtssons Maskinaffär
Artikelbeskrivning

Werholer Pumpfabrik
Pumpar

Schuchardt & Schütte A.B
Stock-Oil-Pumps

AB Pumpindustri
Pumpar, prislista, 5 st blad

Gjuteri o Pumpfabriksaktiebolaget
Centrifugalpumpar

Andrew Hollingworth o Co
Pumpar

Färe Armaturfabrik
Pumpar

5 st små ritningar  
19
1920 -- 1928
Svenska Metallverken
Mässingskruvar, broschyr (1917)

Strömman o Co
Järnrör och pumpar (1922)

Svenska Metallverken
Broschyr (1928)

Strömman & Co
Anti-friktion metaller  
20
1920 -- 1942
Johnick & Norrmans Kullagerfabrik, Värnamo
Katalog, kullager och transmissionselement med prislista (1927)

Kullagerwerke J. Schmid.Roost A-G (Återförs. AB Motortillbehör, Stockholm)
Prislista (1927)

Generalförsäljare Stickler & Magnusson AB, Stockholm
Fisher kullager, rullager, stålkulor, 2 st prislistor (1930)

C E Johansson AB, Eskilstuna
Katalog över gängverktyg (1936)

AB Motortillbehör, Stockholm
Katalog  
21
1922
AB Galco
Lagermetall och brons (1922)

A. Lagervalls Metallfabrik
Sveametall (1923)

Aktiebolaget Galco
Följebrev till prospekt (1936)

Nya Aktiebolaget Galco
Fosforbrons

A.B. Galco
Siffror som tala, fosforsbrons  
22
1922 -- 1931
Brampton Chains
Vipperman kedjor (1922)

Brampton Bros. LTD.
Inverted Tooth Type Chain (1922)

E.F. Houghton & Co
Oljeprodukter (1928)

AB Stridsberg & Björk, Trollhättan
Sågar och maskinknivar (1931)

Maskin AB Thule
Kedjor

Shell
Flintkote Asfaltemulsioner

Lindås Gjuteri & Formfabriks Aktiebolag
Prislista

Wippermann  
23
1922 -- 1937
OJA Oxelösunds Jernverk AB I Svenskt Gjuttackjärn (1922)

Sågbladsfabriken Nora AB
Instruktionshäften för sågställare (1923)

Gimo-Österby Bruks AB i Dannemoraverken Österby Bruk
Sågar, maskinhyvelstål och maskinknivar (1929)

Beldam´s Maskinpackningar. Återförsäljare Specialmaskiner AB i Göteborg
Katalog (1937)

Hagman & Co Malmö Hyregatan
Katalog med Arbetsskyddsartiklar (1948)  
24
1920 -- 19938
B & O Libergs Fabriks AB
Prislistor skrufnycklar (1920)

Färgaktiebolaget International
Prislistor (1924-1925)

Aktiebolaget Bonnelyckes Mineraloljefabrik
Färgkarta (1926)

Wedevågs Bruk AB
Prislistor (1927)

AB Ingengörsutensilier Stockholm
Kalkerpapper prover (1930)

Färgaktiebolaget International
Prislistor (1932)

Wedevågs Bruks Aktiebolag, Wedevåg
Prislista och nyanskarta (1937)

Färg & Ferniss Fabriks AB Arvid Lindgren & Co
Prislista (1937)

Firma B. Forsell
Metallskyltar o. dekaler (1938)

Wedevågs Bruks Aktiebolag
Prislista, snabbstålborr

Göteborgs Kemiska Fabriks A.-B
Kallvattensfärgen "Facadin"

Wedevågs Bruks Färg- & fernissfabrik
Matta maskinfärger  
25
1925
Aktiebolaget Max Sievert
Motorlampor (1917)

Aktiebolaget Max Sievert
Blåslampor och lödkolfvar samt reservdelar (1918)

Aktiebolaget Max Sievert
"Sievertia", 2 st blad (1923)

Aktiebolaget Max Sievert
Brev (1925)

Aktiebolaget Max Sievert
Prislista (1925)

Aktiebolaget Max Sievert
Lödlampr, lödkolvar, motorlampor (1929)

Aktiebolaget Max Sievert
Sieverts nya blåslampor (1930)

Aktiebolaget Max Sievert
Reklamblad (1935)

A/B B. A. Hjorth & Co
Primus bensinbrännare (1936)

Aktiebolaget Max Sievert
Katalog N:r 930

Aktiebolaget Max Sievert
Snabbstartbrännare "Emmes"

Aktiebolaget Max Sievert
Motoren-Schnellerhitzer

Aktiebolaget Max Sievert
Blåslampor  
26
1914
Bröderne Sundt Vertörfabrik A/S Kristiania (1914)

K. Malmberg
British Pigiron (1925)

Christiania Spigerverks Elektro-Perlitt (1936)

William Jackson & Co., London
Pig-Iron  
27
1918 -- 1927
Svenska Järnverkens
Standarddimensioner & överpriser för valsat götjärn och stål (1918)

Larsson Seaton & Co AB Göteborg
Profilförteckning över parallellflänsiga Differdinger-Grey-Balkar

Sieverts AB Stockholm
Snabbstartbrännar Emmes för tändkulemotor 3 st No 715 Kungsholmen (1927)

Larsson, Seaton & Co Aktiebolag
Profilförteckning (1930)

Gunnar Andersson Stockholm, Vasagatan 48
Ombud för in- och utländska järnverk  
28
1919 -- 1928
Svenska Filfabrikanternas Förenings
Filar, prislista (1919)

AB Sveriges Förenade Filfabrikanter
Priskurant (1926)

Jönköpings Filfabrik
Filar (1927)

Aktiebolaget Jönköpings Stålmanufaktur
Brev (1927)

Rotierende Feilen (1928)  
29
1921 -- 1933
Wanner & Co A.-G. Horgen
Smörjnipplar (1914)

AB C. E. Johansson
Smörjningsapparater,offert (1923)

Otto Schaaf
Offert (1923)

AB Malcus Holmquist
Maskiner & förnödenheter för gjuterier (1923)

Hans Hviid
Mekanisk smörjapparat + prislista (1925)

Alex. Friedmann
Smörjapparater (1926)

Michalk
Smörjning för dieselmotorer (1928)

Woerner Oeler
Ritningar, oljesmörjning (1928)

Maschinen-Fabrik
Oljesmörjning, ritningar (1929)

Bröd. Bauer-Nilsen A/S
Smörjapparater (1930)

Robert Bosch A-G
Serviceförteckning (1930)

AB Linham
Smörjkoppar (1931)

Michalk
Press-Oeler, 2 st blad (1931)

Alex. Friedmann
Friedmann´s Schmierpumpe Klasse DSI (1932)

Alex. Friedmann
Handhabungsvorschrift (1932)

Sv. Tecalmit AB
Högtryckssmörjsprutor (1933)

Åtvidabergs spårväxlar & signalfabriks AB
Åssa smörjapparater (1936)

Carl Bauch
Centralsmörjning

Robert Bosch A.-G.
Bosch Öler "EU"

Harry Stickler
"W. V. ett-tryck-centralsmörjning"

Aktiebolaget C.E. Johansson
Tvångsstyrda Lubrikator typ 3

Aktiebolaget Galco
Conus Smörjkoppar

Lindås Gjuteri & Formfabriks AB
Smörjnipplar med prislista

Nya Aktiebolaget Galco
Smörjkoppar

Aktiebolaget A. Bonthron
Smörjnipplar, Smörjpress

Paul Klinger
Smörjkoppar

Nya Aktiebolaget Galco
Smörjkoppar

Nya Aktiebolaget Galco
Smörjkoppar

Bosch-Metallwerk A-G
Mässingdetaljer

Albert Kuhn Stuttgart S
Smörjnipplar, prislista

A.-B. Åtvidabergs Spårväxlar & Signalfabrik
Åssa-Lubricaturer

Michalk
Oelpress-Schmierpumpe Modell W.N.
Ritning samt illustrationer  
30
1924
J.J. Schmidt
"Einlage zum Brief an die Firma" (1921)

Aktiebolaget Separator, Mejeriavdelningen
Diverse Mejeriförnödenheter (1924)

J.J. Schmidt - Erfurt
Broschyr och hjul, AB Separator (1924)  
31
1931 -- 1939
HITTADES EJ!


Sv. Låsmutter AB
Prislista för låsmuttern "Elastic Stop"

Iduns Tryckeri AB
Viscard-system, pärmar m m (1939)

Stickler & Magnusson AB
Velock låsmuttern (1933)

Patentaktiebolaget Velock AB
"Den revolutionerande låsmuttern" (1931)

Ina. W. Schiller, Stockholm
Fjäderbrickor och saxprintar, mått och priser  
32
1931 -- 1939
Patentaktiebolaget Velock
Den revolutionerande låsmuttern (1931)

Stickler & Magnusson AB
Velock låsmuttern (1933)

Iduns Tryckeri AB
Viscard-system, pärmar m m (1939)

Ing. W. Schiller, Stockholm
Fjäderbrickor och saxprintar, mått och priser

Svenska Låsmutter A.-B.
Låsmuttern "Elastic stop"  
33
1923 -- 1936
Färg & Fernissfabriks A.B. Arvid Lindgren & Co
Färger och fernissor (1923)

AB Calvert & Co
Lagerlista (1924)

AB E. Fleron (1936)  
34
1924 -- 1926
AB Ruda-Motorer
Prislistor över starttändnings- och belysningsanläggningar för råoljemotorer (1924)

AB Ruda-Motorer
Maskinritningar och offert (1926)

AB Ruda-Motorer
Råoljemotorer (1926)

2 st ritningar  
35
Aktiebolaget Max Sievert
Kuhlmanns Ritapparater (1924)

L.J. Lange A.-B
Respiratör / skyddsmask (1927)

Günther Wagner
"Pelikan-Tuschen" (1927)

Fischer & Co
Record (1927)

Aktiebolaget Ingeniörsutensilier
Brev, offert (1927)

Svenska Maskinskyltfabriken
Gjutna Besiktningsskyltar av rödmetall (1928)

L. J. Lange Aktiebolag
Lange´s skyddsglasögon (1928)

L. J. Lange Aktiebolag
Spannmålsvågar (1928)

A.-B. Adolf Johnsson & Co
"The Imperial tracing cloth" (1928)

A.-B. Adolf Johnsson & Co
Ny prima engelsk väv (1928)

Protiko
Brev (1929)

Schilder-Fischer
Anbud, Storebo (1929)

Firma B. Forshell
Brev (1935)

Firma B. Forshell
Brev (1938)

AB Adolf Johansson
Ritmaterial

A.-B. Kauffmann & Co
Skyltar

Protiko
Prov på Genomslagsposten "PROTIKO"

A.-B. Adolf Johnsson & Co
"Den nya förpackningen av ´Apollo´ blyertspennorna"

Caxton Name Plate Manufacturing CO
Chemically Engraved nameplates

N. J. Gumperts Pappershandel
Kontorsstämplar

Protiko
Brevkort

Johnssons Waterproof India Drawing Ink
Färgkarta

A.-B. Hadar Schmidt
Underwood Miniatyr

Josef Kihlberg, Hjo
Räknemaskin, Royal skrivmaskin

Royal Typewriter Company, Inc
Instruktioner för skötsel och vård av skrivmaskinen Royal

N. J. Gumperts Pappershandel
Bokföringsböcker

Aktiebolaget Max Sievert
Ritapparaten Kuhlmann  
36
1925 -- 1936
Rothermans Coventry
Prislista (1925)

Svenska Maskinskylt Fabriken, Linköping (1932)

AB Färe Armaturfabrik, Sibbhult
Broschyr pumpar (1936)

Siemens
Anthygron-dosor

Specialmaskiner AB
Broschyr, handmaskiner

Black & Decker
Broschyr  
37
1918
Göteborgs Markis & Persiennfabrik
Prislista och prover (1918)

Ericssons
Prislista och prover (1918)

Jonsereds Fabrikers Aktiebolag
Brev (1930)

Kull & Hallbergs Handelsaktiebolag
Brev (1934)

Aktiebolaget P. Ericsson & Co
Brev (1934)  
38
1922 -- 1937
Tyringe Träförädlings AB
Katalog över verktygsskaft (1922)

Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Prislista skruvnycklar (1924)

B. & O. Liberas Fabriks AB
Prislista skruvnycklar (1925)

Specialmaskiner i Göteborg AB
Produkt- och prislista över skiftnycklar (1927)

AB Axel Christiernsson, Stockholm
Brukskoncernens förs. AB
Skruvnycklar, teknisk beskrivning + priser (1928)

Söderfors Bruk
Vinkel- och parallellskrufstycken (1928)

Wikmanshytte Bruks AB
Redskap och hammare, produkt- och prislista (1930)

Walden- Worcester Hylsnycklar
Följebrev, produkt- och prislista (1930)

Ljungby Skaftfabrik
Prislista (1934)

AB Improver, Stockholm
Skruvst. Sveram Universal (1937)

AB Fröberg & Sjöberg
Prislista över verktyg "Bahco" (1923)

AB Fröberg & Sjöberg
Enkel skrufnyckel  
39
1931
AB Bacarmo
Prover och presseningsduk. Brev (1926)

C E Johansson, Anderstorp
Prislista, grindar och stängsel (1931)

D. Hald & Co AB
Stängsel

AB Syd Fernissa
Färgbroschyr

AB Stängselfab. Standard
Stängsel  
42
1926 -- 1941
AB Malcus Holmqvist, Halmstad
Transporanordningar, traverser
Lyftverktyg för elektrisk kraft (1926-1927)

AGA
Svetsning med Dissousgas-syrgas (1929)

Ingeniörsfirman Volta
Modern svetsning (1930)

AB Sigand
Produktinfo om div maskiner för verkstadsindustri (1930)

AGA
Svetsning (1931)

Specialmaskiner i Gbg
Herbert Morris LTD, Pulley-Blocks and other Lifting Gear. Produktinfo (1935)

AGA
Prislista för apparater och tillbehör (1939)

AB Wilh. Sonesson o Co
Länkrullar och hjul, produktinfo och priser (1939)

AGA
Hur och varmed bildelar svetsas (1941)

AB Asea Svetsmaskiner
Produktinfo, motståndssvetsmaskiner och punktsvetsning (1941)  
43
1901 -- 1935
Zacco & Co Eftr. maskinaffär, Stockholm
Broschyr och prislista (1918)

V Löwener AB
Stålplåtsremskivor, broschyr (1924)

S K F, Göteborg
Prislista över Remskivor, broschyr (1925)

Nordiska Maskinfabriken, Vetlanda
System N M F (1925) broschyr

Rylander & Asplund maskinförsäljning AB, Stockholm
Stålplåtsremskivor (1925)

Elge L G friktionskopplingar
Friktionsrem, broschyr, 2 st(1925)

Lindås Gjuteri & Formfabrik AB
Stenbergs frikoppling, tabell (1925)

Holmens gjuteri & Mekaniska verkstad, Torshälla
Handtravers (1925)

Aktiebolaget Malcus Holmquist
2 st ritningar, "Enbalks löpkran" (1925)

Strömmen o Co, Göteborg (återförsäljare)
V E V E Remskivor
Prislista, 2 st (1926)

E S A B, Göteborg
Svetsningstransformator K T N 200, traktat data 2 st (1934)

AB Ingengörsfirman Rectus, Stockholm
(återförsäljare)
Renold & Coventry precisionsrullkedjor m m
Broschyr (1934)

A S E A
Svetsningstransformator E L bilaga (1934)

E S A B, Göteborg
Svetstransformator KTN 200 (1934)

"E L I N"
Axel Christiernssons Maskin AB, Stockholm med faktura (tysk)
Ljusbågsvetsaggregat (1935)

A S E A, Göteborg
Brev från ASEA filialen i Norrköping
Bekräftad beställning med pris (1935)

A S E A
Svetsningsaggregat LZ 12 bilaga (1935)

Sveriges Elektriska Entreprenörsförening
Allmänna Levereansbestämmelser (1935)

E S A B, Göteborg
Svetsaggregat KU 250 (1935)

E S A B, Göteborg
Svetstransformator KTN 100 (1935)

A V Linder, Stockholm
Härdad Stålkätting (traktat info?)

Perrys Rullkedjor, Birmingham
AV Linder, Stockholm (återförsäljare)

Malcus Holmqvist, Halmstad (mapp)
Blockvagnar, traverser, lyftgranar, bilder  
44
1923 -- 1928
Stockholms Skruvfabrik
Priskurant å gängade skruvar (1923)

AB Garphytte Bruk
Produktinformation + prislista (1924)

Axel Fock
Prislista å skruvar (1926)

AB Spik, Västervik
Trådspik och järntråd. Produkt- och prislista (1927)

Lesjöfors
Ståltrådslinor, produktinformation + prislista (1928)

AB Svenska Stållinor
Produktinformation (1928)  
45
1922 -- 1937
Strömmen o Co, Göteborg
Gummi & arbetsvaror (katalog) (1922)

Strömman o Co, Göteborg
Mässingduklager, prislista (1926)

Burgman (Feodor) (Dresten)
Brev med 2 st traktat (1926)

Maskinaffären AB Stiltjes, Stockholm
Prov på packningar (1927)

Bergmans Chuchfabrik, Tyringe
Katalog (1928)

Maskinaffären AB Stiltjes
Packningar och prislista (1928)

Feodor Burgmann
Packningar och informationsblad (1928)

Nordiska Gummifabriken AB, Overmann, Sundbyberg
Broschyrer och katalog (1936)

Nordiska Gummifabrik AB Overman, Sundbyberg
Länkrullar och helgummihjul (1937)

Beldam´s katalog
Maskin-packningar (1937)
Specialmaskiner AB, lev. Göteborg, Stockholm

Bruno Sanpe, Norrköping
Packningsritningar ?  
46
1925 -- 1929
Strömman & Co
Moderna Rör-verktyg (1924)

Ankarsrums Bruk
Ankarradiatorer (1925)

Strömman & Co
Armatur och slangar (1927)

Larsson, Seaton & Co AB, Göteborg
Vändskivan "Lasco" (1929)

Strömman & Co
Radiatorer (1929)

Tage Wiberg, Göteborg
Lagerlista å järnvägsmaterial  
47
1923 -- 1936
Norton slipskivor
AB Landelius & Björklund, Stockholm (1923)

Slipmaterialaffären, Malmö
Produkt- och prisinfo
Info. om "Viktor" sågblad (1924)

Slipmaskinfabriken, Malmö
Prislista carborundumduk m.fl. Prislista slipdukar, Rondor-Diamant (1924 + 1927)

Grits and Grinds
Slipmaterialens historia o. utveckling (1927)

Naxos-Union
Slipskivor, produktinfo. + prislista (1927)

Naxos-Union
Ultra Rapid-Corund (1928)

Grits and Grinds
Slipskivor (1928)

Slipmaterialaffären Malmö
Standard prislista (1929)

Slipmaterialaffären Malmö
"Victor" (1929)

3M (Minnesota Mining and MFG)
AB Wahlén & Block
Prislista för slipmedel (1930)

Norton Pike Produktinformation
AB Landelius & Björklund, Stockholm
Oljestenar, brynen, skäpp- och skurstenar (1934)

AB Landelius & Björklund, Stockholm
Oljestenar, brynen, skäpp- och skurstenar (1936)

Slipmaterialaffären Malmö
Rondor-Diamant

Dynbal Slipmaskin
ProduktinfoRylander & Asplunds Mask. Försäljning
div. verkstadsprodukter  
49
1922 -- 1937
Int. Olycksfallsförsäkrings AB
Exempel på skador (1929)

AB Helmer Langborgs Katalog (1927)

AB Maskinaffären Stiltjes
Katalog N:o 271 (1927)

A.-B. Maskinaffären Stieltjes
1935 års prislista till Katalog N:r 331 (1935)

A.-B Maskinaffären Stieltjes
Joes backslag (1935)

Ing. Fa. Volta
P&S Varvräknare för båtmotorer  
50
1921 -- 1938
AB BA Hjort Rörbockningsapparaten no.220 "Bahco" (1921)

The Villiers
Season 1922 (1922)

Hilmor rörböjningsmaskiner (1924)

Georg Hjort & Co
Zenith Förgasare (1925)

Atlas Diesel AB Stockholm
Förteckning över deras produktion (1925)

AB Sigand
Förteckning över beg. och nya elmotorer. Lagerlista 1/7-26 + suppl. 4 häften (1926)

AB Delmar & Co Patentbyrå
Prislista (1928)

A. Bengtssons Maskinaffär, Malmö
Info om gummislangar (1932)

Svenska Elektromagneter, SEM
Tändapparater (1933)

Kurt Hanberg Hand. AB
Goodrich Gummislangar, produktinfo. (1933)

Aktiebolaget Hartmax´ Maskinaffär
Luft-filter (1936)

Mc Leod & Mc Leod
Brev (1937)

Slipmaterialaffären
DWM, Metallslangar o. fjäderkroppar
Katalog 19 (1938)

Aktiebolaget Atlas Diesel
Polar Dieselmotorer

Svarv från Hochleistungs-Snelldrehbänke
Info

Förteckning över nya verktygsmaskiner, tillverkade vid Kullens Maskinfabriks Aktiebolag, Höganäs

Solberga Borrmaskiner

Hardt & Birkner
Reintjes Hockleistungs-propeller

Bosch Tändstift
Värme-resistens

Aktiebolaget Maskinaffären Stieltjes
"Schebler" förgasare

G. A. Schütz, Wurzen i. S.
Luftfilter

Brödr. Bauer-Nilsen
Bauer Apparatet

J. H. Tidbeck
Priskurant

Lundberg & Co, Stockholm
Volanit-kolven "Volator"

Richard Berg AB
Titeflex, patenterad böjlig metallstång  
53
1929 -- 1930
Siemens Brothers & Co
Electrical Pyrometers & Thermometers (1927)

Siemens Brothers & Co
Optical Pyrometer (1928)

Siemens Brothers & Co
Brev (1929)

Lohmann & Stolterfoht AG
Brev (1930)

Lohmann & Stolterfoht AG
Das Isfort Getriebe (1930)

Lohmann & Stolterfoht AG
Das Isfort Getriebe (1931)

Schiffs Schrauben
"Zeise"

Lohmann o. Stolterfoht AG
Isfort-Reibungs-Kupplungen

Lohmann & Stolterfoht AG
Hochleistungs-Reibungs-Kupplungen

A.-B. Kauffmann & Co
Kamco backslag

Ritning nr 3720

Lohmann & Stolterfoht AG
Isfort-Getriebe  
152
Foto. en "maskin"- råoljemotor?  
153
1937 -- 1946
Sveriges Maskinindustriförening
Brev, Omsättningsskatt (1940)

Sveriges Industriförbund
Brev, Omsättningsskatt (1940)

Meddelanden från Centrala Omsättningsskattenämnden, Nr 1,2,3,5,11-25, 27, 28,29,43,44 (1941)

ERA
Omsättningsskatten, infohäfte (1941)

"Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med Centrala omsättningsskattenämnden" (1941)

"Sammanställning av den centrala omsättningsskattenämndens beslut rörande maskininsustriella produkter..." (1941)

"Upplysningar"
Omsättningsskatt (1941)

Den allmänna omsättningsskatten
Skrift av C. P. Engblom (1941)

"Gengasen lika god som bensinen"
Artikel (1941)

Tidningsurklipp (1941)

H. Glimstedt
"Cirkulär till omsättningsskatteskyldiga" (1941)

Industrikommisionens meddelande (1941)

Oskrivna kvittenser  
175
1941
Broschyrer om omsättningsskatten (1941)  
180
AVANCE Råoljemotorer  
181
Bolinders Råoljemotorer
Förteckning över prislistor och prospekt
Bejers Råoljemotorer  
182
Robur Motorer
Broschyr och ritning  
183
1910 -- 1912
Ingenjörfirma Fritz Egnell, Stockholm
2 st häften

Ingeniörsfirma Fritz Egnell, Stockholm
Stationär PENTA motor

PENTA
motorbåtar och motorer  
184
1912 -- 1920
A.-B Nickels & Todsen
Garantisedel, Drott-motorn (1911)

Aktiebolaget Pythagoras´ Verkstäder
Oljemotorn Fram
Broschyr (1911)

Nockels & Todsen
Broschyr (1912)

Aktiebolaget Pythagoras
Brev till Herr Nils Hamrin (1912)

Garantisedel för:
10 Eff. H:krs Fram-motor No 2311 (1920)
Underskrivet och stämplat
Aktiebolaget Phytagoras, Jan Brauner (Blomström)

Garantisedel för:
15 Eff. H:krs Fram-motor No 2372 (1920)
Underskrivet och stämplat
Aktiebolaget Phytagoras

Garantisedel för:
25 Eff. H:krs Fram-motor No 2342 (1920)
Underskrivet och stämplat
Aktiebolaget Phytagoras

Garantisedel för:
- Eff. Hp Drott-motorn Fabr. - No -
Ej angivet datum från Nickels & Todsen

Aktiebolaget Fredrik Wagner
Brev, Herr Godsägare A. E. Karlsson (1919)

Aktiebolaget Fredrik Wagner
Broschyr, pumpmotorn MERIT:: 2 Hkr

Nickels & Todsen
Broschyr, Pump Engine

Nickels & Todsen
Bootsmotoren "Drott"

Nickels & Todsen
Roh-Öl-Motoren "Drott"

"The Crude oil engine DROTT"

Marine Engine "Drott"

"The Pump Engine "Balder" "

A.-B. Nickels & Todsen
THe Semi-Diesel Engine "Drottning"

Aktiebolaget Pythagoras
Råoljemotorn Fram

Aktiebolaget Pythagoras´ verkstäder
Fram motorn

Prislista N:o 6 å
Stationära Oljemotorn FRAM

Nickels & Todsen
Tableau des dimensions Moteur Marin "Drott" (franska)  
185
Das Einmontieren des Bootsmotors
Råoljemotorer (1910)

Nilssén & Westbergs Maskinaffär, Kalmar
Intyg över Beijers motorer (1916)

Kullberg & C:o A/B
Sandbäckens Motorer (1924)

Aktiebolaget Beijers Motorfabrik, Vimmerby
Råoljemotorer (1926)

Beijers Råoljemotor
Råoljemotorer (1929)

Bröderna Nilsson & Co Mek Verkstad V-vik
Råoljemotorer

Karlshamns-Tidningen

Karl-Erik Båtmotorer (Lindås gjuteri & formfabrik)
Råoljemotorer  
186
Motorfabriken Regulax
Stationära Råoljemotorn Regulax  
187
L.A. Larssons Gjuteri & Mek. Verkstad
Prislista fotogen-råoljemotorer
Prospekt fotogen-råoljemotorer
Övers. bilagda 7 st fotografier
Prislista fotogen-råoljemotorer
Prislista fotogen-råoljemotorer
Urklipp motorer
Bild, regulator och bränslepump
Bild, friktionsremskiva
Bild, 8 hk fotogen- & råoljemotor
Bild, Centralsmörjapparat
Bild, Centralsmörjapparat
Bild, första pris på utställning  
188
1912 -- 1915
Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm (1915)
Råoljemotor
Originalmotor (1912)
Råoljemotor-marinmotor

Jönköpings Mekaniska Verkstads AB
June Marinmotor  
189
Aktiebolaget Diesels Motorer, Stockholm
Katalog III

Aktiebolaget Atlas Diesel, Stockholm
Polar Diesel Motorer
Stationära tvåtakts dieselmotorer

Nya Aktiebolaget Atlas, Stockholm
Tvåtakts råoljemotorn Atlas  
190
Aktiebolaget Stannum, Stockholm
Lidans Motorvinsch

Hällaryds Mekaniska Werkstads Aktiebolag
Stat. Laurin-motor
Offert Laurin-motor  
191
Söderhamns Mekaniska Motorverkstad
Klaro-Motorer, katalog
Brev ang. översändande av katalog  
192
Bruzaholms Bruks Aktiebolag
Bruzaholms Båtmotor
Bruzaholmsmotorn Svecia
Bruzaholms Tröskverk
Fraktgods från Storebro Bruks AB  
193
Sjöbo Mek. Verkstad
Råoljemotorn "Princeps"

Bröderna Hallin, Borås
Råolje- & Fotogenmotorn Blixt

Sjögrens & franks Motorverkstad, Ystad
Råoljemotorn "Luck"

Fotografi på en motor
Fotografi på en man, motor 6-8 2-takts 1400  
194
Svenska Maskinverken, Södertälje
Prospekt n:o 195, 196, 199, 203, 204, 205, 212  
195
1912
Fenix Fotogen Motorer
Priskurant, beskrivning och intyg


Bruzaholms Bruks Aktiebolag
Brev (1912), prospekt-intyg
Broschyr intyg över motorer, tröskverk

Albert Bondeson Maskinagentur, Malmö
Brev (1912)

A-B Rundströms Maskinaffär
"Fenix" modell 913  
196
Aktiebolaget V. Svalins Mek. Verkstad
Pumpmotorn "Thule"

Works V Svalin Ltd.
The Pump Engine "Thule"  
197
Hultsfreds Gjuteri A-B, Hultsfred
Råoljemotorn Skandinav

Elof Johanssons Mekaniska Verkstad, L-berga
Priskurant  
198
Aktiebolaget Höganäs Motorfabrik
Valemotorer
Svenska Fotogenmot. "Keros"  
199
Haglunds Motorfabrik & Mek. Verkstad
Råoljemotorn Olympia  
200
1915
Prislista (röd bok)
The "Blackstone" Oil Engines (1915)

(Grön bok)
The "Blackstone" Oil Engines (1915)

Nickels & Todsen, Stockholm
Brev till Storebro ang. "Motoren Sterk", 4 Hkft
Höitryks Glödehode motor, som tillverkas hos Aktieselskapet Nabbetorp Mek. Verkstad, Fredriksstad i Norge  
201
1910 -- 1911
Aktiebolaget Järnvägsmateriel, Stockholm (1911)
"Imperator" motoren (på tyska)

Aktiebolaget Järnvägsmateriel, Stockholm (1910)
"Imperator" Oil Engines (på engelska)

Skandia-Verken A-B,Lysekil
Super Skandia Motor

Aktiebolaget Järnvägsmateriel, Stockholm (1910)
Patentierte "Imperator-motoren"  
202
1904 -- 1912
Stationära Fotogenmotoren "Warrant" (1907)

Priskurant å Wara Mekaniska verkstads
Självränsande Långhalmströskverk (1910)

Wara Mekaniska Verkstad
Patenterade och prisbelönta Långhalmtröskverk (Priskurant)

Wara Mekaniska Verkstad
Brev (1912)

Wara Mekaniska Verkstad
Prisuppgifter ang Fotogenlokomotivet "Warrant" samt garanti (1908)

Priskurant i Fotogenmotorn "Warrant" (röd bok) (1904)

Prisuppgift från Wara Mekaniska Verkstad (1911)

Priskurant å Wara Mekaniska Verkstad
Självränsande Långhalmströskverk (1910)  
203
1925 -- 1935
Säffle Motorverkstad, Säffle
Råoljemotorer, encyl. Marinmotorer
Stationära Motorer
Marine Semi Diesel Engines
Tvåcylindriga stationära motorer
Offert (1925)
Bild Seffle motor, typ 225 A
Offert (1935)
Brev, rabatt (1935)
Brev (1929)

Hugo Asplund & Co Maskinaffär
Svecia motor, broschyr

A-B MAskinaffären Champion
Prislista n:o 6  
204
1913
Fackmäns intyg om amis-motorn, Stockholm, 1913
(I häftet ligger ett fotografi)

Aktiebolaget Motorkultur, Stockholm, Södertälje
Jämförande tabell mellan encylindriga 2-taktsmotorer  
205
Säfströms Mek.Verkstad, Östersund
Alektomotorer

Målilla råoljemotorer Typ B

Målilla mekaniska verkstad
Målilla Motorverkstad  
206
Arvid Schubert, Stockholm
Motorpriskurant "Drott"  
207
AB Svenska Maskinverken, Södertälje - Stockholm
Fyrtakts Ellwe-Diesel-Motorer 316
Encylindriga Ellwe-Diesel-Motorer 208
Encylindriga Ellwe-Diesel-Motorer, med backslag, 206
Encylindriga stationära Ellwe-Diesel-Motorer, utan ytterlager, 203 (1928)

Motorgeneratorer "Ellwe"
Schematisk uppställningsritning
Diagram, bränsleförbrukning
Stationära, encylindriga, "Ellwe"
Encylindrig "Ellwe-Motor" Typ E
Pricelist nr 9 for Ellwe Crude Oil..
"Ellwe" Motorgenerator, typ GE
Högtrycks- Råoljemotorn "Ellwe"
Högtrycks- Råoljemotorn "Ellwe"
Encylindriga stationära Ellwe-Motorer 192
Fyrtakts ELLWE-Diesel-Motorer 316
Tvåcylindriga Ellwe-Diesel-Motorer 207
Tvåcylindriga Ellwe-Diesel-Motorer 207
Ellwe motor. Lit, Normaleffekt  
208
Aktiebolaget Södra Varvets Maskinverkstäder
Transportable Luftkompressor (1909)

AB Södra Varfets Maskinverkstäder
P.P modell Loke (2 st)

Aktiebolaget Nordiska Motorverkstäderna, Finspång
Reservdelar

Aktiebolaget Nordiska Motorverkstäderna
"Loke"-Motors

Ingenjörsfirma Fritz Egnell
Penta Motor-Dynamos, Hexamotor  
209
Lysekils Mek. Verkstad A-B
Stationära Skandia Motorer (1910)

O. Aug. Johanssons Gjuteri & Mek. Verkstad, Karlshamn
Record, katalog nr 3 (1911)

Söderbloms Gjuteri A-B, Eskilstuna
Motorlokomotiv, 7 st  
210
(tom)
(tom)  
211
A.J. Ståhl & Co AB, Stockholm
Råoljemotorn Dux
Stationära Duxmotorer

Ljunggrens Verkstads AB, Kristianstad
Fotogenmotor Dux  
212
Svenska Fartygsagenturen, Stockholm
Stationära KRAFT-motorn  
213
1912
A. Waldin, Stockholm
Brev 1912 (offert) Andrew-motorn

Broschyr Andrew-motorn  
214
Winklers Mek. & Elektr. Verkstäder, Örtofta
Anvisning för skötsel, Winklers fotogenmotor
Transportabla motorer (1910)  
215
Grönkvists Mek. Verkstads AB, Katrineholm
Grönkvists båtmotor  
216
Falkenbergs Nya Verkstads AB
Offert fotogenmotor Falken
Broschyr fotogenmotor Falken (1912)  
217
(tom)
tom  
219 (1)
1913 -- 1929
Lysekils Mekaniska Verkstads A.-B
Bruksanvisning för stationära Skandiamotorer (1911)

Lysekils Mekaniska Verkstads A.-B
Stationära Skandia Råoljemotorer (1913)

Motorvinsch, Typ 1 HK

Reservluftpump ( 3 kopior) N:o 1013

Skandia snabbstartbrännare, N:o 1100 (1922)

Allmänna leveransbestämmelser, N:o 1099 (1922)

Skandiamotor, (Typ 21 KKS) N:o 1058 (1922)

Skandia Marin-motor, Typ 21,5 - 5 HK

Skandia-Verken, aktiebolag, brev (1928)

Skandia-Verken, aktiebolag, brev (1929)

Mox-snabbstart, bruksanvisning

Storebro Bruks Aktiebolag
The Lindberg pump

Skandia-Verken, A.-B. Lysekil
Kallstartande SuperSkandia stationär motor  
219 (2)
1913 -- 1919
Stationära oljemotorn Skandia (blå bok) (1908)

Bruksannvisning för stationära Skandia-motorer, Lysekil (röd bok) (1911)

Skandia motoren (tysk, brun bok) (1911)

Vagn & Maskinfabriks aktiebolag (Gamma-Motor), Falun (1911)

Skandia MArin motorer (liten bok) (1913)

Skandia råoljemotor, prislista, N:o 24 (1913)

Skandia Marin motorer (bok) (1913)

20 år Lysekils mekaniska verkstad (en bok), (1899-1919)

Skandia-verken, aktiebolag, brev,
Lysekil Skandia Marin motorer, N:o 1202 (1929)  
220
Motorfabriken Göta. Osby (1911)

Inom- och utombordsmotorn "Nautic" (1915)

Motorfabriken GÖTA, Osby
Bruksanvisning för utombordsmotor

Bruksanvisning för "kurir" motorn  
221
1922 -- 1926
Möllander & Co
Eureka, råoljemotorer (1912)

Möllander & Co
Eureka Rohöl-motoren (1912)

W & S Pollack & Co, List Nc (grader celsius) 136 (1922)

Plan Nc (grader celsius) 1507f (ritning) (1923)

Ti Einai (1926)

Eureka, Storebro Aktiebolag, Storebro

Eureka Minor

Le moteur Eureka horizontal  
222
1922
Handskrivet brev skrivet på papper 26/8 1922  
223
(tom)
(tom)  
224-227
(tomma)
Tomma!  
228
Lingbo Gjuteri- & mek. Verkstads AB, Pallas-motorn
Lingbo Gjuteri- & motoravdelningen, Pallas-motorn
Lingbo Gjuteri- & motoravdelningen, Pallas-motorn  
229-248
(tomma)
Tomma!  
249
1912
Brev 15 maj 1912 (engelskt)

The Blackstone oil engine, instructions  
251
1921 -- 1923
The Blackatone Oil Engines, N.243 (1921)

Rustin & Hornsby LTD.
Oil Engines (23 dec 1921)

The Ruston & Hornsby Ltd. Brev,engelskt (1923)

The Ruston Vertical oil engine (engelsk)  
252
1912 -- 1926
Messrs. Blackstone & Co., Limited
Crude-Oil Engines for Land and Marine Purposes (1909)

Petter Limited
Oil Engines (1912)

Petters Limited
Oil Engines (1912)

Petters Trimited Engineers
Brev till Mr Nils Hamrin, Malmö (1912)

Petters Limited and Vickers-Petters Ltd
We make oil engines from 21/2 to 450 horse power (1921)

Brev, Vickers-Petters - Storebro Aktiebolag (1923)

Brev, Petters Limited (1923)

Vickers-Petter Oil Engines (1923)

The Petter S Type Oil Engine (1925)

Petter Oil Engines
Instant Cold-starting (1926)

Brev, Petters Limited (1926)

Petters Limited
Specifikation and Tender (1926)

Brev, Petters Limited (1926)

Approximate Weights and Measurements of Horizontal Crude Oil (3 st brevpapper)

Petter Råoljemotorer, kort

J. B. Petter & Sons, Ltd
The Petter Patent Gold Medal Safety Oil Engines

The "Petter Junior" paraffin Engine (3 st), England

Petters Limited
"Moteurs á Petrole brevetés "Petter"

Petters Limited
Petters Neuer Vertikaler Universalsicherheitsmotor, van 5.P.S

Petters Limited
Petters New Universal 5 B.H.P Safety Oil Engine

Petters Limited
Rohölmotoren Patent "Petter"

Portable oil engines (packed for shipment)
The Petter-crudol patent oil engines, England  
253
1910 -- 1924
Fielding & Platt, Ltd
Price lists "Fielding" Oil Engines (1910)

Petter Handy Man 1910 och 1911

Fielding & Platt Ltd
"Fielding" Oil Engines (1910)

Fielding & Platt Ltd.
"Fielding" Oil Engines. Latest improves types (1911)

The "Blackstone" oil engines (1912)

Fielding & Platt Ltd
Fielding Oil Engines
Refined and Semi Diesel Crude Types (1915)

Fielding & Platt Ltd
Price List (1923)

Fielding & Platt Ltd
Fielding Oil Engines
Refined and Semi Diesel Types (1923)

Petter Oil Engines
Katalog(1924)

Petter Oil Engines

Portabel Oil Engines
Approximate Weights and Cubical Contents

Fielding & Platt Ltd
Gas & Oil Engines

Fielding
Gas Engines and Plants  
254
1922 -- 1923
Scripps series D, ankom 14 mars 1922

Campbell Marine Crude Oil Engines (1922)

The Campbell Gas Engine (England) Export. 3 st brev. 23.10.1923  
255
Robey and Co. LTD- Two-cycle crude oil engines. Katalog nr 176  
256
Clayton cude oil engine England  
257
"The "Pitt" oil engines section "G"

The "Pitt" oil engines (gul) London
.  
258
Melotte Separator Sales Co. Ltd Bristol
"Melcon" oil engines Bristol  
259
1921 -- 1923
"Robey" Semi-Diesel Crude Oil Engine (1921)

The Campbell Gas Engine Co. Limited
Specification (1923)

The Campbell Gas Engine Co Ltd
Brev (1923)

Fieldning & Platt LTD, Atlas Works 29.01.1923 (12 st ark) (1923)

W. & S. Pollock & Company
Tender (1923)

W. & S. Pollock & Company
Tender and Specification (1923)

Specification
"Pollock" world´s standard semi-diesel vertical crude oil engines (1923)

Boiler Catalogue Alfred Dodman, England

W. & S. Pollock & Co
Spcefication
Pollock world standard semi-diesel horizontal crude oil engines

Walter Newbold & Co Ltd
Kopia av brev

Millar´s Timber & Trading Co Ltd
Pollock World´s standard Semi-diesel crosshead constructed horizontal crude oil engine

W. & S. Pollock & Company
"Clyde"

PETROLIUM (ryska bokstäver)

The Eagle Engineering Co Ltd
The Eagle Oil Engine Warwick

W. & S. Pollock & Co
Pollock, horizontal and vertical crude oil engines

W. & S. Pollock & Co
Pollock crude oil marine engines

W. & S. Pollock & Co
World´s Standard Semi-Diesel Crude Oil Vertical Stationary Engine

Alex Shanks & Son Ltd
Shank´s Oil Engines

Pollock Crude Oil Engines

Pollock Semi-Diesel ritning  
260
1910 -- 1912
Brev, The Eagle engineering Warwick 18.12.1911

Brev, The Eagle engineering Warwick 15.05.1912

Keighley Gas & oil engine Co LTD 13.05.1912 London (brev) Memo from.

The Eagle engineering Co Ltd
The Eagle oil engine sept 1910 Warwick

The Eagle engineering Co Ltd
The Eagle Petrol Engine Price List

The Eagle engineering Co Ltd
The Eagle Petrol Engine

The Eagle Engineering Co Warwick England oil petrol.

The "Warwick" spirit engines. Hopper type. (England)  
261
Alamo Oil Engines Bulletin No. 42  
262
The Warwick Petrol Engines Hopper type Warwick, England.  
263
Watts Engines Efficent-simple watts bros Cambridge Street and Wellington street Sheffield  
264
1920
National Oil Engines improved design july 1920  
265
The "Wilson" Oil Engines
Häfte och ritning.  
266
1911
Mirrlees Bickertoon & Day, LTD Hazel Grove near Stockport, England.
"Mirrlees-Diesel" Engines Supplied and on order up to feb 1911.  
267
The Hornsby Oil Engine. Richard Hornsby & Sons LTD Grantham (Works.) Etabl. 1815  
268
1921
Marschall Oil Engines Type "S". Horizontal: Fixed & Portable aug 1921 Publ. No 1215.
Marschall Vertical Oil Engines Types "SV" "SVE" & "SVM" Sept 1921 Publ. No 1218.  
269
1913 -- 1923
Tender and Specification Imperial Reighley Gas & Oil Engine Co. LTD.
Imperial Works Reighley London Office 59/61 Albion House, New Oxford Okt 1923.
Imperial Gas & Oil Spirit Engines & suction gas plants manufactured by the Reighley gas & oil engine Co. LTD. Reighley. England. 1913  
271
"Eureka Oil Engines" (Shipley). No lamp after starting.  
272
1911 -- 1932
Nydqvist o. Holm Aktiebolag
NOHAB Trollhättan (1932)

Diesel-Polar-Motorer
Aktiebolaget dieselmotorer Stockholm (1911)  
273
1912
Tangyés "AA" Type Oil Engine
Cornwall Works Birmingham, katalog no. 192

A.B. Maskinaffären Champion. Efterträdare till Aktiebolaget Jacobssons Maskinaffär.
Maskiner för lantbruk och industri (1912).
The "Tan-Gyro" Centrifugalpump, katalog no. 144.  
274
1914
"Dudbridge" Gas o. Oilengines, brev med bilaga (1914)  
275
Catalogue of the "Victoria" petrolengine. The Bristol Wagon o. Carriage Works Co. LTD
Bristol, England.  
276
(tom)
Tom!  
277
1910
The Britannia Engineering Co LTD, Britannia Works, Colshester England.
Ritning (1910)  
278-299
(tomma)
Tomma!  
300
1900 -- 1910
Motoren Gideon Rud. Kramper o. Jörgensen A/S, Horsens Danmark

Höitryks råoljemotoren "Gideon" (system "Brons") Rud. Kramper o. Jörgensen. Molde (1910)
Katalog no. 23

Motoren Gideon, Katalog No. 8 (1911)

Höitryks råoljemotoren "Gideon" (system "Brons") Rud. Kramper o. Jörgensen. (1910)  
301
1911
A/S Völund Köbenhavn
Nogle Ugtalerser fra brugere af (råoljemotor) Raaoljemotoren "Neptun". Beskrivning (1911)
Råoljemotorer for skibsbrug Typ H.  
302
1907 -- 1913
A/S Rap Totaksraaolje- og petroleumsmotorer, Kristiania (1907)

Kim Förste klasses dansk raaoljemotor Köbenhavns Maskinfabrik (1913)  
303
1911
Levahn Motor Co. A/S, Kristiania. Benzin-motoren "Levahn" Katalog no. 27
Raaolje-motoren "Levahn for baater" (1911)  
304
1911 -- 1912
Utstillning af Tuxham-Råoljemotorer. Den intenationale motorudstillning i Köbenhavn 1912.

Beretning over en pröveafhold den 7:e april 1911 med en Tuxham-Raaolje.
Förbränningsmotor. Brev

Tuxham raaoljemotoren Tuxham Maskinfabrik Köbenhavn febr. 1912
Reklambroschyr nr. 142  
305
1912
Raaoljemotoren "Grei". Katalog år 1912.

A. Gulowsen A/S Radelökken, Christinania. Norges störste motofabrik.  
306
Isidor Nielsens mek. Vaerkstad.
Petroleumsmotoren "Dan" Trondhjem, broschyr.  
307
1880
Fl. Hansens Maskinfabrik Holstebro, grunl. 1880.
Holstebro-motoren for gas- og sugegas "Typ G", (reklam)  
308
1911
S Frichs Eftf. Aarhus maskinfabrik och kedelsmedie brons =motoren (1911)

Hurup Jaernstöberi og Maskinfabrik Aktieselskab i Hurup og Nyborg.
Betydeligste vindmotorfabrik i Norde. Hovedreprastanter for Danmark och Gasmotorenfabrik Deutz. verden aeldsta, betydeligeste og mest anerkendte motorfabrik.  
309
1911 -- 1914
Atlanta motorfabrik (Holmboeo o. Bendtsen) Kristiania.

Petroleummotor (1914) papper om motorprover år 1911.  
310
1924
Nabbetorp mekaniska verkstad. Stöperi o. slip
Brev (1924)

Motoren Sterk 4 Hkft. Höitryks glödehademotor. Aktieselskapet Nabbetorp mek. Verkstad.
Fredrikstad, Norge.  
311
1929
Målilla Mekaniska Verkstad. Katalog råoljemotor (1929)  
312-318
(tomma)
Tomma!  
926
1939 -- 1941
Tidskrift, Cykel- och motormarknaden (1939)

Tidskrift, Bokföraren (1940)

K.A.K medlemmar, K.A.K:s gengastjänst (1941)

Statens Bränslekommision, Gengeasbyrån, info. om gengasen (1941)  
942
1929
Brev, Nixe Bootswendegetriebe fabrik Nickel & Kühne (1923)

1929-6079, Ritningar, brev på tyska

AB Kaufmann & Co.
Kamco Backapparaten (1931)

Lehmann & Stolterfoht A-G.
Isfort Getriebe. Ritning (1934)

A.-B. Kauffmann & Co
Kamco Backapparater

Lohmann & Stolterfoht A-G
Isfort-Getriebe

Lohmann & Stolterfoht
Hockleistungs-Reibungs-Kupplungen  
1062
1939
Brev ang. kokplattor (1939)

Order kokplattor "orderlister" (1939)  
1063
1939 -- 1940
Brev, Melleruds Bilverkstad (1939)

Rapport fr. Erland Andersson ang. gengasdriftdemonstration,skrivna brev (1940)

Storebro Bruks AB, brev (1940)

Resplan med gengasbil, demonstration

Storebro Bruks Aktiebolag, brev "Betr. STOREBRO gasgeneratorer"

Resultat intresserapporter 60-65 st (1939)  
1116
1926 -- 1938
Brev och avskrifter (1933 - 1933)

AB Beijers Motorfabrik, Vimmerby, råoljemotorer

Anf. prov vid Sevede-Aspelanda vägdistrikt (1938)

Adresslista (M. Jönsson, Tomelilla m.fl)

Storebro Råoljemotorer, typ LT. Lev. till Vägstyrelsen

Intyg, Bruksvallarna Funäsdalen (till Storebro Bruk)

Avskrift, Bergkvara Mek. Verkstad (till Storebro Bruk)

Avskrift, Ucklus Nya Sågverk & Träv.aff (till Storebro Bruk)

Uppgifter på några tidigare köpare av Storebromotorer

Utdrag ur protokoll, Vägstyrelsen

Oskarshamns Stad, intyg råoljemotorer Fix

Oskarshamns Stad, intyg råoljemotorer Afskrift

Storebro Bruks SB, SAMSON motor

Oskarshamns Stad, intyg råoljemotor Fix

Fru Alstad 18/6 1926, intyg

Fru Alstad 18/6 1926, flera avskrifter

Prov vid Grimstens härads Vägstyrelse

Storebro Bruks AB, referenslista

Avskrift. Intyg Emil Carlsson t. Storebro Bruk, råoljemotor Fix

Avskrift korpikå Tröskv?? , - " -

Avskrift W. Lundqvist t. Storebro Bruks, intyg motor

Avskrift Verner Nilsson, t. Sorebro Bruk, intyg råoljemotor Fix

Avskrift S Vedbo Härads Vägkom. Storebro Bruk intyg råoljemotor

Avskrift Efraim Jansson, Storebro Bruk intyg råoljemotor Fix

Avskrift Trälleborgs Tröskverksför. Storebro Bruk intyg råoljemotor Fix

Aktiebolaget Beijers Motorfabrik, Vimmerby
Reklamblad "Beijers nya råoljemotor

Storebro Bruks Aktiebolag
Reaklamblad "Samson"  
1151
1937 -- 1940
A W Andersson patentansökan (1937)

Svensk författningssamling "Lag om semester" (1938)

Tidskrift TRANSPORTÖREN (1939)

Exportföreningens upplysningstjänst, cirkulär nr. 1 (1939)

Svensk författningssamling "angående exportförbud" (1939)

Tidskrift VERKSTÄDERNA (1940)

Ansvar för GODS vid TRANSPORT (1940)

Arenco, Drivväxlar  
1243
1938 -- 1939
Storebro Bruks Aktiebolag
Konsignationslager av motordelar hos J.O. Lindmarks Maskinaffär (1931)

Brev,J. O. Lindmarks Maskinaffär (1937)

JO Lindmarks Maskinaffär, lagerstatus (1937)

Brev, JO Lindmarks Maskinaffär - Storebro Bruks Aktiebolag (1938)

Förteckning över motordelar till E. Larsson Maskinaffär

HOCO Elektr AB Holm & C:o
Elektriska kaminen vulkan

HOCO EL. A.-B Holm & Co
Pristillägg (1939)

Tidningsurklipp
"Gengasdrivna lastbilar" (1939)

Brev, Storebro Bruks Aktiebolag - Bodens Juridiska Byrå (1939)

Brev, J.O. Lindmarks Maskinaffär (1939)

Två små ark med handskrivna noteringar  
1257
Oskrivna brevpapper  
1327
1924 -- 1940
A.B. Ruda-motorer, Stockholm, Ruda-tändning för råoljemotorer, en katalog no.1 (1924)

Två bevis om godkännande till Statens bränslekommision

Principskiss för Gragasgeneratorer, 5 st (1940)

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om förslag till förordning om allmän omsättningsskatt, Given Stockholms Slott den 11 okt. 1940.

Wilh. Anderssons Annonsbyrå A/B
Brev (1940)

Tidningsurklipp
"Storebro Gengasaggregat"

Tidningsurklipp, Svensk Motortidning
Nr 48 (1940)

Tidningsurklipp, Aftonbladet (1940)

Specialregler
Kungl. Automobil Klubbens nationella tillförlitlighets- och ekonomitävling (1940)

Avskrift. Bevis om godkännande
Statens Bränslekommission (1940)

Storebro Bruks Aktiebolag
Storebro Gengasaggregat, Lista K-54

Monteringsbeskrivning till Storebro lastvagnsaggregat
Lista KG-57

Statens gengasnämnd
Skiss, förslag till isolering av gasgenerator

Tidningsurklipp

Tidningsurklipp, annons
A.-B. Hans Osterman
Utställning av marknadens förnämsta aggregat i Ostermans Bilhallar

Storebro Bruks A/B Gengasavd.
Skiss på annons

Storebro Bruks Aktiebolag
Storebro Gengasaggregat, Lista K-54

Skiss utan beskrivning

Storebro Bruks Aktiebolag
Storebro Gengasaggregat, reklamblad

Storebro Bruks Aktiebolag
Storebro Gengasaggregat, reklamblad

Svensk Motortidning
Nr 43 (1939)

Ett flertal foton föreställande diverse, båt, maskin etc.  
1358
1954 -- 1958
HITTADES EJ!

Försäkringsakt. Målaren, Stockholm. Anmälan om krigsförsäkring.

"Blå mapp" Storebro Bruks AB, prislistor mm.

Exportföreningens Förlag, Stockholm, FOA-leveranser

Aktuellt från ROBO, nr H 4 19 okt. 1954. Dim- och kurvljus

Tapetprover

Avskrift P.M. (Bränsleförbrukn. å råoljemotorer) Tryggve Bergstedt

Utdrag ur protokoll, Vägstyrelsen i Sevede-Aspelands vägdistr.

Storebro Bruks Aktiebol., utställer på lantbruksmöte, råoljemotor

Ang. prov vid Sevede-Aspelands vägdistrikt (motorbrännolja)

Fagersta Forum, årgång 13. 1958 nr.2

Pärm: Rätt system för varje ändamål. Prislista VP 216-A.51B

Tomma "pärmar" 9 st.  
1431
1928 -- 1932
HITTADES EJ!

Aktieskabet FÖROYA BANKI
Inkasso-Tariff (1932)

Kuttereyer J. Rjdesgaard, Faeröerna
Köbekontrakt (1929)

Skibsreder A. M. Berg, Faeröerna
Köbekontrakt (1928)

Kutterejere J.N. Thomsen og. Chr. Christensen, Esbjerg
Köbekontrakt (1928)

A. Nyberg, ingeniör & motorforretning, Köbenhavn V

Köbekontrakt

Köbekontrakt, tom blankett

Storebro bruks-bolag, Storebro
Växlar med Ing. Nybergs kunder (1929), allmäna leveransvillkor

Björn Pålsson,
Bekräftelse av inköp av Eureka motor hos A. Nyberg, Köbenhavn  
1436
1933 -- 1940
"Levererade maskiner för export", gäller utbyte av ev Eurekamotor (1933)

Statens gengasnämnd
Anvisningar för montering m.m. av gengasverk (1939)

Storebro Bruks Aktiebolag
Reklamblad, gengasaggregat

Tidningsklipp Södermanlands Nyheter, "Träkolsdrivna lastbilar demonstreras" (1939)

Robobladet (1940)

Tidningsklipp Transportören, "Gengasproblemet" (1940)

Tidningsklipp Östersunds Posten, "traktorfrågan-oljebrist" (1940)

J. Danielsson & Co. AB, faktura nr 29074 (1940)

Tidningsklipp från Örebro Dagblad, "gengas bra för Gotlands försvar" (1940)

Nya Dagligt Allehanda, Annonsavdelningen
Gengasaggregat (1940)

Tidningsurklipp från Södermanlands Nyheter, gäller "Gengasdrift av traktorer"

A-B Bil-Aero Electric, Scintilla Vetexmagnet för gengasdrift.

"Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap"
Beskrivning

Visitkort
A/B Axel Svanberg

Anmälningsblankett för undersökning av Statens gengasnämnd

Storebro Bruks Aktiebolag
Betalningsfordring

Gustaf Byrenius AB, gengasannons införd i Stockholms Tidningen (1940)

Lastbil och bussaggregat, tillv- och lagersituation

Storebro Bruks AB, "råoljemotorn Fix för sågverksdrift", gasgeneratorer "system Gragas"

Tidningsurklipp
Gasgeneratorer, System Gragas
Storebro Bruks A/B

Bilkol förening u.p.a
Fordringar på bilkol

Storebro Bruks A.-B.
Annons, Storebro Gasgeneratorer  
1440
1920 -- 1939
HITTADES EJ!

A. Karlsson, Mekaniska o. optiska mätinstrument

Åtvidabergs Spårväxlar & Signalfabrik AB, centralsmörjning (1931)

AB B.A. Hjort & Co, Primus produkter (på franska) (1920)

Monteringsanvisning av marinmotorer (råoljemotor?)

Nermans Stämplar, katalog med broschyr (1939?)

Eureka råoljemotorer, instruktioner och ritningar  
1441
1939
In- och utgående brev (1939)  
1451
1939
General Motors Nordiska AB, Stockholm, broschyr (1939)

Två ritningsspecifikationer, Gragas generator.  
1452
1934 -- 1939
Kontrakt avslutat, mellan Storebro A/B och Hrr A. Toumanoff (1923)

Paul Helén, Halmstad
OJA Gjuterikoks
Specifikation (1933)

AB AWE Wenngren, prislista elektroder (1938)

Renold, rullkedjor (1934)

Storebro Bruks Aktiebolag
Special Export Price List (1935)

Aktiebolaget ROBO, Brev "Betr. inställning av öppningstrycket hos Bosch-spridarehållare" (1935)

Rikard Berg, böjliga ledningar (1938)

A.-B. Rikslampan
Bruttoprislista (1937)

Slipmaterialaffären
Rabatt-lista till Durex-katalog No. 17 (1937)

Kisa Snickerifabrik
Träremskivor (1937)

Prislista, Beacon (1937)

ESAB, prislista elektroder (1937)

Aktiebolaget Kanthal, Hallstahammar
Faktura (1938)

Aktiebolaget E. O. Dahlqvist
Offertlista (1938)

Norrköpings Filfabrik
Prislista (1938)

Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar
Rabatt-lista (1938)

Prislista för Sveriges Maskinindustriförenings Standardtabeller (1938)

H. Noring
Prislista å kullager (1938)

Elektriska Aktiebolaget Siemens
Minimipriser å Elektricitetsmätare (1938)

Svenska Rörförsäljnings Aktiebolaget
Offert (1938)

A.-B. El- & Gassvetsning
Prislista (1938)

Tidskrift Sv. Smidestidning (1938)

Stauffers smörjkoppar
Prislista (1938)

Elektriska Aktiebolaget Skandia
Brev (1938)

Sveriges Maskinindustriförening, SMF
Diagram (1938)

A.-B. Förenade Generalagenturer
Prislista (1938)

A.-B. Rikslampan
Bruttoprislista (1938)

Specialmaskiner Aktiebolag
Skruvnycklar (1938)

A.-B. Svenska Carbidkontoret
Prislista till katalog N:o 228 (1938)

Specialmaskiner Aktiebolag
Brev (1938)

ESAB
Prislista Elektroder (1938)

A.-B. Maskinaffären Stieltjes
Prislista till katalogutdrag N:r 361 (1939)

AB Maskinaff. STIELTJES, prislista (1939)

Bultfabriks Aktiebolaget
Rabatt-lista (1939)

Elektroskandia
Pristillägg (1939)

Svenska Carbidkontoret
Senaste nytt, Svets-fittings (1939)

Brukskoncernen Fagersta
Fagersta Skruvnycklar (1939)

Carl O. Strömman
Rabattlista (1939)

A.-B. Svenska Carbidkontoret
Meddelande om prishöjning (1939)

"Primus" Löd- och värmeapparater
Prislista N:o 7532 (1939)

Specialmaskiner Aktiebolag
Brev, offert och specifikation (1939)

Strömman & Co
Prislista (1939)

H. Alpen AB,
Brev, meddelande (1939)

ESAB
Brev (1939)

Honeywell-Brown A.B.
"Automatic Controls and Recording Instruments, Catalog A"

Strömman & Co
Prislista

A.-B. Wilh. Sonesson & Co
Kilrepdriften "Paragon"

Backskivor, Whitons modell

Katrineholms Metallgjuteri
Lagerdimensioner

Aktiebolaget Industri-Rör
Air

Brev, A.-B. Gösta Thunell, "Kolvar för gengasmotorer"

Ark med handskriven tabell

Svenska Maskinaffären, Värnamo
Prislista N:o 1305

Storebro Bruks Aktiebolag
Special Export Price List

Ingeniörsfirma Brown
Frågeformulär för Explosionsmotor

Oljemotorer, Dieselmotorerna

Läderfirman Skandia, Stockholm
Prislista

Nova Motorkolv A.-B
Förvandlingstabell

A.-B. Wilh. Sonesson & Co
"Ribboflex" Gummislangar

A.-B. Kristdala Motorfabrik
Prislista N:o 39


Specialmaskiner AB, packningar (1939)

AB Svenska Carbidfab. (1938)

AB industrirör, rör

AB Förenade Generalagentur, proppar (1938)

Elektro Skandia, prislista (1939)

Svenska Maskinaffären VMA, prislista (1939)Sorebro Burk, prislista

Läderfirma? Skandia (1935)

Kisa Snickerifabrik, träremsskivor (1937)

Slipmaterialaffären (1937)

Svenska Rör AB (1938)  
1453
Två fodringar på bilkol.  
1454
1939
Tidningsurklipp, Dagens Nyheter 29/11 1939. Smålands Kraftaktiebolag.

Förslag till överenskommelse.  
1466
Herr Kramer G. Kratz, Vimmerby, innehåller faktura, kredit, kvittens mm  
1467
Eureka Råoljemotor  
1468
Aktiebolaget Atlas Diesel
Polar Högtrycksmotorer

AB Juneplogen Bankeryd
JUNE

AB Juneplogen Bankeryd
JUNE  
1469
Diverse inkassoärenden  
1470
Verkstadsingeniör Wilh. Engström
Handledning, växelhjulsberäkningar

Brown & Sharpe Mfg. Co
Produktkatalog  
F
Ämnesordnade handlingar
 
F 1 a
Handlingar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter
 

Handlingar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter (under inventeringen 1998-2009 kallade Allmänna dokument) omfattar 729 registrerade dokument från år 1667 till 1975.
De flesta rör järnhanteringen under 1700- och 1800-talet med privilegiebrev, värderingsrapporter, köpekontrakt, lagfarter, lånehandlingar och domstolshandlingar. De belyser samverkan och tvister, med både personal och omgivande järnbruk, såsom Pauliström, Hagelsrum, Ålhult, Rosenfors och Sporrbacka. Från 1800-talet finns dessutom många dokument kring skog- och markfrågor. Dokumenten från 1900-talet rör i första hand företagets ekonomi samt marknadsföringen på 1920- och 30-talet.

Första inventeringen 1912:

En första inventering gjordes före år 1912. Då gavs varje dokument en rubrik och samlades i följande grupper i ett handskrivet register som senare har skrivits rent på maskin. Dokumentens nummer skrevs med röd- eller blåpenna direkt på första sidan. Det handskrivna gamla registret har Dokument Nr 0 i det nya.

Nr 1 - 17 Fastebrev (Lagfartshandlingar)
18 - 22 Privilegier
23 Kammarrätten
24 - 31 Kammarkollegium
32 - 43 Bergskollegium
44 - 54 Kongl Majestät
55 - 57 Kongl Majt:s och Rikets Svea Hofrätt
58 - 59 Kongl Majt:s och Rikets Göta Hofrätt
60 - 74 Lagfartsprotokoll
75 - 110 Inteckningsprotokoll angående gamla penninglån
111 - 112 Kammar- och Bergskollegium
113 - 117 Bergmästarebeskrivningar och värderingar
118 - 126 Andra beskrivningar och värderingar
127 - 130 Föreningar m.m.
131 Kongl Befallningshafvande i Jönköpings län
132 - 145 Kongl Befallningshafvande i Kalmar län
146 - 191 Köpebrev, Salubrev, Besittningsbrev, Skattebrev
192 - 209 Sevedes Häradsrätt
210 - 217 Skuldsedlar
218 - 219 Skattläggningar
220 - 223 Kalmar läns och Ölands Lagmansrätt
224 - 231 Lantmäteriärenden
232 - 236 Diverse ärenden
237 - 274 Handlingar som förut varit särskilt inbundnan (Privilegiebrev, Smidesflyttning, Koltillförsel m.m.)

Andra inventeringen 1998-2008:

Antal registrerade dokument före inventeringen:
- Egna original i Bruksarkivet i Storebro: 274 st

Tillkomna dokument under inventeringen 1998-2004:
- Egna original från Bruksarkivet i Storebro: 352
- Kopior från Bruksarkivet i Rosenfors: 42
- Kopior från Landsarkivet i Vadstena: 22
- Kopior från Riksarkivet i Stockholm: 37
- Övriga: 2

Totalt antal registrerade dokument år 2009: 729 st.

Under inventeringen tillkom och registrerades 454 dokument från åren 1720 till 1951. De nyregistrerade dokumenten har fått ett tilläggsnummer, t.ex. Nr 22:1, till ett redan existerande (Nr 1-274) eller har fått ett nytt nummer efter 274 (Nr 275- 638:2).

Det gick inte att överblicka mängden och typen av dokument när inventeringen startade år 1998. Därför har det inte varit möjligt att strikt följa ämnesindelningen i det gamla registret från 1912, även om det hade varit önskvärt. Det är först efter inventeringen som en sådan gruppering är möjlig. Vid registreringen har sammanhängande dokument från tvister, ombyggnader, värderingar och liknande i möjligaste mån hållits ihop i nummerserier.

Bergsingenjör Sven-Gunnar Sporback, Hagelsrum, Målilla har medverkat vid inventering och registrering samt skaffat de totalt 103 kopiorna från Bruksarkivet i Rosenfors, Landsarkivet i Vadstena och Riksarkivet i Stockholm.

Jämsides med inventeringen 1998-2008 har 435 dokument renskrivits. I samband med detta har vissa dokument fått en ny rubrik som avviker från rubriken i registret från 1912. Den nya rubriken är mer utförlig eller enhetlig med andra dokument. Vissa rubriker har dessutom kompletterats i registret med en kort text i kursiv stil direkt under rubriken. Kopior av de renskrivna dokumenten finns i två exemplar i maskinskrivet utförande sida för sida, rad för rad och ord för ord enligt originalet.

Av de 435 renskrivna dokumenten har f.d. Kontraktsprosten Nils Bergström och hans maka Gunnel Bergström, Vimmerby, skrivit rent 323 styck. Dessa är markerade i registret med ”Renskrivet av GNB”. Resterande 112 dokument är renskrivna av Sven-Gunnar Sporback. De är markerade i registret med ”Renskrivet av SGS”.

De renskrivna dokumenten återfinns i serie F1b Renskrift av Handligar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter.

Originaldokument nr 0-600 förvaras i kartskåp 3, med undantag av renoverade dokument som finns i kartskåp 2 och dokument nr 546 som förvaras i en egen arkivbox i mahognyskåpet.
Nr. 601 och framåt förvaras i arkivboxar i mahognyskåpet.
-
-

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1726 -- 1857
Dokument nr 1-40 enligt nedan. Häri även, som dokumnt nr 0, Register öfver handlingar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter 1912 samt som dokument 0:1 Förklaring av några uttryck inom äldre järnhantering. Pro Memorial sammanställd av Sven-Gunnar Sporback 2004.

Enligt registret från 1912 är handlingarna uppdelade på dessa grupper:

Nr 1 - 17 Fastebrev (Lagfartshandlingar)
18 - 22 Privilegier
23 Kammarrätten
24 - 31 Kammarkollegium
32 - 43 Bergskollegium

0) före 1912; Register öfver handlingar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter. Handskrivet original upprättat före 1912. Finns även maskinskrivet i folioformat. Registret omfattar Dokument Nr 1 – 274.

0:1) 2004; Förklaring av några uttryck inom äldre järnhantering. Pro Memorial sammanställd av Sven-Gunnar Sporback.

1) 6 Feb 1749; Lagfart för J H Lefebure på Sjundekvills och Pauliströms bruk och därtill hörande egendomar.
Sammanbundet med Dokument Nr 2.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

2) 8 Mars 1749; Lagfart för J H Lefebure på Sjundekvills och Pauliströms bruk och därtill hörande egendomar
Sammanbundet med Dokument Nr 1.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

3) 11 Juni 1752; Lagfart för J H Lefebure på Kvavhult med underliggande torp och hemman.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

4) 21 Okt 1754; Lagfart för Pauliströms järnverk på Faggemåla. (J.C. Kiellman avstår)
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

5) 20 Feb 1756; Lagfart för Pauliströms järnverk på ¼ och 1/8 Jernudda.
Sammanbundet med Dokument Nr 6.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

6) 20 Feb 1756; Lagfart för Pauliströms järnverk på ¼ och 1/8 Jernudda.
Sammanbundet med Dokument Nr 5.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

7) 14 Nov 1764; Lagfart på ½ Åkemåla.
Renoverat originaldokumentet. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 2.

8) 19 Okt 1787; Lagfart på 1/8 Rådehult.
Renoverat originaldokumentet. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 3.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

9) 1828; Uppskattning av skogarnas värde vid Storebro Bruk enligt kartor och beskrivningar från 1715 – 1793.
Renskrivet av GNB, 1 sida.

9:1) 17 Juni 1856; Köpekontrakt och säljarens fångeshandlingar. Magnus Månssons försäljning av Gissemåla Nr 1 (1:2) till Johan Tillberg, Storebro Bruk.
Originaldokument.

9:2) 15 Sep 1857; Lagfart för Johan Tillberg på Gissemåla Nr 1 (1:2).
Originaldokument.

9:3) 17 Juni 1857; Köpekontrakt. Johannes Johanssons och Sara Lena Johansdotters försäljning av Gissemåla Nr 1 (1:3) till Johan Tillberg, Storebro Bruk.
Originaldokument.

9:4) 15 Sep 1857; Lagfart för Johan Tillberg på Gissemåla Nr 1 (1:3).
Originaldokument.

9:5) 17 juni 1856; Köpekontrakt. Magnus Månssons och Chatarina Larsdotters försäljning av Gissemåla Nr 2 till Johan Tillberg, Storebro Bruk.
Originaldokument.

9:6) 15 Sep 1857; Lagfart för Johan Tillberg på Gissemåla Nr 2.
Originaldokument.

9:7) 15 Sep 1857; Köpekontrakt, köpebrev och lagfart. Lars Petter Hagströms och Lovisa Hagströms försäljning av Gissemåla Nr 3 till Johan Tillberg, Storebro Bruk.
Originaldokument.

9:8) 1857; Säljarnas, Lars Petter Hagström och Lovisa Hagströms, fångeshandlingar vid försäljning av Gissemåla Nr 3 till Johan Tillberg.
Originaldokument.

10) 13 Nov 1794; Lagfart för Anders Jonsson och Lisa Persdotter på 1/16 Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

11) 23 Mars 1805; Lagfart för brukspatronessan Sara Katharina Hultman på 1/8 Bredshult.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

12) 6 Juli 1814; Lagfart för Sven Alexandersson på 1/8 Rådehult.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

13) 5 Juli 1822; Lagfart för Claes Fries på 1/8 Rådehult.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

14) 20 Nov 1822; Lagfart på ½ Åkemåla.
Renoverat originaldokumentet. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 4. Fotokopia finns i Storebro Bruks arkiv.

15) 25 Juni 1824; Lagfart för Claes Fries på 1/8 Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

15:1) 21 juni 1826; Häradsrättens fastställande av lantmäteriförrättning för Kvilla.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

16) 23 Nov 1824; Lagfart för Claes Fries på 3/16 Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

17) 4 Sept 1843; Lagfart för Claes Fries på ½ Åkemåla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

18) 6 April 1726; Pålysning av Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran att få anlägga Pauliströms Bruk. Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d:1.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

18:1) 18 Juni 1726; Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran att få anlägga Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d:1.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

18:2) 14 Juli 1726; Privilegier för Pauliströms masugn, stångjärnssmedja och manufaktursmedja.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:4. Sid 819-825.
Renskrivet av GNB, 13 sidor. Diskett.

18:3) 1757; Harmens Register. Utdrag från Riksarkivet ur Harmens Register. Maskinskrivna listor över dokument rörande Storebro Bruk år 1728 - 1757. Förvaras separat?

19) 9 Dec 1728; Privilegier för Stenseryds masugn och Storebro stångjärnssmedja.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:5. Sid 113-119.
Vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet, daterad den 7 november 1939, finns i Storebro Bruks arkiv.
Hör samman med Dokument Nr 237.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

19:1) 15 Nov 1732; Bergskollegii tillstånd att uppsätta ytterligare en stångjärnshammare på Sjundekvills ägor och Tobo ström.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:5. Sid 239-243.
Vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet, daterad den 7 november 1939, finns i Storebro Bruks arkiv.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

20) 8 Jan 1736; Tillstånd för W M Pauli m.fl. att uppföra masugnsbyggnad vid Sjundekvill Tobo ström.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm. Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:12. Sid 11-17.
Vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet, daterad den 7 november 1939, finns i Storebro Bruks arkiv.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

20:1) 22 Apr 1736; Kontrakt mellan Sjundekvills bruksherrar och Gissemåla åboer eller skattejordägare beträffande disponeringen av strömmen.
Hör samman med Dokument Nr 20
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

20:2) 22 Sept 1735; Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran att få anlägga en masugn i Storebro.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, volym 7.
Renskrivet av GNB, 37 sidor. Diskett.

21) 8 Mars 1757; Av Bergskollegiet utfärdat privilegium för C F Pechlin angående smidesflyttning från Pauliström och Sjundekvill till Ålhults stångjärnssmedja.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 28 sidor. Diskett.

22) 3 Mars 1829; Bergskollegii tillstånd för Storebro Bruk att öka det årliga stångjärnssmidet med 400 Skeppund.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

22:1) 6 Aug 1828; Bergmästarens undersökning med anledning av Claes Fries´ begäran om utökat smide samt inrättande av järnmanufaktur vid Storebro Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, volym 7.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

23) 14 Maj 1833; Kammarrättens utslag på Peter Jönssons besvär över uträkning av grundräntan på Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

24) 9 Mars 1774; Gravationsbevis för C F Pechlins egendomar.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

25) 23 Sept 1812; Utslag angående Åkemåla skattehemmans husbehovs-sågkvarn.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

26) 21 Dec 1812; Utslag angående räntan av Sjundekvills såg.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

27) 24 Mars 1811; Storebro mjölkvarn. Bestämning av skatt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 5 sidor.

28) 8 Nov 1820; Kammarkollegii utslag angående tullmjölkvarn vid Hulingsryd.
Dokumentet saknas i arkivet. Finns bara angivet i det handskrivna registret från 1912.

29) 22 Apr 1822; Ifrågasatt restitution av byggnadshjälp i vissa fögderier av Kronobergs län. Kammarkollegium.
Renskrivet av GNB; 4 sidor. Diskett.

30) 10 Okt 1815; Kammarrättens utslag med anledning av revisionskontorets anmärkningar på redovisningen av såg- och stampkvarnar.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

31) 26 Juli 1855; Utslag angående strörote-utbyte.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

32) 7 Nov 1757; Bevis om frihet från inteckningar i Pauliströms, Sjundekvills och Ålhults bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

33) 16 Aug 1787; Tillstånd att flytta en härd från Fors till Storebro Bruk.
För att öka smidesproduktionen köptes 100 Skeppund/år smidesrättighet från Fors Hammare i Färnebo socken, Västmanland.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

34) 9 Maj 1788; Bergskollegii utslag om smidesflyttning från Ålhult till Storebro bruk.
För att öka smidesproduktionen återfördes 200 Skeppund/år smidesrättighet från stångjärnssmedjan i Ålhult. Flyttningen ingick i villkoren vid C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk till Hultman 1786.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

35) 31 Dec 1804; Utslag på Storebro bruksägares besvär över dom om olaga malmtäkt.
Dokument rör tvisten mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn om olaga upptagning av malm ur sjön Hulingen.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.
Se även följande dokument i samma ärende: 35:1, 35:2, 36, 37, 38, 38:1, 39, 40, 43:1, 43:2, 47, 128:1, 128:2, 135, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 329, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 345:1, 346, 347, 353, 370, 399, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414 och 415.

35:1) 24 Feb 1804; Protokoll från uppmätning av kvarstadsbelagd sjömalm i Hultsfred och Storebro.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

35:2) 28 Mar 1805; Manus för rapport till Bergskollegium om genomförd kommunikation med Carl G Hedberg efter dom om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet är ett manus till skrivelsen. Delar av den ursprungliga texten har strukits och ändrats eftersom kommunikationen misslyckades.
Hör samman med Dokument Nr 35 - 36.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

36) 18 Nov 1805; Bergscollegii utslag på Storebro bruksägares besvär över utebliven kommunikation om olaga malmtäkt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

37) 17 Dec 1805; Bergscollegii utslag på patron Carl G Hedbergs besvär över talans förlust i rättegången om olaga malmtäkt.
C G Hedberg begärde att Storebro Bruk skulle mista sin talan p.g.a. av utebliven communikation. Hans överklagande avslogs.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

38) 4 Juni 1806; Patron C G Hedbergs anförande till sitt försvar beträffande olaga malmtäkt.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

38:1) 26 Nov 1806; Carl G Hedbergs stämningsrekvisition mot Storebro Bruks ägare för överproduktion av tackjärn m.m. i Storebro.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

39) 12 Dec 1806; Storebro bruksägares besvär över bergstingsrättens beslut om olaga malmtäkt i sjön Hulingen förfallen, varför ny stämning bör uttagas.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

40) 12 Dec 1806; Kongl. Bergskollegii utslag på Storebro bruksägares och patron C G Hedbergs besvär över bergstingsrättens beslut om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Dokument Nr 40 är till stor del en sammanfattning av det som utspelats i Dokument Nr 35 - 39 rörande tvisten mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn om sjömalm i sjön Hulingen.
Renskrivet av GNB, 52 sidor. Diskett.
-  
2
1752 -- 1854
Dokument nr 41-109 enligt nedan:

Enligt registret från 1912 är handlingarna uppdelade på dessa grupper:

Nr 32 - 43 Bergskollegium
44 - 54 Kongl Majestät
55 - 57 Kongl Majt:s och Rikets Svea Hofrätt
58 - 59 Kongl Majt:s och Rikets Göta Hofrätt
60 - 74 Lagfartsprotokoll
75 - 110 Inteckningsprotokoll angående gamla penninglån

41) 3 Mars 1829; Kungl. Bergskollegii tillstånd för Storebro Bruk att inrätta nya manufakturverkstäder.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

42) 12 Sept 1842; Kungl. Bergskollegii tillstånd för Storebro Bruk att inrätta en ny spikhammare.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

43:1) 1806; Olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Uttalanden från medlemmar i Kungliga Bergskollegium.
Uttalande från medlemmar i Bergskollegium i samband med ärendet i dokument nr 40.
Renskrivet av GNB, 22 sidor.

43:) 1806; Olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Uttalanden från medlemmar i Kongliga Bergskollegium.
Uttalande från medlemmar i Bergskollegium i samband med ärendet i dokument nr 40.
Renskrivet av GNB, 10 sidor.

44) 9 Dec 1755; Ålhults säteris övergång till fideikommiss.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

45) 7 Maj 1792; Kungl. Majt:s utslag på åboernes å posthemmanet Kvilla ansökan om gemensamt mulbete.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

46) Ledig plats. Dokumentet är omregistrerat som Dokument Nr 274:5

47) 19 Dec 1808; Olovlig avhämtning av malm i sjön Hulingen. Kungl Majt:s utslag i tvisten mellan Storebro bruksägare och Carl G Hedbergs om rättighet till malm i sjön Hulingen.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

48) 12 Mars 1810; Storebro och Hagelsrums Bruks kolhandel. Kongl Majts utslag på Storebro Bruks överklagande av Bergscollegii utslag den 4 febr 1808.
I Bergscollegii utslag (Dokument Nr 362:1) fastställde Bergscollegium Landshövdingens utslag den 17 febr 1806.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

48:1) Dokumentet är omregistrerat som Dokument Nr 362:1.

48:2) 1818; Storebro och Hagelsrums Bruks kolhandel. Tvist om leveranser från omgivande socknar.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

49) 10 Dec 1810; Kungl. Majt:s resolution på besvär om förnyad skatteläggning av Storebro tullmjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

49:1) 26 Nov 1817; Uppskjuten rättegång, angående skada genom uppdämning, på grund av parternas uteblivande.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

49:2) 13 Mars 1818 Domstolsutslag angående påstådd skada genom uppdämning vid Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 8 sidor.

49:3) 4 Apr 1811 - 29 mars 1841; Handlingar rörande skatteläggning å 2 par stenar i Storebro kvarn.
Hör samman med Dokument Nr 49.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

50) 30 Juni 1820; Kolförsäljning till Storebro Bruk. Kongl Majt:s resolution angående tvisten om taxa på köpekol och leveranser till Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

50:1) 30 Dec 1817; Fullmakt från Claes Fries att företräda Storebro Bruk i rättegång om taxa på träkol och böndernas leveransplikt av kol till Storebro.
Hör samman med Dokument Nr 50.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

51) 4 Feb 1829; Kongl Majt:s resolution angående ökat smide och köp av tackjärn vid Storebro Bruk.
Hör samman med Domument Nr 22:1.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 5.
Fotokopia finns.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

52) 29 Feb 1844; Export av tackjärn från masugnen. Export från Storebro över Västervik och Döderhultsvik (Oskarshamn).
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

53) 15 Aug 1854; Beräkning av ersättning för tillverkning vid Storebro Bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

54) 15 Aug 1854; Beräkning av ersättning för tillverkning vid Storebro Bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

55) 3 Mars 1753; Köpeskilling för Hagelsrum. Kongl Majt:s och Svea Hofrätts utslag i målet mellan Thomas Plomgren och Jean Henri Lefebure mot Maria Catharina Flemming angående köpeskillingen.
Dokumentet är identiskt med Dokument Nr 56.
Renskrivet av GNB, 17 sidor. Diskett.

56) 3 Mars 1753; Köpeskilling för Hagelsrum.
Dokumentet är identiskt med Dokument nr 55.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 22 sidor. Diskett.

56:1) 11 Dec 1755; Köpeskilling för Hagelsrum. Kvitto på erhållen köpesumma.
Texten är ett utdrag ur ett längre dokument. Den är likalydande som Dokument Nr 61, sid 2, rad 19.
Hör samman med Dokument Nr 56.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat. Fotokopia finns.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

57) 1 Juni 1842; Försäljning av omyndigas andel i Rostorps säteri.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

58) 10 Dec 1754; Thomas Plomgrens testamente.
Testamente av Ålhults Säteri till sonen Anders von Plomgren.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 16 sidor. Diskett.

59) 28 Juni 1787; Försäljning av Storebro Bruk.
Värdering av tillhörande gårdar m.m.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

60) 29 Nov 1756; Beviljad inteckning i Ålhult för lån till Anders von Plomgren.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

61) 24 Jan 1757; Lagfart för C F Pechlin på Hagelsrums och Fluxerums säterier samt Pauliström Bruk.
Texten på sid 1 avser Dokument Nr 161.
Texten på sid 4 avser Dokument Nr 160.
Texten på sid 8 avser Dokument Nr 164.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

62) 28 Okt 1778; Lagfart för Anders Drangel på halva Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

63) 16 Feb 1787; Första uppbudet i tingsrätten för fru A M Hultman och hennes son Lars Hultman på Storebro m.m.
Innehåller även köpebrevet.
Hör samman med Dokument Nr 64 och 172.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

64) 19 Okt 1787; Tredje uppbudet för änkefru A M Hultman och hennes son Lars Hultman på Storebro m.m.
Redovisning av prissättningen vid C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk med vissa underlydande gårdar.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

64:1) 23 Okt 1788; Lagfart för änkefru A M Hultman och hennes son Lars Hultman på Storebro m.m.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 3.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

65) 23 Feb 1789; Lagfart för Anders Jonsson och Lisa Pettersdotter på posthemmanet Qvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

66) 21 Juni 1803; Lagfart för brukspatronessan Sara Hultman på frälsehemmanet Bredshult.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

67) 31 Mar 1813; Lagfart för Sven Alexandersson på 1/8 Rådehult.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

68) 16 Nov 1813; Lagfart för Sven Alexandersson på 1/8 Råddehult. 2:a uppbudet.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

69) 21 Juni 1821; Lagfart för assessoren Claes Fries på ½ mantal Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

70) 21 Juni 1821; Lagfart för assessoren Claes Fries på 1/8 hemman Rådehult.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

71) 21 Juli 1823; Lagfart för assessoren Claes Fries på ¼ hemman Qvilla Nr 1.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

72) 15 Nov 1823; Lagfart för assessoren Claes Fries på 1/16 hemman Qvilla Nr 2.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

73) 14 Sep 1842; Lagfart för assessoren Claes Fries på ½ mantal Åkemåla samt gravationsbevis.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

74) 7 Jan 1752; Utdrag ur domböcker angående lagfarter och inteckningar för Hagelsrum, Fluxerum, Mörhult och Stighult. År 1740 - 1749.
Beskriver många av W M Paulis trassliga affärer och långivare.
Renskrivet av GNB, 56 sidor. Diskett.

75) 11 Juni 1754; Ifrågasatt utmätning i Magnus Lenbergs sterbhus (arrendator av Qwafhult).
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

76) 2 Mars 1795; Tvist om underhåll av bro mellan Storebro Bruk och sockenborna.
År 1755-1795 samt 1729 års kontrakt åberopas.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

77) 24 Nov 1755; Beviljad inteckning i Ålhults Säteri för av Anders von Plomgren sökt lån.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett (Sidorna 16-18 saknas på diskett).

78) 17 Okt 1757; C F Pechlins förvärvande av sina egendomar samt inteckningar däri. Aspelands häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

79) 18 Nov 1757; C F Pechlins förvärv av och inteckning i Hagelsrums masugn, Pauliströms och Sjundekvills järnverk för av C F Pechlin sökt lån. Sevede häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

80) 24 Nov 1764; Förnyade inteckningar i Ålhults och Tuna säterier. Sevede häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

81) 28 Nov 1766; Förnyad inteckning i C F Pechlins egendomar i häradet. Sevede häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

82) 27 Maj 1767; Inteckningar i C F Pechlins egendomar fördelade på fyra särskilda lån. Asbolands (Aspelands) häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

83) 2 Juni 1767; Inteckningar i C F Pechlins egendomar fördelade på fyra särskilda lån. Sevede häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

84) 14 Nov 1775; Förnyade inteckningar i C F Pechlins egendomar i Sjundekvill m fl. Sevede häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

85) 18 Dec 1775; Förnyade inteckningar i C F Pechlins egendomar i Sjundekvill m fl. Stockholms rådhusrätt.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

86) 16 Okt 1776; Förnyad inteckning i C F Pechlins tidigare ägda säteri Fluxerum. Aspelands häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

87) 16 Okt 1776; Förnyad inteckning i Ämmenäs tullkvarn, Faggemåla rusthåll m fl som säkerhet för C F Pechlins lån om 236 000 Daler i Riksens Ständers Bank. Aspelands häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 1 sida (Endast sida 1 av 5 är renskriven). Diskett.

88) 28 Sep 1784; Förnyade inteckningar som säkerhet för C F Pechlins tre lån om 538.000, 17.100 och 236.000 Daler kopparmynt i Riksens Ständers Bank. Aspelands häradsrätt. Ämmenäs tullkvarn och Tjursfall.

89) 28 Sep 1784; Förnyade inteckningar som säkerhet för C F Pechlins tre lån om 538 000, 17 100 och 236 000 Daler kopparmynt i Riksens Ständers Bank. Aspelands häradsrätt. Fluxerums säteri och Boarum.

90) 2 Nov 1784; Förnyad inteckning i Storebro och Sjundekvills Bruk m fl hemman som säkerhet för C F Pechlins lån i Riksens Ständers Bank. Sevede häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 1 sida (Endast sida 1 av 4 är renskriven). Diskett.

91) 6 Juli 1792; Diverse inteckningsärenden för C F Pechlin åren 1786 – 1792.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 11 sidor (Endast sida 1-11 av 39 är renskrivna). Diskett.

92) 8 Okt 1793; Carl Friedrich Pechlins förnyade inteckningar på Fluxerum m.m.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

93) 8 Okt 1793; Inteckningsärende.
Originaldokument, 3 sidor.

94) 1 Nov 1793; Inteckningsärende.
Originaldokument, 4 sidor.

95) 4 Nov 1802; Inteckningsärende.
Originaldokument, 3 sidor.

96) 6 Sep 1802; Inteckningsärende.
Originaldokument, 3 sidor.

97) 17 Sep 1811; Inteckningsärende.
Originaldokument, 3 sidor.

98) 8 Nov 1811; Inteckningsärende.
Originaldokument, 4 sidor.

99) 25 Nov 1818; Inteckning i Kvilla Nr 1 för N P Hultman för hans lån till Nils Persson.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

100) 15 Sep 1820; Inteckningsärende.
Originaldokument, 3 sidor.

101) 8 Nov 1820; Inteckningsärende.
Originaldokument, 5 sidor.

102) 12 Mar 1822; Inteckningsärende.
3 sidor.

103) 15 Juni 1822; Inteckningsärende.
3 sidor.

104) 2 Juli 1822; Inteckningsärende.
6 sidor.

105) 2 Okt 1829; Inteckningsärende.
Originaldokument, 4 sidor.

106) 21 Dec 1829; Förnyelse av inteckning på Storebro Bruk m.m. för C F Pechlins lån år 1757 i Riksens Ständers Bank.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB; 5 sidor. Diskett.

107) 5 Sep 1838; Inteckningsärende.
3 sidor.

108) 8 Okt 1838; Inteckningsärende.
2 sidor.

109) 9 Apr 1842; Inteckningsärende.
2 sidor.  
3
1650 -- 1874
Dokument nr 110-157 enligt nedan:

Enligt registret från 1912 är handlingarna uppdelade på dessa grupper:

Nr 75 - 110 Inteckningsprotokoll angående gamla penninglån
111 - 112 Kammar- och Bergskollegium
113 - 117 Bergmästarebeskrivningar och värderingar
118 - 126 Andra beskrivningar och värderingar
127 - 130 Föreningar m.m.
131 Kongl Befallningshafvande i Jönköpings län
132 - 145 Kongl Befallningshafvande i Kalmar län
146 - 191 Köpebrev, Salubrev, Besittningsbrev, Skattebrev

110) 2 Maj 1843; Inteckningsärende.
5 sidor.

111) 14 Sep 1818; Bergskollegii utslag angående taxa för kolpriset inom Storebro Bruks koldistrikt.
Dokumentet finns i två exemplar med likalydande text. Det ena är uppläst i Målilla kyrka den 25 oktober 1818 och det andra i Vimmerby kyrka den 22:e söndagen efter Trefaldighet.
Samma text som Dokument Nr 112. Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 6+9 sidor. Diskett.

112) 14 Sep 1818; Bergskollegii utslag angående taxa för kolpriset inom Storebro Bruks koldistrikt.
Dokumentet finns i två exemplar med likalydande text. Det ena är uppläst i Lönneberga kyrka och det andra i Vena kyrka den 25 oktober 1818. Samma text som i Dokument Nr 111. Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 9+7 sidor. Diskett.

113) 10 Maj 1740; Värderingsinstrument för Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Värdering och beskrivning av anläggningarna som pant för lån i Riksens Ständers Bank. Banken begärde en värdering genom Bergskollegium.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 2.
Renskrivet av GNB, 37 sidor. Diskett.

114) 22 Sep 1748; Värderingsinstrument för Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Värdering och beskrivning av anläggningarna som pant för lån i Riksens Ständers Bank. Banken begärde en värdering genom Bergskollegium.
Renskrivet av GNB, 39 sidor. Diskett.

114:1) 9 juli 1748; Besiktning, undersökning och värdering av Sjundekvills och Pauliströms Bruks underlydande hemman som pant för lån i Riksens Ständers Bank.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

115) 18 Juli 1757; Värdering av C F Pechlins bruksegendomar i Kalmar län för upptagande av lån.
Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult.
Texten är identisk med Dokument Nr 264.
Originaldokument?
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av GNB, 36 sidor. Diskett.

116) 16 Maj 1763; Taxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Värdering av tillgången på järnmalm, träkol och vattenkraft som grund skatteberäkning.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

116:1) 17 Sep 1761; Protokoll vid tiondetaxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Taxeringen kunde inte fullföljas utan fortsatte 1763. Se Dokument Nr 116.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

116:2) 16 Maj 1763; Taxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Rapporter om malmsjöar, blåsningsdygn och tillverkat tackjärn som underlag för taxeringen.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

116:3) 16 Maj 1763; Taxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Bergmästare A Funcks yttrande till Kongl Bergscollegium angående sänkning av tiondeavgiften.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

116:4) 26 Okt 1763; Bergscollegii fastställande av tiondejärn vid Storebro masugn.
Samma text som Dokument Nr 266.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:40. Sid 241
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.


116:5) 25 Okt 1763; Bergscollegii fastställande av tiondejärn vid Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:40. Sid 239.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

116:6) 25 Okt 1763; Bergscollegii fastställande av tiondejärn vid Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:40. Sid 240.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

116:7) 4 Juni 1743; Bergscollegii fastställande av tiondeavgift och hammarskatt vid Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:20.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

116:8) 15 Aug 1742; Taxering av tiondeavgift och hammarskatt vid Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 2.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

117) 5 Sep 1766; Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult som pant för lån.
Värdering och beskrivning av anläggningarna som pant för lån i Riksens Ständers Bank. Banken begärde en värdering genom Bergskollegium.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 11 sidor. Diskett.

118) 22 Sep 1735; Protokoll från överenskommelse om dammreglering m m vid Sjundekvills Bruk.
Överenskommelse om vattenföring nedströms Storebro för att undvika översvämningar.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

119) 8 Aug 1755; Värdering av frälse säteriet Ålhult för upptagande av lån.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

120) 11 Aug 1757; Värderingsinstrument på C F Pechlins frälse och skattekrono egendomar i Kalmar län för upptagande av lån i Riksens Ständers Bank.
Originaldokument. Berör ej järnhanteringen.
Renskrivet av GNB, 44 sidor. Diskett.

121) Maj 1789; Annotationer till Storebro bruksbok 1787.
Revisionsberättelse och beskrivning av nödvändiga åtgärder.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

122) 6 Aug 1798; Värdering av Lars Hultmans under Storebro Bruk lydande fasta egendom.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

123) 11 Nov 1816; Värdering av Claes Fries´ egendomar.
Qwafhult med underlydande.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

124) 8 Juli 1817; Bergmästarens förslag till koltaxa för Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

125) 7 Jan 1835; Värdering av åbyggnaderna å Storebro Bruks egendom för tecknande av brandförsäkring.
Beskrivning och värdering av anläggningarna inför brandförsäkring.
Jämför motsvarande värderingar vid Pauliström Bruk i Dok nr 125:1 samt vid Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk i Dok nr 286:2.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

125:1) 30 Okt 1783; Beskrivning och värdering av Pauliströms Bruk inför brandförsäkring.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 5.
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

125:2) 22 Dec 1829; Protokoll från besiktning av nödvändiga reparationer vid Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 8.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

126) Saknas; Beskrivning av rostgropar vid Tovehults masugn.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

127) 26 Maj 1729; Överenskommelse mellan W M Pauli och sockenborna i Vimmerby om byggande och underhåll av en ny bro i Storebro.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

128) 10 Jan 1798; Överenskommelse om upphandling av kol mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

128:1) 24 Sep 1795; Avtal om malmtäkt i sjön Hulingen mellan Lars Hultman för Storebro Bruk och Carl G Hedberg för Hagelsrum Masugn.
Hör ihop med Dokument Nr 40.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

128:2) 1795?; Eric Noréns inlägg mot Hagelsrums Masugns existens vid tvist mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn.
Hör ihop med Dokument Nr 40.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

128:3) Nov 1797; Förteckning på kolhemman i Vena och Målilla socknar som ligga närmast Storebro Bruk.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

128:4) Nov 1797; Förteckning på kolhemman i Vena och Målilla socknar som ligga närmast Hagelsrums Masugn.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

128:5) 14 Nov 1797; Förteckning på kolhemman i Vena och Målilla socknar.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

129) 10 Sep 1798; Carl G Hedberg om nedläggande av bördetvist med Hagelsrums Masugn.
Avtal om villkorlig försäljning av tackjärn från Hagelsrum till Storebro.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

130) 13 Juli 1858; Angående upplåtelse från Slättefall av ett ängslycke till J Tillberg.
Dokumentet saknas i arkivet.

131) 24 Apr 1837; Landshövdingens utslag i mål rörande borgen för Fredrik Rehnberg i Kvill för stångjärn, levererat av Storebro Bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

132) 20 Dec 1782; Hage i Åkemåla utsynad till hovpredikanten Anders Drangel för avsvedjande och infredande.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

133) 11 Maj 1795; Landskansliets åläggande för sockenborna i Vimmerby att tills vidare underhålla bron i Storebro.
Renskrivet Av GNB, 3 sidor. Diskett.

134) 30 Juni 1803; Tillstånd för Mossnäs kvarn att bruka fyra par stenar.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

135) 6 Juni 1804; Tvist om malmtäkt i sjön Hulingen avseende ev. uppmätning av sjön.
Ingår i tvisten mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn om olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Se Dokument Nr 35.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

136) 13 Aug 1817; Landshövdingeämbetets utslag beträffande koltaxa vid Storebro Bruk.
Ingår i tvisten mellan kolbönderna och Storebro Bruk. Se Dokument Nr 48, 50.
Renskrivet av GNB, 23 sidor. Diskett.

137) 26 Nov 1817; Utslag angående kvarnanläggning vid Hulingsryd.
8 sidor.

138) 31 Jan 1818; Begäran från Storebro Bruk hos Landshövdingen om åtgärd mot trilskande kolbönder. Landhövdingens kommunikationsresolution i ärendet.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

139) 14 Nov 1818; Utslag beträffande olaga kolförsäljning till Hagelsrums masugn.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

140) 17 Okt 1842; Konungens Befallningshavandes utslag om fjärde paret siktkvarnstenar vid Storebro mjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

141) 19 Sep 1829; Handlingar angående tillstånd för insättande av fjärde paret siktkvarnstenar vid Storebro mjölkvarn. År 1811, 1812, 1829.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

142) 20 Jan 1845; Konungens Befallningshavandes utslag angående komminister A P Lindelius´ ansökan om biträde med utbetalning av oguldna löneförmåner.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

143) 20 Juli 1852; Konungens befallningshavandes utslag över besvär angående beslutat arvode till komminister A P Lindelius för vissa ordförandeskap.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

144) 27 Juli 1854; Konungens befallningshavandes utslag över besvär om Storebro Bruks torpares m. fl. skyldighet att göra byggnadsarbeten vid Vimmerby kyrka.
Dokumentet finns i två exemplar i arkivet.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

145) 23 Mar 1874; Göta Hovrätts utslag i tvist rörande flottning förbi Storebro Bruk.
Dokumentet innehåller flera handlingar i ärendet.
Lättläst handstil. Behöver inte renskrivas.

146) 15 Dec 1650; Kongl Majts beslut om överlåtelse av Åkemåla på regementsskrivare Oloff Oloffsson.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 6.
Renskrivet för hand av okänd person.
Renskrivet av GNB, 1 sida.

147) 25 Juni 1667; Kongl Majt:s beslut om överlåtelse av Åkemåla på regementsskrivare Oloff Oloffsson
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 2.

148) 18 Aug 1692; Kongl Majt:s beslut om besittningsrätt på Åkemåla för Olof Rohsvall.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 7.
Renskrivet för hand av okänd person.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

149) 28 Feb 1726; Kongl Majt:s överförande av Hagelsrum från krono- till skattehemman upplåtet till Johan Pihlfeldt
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

149:1) 12 Jan 1737; Pauliströms och Sjundekvills Interessenters sökte skatteköp på någre hemman.
Dokumentet finns endast i vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet daterad 7 november 1939.
Renskrivet av Riksarkivet, 4 sidor.

149:2) 18 Juli 1743; Bergscollegii godkännande av Sjundekvills Bruks köp av kronohemmanen Österhult, Träda och Brevik i Vena socken samt gästgiveriet och posthemmanet Qvilla i Vimmerby socken.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

150) 26 Maj 1742; Försäljning av ¼ skatte krono hemmanet Järnudda.
Säljare: M Starkhufwud. Köpare: Axel Bergman.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

151) 17 Dec 1748; Riksbankens överlåtelse av de Pauliströmske Verken på J H Lefebure efter att W M Paulis lån i Riksbanken från 1742 förfallit.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

152) 9 Apr 1750; G Staël von Holsteins försäljning av Kvavhult till J H Lefebure.
Avskrift av Dokument Nr 153.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

153) 9 Apr 1750; G Staël von Holsteins försäljning av Kvavhult till J H Lefebure
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

154) 18 Aug 1752; Georg Esaias von Bruses försäljning av Ekenäs och Knästorp till ägarna av de Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

155) 5 Maj 1753; Axel Wrede Sparres försäljning av Ålhult m.fl. fastigheter till Thomas Plomgren.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

156) 6 Juni 1753; Ewa Bergs och Sven Gabriel Bloms försäljning av ¼ skatte krono Jernudda till ägarna av de Pauliströmske Verken
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

157) 23 Juni 1753; Ewa Bergs godkännande av sin mans, Swen Gabriel Blom, försäljning av ¼ skatte krono Jernudda till Carl Friedrich Pechlin.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.
-  
4
1705 -- 1874
Dokument nr 158-219 enligt nedan:

Enligt registret från 1912 är handlingarna uppdelade på dessa grupper:

Nr 146 - 191 Köpebrev, Salubrev, Besittningsbrev, Skattebrev
192 - 209 Sevedes Häradsrätt
210 - 217 Skuldsedlar
218 - 219 Skattläggningar

158) 8 Maj 1754; Georg Swebilius och Maria Cantells försäljning av Järnudda Nr 2 till ägarna av Pauliströmska Jernwärken.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

159) 12 Juni 1755; Johan och Magnus Håhls försäljning av sin andel i frälsehemmanet Åhl till Anders von Plomgren och senare transporterat till C F Pechlin.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

160) 1 Okt 1755; Thomas Plomgrens arvingars försäljning av hälften av Pauliström och Sjundekvill m.m. till Jean Henri Lefebure och vidare dennes försäljning av båda bruken till Carl Friedrich Pechlin.
Originaldokument. Hör samman med Dokument Nr 55.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

161) 11 Dec 1755; Carl Wilhelm Paulis försäljning av Hagelsrum till C F Pechlin och J H Lefebure.
Hör samman med Dokument Nr 61. Ingår i efterspelet till Grevinnan Flemmings försök att sälja Hagelsrum år 1751.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartkåp 2, låda 8.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

162) ? Jan 1756; Ekonomisk uppgörelse vid försäljning av Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Kvitto på betalning vid J H Lefebures köp av hälften av Pauliström, Sjundekvill, Hagelsrum m. m. av Thomas Plomgrens sterbhus.
Hör samman med Dokument Nr 160.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

163) 17 Apr 1756; Ekonomisk uppgörelse vid försäljning av Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Kvitto på betalning vid J H Lefebures försäljning av hela Pauliström, Sjundekvill, Hagelsrum m. m. till Carl Friedrich Pechlin
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

164) 17 Apr 1756; J H Lefebures försäljning av Pauliströms och Sjundekvills Bruk till Carl Friedrich Pechlin.
Salubrev vid försäljningen. Hör ihop med Dokument Nr 163.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

165) 25 Maj 1757; Bestyrkt köpebrev. C F Pechlin köper Svenarp av Carl Månsson Holmberg.
Svenarp ligger intill Pauliström.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

166) 24 Nov 1757; Köpebrev. Kungl Kammarkollegiums försäljning av ¾ Ekenäs och ½ Knästorp till Carl Friedrich Pechlin.
Ekenäs och Knästorp ligger intill Hagelsrum.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

167) 22 Aug 1759; Kungl Majt:s överförande av Kvilla Nr 1 från krono- till skattehemman upplåtet till Måns Swensson.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

168) 22 Aug 1759; Kungl Majt:s överförande av Kvilla Nr 2 från krono- till skattehemman upplåtet till Petter Jonsson.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

169) 23 Apr 1778; Köpekontrakt på Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

170) 21 Jan 1780; C F Pechlins försäljning av Hagelsrums Bruk till M G Craelius.
Salubrev vid försäljningen av Hagelsrums säteri och masugn till kronobefallningsman Magnus Gabriel Craelius. Köpekontraktet utfärdades den 1 December 1779.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

170:1) 1 Dec 1779; Köpekontrakt. C F Pechlins försäljning av Hagelsrums Bruk till M G Craelius.
Hör samman med Dokument Nr 170.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

171) 15 Dec 1792; Salubrev. Lage Lagessons försäljning av 1/8 Rådehult till Lars Hultman Storebro Bruk.
Innehåller salubrev när Lage Lagesson köpte fastigheten av Anders Gabrielsson samt salubrevet vid Anders Gabrielssons köp av fastigheten från sina föräldrar. Innehåller även undantagskontrakt för Gabrielssons mor Annika Nilsdotter.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 31 sidor. Diskett.

172) 8 Nov 1786; C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk till H Hultmans änka och Lars Hultman.
Köpekontrakt och köpebrev vid försäljningen till Anna Margaretha Hultman - änka efter rådman Hans Hultman Västervik - och hennes son Lars H:son Hultman.
Köpekontraktet är original i två exemplar. Köpebrevet finns även som maskinskriven kopia sedan tidigare.
Hör samman med Dokument Nr 63, 64, 64:1, 283
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

173) 2 Aug 1787; L. Polheimers försäljning till Storebro Bruk av den ena av härdarna vid Fors Hammare.
För att öka smidesproduktionen köptes 100 Skeppund/år smidesrättighet från Fors Hammare i Färnebo socken, Västmanland.
Hör ihop med Dokument Nr 33.
Originaldokument
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

174) 18 Sep 1788; Petter Jonssons och Elin Jonsdotters gåvobrev på 3/16 posthemmanet Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

175) 4 Apr 1792; Skattebrev på Åkemåla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3sidor. Diskett.

176) 15 Dec 1792; Köpekontrakt på 1/8 Råtorp emellan Lage Lagesson och brukspatron Lars Hultman.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

177) 8 Feb 1793; Köpekontrakt på 1/8 Rådehult emellan Lage Lagesson och brukspatron Lars Hultman.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

178) 27 Maj 1803; Köpekontrakt på 1/8 Breshult emellan Anders Jonasson och brukspatronessan Sara Hultman.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

179) 16 Jan 1803; Köpebrev på 1/8 Breshult emellan Anders Jonasson och brukspatronessan Sara Hultman.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

180) 18 Okt 1811; Salubrev Råddehult emellan Sven Alexandersson och hans syskon.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

181) 2 Jan 1816; Kontrakt angående upphävd tackjärnsleverans från Storebro Bruk till Ålhult.
Tackjärnsleveransen var en kvarleva från C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk till Lars Hultman 1786.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

181:1) 25 Sept 1816. Inskrivning hos Bergstingsrätten av Kontrakt angående upphävd tackjärnsleverans från Storebro Bruk till Ålhult.
Hör ihop med Dokument Nr 181.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

182) 23 Maj 1818; Byteskontrakt mellan Anders Jonasson och Enock Andersson på Kvilla och Nyemåla
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

183) 19 Apr 1821; Köpekontrakt. Sven Alexanderssons försäljning av 1/8 Rådehult till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

184) 28 Apr 1821; Köpebrev. Sven Alexanderssons försäljning av 1/8 Rådehult till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

185) 2 Maj 1821; Köpekontrakt. Carl Jacob Drangels försäljning av Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

186) 2 Maj 1822; Köpebrev. Carl Jacob Drangels försäljning av Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

187) 21 Jan 1823; Köpebrev. Nils Perssons försäljning av posthemmanet Kvilla Nr 1 till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

188) 17 Sep 1823; Köpekontrakt. Anders Jonssons försäljning av posthemmanet Kvilla Nr 2 till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

189) 17 Sep 1823; Köpebrev. Anders Jonssons försäljning av posthemmanet Kvilla Nr 2 till Claes Fries
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

190) 4 Maj 1842; Köpekontrakt. G.F. Liljenkrants´ försäljning av ½ mtl Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

191) 9 Juni 1842; Köpebrev. G.F. Liljenkrants´ försäljning av ½ mtl Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

192) 1 Juli 1752; Förbud mot malmfiske i järnverkens privilegierade sjöar.
Texten upplästes i ortens kyrkor och uppläsningen kvitterades på av prästen på dokumentet.
Renskrivet av GNB, 4 sidor.

193) 16 Feb 1788; Tvist om rågången mellan Kvillehult och Sjundekvill.
Hopbundet med Dokument Nr 194.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 56 sidor. Diskett.

194) 23 Feb 1788; Protokoll och utslag angående rågång mellan Kvillehult och Sjundekvill.
Hopbundet med Dokument Nr 193.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

195) 18 Feb 1793; Tvist efter Lage Lagessons försäljning av 1/8 Rådehult till Lars Hultman Storebro Bruk.
Denna tvist är en följd av försäljningen av samma fastighet år 1784 och 1792, som redovisas i Dokument Nr 171. Förre ägarens bror begärde hembudsrätt.
Originaldokument som är hopbundet med Dokument Nr 196.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

196) 3 Juni 1793; Utslag i tvist efter Lage Lagessons försäljning av 1/8 Rådehult till Lars Hultman Storebro Bruk.
Denna tvist är en följd av försäljningen av samma fastighet år 1784 och 1792, som redovisas i Dokument Nr 171.
Originaldokument som är hopbundet med Dokument Nr 195
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

197) 13 Juni 1797; Skatteläggning av sågkvarnar i häradet.
Renskrivet av GNB, 13 sidor. Diskett.

198) 30 Mar 1805; Vitesföreläggande för åverkan på skog samt jakt och fiske å Kvavhult, Tobo, Sjundekvill, Högerödja och Gissemåla.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

199) 15 Nov 1802; Protokoll och utslag angående vattenuppdämning på Rostorps mark.
Lättläst text.

200) 25 Juni 1803; Protokoll och utslag angående vattenuppdämning på Rostorps mark.
Lättläst text.

201) 29 Juli 1805; Protokoll och utslag angående vattenuppdämning på Rostorps mark.
Lättläst text

202) 10 Sep 1812; Utslag efter synerättens besiktning rörande fjärde stenparet i Storebro mjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

203) 10 Nov 1819; Justering av rågången mellan Elgsfall och Tobo.
Dokumentet finns i två likalydande exemplar.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

203:1) 22 Okt 1816; Fastställande av rågången mellan Tobo och avgärdade hemmanet Älgsefall (Elgsfall).
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

204) 14 Juni 1820; Fastställelse av rågången mellan Elgsfall och Tobo.
Renskrivet av GNB, 1 sid. Diskett.

205) 19 Nov 1822; Protokoll från tvist om ved från roteln Nr 107 Älåkra.
Lättläst text. Behöver inte renskrivas.

206) 5 Juli 1831; Utslag i tvist om vedbrand till soldaten Johan Kastman, kärande, och huvud- och strörote-intressenterna i Älåkra och Storebro m. fl.
Renskrivet av GNB, 31 sidor. Diskett.

207) 31 Aug 1844; C.H. och L.A. Fries´ yrkande om ersättning av Lars Lagesson i Rådehult för uteblivna husrötemedel m. m.
Svaranden Lars Lagesson fick intyg från pastorn i Vena att han led av sinnessvaghet, vilket visade sig vara falskt.
Renskrivet av GNB, 19 sidor. Diskett.

208) 13 Sep 1852; Dom i tvist om planlega för soldattorp i Källemåla.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

209) 11 Maj 1874; Utdrag ur domboken beträffande tvist mellan grosshandlare G A Wall Edsvalla Bruksaktiebolag och brukspatron J Tillberg om påstådd olaga stängning av vattenled.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

210) ? Jan 1757; Skuldsedel. Robert Finlay och C F Pechlin
Robert Finlay var gift med en yngre syster till C F Pechlins hustru.
Dokumentet saknas i arkivet. Finns upptaget i det äldre handskrivna registret.

211) 25 Nov 1757; Extra borgensförbindelse från Robert Finlay och Anders Plomgren för C F Pechlin
Robert Finlay var gift med en yngre syster till C F Pechlin. Anders Plomgren var den äldste brodern till C F Pechlins hustru.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

212) 25 Nov 1757; C F Pechlins Skuldebrev i Riksbanken och inteckning på Pauliströms och Sjundekvills järnverk m.m.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

213) 20 Mar 1767; Skuldsedel i Riksbanken. C F Pechlin.
Originaldokument, 2 sidor.

214) 20 Mar 1767; Skuldsedel. C F Pechlin.
Dokumentet saknas i arkivet. Finns upptaget i det äldre handskrivna registret.

215) 20 Mar 1767; Skuldsedel i Riksbanken. C F Pechlin.
Originaldokument, 4 sidor.

216) 5 Dec 1757; Skuldsedel. C F Pechlin.
Originaldokument, 6 sidor.

217) 25 Nov 1818; Skuldsedel. N P Hultman i Hultsfred beviljad inteckning i Kvilla N:r 1 för lån av 400 Riksdaler riksgäldsedlar till N P Persson.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

218) 15 Juni 1705; Indragning till Kronan av posthemmanet Kvilla och skatteläggning därav.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

219) 20 Aug 1811; Angående tillstånd för insättande av fjärde paret siktkvarnstenar vid Storebro mjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 4 sidor.  
5
1728 -- 1892
Dokument nr 220-265 enligt nedan:

Enligt registret från 1912 är handlingarna uppdelade på dessa grupper:

Nr 220 - 223 Kalmar läns och Ölands Lagmansrätt
224 - 231 Lantmäteriärenden
232 - 236 Diverse ärenden
237 - 274 Handlingar som förut varit särskilt inbundnan (Privilegiebrev, Smidesflyttning, Koltillförsel m.m.)

220) 1796-1798; Tvist mellan Lars Hansson Hultman och ägarna till frälsehemmanet Bredshult angående påstått intrång på Kvavhult säteri.
Tvisten gällde mulbete, skogs- och vedfång. Gränstvist mellan Brukspatron Hultman och brukarna. Häradsrätten kallade äldre personer att vittna som kom ihåg gränsen. Det gamla talspråket är återgivet. Det mesta handlar om Bredshult. Beträffande Kvavhult finns noteringar från 1500-talet.
Originaldokument. Flera dokument sammanbundna. Vissa sidor i dublett.
Renskrivet av GNB, 104 sidor. Diskett.

221) 22 Sep 1818; Lagmansrättens dom i vädjat mål mellan ett antal bönder och ägaren av Storebro Bruk Claes Fries angående vattenskada genom uppdämning vid bruket.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

222) 25 Sep 1819; Lagmansrättens dom i vädjat mål mellan ett antal bönder och ägaren av Storebro Bruk Claes Fries angående vattenskada genom uppdämning vid bruket.(Överenskommelse träffad)
Originaldokument. Hör samman med Dokument Nr 221.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

223) 15 Okt 1831; Lagmansrättens utslag i mål mellan Claes Fries, Olof Månsson och Gustaf Jaensson, kärande, och nio bönder, svarande, angående soldats vedbrand.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

224) 18 Juni 1764; Protokoll vid mätning och delning i Gissemåla by.
Protokollet avser tiden 1763-64.
Renskrivet av GNB, 32 sidor. Diskett.

225) 6 Nov 1805; Uppmätning av rågång mellan Gissemåla och Högerödja
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

226) 16 Sep 1816; Utdrag ur Qvillehullts delningsprotokoll.
10 sidor.

227) 2 Dec 1816; Förordnande för Lantmätare R.Aurell att märka ut rågången mellan Qvavhult och Faggemåla.
Claes Fries begärde hos Landshövdingen att få byta den tidigare utsedde Lantmätaren H.G.Regnell.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

227:1) 29 Mar 1817; Fastställande av rågången mellan Kvavhult i Vimmerby socken och Lindhult samt Faggemåla i Lönneberga socken.
Hör ihop med Dokument Nr 227 och 230.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

228) 26 Maj 1819; Förordnande för Nordgren att uppgå rågången mellan Sjundekvill och Solnehult samt Rådehult.
4 sidor.

228:1) 5 Maj 1892; Beskrivning över verkställd delning av rågången mellan Sjundekvill och Solnehult.
Hör ihop med Karta Nr V 28. Originaldokumentet förvaras tillsammans med kartan.

228:2) 16 Apr 1894; Beskrivning över Storebro åkerareal.
Hör ihop med Karta Nr V 5. Originaldokumentet förvaras tillsammans med kartan.

228:3) 17 Feb 1784; Kyrkoherde Anders Drangels förbehåll vid storskiftesdelning av Åkemåla att senare yttra sig.

229) 4 Juni 1852; Förslag rörande nyodlingar vid Storebro och sjön Gissens sänkning.
Originaldokument, 12 sidor.

230) 21 Sep 1858; Lantmäteriprotokoll angående korrigering av gränsen mellan Kvavhult och Faggemåla.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

231) 22 Maj 1860; Utdrag av protokoll angående laga skifte i Norrhult by.
6 sidor.

232) 1 Maj 1822; Kvitto på dammskatt till Qvillehult.
1 sida.

233) 16 Maj 1788; Utdrag ur Jordebok och Skattelängd för Kvilla.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

234) 18 Nov 1782; Utdrag ur Jordebok för Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

235) 19 Mar 1832; Kvittens på erlagd ekeskogslösen för Nr 1 Tobo, Nr 2 Tobo, Nr 3 Tobo, Kvilla, Rådehult, Sjundeqvill och Åkemåla. 14 sidor.

236) 14 Aug 1847; Avtal om ersättning till Rostorps Säteri för markskada, orsakad av förhöjd damm vid Storebro Bruk.
Protokoll från besiktning av skada samt domar i Sevede tingsrätt, Göta Hovrätt och Högsta Domstolen i detta ärende från år 1802 och framåt.
Flera dokument sammanbundna.
Renskrivet av GNB, 39 sidor. Diskett.

237) 26 Aug 1728; Undersökning om inrättande av en masugn på Stenseryd.
Undersökningen ledde till att W M Pauli erhöll privilegier för en masugn i Stenseryd, Forserums socken, Jönköpings län den 9 december 1728. Masugnen levererade sitt tackjärn i första hand till Storebro. På grund av tekniska problem och långa transporter ersattes den med en masugn i Storebro 1736.
Hör samman med Dokument Nr 19:1.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

238) 15 Nov 1732; Bergskollegii tillstånd att uppsätta ytterligare en stångjärnshammare på Sjundekvills ägor och Tobo ström.
Förmodligen samma innehåll som det renskrivna Dokument Nr 19.
Dokument Nr 238 saknas i arkivet. Finns bara i det äldre handskrivna registret.

239) 8 Jan 1736; Tillstånd för W M Pauli m.fl. att uppföra masugnsbyggnad vid Sjundekvill i Tobo ström.
Förmodligen samma innehåll som det renskrivna Dokument Nr 20.
Dokument Nr 239 saknas i arkivet. Finns bara i det äldre handskrivna registret.

240) 20 Apr 1737; Bergskollegiets resolution angående Frödinge bönders leverans av kol.
Bönderna protesterade mot att leverera träkol till det avlägsna Storebro. De ville hellre leverera till den nyuppförda, närmare liggande masugnen i Sporrbacka. Bergskollegiet hänvisade till privilegiebreven anvisningar.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

241) 17 Aug 1741; Ytterligare värdering av Pauliströms och Sjundekvills järnverk.
Komplettering av en tidigare värdering den 10 maj 1740 för upptagande av lån i Riksens Ständers Banque. Värderingen utfördes av Bergmästare Eric Stockenström och medhjälpare.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

241:1) 6 Feb 1742; Bergscollegii avslag på andra förlängningen av frihetsåren för Pauliströms Järnverk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:19, sid 98-99.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

241:2) 6 Feb 1742; Bergscollegii första förlängning av frihetsåren för Storebro stångjärnssmedja och Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:19, sid 28-94.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

241:3) 14 juli 1747; Bergscollegii andra förlängning av frihetsåren för Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm. Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:24, sid 935-937
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

241:4) 6 Nov 1754; Bergscollegii dom i tvist mellan Carl Wilhelm Pauli och Kronan om arrende av C W Paulis andel i Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:31, sid 253.
Renskrivet av SGS, 45 sidor. Diskett.

241:5) 14 Nov 1754; Bergscollegii tillstånd för Carl Wilhelm Pauli att få Bergscollegii dom av den 6 nov 1754 mellan honom och Kronan, i tvisten om arrendet av Stenseryds masugn, prövad av Kongl Majt
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm. Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:31.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

241:6) 18 Nov 1754; Bergscollegii förklaring av sin dom från den 6 nov 1754 i tvisten mellan Carl Wilhelm Pauli och Kronan om arrendet av Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:31.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

242) 17 Feb 1742; Värdering av Sjundekvill och Pauliströms järnbruk för pantsättning mot lån till W M Pauli i Riksens Ständers Bank.
Hör samman med Dokument Nr 113.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

242:1) 18 mars 1742; Intyg från Bergscollegium om gällande inteckningar i Pauliström och Storebro.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:19, sid 266.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

243) 3 Maj 1748; Tillstånd för Wilhelm Mauritz Pauli att inrätta masugn i Hagelsrum jämte privilegier.
Privilegiebrev för Hagelsrums masugn.
Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:25. Privilegier 1748, sid 221-225.
Dokumentet finns i avskrift i 2 ex i Storebro Bruks arkiv.
Se även Bergmästarens föregåendes undersökning, Dokument Nr 326.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

243:1) 3 Maj 1748; Tillstånd för Wilhelm Mauritz Pauli att inrätta masugn i Vrånganäs jämte privilegier.
Privilegiebrev för Vrånganäs masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:25. Privilegier 1748, sid 215-220.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

244) 21 Juni 1748; Hammarskatteläggning av Sjundekvills Bruk.
Värdering av anläggningarna i Storebro för bestämning av hammarskatt.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

244:1) Sept 1748; Beskrivning av Hagelsrums och Vrånganäs masugnar för pantsättning mot lån
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 2.
Renskrivet av SG, 7 sidor. Diskett.

245) 13 Okt 1757; C F Pechlins anmälan om smeders och bruksarbetares stölder vid Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

246:1) 11 Jan 1752; C F Pechlin om vite vid olaga malmtäkt.
Gäller malmtäkt i de sjöar som anslagits för Pauliströmske verken.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

246:2) 1 Juli 1752; Utslag beträffande rätt till malmtäkt i sjön Yxern.
Bergstingets utslag i tvisten mellan C F Pechlin för Storebro Bruk och Stefan Klingspor för Sporrbacka Bruk i Locknevi socken.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

247) 1 Juli 1752; Bergstingsrättens utslag mot kolbönderna för deras vägran att leverera kol till Pauliström och Storebro.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

248) 1 Juli 1752; Bergs- och Hammar Ting Rättens utslag om gästgivarna G. Bergs och J. Tigerströms anhållan om befrielse från kolningsskyldighet.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

249) 1 Juli 1752; Vite mot olaga kolhandel vid Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

250) 1 Juli 1752; Påföljder om allmogen inte fullgör givna löften till Pechlinska bruken.
Uppläst i Järeda kyrka den 29 november 1752 och i Virserums kyrka den 6 december 1752. C F Pechlin var vid denna tid ännu inte ägare av de Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

250:1) 27 Okt 1767; Bergscollegii skrivelse till Kongl Majt angående besvärsskrivelse från kronofogden Magnus Gabriel Craelius rörande Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats1503. B II:123.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

251) 5 Okt 1753; Kartbeskrivning av rågången omkring Faggemåla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

252) 25 Okt 1753; Utslag i skuldfordransmål mellan C F Pechlin och W M Pauli.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

253) 25 Feb 1754; Landshövdingens utslag i tvist emellan W M Pauli och J H Lefebure om inrymmande i de av Riksens Ständers Banque för Paulis skuld överlåtna lägenheterna, i synnerhet Hagelsrum Masugn och Vrånganäs masugnsställe.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 28 sidor. Diskett.

254) 27 Feb 1754; Landshövdingens utslag angående röjning av vagnsväg mellan Sjundekvill och Pauliström.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

255) 30 Maj 1754; Svea Hovrätts dom i tvist emellan W M Pauli och J H Lefebure om inrymmande i de av Riksens Ständers Banque för Paulis skuld överlåtna lägenheterna, Hagelsrums Masugn och Vrånganäs masugnsställe.
Protokoll i anledning av W M Paulis ansökan om förklaring av dom i Svea Hofrätt i mål mellan honom och Riksens Ständers Bank rörande Pauliström m.m.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

256) 16 Aug 1754; Bergs- och Hammartingsrättens utslag i tvistemålet om malmtäkten i sjön Yxern.
Domen sköts upp till nästa ting. Hör ihop med Dokument Nr 246:2.
Renskrivet av GNB, 26 sidor. Diskett.

256:1) 3 Febr 1786; Bergscollegii tillstånd till Storebro Bruks försäljning av sjömalmsrättigheter i sjöarna Juttern och Yxern till Sporrbacka Bruk.
Kopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:63. Sid 15.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

257) 5 Mar 1755; Landshövdingens i Jönköpings län protokoll angående C F Pechlins inrymmande i Pauliströmske verken.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

258) 25 Juni 1755; Bergskollegii utslag angående årligt smide och hammarskatt vid Sjundekvill.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

259) 23 Mar 1756; C F Pechlins begäran hos Bergskollegium att få anlägga en stångjärnssmedja i Ålhult och flytta dit smide från Pauliström och Storebro.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

260) 27 Jan 1757 och 29 Sept 1780; Lagfartsprotokoll för C F Pechlin på Hagelsrum, Fluxerum och Pauliström.
Sevede Häradsrätts uppbud för C F Pechlin.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

261) 8 Mar 1757; Privilegium för C F Pechlin på uppförande av en stångjärnshammare vid Ålhult.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

262) 8 Mar 1757; Bergskollegii utslag angående smides- och hammarskatt vid Sjundekvill.
Renskrivet av GNB 2 sidor. Diskett saknas.

263) 4 Apr 1757; Landhövdingens i Kalmar förbud att hålla getter på åtskilliga hemman.
3 sidor.

264) 18 Juli 1757; Bergmästarevärdering av Pauliström och Sjundekvill för lån.
Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult.
Texten är identisk med Dokument Nr 115.
Renskrivet av GNB, 65 sidor. Diskett.

265) 18 Juli 1757; Bergmästarevärdering av Pauliström och Sjundekvill för lån.
Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult.
Texten är skriven med tätare stil och samma som Dokument Nr 264 fram till och med sidan 24, där detta Dokument Nr 265 slutar.
Renskrivet av GNB, 24 sidor. Diskett.
-  
6
1744 -- 1920
Dokument nr 266-303 enligt nedan:

Enligt registret från 1912 är handlingarna uppdelade på dessa grupper:

Nr 237 - 274 Handlingar som förut varit särskilt inbundnan (Privilegiebrev, Smidesflyttning, Koltillförsel m.m.)
(Handlingar med nr 275 och högre har registrerats senare)


266) 26 Okt 1763; Bergskollegii fastställande av tiondejärn vid Storebro masugn.
Samma text som Dokument Nr 116:4.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

267) 21 Okt 1765; Bergskollegii utslag angående köp av tackjärn från Nora och Lindes bergslager.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

268) 14 Jan 1771; Privilegium å jernmanufakturverk vid Ålhult och Hagelsrum.
Smidesutrustningen planerades lika på båda ställena, nämligen en knipphammare och tre spikhammare. Utgångsmaterialet skulle vara eget eller köpt stångjärn. Produkterna avsåg hushålls- och jordbruksredskap såsom plogbillar, yxor, spadar, hästskor, spik m.m. Det byggdes ingen manufaktursmedja i Hagelsrum, inte ens efter förnyat privilegium 1801.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

269) 8 Maj 1773; Kort beskrivning och värdering av Storebro som pant för lån.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

269:1) 3 Feb 1773; Bergscollegii anmodan till Bergmästare Alexander Funck att låta värdera Storebro, Pauliström och Ålhult.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:134.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

269:2) 3 Feb 1773; Bergscollegii anmodan till Bergmästare Alexander Funck om ytterligare auktion på tiondejärn från Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:134.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

269:3) 28 Juli 1773; Bergscollegii skrivelse till Kongl Statskontoret angående inlösen av tiondejärn från Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:50. Sid 104.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

269:4) 18 Aug 1773; Bergscollegii bekräftelse till Landhövding Silfwerhielm i Kalmar om förfarandet med tiondejärnet från Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:135.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

270) 25 Feb 1774; Carl Friedrich Pechlins försäljning av Pauliström till staten.
Pauliström Bruk inlöstes och lades under Kungl Bergskollegium.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

271) 29 Mar 1781; Bergskollegii utslag angående nedläggning av en hammare och två härdar vid Storebro och flyttning av 600 Skp smidesrätt till Bollnäs.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

272) 1 Apr 1784; Bergskollegii utslag angående nedläggning av en härd vid Storebro och flyttning av 300 Skp smidesrätt till Olofsfors Bruk.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

273) 24 Feb 1785; Bergskollegii utslag angående nedläggning av en härd vid Storebro och flyttning av 200 Skp smidesrätt till Dalfors Bruk.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

274) 11 Mar 1801; Bergskollegii tillstånd för Carl G Hedberg att anlägga en stångjärnssmedja i Rosenfors och en manufaktursmedja i Hagelsrum.
Manufaktursmedjan byggdes inte i Hagelsrum denna gång heller utan kort efteråt i Rosenfors. Jämför Dokument Nr 268.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

274:1) 25 Okt 1797; Carl Gustaf Hedbergs inlaga vid undersökning av förutsättningar för en stångjärnssmedja vid Rosenfors.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

274:2) 25 Okt 1797; Undersökning av förutsättningar för en stångjärnssmedja vid Rosenfors.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

274:3) 14 Okt 1800; Undersökning av tillgången på kol för en manufaktursmedja i Hagelsrum och en stångjärnssmedja i Rosenfors.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 16 sidor. Diskett.

274:4) 2 Okt 1798; Lagfart för Carl G Hedberg på Hagelsrums masugn.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: Domsaga- och häradsrättsarkiv. Aspelands häradsrätt. Dombok höstting 1798, § 118, 2 oktober 1798.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

274:5) 7 Jan 1801; Avslagna besvär om anläggning av stångjärnshammare vid Rosenfors
Storebro Bruk protesterade mot att Carl G Hedberg fått tillstånd att anlägga en stångjärnssmedja vid Rosenfors. Bergskollegiet tog inte upp protesten utan förde ärendet vidare till Kongl Majt. Inte heller där ändrades beslutet.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

274:6) 7 Nov 1797; Kontrakt mellan J.A. Pechlin och Carl G. Hedberg om årlig leverans av tackjärn från Hagelsrum till Ålhults Bruk.
Uppdatering av ett äldre kontrakt om tackjärn från Hagelsrum till Ålhult. J.A. Pechlin har inga synpunkter på anläggandet av Rosenfors.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

274:7) 18 Aug 1798; Kontrakt mellan Carl G. Hedberg och markägare i Ämmenäs om hyra av upplagsplats efter flyttning av sågen i Rosenfors.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

---------------------------------------------

Här slutar nummerserien i det äldre handskrivna registret från år 1912.
Vid registreringen år 1999 gjordes ett mellanrum i serien fram till och med Nr 300 att ha som reserv.
Detta mellanrum har senare använts för dokument rörande järnhanteringen som hittats vid fortsatt inventering av Storebro Bruks arkiv under åren 2000-2004 eller tillförts från Bruksarkivet i Rosenfors, Landsarkivet i Vadstena och Riksarkivet i Stockholm.
---------------------------------------------

275) Reserverad plats

275:1) 18 Maj 1804; Bergscollegii utslag angående nedläggning av en stångjärnshärd vid Åhlberga Bruk efter det att den flyttats till Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:81. Sid 160.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

275:2) 23 Nov 1802; Bergscollegii tillstånd för flyttning av en stångjärnshärd från Jerle Bruk till Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:79. Sid 424-425.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

275:3) 2 Maj 1803; Bergscollegii tillstånd för en plåthammare och en plåthärd vid Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:80. Sid 186-187.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

275:4) 13 Juni 1803; Bergscollegii tillstånd för flyttning av 200 Skeppund smidesrätt för stångjärn från Gryts Bruk i Svennevad till Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

275:5) 18 Maj 1804; Bergscollegii tillstånd för flyttning av en stångjärnshärd från Ålberga Bruk till Rosenfors Bruk samt ökning av smidet till 900 Skeppund per år.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:81. Sid 156-159.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

275:6) 2 Juni 1805; Bergscollegii besked till Bergmästaren angående avgift för rekognitionssmide vid Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

275:7) 26 Juni 1805; Bergscollegii tillstånd att anlägga två stålugnar för tillverkning av brännstål vid Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

275:8) 2 juli 1805; Bergscollegii tillstånd för flyttning av 200 Skeppund smidesrätt för ämnen från Rosenfors Bruk till Mölnbacka Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

275:9) 22 Dec 1801; Bergscollegii utslag angående nedläggning av en stångjärnshärd vid Rosenfors Bruk efter det att härden flyttats till Strömbacka Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

276) 1755-1765; Pauliströmske Verken. Bergsfogdens årsrelationer till bergmästaren.
Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, F III d, Volym 1.
Här finns uppgiften år 1755 att Vrånganäs masugn är raserad.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

276:1) 19 Sep 1801; Bergstingsrättens påminnelse till bruksägarna om deras skyldighet att lämna vissa uppgifter till Bergsfogden.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

277) 11 Jan 1869; Produktionsuppgifter från Storebro Bruk, i form av s k Relationer, till Bergmästaren för åren 1844 – 1868.
Detaljerade uppgifter om produktion, personal, priser, löner etc.
Renskrivet av GNB, 28 sidor. Diskett.

278) 24 Dec 1861; Produktionsuppgifter från Falsterbo Bruk, i form av s k Relationer, till Bergmästaren för år 1861.
Detaljerade uppgifter om produktion, personal, priser, löner etc.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

279) 18 Aug 1860; Förteckning över smederna vid Storebro Bruk för åren 1851-1861.
Uppgifter för det kommande året till Bergstingen.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

280) 9 Nov 1914; Storebro Bruks fortsatta rätt till sjömalm i vissa angivna sjöar.
Avskrift av privilegier m.m. ur Harmens Register.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

280:1) 1911-1920; Malmupptagning. Försvarsupptagning i Storebro Bruks malmsjöar.
Lättläst handskrift som inte behöver renskrivas, 5 sidor.

281) 20 Feb 1912; Beräkning av storlek och värde på Storebro Bruks rättigheter till sjömalm i vissa angivna sjöar
Lättläst handskrift som inte behöver renskrivas, 3 sidor.

282) 8 Dec 1762; Förteckning på hemman som gränsar till sjöar för malmupptagning till de Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

283) ca 1785; Frågor och svar om Storebro Bruks egendom.
Beskrivning av förhållanden vid Storebro Bruk. Dokumentet upprättades troligen inför C F Pechlins försäljning av företaget 1786. Hör samman med Dokument Nr 172.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

284) 7 Dec 1744; Privilegier för Fågelfors masugn och stångjärnssmedja.
Platsen ändrades från Mörlunda till Högsby efter invändning från
Wilhelm Mauritz Pauli.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:21. Sid 662-667.
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

285) 7 Mars 1754; Bergscollegii utslag angående ytterligare frihetsår för Hagelsrums och Vrånganäs masugnar.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:31. Sid 72
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

286) 13 April 1803; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk för ansökan om lån.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 27 sidor. Diskett.

286:1) 26 Mar 1804 ; Bergscollegii tillstånd för byte av tackjärn mellan Helsingborg Reverberverk och Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:81. Sid 89-90.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

286:2) 10 Nov 1803; Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Beskrivning och värdering vid brandförsäkring år 1803.
Originalet finns hos Brandförsäkringsverket i Stockholm.
Kopia finns hos Kalmar läns museum i Kalmar.
Fotostatkopia av sidorna 8-18 finns i Storebro Bruksarkiv.
Renskrivet av SGS, 34 sidor. Diskett.

287) 6 Maj 1807; Inskrivning hos Bergskollegium av förlagskontrakt mellan C F Printzenschöld och Carl G Hedberg
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:84. Sid 218-220.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

288) 27 Maj 1807; Bergscollegii anmodan till Bergmästare J T Geisler att låta värdera Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:202.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

288:1) 6 juli 1807; Förlikning mellan Carl G Hedberg och ägarna till Hagelsrums säteri i tvist om äganderätten till mark, fiskevatten fallrättigheter m.m.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

289) 8 Aug 1807; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk inför försäljning
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena. 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 7.
Renskrivet av SGS, 14 sidor. Diskett.

290) 17 Nov 1807; Carl G Hedbergs pantsättning och försäljning av sina arrenderättigheter i Pauliströms Bruk och Ädelfors Guldverk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:84. Sid 489-494
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

291) 10 Dec 1807; Privilegium för E Kihlström, A J Kamitz och Carl G Hedberg att tillverka svavel, vitriol och rödfärg vid Kleva gruva
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:84. Sid 528-530.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

292) 23 Maj 1808; Bergscollegii anmodan till Bergmästare J T Geijsler att låta värdera Hagelsrums masugn och Rosenfors Bruk
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:204.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

292:1) 4 Aug 1808; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk inför utmätning
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 7.
Renskrivet av SGS, 23 sidor. Diskett.

293) 26 Juli 1808; Inskrivning hos Bergskollegium av förlagskontrakt mellan J F Sederholm och Carl G Hedberg.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:85. Sid 413-414.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

294) 11 Okt 1808; Intyg från Bergskollegium om gällande inteckningar i Rosenfors Bruk och Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:85. Sid 464.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

295) 17 Okt 1820; Bergscollegii tillstånd att lägga ned 670 Skeppund rekognitionssmide vid Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:97. Sid 1077-1079.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

295:1) 8 Dec 1845; Bergscollegii tillstånd för härd, flammugn, räckhammare och planerhammare för kopparsmide vid Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

296:1) 12 Juni 1812; Rättegång angående bortförd egendom efter försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: Aspelands härads dombok. Sommartinget 1812, A I a, Volym 144.
Renskrivet av SGS, 11 sidor. Diskett.

296:2) 3 Maj 1811; Salubrev. A F Rosenborgs försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till sin bror C E Rosenborg.
Köparens lagfart på fastigheterna.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

296:3) 15 Apr 1812; Undersökning av tillgången på kol för Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Denna undersökning ingick senare i tvisten mellan C E Rosenborg och Eric Ruuth om skogarnas värde.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

296:4) 1812; Salubrev. C E Rosenborgs försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Eric Ruuth.
Dokumentet är ett odaterat och osignerat manus till salubrevet.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

296:5) 19 Sep 1815; Lagmansrättens fastställelse av Häradsrättens dom i målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

296:6) 30 Sep 1815; Häradsrättens senareläggning av målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk, på grund av att stämningen ej tillställts svaranden.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:7) 20 Jan 1816; Häradsrättens uppskov i målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk, i väntan på Göta Hovrätts dom.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 27 sidor. Diskett.

296:8) 7 Maj 1816; Häradsrättens ytterligare senareläggning av målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk, i väntan på Göta Hovrätts dom.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

296:9) 21 Jan 1817; Häradsrättens dom i målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Sidorna 1-12 visar att rättegången fick senareläggas ännu en gång från september 1816 till januari 1817 på grund av rättegångsfel.
Sidorna 13-87 är ett utdrag ur domboken från vintertinget i Målilla i den 20-21 januari 1817.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 87 sidor. Diskett.

296:10) Ledig nummer

296:11) 13 Okt 1833; Köpeavtal. Eric Ruuths arvingars försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Fredrik Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:12) 27 Juli 1836; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk efter avlidne delägaren Fredrik Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:13) 16 Aug 1836; Värdering av privata kvarlåtenskapen efter avlidne Fredrik Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:14) 23 Aug 1836, 15 Juni 1837 och 25 Feb 1838; Fullmakter från Per och Anna Aurora Klint vid försäljning av deras andel i Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till C H Engqvist.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

296:15) 29 Okt 1836; Köpekontrakt. Per Klints och Anna Aurora Klints försäljning av sina andelar i Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Carl Herman Engqvist, samt kvitto på erlagd betalning.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

296:16) 28 Nov 1836; Rådhusrättens i Strängnäs bifall till försäljning av Anna Aurora Klints andel i Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till C H Engqvist.
Dokumentet innehåller även Kongl. Majts myndigförklaring av Anna Aurora Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 9 sidor. Diskett.

296:17) 25 Apr 1878; Salubrev. Carl Herman Engqvists försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Wilhelm Tillberg.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett

296:18) 28 Okt 1878; Lagfartsprotokoll med kontrakt och köpebrev vid Carl Herman Engqvists försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Wilhelm Tillberg.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 13 sidor. Diskett.

296:19) 28 Okt 1878; Lagfartsbevis för Wilhelm Tillberg på Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

296:20) 25 Maj 1886; Salubrev. Konkursförvaltarens, efter Wilhelm Tillberg, försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Per Deurell.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

296:21) 2 Nov 1886; Lagfart för Per Deurell på Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

296:22) 9 Mar 1908; Per Deurells testamente på Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Carl August Ideström samt Carl Ideströms ansökan om lagfart.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

296:23) 22 Feb 1897; Bouppteckning efter Per Deurell.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

297:1) 13 Okt 1806; Kungörelse från Landshövdingen i Kalmar län angående skogsägarnas plikt att ta vara träden efter svedjebränning och därav tillverka kol.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

297:2) 13 Jan 1812; Cirkulär från Bergmästaren angående uppgifter om personal, understödskassa och ansökan om understöd till behövande.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

297:3) 26 Feb 1812 ; Cirkulär från Bergmästaren angående rekvisition av bergkrut samt kommande revision av Jernkontorets räkenskaper och förvaltning.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

297:4) 8 Maj 1817; Cirkulär från Bergmästaren angående omfattning och utseende på företagens årliga redovisning till Bergmästaren.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

297:5) 14 juli 1820; Cirkulär från Bergmästaren angående priset på hammarskattejärn som inlöses av bruksägarna.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

297:6) 22 Okt 1889; Cirkulär från Bergmästaren angående krav på rapportering om nedlagda anläggningar.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

297:7) 1889-1893; Uppgifter från Hagelsrums masugn och Rosenfors Bruk till Bergmästaren.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

297:8) 21 juli 1894; Begäran från Kommerskollegium om uppgifter på upptagen sjömalm vid Hagelsrums masugn samt svar till Kommerskollegium.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

298) 29 juni 1839; Häradsrättens utslag i tvist om markarrende i Rosenfors mellan C H Engqvist och f.d. arrendatorn av bruket, P A Strömmert.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

299) Ledigt nummer

300) 12 Jan 1747; Gåvobrev. Gabriel Hemmingssons gåva till Simon Johansson

301) 25 Nov 1755; Inteckningar i Ålhults Säteri under åren 1739-1755.
Hör samman med Dokument Nr 77.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

302) 21 Jan 1747; Mutsedel Nr 2. För Mossjön.
Mossjön ingick redan i Storebro Bruks privilegier för en ny masugn år 1736. Dokument Nr 20.
Originaldokument, 4 sidor.

303) 28 Jan 1773; Beskrivning och värdering av Storebro Bruk och lantegendomar.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.  
7
1745 -- 1891
Dokument nr 304-397 enligt nedan:

304) 1795; Bolagets inköpta fastigheter i staden och på landet.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

305) 1796; Om masugnsarbetet och dess kontoföring.
Detaljerade anvisningar för arbetet. Kommentarer till bokföringen.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

306) 17 Nov 1789; Specifikation av hammarskatt, tiondeavgift och liknande allmänna avgifter för Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

307) 23 Jan 1798; Brev till Brukspatron från Häradshövding Hellenstierna i Vimmerby.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

308) 24 Apr 1795; Inmutning av sjömalmstäkter i sjön Veren i Vena socken med Storebro Bruk som sökande.
Originalhandling. Gäller ej Hulingen.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett

309) Ledig plats.

310) 24 Apr 1795; Tillstånd för Lars Hultman Storebro Bruk att upptaga skraggmalm ur sjön Hulingen.
Denna inmutning är inledningen till tvisten om olaga malmupptagning ur sjön Hulingen år 1804.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

311) 18 Sep 1795; Tillstånd för Lars Hultman Storebro Bruk att upptaga malm ur sjön Hulingen.
Ersättning för mutsedel som utfärdades den 24 april 1735, men som kommit bort. Se Dokument Nr 310.
Hör samman med Dokument Nr 128:1.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

312) ca 1805; Inlaga från Storebro Bruk med anledning av dom i tvist om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37. Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

313) 1807; Storebro Bruks överklagande till Kongl Majt angående Bergskollegii utslag den 12 december 1806 i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Utkast med många rättelser och strykningar.
Hör samman med Dokument Nr 36, 37, 40.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

314) 1805; Pro Memorial. Storebro Bruks redogörelse av tvisten med Carl G Hedberg om olaga malmtäkten i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 40.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett (sidorna 12-14 saknas på diskett).

315) 1804; Storebro Bruks skrivelse till Kungl Bergskollegiet angående Carl G Hedbergs agerande vid rättsprocessen om olaga malmtäkten i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

316) 4 Nov 1797; Begäran om ersättning av Lars Hultman för järnmalmsgruva vid Skårsjö.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

317) 24 Jan 1798; Följebrev till revers till Lars Hultman från okänd avsändare.
Det saknas sidor i dokumentet.

318) 1804; Storebro Bruks överklagande till Kungl Bergskollegium i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

319) 1804?; Vissa tillrättalägganden från Storebro Bruks sida angående rättsprocessen om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

320) ca 1817; Komplettering till överklagande från ägarna till Hellefors och Storebro tullmjölkvarn angående anläggning av tullmjölkvarn i Hulingsryd.
Hör samman med Dokument Nr 28 och 137.

321) 1805; Storebro Bruks skrivelse till Bergskollegium angående Carl G Hedbergs agerande vid rättsprocessen om olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Författad av Advocat Fiscal N C Sunesson.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett (Sidorna 3-4 saknas på diskett).

322) 11 Maj 1804; Storebro Bruks stämningsansökan på Carl G Hedberg efter utslag i Bergstingsrätten den 2 maj 1804.
Storebro Bruk krävde rätten till malmen och att C G Hedberg skulle bötfällas och dessutom betala rättegångskostnaden.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

323) ca Feb 1804; Storebro Bruks begäran hos Konungens Befallningshavande om uppmätning av sjön Hulingen i samband med tvisten om olaga malmupptagning. Författad av Borgmästare C Svalander.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

324) 6 juni 1804; Handlingar kring den uppskjutna mätningen av sjön Hulingen. Konungens Befallningshavandes resolution.
Hör samman med Dokument Nr 323.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

325) Ledig plats. Dokumentet är flyttat och omregistrerat som Nr 128:2

326) 24 Aug 1745; Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran om utvidgande av de Pauliströmske Järnwärken.
Undersökning av förutsättningarna för Hagelsrums masugn före tilldelning av privilegier.
Hör samman med privilegiebrevet Dokument Nr 243.
Renskriven av GNB, 14 sidor. Diskett.

327) 4 Apr 1865; Blåsnings-Journal för Storebro masugn år 1865.
Originaldokument. Inbunden. Mycket detaljerad.

328) Maj 1817; Brev till Landshövdingen med begäran om koltaxa för Storebro Bruk.
Hör samman med Dokument N:r 363.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

329) 1805; Storebro Bruks överklagande till Kungl Bergskollegium av Bergstingsrättens dom den 21 februari 1805 i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett (Sidorna 14-15 saknas på diskett).

330) Ledig plats. Dokumentet är flyttat och omregistrerat som Nr 35:1

331) 1805; Storebro Bruks överklagande i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen 1804.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

332) 1805; Handlingar kring den kommunikationsresolution som Bergskollegium ålade Storebro Bruk den 28 mars 1805 att genomföra. Brev från Carl G Hedberg till C M Robsam, sekreterare i Bergskollegium.
Innehåller flera handlingar.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

333) Ledig plats

334) 1805; Storebro Bruks överklagande hos Kungl Majt av Bergskollegiets utslag i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen 1804.
Hör samman med Dokument Nr 335.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett (Sidorna 13-15 saknas på diskett).

335) 1806; Storebro Bruks överklagande till Kungl Maji efter Bergskollegii dom i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen 1804.
Hör samman med Dokument Nr 40 och 47.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

336) 21 Sep 1808; Beviljat uppskov med rättegång angående yrkad inskränkning av blåsningen vid Storebro Bruk.
Carl G Hedbergs begärde att Storebro Bruk skulle läggas ned.
Hör samman med Dokument Nr 38:1.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

337) Ledig plats. Dokumentet är flyttat och omregistrerat som Nr 38:1.

338) 27 Dec 1806; Borgen för C D Nordberg och S C Hultman vid rättegång om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Gäller Storebro Bruks utlägg efter dom i Bergskollegium den 12 december 1806.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

339) 27 Dec 1806; Borgen för C D Nordberg och S C Hultman vid rättegång om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Gäller Storebro Bruks utlägg efter dom i Bergskollegium den 12 december 1806.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

340) 29 Dec 1806; Intyg om avsänd borgen för C D Nordberg och S C Hultman vid rättegång om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Gäller Storebro Bruks utlägg efter dom i Bergskollegium den 12 december 1806.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

341) 1806; Storebro Bruks skrivelse till Kungl Maji med anledning av besvär, anförda av patron C G Hedberg om malmtäkten i sjön Hulingen.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

342) 21 Apr 1807; Storebro Bruks begäran till Bergskollegium att avkräva utlåtande från Carl G Hedberg efter kommunikation. Bergskollegii resolution i ärendet.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

343) 30 Dec 1806; Brev från Advocat Fiscal N C Sunesson till fabrikören på Storebro Bruk.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

344) 28 Apr 1807; Brev från Advocat Fiscal N C Sunessons till fabrikören på Storebro Bruk.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

345) 6 Jan 1807; Brev från Borgmästare C Svalander till fabrikören på Storebro Bruk.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

346) 1807; Storebro Bruks skrivelse till Kungl Majt angående kommunikationsresolutionen efter överklagande av dom den 21 februari 1805 i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr36.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

347) efter 1806; Storebro Bruks överklagande hos Kungl Majt angående rättsförfarandet kring den av Kungl Bergskollegium ådömda kommunikationsresolutionen från den 28 mars efter dom i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 36.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

348) 14 Mar 1807; Mutsedel på sjömalm i sjön Neijen för Inspektor J Hammarlund och rättighetens tranport till Storebro Bruks ägare.
Uppläst i Kristdala kyrka.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

349) 14 Mar 1807; Mutsedel på sjömalm i sjöarna Norra och Södra Bjärken samt Ver för Inspektor J Hammarlund och rättighetens transport till Storebro Bruks ägare.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

350) 27 Apr 1807; Storebro Bruks överklagande till Bergmästare J T Geisler angående utfärdade mutsedlar i sjöarna Neijen, Bjärken och Ver för Inspektor J Hammarlund.
Hör samman med Dokument Nr348 och 349.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

351:1) 6 Jul 1807; Bergmästarens utslag i tvist om mutsedlar i sjöarna Neijen och Ver mellan Storebro Bruks ägare och Inspektor J Hammarlund.
Hör samman med Dokument Nr 350.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

351:2) 6 Jul 1807; Bergmästarens utslag i tvist om mutsedlar i sjöarna Norra och Södra Bjärken mellan Storebro Bruks ägare och Inspektor J Hammarlund.
Hör samman med Dokument Nr 350.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

352) 14 Mar 1807; Avtal mellan Storebro Bruk och markägarna kring sjön Neijen om rätt till malmtäkt och ersättning för denna.
Hör samman med Dokument Nr 348.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

353) 5 Jan 1808; Brev från Advocat Fiscal N C Sunesson till fabriqeuren i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 47.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

354) 1810; Skrivelse från Storebro Bruk till Kongl Majt angående taxa på köpta träkol till bruket.
Hör samman med Dokument Nr 48 och 50.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

355) Ledig plats. Dokumentet är flyttat och omregistrerat till Nr 48:1

356) Ledig plats. Dokumentet är flyttat och omregistrerat till Nr 128:5

357)Ledig plats. Dokumentet är flyttat och omregistrerat till Nr 128:3

358) Ledig plats. Dokumentet är flyttat och omregistrerat till Nr 128:4

359) 1816; Anmärkning från Storebro Bruk hos landshövdingen mot lantmätare Aurell

360) ca 1808; Storebro Bruks skrivelse till Bergs- och Kammarkollegium angående koltaxa.
Dokumentet är skrivet efter år 1808. Det innehåller flera handlingar från åren 1806-1808.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

361) 2 Sep 1806; Brev från Landshövdingen i Kalmar till Bergskollegium med de besvär Storebro Bruk anfört mot Landshövdingens resolution om koltaxa den 17 februari 1806.
Tre dokument i bunten. Hör samman med Dokument Nr 362.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

362) 1806; Storebro Bruks överklagande av Kongl Befallningshavandes resolution om koltaxa av den 17 februari 1806.
Två dokument i bunten. Hör samman med Dokument Nr 361.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

362:1) 4 Febr 1808; Bergscollegii fastställande av Kongl. Befallningshavandes resolution om koltaxa från den 17 februari 1806.
Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:85. Sid 44-45.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

363) 31 Jan 1818; Storebro Bruks ansökan hos Landshövdingen om förbud mot kolböndernas leverans av kol till Hagelsrum. Landshövdingens begäran om skriftlig förklaring från kolbönderna.
Dokumentet har en förteckning på aktuella kolbönder i kringliggande socknar.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

364) ca 1810; Brev från A Stenius till Herr Brukspatron.
Innehåller avlöningslistor för Storebro Bruk. Vissa sidor saknas.

365) 2 Mar 1816; Kungörelse från Storebro Bruk. Förbud att hindra malmupptagning i sjön Neijen.
Uppläst i Kristdala kyrka.

366) 17 Dec 1831; Kungörelse från Kongl Majt. Krav på inlämning av produktionsuppgifter från bruket.

367) 16 Dec 1832; Kvitto på produktionsuppgifter.

368) 20 Okt 1817; Mutsedel Nr 18, Storebro Bruk. Myrmalm från Hultsfreds bys ägor.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

369) 5 Apr 1821; Mutsedel Nr 12. Sjömalm Kristdala, Tuna, Vena och Misterhult.
Med kvitto på uppläsning i ovanstående socknars kyrkor.
Originaldokument.

369:1) 2 Jan 1826; Mutsedel för Storebro Bruks ägare att anställa sovringsarbete i de egna slaggvarpen (slagghögen).
Med kvitto på uppläsning i Vimmerby kyrka.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

369:2) 12 Jan 1826; Mutsedel för Hagelsrums Masugns ägare att anställa sovringsarbete i den egna slaggvarpen (slagghögen).
Med kvitto på uppläsning i Målilla och Gårdveda kyrkor.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

369:3) 24 Apr 1890; Bergmästarens svar till Per Deurell på frågor om rätt för Hagelsrums Masugn till sjömalm i vissa sjöar och rätt till sovringsarbete i den egna slaggvarpen (slagghögen).
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

369:4) 13 Maj 1890; Tillstånd för Hagelsrums Masugns ägare att anställa sovringsarbete i den egna slaggvarpen (slagghögen).
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

369:5) 27 Apr 1891; Bergmästarens svar till Per Deurell på frågor om gällande rätt till sjömalm i tidigare inmutade sjöar.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

370) 14 Feb 1831; Mutsedel Nr 1, Storebro Bruk. Sjön Hulingen i Vena.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor.

371) 14 Feb 1831; Mutsedel Nr 2, Storebro Bruk. Sjöarna Wehr, N. Bjerken och S. Bjerken i Vena.
Originaldokument.

372) 14 Feb 1831; Mutsedel Nr 3, Storebro Bruk. Sjön Nejen i Vena och Kristdala.
Originaldokument.

373) 14 Feb 1831; Mutsedel Nr 4, Storebro Bruk. Sjöarna Hägern, Tvingen och Snövarden i Kristdala.
Originaldokument

374) 14 Feb 1831; Mutsedel Nr 5, Storebro Bruk. Sjöarna Möckeln och Mossjön i Tuna.
Originaldokument

375) 1 Apr 1833; Mutsedel Nr 3, Storebro Bruk. Sjön Krön i Södra Vi.
Originaldokument.

376) 10 Apr 1832; Mutsedel Nr 36, Storebro Bruk. Myrmalm från Haddarp i Lönneberga.
Accepter från markägarna. P M från Claës Fries Storebro Bruk den 20 augusti 1838 om rätten till malmen.
Originaldokument.

377) 22 Nov 1843; Mutsedel Nr 30, Storebro Bruk. Myrmalm från Katebo i Lönneberga.
Originaldokument.

378) 22 Nov 1843; Mutsedel Nr 31, Storebro Bruk. Myrmalm från majorsbostället Hässleby i Hässleby socken.
Originaldokument.

379) 10 Mar 1847; Mutsedel Nr 26, Storebro Bruk, Sjöarna Stora Noren och Lilla Noren i Södra Vi.
Originaldokument.

380) 10 Mar 1847; Mutsedel Nr 27, Storebro Bruk. Sjön Hässlesjön i Södra Vi.
Originaldokument.

381) 10 Mar 1847; Mutsedel Nr 28, Storebro Bruk. Sjön Wimmersjön i Södra Vi.
Originaldokument.

382) 24 Jan 1849; Mutsedel Nr 4, Storebro Bruk. Sjön Hjortsjön i Södra Vi.
Originaldokument.

383) 24 Jan 1849; Mutsedel Nr 5, Storebro Bruk. Sjön Rumsjön i Södra Vi.
Originaldokument.

384) 14 Jan 1851; Mutsedel Nr 5, Storebro Bruk. Sjön Kronobergasjön i Tuna.
Originaldokument.

385) 19 Maj 1851; Mutsedel Nr 33, Storebro Bruk. Sjön Tvingen i Kristdala.
Originaldokument.

386) 2 Jan 1852; Mutsedel Nr 61, Storebro Bruk. Sjön Galtsjön i Tuna.
Originaldokument.

387) 12 Mar 1852; Mutsedel Nr 18, Storebro Bruk. Sjön Skälsjön i Tuna
Kvitto på uppläst i Tuna kyrka.
Originaldokument.

387:1) 17 Mar 1854; Mutsedel Nr 13, Storebro Bruk. Sjön Hägern i Kristdala.
Kvitto på uppläst i Kristdala kyrka och kvitto från markägarna.

388) 14 Mar 1853; Mutsedel Nr 9, Storebro Bruk. Sjön Yttern i Tuna.
Originaldokument.

389) 9 Feb 1855; Mutsedel Nr 4, Bruzaholms Bruk. Sjön Mossjön i Pelarne och Rumskulla.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

390) 30 Mar 1855; Mutsedel Nr 15, Storebro Bruk. Sjön Snövålen i Kristdala.
Originaldokument.

391) 30 Mar 1855; Mutsedel Nr 16, Storebro Bruk. Sjön Mösjön i Kristdala.
Kvitto på uppläst i kyrkan.
Originaldokument.

392) 22 Maj 1855; Mutsedel Nr 27, Storebro Bruk. Bergmalm från Gästgivaregården Heda och Skramstad i Gamleby.
Originaldokument.

393) 6 Feb 1856; Tillståndsbevis Nr 13, Storebro Bruk. Sjön Mossjön i Pelarne.

394) 6 Feb 1856; Tillståndbevis Nr 14, Storebro Bruk. Sjön Mossjön i Rumskulla. Avtal mellan Storebro och Bruzaholms Bruk om rättighet till malmtäkt i Mossjön.
Originaldokument.

395) 2 Feb 1858; Tillståndsbevis Nr 4, Storebro Bruk. Sjön Stora Brånesjön i Kristdala.
Kvitto från markägarna.
Originaldokument.

396) 25 Feb 1864; Tillståndsbevis Nr 59, Storebro Bruk. Sjön Humeln i Kristdala.
Originaldokument.

397) 17 Sep 1860; Tillståndsbevis Nr 74, Storebro Bruk. Sjön Rumsjön i Södra Vi.
Originaldokument.  
8
1754 -- 1975
Dokument nr 398-425:1 och 501-547 enligt nedan. Dokument nr 426-434 har lyfts ur serien och återfinns nu i serie Ö1 Publikationer från Jernkontoret, Geologiska föreningen i Stockholm m.m. Dokument nr 546 förvaras separat i arkivbox, se F1a:11.

398) 17 Sep 1860; Tillståndsbevis Nr 75, Storebro Bruk. Sjöarna Stora och Lilla Neren i Södra Vi.
Originaldokument.

399) 17 Sep 1860; Protokoll från genomgång med markägare om rättighet till malmtäkt och ersättning för markskada. Förnyad inmutning för Storebro Bruk i sjöarna Hulingen, Råen, Wehren, Mossjön.
Hulingen i Vena och Målilla. Råen och Wehren i Vena. Mossjön i Pelarne.
Dokumentet sid 2 bekräftar att Storebro Bruk tilldömdes rättighet att ta upp sjömalm utanför Järnudda.
Hör ihop med Dokument nr 40.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

400) 18 Sep 1860; Protokoll från genomgång med markägare om rättighet till malmtäkt och ersättning för markskada. Alsarps Gästgivaregård.
Tunasjön och Möckeln i Tuna.
Originaldokument.

400:1) 19 Jan 1967; Intyg från Storebro Bruk till Bergmästareämbetet om försvarsupptagning av sjömalm i sjöar inom Vena, Kristdala och Tuna socknar.

401) 19 Sep 1860; Protokoll från genomgång med markägare om rättighet till malmtäkt och ersättning för markskada. Kroxhults Gästgivaregård.
Nejen i Vena. Stora Bråen och Mösjön i Kristdala.
Originaldokument.

402) 21 Sep 1860; Protokoll från genomgång med markägare om rättighet till malmtäkt och ersättning för markskada. Skärsta Gästgivaregård.
Stora och Lilla Neren i Södra Vi.
Originaldokument.

403) 21 Sep 1860; Protokoll från genomgång med markägare om rättighet till malmtäkt och ersättning för markskada. Skärsta Gästgivaregård.
Krön i Södra Vi. Behandlar även avtalet mellan Storebro Bruk och Ankarsrums (Toverums) Bruk om malmtäkt i sjön Krön.
Hör ihop med Dokument Nr 404.
Originaldokument.

404) 9 Feb 1846; Avtal mellan Storebro Bruk och Ankarsrums (Toverums) Bruk om malmtäkt i sjön Krön.
Hör ihop med Dokument Nr 403.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

405) 20 Dec 1875; Sven Petter Svenssons i Slätbrånan anhållan om arbete med upptagning av sjömalm.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

406) 17 Jan 1875; Intyg från länsman i Figeholm om sjömalmsfyndighet i sjöarna Långsjön och Flaten för Storebro Bruks räkning.

407) 1805; Utkast till Storebro Bruks överklagande hos Kungl Bergskollegium av Carl G Hedbergs begäran att Storebro Bruk skulle mista sin talan i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet innehåller många överstrykningar, tillägg och rättelser.
Hör samman med Dokument Nr 37 och 408.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 22 sidor. Diskett.

408) 1805; Utkast till Storebro Bruks inlaga till Kungl Bergskollegium efter Carl G Hedbergs överklagande av dom i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet innehåller många överstrykningar, tillägg och rättelser.
Hör samman med Dokument Nr 37 och 407.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

409)1805; Utkast till Storebro Bruks överklagande hos Kungl Majt i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

410) 1805; PM efter uppmätning av den kvarstadsbelagda sjömalmen i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 35:1.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

411) 1807; Carl G Hedbergs yttrande till Kungl Majt över Storebro Bruks överklagande av Kungl Bergskollegii dom i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 35-40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

412) 1806; Utkast till skrivelse från Storebro Bruk till Kungl Majt angående den kvarstadsbelagda malmen i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Texten är lösryckt ur sitt sammanhang. Hör samman med Dokument Nr 40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

413) Odaterat; Kvarstad på malm upptagen ur sjön Nejen. Sven Börjesson och Storebro Bruk.

414) 1806; Titelblad till utlåtande från Storebro Bruk över Rättens uppmaning till förlikning med Carl G Hedberg i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 35-40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

415) 1804; Utkast till Storebro Bruks överklagande hos Kungl Bergskollegium efter dom i Bergstingsrätten maj 1804 i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Ett löst blad utan underskrift. Hör samman med Dokument Nr 35-40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

416) 10 Nov 1832; Påminnelse från bergsfogde A L Palm till Storebro Bruk om inlämning av uppgifter för år 1831.

417) 30 Dec 1834; Redovisning av järnförbrukning vid Storebro Bruk vid försäljning till kunder år 1834.

418) 16 Aug 1754; Geografiska förklaringar till gränser och malmtäkter i sjön Yxern.
Hör samman med Dokument Nr 246:2 och Dokument Nr 256.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

419) Odaterat. PM rörande Kungliga Förordningar.

420) 1800-1809; Tvist mellan Storebro Bruk och Rosenfors Bruk om kolleveranser.
Flera dokument i samma ärende. Skrivelser från båda parter till Bergskollegium och Kongl Majt. Innehåller avtalet om
kolleveranser från den 16 oktober 1800.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 86 sidor. Diskett (Sidorna 43-46, 68-70 och 85-86 saknas på diskett).

421) 1870; Blåsningsjournal för Storebro masugn.
Se även Blåsningsjournal från år 1865 i Dokument Nr 327.
Mycket detaljerad.

422) 1865; Avräkningsbok med malmupptagare

423) 1862; Debetsedel (skattsedel) för Storebro Bruk med underlydande år 1862

424) 18 Aug 1939; Mutsedel Nr 706, Storebro Bruk. Svavelkis vid Hagerum i Vena.
Originalhandling.

425) 1793-1880; Uppgifter över vid Storebro upptagen och använd sjömalm åren 1793 – 1880.
Detaljerade uppgifter om malm, träkol, produktion etc. på 4 renskrivna foliosidor.

425:1) 29 Apr 1975; Storebro Bruks kvarvarande sjömalmsutmål i närliggande sjöar 1975.
Brev från Bergmästareämbetet i Hälsingborg angående utmålens storlek.
Originalhandling.

-----------------------------------------
Här slutar dokumenten om järnhanteringen. Vid registreringen år 2002 lämnades plats för tillkommande dokument rörande järnhanteringen upp till Nr 500.
Registret fortsätter på nummer 501 med dokument i huvudsak rörande annat än järnhanteringen.
-----------------------------------------

501:1) 6 juni 1810; Transumt av arvskiftet i boet efter avlidne Bruks Patronen Lars Hultman.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

501:2) 14 Sep 1810; Brev från A Schultin till Assessor Claes Fries med rådgivning i ett visst ärende.

501:3) 24 Sep 1810; Brev från A Schultin till Assessor Claes Fries med rådgivning i ett visst ärende.

502) ca 1820; Brev från Nils Hultman och Sven Ericsson till Kammarkollegium angående tullmjölkvarn vid Hulingsryd.
Utlåtande på överklagande från Hellefors och Storebro Bruk mot Hultmans och Ericssons ansökan att få bygga en tullmjölkvarn vid Hulingsryd.
Hör samman med Dokument Nr 513.

503) 19 Dec 1812; Tvist om ersättning till ströroten Rådehult.

504) efter 1818; Skrivelse till landshövdingen i Kalmar län med begäran om ersättning till rusthållare i Tuna, Sevede och Aspelands fögderier.
Dokumentet är i manusform med många ändringar.

505) 12 Nov 1817; Brev till Konungen. Förmyndare P B Kilboms ansökan om reglering av Carl Mellströms oförrätt mot sina syskonbarn i gåvoärende.
Bilaga 1: Utdrag ur kyrkobok
Bilaga 2: Borgensförbindelse daterad 12 Nov 1817

506) 13 Nov 1816; Claes Fries begäran om entledigande som förmyndare för Johan Kocks omyndiga barn.
Utdrag ur protokoll från Sevede Häradsrätt.

507) 13 Sep 1817; Brev till Landshövdingen i Kalmar län med begäran från Storebro Bruk om handräckning för indrivning av skuld.

508) 12 Aug 1817; Mjölnaren Anders Nilssons i Aleglo begäran hos Claes Fries om anstånd med återbetalning av skuld.

509) odaterad; L Larssons i Tobo lägesrapport till Claes Fries om hösådden.

510) odaterad; Storebro Bruks bestridande av Qvillehult bys ägares krav på ersättning för översvämmad mark.
Hänvisning till privilegier och äldre domar i samma ärende.

511) 23 Jun 1819; Krutbesparing vid stensprängning. Utdrag ur Inrikes Tidning Nr 81.

512) 8 Sep 1819; Kvitto på genomförd kommunikation (delgivning) av Landshövdingeämbetets dom i skuldmål mellan Lars Nilsson m.fl. och Storebro Bruk.

513) ca 1820; Handlingar rörande överklagande av beslut om uppförande av en tullmjölkvarn vid Hulingsryds Gästgiveri.
Totalt 7 dokument som hör samman med Dokument Nr 502.

514) 20 Dec 1823; Borgensåtagande beträffande förkommen skuldsedel.

515) 30 Jun 1828; Följebrev från J O Siljeström med specifikation av augmentsräntan. Rusthållen Mommehål, Åkemåla och Qvilla.

516) 7 Sep 1829; Faktura från J O Siljeström angående utlägg i samband med resolution.

517) 29 Dec 1831; Bergscollegii tillstånd om återtagande av kasserat stångjärn från Västerviks våg till Storebro och Ålhult.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:107. Sid 1355.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

518) 6 Sep 1833; Fullmakt för Claes Fries att företräda bonden och arrendatorn Petter Jonsson i Åkemåla.

519) 16 Okt 1832; Roteringsskyldighet för Qvafhult m.fl.

520) 23 Apr 1835; Anställningskontrakt för inspektor C J Sjöstrand samt inventering vid Storebro Bruk.
Inventeringen omfattar inventarier, säd, tackjärn, stångjärn, spik, smide.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

521) odaterat; Kuvert till Brukspatron Lars Hultman utan innehåll.

522) 7 Apr 1838; Begäran från Storebro Bruk om räntesänkning på lån i Kungl Teaterns Pensionskassa
Bilaga 1: Uppsägning av lånet den 30 Januari 1840
Bilaga 2: Låneformulär, ej ifyllt

523) Apr 1842; Värdering och beskrivning av två nya flygelbyggnader tillhöriga Storebro Bruk som underlag för brandförsäkring.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

524) 13 Maj 1846; Brev från G Liljencrantz, Rostorp till Häradshövdingen. Kvitto på delgivning av dom rörande dammskatt och utlåtande i saken.

525) 8 Dec 1846; Brev från R J Lovén till hans farbror angående sökning av handlingar i Riksarkivet.
Ärendet rör ersättning för skada genom uppdämning vid Storebro.

526) efter 1847; Förslag till reglemente för fattigvården i Vimmerby Socken

527) 29 Jan 1847; Brev angående dammskatten.
Hör samman med Dokument Nr 525.

528) 5 Mar 1847; Brev från Claes Fries till L J Lovén angående uppdämning och dammskatten.

529) 3 Aug 1847; Brev från G Liljencrantz till Assessor Claes Fries angående dammskatt

530) 18 Jun 1847; Brev från G Liljencrantz till Assessor Claes Fries angående slutlig reglering av dammskatten.

531) 21 Nov 1855; Utdrag ur protokoll från Göta Hovrätt i Jönköping angående Bruksidkaren Hampus Victor Hallgrens överklagande av inteckning.
Flera protokollsutdrag ligger samlade i en mapp med titeln Södersholm - Handlingarna.

532) 12 Jul 1858; Köpekontrakt mellan J Tillberg Storebro Bruk och ägarna till hemmanet Falla i Vimmerby socken efter sjösänkning.

533) 17 Apr 1860; Protokoll från sammanträde med Brandkommittén.
Innehåller många namn på gårdar och personer.

534) 7 Jul 1873; Skogsuppskattning vid Storebro med underlydande gårdar.

535) 24 Jun 1874; Skogsuppskattning av Storebro Bruks gårdar.
Innehåller tabeller och detaljerade uppgifter.

536) 29 Jan 1872; Brev från Kammarkollegium? till Landshövdingen angående skatteläggning av Storebro tullmjölkvarn.

537) 18 Apr 1873; Skatteläggning av Storebro tullmjölkvarn.

538) Nov 1892; Kassakreditiv-kontrakt mellan Kalmar Enskilda Bank och Storebro Bruk.

539) 25 Okt 1894; Bolagsordning för Storebro Aktiebolag.
Originaldokument.

539:1) 28 Okt 1894; Köpebrev. Axel Tillbergs försäljning av Storebro Bruk till Storebro Aktiebolag.

539:2) 29 Okt 1894; Lagfart på Storebro bruks- och lantegendom för Storebro Aktiebolag.

540) ca 1840; Förslag till arrendekontrakt för Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

541) odaterat; Föreskrifter för inteckningsärende.

542) odaterat; Bekräftelse på inställt möte.

543) 8 Sep 1819; Protokoll från värdering av tillgångar vid utmätning för skuld till Storebro Bruk.

544) odaterat; Formulär för lån i Jernkontoret.

545) odaterat; Instruktion för bruksinspektor Samuel Tjäder vid Storebro Bruk.

546) Markegångstaxor och hemmanstal m.m.
Består av ett antal olika typer av handlingar som ännu inte är sorterade.
Förvaras i en egen kartong, se F1a:11.

547) 1840-talet; Överlåtelse och försäljning av Storebro Bruk och lantegendom.
Består av fyra lösa, ej renskrivna blad.  
9
1838 -- 1940
Dokument nr 547:1-589 enligt nedan:

547:1) ca 1845; Kontrakt mellan Claes Fries och sönerna Hampus och Lars August vid överlämning av Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

547:2) ca 1845; Förteckning över inbjuda middagsgäster.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:3) ca 1845; Balansräkning för saltpanna.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:4) ca 1845; Avräkningsnota för utvägt järn från Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:5) 19 Juni 1845; Anhållan att få införa annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom i länsstyrelsens kungörelser.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:6) 31 Maj 1845; Annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:7) ca 1845; Annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:8) ca 1845; Värdering av Storebro Bruk med underlydande gårdar inför auktion.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

547:9) 1838; Faktura från C Nordström till Claes Fries för utfört sprängningsarbete.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:10) 1842; Claes Fries´ begäran hos Bruksägares Hypoteks Cassa om uppgift på taget lån.
Hör ihop med Dokument N:r 547:14.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:11) 14 Feb 1845; Auktionsprotokoll efter försäljning av utrustning vid Ämmonderyds Gruva.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:12) ca 1845; Tillägg till beskrivning av Storebro Bruk och lantegendom inför auktion.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:13) ca 1845; Utkast till annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

547:14) 3 juni 1845; Besked från Bruksägares Hypoteks Cassa till Claes Fries angående förfarande på tagna lån.
Hör ihop med Dokument N:r 547:10.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:15) ca 1842; Kalkyl för Storebro Bruk och lantegendom inför försäljning till Claes Fries´ söner Hampus och Lars August. Förslag till arrendekontrakt.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

548) 16 Maj 1855; Förslag för vägomläggning från Vimmerby till Storebro.
Berör även Ekorreliden i Vena.

549) 8 Juli 1865; Tingsrättens utslag i tvist om markersättning
Berör ägarna till Ingebo och Qvillehult samt brukspatron Tillberg som byggt om vägen Vimmerby-Storebro.

550) 1864; Undersökning, inlagor och karta angående översvämning av Pukalavägen vid Fäbro.

551) 8 Okt 1878; Landshövdingeämbetets resolution om rätt för Storebro Bruk att uttaga avgift av skjutsar som använder den enskilda vägen mellan landsvägen och Storebro järnvägsstation.

552) 4 Dec 1886; Utdrag ur dombok rörande utstakad rågång mellan Sjundekvill och Norrhult m. fl.
Originaldokument.

553) 6 Okt 1866; Utdrag ur dombok rörande rågång mellan Kvavhult och Faggemåla.
Innehåller flera handlingar från närliggande år.
Originaldokument.

554) 12 Mars 1863; Skatteläggning av Storebro såg.
Originaldokument.

555) 12 Mars 1894; Utdrag ur dombok angående Axel Tillbergs krav på stämpelavgift för utbetalning av planpenningar.

556) 16 Jan 1893; Stämningsansökan år1892, utdrag ur dombok angående planpenningar för soldattorpet Brotorpet under Lådingsfall.
Värdering och kostnadsberäkningar.

557) 30 Mars 1863; Utslag i fråga om flyttning av soldattorp från Lådingsfall till Älåkra hemman.

558) 28 Juni 1886; Utslag i besvärsmål emellan Grosshandlaren D.O. Francke i Mölndal samt Ryttmästaren, Riddaren Axel Tillberg och Mejeristen O.C. Kuhn i Storebro rörande metod för framställning av pappersmassa
Göta Hovrätt. Patenthandlingar och beskrivning av utrustning.

559) 27 Mars 1875; Resolution angående förbud mot eller ersättning för timmerflottning förbi fanjunkarebostället Upsala i Målilla.

560) 24 Maj 1873; Utslag från Landshövdingen, Göta Hovrätt och Högsta Domstolen angående rätt till flottning av timmer på sjön Åsunden i Östergötland.

561) 12 Juni 1860; Utslag angående ersättning för skada på mark och stränder genom flottning på Emån.

562) 7 Maj 1856; Utdrag ur domboken vid Sevede häradsrätt i Vimmerby angående väg mellan Storebro och Fjälster i Tuna.
Värdering av mark som måste tas i anspråk vid vägbygget.

563) 15 Juli 1896; Beräkning av vattenåtgång för att driva kvarn och belysning vid Storebro Bruk.

564) 28 Okt 1894; Köpebrev vid Axel och Jenny Tillbergs överlåtelse av sin privata egendom till Storebro Aktiebolag.

565) 20 Okt 1937; Avtal mellan Storebro Bruk och Mortimer Engineering Co om försäljning av företagets produkter.

566) 14 Sept 1910; Kvitto på amortering och ränta från Storebro Aktiebolag till Östgöta Hypoteksförening.

567) 20 Juni 1924; Syneinstrument. Tillträdessyn mellan N.E. Carlsson, E. Schambertz och Kristdala Kreditkassa.
Noggrann beskrivning av byggnader och deras skick.

567:1) 17 Maj 1939; Syneinstrument. Avträdessyn mellan N.E. Carlsson och Storebro Kraft, Fagerholm, Wickman.

568) 5 Apr 1924; Arrendekontrakt. Kontrakt mellan Kristdala Kreditkassa, Th. Nilsson m.fl. å ena sidan och N.E. Carlsson samt E. Schambertz å andra sidan, angående arrende av Kreditkassan tillhöriga Storebro Bruk.
Kontraktet gäller Storebro Bruks fasta egendom.

569) 11 Sep 1928; Tillägg till arrendekontrakt av den 5 April 1924.
Kristdala Kreditkassa förbinder sig att anlägga kraftverk.

570) 2 Mars 1931; Tillägg till arrendekontrakt av den 5 April 1924.
Överföring av överenskommelse med det nybildade Storebro Bruks AB samt tillägg om leverans av el.

571) 5 Apr 1933; Stifteshandling efter delägarens Erik Schambertzs död 1928.
Originalhandling.

572) 8 Juni 1933; Arrendekontrakt.
Kristdala Kreditkassa utarrenderar till Storebro Bruks AB på 1 år.

573) 29 Apr 1934; Arrendekontrakt.
Kristdala Kreditkassa utarrenderar till Storebro Bruks AB på 5 år.

574) 7 Maj 1924; Köpekontrakt och köpebrev mellan Smålands Enskilda Bank och N.E. Carlsson, E. Schambertz angående Sulfitfabriken Nr 1 eller Sjundekvill 1:5.

575) 27 Nov 1926; Arrendekontrakt.
Kristdala Kreditkassa utarrenderar kvarnbyggnad till N.E. Carlsson, E. Schambertz.
Hör samman med Dokument Nr 568.

Nr Datum Rubrik

576) 17 Feb 1938; Köpekontrakt mellan Kristdala Kreditkassa och Erik A. Fagerholm, E.H. Wickman angående fastigheter och maskiner vid Storebro Bruk.
Arrendekontraktet med arrendatorn kvarstår.

577) 12 Jan 1940; Domslut och förlikningsprotokoll i tvenne rättsfall. Kristdala Kreditkassa mot Storebro Bruks AB och Storebro Kraft mot Storebro Bruks AB.
Pågick våren 1940. Flera handlingar

578) 5 Feb 1910; Anställningsavtal mellan Albin Nilsson och Storebro AB angående driften vid Storebro Cellulosafabrik.

579) 1911?; Förslag till utbyte av fem par kvarnstenar vid Storebro kvarn.

580) 22 Aug 1913; Kvitto på avgifter för Stångåns reglering.

581) 7 Nov 1906; Anställningsavtal.

582) 9 Apr 1914; Brandförsäkring. Svar på klagomål från försäkringsbolaget. Erik Schamberts brev till företagets styrelse.
Detaljerad inventering och värdering av byggnader, inventarier och varulager.

583) 1 Okt 1925; Kontrakt rörande leverans av elenergi till bostad.

584) 29 Okt 1928; Kontrakt rörande leverans av elenergi till Åkemåla.

585) 8 Juni 1914; Laga ägostyckning av Gissemåla Nr 4. Protokoll och besiktning av hemmanets ägor

586) 9 Juli 1938; Bevakning av inteckning i Storebro AB. Kristdala Kreditkassa den 16 sept 1922 efter företagets konkurs den 3 juli 1922.

587) 1939; Tvist om kraftledningsnätet i Storebro.
Storebro Krafts Bestridande av bifall till Smålands Krafts ansökan den 16 december 1938 om tillstånd att dra fram en högspänningsledning för 10.000 Volt från Ekelunden i Vena till Storebro. Förlikning i tvisten.
Handlingarna är erhållna från Storebro Kraft. Innehåller fastighetsförteckning över Storebro år 1939.

588) 1926-1934; Brev från Kristdala Kreditkassa till Storebro Bruk den 23 febr 1926 angående ombyggnad av kvarnen och fiskerätt för Storebro Herrgård. Hyreskontrakt mellan Kungl Telegrafstyrelsen och Kristdala Kreditkassa den 17 december 1934.

589)1937; Patent på roterande pump för mjölk och liknande. Avtal mellan Gustaf Lindberg och Storebro Bruk.
Se Dokument Nr 595
-  
10
1824 -- 1939
Dokument nr 590-600 enligt nedan:

590) 1931-1939; Diverse bokslutsunderlag för Storebro Bruk.

591) 10 Jan 1916; Utdrag ur domboken för Aspelands Häradsrätt Målilla. Konsekvenser av sänkning av sjön Hulingen. Protest mot värdering av drabbade anläggningar i Hagelsrum och Rosenfors.

592) 14 Mars 1824; Avräkning av kvitto på likvid vid Claes Fries´ övertagande av Tjurstorp från Nils Pehrsson.

593) 16 Jan 1829; Kammarkollegii kungörelse angående räntans nedsättning på tullmjölkvarnar.

594) 16 Sep 1829; Storebro Bruks ansökan om lindring i kvarnräntan med anledning av nya regler.
Hör samman med Dokument Nr 593

595) 29 Sep 1915; Storebro Mejeri. Kontrakt för ett styck Baltic turbinmejeri från AB Baltic.

596) 22 Dec 1910; Kontrakt mellan Storebro AB och AB Brusafors-Hällefors angående köp av granskog från Storebro egendom.
29 Dec 1910; Arrendekontrakt mellan Storebro AB och Brusafors-Hällefors angående den vid Storebro befintliga ångsågen.

597) Nov 1910; Vattenfallsutredning och utlåtande av Otto Hallström rörande vattenkraften i Storebro.

597:1) 18 Dec 1911; Syneförrättning å en vid Storebro uppförd dammbyggnad.

598) 30 Dec 1916; Tvist om vattentäkt vid Storebro damm mellan Storebro AB och AB Brusafors-Hällefors.
1. Förslag till uppgörelse
2. Utlåtande angående Sulfitfabrikens vattenrätt med anledning av uppkommen tvist
3. Diverse brev i ärendet

599) 11 Okt 1911; Kontrakt mellan Storebro AB och Walter Spindler, Essen Tyskland angående försäljning av avstyckat markområde under Sjundekvill, Tobo, och Gissemåla.
Innehåller flera handlingar. Kontrakten finns på svenska och tyska.
Den 26 juni 1918. Utlåtande från borgmästaren Ivar Hedman angående fiskerätt i Stångån.
Den 29 april 1926. Redogörelse av Waldemar Carlsson för felaktigheter i köpebrevet.

600) 17 Sep 1923; Överenskommelse om hägnadsdelning mellan Storebro AB och Kalmar läns norra skogsallmänning.
Se Tyska kartan (Tyska området). Blå karta som finns i Storebro Bruks arkiv. Dokumentet finns i 2 exemplar.  
11
Arkivbox
Dokument nr 546) Markegångstaxor och hemmanstal m.m.
Består av ett antal olika typer av handlingar som ännu inte är sorterade.  
12
1902 -- 1933
Arkivbox
Dokument nr 601-605 enligt nedan:

601) 14 Sep 1913; Kontrakt mellan Storebro AB och Russische Vertriebsgesellschaft Riga om ensamförsäljning och generalagentur för hela ryska riket.
Kontraktet gäller liggande råoljemotorer m.m.
Dokumentet finns i 2 exemplar
10 Juni 1914; Kontrakt mellan Storebro AB och AB Thomassons Järnaffär, Örebro om ensamförsäljning i Närke.
Kontraktet gäller liggande råoljemotorer m.m.
22 Sep 1915; Kontrakt mellan Storebro AB och Gustaf Pettersson, Resmo om ensamförsäljning på Södra Öland.
Kontraktet gäller liggande råoljemotorer m.m.

602) 19 Aug 1916; Kontrakt om leverans av elenergi från AB Metallduks Elverk till Storebro AB för Olsbergs Gjuteri.

603) 7 Dec1914; Kontrakt mellan Storebro AB och Möllander & Co, Malmö om ensamförsäljning utanför Sverige.
Den 3 augusti 1912. Reklamationsuppgörelse för problem i Serbien

604) 1925-1933; Affärskontrakt, värdering av fastigheter, protokoll från bolagsstämmor, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, patentbrev från epoken. A.N. Ågren och N.E. Carlsson, 1930-33, i första hand.
Odaterad karta över avloppsdike som berör Storebro, Gissemåla m. fl. gårdar.

605) 1902-1923; Värdering för brandförsäkring , verksamhetsberättelser, årsredovisning.
Provningsprotokoll för ångpannor och råoljemotorer.
Rättegångshandlingar och domstolsutslag angående vägunderhåll.  
13
1910 -- 1922
Arkivbox
Dokument nr 606-607 enligt nedan:

606) 1910-1913; Fastighetshandlingar. Arrendekontrakt för Storebro samhälle. Lagfartshandlingar, salubrev, köpebrev, kontrakt. Inteckningshandlingar jämte reverser.

607) 31 Juli 1922; Storebro Aktiebolags konkurs.
Samlingsmapp innehållande kungörelser, annonser, intecknade fastigheter m.m.
Hör samman med Dokument Nr 607:1.
-  
14
1922
Arkivbox
Dokument nr 607:1) 1922; Storebro Aktiebolags konkurs.
Samlingsmapp innehållande kungörelser, annonser, intecknade fastigheter m.m.
Hör samman med Dokument Nr 607.  
15
1874 -- 1946
Arkivbox
Dokument nr 608-613 enligt nedan:

608) 1939-1946; Dödande av servituts- och nyttjanderättsinteckningar vid Karl Gustavssons försäljning av Storebro Gård till flera köpare.

609) 5 Sep 1938;Kristdala Kreditkassas försäljning av Storebro Bruk till E Fagerholm och E.H. Wickman. Reglering av äganderätten till kraftstation och ledningar.

610) Nov 1898; Aktiebrev Nr 125 – 130 i Hultsfreds Snickerifabrik.
Inköpta 1904 för 500 kr/st.

611) 1874-1877; Handlingar angående kungsådran och timmerflottning i Stångån.
Överenskommelse mellan Storebro Bruk och Edsvalla Bruk om passage förbi Storebro.

612) 20 Jan 1925; Utredning om uppdämning vid Storebro damm.
Utredning av lantbruksingenjör C. H. Wallér jämte karta över uppdämningskurvor ovanför Storebro damm från 1924.
Register över handlingar rörande uppdämning och flottning.
Beskrivning av dammens konstruktion.

613) ca 1915; Handlingar angående Russische Vertriebsgesellschaft i Riga.  
16
1910 -- 1917
Arkivbox
Dokument nr 614) 1910-1917; Värdering av tillgångar, skog etc. med anledning av Storebro AB:s försäljning. Köpekontrakt på fastighet.  
17
1910 -- 1925
Arkivbox
Dokument nr 615) 1910-1925; Handlingar kring Storebrokonsortiet
- Styrelse- och revisionsberättelser
- Gravationsbevis, inteckningsprotokoll
- Protokoll vid auktionsförsäljning av Storebro Bruks fastigheter till Kristdala Kreditkassa
- Skogsräkningar 1907  
18
1913 -- 1951
Arkivbox
Dokument nr 616-618 enligt nedan:

616) 1942-1951; Värmepannor. Patent, ritningar m. m. Kontrakt mellan Storebro Bruk och Ingenjör Carl Adam Buchman.

617) 1930-1935; Protokoll från företagsledningen
- 1930. Bolagsordning
- 1930, 1933, 1935. Protokoll från bolagsstämma
- 1934. Styrelse- och förvaltningsberättelse
- 1930, 1931, 1932. Lönelistor för arbetare av olika yrken
- 1926. Anställningslistor med namn och födelsedatum

618) 1913-1924; Råoljemotorer. Kalkyler för tillverkningen.
-  
19
1886 -- 1926
Arkivbox
Dokument nr 619-627 enligt nedan:

619) 1913-1917; Köpebrev och lagfartsbevis för Storebro Aktiebolag efter köp av fastigheter vid Olsbergs Gjuteri i Ingatorps socken, Jönköpings län.
Karta.

620) 2 Feb 1905; Kontrakt mellan Storebro Aktiebolag och AB N.G. Wijkström & Son angående försågning av 1200 à 1500 tolfter timmer vid Stora vattensågen.
4 sidor.

621) 1 Juni 1909; Kontrakt mellan Storebro Aktiebolag och Herr O. Olsson Lönneberga angående försågning av ett parti timmer vid Stora vattensågen.
2 sidor.

622) 25 Feb 1901; Kontrakt mellan Storebro Aktiebolag och Maria Nyström om skötsel av Storebro Telefonstation.
1 sida.

623) 1 Nov 1886; Kontrakt mellan Storebro Bruk och mjölnaren A.M. Magnusson om drift av Storebro Mjölkvarn med inventarieförteckning.
4 sidor.

624) 16 Feb 1926; Ombyggnad av Storebro Mjölkvarn. Styrelsebeslut i Kristdala Kreditkassa.
1 sida.

625) 18 Apr 1904; Laga skifte och ägostyckning 1904, jämte arvodesräkning, av genom Stångåns reglering torrlagda ängar m. m. till Sjundekvill m. fl. fastigheter.

626) 26 Maj 1918; Kontrakt mellan Nässjö-Oscarshamn Nya Järnvägs AB och Storebro Bruk angående fraktkredit vid Brusaholm station.

627) 27 mars 1914; Arvodesräkning för laga skifte och ägostyckning 1911-1914 av Tobo, Sjundekvill och Gissemåla.
-  
20
1888 -- 1921
Arkivbox
Dokument nr 628-638:2 enligt nedan:

628) ca 1910; Beskrivning och värdering av Qvilla, Sjundeqvill, Gissemåla och Storebro inklusive kreatur och inventarier.

629) ca 1910; Handlingar och korrespondens kring försäljning av Gissemåla till F O Johansson i Norrhult, Rumskulla.

630) 19 Dec 1910; Utkast till arrendekontrakt för Axel Hansson på hemmanet Qvilla, Sjundeqvill och Gissemåla.

631) 22 Dec 1910; Kontrakt mellan AB Brusafors-Hällefors och Storebro AB angående köp av granskog från Storebro AB.

632) 5 Jan 1911; Kontrakt mellan AB Brusafors-Hällefors och Storebro AB angående transport av AB Brusafors-Hällefors´ timmer.

633) 22 Feb 1911; Kostnadsberäkning för byggnader i Storebro, upprättad av Karl Nilsson i Kungshult.

634) 12 juli 1911; Avvägning av landsvägsbro samt grundstocken vid kvarn, sulfitfabrik och smedja i Storebro.

635) 1 Sept 1888; Priskurant å Storebro Bruks prisbelönta tillverkningar av Gjutgods och Redskap.
24 sidor.

636) 14 Sept 1911; Köpekontrakt. Storebro Aktiebolags försäljning av fastigheterna Sulfitfabriken Nr 1 och Ådalen Nr 2 till Brusafors-Hällefors.
Betalningsplan. Nyttjanderättsavtal för Lilla Kasernen. Utdrag ur lagfartsprotokoll från Sevede Härads Tingsrätt, daterat 13 januari 1913, med uppgift om firmatecknare. Lagfartsbevis för Storebro AB som ägare till Sulfitfabriken Nr 1, daterat 30 oktober 1911. Dito för Ådalen Nr 2, daterat 28 oktober 1912.

637) 12 Okt 1917; Bekräftelse på Storebro Aktiebolags återköp av Sulfitfabriken från AB Brusafors-Hällefors.

638:1) 5 Jan 1918; Taxeringsbevis för Storebro Aktiebolag för år 1917 på 263.200 kr.

638:2) 22 Feb 1921; Taxeringsbevis för Storebro Aktiebolag för år 1921 på 340.000 kr.

-o0o-  
F 1 b
Renskrift av Handlingar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter
 

Renskrivna kopior av 435 dokument ur serien F1a Handlingar rörande Storebro Bruk m.fl. hemman och lägenheter.

Jämsides med inventeringen 1998-2008 har 435 dokument renskrivits. I samband med detta har vissa dokument fått en ny rubrik som avviker från rubriken i registret från 1912. Den nya rubriken är mer utförlig eller enhetlig med andra dokument. Vissa rubriker har dessutom kompletterats i registret med en kort text i kursiv stil direkt under rubriken. Kopior av de renskrivna dokumenten finns i två exemplar i maskinskrivet utförande sida för sida, rad för rad och ord för ord enligt originalet.

Av de 435 renskrivna dokumenten har f.d. Kontraktsprosten Nils Bergström och hans maka Gunnel Bergström, Vimmerby, skrivit rent 323 styck. Dessa är markerade i registret med ”Renskrivet av GNB”. Resterande 112 dokument är renskrivna av Sven-Gunnar Sporback. De är markerade i registret med ”Renskrivet av SGS”.

I registret är rubrikerna samlade i grupper med 25 styck i varje för att passa ihop med uppdelningen av de renskrivna dokumentkopiorna i pärmar med 25 dokument i varje pärm. Pärmarna med svarta ryggar är avsedda för forskning. Pärmarna med gröna ryggar är reserver och skall inte användas för forskning.

Av de 435 renskrivna dokumenten finns 421 styck lagrade tillsammans med registret på en CD med beteckningen CD 2. De lagrade dokumenten markeras i registret med ordet ”Diskett”. Renskriften är gjord på PC med Microsoft Word 2003.
På CD 2 är dokumenten registrerade enligt följande exempel:
- Dokument Nr 269 är registrerat som DOK269
- Dokument Nr 269:1 är registrerat som DOK269A
- Dokument Nr 269:2 är registrerat som DOK269B
Tilläggssiffran i numret är utbytt mot motsvarande bokstav.
Filändelsen är antingen .doc eller .DOC

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1726 -- 1843
Pärm
Renskrift av dokument nr 1-25 enligt nedan. Häri även som dokument 0:1: Förklaring av några uttryck inom äldre järnhantering. Pro Memorial sammanställd av Sven-Gunnar Sporback 2004.

0:1) 2004; Förklaring av några uttryck inom äldre järnhantering. Pro Memorial sammanställd av Sven-Gunnar Sporback.

1) 6 Feb 1749; Lagfart för J H Lefebure på Sjundekvills och Pauliströms bruk och därtill hörande egendomar.
Sammanbundet med Dokument Nr 2.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

2) 8 Mars 1749; Lagfart för J H Lefebure på Sjundekvills och Pauliströms bruk och därtill hörande egendomar
Sammanbundet med Dokument Nr 1.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

3) 11 Juni 1752; Lagfart för J H Lefebure på Kvavhult med underliggande torp och hemman.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

4) 21 Okt 1754; Lagfart för Pauliströms järnverk på Faggemåla. (J.C. Kiellman avstår)
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

5) 20 Feb 1756; Lagfart för Pauliströms järnverk på ¼ och 1/8 Jernudda.
Sammanbundet med Dokument Nr 6.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

6) 20 Feb 1756; Lagfart för Pauliströms järnverk på ¼ och 1/8 Jernudda.
Sammanbundet med Dokument Nr 5.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

8) 19 Okt 1787; Lagfart på 1/8 Rådehult.
Renoverat originaldokumentet. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 3.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

9) 1828; Uppskattning av skogarnas värde vid Storebro Bruk enligt kartor och beskrivningar från 1715 – 1793.
Renskrivet av GNB, 1 sida.

10) 13 Nov 1794; Lagfart för Anders Jonsson och Lisa Persdotter på 1/16 Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

11) 23 Mars 1805; Lagfart för brukspatronessan Sara Katharina Hultman på 1/8 Bredshult.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

12) 6 Juli 1814; Lagfart för Sven Alexandersson på 1/8 Rådehult.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

13) 5 Juli 1822; Lagfart för Claes Fries på 1/8 Rådehult.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

15) 25 Juni 1824; Lagfart för Claes Fries på 1/8 Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

15:1) 21 juni 1826; Häradsrättens fastställande av lantmäteriförrättning för Kvilla.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

16) 23 Nov 1824; Lagfart för Claes Fries på 3/16 Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

17) 4 Sept 1843; Lagfart för Claes Fries på ½ Åkemåla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

18) 6 April 1726; Pålysning av Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran att få anlägga Pauliströms Bruk. Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d:1.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

18:1) 18 Juni 1726; Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran att få anlägga Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d:1.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

18:2) 14 Juli 1726; Privilegier för Pauliströms masugn, stångjärnssmedja och manufaktursmedja.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:4. Sid 819-825.
Renskrivet av GNB, 13 sidor. Diskett.

19) 9 Dec 1728; Privilegier för Stenseryds masugn och Storebro stångjärnssmedja.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:5. Sid 113-119. Vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet, daterad den 7 november 1939, finns i Storebro Bruks arkiv.
Hör samman med Dokument Nr 237.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

19:1) 15 Nov 1732; Bergskollegii tillstånd att uppsätta ytterligare en stångjärnshammare på Sjundekvills ägor och Tobo ström.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:5. Sid 239-243. Vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet, daterad den 7 november 1939, finns i Storebro Bruks arkiv.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

20) 8 Jan 1736; Tillstånd för W M Pauli m.fl. att uppföra masugnsbyggnad vid Sjundekvill Tobo ström.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm. Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:12. Sid 11-17.
Vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet, daterad den 7 november 1939, finns i Storebro Bruks arkiv.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

20:1) 22 Apr 1736; Kontrakt mellan Sjundekvills bruksherrar och Gissemåla åboer eller skattejordägare beträffande disponeringen av strömmen.
Hör samman med Dokument Nr 20
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

20:2) 22 Sept 1735; Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran att få anlägga en masugn i Storebro.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, volym 7.
Renskrivet av GNB, 37 sidor. Diskett.

21) 8 Mars 1757; Av Bergskollegiet utfärdat privilegium för C F Pechlin angående smidesflyttning från Pauliström och Sjundekvill till Ålhults stångjärnssmedja.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 28 sidor. Diskett.

22) 3 Mars 1829; Bergskollegii tillstånd för Storebro Bruk att öka det årliga stångjärnssmidet med 400 Skeppund.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

22:1) 6 Aug 1828; Bergmästarens undersökning med anledning av Claes Fries´ begäran om utökat smide samt inrättande av järnmanufaktur vid Storebro Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, volym 7.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

23) 14 Maj 1833; Kammarrättens utslag på Peter Jönssons besvär över uträkning av grundräntan på Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

24) 9 Mars 1774; Gravationsbevis för C F Pechlins egendomar.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

25) 23 Sept 1812; Utslag angående Åkemåla skattehemmans husbehovs-sågkvarn.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.
-  
2
1755 -- 1855
Pärm
Renskrift av dokument nr 25-50:1 enligt nedan:

26) 21 Dec 1812; Utslag angående räntan av Sjundekvills såg.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

27) 24 Mars 1811; Storebro mjölkvarn. Bestämning av skatt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 5 sidor.

29) 22 Apr 1822; Ifrågasatt restitution av byggnadshjälp i vissa fögderier av Kronobergs län. Kammarkollegium.
Renskrivet av GNB; 4 sidor. Diskett.

30) 10 Okt 1815; Kammarrättens utslag med anledning av revisionskontorets anmärkningar på redovisningen av såg- och stampkvarnar.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

31) 26 Juli 1855; Utslag angående strörote-utbyte.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

32) 7 Nov 1757; Bevis om frihet från inteckningar i Pauliströms, Sjundekvills och Ålhults bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

33) 16 Aug 1787; Tillstånd att flytta en härd från Fors till Storebro Bruk.
För att öka smidesproduktionen köptes 100 Skeppund/år smidesrättighet från Fors Hammare i Färnebo socken, Västmanland.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

34) 9 Maj 1788; Bergskollegii utslag om smidesflyttning från Ålhult till Storebro bruk.
För att öka smidesproduktionen återfördes 200 Skeppund/år smidesrättighet från stångjärnssmedjan i Ålhult. Flyttningen ingick i villkoren vid C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk till Hultman 1786.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

35) 31 Dec 1804; Utslag på Storebro bruksägares besvär över dom om olaga malmtäkt.
Dokument rör tvisten mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn om olaga upptagning av malm ur sjön Hulingen.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.
Se även följande dokument i samma ärende: 35:1, 35:2, 36, 37, 38, 38:1, 39, 40, 43:1, 43:2, 47, 128:1, 128:2, 135, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 329, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 345:1, 346, 347, 353, 370, 399, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414 och 415.

35:1) 24 Feb 1804; Protokoll från uppmätning av kvarstadsbelagd sjömalm i Hultsfred och Storebro.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

35:2) 28 Mar 1805; Manus för rapport till Bergskollegium om genomförd kommunikation med Carl G Hedberg efter dom om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet är ett manus till skrivelsen. Delar av den ursprungliga texten har strukits och ändrats eftersom kommunikationen misslyckades.
Hör samman med Dokument Nr 35 - 36.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

36) 18 Nov 1805; Bergscollegii utslag på Storebro bruksägares besvär över utebliven kommunikation om olaga malmtäkt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

37) 17 Dec 1805; Bergscollegii utslag på patron Carl G Hedbergs besvär över talans förlust i rättegången om olaga malmtäkt.
C G Hedberg begärde att Storebro Bruk skulle mista sin talan p.g.a. av utebliven communikation. Hans överklagande avslogs.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

38) 4 Juni 1806; Patron C G Hedbergs anförande till sitt försvar beträffande olaga malmtäkt.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

38:1) 26 Nov 1806; Carl G Hedbergs stämningsrekvisition mot Storebro Bruks ägare för överproduktion av tackjärn m.m. i Storebro.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

39) 12 Dec 1806; Storebro bruksägares besvär över bergstingsrättens beslut om olaga malmtäkt i sjön Hulingen förfallen, varför ny stämning bör uttagas.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

40) 12 Dec 1806; Kongl. Bergskollegii utslag på Storebro bruksägares och patron C G Hedbergs besvär över bergstingsrättens beslut om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Dokument Nr 40 är till stor del en sammanfattning av det som utspelats i Dokument Nr 35 - 39 rörande tvisten mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn om sjömalm i sjön Hulingen.
Renskrivet av GNB, 52 sidor. Diskett.

41) 3 Mars 1829; Kungl. Bergskollegii tillstånd för Storebro Bruk att inrätta nya manufakturverkstäder.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

42) 12 Sept 1842; Kungl. Bergskollegii tillstånd för Storebro Bruk att inrätta en ny spikhammare.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

43:1) 1806; Olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Uttalanden från medlemmar i Kungliga Bergskollegium.
Uttalande från medlemmar i Bergskollegium i samband med ärendet i dokument nr 40.
Renskrivet av GNB, 22 sidor.

43:) 1806; Olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Uttalanden från medlemmar i Kongliga Bergskollegium.
Uttalande från medlemmar i Bergskollegium i samband med ärendet i dokument nr 40.
Renskrivet av GNB, 10 sidor.

44) 9 Dec 1755; Ålhults säteris övergång till fideikommiss.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

45) 7 Maj 1792; Kungl. Majt:s utslag på åboernes å posthemmanet Kvilla ansökan om gemensamt mulbete.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

46) Ledig plats. Dokumentet är omregistrerat som Dokument Nr 274:5

47) 19 Dec 1808; Olovlig avhämtning av malm i sjön Hulingen. Kungl Majt:s utslag i tvisten mellan Storebro bruksägare och Carl G Hedbergs om rättighet till malm i sjön Hulingen.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

48) 12 Mars 1810; Storebro och Hagelsrums Bruks kolhandel. Kongl Majts utslag på Storebro Bruks överklagande av Bergscollegii utslag den 4 febr 1808.
I Bergscollegii utslag (Dokument Nr 362:1) fastställde Bergscollegium Landshövdingens utslag den 17 febr 1806.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

48:1) Dokumentet är omregistrerat som Dokument Nr 362:1.

48:2) 1818; Storebro och Hagelsrums Bruks kolhandel. Tvist om leveranser från omgivande socknar.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

49) 10 Dec 1810; Kungl. Majt:s resolution på besvär om förnyad skatteläggning av Storebro tullmjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

49:1) 26 Nov 1817; Uppskjuten rättegång, angående skada genom uppdämning, på grund av parternas uteblivande.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

49:2) 13 Mars 1818 Domstolsutslag angående påstådd skada genom uppdämning vid Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 8 sidor.

49:3) 4 Apr 1811 - 29 mars 1841; Handlingar rörande skatteläggning å 2 par stenar i Storebro kvarn.
Hör samman med Dokument Nr 49.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

50) 30 Juni 1820; Kolförsäljning till Storebro Bruk. Kongl Majt:s resolution angående tvisten om taxa på köpekol och leveranser till Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

50:1) 30 Dec 1817; Fullmakt från Claes Fries att företräda Storebro Bruk i rättegång om taxa på träkol och böndernas leveransplikt av kol till Storebro.
Hör samman med Dokument Nr 50.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.
-  
3
1752 -- 1854
Pärm
Renskrift av dokument nr 51-75 enligt nedan:

51) 4 Feb 1829; Kongl Majt:s resolution angående ökat smide och köp av tackjärn vid Storebro Bruk.
Hör samman med Domument Nr 22:1.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 5.
Fotokopia finns.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

52) 29 Feb 1844; Export av tackjärn från masugnen. Export från Storebro över Västervik och Döderhultsvik (Oskarshamn).
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

53) 15 Aug 1854; Beräkning av ersättning för tillverkning vid Storebro Bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

54) 15 Aug 1854; Beräkning av ersättning för tillverkning vid Storebro Bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

55) 3 Mars 1753; Köpeskilling för Hagelsrum. Kongl Majt:s och Svea Hofrätts utslag i målet mellan Thomas Plomgren och Jean Henri Lefebure mot Maria Catharina Flemming angående köpeskillingen.
Dokumentet är identiskt med Dokument Nr 56.
Renskrivet av GNB, 17 sidor. Diskett.

56) 3 Mars 1753; Köpeskilling för Hagelsrum.
Dokumentet är identiskt med Dokument nr 55.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 22 sidor. Diskett.

56:1) 11 Dec 1755; Köpeskilling för Hagelsrum. Kvitto på erhållen köpesumma.
Texten är ett utdrag ur ett längre dokument. Den är likalydande som Dokument Nr 61, sid 2, rad 19.
Hör samman med Dokument Nr 56.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat. Fotokopia finns.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

57) 1 Juni 1842; Försäljning av omyndigas andel i Rostorps säteri.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

58) 10 Dec 1754; Thomas Plomgrens testamente.
Testamente av Ålhults Säteri till sonen Anders von Plomgren.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 16 sidor. Diskett.

59) 28 Juni 1787; Försäljning av Storebro Bruk.
Värdering av tillhörande gårdar m.m.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

60) 29 Nov 1756; Beviljad inteckning i Ålhult för lån till Anders von Plomgren.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

61) 24 Jan 1757; Lagfart för C F Pechlin på Hagelsrums och Fluxerums säterier samt Pauliström Bruk.
Texten på sid 1 avser Dokument Nr 161.
Texten på sid 4 avser Dokument Nr 160.
Texten på sid 8 avser Dokument Nr 164.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

62) 28 Okt 1778; Lagfart för Anders Drangel på halva Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

63) 16 Feb 1787; Första uppbudet i tingsrätten för fru A M Hultman och hennes son Lars Hultman på Storebro m.m.
Innehåller även köpebrevet.
Hör samman med Dokument Nr 64 och 172.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

64) 19 Okt 1787; Tredje uppbudet för änkefru A M Hultman och hennes son Lars Hultman på Storebro m.m.
Redovisning av prissättningen vid C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk med vissa underlydande gårdar.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

64:1) 23 Okt 1788; Lagfart för änkefru A M Hultman och hennes son Lars Hultman på Storebro m.m.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 3.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

65) 23 Feb 1789; Lagfart för Anders Jonsson och Lisa Pettersdotter på posthemmanet Qvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

66) 21 Juni 1803; Lagfart för brukspatronessan Sara Hultman på frälsehemmanet Bredshult.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

67) 31 Mar 1813; Lagfart för Sven Alexandersson på 1/8 Rådehult.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

68) 16 Nov 1813; Lagfart för Sven Alexandersson på 1/8 Råddehult. 2:a uppbudet.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

69) 21 Juni 1821; Lagfart för assessoren Claes Fries på ½ mantal Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

70) 21 Juni 1821; Lagfart för assessoren Claes Fries på 1/8 hemman Rådehult.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

71) 21 Juli 1823; Lagfart för assessoren Claes Fries på ¼ hemman Qvilla Nr 1.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

72) 15 Nov 1823; Lagfart för assessoren Claes Fries på 1/16 hemman Qvilla Nr 2.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

73) 14 Sep 1842; Lagfart för assessoren Claes Fries på ½ mantal Åkemåla samt gravationsbevis.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

74) 7 Jan 1752; Utdrag ur domböcker angående lagfarter och inteckningar för Hagelsrum, Fluxerum, Mörhult och Stighult. År 1740 - 1749.
Beskriver många av W M Paulis trassliga affärer och långivare.
Renskrivet av GNB, 56 sidor. Diskett.

75) 11 Juni 1754; Ifrågasatt utmätning i Magnus Lenbergs sterbhus (arrendator av Qwafhult).
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.  
4
1755 -- 1818
Pärm
Renskrift av dokument nr 76-99 enligt nedan:

76) 2 Mars 1795; Tvist om underhåll av bro mellan Storebro Bruk och sockenborna.
År 1755-1795 samt 1729 års kontrakt åberopas.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

77) 24 Nov 1755; Beviljad inteckning i Ålhults Säteri för av Anders von Plomgren sökt lån.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett (Sidorna 16-18 saknas på diskett).

78) 17 Okt 1757; C F Pechlins förvärvande av sina egendomar samt inteckningar däri. Aspelands häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

79) 18 Nov 1757; C F Pechlins förvärv av och inteckning i Hagelsrums masugn, Pauliströms och Sjundekvills järnverk för av C F Pechlin sökt lån. Sevede häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

80) 24 Nov 1764; Förnyade inteckningar i Ålhults och Tuna säterier. Sevede häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

81) 28 Nov 1766; Förnyad inteckning i C F Pechlins egendomar i häradet. Sevede häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

82) 27 Maj 1767; Inteckningar i C F Pechlins egendomar fördelade på fyra särskilda lån. Asbolands (Aspelands) häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

83) 2 Juni 1767; Inteckningar i C F Pechlins egendomar fördelade på fyra särskilda lån. Sevede häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

84) 14 Nov 1775; Förnyade inteckningar i C F Pechlins egendomar i Sjundekvill m fl. Sevede häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

85) 18 Dec 1775; Förnyade inteckningar i C F Pechlins egendomar i Sjundekvill m fl. Stockholms rådhusrätt.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

86) 16 Okt 1776; Förnyad inteckning i C F Pechlins tidigare ägda säteri Fluxerum. Aspelands häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

87) 16 Okt 1776; Förnyad inteckning i Ämmenäs tullkvarn, Faggemåla rusthåll m fl som säkerhet för C F Pechlins lån om 236 000 Daler i Riksens Ständers Bank. Aspelands häradsrätt.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 1 sida (Endast sida 1 av 5 är renskriven). Diskett.

90) 2 Nov 1784; Förnyad inteckning i Storebro och Sjundekvills Bruk m fl hemman som säkerhet för C F Pechlins lån i Riksens Ständers Bank. Sevede häradsrätt.
Renskrivet av GNB, 1 sida (Endast sida 1 av 4 är renskriven). Diskett.

91) 6 Juli 1792; Diverse inteckningsärenden för C F Pechlin åren 1786 – 1792.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 11 sidor (Endast sida 1-11 av 39 är renskrivna). Diskett.

92) 8 Okt 1793; Carl Friedrich Pechlins förnyade inteckningar på Fluxerum m.m.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

99) 25 Nov 1818; Inteckning i Kvilla Nr 1 för N P Hultman för hans lån till Nils Persson.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.  
5
1735 -- 1835
Pärm
Renskrift av dokument nr 106-125:2 enligt nedan:

106) 21 Dec 1829; Förnyelse av inteckning på Storebro Bruk m.m. för C F Pechlins lån år 1757 i Riksens Ständers Bank.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB; 5 sidor. Diskett.

111) 14 Sep 1818; Bergskollegii utslag angående taxa för kolpriset inom Storebro Bruks koldistrikt.
Dokumentet finns i två exemplar med likalydande text. Det ena är uppläst i Målilla kyrka den 25 oktober 1818 och det andra i Vimmerby kyrka den 22:e söndagen efter Trefaldighet.
Samma text som Dokument Nr 112. Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 6+9 sidor. Diskett.

112) 14 Sep 1818; Bergskollegii utslag angående taxa för kolpriset inom Storebro Bruks koldistrikt.
Dokumentet finns i två exemplar med likalydande text. Det ena är uppläst i Lönneberga kyrka och det andra i Vena kyrka den 25 oktober 1818. Samma text som i Dokument Nr 111. Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 9+7 sidor. Diskett.

113) 10 Maj 1740; Värderingsinstrument för Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Värdering och beskrivning av anläggningarna som pant för lån i Riksens Ständers Bank. Banken begärde en värdering genom Bergskollegium.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 2.
Renskrivet av GNB, 37 sidor. Diskett.

114) 22 Sep 1748; Värderingsinstrument för Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Värdering och beskrivning av anläggningarna som pant för lån i Riksens Ständers Bank. Banken begärde en värdering genom Bergskollegium.
Renskrivet av GNB, 39 sidor. Diskett.

114:1) 9 juli 1748; Besiktning, undersökning och värdering av Sjundekvills och Pauliströms Bruks underlydande hemman som pant för lån i Riksens Ständers Bank.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

115) 18 Juli 1757; Värdering av C F Pechlins bruksegendomar i Kalmar län för upptagande av lån.
Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult.
Texten är identisk med Dokument Nr 264.
Originaldokument?
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av GNB, 36 sidor. Diskett.

116) 16 Maj 1763; Taxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Värdering av tillgången på järnmalm, träkol och vattenkraft som grund skatteberäkning.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

116:1) 17 Sep 1761; Protokoll vid tiondetaxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Taxeringen kunde inte fullföljas utan fortsatte 1763. Se Dokument Nr 116.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

116:2) 16 Maj 1763; Taxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Rapporter om malmsjöar, blåsningsdygn och tillverkat tackjärn som underlag för taxeringen.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

116:3) 16 Maj 1763; Taxering av Sjundekvills och Hagelsrums masugnar.
Bergmästare A Funcks yttrande till Kongl Bergscollegium angående sänkning av tiondeavgiften.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

116:4) 26 Okt 1763; Bergscollegii fastställande av tiondejärn vid Storebro masugn.
Samma text som Dokument Nr 266.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:40. Sid 241
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.


116:5) 25 Okt 1763; Bergscollegii fastställande av tiondejärn vid Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:40. Sid 239.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

116:6) 25 Okt 1763; Bergscollegii fastställande av tiondejärn vid Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:40. Sid 240.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

116:7) 4 Juni 1743; Bergscollegii fastställande av tiondeavgift och hammarskatt vid Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:20.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

116:8) 15 Aug 1742; Taxering av tiondeavgift och hammarskatt vid Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 2.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

117) 5 Sep 1766; Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult som pant för lån.
Värdering och beskrivning av anläggningarna som pant för lån i Riksens Ständers Bank. Banken begärde en värdering genom Bergskollegium.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 4.
Renskrivet av SGS, 11 sidor. Diskett.

118) 22 Sep 1735; Protokoll från överenskommelse om dammreglering m m vid Sjundekvills Bruk.
Överenskommelse om vattenföring nedströms Storebro för att undvika översvämningar.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

119) 8 Aug 1755; Värdering av frälse säteriet Ålhult för upptagande av lån.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

120) 11 Aug 1757; Värderingsinstrument på C F Pechlins frälse och skattekrono egendomar i Kalmar län för upptagande av lån i Riksens Ständers Bank.
Originaldokument. Berör ej järnhanteringen.
Renskrivet av GNB, 44 sidor. Diskett.

121) Maj 1789; Annotationer till Storebro bruksbok 1787.
Revisionsberättelse och beskrivning av nödvändiga åtgärder.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

122) 6 Aug 1798; Värdering av Lars Hultmans under Storebro Bruk lydande fasta egendom.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

123) 11 Nov 1816; Värdering av Claes Fries´ egendomar.
Qwafhult med underlydande.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

124) 8 Juli 1817; Bergmästarens förslag till koltaxa för Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

125) 7 Jan 1835; Värdering av åbyggnaderna å Storebro Bruks egendom för tecknande av brandförsäkring.
Beskrivning och värdering av anläggningarna inför brandförsäkring.
Jämför motsvarande värderingar vid Pauliström Bruk i Dok nr 125:1 samt vid Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk i Dok nr 286:2.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

125:1) 30 Okt 1783; Beskrivning och värdering av Pauliströms Bruk inför brandförsäkring.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 5.
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

125:2) 22 Dec 1829; Protokoll från besiktning av nödvändiga reparationer vid Pauliströms Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 8.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.  
6
1650 -- 1854
Pärm
Renskrift av dokument nr 126-150 enligt nedan:

126) Saknas; Beskrivning av rostgropar vid Tovehults masugn.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

127) 26 Maj 1729; Överenskommelse mellan W M Pauli och sockenborna i Vimmerby om byggande och underhåll av en ny bro i Storebro.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

128) 10 Jan 1798; Överenskommelse om upphandling av kol mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

128:1) 24 Sep 1795; Avtal om malmtäkt i sjön Hulingen mellan Lars Hultman för Storebro Bruk och Carl G Hedberg för Hagelsrum Masugn.
Hör ihop med Dokument Nr 40.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

128:2) 1795?; Eric Noréns inlägg mot Hagelsrums Masugns existens vid tvist mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn.
Hör ihop med Dokument Nr 40.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

128:3) Nov 1797; Förteckning på kolhemman i Vena och Målilla socknar som ligga närmast Storebro Bruk.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

128:4) Nov 1797; Förteckning på kolhemman i Vena och Målilla socknar som ligga närmast Hagelsrums Masugn.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

128:5) 14 Nov 1797; Förteckning på kolhemman i Vena och Målilla socknar.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

129) 10 Sep 1798; Carl G Hedberg om nedläggande av bördetvist med Hagelsrums Masugn.
Avtal om villkorlig försäljning av tackjärn från Hagelsrum till Storebro.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

131) 24 Apr 1837; Landshövdingens utslag i mål rörande borgen för Fredrik Rehnberg i Kvill för stångjärn, levererat av Storebro Bruk.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

132) 20 Dec 1782; Hage i Åkemåla utsynad till hovpredikanten Anders Drangel för avsvedjande och infredande.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

133) 11 Maj 1795; Landskansliets åläggande för sockenborna i Vimmerby att tills vidare underhålla bron i Storebro.
Renskrivet Av GNB, 3 sidor. Diskett.

134) 30 Juni 1803; Tillstånd för Mossnäs kvarn att bruka fyra par stenar.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

135) 6 Juni 1804; Tvist om malmtäkt i sjön Hulingen avseende ev. uppmätning av sjön.
Ingår i tvisten mellan Storebro Bruk och Hagelsrums Masugn om olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Se Dokument Nr 35.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

136) 13 Aug 1817; Landshövdingeämbetets utslag beträffande koltaxa vid Storebro Bruk.
Ingår i tvisten mellan kolbönderna och Storebro Bruk. Se Dokument Nr 48, 50.
Renskrivet av GNB, 23 sidor. Diskett.

138) 31 Jan 1818; Begäran från Storebro Bruk hos Landshövdingen om åtgärd mot trilskande kolbönder. Landhövdingens kommunikationsresolution i ärendet.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

139) 14 Nov 1818; Utslag beträffande olaga kolförsäljning till Hagelsrums masugn.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

140) 17 Okt 1842; Konungens Befallningshavandes utslag om fjärde paret siktkvarnstenar vid Storebro mjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

141) 19 Sep 1829; Handlingar angående tillstånd för insättande av fjärde paret siktkvarnstenar vid Storebro mjölkvarn. År 1811, 1812, 1829.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

142) 20 Jan 1845; Konungens Befallningshavandes utslag angående komminister A P Lindelius´ ansökan om biträde med utbetalning av oguldna löneförmåner.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

143) 20 Juli 1852; Konungens befallningshavandes utslag över besvär angående beslutat arvode till komminister A P Lindelius för vissa ordförandeskap.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

144) 27 Juli 1854; Konungens befallningshavandes utslag över besvär om Storebro Bruks torpares m. fl. skyldighet att göra byggnadsarbeten vid Vimmerby kyrka.
Dokumentet finns i två exemplar i arkivet.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

146) 15 Dec 1650; Kongl Majts beslut om överlåtelse av Åkemåla på regementsskrivare Oloff Oloffsson.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 6.
Renskrivet för hand av okänd person.
Renskrivet av GNB, 1 sida.

148) 18 Aug 1692; Kongl Majt:s beslut om besittningsrätt på Åkemåla för Olof Rohsvall.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartskåp 2, låda 7.
Renskrivet för hand av okänd person.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

149) 28 Feb 1726; Kongl Majt:s överförande av Hagelsrum från krono- till skattehemman upplåtet till Johan Pihlfeldt
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

149:1) 12 Jan 1737; Pauliströms och Sjundekvills Interessenters sökte skatteköp på någre hemman.
Dokumentet finns endast i vidimerad maskinskriven avskrift från Riksarkivet daterad 7 november 1939.
Renskrivet av Riksarkivet, 4 sidor.

149:2) 18 Juli 1743; Bergscollegii godkännande av Sjundekvills Bruks köp av kronohemmanen Österhult, Träda och Brevik i Vena socken samt gästgiveriet och posthemmanet Qvilla i Vimmerby socken.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

150) 26 Maj 1742; Försäljning av ¼ skatte krono hemmanet Järnudda.
Säljare: M Starkhufwud. Köpare: Axel Bergman.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.  
7
1748 -- 1792
Pärm
Renskrift av dokument nr 151-175 enligt nedan:

151) 17 Dec 1748; Riksbankens överlåtelse av de Pauliströmske Verken på J H Lefebure efter att W M Paulis lån i Riksbanken från 1742 förfallit.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

152) 9 Apr 1750; G Staël von Holsteins försäljning av Kvavhult till J H Lefebure.
Avskrift av Dokument Nr 153.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

153) 9 Apr 1750; G Staël von Holsteins försäljning av Kvavhult till J H Lefebure
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

154) 18 Aug 1752; Georg Esaias von Bruses försäljning av Ekenäs och Knästorp till ägarna av de Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

155) 5 Maj 1753; Axel Wrede Sparres försäljning av Ålhult m.fl. fastigheter till Thomas Plomgren.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

156) 6 Juni 1753; Ewa Bergs och Sven Gabriel Bloms försäljning av ¼ skatte krono Jernudda till ägarna av de Pauliströmske Verken
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

157) 23 Juni 1753; Ewa Bergs godkännande av sin mans, Swen Gabriel Blom, försäljning av ¼ skatte krono Jernudda till Carl Friedrich Pechlin.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

158) 8 Maj 1754; Georg Swebilius och Maria Cantells försäljning av Järnudda Nr 2 till ägarna av Pauliströmska Jernwärken.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

159) 12 Juni 1755; Johan och Magnus Håhls försäljning av sin andel i frälsehemmanet Åhl till Anders von Plomgren och senare transporterat till C F Pechlin.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

160) 1 Okt 1755; Thomas Plomgrens arvingars försäljning av hälften av Pauliström och Sjundekvill m.m. till Jean Henri Lefebure och vidare dennes försäljning av båda bruken till Carl Friedrich Pechlin.
Originaldokument. Hör samman med Dokument Nr 55.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

161) 11 Dec 1755; Carl Wilhelm Paulis försäljning av Hagelsrum till C F Pechlin och J H Lefebure.
Hör samman med Dokument Nr 61. Ingår i efterspelet till Grevinnan Flemmings försök att sälja Hagelsrum år 1751.
Renoverat originaldokument. Förvaras separat i kartkåp 2, låda 8.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

162) ? Jan 1756; Ekonomisk uppgörelse vid försäljning av Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Kvitto på betalning vid J H Lefebures köp av hälften av Pauliström, Sjundekvill, Hagelsrum m. m. av Thomas Plomgrens sterbhus.
Hör samman med Dokument Nr 160.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

163) 17 Apr 1756; Ekonomisk uppgörelse vid försäljning av Pauliströms och Sjundekvills Bruk.
Kvitto på betalning vid J H Lefebures försäljning av hela Pauliström, Sjundekvill, Hagelsrum m. m. till Carl Friedrich Pechlin
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

164) 17 Apr 1756; J H Lefebures försäljning av Pauliströms och Sjundekvills Bruk till Carl Friedrich Pechlin.
Salubrev vid försäljningen. Hör ihop med Dokument Nr 163.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

165) 25 Maj 1757; Bestyrkt köpebrev. C F Pechlin köper Svenarp av Carl Månsson Holmberg.
Svenarp ligger intill Pauliström.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

166) 24 Nov 1757; Köpebrev. Kungl Kammarkollegiums försäljning av ¾ Ekenäs och ½ Knästorp till Carl Friedrich Pechlin.
Ekenäs och Knästorp ligger intill Hagelsrum.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

167) 22 Aug 1759; Kungl Majt:s överförande av Kvilla Nr 1 från krono- till skattehemman upplåtet till Måns Swensson.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

168) 22 Aug 1759; Kungl Majt:s överförande av Kvilla Nr 2 från krono- till skattehemman upplåtet till Petter Jonsson.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

169) 23 Apr 1778; Köpekontrakt på Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

170) 21 Jan 1780; C F Pechlins försäljning av Hagelsrums Bruk till M G Craelius.
Salubrev vid försäljningen av Hagelsrums säteri och masugn till kronobefallningsman Magnus Gabriel Craelius. Köpekontraktet utfärdades den 1 December 1779.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

170:1) 1 Dec 1779; Köpekontrakt. C F Pechlins försäljning av Hagelsrums Bruk till M G Craelius.
Hör samman med Dokument Nr 170.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

171) 15 Dec 1792; Salubrev. Lage Lagessons försäljning av 1/8 Rådehult till Lars Hultman Storebro Bruk.
Innehåller salubrev när Lage Lagesson köpte fastigheten av Anders Gabrielsson samt salubrevet vid Anders Gabrielssons köp av fastigheten från sina föräldrar. Innehåller även undantagskontrakt för Gabrielssons mor Annika Nilsdotter.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 31 sidor. Diskett.

172) 8 Nov 1786; C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk till H Hultmans änka och Lars Hultman.
Köpekontrakt och köpebrev vid försäljningen till Anna Margaretha Hultman - änka efter rådman Hans Hultman Västervik - och hennes son Lars H:son Hultman.
Köpekontraktet är original i två exemplar. Köpebrevet finns även som maskinskriven kopia sedan tidigare.
Hör samman med Dokument Nr 63, 64, 64:1, 283
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

173) 2 Aug 1787; L. Polheimers försäljning till Storebro Bruk av den ena av härdarna vid Fors Hammare.
För att öka smidesproduktionen köptes 100 Skeppund/år smidesrättighet från Fors Hammare i Färnebo socken, Västmanland.
Hör ihop med Dokument Nr 33.
Originaldokument
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

174) 18 Sep 1788; Petter Jonssons och Elin Jonsdotters gåvobrev på 3/16 posthemmanet Kvilla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

175) 4 Apr 1792; Skattebrev på Åkemåla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3sidor. Diskett.  
8
1752 -- 1842
Pärm
Renskrift av dokument nr 176-198 enligt nedan:

176) 15 Dec 1792; Köpekontrakt på 1/8 Råtorp emellan Lage Lagesson och brukspatron Lars Hultman.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

177) 8 Feb 1793; Köpekontrakt på 1/8 Rådehult emellan Lage Lagesson och brukspatron Lars Hultman.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

178) 27 Maj 1803; Köpekontrakt på 1/8 Breshult emellan Anders Jonasson och brukspatronessan Sara Hultman.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

179) 16 Jan 1803; Köpebrev på 1/8 Breshult emellan Anders Jonasson och brukspatronessan Sara Hultman.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

180) 18 Okt 1811; Salubrev Råddehult emellan Sven Alexandersson och hans syskon.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

181) 2 Jan 1816; Kontrakt angående upphävd tackjärnsleverans från Storebro Bruk till Ålhult.
Tackjärnsleveransen var en kvarleva från C F Pechlins försäljning av Storebro Bruk till Lars Hultman 1786.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

181:1) 25 Sept 1816. Inskrivning hos Bergstingsrätten av Kontrakt angående upphävd tackjärnsleverans från Storebro Bruk till Ålhult.
Hör ihop med Dokument Nr 181.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

182) 23 Maj 1818; Byteskontrakt mellan Anders Jonasson och Enock Andersson på Kvilla och Nyemåla
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

183) 19 Apr 1821; Köpekontrakt. Sven Alexanderssons försäljning av 1/8 Rådehult till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

184) 28 Apr 1821; Köpebrev. Sven Alexanderssons försäljning av 1/8 Rådehult till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

185) 2 Maj 1821; Köpekontrakt. Carl Jacob Drangels försäljning av Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

186) 2 Maj 1822; Köpebrev. Carl Jacob Drangels försäljning av Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

187) 21 Jan 1823; Köpebrev. Nils Perssons försäljning av posthemmanet Kvilla Nr 1 till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

188) 17 Sep 1823; Köpekontrakt. Anders Jonssons försäljning av posthemmanet Kvilla Nr 2 till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

189) 17 Sep 1823; Köpebrev. Anders Jonssons försäljning av posthemmanet Kvilla Nr 2 till Claes Fries
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

190) 4 Maj 1842; Köpekontrakt. G.F. Liljenkrants´ försäljning av ½ mtl Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

191) 9 Juni 1842; Köpebrev. G.F. Liljenkrants´ försäljning av ½ mtl Åkemåla till Claes Fries.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

192) 1 Juli 1752; Förbud mot malmfiske i järnverkens privilegierade sjöar.
Texten upplästes i ortens kyrkor och uppläsningen kvitterades på av prästen på dokumentet.
Renskrivet av GNB, 4 sidor.

193) 16 Feb 1788; Tvist om rågången mellan Kvillehult och Sjundekvill.
Hopbundet med Dokument Nr 194.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 56 sidor. Diskett.

194) 23 Feb 1788; Protokoll och utslag angående rågång mellan Kvillehult och Sjundekvill.
Hopbundet med Dokument Nr 193.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

195) 18 Feb 1793; Tvist efter Lage Lagessons försäljning av 1/8 Rådehult till Lars Hultman Storebro Bruk.
Denna tvist är en följd av försäljningen av samma fastighet år 1784 och 1792, som redovisas i Dokument Nr 171. Förre ägarens bror begärde hembudsrätt.
Originaldokument som är hopbundet med Dokument Nr 196.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

196) 3 Juni 1793; Utslag i tvist efter Lage Lagessons försäljning av 1/8 Rådehult till Lars Hultman Storebro Bruk.
Denna tvist är en följd av försäljningen av samma fastighet år 1784 och 1792, som redovisas i Dokument Nr 171.
Originaldokument som är hopbundet med Dokument Nr 195
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

197) 13 Juni 1797; Skatteläggning av sågkvarnar i häradet.
Renskrivet av GNB, 13 sidor. Diskett.

198) 30 Mar 1805; Vitesföreläggande för åverkan på skog samt jakt och fiske å Kvavhult, Tobo, Sjundekvill, Högerödja och Gissemåla.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.
-  
9
1705 -- 1874
Pärm
Renskrift av dokument nr 202-225 enligt nedan:

202) 10 Sep 1812; Utslag efter synerättens besiktning rörande fjärde stenparet i Storebro mjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

203) 10 Nov 1819; Justering av rågången mellan Elgsfall och Tobo.
Dokumentet finns i två likalydande exemplar.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

203:1) 22 Okt 1816; Fastställande av rågången mellan Tobo och avgärdade hemmanet Älgsefall (Elgsfall).
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

204) 14 Juni 1820; Fastställelse av rågången mellan Elgsfall och Tobo.
Renskrivet av GNB, 1 sid. Diskett.

206) 5 Juli 1831; Utslag i tvist om vedbrand till soldaten Johan Kastman, kärande, och huvud- och strörote-intressenterna i Älåkra och Storebro m. fl.
Renskrivet av GNB, 31 sidor. Diskett.

207) 31 Aug 1844; C.H. och L.A. Fries´ yrkande om ersättning av Lars Lagesson i Rådehult för uteblivna husrötemedel m. m.
Svaranden Lars Lagesson fick intyg från pastorn i Vena att han led av sinnessvaghet, vilket visade sig vara falskt.
Renskrivet av GNB, 19 sidor. Diskett.

208) 13 Sep 1852; Dom i tvist om planlega för soldattorp i Källemåla.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

209) 11 Maj 1874; Utdrag ur domboken beträffande tvist mellan grosshandlare G A Wall Edsvalla Bruksaktiebolag och brukspatron J Tillberg om påstådd olaga stängning av vattenled.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

211) 25 Nov 1757; Extra borgensförbindelse från Robert Finlay och Anders Plomgren för C F Pechlin
Robert Finlay var gift med en yngre syster till C F Pechlin. Anders Plomgren var den äldste brodern till C F Pechlins hustru.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

212) 25 Nov 1757; C F Pechlins Skuldebrev i Riksbanken och inteckning på Pauliströms och Sjundekvills järnverk m.m.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

217) 25 Nov 1818; Skuldsedel. N P Hultman i Hultsfred beviljad inteckning i Kvilla N:r 1 för lån av 400 Riksdaler riksgäldsedlar till N P Persson.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

218) 15 Juni 1705; Indragning till Kronan av posthemmanet Kvilla och skatteläggning därav.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

219) 20 Aug 1811; Angående tillstånd för insättande av fjärde paret siktkvarnstenar vid Storebro mjölkvarn.
Renskrivet av GNB, 4 sidor.

220) 1796-1798; Tvist mellan Lars Hansson Hultman och ägarna till frälsehemmanet Bredshult angående påstått intrång på Kvavhult säteri.
Tvisten gällde mulbete, skogs- och vedfång. Gränstvist mellan Brukspatron Hultman och brukarna. Häradsrätten kallade äldre personer att vittna som kom ihåg gränsen. Det gamla talspråket är återgivet. Det mesta handlar om Bredshult. Beträffande Kvavhult finns noteringar från 1500-talet.
Originaldokument. Flera dokument sammanbundna. Vissa sidor i dublett.
Renskrivet av GNB, 104 sidor. Diskett.

221) 22 Sep 1818; Lagmansrättens dom i vädjat mål mellan ett antal bönder och ägaren av Storebro Bruk Claes Fries angående vattenskada genom uppdämning vid bruket.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

222) 25 Sep 1819; Lagmansrättens dom i vädjat mål mellan ett antal bönder och ägaren av Storebro Bruk Claes Fries angående vattenskada genom uppdämning vid bruket.(Överenskommelse träffad)
Originaldokument. Hör samman med Dokument Nr 221.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

223) 15 Okt 1831; Lagmansrättens utslag i mål mellan Claes Fries, Olof Månsson och Gustaf Jaensson, kärande, och nio bönder, svarande, angående soldats vedbrand.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

224) 18 Juni 1764; Protokoll vid mätning och delning i Gissemåla by.
Protokollet avser tiden 1763-64.
Renskrivet av GNB, 32 sidor. Diskett.

225) 6 Nov 1805; Uppmätning av rågång mellan Gissemåla och Högerödja
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.
-  
10
1728 -- 1847
Pärm
Renskrift av dokument nr 227-250:1 enligt nedan:

227) 2 Dec 1816; Förordnande för Lantmätare R.Aurell att märka ut rågången mellan Qvavhult och Faggemåla.
Claes Fries begärde hos Landshövdingen att få byta den tidigare utsedde Lantmätaren H.G.Regnell.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

227:1) 29 Mar 1817; Fastställande av rågången mellan Kvavhult i Vimmerby socken och Lindhult samt Faggemåla i Lönneberga socken.
Hör ihop med Dokument Nr 227 och 230.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

230) 21 Sep 1858; Lantmäteriprotokoll angående korrigering av gränsen mellan Kvavhult och Faggemåla.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

233) 16 Maj 1788; Utdrag ur Jordebok och Skattelängd för Kvilla.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

234) 18 Nov 1782; Utdrag ur Jordebok för Åkemåla.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

236) 14 Aug 1847; Avtal om ersättning till Rostorps Säteri för markskada, orsakad av förhöjd damm vid Storebro Bruk.
Protokoll från besiktning av skada samt domar i Sevede tingsrätt, Göta Hovrätt och Högsta Domstolen i detta ärende från år 1802 och framåt.
Flera dokument sammanbundna.
Renskrivet av GNB, 39 sidor. Diskett.

237) 26 Aug 1728; Undersökning om inrättande av en masugn på Stenseryd.
Undersökningen ledde till att W M Pauli erhöll privilegier för en masugn i Stenseryd, Forserums socken, Jönköpings län den 9 december 1728. Masugnen levererade sitt tackjärn i första hand till Storebro. På grund av tekniska problem och långa transporter ersattes den med en masugn i Storebro 1736.
Hör samman med Dokument Nr 19:1.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

240) 20 Apr 1737; Bergskollegiets resolution angående Frödinge bönders leverans av kol.
Bönderna protesterade mot att leverera träkol till det avlägsna Storebro. De ville hellre leverera till den nyuppförda, närmare liggande masugnen i Sporrbacka. Bergskollegiet hänvisade till privilegiebreven anvisningar.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

241) 17 Aug 1741; Ytterligare värdering av Pauliströms och Sjundekvills järnverk.
Komplettering av en tidigare värdering den 10 maj 1740 för upptagande av lån i Riksens Ständers Banque. Värderingen utfördes av Bergmästare Eric Stockenström och medhjälpare.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

241:1) 6 Feb 1742; Bergscollegii avslag på andra förlängningen av frihetsåren för Pauliströms Järnverk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:19, sid 98-99.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

241:2) 6 Feb 1742; Bergscollegii första förlängning av frihetsåren för Storebro stångjärnssmedja och Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:19, sid 28-94.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

241:3) 14 juli 1747; Bergscollegii andra förlängning av frihetsåren för Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm. Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:24, sid 935-937
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

241:4) 6 Nov 1754; Bergscollegii dom i tvist mellan Carl Wilhelm Pauli och Kronan om arrende av C W Paulis andel i Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:31, sid 253.
Renskrivet av SGS, 45 sidor. Diskett.

241:5) 14 Nov 1754; Bergscollegii tillstånd för Carl Wilhelm Pauli att få Bergscollegii dom av den 6 nov 1754 mellan honom och Kronan, i tvisten om arrendet av Stenseryds masugn, prövad av Kongl Majt
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm. Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:31.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

241:6) 18 Nov 1754; Bergscollegii förklaring av sin dom från den 6 nov 1754 i tvisten mellan Carl Wilhelm Pauli och Kronan om arrendet av Stenseryds masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:31.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

242) 17 Feb 1742; Värdering av Sjundekvill och Pauliströms järnbruk för pantsättning mot lån till W M Pauli i Riksens Ständers Bank.
Hör samman med Dokument Nr 113.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

242:1) 18 mars 1742; Intyg från Bergscollegium om gällande inteckningar i Pauliström och Storebro.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:19, sid 266.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

243) 3 Maj 1748; Tillstånd för Wilhelm Mauritz Pauli att inrätta masugn i Hagelsrum jämte privilegier.
Privilegiebrev för Hagelsrums masugn.
Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:25. Privilegier 1748, sid 221-225.
Dokumentet finns i avskrift i 2 ex i Storebro Bruks arkiv.
Se även Bergmästarens föregåendes undersökning, Dokument Nr 326.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

243:1) 3 Maj 1748; Tillstånd för Wilhelm Mauritz Pauli att inrätta masugn i Vrånganäs jämte privilegier.
Privilegiebrev för Vrånganäs masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats 1504. B III:25. Privilegier 1748, sid 215-220.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

244) 21 Juni 1748; Hammarskatteläggning av Sjundekvills Bruk.
Värdering av anläggningarna i Storebro för bestämning av hammarskatt.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

244:1) Sept 1748; Beskrivning av Hagelsrums och Vrånganäs masugnar för pantsättning mot lån
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 2.
Renskrivet av SG, 7 sidor. Diskett.

245) 13 Okt 1757; C F Pechlins anmälan om smeders och bruksarbetares stölder vid Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

246:1) 11 Jan 1752; C F Pechlin om vite vid olaga malmtäkt.
Gäller malmtäkt i de sjöar som anslagits för Pauliströmske verken.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

246:2) 1 Juli 1752; Utslag beträffande rätt till malmtäkt i sjön Yxern.
Bergstingets utslag i tvisten mellan C F Pechlin för Storebro Bruk och Stefan Klingspor för Sporrbacka Bruk i Locknevi socken.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

247) 1 Juli 1752; Bergstingsrättens utslag mot kolbönderna för deras vägran att leverera kol till Pauliström och Storebro.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

248) 1 Juli 1752; Bergs- och Hammar Ting Rättens utslag om gästgivarna G. Bergs och J. Tigerströms anhållan om befrielse från kolningsskyldighet.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

249) 1 Juli 1752; Vite mot olaga kolhandel vid Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

250) 1 Juli 1752; Påföljder om allmogen inte fullgör givna löften till Pechlinska bruken.
Uppläst i Järeda kyrka den 29 november 1752 och i Virserums kyrka den 6 december 1752. C F Pechlin var vid denna tid ännu inte ägare av de Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

250:1) 27 Okt 1767; Bergscollegii skrivelse till Kongl Majt angående besvärsskrivelse från kronofogden Magnus Gabriel Craelius rörande Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet, plats1503. B II:123.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.  
11
1753 -- 1805
Pärm
Renskrift av dokument nr 251-275:9 enligt nedan:

251) 5 Okt 1753; Kartbeskrivning av rågången omkring Faggemåla.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

252) 25 Okt 1753; Utslag i skuldfordransmål mellan C F Pechlin och W M Pauli.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

253) 25 Feb 1754; Landshövdingens utslag i tvist emellan W M Pauli och J H Lefebure om inrymmande i de av Riksens Ständers Banque för Paulis skuld överlåtna lägenheterna, i synnerhet Hagelsrum Masugn och Vrånganäs masugnsställe.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 28 sidor. Diskett.

254) 27 Feb 1754; Landshövdingens utslag angående röjning av vagnsväg mellan Sjundekvill och Pauliström.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

255) 30 Maj 1754; Svea Hovrätts dom i tvist emellan W M Pauli och J H Lefebure om inrymmande i de av Riksens Ständers Banque för Paulis skuld överlåtna lägenheterna, Hagelsrums Masugn och Vrånganäs masugnsställe.
Protokoll i anledning av W M Paulis ansökan om förklaring av dom i Svea Hofrätt i mål mellan honom och Riksens Ständers Bank rörande Pauliström m.m.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

256) 16 Aug 1754; Bergs- och Hammartingsrättens utslag i tvistemålet om malmtäkten i sjön Yxern.
Domen sköts upp till nästa ting. Hör ihop med Dokument Nr 246:2.
Renskrivet av GNB, 26 sidor. Diskett.

256:1) 3 Febr 1786; Bergscollegii tillstånd till Storebro Bruks försäljning av sjömalmsrättigheter i sjöarna Juttern och Yxern till Sporrbacka Bruk.
Kopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:63. Sid 15.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

257) 5 Mar 1755; Landshövdingens i Jönköpings län protokoll angående C F Pechlins inrymmande i Pauliströmske verken.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

258) 25 Juni 1755; Bergskollegii utslag angående årligt smide och hammarskatt vid Sjundekvill.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

259) 23 Mar 1756; C F Pechlins begäran hos Bergskollegium att få anlägga en stångjärnssmedja i Ålhult och flytta dit smide från Pauliström och Storebro.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.

260) 27 Jan 1757 och 29 Sept 1780; Lagfartsprotokoll för C F Pechlin på Hagelsrum, Fluxerum och Pauliström.
Sevede Häradsrätts uppbud för C F Pechlin.
Renskrivet av GNB, 18 sidor. Diskett.

261) 8 Mar 1757; Privilegium för C F Pechlin på uppförande av en stångjärnshammare vid Ålhult.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

262) 8 Mar 1757; Bergskollegii utslag angående smides- och hammarskatt vid Sjundekvill.
Renskrivet av GNB 2 sidor. Diskett saknas.

264) 18 Juli 1757; Bergmästarevärdering av Pauliström och Sjundekvill för lån.
Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult.
Texten är identisk med Dokument Nr 115.
Renskrivet av GNB, 65 sidor. Diskett.

265) 18 Juli 1757; Bergmästarevärdering av Pauliström och Sjundekvill för lån.
Beskrivning och värdering av anläggningarna i Pauliström, Storebro, Hagelsrum och Ålhult.
Texten är skriven med tätare stil och samma som Dokument Nr 264 fram till och med sidan 24, där detta Dokument Nr 265 slutar.
Renskrivet av GNB, 24 sidor. Diskett.

266) 26 Okt 1763; Bergskollegii fastställande av tiondejärn vid Storebro masugn.
Samma text som Dokument Nr 116:4.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

267) 21 Okt 1765; Bergskollegii utslag angående köp av tackjärn från Nora och Lindes bergslager.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

268) 14 Jan 1771; Privilegium å jernmanufakturverk vid Ålhult och Hagelsrum.
Smidesutrustningen planerades lika på båda ställena, nämligen en knipphammare och tre spikhammare. Utgångsmaterialet skulle vara eget eller köpt stångjärn. Produkterna avsåg hushålls- och jordbruksredskap såsom plogbillar, yxor, spadar, hästskor, spik m.m. Det byggdes ingen manufaktursmedja i Hagelsrum, inte ens efter förnyat privilegium 1801.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

269) 8 Maj 1773; Kort beskrivning och värdering av Storebro som pant för lån.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

269:1) 3 Feb 1773; Bergscollegii anmodan till Bergmästare Alexander Funck att låta värdera Storebro, Pauliström och Ålhult.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:134.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

269:2) 3 Feb 1773; Bergscollegii anmodan till Bergmästare Alexander Funck om ytterligare auktion på tiondejärn från Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:134.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

269:3) 28 Juli 1773; Bergscollegii skrivelse till Kongl Statskontoret angående inlösen av tiondejärn från Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:50. Sid 104.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

269:4) 18 Aug 1773; Bergscollegii bekräftelse till Landhövding Silfwerhielm i Kalmar om förfarandet med tiondejärnet från Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:135.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

270) 25 Feb 1774; Carl Friedrich Pechlins försäljning av Pauliström till staten.
Pauliström Bruk inlöstes och lades under Kungl Bergskollegium.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

271) 29 Mar 1781; Bergskollegii utslag angående nedläggning av en hammare och två härdar vid Storebro och flyttning av 600 Skp smidesrätt till Bollnäs.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

272) 1 Apr 1784; Bergskollegii utslag angående nedläggning av en härd vid Storebro och flyttning av 300 Skp smidesrätt till Olofsfors Bruk.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

273) 24 Feb 1785; Bergskollegii utslag angående nedläggning av en härd vid Storebro och flyttning av 200 Skp smidesrätt till Dalfors Bruk.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

274) 11 Mar 1801; Bergskollegii tillstånd för Carl G Hedberg att anlägga en stångjärnssmedja i Rosenfors och en manufaktursmedja i Hagelsrum.
Manufaktursmedjan byggdes inte i Hagelsrum denna gång heller utan kort efteråt i Rosenfors. Jämför Dokument Nr 268.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

274:1) 25 Okt 1797; Carl Gustaf Hedbergs inlaga vid undersökning av förutsättningar för en stångjärnssmedja vid Rosenfors.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

274:2) 25 Okt 1797; Undersökning av förutsättningar för en stångjärnssmedja vid Rosenfors.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

274:3) 14 Okt 1800; Undersökning av tillgången på kol för en manufaktursmedja i Hagelsrum och en stångjärnssmedja i Rosenfors.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 16 sidor. Diskett.

274:4) 2 Okt 1798; Lagfart för Carl G Hedberg på Hagelsrums masugn.
Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: Domsaga- och häradsrättsarkiv. Aspelands häradsrätt. Dombok höstting 1798, § 118, 2 oktober 1798.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

274:5) 7 Jan 1801; Avslagna besvär om anläggning av stångjärnshammare vid Rosenfors
Storebro Bruk protesterade mot att Carl G Hedberg fått tillstånd att anlägga en stångjärnssmedja vid Rosenfors. Bergskollegiet tog inte upp protesten utan förde ärendet vidare till Kongl Majt. Inte heller där ändrades beslutet.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

274:6) 7 Nov 1797; Kontrakt mellan J.A. Pechlin och Carl G. Hedberg om årlig leverans av tackjärn från Hagelsrum till Ålhults Bruk.
Uppdatering av ett äldre kontrakt om tackjärn från Hagelsrum till Ålhult. J.A. Pechlin har inga synpunkter på anläggandet av Rosenfors.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

274:7) 18 Aug 1798; Kontrakt mellan Carl G. Hedberg och markägare i Ämmenäs om hyra av upplagsplats efter flyttning av sågen i Rosenfors.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

---------------------------------------------

Här slutar nummerserien i det äldre handskrivna registret från år 1912.
Vid registreringen år 1999 gjordes ett mellanrum i serien fram till och med Nr 300 att ha som reserv.
Detta mellanrum har senare använts för dokument rörande järnhanteringen som hittats vid fortsatt inventering av Storebro Bruks arkiv under åren 2000-2004 eller tillförts från Bruksarkivet i Rosenfors, Landsarkivet i Vadstena och Riksarkivet i Stockholm.
---------------------------------------------

275:1) 18 Maj 1804; Bergscollegii utslag angående nedläggning av en stångjärnshärd vid Åhlberga Bruk efter det att den flyttats till Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:81. Sid 160.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

275:2) 23 Nov 1802; Bergscollegii tillstånd för flyttning av en stångjärnshärd från Jerle Bruk till Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:79. Sid 424-425.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

275:3) 2 Maj 1803; Bergscollegii tillstånd för en plåthammare och en plåthärd vid Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:80. Sid 186-187.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

275:4) 13 Juni 1803; Bergscollegii tillstånd för flyttning av 200 Skeppund smidesrätt för stångjärn från Gryts Bruk i Svennevad till Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

275:5) 18 Maj 1804; Bergscollegii tillstånd för flyttning av en stångjärnshärd från Ålberga Bruk till Rosenfors Bruk samt ökning av smidet till 900 Skeppund per år.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:81. Sid 156-159.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

275:6) 2 Juni 1805; Bergscollegii besked till Bergmästaren angående avgift för rekognitionssmide vid Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

275:7) 26 Juni 1805; Bergscollegii tillstånd att anlägga två stålugnar för tillverkning av brännstål vid Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

275:8) 2 juli 1805; Bergscollegii tillstånd för flyttning av 200 Skeppund smidesrätt för ämnen från Rosenfors Bruk till Mölnbacka Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

275:9) 22 Dec 1801; Bergscollegii utslag angående nedläggning av en stångjärnshärd vid Rosenfors Bruk efter det att härden flyttats till Strömbacka Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.  
12
1744 -- 1920
Pärm
Renskrift av dokument nr 276-290 enligt nedan:

276) 1755-1765; Pauliströmske Verken. Bergsfogdens årsrelationer till bergmästaren.
Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, F III d, Volym 1.
Här finns uppgiften år 1755 att Vrånganäs masugn är raserad.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

276:1) 19 Sep 1801; Bergstingsrättens påminnelse till bruksägarna om deras skyldighet att lämna vissa uppgifter till Bergsfogden.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

277) 11 Jan 1869; Produktionsuppgifter från Storebro Bruk, i form av s k Relationer, till Bergmästaren för åren 1844 – 1868.
Detaljerade uppgifter om produktion, personal, priser, löner etc.
Renskrivet av GNB, 28 sidor. Diskett.

278) 24 Dec 1861; Produktionsuppgifter från Falsterbo Bruk, i form av s k Relationer, till Bergmästaren för år 1861.
Detaljerade uppgifter om produktion, personal, priser, löner etc.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

279) 18 Aug 1860; Förteckning över smederna vid Storebro Bruk för åren 1851-1861.
Uppgifter för det kommande året till Bergstingen.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

280) 9 Nov 1914; Storebro Bruks fortsatta rätt till sjömalm i vissa angivna sjöar.
Avskrift av privilegier m.m. ur Harmens Register.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

282) 8 Dec 1762; Förteckning på hemman som gränsar till sjöar för malmupptagning till de Pauliströmske Verken.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

283) ca 1785; Frågor och svar om Storebro Bruks egendom.
Beskrivning av förhållanden vid Storebro Bruk. Dokumentet upprättades troligen inför C F Pechlins försäljning av företaget 1786. Hör samman med Dokument Nr 172.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

284) 7 Dec 1744; Privilegier för Fågelfors masugn och stångjärnssmedja.
Platsen ändrades från Mörlunda till Högsby efter invändning från
Wilhelm Mauritz Pauli.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:21. Sid 662-667.
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

285) 7 Mars 1754; Bergscollegii utslag angående ytterligare frihetsår för Hagelsrums och Vrånganäs masugnar.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:31. Sid 72
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.

286) 13 April 1803; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk för ansökan om lån.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 6.
Renskrivet av SGS, 27 sidor. Diskett.

286:1) 26 Mar 1804 ; Bergscollegii tillstånd för byte av tackjärn mellan Helsingborg Reverberverk och Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:81. Sid 89-90.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

286:2) 10 Nov 1803; Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Beskrivning och värdering vid brandförsäkring år 1803.
Originalet finns hos Brandförsäkringsverket i Stockholm.
Kopia finns hos Kalmar läns museum i Kalmar.
Fotostatkopia av sidorna 8-18 finns i Storebro Bruksarkiv.
Renskrivet av SGS, 34 sidor. Diskett.

287) 6 Maj 1807; Inskrivning hos Bergskollegium av förlagskontrakt mellan C F Printzenschöld och Carl G Hedberg
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:84. Sid 218-220.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.

288) 27 Maj 1807; Bergscollegii anmodan till Bergmästare J T Geisler att låta värdera Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:202.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

288:1) 6 juli 1807; Förlikning mellan Carl G Hedberg och ägarna till Hagelsrums säteri i tvist om äganderätten till mark, fiskevatten fallrättigheter m.m.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

289) 8 Aug 1807; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk inför försäljning
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena. 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 7.
Renskrivet av SGS, 14 sidor. Diskett.

290) 17 Nov 1807; Carl G Hedbergs pantsättning och försäljning av sina arrenderättigheter i Pauliströms Bruk och Ädelfors Guldverk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:84. Sid 489-494
Renskrivet av SGS, 12 sidor. Diskett.  
13
1807 -- 1908
Pärm
Renskrift av dokument nr 291-298 enligt nedan:

291) 10 Dec 1807; Privilegium för E Kihlström, A J Kamitz och Carl G Hedberg att tillverka svavel, vitriol och rödfärg vid Kleva gruva
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:84. Sid 528-530.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

292) 23 Maj 1808; Bergscollegii anmodan till Bergmästare J T Geijsler att låta värdera Hagelsrums masugn och Rosenfors Bruk
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1503. B II:204.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

292:1) 4 Aug 1808; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk inför utmätning
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: 8:e bergmästaredistriktet, A III d, Volym 7.
Renskrivet av SGS, 23 sidor. Diskett.

293) 26 Juli 1808; Inskrivning hos Bergskollegium av förlagskontrakt mellan J F Sederholm och Carl G Hedberg.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:85. Sid 413-414.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

294) 11 Okt 1808; Intyg från Bergskollegium om gällande inteckningar i Rosenfors Bruk och Hagelsrums masugn.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:85. Sid 464.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

295) 17 Okt 1820; Bergscollegii tillstånd att lägga ned 670 Skeppund rekognitionssmide vid Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:97. Sid 1077-1079.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

295:1) 8 Dec 1845; Bergscollegii tillstånd för härd, flammugn, räckhammare och planerhammare för kopparsmide vid Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 8 sidor. Diskett.

296:1) 12 Juni 1812; Rättegång angående bortförd egendom efter försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Landsarkivet i Vadstena: Aspelands härads dombok. Sommartinget 1812, A I a, Volym 144.
Renskrivet av SGS, 11 sidor. Diskett.

296:2) 3 Maj 1811; Salubrev. A F Rosenborgs försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till sin bror C E Rosenborg.
Köparens lagfart på fastigheterna.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

296:3) 15 Apr 1812; Undersökning av tillgången på kol för Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Denna undersökning ingick senare i tvisten mellan C E Rosenborg och Eric Ruuth om skogarnas värde.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

296:4) 1812; Salubrev. C E Rosenborgs försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Eric Ruuth.
Dokumentet är ett odaterat och osignerat manus till salubrevet.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

296:5) 19 Sep 1815; Lagmansrättens fastställelse av Häradsrättens dom i målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

296:6) 30 Sep 1815; Häradsrättens senareläggning av målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk, på grund av att stämningen ej tillställts svaranden.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:7) 20 Jan 1816; Häradsrättens uppskov i målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk, i väntan på Göta Hovrätts dom.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 27 sidor. Diskett.

296:8) 7 Maj 1816; Häradsrättens ytterligare senareläggning av målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk, i väntan på Göta Hovrätts dom.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

296:9) 21 Jan 1817; Häradsrättens dom i målet mellan Eric Ruuth och C E Rosenborg angående hävning av köpet av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Sidorna 1-12 visar att rättegången fick senareläggas ännu en gång från september 1816 till januari 1817 på grund av rättegångsfel.
Sidorna 13-87 är ett utdrag ur domboken från vintertinget i Målilla i den 20-21 januari 1817.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 87 sidor. Diskett.

296:11) 13 Okt 1833; Köpeavtal. Eric Ruuths arvingars försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Fredrik Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:12) 27 Juli 1836; Värdering av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk efter avlidne delägaren Fredrik Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:13) 16 Aug 1836; Värdering av privata kvarlåtenskapen efter avlidne Fredrik Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

296:14) 23 Aug 1836, 15 Juni 1837 och 25 Feb 1838; Fullmakter från Per och Anna Aurora Klint vid försäljning av deras andel i Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till C H Engqvist.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

296:15) 29 Okt 1836; Köpekontrakt. Per Klints och Anna Aurora Klints försäljning av sina andelar i Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Carl Herman Engqvist, samt kvitto på erlagd betalning.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 10 sidor. Diskett.

296:16) 28 Nov 1836; Rådhusrättens i Strängnäs bifall till försäljning av Anna Aurora Klints andel i Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till C H Engqvist.
Dokumentet innehåller även Kongl. Majts myndigförklaring av Anna Aurora Klint.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 9 sidor. Diskett.

296:17) 25 Apr 1878; Salubrev. Carl Herman Engqvists försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Wilhelm Tillberg.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett

296:18) 28 Okt 1878; Lagfartsprotokoll med kontrakt och köpebrev vid Carl Herman Engqvists försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Wilhelm Tillberg.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 13 sidor. Diskett.

296:19) 28 Okt 1878; Lagfartsbevis för Wilhelm Tillberg på Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

296:20) 25 Maj 1886; Salubrev. Konkursförvaltarens, efter Wilhelm Tillberg, försäljning av Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Per Deurell.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

296:21) 2 Nov 1886; Lagfart för Per Deurell på Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

296:22) 9 Mar 1908; Per Deurells testamente på Hagelsrums Masugn och Rosenfors Bruk till Carl August Ideström samt Carl Ideströms ansökan om lagfart.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 6 sidor. Diskett.

296:23) 22 Feb 1897; Bouppteckning efter Per Deurell.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

297:1) 13 Okt 1806; Kungörelse från Landshövdingen i Kalmar län angående skogsägarnas plikt att ta vara träden efter svedjebränning och därav tillverka kol.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

297:2) 13 Jan 1812; Cirkulär från Bergmästaren angående uppgifter om personal, understödskassa och ansökan om understöd till behövande.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

297:3) 26 Feb 1812 ; Cirkulär från Bergmästaren angående rekvisition av bergkrut samt kommande revision av Jernkontorets räkenskaper och förvaltning.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

297:4) 8 Maj 1817; Cirkulär från Bergmästaren angående omfattning och utseende på företagens årliga redovisning till Bergmästaren.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 7 sidor. Diskett.

297:5) 14 juli 1820; Cirkulär från Bergmästaren angående priset på hammarskattejärn som inlöses av bruksägarna.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

297:6) 22 Okt 1889; Cirkulär från Bergmästaren angående krav på rapportering om nedlagda anläggningar.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

297:7) 1889-1893; Uppgifter från Hagelsrums masugn och Rosenfors Bruk till Bergmästaren.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 4 sidor. Diskett.

297:8) 21 juli 1894; Begäran från Kommerskollegium om uppgifter på upptagen sjömalm vid Hagelsrums masugn samt svar till Kommerskollegium.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

298) 29 juni 1839; Häradsrättens utslag i tvist om markarrende i Rosenfors mellan C H Engqvist och f.d. arrendatorn av bruket, P A Strömmert.
Det handskrivna dokumentet är en kopia från Bruksarkivet i Rosenfors
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.
-  
14
1755 -- 1807
Pärm
Renskrift av dokument nr 301-324 enligt nedan:

301) 25 Nov 1755; Inteckningar i Ålhults Säteri under åren 1739-1755.
Hör samman med Dokument Nr 77.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

303) 28 Jan 1773; Beskrivning och värdering av Storebro Bruk och lantegendomar.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

304) 1795; Bolagets inköpta fastigheter i staden och på landet.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

305) 1796; Om masugnsarbetet och dess kontoföring.
Detaljerade anvisningar för arbetet. Kommentarer till bokföringen.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

306) 17 Nov 1789; Specifikation av hammarskatt, tiondeavgift och liknande allmänna avgifter för Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

307) 23 Jan 1798; Brev till Brukspatron från Häradshövding Hellenstierna i Vimmerby.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

308) 24 Apr 1795; Inmutning av sjömalmstäkter i sjön Veren i Vena socken med Storebro Bruk som sökande.
Originalhandling. Gäller ej Hulingen.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett

310) 24 Apr 1795; Tillstånd för Lars Hultman Storebro Bruk att upptaga skraggmalm ur sjön Hulingen.
Denna inmutning är inledningen till tvisten om olaga malmupptagning ur sjön Hulingen år 1804.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Renskrivet av GNB, 2 sidor.

311) 18 Sep 1795; Tillstånd för Lars Hultman Storebro Bruk att upptaga malm ur sjön Hulingen.
Ersättning för mutsedel som utfärdades den 24 april 1735, men som kommit bort. Se Dokument Nr 310.
Hör samman med Dokument Nr 128:1.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

312) ca 1805; Inlaga från Storebro Bruk med anledning av dom i tvist om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37. Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

313) 1807; Storebro Bruks överklagande till Kongl Majt angående Bergskollegii utslag den 12 december 1806 i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Utkast med många rättelser och strykningar.
Hör samman med Dokument Nr 36, 37, 40.
Renskrivet av GNB, 9 sidor. Diskett.

314) 1805; Pro Memorial. Storebro Bruks redogörelse av tvisten med Carl G Hedberg om olaga malmtäkten i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 40.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett (sidorna 12-14 saknas på diskett).

315) 1804; Storebro Bruks skrivelse till Kungl Bergskollegiet angående Carl G Hedbergs agerande vid rättsprocessen om olaga malmtäkten i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

316) 4 Nov 1797; Begäran om ersättning av Lars Hultman för järnmalmsgruva vid Skårsjö.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

318) 1804; Storebro Bruks överklagande till Kungl Bergskollegium i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

319) 1804?; Vissa tillrättalägganden från Storebro Bruks sida angående rättsprocessen om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

321) 1805; Storebro Bruks skrivelse till Bergskollegium angående Carl G Hedbergs agerande vid rättsprocessen om olaga malmtäkt i sjön Hulingen. Författad av Advocat Fiscal N C Sunesson.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett (Sidorna 3-4 saknas på diskett).

322) 11 Maj 1804; Storebro Bruks stämningsansökan på Carl G Hedberg efter utslag i Bergstingsrätten den 2 maj 1804.
Storebro Bruk krävde rätten till malmen och att C G Hedberg skulle bötfällas och dessutom betala rättegångskostnaden.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

323) ca Feb 1804; Storebro Bruks begäran hos Konungens Befallningshavande om uppmätning av sjön Hulingen i samband med tvisten om olaga malmupptagning. Författad av Borgmästare C Svalander.
Hör samman med Dokument Nr 35.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

324) 6 juni 1804; Handlingar kring den uppskjutna mätningen av sjön Hulingen. Konungens Befallningshavandes resolution.
Hör samman med Dokument Nr 323.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 10 sidor. Diskett.
-  
15
1745 -- 1817
Pärm
Renskrift av dokument nr 326-350 enligt nedan:

326) 24 Aug 1745; Bergmästarens undersökning med anledning av W M Paulis begäran om utvidgande av de Pauliströmske Järnwärken.
Undersökning av förutsättningarna för Hagelsrums masugn före tilldelning av privilegier.
Hör samman med privilegiebrevet Dokument Nr 243.
Renskriven av GNB, 14 sidor. Diskett.

328) Maj 1817; Brev till Landshövdingen med begäran om koltaxa för Storebro Bruk.
Hör samman med Dokument N:r 363.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

329) 1805; Storebro Bruks överklagande till Kungl Bergskollegium av Bergstingsrättens dom den 21 februari 1805 i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett (Sidorna 14-15 saknas på diskett).

331) 1805; Storebro Bruks överklagande i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen 1804.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

332) 1805; Handlingar kring den kommunikationsresolution som Bergskollegium ålade Storebro Bruk den 28 mars 1805 att genomföra. Brev från Carl G Hedberg till C M Robsam, sekreterare i Bergskollegium.
Innehåller flera handlingar.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett.

334) 1805; Storebro Bruks överklagande hos Kungl Majt av Bergskollegiets utslag i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen 1804.
Hör samman med Dokument Nr 335.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 15 sidor. Diskett (Sidorna 13-15 saknas på diskett).

335) 1806; Storebro Bruks överklagande till Kungl Maji efter Bergskollegii dom i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen 1804.
Hör samman med Dokument Nr 40 och 47.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

336) 21 Sep 1808; Beviljat uppskov med rättegång angående yrkad inskränkning av blåsningen vid Storebro Bruk.
Carl G Hedbergs begärde att Storebro Bruk skulle läggas ned.
Hör samman med Dokument Nr 38:1.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

338) 27 Dec 1806; Borgen för C D Nordberg och S C Hultman vid rättegång om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Gäller Storebro Bruks utlägg efter dom i Bergskollegium den 12 december 1806.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

339) 27 Dec 1806; Borgen för C D Nordberg och S C Hultman vid rättegång om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Gäller Storebro Bruks utlägg efter dom i Bergskollegium den 12 december 1806.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

340) 29 Dec 1806; Intyg om avsänd borgen för C D Nordberg och S C Hultman vid rättegång om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Gäller Storebro Bruks utlägg efter dom i Bergskollegium den 12 december 1806.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

341) 1806; Storebro Bruks skrivelse till Kungl Maji med anledning av besvär, anförda av patron C G Hedberg om malmtäkten i sjön Hulingen.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

342) 21 Apr 1807; Storebro Bruks begäran till Bergskollegium att avkräva utlåtande från Carl G Hedberg efter kommunikation. Bergskollegii resolution i ärendet.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

343) 30 Dec 1806; Brev från Advocat Fiscal N C Sunesson till fabrikören på Storebro Bruk.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

344) 28 Apr 1807; Brev från Advocat Fiscal N C Sunessons till fabrikören på Storebro Bruk.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

345) 6 Jan 1807; Brev från Borgmästare C Svalander till fabrikören på Storebro Bruk.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

346) 1807; Storebro Bruks skrivelse till Kungl Majt angående kommunikationsresolutionen efter överklagande av dom den 21 februari 1805 i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr36.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

347) efter 1806; Storebro Bruks överklagande hos Kungl Majt angående rättsförfarandet kring den av Kungl Bergskollegium ådömda kommunikationsresolutionen från den 28 mars efter dom i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 36.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

348) 14 Mar 1807; Mutsedel på sjömalm i sjön Neijen för Inspektor J Hammarlund och rättighetens tranport till Storebro Bruks ägare.
Uppläst i Kristdala kyrka.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

349) 14 Mar 1807; Mutsedel på sjömalm i sjöarna Norra och Södra Bjärken samt Ver för Inspektor J Hammarlund och rättighetens transport till Storebro Bruks ägare.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

350) 27 Apr 1807; Storebro Bruks överklagande till Bergmästare J T Geisler angående utfärdade mutsedlar i sjöarna Neijen, Bjärken och Ver för Inspektor J Hammarlund.
Hör samman med Dokument Nr348 och 349.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.  
16
1806 -- 1891
Pärm
Renskrift av dokument nr 351:1-370 enligt nedan:

351:1) 6 Jul 1807; Bergmästarens utslag i tvist om mutsedlar i sjöarna Neijen och Ver mellan Storebro Bruks ägare och Inspektor J Hammarlund.
Hör samman med Dokument Nr 350.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

351:2) 6 Jul 1807; Bergmästarens utslag i tvist om mutsedlar i sjöarna Norra och Södra Bjärken mellan Storebro Bruks ägare och Inspektor J Hammarlund.
Hör samman med Dokument Nr 350.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

352) 14 Mar 1807; Avtal mellan Storebro Bruk och markägarna kring sjön Neijen om rätt till malmtäkt och ersättning för denna.
Hör samman med Dokument Nr 348.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

353) 5 Jan 1808; Brev från Advocat Fiscal N C Sunesson till fabriqeuren i tvisten om olaga malmtäkt i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 47.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

354) 1810; Skrivelse från Storebro Bruk till Kongl Majt angående taxa på köpta träkol till bruket.
Hör samman med Dokument Nr 48 och 50.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

360) ca 1808; Storebro Bruks skrivelse till Bergs- och Kammarkollegium angående koltaxa.
Dokumentet är skrivet efter år 1808. Det innehåller flera handlingar från åren 1806-1808.
Renskrivet av GNB, 12 sidor. Diskett.

361) 2 Sep 1806; Brev från Landshövdingen i Kalmar till Bergskollegium med de besvär Storebro Bruk anfört mot Landshövdingens resolution om koltaxa den 17 februari 1806.
Tre dokument i bunten. Hör samman med Dokument Nr 362.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

362) 1806; Storebro Bruks överklagande av Kongl Befallningshavandes resolution om koltaxa av den 17 februari 1806.
Två dokument i bunten. Hör samman med Dokument Nr 361.
Renskrivet av GNB, 6 sidor. Diskett.

362:1) 4 Febr 1808; Bergscollegii fastställande av Kongl. Befallningshavandes resolution om koltaxa från den 17 februari 1806.
Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:85. Sid 44-45.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

363) 31 Jan 1818; Storebro Bruks ansökan hos Landshövdingen om förbud mot kolböndernas leverans av kol till Hagelsrum. Landshövdingens begäran om skriftlig förklaring från kolbönderna.
Dokumentet har en förteckning på aktuella kolbönder i kringliggande socknar.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

368) 20 Okt 1817; Mutsedel Nr 18, Storebro Bruk. Myrmalm från Hultsfreds bys ägor.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

369:1) 2 Jan 1826; Mutsedel för Storebro Bruks ägare att anställa sovringsarbete i de egna slaggvarpen (slagghögen).
Med kvitto på uppläsning i Vimmerby kyrka.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

369:2) 12 Jan 1826; Mutsedel för Hagelsrums Masugns ägare att anställa sovringsarbete i den egna slaggvarpen (slagghögen).
Med kvitto på uppläsning i Målilla och Gårdveda kyrkor.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

369:3) 24 Apr 1890; Bergmästarens svar till Per Deurell på frågor om rätt för Hagelsrums Masugn till sjömalm i vissa sjöar och rätt till sovringsarbete i den egna slaggvarpen (slagghögen).
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

369:4) 13 Maj 1890; Tillstånd för Hagelsrums Masugns ägare att anställa sovringsarbete i den egna slaggvarpen (slagghögen).
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

369:5) 27 Apr 1891; Bergmästarens svar till Per Deurell på frågor om gällande rätt till sjömalm i tidigare inmutade sjöar.
Det handskrivna dokumentet kommer från Bruksarkivet i Rosenfors.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

370) 14 Feb 1831; Mutsedel Nr 1, Storebro Bruk. Sjön Hulingen i Vena.
Originaldokument.
Renskrivet av GNB, 3 sidor.
-  
17
1855 -- 1860
Pärm
Renskrift av dokument nr 389-399 enligt nedan:

389) 9 Feb 1855; Mutsedel Nr 4, Bruzaholms Bruk. Sjön Mossjön i Pelarne och Rumskulla.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

399) 17 Sep 1860; Protokoll från genomgång med markägare om rättighet till malmtäkt och ersättning för markskada. Förnyad inmutning för Storebro Bruk i sjöarna Hulingen, Råen, Wehren, Mossjön.
Hulingen i Vena och Målilla. Råen och Wehren i Vena. Mossjön i Pelarne.
Dokumentet sid 2 bekräftar att Storebro Bruk tilldömdes rättighet att ta upp sjömalm utanför Järnudda.
Hör ihop med Dokument nr 40.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 5 sidor. Diskett.  
18
1754 -- 1875
Pärm
Renskrift av dokument nr 404-420 enligt nedan:

404) 9 Feb 1846; Avtal mellan Storebro Bruk och Ankarsrums (Toverums) Bruk om malmtäkt i sjön Krön.
Hör ihop med Dokument Nr 403.
Renskrivet av SGS, 3 sidor. Diskett.

405) 20 Dec 1875; Sven Petter Svenssons i Slätbrånan anhållan om arbete med upptagning av sjömalm.
Originaldokument.
Renskrivet av SGS, 1 sida. Diskett.

407) 1805; Utkast till Storebro Bruks överklagande hos Kungl Bergskollegium av Carl G Hedbergs begäran att Storebro Bruk skulle mista sin talan i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet innehåller många överstrykningar, tillägg och rättelser.
Hör samman med Dokument Nr 37 och 408.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 22 sidor. Diskett.

408) 1805; Utkast till Storebro Bruks inlaga till Kungl Bergskollegium efter Carl G Hedbergs överklagande av dom i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Dokumentet innehåller många överstrykningar, tillägg och rättelser.
Hör samman med Dokument Nr 37 och 407.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

409)1805; Utkast till Storebro Bruks överklagande hos Kungl Majt i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 37.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 14 sidor. Diskett.

410) 1805; PM efter uppmätning av den kvarstadsbelagda sjömalmen i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 35:1.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

411) 1807; Carl G Hedbergs yttrande till Kungl Majt över Storebro Bruks överklagande av Kungl Bergskollegii dom i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 35-40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 11 sidor. Diskett.

412) 1806; Utkast till skrivelse från Storebro Bruk till Kungl Majt angående den kvarstadsbelagda malmen i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Texten är lösryckt ur sitt sammanhang. Hör samman med Dokument Nr 40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

414) 1806; Titelblad till utlåtande från Storebro Bruk över Rättens uppmaning till förlikning med Carl G Hedberg i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Hör samman med Dokument Nr 35-40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

415) 1804; Utkast till Storebro Bruks överklagande hos Kungl Bergskollegium efter dom i Bergstingsrätten maj 1804 i tvisten om olaga malmupptagning i sjön Hulingen.
Ett löst blad utan underskrift. Hör samman med Dokument Nr 35-40.
Dokumentet tillhör tvisten om olaga malmtäkt sjön Hulingen år 1804.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

418) 16 Aug 1754; Geografiska förklaringar till gränser och malmtäkter i sjön Yxern.
Hör samman med Dokument Nr 246:2 och Dokument Nr 256.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

420) 1800-1809; Tvist mellan Storebro Bruk och Rosenfors Bruk om kolleveranser.
Flera dokument i samma ärende. Skrivelser från båda parter till Bergskollegium och Kongl Majt. Innehåller avtalet om
kolleveranser från den 16 oktober 1800.
Hör samman med Dokument Nr 48.
Renskrivet av GNB, 86 sidor. Diskett (Sidorna 43-46, 68-70 och 85-86 saknas på diskett).
-  
19
1831 -- 1845
Pärm
Renskrift av dokument nr 517-523 enligt nedan:

517) 29 Dec 1831; Bergscollegii tillstånd om återtagande av kasserat stångjärn från Västerviks våg till Storebro och Ålhult.
Fotostatkopia. Originalet finns hos Riksarkivet Stockholm: Bergskollegium Huvudarkivet. Plats 1504. B III:107. Sid 1355.
Renskrivet av SGS, 2 sidor. Diskett.

520) 23 Apr 1835; Anställningskontrakt för inspektor C J Sjöstrand samt inventering vid Storebro Bruk.
Inventeringen omfattar inventarier, säd, tackjärn, stångjärn, spik, smide.
Renskrivet av GNB, 7 sidor. Diskett.

523) Apr 1842; Värdering och beskrivning av två nya flygelbyggnader tillhöriga Storebro Bruk som underlag för brandförsäkring.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.
-  
20
1838 -- 1845
Pärm
Renskrift av dokument nr 540-547:15 enligt nedan:

540) ca 1840; Förslag till arrendekontrakt för Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 4 sidor. Diskett.

547:1) ca 1845; Kontrakt mellan Claes Fries och sönerna Hampus och Lars August vid överlämning av Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 8 sidor. Diskett.

547:2) ca 1845; Förteckning över inbjuda middagsgäster.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:3) ca 1845; Balansräkning för saltpanna.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:4) ca 1845; Avräkningsnota för utvägt järn från Storebro Bruk.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:5) 19 Juni 1845; Anhållan att få införa annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom i länsstyrelsens kungörelser.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:6) 31 Maj 1845; Annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:7) ca 1845; Annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:8) ca 1845; Värdering av Storebro Bruk med underlydande gårdar inför auktion.
Renskrivet av GNB, 3 sidor. Diskett.

547:9) 1838; Faktura från C Nordström till Claes Fries för utfört sprängningsarbete.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:10) 1842; Claes Fries´ begäran hos Bruksägares Hypoteks Cassa om uppgift på taget lån.
Hör ihop med Dokument N:r 547:14.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:11) 14 Feb 1845; Auktionsprotokoll efter försäljning av utrustning vid Ämmonderyds Gruva.
Renskrivet av GNB, 1 sida. Diskett.

547:12) ca 1845; Tillägg till beskrivning av Storebro Bruk och lantegendom inför auktion.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:13) ca 1845; Utkast till annons om auktion på Storebro Bruk och lantegendom.
Renskrivet av GNB, 5 sidor. Diskett.

547:14) 3 juni 1845; Besked från Bruksägares Hypoteks Cassa till Claes Fries angående förfarande på tagna lån.
Hör ihop med Dokument N:r 547:10.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.

547:15) ca 1842; Kalkyl för Storebro Bruk och lantegendom inför försäljning till Claes Fries´ söner Hampus och Lars August. Förslag till arrendekontrakt.
Renskrivet av GNB, 2 sidor. Diskett.
-  
F 2
Torpkontrakt och därtill hörande handlingar
 

Kontrakt för 40 av de totalt 57 torpen på de 6 gårdar som ägdes av Storebro Bruk. Kontrakten förvaras i en enda arkivbox tillsammans med ett antal dokument som hör ihop med torpkontrakten. Undertecknare för Storebro Bruk är Axel Tillberg AT, Herman Tillberg HT, Johan Tillberg JT och Baltzar Carlesson BC.
Kontrakten och dokumenten är genomgångna och registrerade av Barbro Svensson, Kvavhult, Storebro åren 2002-2004.
-
-

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Arkivbox
Torpkontrakten är ordnade under respektive gård som de tillhörde. Efter varje siffra nedan följer gårdsnamnet och under detta namnet på samtliga torp som hörde till gården. För torp inom parentes saknas kontrakt. Längst ner förtecknas de handlingar relaterade till torpkontrakten som förvaras med dem.

1 Gissemåla:
Aspelund, (Banvaktstugan), (Gatan), Gissehult, Herrudden, Högerödja, (Ljungnäset), (Mjällbo), Skogelund, (Södraholm), Ytterbo.

2 Kvavhult:
Appelkullen, Björkelid, Bredshult, Bygget, Dönnemåla, Ekelid, Fårudden, Gölhult, Ingelstorp, Lebo, (Rosenlund), Stormen.

3 Qvilla:
1/16 mantal Qvilla, 3/16 mantal Qvilla, 5/16 mantal Qvilla, (Findleberg), (Lerkärret), Gränsö, Qwillö, Qvilla Nr 2.

4 Sjundeqvill:
(Björkhult), Fiskartorpet, Gölstugan, Herrmosselund, Hultetorpet, (Hyddan), Modal, (Mohäll), Nötegård, Qvillemåla, Råhäll, Salhorva, (Sjörum), Utterholm, Uvekärr = Månstorpet, (Örbäckshagen).

5 Tobo:
Gallebo, Gröndal, Grönäng, Högelid, Lugnet, (Raden), (Rusthållet Nr 28), Strömsholm, (Svantorpet).

6 Åkemåla i Pelarne socken:
Ekekullen.


Dokument relaterade till torpkontrakten förvarade i numrerade aktomslag enligt nedan:

Nr 7: 17 Nov 1847 - 12 juni 1902; Arrendekontrakt och syneprotokoll för Rådehult. Innehåller totalt 10 handlingar.

Nr 8: 19 Dec 1812; Anförande vid rotarnas sammankomst i Skillingarum.

Nr 9: 16 Mar 1860; Överenskommelse. Ströroten ½ mantal Tobo och ¼ mantal Gissemåla betalar 24 Riksdaler/år till Soldathuvudroten Nr 103 Kvillehult.
Legokontrakt Nr 103 Kvillehult mellan Sevedes Kompani, Kalmar Regemente och rekryten Anders Peter Karlsson, Borg född 20 april 1845

Nr 10: 1 Nov 1866; Kvitto från Anders Fredrik Rapp, Bråntorpet angående brukning av ½ mantal Åkemåla och ¼ mantal Gissemåla.

Nr 11: 21 Feb 1885; Brev angående rotessammansättning. Bredshult.

Nr 12: 19 Okt 1921; Storebro Bruks lantegendom. Uvekärr, Mohäll, Modal, Råhäll, Salhorva, Utterholm, Gölstugan. Arrendator Axel Hansson. Klagomål på avträdessyn.

Nr 13: 16 maj 1909; Kontrakt för Karl Nilsson, Kungshult att uppföra boningshus i Kvilla och ladugård i Mohäll. Kostnadsberäkning och skisser från mars 1909. Kostnad för boningshus 2.500 kr och för ladugård 500 kr.

Nr 14: 14 mars 1910; Kontrakt för Fabian Rinaldo att uppföra ladugård i Nötegård och boningshus i Mohäll. Ersättning för arbete 450 respektive 650 kr. Rivningsvirke skulle användas och byggena vara klara 1 september 1910.  
F 3
Handlingar rörande tillverkade maskiner
 
F 3 a
Handlingar rörande svarvar
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1918 -- 1956
Arkivbox
Förvaras i arkivbox, kategorierna åtskilda med aktomslag.


IN- OCH UTGÅENDE HANDLINGAR, 1936 - 1943

Brev. C.H. Eriksson, Ludvika - Storebro Bruks A.B. (19.01.1936)

Brev. Johnny Vigre, Ingeniör, Limhamn - Storebro Bruks A/B (26.02.1936)

Brev. B.L. Wermbergs Mek. Verkstad, Uddevalla - Storebro Bruks A.B. (17.12.1936)


Avskrift. Brev, "Betrifft Drehbänke". På tyska. Storebro Bruks Aktiebolag - Sovjetrepublikanernas Unions Handelsrepresentation i Sverige. Samt 3 kopior. (17.11.1943).

Brev, "Betr: svarvar". Maskinskrivet på svenska med tysk handskriven tysk översättning. Ryska Handelsdelegationen, Stockholm. Odaterat.

Brev med offert, "Central Organisation of Coal Industry in Poland". Odaterat.
------------------------------------------------------------------------------------------

TILLVERKNING (kalkyl, ritning, specifikation), 1918, 1950

"Huvudkalkyl för 8" Svarv S.A. 205". 7 sidor. (01.03.1918).

"Svarf-Ackord N:o 12 d". 5 sidor. Storebro Aktiebolag. (Maj 1923)

"Fundamentritning SA 430 - 6330 BSS" Ritning med specificering samt 4 sidor beskrivning om svarvarna. Samt enkopia av sida 4(IV). (30.03.1950)

"Gängskärningssvarvar, Screw Cutting Lathes" Produktspecifikation. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

Dimensionstabell med illustration i svartvitt på svarvar. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt 2 st kopior.Odaterad.

Illustration på svarv TYP SA 230 B. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt en kopia. Odaterad.

"Häfte" med specifikationer, priser och information om snabbsvarvar. Odaterad.
----------------------------------------------------------------------

ILLUSTRATIONER, odaterat

Illustration "Lathe Produced 1920". 17 st. Storebro Bruks Aktiebolag.

Illustration svarv "Typ SA 205 B" . Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Odaterad.

Illustration svarv "Typ S.A. 205." Storebro Bruks Aktiebolag.5 st. Odaterat.
-----------------------------------------------------------------------------------

ANBUD, LEVERANS, LEVERANSVILLKOR, 1927 - 1933

"Allmänna leveransvillkor". Storebro Bruks Aktiebolag (16.03.1927)

"General Conditions of Contract for the mechanical engineering works industry in Sweden, Operative for deliveries abroad". Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund. (09.03.1933)

"Angebot No 1611/1943, Storebro Schnelldrehbänke". Anbud på tyska. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

Avskrift. "Angebot No 1611/1943, Storebro Schnelldrehbänke". Anbud på tyska. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Odaterat.

"Anbud no 1611/1943, Storebro Snabbsvarvar". Svenska med maskinskriven tysk översättning. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

"Formulär D-2847(1943), Betalnings- och leveransvillkor". 3 sidor. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

"Formular D-1943, Zahlungs- und Lieferungsbedingungen". 4 sidor. Storebro Bruks Aktiebolag. 4 st. Odaterat.
-----------------------------------

AVTAL, KONTRAKT, odaterat

Avtal, "Mellan Allan Brattström Co A.B., Stockholm(beställaren) och Storebro Bruks Aktiebolag, Storebro(leverantören). 4 sidor. Odaterat.
-------------------------------------------------------------

PRODUKTINFORMATIONSBLAD, BROSCHYRER, REKLAM, 1936 - 1956

"Prislista A-29, Gängskärningssvarvar". Med specifikation och prisupggifter. Storebro Bruks A.-B. (oktober 1936)

"Storebro Snabbsvarv", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 1 st (1943)

"Storebro High Speed Lathe", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. På engelska. 3 st (1943)

"Storebro Schnelldrehbank", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. På tyska. 2 st (1943)

"Storebro Torno Rapido", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. På spanska. 3 st. (1943)

"Storebro Gängskärningssvarvar 8" 9" 10" med och utan gap", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 1 st samt en kopia. (1949)

" Storebro Lathes 17" 20" 24" with and without gap", produkinformationsblad i färg. På engelska. Storebro Bruks Aktiebolag. (1955)

"Storebro Snabbsvarvar 17" 20" 24" med och utan gap", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 4st samt en kopia. (1956)

"Snabbsvarv 10" ", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. (1956)

"Storebro Gängskärningssvarv mod. SA 205 B", litet svartvitt blad med illustration och specifikation. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Lathe SA 255-185-305-BF-R", produktinformationsblad i färg. På engelska. 1 st. Storebro Bruks AB

"Storebro Gängskärningssvarvar", beskrivning, illustrationer och dimensionstabell. 2 sidor. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro supportbandslipaggregat...", produktinformationsblad, svartvitt. Slipmaterialaffären. 2 st. Odaterad.

"Storebro 24" Svarv", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Odaterad.

"Storebro 24" Lathe", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. På engelska. 3 st. Odaterad.

"Storebro slipmaskiner för valsar o. cylindrar", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks AB. 1 st. Odaterad.

"Storebro grinding machines for rolls and cylinders", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks AB. På engelska. 3 st. Odaterad.

"Svarv 700", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks AB. 1 st samt en kopia. Odaterad.

"Type 700 Lathe", produktinformationsblad i färg. På engelska. Storebro Bruks AB. 2 st. Odaterad.

"Spitzendrehbänke 700", produktinformationsblad i färg. På tyska. Storebro Bruks AB. 1 st. Odaterad.

"Storebro Gängskärningssvarvar", produktinformationsblad. Storebro Bruks Aktiebolag. 1 st. Odaterad.

"Storebro Screw-Cutting Lathes", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Odaterad.

"Storebro Grinding Machine for rolls and cylinders", produktinformationsblad i färg. På engelska, tyska och franska. 1 st. Odaterad.

"Storebro Schnelldrehbänke 14" mit und ohne Kröpfung", produktinformationsblad i färg. På tyska. Storebro Bruks A.-B. 1 st. Odaterad.

"Storebro 12-14" svarv", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks AB. 3 st. Odaterad.

"Snabbsvarvar 12" o. 14" med och utan gap", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks A.-B. 2st samt 2 kopior. Odaterad.

"Inbundna" häften, 2 stycken, "Storebro Bruks Aktiebolag, Storebro". Med beskrivning och illustrationer på svarvar. 2 st samt 2 st kopior.
---------------------------------------------------------

FOTON

Tillhörande foton finns att finna bland övriga foton, i ??  
F 3 b
Handlingar rörande gengasaggregat
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1936 -- 1943
Arkivbox
Förvaras i arkivbox, kategorierna åtskilda med aktomslag


IN- OCH UTGÅENDE HANDLINGAR, 1939-1943

Brev med erbjudande/offert. Storebro Bruks Aktiebolag - Östhammars Bilcentral (17.11.1939)

Brev med erbjudande/offert. Märkt "Copia". Storebro Bruks Aktiebolag - Östhammars Bilcentral (17.11.1939)

Brev, "Betr. STOREBRO gasgeneratorer". Storebro Bruks Aktiebolag - Firma Nordlund & Eriksson, Rättvik. (15.12.1939)

Brev, "Till Herrar Återförsäljare. Betr. Koffertaggregat för omnibussar". Storebro Bruks Aktiebolag. (dec 1939)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruk (04.01.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (10.01.1940)

Brev. Kungl. Arméförvaltningens Tygdepartement - Storebro Bruks AB (11.01.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruks AB (15.01.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruks AB. 2 sidor (17.01.1940) (1939?)

Brev, "Betr. Spångs Åkeri, Eskilstuna. Statens Gengasnämnd (18.01.1940)

Brev. Gengasbyrån, Stockholm - Storebro Bruks A.Bol (22.01.1940) (1939?)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (12.02.1940)

"Bevis om godkännande, Storebro, system GRAGAS typ 450". Statens gengasnämnd (13.02.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruks Aktiebolag (14.02.1940) (1939?)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Sprängämnesinspektionen, Stockholm (14.02.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Kungliga Gottlands Artillerikår, Visby (20.02.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruk (03.04.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruks A/B (16.04.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - A.Bol. Storebro Bruk (18.04.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (24.04.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (24.04.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd. Samt en kopia (25.04.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Herr Ingeniör J. Cassel, Storebro Bruks AB (26.04.1940)

"Sammanställning av till Gengasnämnden inkomna rapporter från tillverkade av gengasverk" (16/12- 1939 - 30/4- 1940)

"Sammanställning av till Gengasnämnden inkomna rapporter från tillverkade av gengasverk" (1/4 - 30/4 1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (30.04.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd. Samt en kopia (03.05.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Herr Ingeniör J. Cassel, Storebro Bruks Aktiebolag (07.05.1940)

Brev, "Betr. Verkstäder". Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (10.05.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruks Aktiebolag (10.05.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (10.05.1940)

Brev. Statens Gengasnämnd - Storebro Bruks Aktiebolag (14.05.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd (15.05.1940)

Brev. Statens gengasnämnd - Storebro Bruks Aktiebolag (16.05.1940)

Brev. Statens gengasnämnd - Storebro Bruks Aktiebolag (24.05.1940)

"Sammanställning av till Gengasnämnden inkomna rapporter från tillverkare av gengasverk" (1/5-1940 - 31/5-1940)

"Meddelande" Statens Industrikommission (maj 1940)

Brev. Statens gengasnämnd - Storebro Bruks A/B (03.06.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (03.06.1940)

Brev, "Till herrar ägare av gengasdrivna fordon". Statens gengasnämnd (10.06.1940)

Brev, "Till herrar ägare av gengasdrivna fordon". Statens gengasnämnd (10.06.1940)

Brev. Statens gengasnämnd, med bifogat formulär och kuvert. (12.06.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (18.06.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (20.06.1940)

Brev. Statens gengasnämnd - Storebro Bruks Aktiebolag (20.06.1940)

Brev. Statens gengasnämnd - Storebro Bruks A.B (20.06.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (20.06.1940)

"Uppgift från Storebro Bruks Aktiebolag, Storebro till Statens gengasnämnd, Stockholm" (29.06.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (02.07.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (13.07.1940)

Brev. Statens gengasnämnd - Storebro Bruks Aktiebolag (18.07.1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Storebro Bruks A.B (29.07.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Bränslekommission (30.07.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (31.07.1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Herr Robert Johansson, Högsby (05.08.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Bränslekommission (06.08.1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Bil-Pettersson, Målilla (06.08.1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Storebro Bruks A.B (08.08.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Bränslekommission (13.08.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd. Samt en kopia. (19.08.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (20.08.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (21.08.1940)

Brev. Statens Bränslekommission, J. W. Wallin - Storebro Bruks Aktiebolag (23.08.1940)

"Bevis om godkännande, Storebro, system GRAGAS typ Storebro 500". Statens Bränslekommission. (29.08.1940)

"Bevis om godkännande, Storebro, system GRAGAS typ Storebro P-500". Statens Bränslekommission (29.08.1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Storebro Bruks Aktiebolag (31.08.1940)

"Till Herrar Återförsäljare, GRAGAS-lastvagnsaggregat" Storebro Bruks Aktiebolag (aug 1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Storebro Bruks Aktiebolag (07.09.1940)

"Bevis om godkännande, system Gragas typ Storebro buss 500". Statens Bränslekommisson. Samt en kopia. (05.09.1940)

"Bevis om godkännande, system Gragas typ Storebro D 500". Statens Bränslekommission. Samt en kopia. (05.09.1940)

Brev/Meddelande. Statens Industrikommission, I. Depken (05.10.1940)

Litet häfte, patentansökan, märkt "patentkkopia Varuprov" (17.10.1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Storebro Bruks Aktiebolag (17.10.1940)

Avskrift. Brev med besked från Uppfinnarekontoret. Uppfinnarekontoret - Herr Thorsten Hellzén (23.10.1940)

Faktura från bilmaterial A.B till Storebro bruks A.B (24.10.1940)

Brev. Statens Industrikommission - Storebro Bruks A.-B (25.10.1940)

Häfte, patentansökan, Patentbyrån A. W. Anderson (31/8 - 31.10.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Sprängämnesinspektionen (28.11.1940)

Brev "Till Hrr. Återförsäljare" Offert. Storebro Bruks Aktiebolag (30.11.1940)

Brev, "Angående flamskydd" Sprängämnesinspektionen - Storebro Bruks A/B med bilaga "P.M nr 1" (04.12.1940)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens gengasnämnd (13.12.1940)

Brev. Statens Bränslekommission - Storebro Bruks Aktiebolag (05.02.1941)

Avskrift. "Intyg" (28.02.1941)

Brev, original och avskrift. Svenska Livförsäkringsanstaltens Tryggs Inspektörskontor i Söderköping - Storebro Bruks Aktiebolag (08.03.1941)

Brev. G. Brembergs Bilverkstad, Tomelilla - Storebro Bruk (10.03.1941)

Brev, "Cyklonrenaren NORAH". Med bifogat produktbeskrivningsblad. Cirkulär från Norrahammar. (27.03.1941)

Brev. Aktiebolaget Tidaholms Bryggeri - Storebro Bruks A/B (21.03.1941)

"Bevis om godkännande, Storebro P-400". Statens Bränslekommission (07.04.1941)

"PAX"-meddelande. Svenska Bilfabriken. Beskrivning samt monteringsinstruktioner för PAX slutrenare" (23.04.1941)

"Till tillverkare av gengasverk samt tillverkare av flamskydd" Statens Bränslekommission (27.10.1943)

"Anmälan om undersökning" Undersökning av motorfordon avsett för gengasdrift. Formulär ifyllt med handskrift. Odaterat.

Brev med offert, "Betr. STOREBRO gasgeneratorer, system Gragas". Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

Brev med offert, "Betr: STOREBRO Gasgeneratorer". Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Statens Gengasnämnd. Odaterat.
------------------------------------------------------------------------

TILLVERKNING- beskrivningar, anvisningar, montering, delar, listor, 1936 - 1942

"Gasanalyser, utförda å träkolsgas, genererad med gasgeneratorer av fabrikat Graham-Lundqvist och tillhöriga Hackefors Porslins-fabrik, Hackefors". Storebro (21.11.1936).

"Protokoll, över provkörning med generatorgasdriven lastbil". Stort ark, handskrivet. Storebro (27.04.1937).

"Rör för montering av gengasaggregat P-400 & 500 på personbil". Maskinskriven lista med handskrivna noteringar. Samt 3 kopior. (31.03.1942).

3 st små handskrivna blad "Rör(?) för 2 personvagnar". Odaterade.

"Rör för montering av gengasaggregat på lastbil". Maskinskriven lista. Samt en kopia. (31.03.1942).

"Rör för montering av gengasaggregat på personbil/lastbil". 8 st små handskrivna blad. Datering på ett. (31.03.1942)

4 st små handskrivna blad om Storebro gengas, delar tillverkade i Bomstermåla, kubikinnehåll av gengas samt tillverkning av aggregat D-500. Två daterade.(07.04.1942) samt (29.08.1942).

Avskrift. "Riktlinjer för konstruktion av flamskydd för primärluftintaget hos gasgeneratorer" A. Billberg, Stockholm. (25.10.1943)

"Uppgifter om materialinnehåll i gengasaggregat, typ D-500 och D-450". Lista med specifikation. Odaterad.

"Reservdelar för gengasaggregat". Lista med specifikation och prisuppgifter. Maskinskrivet med handskrivna noteringar.Samt en kopia med handskrivna noteringar och ändringar. Storebro Bruks A.-B. Odaterad.

"Dim. Luftintag" för modellerna D-500, 500, Buss 500, P-500, P-400. Dimensionstabell samt enkel skiss med beskrivning. Odaterad.

"Kolgasaggregatens numrering". Lista med specifikation. Odaterad.

"Allmänna anvisningar för murning av ugn till Storebro gengasaggregat" Kopia. Odaterad.

"Detalj-lista över Gengasaggregat" Odaterad.

"Generatoraggregatet". Stort handskrivet ark med beskrivningar. Odaterat.

Häfte med beskrivning av delar, med katergorierna: Slangar, Kulleder, Kanthalspetsar, Packningar, Renareduk, Kiselgur, Plåt, P l å t, Kanthal, Stålrör, Tuber, Tubkrökar, Rör. Odaterat.

"Viktuppgifter om Storebro Gengasaggregat". Tabell med specifikation. Samt en kopia med vissa ord handskrivet översatta till tyska. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Gewichte der Generatoren" (Viktupggifter). Lista med specifikation. På tyska. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Monteringsmateriel m.m. enl. Linds, Wimmerby, uppgift". Maskinskriven lista med specifikation och prisuppgifter. Handskrivna noteringar och ändringar. Storebro Bruks A.-B. Odaterad.

"Monteringsmateriel m.m. enl. Linds, Wimmerby, uppgift" lista med specifikation. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Tillverkningskalkyl för Storebro gengasaggregat typ D-500". Lista med specifikation över delar samt prisuppgifter. 2 sidor. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gasgeneratorer, system Gragas för lastbilar, bussar o.d". Lista K 30. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Monteringsmaterial för STOREBRO gasgeneratorer, system Gragas". Lista K-32. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gasgeneratorer, System Gragas för lastbilar o.d". Lista K 40. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, typ D-500, System GRAGAS för lastbilar o.d." Lista K-50. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"PRISLISTA över reservdelar till Storebro gengasaggregat, system GRAGAS typ 450, 500, D-500, Buss-500". Lista K-51. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, typ P-500, System GRAGAS för personbilar". Lista K-54. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt 3 kopior. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, typ P-500, system GRAGAS för personbilar". Lista K-54. Med tysk handskriven översättning. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, Type P-500, System GRAGAS für PersonKraftwagen" Liste K-54. På tyska. Samt 3 kopior. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, Type p-500, System GRAGAS für Person-Kraftwagen" Liste K-54.T. På tyska. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, typ P-500, System GRAGAS för personbilar". Lista K-55. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Monteringsbeskrivning till Storebro lastvagnsaggregat typ D-500". Lista KG-57. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, typ D-500 - D-450, System GRAGAS för lastbilar o.d.". Lista K-58. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt 6 kopior. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, typ D-500 - D-450, System GRAGAS för lastbilar o.d.". Lista K-58. Med tysk handskriven översättning. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, Type D-500 - D-450, System GRAGAS für Last-kraftwagen oder dergl." Liste K-58. På tyska. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt 3 kopior. Odaterad.

"Storebro gengasaggregat, Type D-500 - D-450, System GRAGAS für Last-Kraftwagen oder dergl.". Liste K-58.T. På tyska. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

Storebro Gengasaggregat, typ P-400, System GRAGAS för personbilar. Lista KG-59. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt en kopia. Odaterad.

Storebro Gengasaggregat, typ P-400, System GRAGAS för personbilar. Lista KG-59. Storebro Bruks Aktiebolag. Med tysk handskriven översättning. Odaterad.

Storebro Gengasaggregat, Type P-400, System GRAGAS für Person-Kraftwagen. Liste KG-59. Storebro Bruks Aktiebolag. På tyska. Samt 3 kopior. Odaterad.

Storebro Gengasaggregat, Type P-400, System GRAGAS für Person-Kraftwagen. Liste KG-59.T. Storebro Bruks Aktiebolag. På tyska. Odaterad.

"Föreskrifter att iakttaga vid ombyte av munstycke till Storebro Gragas generator". Anv K-60. Samt 3 kopior.

"Reservdelar till Storebro gengasaggregat typ P-400, D-450, P-500, D-500". Prislista K-62. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt 2 kopior. Odaterad.

"Allmänna anvisningar för murning av ugn till Storebro gengasaggregat" KG-63.B. Samt en kopia. Odaterad.

"S.H.T" KG-63. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Reservdelar för gengasaggregat". Lista K-64-C. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Reservdelar för gengasaggregat". Lista K-64-D.Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Ersatzteile für Gasgeneratoren-Aggregate". Liste K-64-T. Storebro Bruks A/B. Odaterad.

"Monteringsmaterial". Lista K-65-C. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad.

"Monteringsmaterial". Lista K-65-D. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt en kopia. Odaterad.
--------------------------------------------------------------------------------------

SKISSER, 1941 - 1942

Skiss "Svenska Gengasaktiebolaget- principskiss för gengasdrift av tvåtaktsmotor med användning av gaspump". Sthlm (22.11.1941).

Skiss "Svenska Gengasaktiebolaget- principskiss för gengasdrift av tvåtaktsmotor med användning av vevhusspolning". Sthlm. (02.12.1941)

Skiss. Ritn N:o KG 1502.A. Skiss över uppbyggnaden av en gasgenerator (kol?) D-500 - D-450 Engelska noteringar. 2 st blad. (17.03.1942)

Liten skiss, luftintag. 3 st kopior.

Diagram över uppnådda medelhastigheter. Handskrivet. Odaterat.

Tid-hastighetsdiagram. Handskrivet. Odaterat.

Skiss. Tydlig blyertsskiss med anteckningar. Omärkt och odaterad.
--------------------------------------------------------------------------------

ILLUSTRATIONER

Illustrationer på perosnbilar försedda med aggregat, "Storebro Gengasaggregat, System Gragas Typ P 500" 13 st.
----------------------------------------------------------------------------------------

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR, TRYCKTA,1940 - 1942

"Säkerhetsföreskrifter för gengasdrift", tryckt blad från Gengasbyrån, Statens bränslekommission, Stockholm. (05.12.1940)

"Gengasverket "GRAGAS" ". Litet häfte. A.-B. Lovén & Co. (1940)

"Föreskrifter för montering av gengasverk "Lovéns Gragas" ". Häfte. A.-B. Lovén & Co (1940)

"Eldsläckare". Statens bränslekommission, Gengasbyrån. 2 st. (08.02.1941).

"Förteckning N:o 1 över eldsläckningsapparater". Statens bränslekommission. 2 st (11.02.1941).

"Anvisningar till ledning för tillverkning, montering och skötsel av gengasverk". Statens bränslekommission. 20 sidor. (10.02.1942).

"GRAGAS-generatorn, beskrivning och anvisningar för skötseln". Litet häfte. Aktiebolaget Lovén & Co.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDER, LEVERANS, GARANTI, 1939 - 1942

"Order N:o 1" Litet blad, ifyllt med handskrift. Storebro Bruks Aktiebolag. (04(?).09.1939)

"Extra leverans till Wallenborgs Motor AB, Stockholm, order 969" (14.10.1940)

"Orderlista" Små blad, numrerade 1-23, ifyllda med handskrift. (1941)

"Specifikation över 8 st. gengasaggregat...". Sända gengasaggregat. (15.06.1942)

Rekvisition 1074 "Beställes för 15 st agregat. D.500" (25.08.1942)

"Leveranserna till Portugal". Litet handskrivet blad. (01.04.1942)

"Detaljer som(?) måste tillverkas för de närmaste leveranserna(?)". Litet handskrivet blad. (26.08.1942)

"V.g beställ för ang(?) leven(?)". Litet handskrivet blad. (26.08.1942)

"Lisbo". Litet handskrivet blad. (19.08.46(?) )

"Leveranser". Handskrivet stort ark samt maskinskrivet stort ark. Odaterat.


GARANTIFÖRBINDELSER

"Förslag till Garantiförbindelse, garantiförbindelse". Storebro Bruks Aktiebolag. Samt två kopior (04.01.1941)

Garantiförbindelse. Storebro Bruks Aktiebolag (12.02.1941)

Garantiförbindelse. Storebro Bruks Aktiebolag (08.03.1941)

Garantiförbindelse. Storebro Bruks Aktiebolag. Samt 4 kopior (08.03.1941)

Brev, "för registrering av garantibevis...". Facklams Järnaktiebolag - Storebro Bruks Aktiebolag (05.04.1941)

Brev, "för registrering av garantibevis...". Fångvårdens Ungdomsanstalt - Storebro Bruks Aktiebolag (02.05.1941)

Brev, "för registrering av garantibevis...". Direktören vid Fångvårdens Ungdomsanstalt - Storebro Bruks Aktiebolag (05.05.1941)

Garanti, generatorn typ P-500, tillv N:o 50104. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

Garanti. Storebro Bruks Aktiebolag - AB Hans Osterman. Odaterat.

Allmänna leveransvillkor. Storebro Bruks Aktiebolag.

"För registrering av garantibevis...". Litet formulär ifyllt med handskrift. Facklams Järnaktiebolag (27.05.1941)

"För registrering av garantibevis..." Två stycken oifyllda små formulär.
--------------------------------------------------------------------------------------------

AVTAL, KONTRAKT, 1936 - 1940

Avtal Storebro Bruks AB, N E Carlson, Ragnar Odenvall och AB Graham Lundquist, Thorsten Lunsquist, Lars Eek (28.04.1936)

"Kontrakt N:o 1 /Eskilstuna/" Wallenborgs Motor Aktiebolag - Droskägaren Herr C.J. Petterson. Samt en kopia samt 3 st kopior "Anbuds-, försäljnings- och leveransvillkor. (25.10.1940)
--------------------------------------------------------------------------------------------

SÅLDA AGGREGAT, ÅTERFÖRSÄLJARE/KÖPARE, 1940 - 1941

4 sidor sålda aggregat från olika återföräljare, undertecknade Storebro Bruk, Gunnar Erikson. Numrerade 24-27 (20.02.1941)

2 sidor sålda aggregat från Olssons Billaffär, Lycksele, samt 2 st kopior av varje blad. Numrerade 28-29.

1 sida sålda aggregat från olika återförsäljare. Numrerad 30.
-----------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMATIONSBREV, 1941

Reklamationsbrev, "Önskvärda förbättringar å P-500". Samt en kopia. G. Erikson, Storebro (27.03.1941).

Reklamationsbrev, "Betr. gengasaggregat typ P-500". Förvaltare Herr Sven Truedsson, Linköping. 2 st blad. (29.04.1941).

Reklamationsbrev, "Rapport angående besiktning av P-400" Ryttmästare Westberg, Kalmar. Odaterat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUKTINFORMATIONSBLAD, REKLAM, 1939-1940

"Storebro Träkolsgasgenerator, System GRAGAS typ S", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st samt 2 st kopior. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, System Gragas, Koffertmodell för omnibussar", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, System Gragas", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 1 st. Odaterad.

"Den svenska patenterade Träkolsgeneratorn GRAGAS typ S.", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. Odaterad.

"Cyklonrenaren "Enorm" Pat. S", produktinformationsblad, svartvitt. Enterprise, Stockholm. 1 st. Odaterad.

"Enorm Finrenare Pat. S", produktinformationsblad, svartvitt. Enterprise, Stockholm. 1 st. Odaterad.

"PAX slutrenare", litet produktinformationsblad i färg. Svenska Bilfabriken, Stockholm. 1 st. Odaterad.

"LUX Cyklon för gengas", produktinformationsblad i färg. Aktiebolaget LUX, Stokcholm/Malmö. 1 st. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat, System GRAGAS", produktinformationsblad i färg.Storebro Bruks A.-B. 3 st. Odaterad.

"Storebro Gengasaggregat", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. Odaterad (1933 omnämns).

"Den svenska patenterade Tråkols-generatorn GRAGAS typ A och S". Aktiebolaget Graham-Lundqvist, Storebro / Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterad (1934 och 1935 omnämns).


"Malmö - Stockholm med 6 tons last för 25 kr. , Storebro Gasgeneratorer", produktinformationsblad i färg. Med text ur Sydsvenska Dagbladet den 14 nov. 1939. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st samt 10 st kopior samt 3 st kopior klistrade på kartongskiva. (1939)

"Storebro Gengasaggregat, System Gragas", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. (1940)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

URKLIPP, TIDNINGSARTIKLAR, 1940

Ark med tre tidningsartiklar påklistrade;

Tidningsurklipp ur "Ny Tid" "Gengasdriften ger möjlighet till full trafik". Samt två kopior. (23.01.1940).

Tidningsurklipp ur "Kristianstadsbladet" "Risken finns att bensinen kan tryta". Samt två kopior. (26.01.1940).

Tidningsurklipp ur "Lysekilsposten" "Vår förmåga till självförsörjning är god men...". Samt två kopior. (31.01.1940).

Tidningsurklipp, "Bruxaholms kolgasaggregat, typ Bruza D" Odaterad.  
F 3 c
Handlingar rörande stensågar
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1928 -- 1938
Arkivbox
Förvaras i arkivbox,kategorierna åtskilda med aktomslag.

IN- OCH UTGÅENDE HANDLINGAR, 1929 - 1938

Offert, beträffande delar till stensågar, Gropptorps. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. (09.04.1929)

Brev med offert, beträffande delar till stensågar, Groppstorps. Storebro Bruks Aktiebolag 2 st. (29.01.1930)

Offert, beträffande stensåg och delar, Edby Marmorbrott. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st (30.01.1930)

Brev med offert, beträffande maskinsåg. Storebro Bruks Aktiebolag 2 st. (18.03.1930)

Brev, orderbekräftelse? " "Standardsåg" för såväl lösa som hårda stenarter. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st (21.01.1933)

Brev med offert. Paul Helén, Halmstad - Storebro Bruks Aktiebolag. (05.04.1935)

Brev med erbjudande/offert. Bergsingeniör Inge Erichs, Malmö - Storebro Bruks Aktiebolag (09.04.1935)

Oadresserad allmän skrivelse med erbjudande, beträffande Skruvsänkningssågar. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. (09.05.1935)

Brev. Lorenz & Söhne - Storebro Bruks A/B (20.05.1935)

Brev. Paul Askelöf Import-Export, Kristdala - Storebro Bruks Aktiebolag. 2 sidor. (12.06.1935)

Oadresserad allmän skrivelse med specifikation och offert. Storebro Bruks Aktiebolag (14.06.1935)

Brev, "Betr. inställning av öppningstrycket hos Bosch-spridarehållare". Aktiebolaget Robo, Stockholm (17.06.1935)

Brev, order. AB Ljungby Stålgjuteri. (02.07.1935)

Brev, order. Herr Bergsingeniör Inge Erichs, Malmö (02.07.1935)

Brev, order. A. Dicksson & Sjöstedt, Göteborg. (02.07.1935)

Brev, order. Nydahls Gjuteri & Mek. Verkstad, Jönköping. (04.07.1935)

Brev, order. Björneborgs Järnverks AB, Värml. Björneborg. (04.07.1935)

Brev, order. Ab Svenska Kullagerfabriken, Göteborg. (04.07.1935)

Brev, order. Nydals Gjuteri och Mekaniska Verkstad - Storebro Bruks Aktiebolag (09.07.1935)

Brev med översättning, samt bilaga till order. 3 sidor. Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Handelsvertretung in Schweden - Storebro Bruks Aktiebolag. (11.07.1935)

Brev, order. Nydahls Gjuteri & Mek. Verkstad, Jönköping. (16.07.1935)

Brev. Paul Askelöf Import-Export, Kristdala - Storebro Bruks Aktiebolag (26.09.1935)

Brev. Storebro Bruks Aktiebolag - Göteborgs Maskinaffär, Göteborg. 2 sidor samt liten lapp med handskrivna noteringar om stensåg. (03.06.1936)

Brev med offert. Paul Helén, Halmstad - Storebro Bruks Aktiebolag (05.02.1938)

Brev. Bergsingeniör Inge Erichs, Malmö - Storebro Bruks Aktiebolag. Samt avskrift. (09.02.1938)

Brev med beskrivning samt offert gällande sågar. Storebro Bruks Aktiebolag - Firma Milton & Co, Stockholm. 2 st. (13.05.1938)

Brev med anbud, Storebro Bruks Aktiebolag - Firma Milton & Co, Stockholm. 3 st. (13.05.1938)
----------------------------------------------------------------

TILLVERKNING, specifikationer, delar, montering, beskrivning, noteringar, 1930 - 1938

Beskrivning av delar, dess utförande och montering. (02.01.1930)

"Marmorsåg med skruvmatning". Beskrivning. Hölö. 2 st. (01.03.1930)

Små ark med handskrivna noteringar om delar, beställning av delar samt förslag till offert. (1935 - 1938)

"Viktspecifikation". Lista med specifikation. 2 st. Odaterad.

"Ramstensågar, ramsågar med skruvsänkning / Skruvmatning" Beskrivning. 2 sidor. 6 st, varav 2 kompletta. Storebro Bruks Aktiebolag, representant Specialfirma Paul Askelöf, Kristdala. Odaterad.

"Montering och uppsättning av Ramstensågar". Beskrivning. 3 sidor. 3 st. Odaterad.

"Materialförteckning äver stensåg N:o 172". 4 sidor. Odaterad.
--------------------------------------------------------------------

ORDER, LEVERANS, 1928 - 1936

"Trollhättan Order n:o 64. 1930" (20.01.1930)

"Order N:o 35599". Storebro Bruks Aktiebolag - Ryska Handelsdelegationen U.S.S.R. (15.07.1935)

"Avsändningsspecifikation, Brukskoncernen Aktiebolag, order nr 1920". Horndalsverken, Horndal - Storebro Bruks A/B (31.07.1935)

"Order N:o 09025". Storebro Bruks Aktiebolag - Firma A.K. Eriksson, Mariannelund (23.12.1936)

"Order N:o 09026". Storebro Bruks Aktiebolag - AB Sigfr. Stenberg & CO, Nässjö (23.12.1936 (1937?) )

"Order N:o 09027". Storebro Bruks Aktiebolag - Kull & Hallberg AB, Halmstad (23.12.1936)

"Stenslipningsmaskin / Bröd. Styrenius". Specifikation, offert. Odaterad.

"Stensågar / Bröd. Flink". Specifikation, offert.2 st. Odaterad.

Avskrift. "Bröd. Styrenius, off: 1/8-28. Transmission". Offert. (01.08.1928)

"Avskrift av order no. 739/1927. Br. Styrenius Stenhuggeri AB, Västervik"

"Beställning av div. materialier till stensågar". Lista med specifikation. Odaterat.
------------------------------------------------------------------------------

PRODUKTINFORMATIONSBLAD, BROSCHYRER, REKLAM, odaterade

"Storebro Aktiebolag, Storebro, Stenslipningsmaskiner". Illustration, beskrivning och specifikation. 1 st blad. (1906)

"Storebro Ramstensågar", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks A/B. 3 st. Odaterad.

"Storebro Aktiebolags Stensågar", litet produktinformationsblad, svartvitt. Med illustration och specifikation. 3 st. Odaterad.

"Storebro Aktiebolags Stenslipningsmaskiner", litet produktinformationsblad, svartvitt. Med illustration, beskrivning och specifikation. Mycket handskrivna notringar och anteckningar på. 4 st. Samt 4 st små ark med handskrivna anteckningar och noteringar och ritade skisser. Odaterad.
------------------------------------------------------------------------

FOTON

Tillhörande foton finns att finna bland övriga foton, i ??  
F 3 d
Handlingar rörande råoljemotorer
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1912 -- 1934
Arkivbox
Förvaras i arkivbox, kategorierna åtskilda med aktomslag.

TILLVERKNING, 1912 - 1934

"Eureka Råoljemotorer på lager och under arbete för snar leverans". Lista. Storebro Aktiebolag Storebro (20.07.1912)

"Bromsprof(?) öfver 15 H.K. Eureka Motor". Handskrivet blad, protokoll. (25.07.1912 (?) )

Test och utlåtande gällande "EUREKA" råoljemotor. 2 st. Storebro. (20.12.1912)

"Förteckning å samtliga ritningar till "EUREKA" motoren Typ. E.". Lista, 4 sidor. (13.05.1913)

"Pris-Lista över motordelar typ: E, Netto "fåv" fabrik, svenska kronor" Lista med specifikation och prisuppgifter. 3 sidor (Juli 1914)


"Pris-Lista över motordelar typ: E. Netto "fåv" fabrik, svenska kronor" Lista med specifikation och prisuppgifter. 3 sidor (Augusti 1920)


"Prislista Storebro Aktiebolag Storebro, Prislista B-23 öfver EUREKA Råoljemotorerna" Litet inbundet häfte. (Gäller från 01.02.1923)

"Svarf-ackord N:o 12 d" Lista med specifikation. Storebro Aktiebolag. 5 sidor (Maj 1923)


"Specification över Eureka Minor Motorerna" Lista med specifikation. Storebro Aktiebolag (02.07.1924)

"Specifikation över Eureka motorer Typ E. U. V." Lista med specifikation. Storebro Aktiebolag (25.11.1924)

"Huru stor blir driftkostnaden med en Eureka motor?" Sammanställning av driftkostandsberäkningar. Tryckt blad. Storebro Bruks-Bolag. 5 st (December 1924)


"Prislista å "EUREKA" Råoljemotorer". Litet häfte. (December 1926)


"Prislista på smide från Björneborgs Järnverk enl. överenskommelse" (21.09.1928)

"Seffle Marinmotorer, 2-cyl. De la Vall, 1 cyl" lista med specifikation och prisuppgifter. (1928)


Litet ark med handskrivna noteringar om specifikationer. (21.01.1929)

"Marin-motorer" Lista med specifikation. (09.08.1929)

"Stationära motorer" Lista med specifikation. (09.08.1929)


"Förteckning över BOSCH-utrustning till motorer". Lista med specifikation (29.10.1931)

"Specification" Lista med specifikation. Storebro Bruks Aktiebolag (20.11.1931)


" Halvfabrikat och råämnen, Inventering" Lista. Storebro Aktiebolag (30.09.1932)


"Kalkyl över 6 Hkr. Stående stationär motor Typ: SI." Lista med specifikation. Storebro. (16.01.1933)

"Stationära motorer, Båtmotorer, Motorwinschar". Lista med specifikation. AB Nickels Todsen (28.10.1933)

"Specifikation 2-cyl.motorer/ Eureka Minor typ/" Lista med specifikation. AB Nickels & Todsen (06.11.1933)

"Specifikation 2-cyl.motorer/ Eureka Minor typ/" Lista med specifikation. AB Nickels & Todsen (06.11.1933)


"Yttre dimension. Propeller" Tabell med specifaktion. (01.03.1934)

"Bränsleförbrukning, Varv Yttre Dimensioner Propelleraxelns Stävrör Vikt" Tabell med specifikation. Med handskrivna noteringar. Storebro Bruks Aktiebolag (22.03.1934)


17 st små ritningar. Odaterat.

Litet handskrivet ark med tabell med specifikation. Odaterad.

Litet handskrivet ark med noteringar. Odaterat.

"Instruktioner för montering och skötsel av Eureka Minor råoljemotorer". Tryckt häfte. Storebro Bruks Aktiebolag. 11 sidor.Odaterat.

"Minor Båtmotorer. Prislista B-40 M" Tryckt blad. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. Odaterat.

"Detaljer för "FIX" Råoljemotorer" Tryckt blad 2 sidor. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Odaterat.

"Instruktioner beträffande montering och skötsel av FIX råoljemotorer" Tryckt häfte, 10 sidor. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

"Kallstart med tändpatron" Instruktioner. Tryckt blad. Odaterat,

"Omställning av tändningen". Maskinskrivet blad. Odaterat.

"Förteckning N:o 107 A över begagnade motorer till salu". Lista. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

"Smidesritningar." Lista med specifikation. Fram- och baksida. Storebro Aktiebolag. Odaterat.

"Bauer-Nilsen regulator". Maskinskrivet blad med information. Storebro Aktiebolag. Odaterat.

"Detaljer för Eureka Minor Råoljemotor Typ S.I" Tryckt blad med lista med specifikation. Ritning på baksida. 2 st. Odaterat.

"Vevaxlar". Lista med specifikation och prisuppgifter. Odaterat.

"I verkstaden befintliga utlämnade motorlistor" Lista med specifikation. 2 sidor. Storebro Aktiebolag. Odaterat.

"Betr. ritningar, listor och deras utföring." Maskinskrivet blad, 2 sidor. Storebro Aktiebolag. Odaterat.

"Prislista A.-B. Beijers Motorfabrik, Wimmerby". Lista med specifikation och prisuppgifter. 4 sidor. Odaterat.

"Specification, Eureka Minor Crude Oil Engines, Stationary and Marine Types." Lista med specifikation. Odaterat.

"Weight list" Lista med specifikationer. På engelska. Odaterat.

"I verkstaden befintliga utlämnade motorlistor". Lista med specifikationer. 3 sidor. Odaterat

"Beträffande F-motorn". Maskinskrivet blad med information. 2 sidor. Storebro Aktiebolag. Odaterat.

"Instruktioner för montering och skötsel av Eureka Minor Råoljemotorer". Tryckt häfte. 6 sidor. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

"Instruktioner beträffande montering och skötsel av FIX Råoljemotorer". Kopia av häfte. 11 sidor. Odaterat.

Beskrivning, utlåtande och omdöme av motor tillverkad av Storebro A/B. 4 sidor. Odaterat.

"Profningsprotokoll öfver 30 Hkr. Eureka motorn Nr. 3.". Protokoll. Odaterat.

"TYP: -Beteckning över motorerna" På pappskiva med upphängningssnöre. Odaterat.

Stora ark med handifyllda listor med specifikationer gällande delar. Odaterat.
---------------------------------------

ORDER, LEVERANS, ANBUD, GARANTI, odaterat

Små tryckta garantisedlar, oifyllda. Storebro Bruks Aktiebolag. 4 st. Odaterat.

"Anbud på 100 hk 2-cyl. SAMSON-motor". Storebro Bruks A.-B. 4 st. Odaterat.
----------------------

FÖRTECKNING ÖVER LEVERERADE EUREKA RÅOLJEMOTORER, 1927

"Förteckning öfver inom Sverige levererade EUREKA Råoljemotorer". Lista. 2 sidor. Storebro. (21.06.1927)
-----------------------------

TRYCKTA HANDLINGAR, 1928

"Svensk författningssamling, Nr 253-256" Tryckt blad. (06.07.1928)
-------------------------------------

ARBETSFÖRTJÄNSTER FÖR ARBETARE, 1928

"Arbetsförtjänster för Storebro Bruks-Bolags arbetare år 1928". Lista. 6 sidor. (1928)
---------------------------------------

AVTAL, KONTRAKT, 1925-1926

"AVTAL mellan Storebro Bruks-Bolag, Storebro och Sv. Metallindustriarbetarförbundets avdelning n:r 160 i Storebro". 5 sidor. 2 st (01.05.1925 - 30.04.1926)
-------------------------------------------

PRODUKTINFORMATIONSBLAD, BROSCHYRER, REKLAM, 1919, 1934

"Storebro Aktiebolag, Avd.: Råoljemotorer". Tryckt häfte med information, specifikationer och illustrationer över olika råoljemotorer. 16 sidor. (1919)


"Storebro Bruks A.-B, Storebro, Sweden". Tryckt häfte med information, specifikationer och illustrationer över olika såoljemotorer. 20 sidor. (1934)


"Blixtsnabb start- minimum av tillsyn under gång!" Litet produktinformationsblad gällande SAMSON. Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

"EUREKA Råoljemotorer" Liten lapp med reklam. 2st, en klistrad på papper. Storebro Bruks-Bolag. Odaterat.

"SAMSON-motorn", kopior på små reklamblad. 3 st. Odaterat.

"Oskarshamns Pappersvarufabriker. Oskarshamns Tryckeri Aktiebolag. Pappaersbesparare". Litet tryckt blad. 3 st. Odaterat.

"Villiers Industrial Engines". Litet produktinformationsblad i färg. På engelska. Odaterat.

"Storebro Bruks Aktiebolag, SAMSON". Litet tryckt häfte med grått omslag. Med information, specifikationer och illustrationer om SAMSON Råoljemotorer. 2 st. Odaterat.

"Storebro Bruks Aktiebolag, EUREKA". Litet tryckt häfte med grått omslag. Med information, specifikationer och illustrationer om EUREKA Råoljemotorer. 2 st. Odaterat.

"Storebro Bruks Aktiebolag, FIX". Litet tryckt häfte med grått omslag. Med information, specifikationer och illustrationer om FIX Råoljemotorer. 1 st. Odaterat.

"EUREKA Kvarn-, trösk-, sågverks-(Råolje)motorer" Information på liten pappersskiva. Storebro Bruks-Bolag. 3 st. Odaterat.

Svart häfte, märkt "Gumaelius Rationell Reklam", Insida "Ekonomisk kvarndrift med Samsonmotorn". Odaterat.

"EUREKA Råoljemotorer" Häfte med information, specifikationer och illustrationer över råoljemotorer. 32 sidor. Odaterat.

".S.A." 2 st logotyper/förslag till logotyper på pappersskivor. Med handskrivna anteckningar och noteringar. Odaterat.

"S.A." 2 st logotyper/förslag till logotyper. Odaterat.

"S.A." Liten ritad logotype/förslag till logotype. Storebro. Odaterat-

".S.A." Liten ritad och klistrad logotype/förslag till logotype på pappskiva. Odaterat.

"Storebro råoljemotorer" Litet rött häfte med specifikation samt prisuppgifter. Storebro Bruks A.-B. Odaterat.

"MINOR Marinmotorer", litet produktinformationsblad i färg. 3 st. Odaterat.

"MINOR Crude Oil Engines", litet produktinformationsblad i svartvitt. På engelska. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. Odaterat.

"Storebro Aktiebolags Motorwinschar", litet produktinformationsblad i svartvitt. 1 st. Odaterat.

"Storebro Aktiebolags universala delningsapparater", litet produktinformationsblad i svartvitt. 1 st. Odaterat.

"Samson - JMW Pumpingset Type S C 3", litet produktinformationsblad i svartvitt. På engelska. 1 st. Odaterat.

"FIX - Råoljemotorer, Stationär Typ L. S.", litet produktinformationsblad i svartvitt. 1 st. Odaterat.

"FIX - Råoljemotorer, Transportabel Typ L. T.", litet produktinformationsblad i svartvitt. 1 st. Odaterat.

"EUREKA MINOR Råolje-Marinmotorer", litet produktinformationsblad i svartvitt. 1 st. Odaterat.

"EUREKA Råoljemotorer", litet produktinformationsblad i svartvitt. 3 st. Odaterat.

"SAMSON Marinmotor", litet produktinformationsblad i svartvitt. 3 st. Odaterat.

"SAMSON Råoljemotorer", litet produktinformationsblad i svartvitt. 3 st. Odaterat.

"Storebro Råoljemotor", litet produktinformationsblad i svartvitt. 3 st. Odaterat.

"EUREKA MINOR Marinmotor", litet produktinformationsblad i svartvitt. 3 st. Odaterat.

"EUREKA MINOR Råoljemotorer", litet produktinformationsblad i svartvitt. 3 st. Odaterat.

2 st illustrationer av råoljemotorer. Omärkta. Odaterat.

"Eureka Minor, Stationär typ S-S", litet produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks-Bolag. 1 st. Odaterat.

"Storebro motorn", litet produktinformationsblad i färg, på pappskiva. Storebro Bruks A.-B. 3 st. Odaterat.

"Storebro Råoljemotorer". Häfte med information och specifikation. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Samt en kopia. Odaterat.

"Funderar Ni... Eureka". reklamblad i färg, med kunders utlåtande gällande Eureka-motorn. Storebro Bruks-Bolag. 1 st. Odaterat.

"Värdefull Motorteknisk Boknyhet!" Reklamblad om lärobok i motorteori. Odaterat.

"SAMSON- den fulländade motorn med blixtsnabb start", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 2 st. Odaterat.

"Storebro Råoljemotorer", produktinformationsblad i färg. Storebro Bruks Aktiebolag. 3 st. Odaterat.  
2
1912 -- 1937
Arkivbox
Förvaras i arkivbox, kategorierna åtskilda med aktomslag.

IN- OCH UTGÅENDE HANDLINGAR, 1912 - 1937

Maskinskrivna

Avskrift. Brev. O F Lindberg - Herrar Möllander (30.06.1912)

Brev. Erik Schambert - Storebro Akt. Bol. 2 sidor. (13.07.1912)

Brev. Möllander & Co - Styrelsen för Storebro A/Bol. 2 sidor (20.07.1912)

"Ersättningsanspråk för levererade och i order varande motorer". Lista, 2 sidor. Möllander & Co, Malmö. Odaterad, tillhörande ovanstående brev.

Avskrift. Brev. K. Deider - Möllander & Co. Brev på tyska. (20.07.1912)

"Afskrift av kopia". Brev. R. Theander Erik Schambertz - Herren H & Co. Voegeli (19.07.1912)


Avskrifter. "Intyg" Utlåtande om råoljemotorer. Samt en kopia (08.08.1913)

"Nu då tiden är inne, ... Meddelande till kvarnägare och andra i kvarnindustrien instresserade" Tidningsurlipp (1913)


Brev, Aktiebolaget Delmar & Co. Patentbyrå - Herr Ingeniör E. Schambertz, Storebro (30.01.1928)

"Kvittens" på insänd ansökan om patent samt betalning. Direktoratet for Patent. og Varemaerkevaesenet m. v., Patentafdelningen, Köbenhavn, Budde Schou & Co. - Enkefrue Emilie Schambertz af Storebro (21.06.1928)

Brev, patentansökan, "Anordning ved Braendselpumper" 4 sidor, samt en ritning. For E. Schamberts, Köbenhavn - Enkefrue Amilie Schambertz, Storebro (21.06.1928)

Brev. Aktiebolaget Delmar & Co. Patentbyrå - Herr Ingeniör E. Schambertz Sterbhus, Storebro. Med tillhörande kuvert (25.06.1928)


Brev, Storebro Bruks-Bolag - Svenska Gjutareförbundets Avd. 140, Storebro (13.02.1929)


"Ang. P. ans. N:r 1552/33" Patentansökan. Med beskrivningar samt en ritning. (1934)


Brev, "Ang. en 30 Hkr. beg. råoljem". G. E. Carlsson, Älmhult - Storebro Bruks Aktiebolag (10.08.1935

Brev, C. A. Holm, Lanna, Bredaryd - Firma Storebro Bruks A/B (12.08.1935)

Brev, Vetlanda-Posten - Storebro Bruks Aktiebolag (29.11.1935)

"Kortbrev" Beg. Motorsågverk, ägaren direkt, Bollnäs Tidningen, Bollnäs" (07.12.1935)


Brev, Storebro Bruks Aktiebolag - Herr E. Johansson, Stora Hultrum (25.01.1936)

Brev, (svårläst namn) Dalby, Täppelund - Storebro Bruks A.-B (29.01.1936)

Brev, Schaktmästare Olof Jönsson, Hagen - Storebro Bruks A.-B (12.02.1936)

Brev, (svårläst namn) Bräcke - Storebro Bruks A: Bol. (11.03.1936)

Brev, Ing. F. Odell, Katrineholm - Storebro Bruks A.B. (11.03.1936)

Brev, Östbo härads vägstyrelse - Storebro Bruks A.-B. (27.10.1936)

Brev, Storebro Bruks Aktiebolag - Östbo Härads Vägstyrelse (28.10.1936)

Brev, Fridolf Dahlström, Ingeniör - Storebro Bruks A. B (22.11.1936)

Brev, Storebro Bruks Aktiebolag - Herr Godsäg. Ture Johansson, Forsvik (28.11.1936)

Brev, Horns Såg & Hyvleri - Storebro Bruk (15.12.1936)


Brev, B. E. Lethins Snickerifabrik - Storebro Bruks Aktiebolag (04.01.1937)

Brev, Vägstyrelsen i Ådalens Övre Vägdistrikt, Sollefteå - Storebro Bruks A.B (28.01.1937)

Brev, Storebro Bruks Aktiebolag - Herr Anders Svensson (17.02.1937)

Brev, Håkanbols Tegelbruk - Storebro Bruks A.-B (19.03.1937)

Brev, Bruno Andersson, Lyse - Storebro Bruks A.-B (23.03.1937)

Brev, Ljungby Stad, Stadsingeniören - Storebro Bruk (27.03.1937)

Brev, Oscar Gustavsson, Karlsholmsbruk - Storebro Bruks A-B (29.03.1937)

Brev, Byggmästare K.S Halvarsson, Kristinehamn - Storebro Bruks Aktiebolag (18.04.1937)

Brev, Storebro Bruks Aktiebolag. 2 sidor. (14.12.1937)


Brev, Storebro Bruks Aktiebolag - Herr E.J. Ax, Ullared. 2 sidor. Odaterat.

Brev, Storebro bruks Aktiebolag - Östbo Härads Vägstyrelse, Horda. Odaterat.

Brev, Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.

"E. Schambertz. Anordning vid bränslepumpar" Aktiebolaget Delmar & Co Patentbyrå. Patentansökan. Beskrivning, brev, 4 sidor och ritning. Odaterat.

"Ingeniör Erik Schambertz. Anordning vid förbränningsmotorer, Pantentanspråk". Odaterat.

Kuvert märkt N:o 19, "Intyg om Motorer". Odaterat.
----------

Handskrivna

Handskrivet brev, inkommet till Storebro Bruks Aktiebolag. Med sigill. (1913)

Handskrivna brev, inkomna till Storebro Bruks Aktiebolag. (1914)

Handskrivna brev, inkomna till Storebro Bruks Aktiebolag (1929)

Handskrivet brev, inkommet till Storebro Bruks Aktiebolag (1930)

Handskrivet brev, inkommet till Storebro Bruks Aktiebolag (1934)

Handskrivna brev, inkomna till Storebro Bruks Aktiebolag (1935)

Handskrivna brev, inkomna till Storebro Bruks Aktiebolag (1936)

Handskrivna brev, inkomna till Storebro Bruks Aktiebolag (1937)

Handskrivna brev, inkomna till Storebro Bruks Aktiebolag. Odaterat.
---------

MODELLFÖRTECKNING TILL MOTORER TYP "E" & "S", 1920

"Modellförteckning till motorer Typ "E" & "S" " Storebro A.B. Handifyllda listor i omslag. (06.04.1920)
--------  
G
Räkenskapshandlingar
 
G 1
Redovisningsböcker
 

Omfattar samtliga bevarade räkenskapshandlingar från 1/10 1792 till fusionen den 11/2 1966. Volymerna är ordnade kronologiskt och alla typer av räkenskapshandlingar från ett och samma räkenskapsår förtecknas efter varandra. De flesta böcker omfattar endast ett räkenskapsår, men i det fall en volym använts under längre tid än så är den placerad tillsammans med böckerna från det sista räkenskapsår den är upprättad under.

Renoverade redovisningsböcker förvaras i arkivbox på särskild hylla.

De vanligast förekommande handlingsslagen förklaras här:

Afräknings-Bok: innehåller enbart personkonton, alltså konton för ägare, anställda, kunder, leverantörer, långivare, torpare, dagsverkare etc.

Capital-Bok: innehåller konton för tillgångar, skulder och eget kapital samt resultat- och bokslutskonton.

Afräknings- och Capital-Böckerna är fr.o.m. 1802 paginerad i en gemensam nummerserie, som varje år börjar med No. 1 i avräkningsboken och fortsätter i kapitalboken. Affärshändelserna bokförs post för post enligt principerna för dubbel bokföring och berör oftast såväl avräkningsboken som kapitalboken. Vid bokslutet avslutas avräkningsbokens konton mot Utgående Balans i kapitalboken.

Cassa-Bok: innehåller endast Cassa Conto, som brutits ut ur kapitalboken och fått en egen bok. Den börjar användas 1858 och pagineras fr o m 1863 sist i samma nummerserie som avräkningsboken och kapitalboken. Kassaboken är fr.o.m. 1913 en kolumndagbok i stort format.

Hur man bokför i de tre böckerna belyses av följande exempel gällande leverans av brännvin från bränneriet i Storebro till Spritvarubolaget i Vimmerby: Fakturan bokförs debet Spritvarubolagets Conto i avräknings-boken och kredit Brännvins Conto i kapitalboken. Betalningen bokförs debet Cassa Conto i kassaboken och kredit Spritvarubolagets Conto i avräkningsboken.

Memorial: bokföringskladd, där varje affärshändelse noteras med belopp och kortfattad text.

Journal: lagerbok, där in- och utleveranser av viktiga produkter redovisas.

Fr o m 1933 används följande tre böcker:

Dagbok: för löpande noteringar av kassatransaktioner. Den innehåller ett stort antal kolumner och summeras ner månadsvis.

Inköps- och Försäljningsbok: för löpande noteringar av inköp och försäljningar. Den innehåller kolumner för de viktigaste varugrupperna och summeras ner månadsvis.

Huvudbok: tar emot månadssummorna från dagboken och inköps- och försäljningsboken. Vid räkenskapsårets slut görs bokslut i huvudboken.
-
-

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1792 -- 1793
Afräknings-Bok, 1792.10.01 - 1793.09.30. (Reg.nr. 1173)  
2
1792 -- 1793
Capital-Bok, 1792.10.01 - 1793.09.30. (Reg.nr. 1174). Renoverad.  
3
1793 -- 1794
Afräknings-Bok, 1793.10.01 - 1794.09.30. (Reg.nr. 1175)  
4
1793 -- 1794
Capital-Bok, 1793.10.01 - 1794.09.30. (Reg.nr. 1176). Renoverad.  
5
1794 -- 1795
Afräknings-Bok, 1794.10.01 - 1795.09.30. (Reg.nr. 1177)  
6
1795 -- 1796
Afräknings-Bok, 1795.10.01 - 1796.09.30.  
7
1795 -- 1796
Capital-Bok, 1795.10.01 - 1796.09.30.  
8
1796 -- 1797
Capital-Bok, 1796.10.01 - 1797.09.30. (Reg. nr. 1178)  
9
1797 -- 1798
Afräknings-Bok, 1797.10.01 - 1798.12.31. (Reg.nr. 1179)  
10
1797 -- 1798
Capital-Bok, 1797.10.01 - 1798.12.31. (Reg.nr. 1180)  
11
1799
Afräknings-Bok, 1799.01.01 - 1799.12.31. (Reg.nr. 1181)  
12
1799
Capital-Bok, 1799.01.01 - 1799.12.31. (Reg.nr. 1182)  
13
1800
Afräknings-Bok, 1800.01.01 - 1800.12.31. (Reg.nr. 1183)  
14
1801
Afräknings-Bok, 1801.01.01 - 1801.12.31. (Reg.nr. 1184)  
15
1802
Afräknings-Bok, 1802.01.01 - 1802.12.31.  
16
1803
Afräknings-Bok, 1803.01.01 - 1803.12.31. (Reg.nr. 1185). Renoverad.  
17
1804
Afräknings-Bok, 1804.01.01 - 1804.12.31. (Reg.nr. 1186)  
18
1804
Capital-Bok, 1804.01.01 - 1804.12.31. (Reg.nr. 1187)  
19
1806
Capital-Bok, 1806.01.01 - 1806.12.31. (Reg.nr. 1188)  
20
1807
Afräknings-Bok, 1807.01.01 - 1807.12.31. (Reg.nr. 1189)  
21
1807
Capital-Bok, 1807.01.01 - 1807.12.31. (Reg.nr. 1190)  
22
1808
Afräknings-Bok, 1808.01.01 - 1808.12.31. (Reg.nr. 1191)  
23
1808
Capital-Bok, 1808.01.01 - 1808.12.31. (Reg.nr. 1192)  
24
1809
Afräknings-Bok, 1809.01.01 - 1809.12.31. (Reg.nr. 1193)  
25
1809
Capital-Bok, 1809.01.01 - 1809.12.31. (Reg.nr. 1194)  
26
1810
Capital-Bok, 1810.01.01 - 1810.12.31. (Reg.nr. 1195)  
27
1811
Afräknings-Bok, 1811.01.01 - 1811.12.31. (Reg.nr. 1196)  
28
1811
Capital-Bok, 1811.01.01 - 1811.12.31. (Reg.nr. 1197)  
29
1812
Capital-Bok, 1812.01.01 - 1812.09.30. (Reg.nr. 1199)  
30
1812 -- 1813
Afräknings-Bok, 1812.10.01 - 1813.09.30. (Reg.nr. 1198)  
31
1812 -- 1813
Capital-Bok, 1812.10.01 - 1813.09.30. (Reg.nr. 1201)  
32
1813 -- 1814
Afräknings-Bok, 1813.10.01 - 1814.09.30. (Reg.nr. 1200)  
33
1813 -- 1814
Capital-Bok, 1813.10.01 - 1814.09.30.  
34
1814 -- 1815
Afräknings-Bok, 1814.10.01 - 1815.09.30. (Reg.nr. 1202)  
35
1814 -- 1815
Capital-Bok, 1814.10.01 - 1815.09.30. (Reg.nr. 1203)  
36
1815 -- 1816
Afräknings-Bok, 1815.10.01 - 1816.09.30. (Reg.nr. 1204)  
37
1815 -- 1816
Capital-Bok, 1815.10.01 - 1816.09.30. (Reg.nr. 1205)  
38
1816 -- 1817
Afräknings-Bok, 1816.10.01 - 1817.09.30. (Reg.nr. 1206)  
39
1816 -- 1817
Capital-Bok, 1816.10.01 - 1817.09.30. (Reg.nr. 1207)  
40
1817 -- 1818
Afräknings-Bok, 1817.10.01 - 1818.09.30. (Reg.nr. 1208)  
41
1818 -- 1819
Afräknings-Bok, 1818.10.01 - 1819.09.30. (Reg.nr. 1209)  
42
1818 -- 1819
Journal, 1818.10.01 - 1819.09.30.  
43
1819 -- 1820
Afräknings-Bok, 1819.10.01 - 1820.09.30. (Reg.nr. 1211)  
44
1819 -- 1820
Capital-Bok, 1819.10.01 - 1820.09.30. (Reg.nr. 1212)  
45
1819 -- 1820
Journal, 1819.10.01 - 1820.09.30. (Reg.nr. 1210)  
46
1820 -- 1821
Afräknings-Bok, 1820.10.01 - 1821.09.30. (Reg.nr. 1213)  
47
1820 -- 1821
Capital-Bok, 1820.10.01 - 1821.09.30. Renoverad.  
48
1821 -- 1822
Afräknings-Bok, 1821.10.01 - 1822.09.30. (Reg.nr. 1214)  
49
1821 -- 1822
Capital-Bok, 1821.10.01 - 1822.09.30. Renoverad.  
50
1822 -- 1823
Afräknings-Bok, 1822.10.01 - 1823.09.30. (Reg.nr. 1215)  
51
1822 -- 1823
Capital-Bok, 1822.10.01 - 1823.09.30.  
52
1823 -- 1824
Afräknings-Bok, 1823.10.01 - 1824.10.24. (Reg.nr. 1216)  
53
1823 -- 1824
Capital-Bok, 1823.10.01 - 1824.10.24.  
54
1823 -- 1824
Journal, 1823.10.01 - 1824.10.24.  
55
1824 -- 1825
Afräknings-Bok, 1824.10.25 - 1825.10.24. (Reg.nr. 1217)  
56
1824 -- 1825
Capital-Bok, 1824.10.25 - 1825.10.24.  
57
1824 -- 1825
Journal, 1824.10.25 - 1825.10.24.  
58
1825 -- 1826
Afräknings-Bok, 1825.10.25 - 1826.10.24. (Reg.nr. 1218)  
59
1825 -- 1826
Capital-Bok, 1825.10.25 - 1826.10.24.  
60
1826 -- 1827
Afräknings-Bok, 1826.10.25 - 1827.10.24. (Reg.nr. 1219)  
61
1926 -- 1827
Capital-Bok, 1826.10.25 - 1827.10.24. (Reg.nr. 1220)  
62
1826 -- 1827
Journal, 1826.10.25 - 1827.10.24.  
63
1823 -- 1827
Cassa-Bok, 1823.11.01 - 1827.10.24  
64
1827 -- 1828
Afräknings-Bok, 1827.10.25 - 1828.10.24. (Reg.nr. 1221)  
65
1827 -- 1828
Capital-Bok, 1827.10.25 - 1828.10.24. (Reg.nr. 1222)  
66
1828 -- 1829
Afräknings-Bok, 1828.10.25 - 1829.10.24. (Reg.nr. 1223)  
67
1828 -- 1829
Capital-Bok, 1828.10.25 - 1829.10.24. (Reg.nr. 1224)  
68
1829 -- 1830
Afräknings-Bok, 1829.10.25 - 1830.10.24. (Reg.nr. 1225)  
69
1829 -- 1830
Capital-Bok, 1829.10.25 - 1830.10.24. (Reg.nr. 1226)  
70
1829 -- 1830
Journal, 1829.10.25 - 1830.10.24.  
71
1830 -- 1831
Afräknings-Bok, 1830.10.25 - 1831.10.31. (Reg.nr. 1227)  
72
1830 -- 1831
Capital-Bok, 1830.10.25 - 1831.10.31. (Reg.nr. 1228)  
73
1830 -- 1831
Journal, 1830.10.25 - 1831.10.31. (Reg.nr. 1229)  
74
1831 -- 1832
Afräknings-Bok, 1831.11.01 - 1832.10.31. (Reg.nr. 1230)  
75
1831 -- 1832
Capital-Bok, 1831.11.01 - 1832.10.31. (Reg.nr. 1231)  
76
1831 -- 1832
Journal, 1831.11.01 - 1832.10.31.  
77
1832 -- 1833
Afräknings-Bok, 1832.11.01 - 1833.10.31. (Reg.nr. 1232)  
78
1832 -- 1833
Capital-Bok, 1832.11.01 - 1833.10.31. (Reg.nr. 1233)  
79
1832 -- 1833
Special, 1832.11.01 - 1833.10.31.  
80
1827 -- 1833
Cassa-Bok, 1827.10.25 - 1833.10.31. (Reg.nr. 1234)  
81
1833 -- 1834
Afräknings-Bok, 1833.11.01 - 1834.10.31. (Reg.nr. 1235)  
82
1833 -- 1834
Capital-Bok, 1833.11.01 - 1834.10.31. (Reg.nr. 1236)  
83
1833 -- 1834
Special, 1833.11.01 - 1834.10.31.  
84
1834 -- 1835
Afräknings-Bok, 1834.11.01 - 1835.10.31. (Reg.nr. 1237)  
85
1834 -- 1835
Capital-Bok, 1834.11.01 - 1835.10.31. (Reg.nr. 1238)  
86
1834 -- 1835
Special, 1834.11.01 - 1835.10.31.  
87
1835 -- 1836
Afräknings-Bok, 1835.11.01 - 1836.10.31. (Reg.nr. 1239)  
88
1835 -- 1836
Capital-Bok, 1835.11.01 - 1836.10.31. (Reg.nr. 1240)  
89
1835 -- 1836
Special, 1835.11.01 - 1836.10.31.  
90
1836 -- 1837
Afräknings-Bok, 1836.11.01 - 1837.10.31. (Reg.nr. 1241)  
91
1836 -- 1837
Capital-Bok, 1836.11.01 - 1837.10.31. (Reg.nr. 1242)  
92
1836 -- 1837
Special, 1836.11.01 - 1837.10.31.  
93
1833 -- 1837
Cassa-Bok, 1833.11.01 - 1837.10.31.  
94
1837 -- 1838
Afräknings-Bok, 1837.11.01 - 1838.10.31. (Reg.nr. 1243)  
95
1837 -- 1838
Capital-Bok, 1837.11.01 - 1838.10.31. (Reg.nr. 1244)  
96
1837 -- 1838
Special, 1837.11.01 - 1838.10.31.  
97
1838 -- 1839
Afräknings-Bok, 1838.11.01 - 1839.10.31. (Reg.nr. 1245)  
98
1838 -- 1839
Special, 1838.11.01 - 1839.10.31.  
99
1839 -- 1840
Afräknings-Bok, 1839.11.01 - 1840.10.31. (Reg.nr. 1246)  
100
1839 -- 1840
Capital-Bok, 1839.11.01 - 1840.10.31. (Reg.nr. 1247)  
101
1839 -- 1840
Special, 1839.11.01 - 1840.10.31.  
102
1840 -- 1841
Afräknings-Bok, 1840.11.01 - 1841.10.31. (Reg.nr. 1248)  
103
1840 -- 1841
Capital-Bok, 1840.11.01 - 1841.10.31. (Reg.nr. 1249)  
104
1841 -- 1842
Afräknings-Bok, 1841.11.01 - 1842.10.31. (Reg.nr. 1250)  
105
1841 -- 1842
Capital-Bok, 1841.11.01 - 1842.10.31. (Reg.nr. 1251)  
106
1841 -- 1842
Special, 1841.11.01 - 1842.10.31.  
107
1842 -- 1843
Afräknings-Bok, 1842.11.01 - 1843.10.31. (Reg.nr. 1252) Renoverad.  
108
1842 -- 1843
Special, 1842.11.01 - 1843.10.31.  
109
1841 -- 1843
Cassa-Bok, 1841.11.01 - 1843.10.31.  
110
1843 -- 1844
Afräknings-Bok, 1843.11.01 - 1844.10.31. (Reg.nr. 1253)  
111
1843 -- 1844
Capital-Bok, 1843.11.01 - 1844.10.31. (Reg.nr. 1254)  
112
1843 -- 1844
Special, 1843.11.01 - 1844.10.31.  
113
1844 -- 1845
Afräknings-Bok, 1844.11.01 - 1845.10.31. (Reg.nr. 1255)  
114
1844 -- 1845
Capital-Bok, 1844.11.01 - 1845.10.31. (Reg.nr. 1256)  
115
1844 -- 1845
Journal, 1844.11.01 - 1845.10.31.  
116
1845 -- 1846
Afräknings-Bok, 1845.11.01 - 1846.10.31. (Reg.nr. 1257)  
117
1845 -- 1846
Capital-Bok, 1845.11.01 - 1846.10.31. (Reg.nr. 1258)  
118
1845 -- 1846
Special, 1845.11.01 - 1846.10.31.  
119
1846 -- 1847
Afräknings-Bok, 1846.11.01 - 1847.10.31. (Reg.nr. 1259)  
120
1846 -- 1847
Capital-Bok, 1846.11.01 - 1847.10.31. (Reg.nr. 1260)  
121
1846 -- 1847
Journal, 1846.11.01 - 1847.10.31. Renoverad.  
122
1847 -- 1848
Afräknings-Bok, 1847.11.01 - 1848.10.31. (Reg.nr. 1261)  
123
1847 -- 1848
Capital-Bok, 1847.11.01 - 1848.10.31. (Reg.nr. 1262)  
124
1847 -- 1848
Special, 1847.11.01 - 1848.10.31.  
125
1848 -- 1849
Afräknings-Bok, 1848.11.01 - 1849.10.31. (Reg.nr. 1263)  
126
1848 -- 1849
Capital-Bok, 1848.11.01 - 1849.10.31. (Reg.nr. 1264)  
127
1848 -- 1849
Special, 1848.11.01 - 1849.10.31.  
128
1849 -- 1850
Afräknings-Bok, 1849.11.01 - 1850.10.31. (Reg.nr. 1265)  
129
1849 -- 1850
Capital-Bok, 1849.11.01 - 1850.10.31. (Reg.nr. 1266)  
130
1849 -- 1850
Journal, 1849.11.01 - 1850.10.31.  
131
1850 -- 1851
Afräknings-Bok, 1850.11.01 - 1851.10.31. (Reg.nr. 1267)  
132
1850 -- 1851
Capital-Bok, 1850.11.01 - 1851.10.31. (Reg.nr. 1268)  
133
1850 -- 1851
Journal, 1850.11.01 - 1851.10.31.  
134
1852 -- 1853
Journal, 1852.11.01 - 1853.10.31.  
135
1853 -- 1854
Journal, 1853.11.01 - 1854.10.31.  
136
1854 -- 1855
Journal, 1854.11.01 - 1855.03.14.  
137
1855
Afräknings-Bok, 1855.03.14 - 1855.10.31. (Reg.nr. 1269) Tillberg ny ägare.  
138
1855
Capital-Bok, 1855.03.14 - 1855.10.31. (Reg.nr. 1270). Tillberg ny ägare.  
139
1855
Journal, 1855.03.14 - 1855.10.31. Tillberg ny ägare.  
140
1855 -- 1856
Afräknings-Bok, 1855.11.01 - 1856.10.31. (Reg.nr. 1271)  
141
1855 -- 1856
Capital-Bok, 1855.11.01 - 1856.10.31. (Reg.nr. 1272)  
142
1855 -- 1856
Journal, 1855.11.01 - 1856.10.31. Renoverad.  
143
1856 -- 1857
Afräknings-Bok, 1856.11.01 - 1857.10.31. (Reg.nr. 1273)  
144
1856 -- 1857
Capital-Bok, 1856.11.01 - 1857.10.31. (Reg.nr. 1274)  
145
1856 -- 1857
Journal, 1856.11.01 - 1857.10.31.  
146
1857 -- 1858
Afräknings-Bok, 1857.11.01 - 1858.10.31. (Reg.nr. 1275)  
147
1857 -- 1858
Capital-Bok, 1857.11.01 - 1858.10.31. (Reg.nr. 1276)  
148
1857 -- 1858
Journal, 1857.11.01 - 1858.10.31. Renoverad.  
149
1856 -- 1858
Cassa-Bok, 1856.11.01 - 1858.10.31. Renoverad  
150
1858 -- 1859
Afräknings-Bok, 1858.11.01 - 1859.10.31. (Reg.nr. 1277)  
151
1858 -- 1859
Capital-Bok, 1858.11.01 - 1859.10.31. (Reg.nr. 1278)  
152
1858 -- 1859
Cassa-Bok, 1858.11.01 - 1859.10.31.  
153
1858 -- 1859
Journal, 1858.11.01 - 1859.10.31.  
154
1859 -- 1860
Afräknings-Bok, 1859.11.01 - 1860.10.31. (Reg.nr. 1279)  
155
1859 -- 1860
Capital-Bok, 1859.11.01 - 1860.10.31. (Reg.nr. 1281)  
156
1859 -- 1860
Cassa-Bok, 1859.11.01 - 1860.10.31. I dåligt skick.  
157
1859 -- 1860
Journal, 1859.11.01 - 1860.10.31. I dåligt skick.  
158
1860 -- 1861
Afräknings-Bok, 1860.11.01 - 1861.10.31. (Reg.nr. 1282)  
159
1860 -- 1861
Capital-Bok, 1860.11.01 - 1861.10.31. (Reg.nr. 1283)  
160
1860 -- 1861
Journal, 1860.11.01 - 1861.10.31.  
161
1861 -- 1862
Afräknings-Bok, 1861.11.01 - 1862.10.31. (Reg.nr. 1284)  
162
1861 -- 1862
Capital-Bok, 1861.11.01 - 1862.10.31. (Reg.nr. 1285)  
163
1861 -- 1862
Cassa-Bok, 1861.11.01 - 1862.10.31.  
164
1861 -- 1862
Journal, 1861.11.01 - 1862.10.31. I dåligt skick.  
165
1862 -- 1863
Afräknings-Bok, 1862.11.01 - 1863.10.31. (Reg.nr. 1286)  
166
1862 -- 1863
Capital-Bok, 1862.11.01 - 1863.10.31. (Reg.nr. 1287)  
167
1862 -- 1863
Cassa-Bok, 1862.11.01 - 1863.10.31.  
168
1862 -- 1863
Journal, 1862.11.01 - 1863.10.31.  
169
1862 -- 1863
Gjuteri-Bok, 1862.11.01 - 1863.10.31.  
170
1862 -- 1863
Arbets-Bok, 1862.11.01 - 1863.10.31.  
171
1862 -- 1863
Handels Conto, 1862.11.01 - 1863.10.31.  
172
1863 -- 1864
Afräknings-Bok, 1863.11.01 - 1864.10.31. (Reg.nr. 1288)  
173
1863 -- 1864
Afräknings-Bok (tillägg), 1863.11.01 - 1864.10.31.  
174
1863 -- 1864
Capital-Bok, 1863.11.01 - 1864.10.31. (Reg.nr. 1289)  
175
1863 -- 1864
Cassa-Bok, 1863.11.01 - 1864.10.31.  
176
1863 -- 1864
Journal, 1863.11.01 - 1864.10.31.  
177
1863 -- 1864
Memorial, 1863.11.01 - 1864.10.31.  
178
1863 -- 1864
Werkstads-Special, 1863.11.01 - 1864.10.31. (Avlöningsbok).  
179
1863 -- 1864
Dagsverks-Bok vid Tobo, 1863.11.01 - 1864.10.31. Lösa blad om bär m.m. från torpen.  
180
1864 -- 1865
Afräknings-Bok, 1864.11.01 - 1865.10.31. (Reg.nr. 1290)  
181
1864 -- 1865
Afräknings-Bok No. 1, 1864.11.01 - 1865.10.31. (Reg.nr. 1291)  
182
1864 -- 1865
Afräknings-Bok No. 2, 1864.11.01 - 1865.10.31. (Reg.nr. 1292)  
183
1864 -- 1865
Capital-Bok, 1864.11.01 - 1865.10.31. (Reg.nr. 1293)  
184
1864 -- 1865
Cassa-Bok, 1864.11.01 - 1865.10.31.  
185
1864 -- 1865
Journal, 1864.11.01 - 1865.10.31.  
186
1864 -- 1865
Special, 1864.11.01 - 1865.10.31.  
187
1864 -- 1865
Memorial, 1864.11.01 - 1865.10.31. (Reg.nr. 1294). På ryggen står Capital.  
188
1864 -- 1865
Memorial, 1864.11.01 - 1865.10.31.  
189
1864 -- 1865
Memorial, 1864.11.01 - 1865.10.31.  
190
1864 -- 1865
Malm-Journal, 1864.11.01 - 1865.10.31.  
191
1865 -- 1866
Afräknings-Bok, 1865.11.01 - 1866.10.31. (Reg.nr. 1295)  
192
1865 -- 1866
Capital-Bok, 1865.11.01 - 1866.10.31. (Reg.nr. 1296). Renoverad.  
193
1865 -- 1866
Cassa-Bok, 1865.11.01 - 1866.10.31.  
194
1865 -- 1866
Special, 1865.11.01 - 1866.10.31.  
195
1865 -- 1866
Spannemåls-journal, 1865.11.01 - 1866.10.31.  
196
1865 -- 1866
Memorial, 1865.11.01 - 1866.10.31.  
197
1865 -- 1866
Kladd, 1865.11.01 - 1866.10.31.  
198
1866 -- 1867
Afräknings-Bok, 1866.11.01 - 1867.10.31. (Reg.nr. 1297)  
199
1866 -- 1867
Capital-Bok, 1866.11.01 - 1867.10.31. (Reg.nr. 1298)  
200
1866 -- 1867
Cassa-Bok, 1866.11.01 - 1867.10.31.  
201
1866 -- 1867
Journal, 1866.11.01 - 1867.10.31.  
202
1866 -- 1867
Journal Storebro Mekaniska Werkstad, 1866.11.01 - 1867.10.31.  
203
1866 -- 1867
Spannemåls-Journal, 1866.11.01 - 1867.10.31. Renoverad.  
204
1866 -- 1867
Memorial, 1866.11.01 - 1867.10.31.  
205
1866 -- 1867
Legde Arb. Afräkning, 1866.11.01 - 1867.10.31. Renoverad.  
206
1866 -- 1867
Lejde Arb., 1866.11.01 - 1867.10.31.  
207
1866 -- 1867
Kladd, 1866.11.01 - 1867.10.31.  
208
1865 -- 1867
Kassa Kladd, 1865.11.01 - 1867.07.31.  
209
1867 -- 1868
Afräknings-Bok, 1867.11.01 - 1868.10.31. (Reg.nr. 1299)  
210
1867 -- 1868
Capital-Bok, 1867.11.01 - 1868.10.31. (Reg.nr. 1300)  
211
1867 -- 1868
Cassa-Bok, 1867.11.01 - 1868.10.31.  
212
1867 -- 1868
Special, 1867.11.01 - 1868.10.31.  
213
1867 -- 1868
Spannemåls-Journal, 1867.11.01 - 1868.10.31.  
214
1867 -- 1868
Legde Arbetare och Werkstadsarbetare, 1867.11.01 - 1868.10.31.  
215
1867 -- 1868
Upptagare- och körlöner, 1867.11.01 - 1868.10.31.  
216
1867 -- 1868
Mjölk-Journal, 1867.11.01 - 1868.10.31. Renoverad.  
217
1866 -- 1868
Arbets-Journal, nov. 1866 - feb. 1868.  
-
1862 -- 1868
Orderbok, Maj 1862 - Feb. 1868. Se G1:371.  
218
1868 -- 1869
Afräknings-Bok, 1868.11.01 - 1869.10.31. (Reg.nr. 1301)  
219
1868 -- 1869
Capital-Bok, 1868.11.01 - 1869.10.31. (Reg.nr. 1280)  
220
1868 -- 1869
Cassa-Bok, 1868.11.01 - 1869.10.31.  
221
1868 -- 1869
Journal, 1868.11.01 - 1869.10.31.  
222
1868 -- 1869
Spannemåls-Journal, 1868.11.01 - 1869.10.31.  
223
1868 -- 1869
Gjuteri-Journal, 1868.11.01 - 1869.10.31.  
224
1868 -- 1869
Legde Arbetare och Werkstadsarbetare, 1868.11.01 - 1869.10.31.  
225
1868 -- 1869
Spiksmeder och Stångjernssmeder, 1868.11.01 - 1869.10.31.  
226
1867 -- 1869
Memorial, 1867.11.01 - 1869.10.31.  
227
1867 -- 1869
Kassa-Kladd, 1867.08.01 - 1869.10.31.  
228
1866 -- 1869
Werkstads Journal, maj 1866 - okt. 1869.  
229
1869 -- 1870
Afräknings-Bok, 1869.11.01 - 1870.10.31. (Reg.nr. 1302)  
230
1869 -- 1870
Capital-Bok, 1869.11.01 - 1870.10.31. (Reg.nr. 1303)  
231
1869 -- 1870
Journal, 1869.11.01 - 1870.10.31.  
232
1869 -- 1870
Spannemåls-Journal, 1869.11.01 - 1870.10.31.  
233
1869 -- 1870
Legde Arbetare och Werkstadsarbetare, 1869.11.01 - 1870.10.31.  
234
1869 -- 1870
Cassa-Bok No. 1, 1869.11.01 - 1870.10.31 (Tillberg), 1869.11.01 -1870.03.31 (Reinberg).  
235
1870
Cassa-Bok No. 2, 1870.04.01 - 1870.10.31 (Reinberg).  
236
1869 -- 1870
Memorial, nov. 1869 - juni 1870.  
237
1870
Memorial No. 2, juni 1870 - okt. 1870.  
238
1868 -- 1870
Reqvisitioner, jan. 1868 - okt. 1870.  
239
1870 -- 1871
Afräknings-Bok, 1870.11.01 - 1871.10.31. (Reg.nr. 1304)  
240
1870 -- 1871
Capital-Bok, 1870.11.01 - 1871.10.31. (Reg.nr. 1305)  
241
1870 -- 1871
Journal, 1870.11.01 - 1871.10.31.  
242
1870 -- 1871
Spannemåls-Journal, 1870.11.01 - 1871.10.31.  
243
1870 -- 1871
Memorial, 1870.11.01 - 1871.10.31.  
244
1870 -- 1871
Malmbok, 1870.11.01 - 1871.10.31.  
245
1870 -- 1871
Legde Arbetare och Werkstadsarbetare, 1870.11.01 - 1871.10.31. Renoverad.  
246
1869 -- 1871
Arbets-Journal, nov. 1869 - nov. 1871.  
247
1867 -- 1871
Memorial, nov. 1867 - dec. 1871. Renoverad.  
248
1871 -- 1872
Afräknings-Bok, 1871.11.01 - 1872.10.31. (Reg.nr. 1306)  
249
1871 -- 1872
Capital-Bok, 1871.11.01 - 1872.10.31. (Reg.nr. 1307)  
250
1871 -- 1872
Cassa-Bok, 1871.11.01 - 1872.10.31.  
251
1871 -- 1872
Journal, 1871.11.01 - 1872.10.31.  
252
1871 -- 1872
Memorial, 1871.11.01 - 1872.10.31.  
253
1871 -- 1872
Legde Arb. Afräkning, 1871.11.01 - 1872.10.31.  
254
1871 -- 1872
Arbets-Journal, 1871.12.01 - 1872.10.31. Renoverad.  
255
1870 -- 1872
Ordres-Bok, nov. 1870 - okt. 1872.  
256
1869 -- 1872
Kassa-Kladd, nov. 1869 - okt. 1872.  
257
1862 -- 1872
Dagsverks-Bok Gissemåla 1862-1872, med Bär Nota för Tobo 1872. Renoverad.  
258
1872 -- 1873
Afräknings-Bok, 1872.11.01 - 1873.10.31. (Reg.nr. 1308)  
259
1872 -- 1873
Capital-Bok, 1872.11.01 - 1873.10.31. (Reg.nr. 1309)  
260
1872 -- 1873
Cassa-Bok, 1872.11.01 - 1873.10.31. Renoverad.  
261
1872 -- 1873
Journal, 1872.11.01 - 1873.10.31.  
262
1872 -- 1873
(Spannemåls-)Journal, 1872.11.01 - 1873.10.31. Renoverad.  
263
1872 -- 1873
Memorial, 1872.11.01 - 1873.10.31. Renoverad.  
264
1872 -- 1873
Legde Arb. Afräkning, 1872.11.01 - 1873.10.31. Renoverad.  
265
1864 -- 1873
Werkstads Special, maj 1864 - juni 1873. Renoverad.  
266
1872 -- 1873
Werkstads Journal, nov. 1872 - mars 1873.  
267
1871 -- 1873
Wåg-Kladd Jernboden, juni 1871 - sept. 1873.  
268
1873 -- 1874
Afräknings-Bok, 1873.11.01 - 1874.10.31. (Reg.nr. 1310)  
269
1873 -- 1874
Capital-Bok, 1873.11.01 - 1874.10.31. (Reg.nr. 1311)  
270
1873 -- 1874
Cassa-Bok, 1873.11.01 - 1874.10.31.  
271
1873 -- 1874
Journal, 1873.11.01 - 1874.10.31.  
272
1873 -- 1874
Spannemåls-Journal, 1873.11.01 - 1874.10.31.  
273
1873 -- 1874
Memorial, 1873.11.01 - 1874.10.31.  
274
1873 -- 1874
Legde Arb. Afräkning, 1873.11.01 - 1874.10.31.  
275
1873 -- 1874
Werkstads-Journal, april 1873 - jan. 1874.  
276
1872 -- 1874
Ordres-Bok, nov. 1872 - okt. 1874.  
277
1873 -- 1874
Arkivbox
Dagsverks Bok wid Storebro Landtbruk, Dec. 1873 - Nov. 1874 med Bär Nota för Storebro o Tobo 1874. Häfte i arkivbox.
Häri även: Sågverks Journal, 1875 - 1876, Ångbränneri Journal, Okt. 1874 - Okt. 1878,  
278
1874 -- 1875
Afräknings-Bok, 1874.11.01 - 1875.10.31. (Reg.nr. 1312)  
279
1874 -- 1875
Capital-Bok, 1874.11.01 - 1875.10.31. (Reg.nr. 1313)  
280
1874 -- 1875
Cassa-Bok, 1874.11.01 - 1875.10.31.  
281
1874 -- 1875
Journal, 1874.11.01 - 1875.10.31. Renoverad.  
282
1874 -- 1875
Spannemåls-Journal, 1874.11.01 - 1875.10.31. Renoverad.  
283
1874 -- 1875
Memorial, 1874.11.01 - 1875.10.31. Renoverad.  
284
1874 -- 1875
Legde Arb. Afräkning, 1874.11.01 - 1875.10.31.  
285
1871 -- 1875
Malm-Leverantörer, dec. 1871 - maj 1875.  
286
1874 -- 1875
Profmjölknings-Journal, jan. 1874.11.01 - sept. 1875.  
287
1873 -- 1875
Wåg-Kladd, nov. 1873 - nov. 1875.  
288
1875 -- 1876
Afräknings-Bok, 1875.11.01 - 1876.10.31. (Reg.nr. 1314)  
289
1875 -- 1876
Capital-Bok, 1875.11.01 - 1876.10.31. (Reg.nr. 1315)  
290
1875 -- 1876
Cassa-Bok, 1875.11.01 - 1876.10.31.  
291
1875 -- 1876
Journal, 1875.11.01 - 1876.10.31.  
292
1875 -- 1876
Spannemåls-Journal, 1875.11.01 - 1876.10.31.  
293
1875 -- 1876
Memorial, 1875.11.01 - 1876.10.31.  
294
1875 -- 1876
Legde Arb. Afräkning, 1875.11.01 - 1876.10.31.  
295
1875 -- 1876
Arbets-Journal, Mars 1875 - Nov. 1876.  
296
1875 -- 1876
Arbets-Journal, Juli 1875 - Maj 1876. Renoverad.  
297
1862 -- 1876
Dagswerks-Bok, 1862-1865 och Nov. 1874 - Okt. 1876.  
298
1874 -- 1876
Ordres-Bok, Nov. 1874 - Juni 1876.  
299
1876
Malm-Leverantörer, 1876.  
300
1875 -- 1876
Wåg-Kladd, Nov. 1875 - Dec. 1876.  
301
1873 -- 1876
Gjuteri Kladd, 1873 - Aug. 1876.  
-
1875 -- 1876
Sågverks Journal, 1875 - 1876. Häfte. Se G1:277.  
302
1876 -- 1877
Afräknings-Bok, 1876.11.01 - 1877.10.31. (Reg.nr. 1316)  
303
1876 -- 1877
Capital-Bok, 1876.11.01 - 1877.10.31. (Reg.nr. 1317)  
304
1876 -- 1877
Cassa-Bok, 1876.11.01 - 1877.10.31.  
305
1876 -- 1877
Journal, 1876.11.01 - 1877.10.31.  
306
1876 -- 1877
Spannemåls-Journal, 1876.11.01 - 1877.10.31.  
307
1876 -- 1877
Memorial, 1876.11.01 - 1877.10.31.  
308
1876 -- 1877
Legde Arb. Afräkning, 1876.11.01 - 1877.10.31.  
309
1877
Arbets-Journal, Jan. 1877 - Juli 1877  
310
1876 -- 1877
Ordres-Bok, Juni 1876 - Juli 1877.  
311
1876 -- 1877
Malm-Leverantörer, Dec 1876 - April 1877. Renoverad.  
312
1877 -- 1878
Afräknings-Bok, 1877.11.01 - 1878.10.31. (Reg.nr. 1318)  
313
1877 -- 1878
Capital-Bok, 1877.11.01 - 1878.10.31. (Reg.nr. 1319)  
314
1877 -- 1878
Cassa-Bok, 1877.11.01 - 1878.10.31.  
315
1877 -- 1878
Journal, 1877.11.01 - 1878.10.31. Renoverad.  
316
1877 -- 1878
Spannemåls-Journal, 1877.11.01 - 1878.10.31. Renoverad.  
317
1877 -- 1878
Memorial, 1877.11.01 - 1878.10.31.  
318
1877 -- 1878
Legde Arb. Afräkning, 1877.11.01 - 1878.10.31. Renoverad.  
319
1878
Profmjölknings-Journal, 1878. Renoverad.  
-
1874 -- 1878
Ångbränneri Journal, Okt. 1874 - Okt. 1878. Häfte. Se G1:277.  
320
1878 -- 1879
Afräknings-Bok, 1878.11.01 - 1879.10.31. (Reg.nr. 1320)  
321
1878 -- 1879
Capital-Bok, 1878.11.01 - 1879.10.31. (Reg.nr. 1321)  
322
1878 -- 1879
Cassa-Bok, 1878.11.01 - 1879.10.31.  
323
1878 -- 1879
Journal, 1878.11.01 - 1879.10.31.  
324
1878 -- 1879
Spannemåls-Journal, 1878.11.01 - 1879.10.31.  
325
1878 -- 1879
Memorial, 1878.11.01 - 1879.10.31.  
326
1878 -- 1879
Legde Arb. Afräkning, 1878.11.01 - 1879.10.31.  
327
1879 -- 1880
Afräknings-Bok, 1879.11.01 - 1880.10.31. (Reg.nr. 1322)  
328
1879 -- 1880
Capital-Bok, 1879.11.01 - 1880.10.31. (Reg.nr. 1323)  
329
1879 -- 1880
Cassa-Bok, 1879.11.01 - 1880.10.31.  
330
1879 -- 1880
Journal, 1879.11.01 - 1880.10.31.  
331
1879 -- 1880
Spannemåls-Journal, 1879.11.01 - 1880.10.31.  
332
1879 -- 1880
Memorial, 1879.11.01 - 1880.10.31.  
333
1879 -- 1880
Legde Arb. Afräkning, 1879.11.01 - 1880.10.31.  
334
1877 -- 1880
Arbets-Journal, Nov. 1877 - Dec. 1880.  
335
1877 -- 1880
Ordres-Bok, Nov. 1877 - Okt. 1880.  
336
1880 -- 1881
Afräknings-Bok, 1880.11.01 - 1881.10.31. (Reg.nr. 1324)  
337
1880 -- 1881
Capital-Bok, 1880.11.01 - 1881.10.31. (Reg.nr. 1325)  
338
1880 -- 1881
Kassabok, 1880.11.01 - 1881.10.31.  
339
1880 -- 1881
Journal, 1880.11.01 - 1881.10.31.  
340
1880 -- 1881
Spannemåls-Journal, 1880.11.01 - 1881.10.31.  
341
1880 -- 1881
Memorial, 1880.11.01 - 1881.10.31.  
342
1880 -- 1881
Legde Arb. Afräkning, 1880.11.01 - 1881.10.31.  
343
1877 -- 1881
Wåg-Kladd, Jan. 1877 - Juni 1881.  
344
1881 -- 1882
Afräknings-Bok, 1881.11.01 - 1882.10.31. (Reg.nr. 1326)  
345
1881 -- 1882
Capital-Bok, 1881.11.01 - 1882.10.31. (Reg.nr. 1327)  
346
1881 -- 1882
Cassa-Bok, 1881.11.01 - 1882.10.31.  
347
1881 -- 1882
Journal, 1881.11.01 - 1882.10.31.  
348
1881 -- 1882
Spannemåls-Journal, 1881.11.01 - 1882.10.31.  
349
1881 -- 1882
Memorial, 1881.11.01 - 1882.10.31. Möglig.  
350
1881 -- 1882
Legde Arb. Afräkning, 1881.11.01 - 1882.10.31.  
351
1880 -- 1882
Ordres-Bok, Nov. 1880 - Sept. 1882.  
352
1882 -- 1883
Afräknings-Bok, 1882.11.01 - 1883.10.31. (Reg.nr. 1328)  
353
1882 -- 1883
Capital-Bok, 1882.11.01 - 1883.10.31. (Reg.nr. 1329)  
354
1882 -- 1883
Cassa Bok, 1882.11.01 - 1883.10.31.  
355
1882 -- 1883
Journal, 1882.11.01 - 1883.10.31.  
356
1882 -- 1883
Spannemåls-Journal, 1882.11.01 - 1883.10.31.  
357
1882 -- 1883
Memorial, 1882.11.01 - 1883.10.31.  
358
1882 -- 1883
Legde Arb. Afräkning, 1882.11.01 - 1883.10.31.  
359
1883
Tim-bok, Feb. 1883 - Dec. 1883.  
360
1881 -- 1883
Wåg-Kladd, 1881.05.01 - 1883.03.10.  
361
1883 -- 1884
Afräknings-Bok, 1883.11.01 - 1884.10.31. (Reg.nr. 1330)  
362
1883 -- 1884
Capital-Bok, 1883.11.01 - 1884.10.31. (Reg.nr. 1331)  
363
1883 -- 1884
Kassa-Bok, 1883.11.01 - 1884.10.31.  
364
1883 -- 1884
Journal, 1883.11.01 - 1884.10.31.  
365
1883 -- 1884
Spannemåls-Journal, 1883.11.01 - 1884.10.31.  
366
1883 -- 1884
Memorial, 1883.11.01 - 1884.10.31.  
367
1883 -- 1884
Legde Arb. Afräkning, 1883.11.01 - 1884.10.31.  
368
1882 -- 1884
Ordres-Bok, Sept. 1882 - Okt. 1884.  
369
1878 -- 1884
Malm-Leverantörer, 1878 - 1884.  
370
1870 -- 1884
Gjuteri-Journal, 1870 - 1884.  
371
1870 -- 1884
Utlemningar av Jern till Werkstaden, 1870-1884. Häri även Orderbok, Maj 1862 - Feb. 1868.  
372
1884 -- 1885
Afräknings-Bok, 1884.11.01 - 1885.10.31. (Reg.nr. 1332)  
373
1884 -- 1885
Kapital-Bok, 1884.11.01 - 1885.10.31. (Reg.nr. 1333)  
374
1884 -- 1885
Cassa-Bok, 1884.11.01 - 1885.10.31.  
375
1884 -- 1885
Journal, 1884.11.01 - 1885.10.31.  
376
1884 -- 1885
Spannemåls-Journal, 1884.11.01 - 1885.10.31.  
377
1884 -- 1885
Memorial, 1884.11.01 - 1885.10.31.  
378
1884 -- 1885
Legde Arb. Afräkning, 1884.11.01 - 1885.10.31.  
379
1884 -- 1885
Tim-bok, Jan. 1884 - Feb. 1885.  
380
1876 -- 1885
Arkivbox
Utskrifne räkningar, Juli 1876 - Sept. 1885. Renoverad.  
381
1885 -- 1886
Afräknings-Bok, 1885.11.01 - 1886.10.31. (Reg.nr. 1334)  
382
1885 -- 1886
Kapital-Bok, 1885.11.01 - 1886.10.31. (Reg.nr. 1334 - borde vara 1335)  
383
1885 -- 1886
Kassa-Bok, 1885.11.01 - 1886.10.31.  
384
1885 -- 1886
Journal, 1885.11.01 - 1886.10.31.  
385
1885 -- 1886
Spannemåls-Journal, 1885.11.01 - 1886.10.31.  
386
1885 -- 1886
Memorial, 1885.11.01 - 1886.10.31.  
387
1885 -- 1886
Legde Arb. Afräkning, 1885.11.01 - 1886.10.31.  
388
1884 -- 1886
Ordres-bok, Nov. 1884 - Nov. 1886.  
389
1877 -- 1886
Gjut.: Wredberg, Maj 1877 - Juni 1886. Gjutgodsproduktion.  
390
1884 -- 1886
Storebro Cellulosa Fabrik, Maj 1884 - 1886.10.31.  
391
1886 -- 1887
Afräknings-Bok, 1886.11.01 - 1887.10.31. (Reg.nr. 1336)  
392
1886 -- 1887
Kapital-Bok, 1886.11.01 - 1887.10.31. (Reg.nr. 1337)  
393
1886 -- 1887
Kassa Bok, 1886.11.01 - 1887.10.31.  
394
1886 -- 1887
Journal, 1886.11.01 - 1887.10.31.  
395
1886 -- 1887
Spannemåls-Journal, 1886.11.01 - 1887.10.31.  
396
1886 -- 1887
Memorial, 1886.11.01 - 1887.10.31.  
397
1886 -- 1887
Legde Arb. Afräkning, 1886.11.01 - 1887.10.31.  
398
1887 -- 1888
Afräknings-Bok, 1887.11.01 - 1888.10.31. (Reg.nr. 1338)  
399
1887 -- 1888
Kapital Bok, 1887.11.01 - 1888.10.31. (Reg.nr. 1339)  
400
1887 -- 1888
Kassa Bok, 1887.11.01 - 1888.10.31.  
401
1887 -- 1888
Journal, 1887.11.01 - 1888.10.31.  
402
1887 -- 1888
Spannemåls-Journal, 1887.11.01 - 1888.10.31.  
403
1887 -- 1888
Memorial, 1887.11.01 - 1888.10.31.  
404
1887 -- 1888
Legde Arb. Afräkning, 1887.11.01 - 1888.10.31.  
405
1885 -- 1888
Tim Bok, Mars 1885 - Juli 1888.  
406
1873 -- 1888
Werkstads-Special, Juli 1873 - Maj 1888.  
407
1886 -- 1888
Profmjölknings Journal, 1886 - 1888.  
408
1888 -- 1889
Afräknings-Bok, 1888.11.01 - 1889.10.31. (Reg.nr. 1340)  
409
1888 -- 1889
Capital Bok, 1888.11.01 - 1889.10.31. (Reg.nr. 1341)  
410
1888 -- 1889
Cassa Bok, 1888.11.01 - 1889.10.31.  
411
1888 -- 1889
Journal, 1888.11.01 - 1889.10.31.  
412
1888 -- 1889
Spannemåls-Journal, 1888.11.01 - 1889.10.31.  
413
1888 -- 1889
Memorial, 1888.11.01 - 1889.10.31.  
414
1888 -- 1889
Legde Arb. Afräkning, 1888.11.01 - 1889.10.31.  
415
1886 -- 1889
Ordres-Bok, Dec. 1886 - Maj 1889.  
416
1886 -- 1889
Hufvud-Bok, 1886 - 1889. (Lån, växlar och räntor)  
417
1889 -- 1890
Afräknings-Bok, 1889.11.01 - 1890.10.31. (Reg.nr. 1342)  
418
1889 -- 1890
Kapital Bok, 1889.11.01 - 1890.10.31.  
419
1889 -- 1890
Kassa Bok, 1889.11.01 - 1890.10.31.  
420
1889 -- 1890
Journal, 1889.11.01 - 1890.10.31.  
421
1889 -- 1890
Spannemåls-Journal, 1889.11.01 - 1890.10.31.  
422
1889 -- 1890
Memorial, 1889.11.01 - 1890.10.31.  
423
1889 -- 1890
Legde Arb. Afräkning, 1889.11.01 - 1890.10.31.  
424
1889 -- 1890
Storebro Cellulosa Fabrik, 1887 - 1890.  
-
1889 -- 1890
Dagsverks Bok vid Gissemåla Gård, Nov. 1889 - Okt. 1890. Häfte. Se G1:277.  
425
1890 -- 1891
Afräknings-Bok, 1890.11.01 - 1891.10.31. (Reg.nr. 1343)  
426
1890 -- 1891
Kapital Bok, 1890.11.01 - 1891.10.31. (Reg.nr. 1344)  
427
1890 -- 1891
Kassa-Bok, 1890.11.01 - 1891.10.31.  
428
1890 -- 1891
Journal, 1890.11.01 - 1891.10.31.  
429
1890 -- 1891
Spannemåls-Journal, 1890.11.01 - 1891.10.31.  
430
1890 -- 1891
Memorial, 1890.11.01 - 1891.10.31.  
431
1890 -- 1891
Legda Arb. Afräkning, 1890.11.01 - 1891.10.31.  
432
1889 -- 1891
Ordres-Bok, Maj 1889 - April 1891.  
433
1888 -- 1891
Profmjölknings Journal, 1888 - 1891.  
434
1891 -- 1892
Afräknings Bok, 1891.11.01 - 1892.10.31. (Reg.nr. 1345)  
435
1891 -- 1892
Capital Bok, 1891.11.01 - 1892.10.31. (Reg.nr. 1346)  
436
1891 -- 1892
Cassabok, 1891.11.01 - 1892.10.31.  
437
1891 -- 1892
Journal, 1891.11.01 - 1892.10.31.  
438
1891 -- 1892
Spannmåls Journal, 1891.11.01 - 1892.10.31.  
439
1891 -- 1892
Memorial, 1891.11.01 - 1892.10.31.  
440
1891 -- 1892
Legde Arb. Afräkning, 1891.11.01 - 1892.10.31.  
441
1890 -- 1892
Hufvud-Bok, 1890-1892 (Lån, växlar och räntor).  
442
1892 -- 1893
Afräknings Bok, 1892.11.01 - 1893.10.31. (Reg.nr. 1347)  
443
1892 -- 1893
Capital Bok, 1892.11.01 - 1893.10.31. (Reg.nr. 1348)  
444
1892 -- 1893
Cassa Bok, 1892.11.01 - 1893.10.31.  
445
1892 -- 1893
Journal, 1892.11.01 - 1893.10.31.  
446
1892 -- 1893
Spanmåls Journal, 1892.11.01 - 1893.10.31.  
447
1892 -- 1893
Memorial, 1892.11.01 - 1893.10.31.  
448
1892 -- 1893
Legda Arb. Afräkning, 1892.11.01 - 1893.10.31.  
449
1893 -- 1894
Afräknings-Bok, 1893.11.01 - 1894.10.31. (Reg.nr. 1349)  
450
1893 -- 1894
Capital-Bok, 1893.11.01 - 1894.10.31. (Reg.nr. 1350)  
451
1893 -- 1894
Cassabok, 1893.11.01 - 1894.10.31.  
452
1893 -- 1894
Journal, 1893.11.01 - 1894.10.31.  
453
1893 -- 1894
Spanmåls Journal, 1893.11.01 - 1894.10.31.  
454
1893 -- 1894
Memorial, 1893.11.01 - 1894.10.31.  
455
1893 -- 1894
Legda Arb. Afräkning, 1893.11.01 - 1894.10.31.  
456
1892 -- 1894
Profmjölknings Journal, 1892 - 1894.  
457
1890 -- 1894
Hufvud-Bok, Storebro Cellulosa Fabrik, 1890.11.01 - 1894.10.31.  
458
1894 -- 1896
Afräknings-Bok, 1894.11.01 - 1896.03.13. (Reg.nr. 1351)  
459
1894 -- 1896
Afräknings-Bok (tillägg), 1894.11.01 - 1896.03.13.  
460
1894 -- 1896
Kapital Bok, 1894.11.01 - 1896.03.13. (Reg.nr. 1352)  
461
1894 -- 1896
Journal, 1894.11.01 - 1896.03.13.  
462
1894 -- 1896
Spanmåls Journal, 1894.11.01 - 1896.03.13.  
463
1894 -- 1896
Memorial, 1894.11.01 - 1896.03.13.  
464
1894 -- 1896
Legda Arb. Afräkning, 1894.11.01 - 1896.03.13.  
465
1894 -- 1895
Kassa Bok, Nov. 1894 - Okt. 1895.  
466
1895 -- 1896
Kassa Bok (tillägg), Nov. 1895 - 1896.03.13.  
467
1893 -- 1895
Ordres Bok, Jan. 1893 - Feb. 1895.  
468
1896 -- 1897
Afräknings-Bok, 1896.03.14 - 1897.03.13. (Reg.nr. 1353)  
469
1896 -- 1897
Capital-Bok, 1896.03.14 - 1897.03.13. (Reg.nr. 1354)  
470
1896 -- 1897
Cassa Bok, 1896.03.14 - 1897.03.13.  
471
1896 -- 1897
Journal, 1896.03.14 - 1897.03.13.  
472
1896 -- 1897
Spanmåls Journal, 1896.03.14 - 1897.03.13.  
473
1896 -- 1897
Memorial, 1896.03.14 - 1897.03.13.  
474
1896 -- 1897
Legde Arb. Afräkning, 1896.03.14 - 1897.03.13.  
475
1897 -- 1898
Afräknings-Bok, 1897.03.14 - 1898.03.13. (Reg.nr. 1355)  
476
1897 -- 1898
Kapital-Bok, 1897.03.14 - 1898.03.13. (Reg.nr. 1356)  
477
1897 -- 1898
Kassa Bok, 1897.03.14 - 1898.03.13.  
478
1897 -- 1898
Journal, 1897.03.14 - 1898.03.13.  
479
1897 -- 1898
Spanmåls Journal, 1897.03.14 - 1898.03.13.  
480
1897 -- 1898
Memorial, 1897.03.14 - 1898.03.13.  
481
1897 -- 1898
Legda Arb. Afräkning, 1897.03.14 - 1898.03.13.  
482
1895 -- 1897
Order Bok No. 1, Mars 1895 - Aug. 1897.  
-
1893 -- 1897
Spannmåls Kladd vid Fredensborgs Magasin, Nov. 1893 - Okt. 1897. Häfte. Se G1:277.  
483
1898 -- 1899
Afräknings-Bok, 1898.03.14 - 1899.03.13. (Reg.nr. 1357)  
484
1898 -- 1899
Kapital-Bok, 1898.03.14 - 1899.03.13. (Reg.nr. 1358)  
485
1898 -- 1899
Kassa-Bok, 1898.03.14 - 1899.03.13.  
486
1898 -- 1899
Journal, 1898.03.14 - 1899.03.13.  
487
1898 -- 1899
Spannemåls Journal, 1898.03.14 - 1899.03.13.  
488
1898 -- 1899
Memorial, 1898.03.14 - 1899.03.13.  
489
1898 -- 1899
Legda Arb. Afräkning, 1898.03.14 - 1899.03.13.  
490
1899 -- 1900
Afräknings-Bok, 1899.03.14 - 1900.03.13. (Reg.nr. 1359)  
491
1899 -- 1900
Kapital-Bok, 1899.03.14 - 1900.03.13. (Reg.nr. 1360)  
492
1899 -- 1900
Kassabok, 1899.03.14 - 1900.03.13.  
493
1899 -- 1900
Journal, 1899.03.14 - 1900.03.13.  
494
1899 -- 1900
Spannmåls Journal, 1899.03.14 - 1900.03.13.  
495
1899 -- 1900
Memorial, 1899.03.14 - 1900.03.13.  
496
1899 -- 1900
Legda Arb. Afräkning, 1899.03.14 - 1900.03.13.  
497
1897 -- 1899
Order Bok No. 2, Sept. 1897 - Aug. 1899.  
498
1893 -- 1899
Hufvud-Bok, 1893 - 1899. (Lån, växlar, räntor)  
499
1894 -- 1899
Profmjölknings Journal, Nov. 1894 - 1899.03.13.  
500
1900 -- 1901
Afräknings-Bok, 1900.03.14 - 1901.03.13. (Reg.nr. 1361)  
501
1900 -- 1901
Kapital-Bok, 1900.03.14 - 1901.03.13. (Reg.nr. 1362)  
502
1900 -- 1901
Kassabok, 1900.03.14 - 1901.03.13.  
503
1901 -- 1902
Afräknings-Bok, 1901.03.14 - 1902.03.13. (Reg.nr. 1363)  
504
1901 -- 1902
Kapital-Bok, 1901.03.14 - 1902.03.13. (Reg.nr. 1364)  
505
1901 -- 1902
Kassabok, 1901.03.14 - 1902.03.13.  
506
1901 -- 1902
Legda Arb. Afräkning, 1901.03.14 - 1902.03.13.  
507
1900 -- 1902
Journal, 1900.03.14 - 1902.03.13.  
508
1900 -- 1902
Memorial, 1900.03.14 - 1902.03.13.  
509
1888 -- 1902
Arkivbox
Aflönings Journal för Mek. Werkstaden, 1888.06.01 - 1902.01.31. Renoverad.  
-
1895 -- 1902
Dagsverks Bok vid Storebro Gård, Aug. 1895 - Mars 1902. Häfte. Se G1:277.  
510
1902 -- 1903
Afräknings-Bok, 1902.03.14 - 1903.03.13. (Reg.nr. 1365)  
511
1902 -- 1903
Kapital-Bok, 1902.03.14 - 1903.03.13. (Reg.nr. 1367)  
512
1902 -- 1903
Kassabok, 1902.03.14 - 1903.03.13.  
513
1902 -- 1903
Legde Arb. Afräkn., 1902.03.14 - 1903.03.13. (Reg.nr. 1366)  
514
1899 -- 1902
Order-Bok, Aug. 1899 - Okt. 1902.  
515
1899 -- 1903
Profmjölknings Journal, 1899.03.14 - 1902.03.13.  
516
1903 -- 1904
Afräknings-Bok, 1903.03.14 - 1904.03.13. (Reg.nr. 1368)  
517
1903 -- 1904
Kapital-Bok, 1903.03.14 - 1904.03.13. (Reg.nr. 1369)  
518
1903 -- 1904
Kassa-Bok, 1903.03.14 - 1904.03.13.  
519
1903 -- 1904
Legde Arb. Afräkning, 1903.03.14 - 1904.03.13.  
520
1903 -- 1904
Journal, 1902.03.14 - 1904.03.13.  
521
1903 -- 1904
Memorial, 1902.03.14 - Feb. 1904.  
522
1904 -- 1905
Afräknings-Bok, 1904.03.14 - 1905.03.13. (Reg.nr. 1370)  
523
1904 -- 1905
Kapital-Bok, 1904.03.14 - 1905.03.13. (Reg.nr. 1372)  
524
1904 -- 1905
Kassa-Bok, 1904.03.14 - 1905.03.13.  
525
1904 -- 1905
Legde Arb. afräkning, 1904.03.14 - 1905.03.13.  
526
1902 -- 1904
Order-Bok, Nov. 1902 - Dec. 1904.  
527
1901 -- 1904
Kopie-Bok (Brevkopior), 1901.12.16 - 1904.03.26. Renoverad.  
528
1905 -- 1906
Afräknings-Bok, 1905.03.14 - 1906.03.13. (Reg.nr. 1373).  
529
1905 -- 1906
Kapital-Bok, 1905.03.14 - 1906.03.13. (Reg.nr. 1374)  
530
1905 -- 1906
Kassa-Bok, 1905.03.14 - 1906.03.13.  
531
1905 -- 1906
Legde Arb. Afräkning, 1905.03.14 - 1906.03.13.  
532
1904 -- 1906
Journal, 1904.03.14 - 1906.03.13.  
533
1904 -- 1906
Memorial, Mars 1904 - Jan. 1906.  
534
1900 -- 1905
Hufvud-Bok (Lån, växlar och räntor), 1900-1905.  
535
1904 -- 1905
Dagsverksjournal, 1904.06.11 - 1905.11.15.  
536
1906 -- 1907
Afräknings-Bok, 1906.03.14 - 1907.03.13. (Reg.nr. 1375)  
537
1906 -- 1907
Kapital-Bok, 1906.03.14 - 1907.03.13. (Reg.nr. 1376)  
538
1906 -- 1907
Kassa-Bok, 1906.03.14 - 1907.03.13.  
539
1906 -- 1907
Legde Arb. Afräkning, 1906.03.14 - 1907.03.13.  
540
1907 -- 1908
Afräknings-Bok, 1907.03.14 - 1908.03.13. (Reg.nr. 1377)  
541
1907 -- 1908
Kapital-Bok, 1907.03.14 - 1908.03.13. (Reg.nr. 1378)  
542
1907 -- 1908
Kassa-Bok, 1907.03.14 - 1908.03.13.  
543
1907 -- 1908
Legde Arb. Afräkning, 1907.03.14 - 1908.03.13.  
544
1906 -- 1908
Journal, 1906.03.14 - 1908.03.13.  
545
1906 -- 1908
Menmorial, Jan. 1906 - 1908.03.13.  
546
1904 -- 1907
Order-Bok, Dec. 1904 - Mars 1907.  
547
1903 -- 1907
Profmjölknings Journal, 1903.03.15 - 1907.03.15.  
548
1908 -- 1909
Afräknings-Bok, 1908.03.14 - 1909.03.13. (Reg.nr. 1379)  
549
1908 -- 1909
Kapital-Bok, 1908.03.14 - 1909.03.13. (Reg.nr. 1380)  
550
1908 -- 1909
Kassa-Bok, 1908.03.14 - 1909.03.13. (Reg.nr. 1381)  
551
1908 -- 1909
Legde Arb. Afräkning, 1908.03.14 - 1909.03.13.  
552
1908 -- 1909
Journal, 1908.03.14 - 1909.03.13.  
553
1909 -- 1910
Afräknings-Bok, 1909.03.14 - 1910.03.13. (Reg.nr. 1382)  
554
1909 -- 1910
Kapital-Bok, 1909.03.14 - 1910.03.13. (Reg.nr. 1382)  
555
1909 -- 1910
Kassa-Bok, 1909.03.14 - 1910.03.13  
556
1909 -- 1910
Legde Arb. Afräkning, 1909.03.14 - 1910.03.13  
557
1909 -- 1910
Journal, 1909.03.14 - 1910.03.13  
558
1910 -- 1911
Afräknings-Bok, 1910.03.14 - 1911.03.13  
559
1910 -- 1911
Kapital-Bok, 1910.03.14 - 1911.03.13  
560
1910 -- 1911
Kassa-Bok, 1910.03.14 - 1911-03.13  
561
1910 -- 1911
Legde Arb. Afräkning, 1910.03.14 - 1911.03.13  
562
1910 -- 1911
Journal, 1910.03.14 - 1911.03.13  
563
1910 -- 1911
Memorial, 1908.03.14 - Nov. 1910  
564
1908 -- 1910
Arbets-Journal för Mek. Werkstaden, Nov 1908 - Nov 1910  
565
1885.1910
Wåg-Kladd, 1885 - 1910. Renoverad.  
566
1911
Afräknings-Bok, 1911.03.14 - 1911.12.31  
567
1911
Kapital-Bok, 1911.03.14 - 1911.12.31  
568
1911
Journal, 1911.03.14 - 1911.12.31. Enstaka noteringar 1912.  
569
1909 -- 1913
Order-Bok, Dec. 1909 - April 1913. Renoverad. Ny orderbok från 1912.01.01  
569
1909 -- 1913
Order-Bok, Dec. 1909 - April 1913. Renoverad. Ny orderbok från 1912.01.01.  
570
1907 -- 1911
Mjölkprofnings-Journal, 1907.03.15 - 1911.02.28  
571
1912 -- 1912
Afräknings-Bok 1912.01.01 - 1912.12.31  
572
1912
Kapital-Bok, 1912.01.01 - 1912.12.31  
573
1911 -- 1912
Kassa-Bok, 1911.03.14 - 1912.09.30  
574
1911 -- 1912
Aflönings-Bok, Nov. 1911 - Feb. 1912  
575
1912
Arbets-Journal, Jan.1912 - Maj 1912  
576
1912
Arbets-Journal, Maj 1912 - Aug. 1912  
577
1913
Afräknings-Bok, 1913.01.01 - 1913.12.31  
578
1913
Kapital-Bok, 1913.01.01 - 1913.12.31  
579
1912 -- 1913
Kassa-Journal, 1912.10.01 - 1913.12.31. (Kolumndagbok)  
580
1912 -- 1913
Oder-Bok, Jan. 1912 - Juli 1913. Renoverad.  
581
1914
Afräknings-Bok 1914.01.01 - 1914.12.31  
582
1914
Kapital-Bok, 1914.01.01 - 1914.12.31  
583
1914 -- 1924
Kassa-Bok, 1914.01.01 - 1914.12.31, samt 1924.01.01 - 1924.12.31  
584
1910 -- 1920
Memorial, Nov. 1910 - Feb. 1914, samt Juli 1914 - Dec 1920 (Skatter, medicin mm)  
585
1902 -- 1914
Aflönings-Journal för Mek. Werkstaden, 1902.02.01 - 1914.12.31  
586
1913 -- 1914
Order-Bok, Juli 1913 - Dec.1914  
587
1914
Order-Bok, Jan. 1914 - Dec. 1914  
588
1911 -- 1914
Postbok, 1911.03.19 - 1914.03.31. Renoverad.  
589
1915
Afräkningsbok, 1915.01.01 - 1915.12.31  
590
1915
Kapitalbok, 1915.01.01 - 1915.12.31  
591
1915 -- 1925
Kassa-Bok, 1915.01.01 - 1915.12.31, samt 1925.01.01 - 1925.12.31  
592
1912 -- 1915
Afräknings-Bok 1913, Jan. 1912 - Dec. 1915. OBS! Avlöningsbok  
593
1914 -- 1915
Motortillverkning, 1914-1915 (Motorer och motordetaljer)  
594
1916
Avräkningsbok, 1916.01.01 - 1916.12.31  
595
1916
Kapitalbok, 1916.01.01 - 1916.12.31  
596
1916
Kassa-bok, 1916.01.01 - 1916.12.31  
597
1914 -- 1916
Kassa-Kladd, 1914.07.01 - 1916.07.01  
598
1915 -- 1916
Orderbok, 1915.01.01 - 1916.12.31  
599
1911 -- 1916
Inventarium, 1911.03.14 - 1916.12.31 (Inventeringslistor)  
600
1917
Avräkningsbok, 1917.01.01 - 1917.12.31  
601
1917
Kapitalbok, 1917.01.01 - 1917.12.31  
602
1917
Kapitalbok No. 2, Feb. 1917 - 1917.12.31 (Filialen i Westervik)  
603
1917
Kassa-bok, 1917.01.01 - 1917.12.31  
604
1915 -- 1917
Orderbok, 1915.01.01 - 1917.04.19  
605
1917
Afräkningsbok, Jan. 1917 - Dec. 1917. OBS! Orderbok  
606
1915 -- 1917
Aflönings-Journal, 1915.01.01 - 1917.12.31  
607
1918
Avräkningsbok, 1918.01.01 - 1918.12.31  
608
1918
Kapitalbok, 1918.01.01 - 1918.12.31  
609
1918
Kapitalbok No. 2, 1918.01.01 - 1918.12.31, (Filialen i Westervik)  
610
1918
Kassa-bok, 1918.01.01 - 1918.12.31  
611
1916 -- 1918
Kassa-Kladd, 1916.07.01 - April 1918  
612
1916 -- 1918
Avlöningsbok, Jan. 1916 - Dec 1918  
613
1916 -- 1918
Orderbok, Maj 1916 - Dec. 1918  
614
1917 -- 1918
Avräkningsbok 1917, April 1917- Maj 1918. OBS! Orderbok!  
615
1918
Orderbok, Maj 1918 - Dec.1918  
616
1910 -- 1918
Aktieregister-Bok, 1910-1918  
617
1919
Avräkningsbok, 1919.01.01 - 1919.12.31  
618
1919
Kapitalbok, 1919.01.01 - 1919.12.31  
619
1919
Kassabok, 1919.01.01 - 1919.12.31  
620
1918 -- 1919
Orderbok, Jan. 1918 - Dec.1919  
621
1920
Avräkningsbok, 1920.01.01 - 1920.12.31  
622
1920
Kapitalbok, 1920.01.01 - 1920.12.31  
623
1920
Kassa-Bok, 1920.01.01 - 1920.12.31  
624
1918 -- 1920
Kassa-Kladd, April 1918 - April 1920  
625
1921
Avräkningsbok, 1921.01.01 - 1921.12.31  
626
1921
Kapitalbok, 1921.01.01 - 1921.12.31  
627
1921
Kassa-Bok, 1921.01.01 - 1921.12.31  
628
1918 -- 1921
Avlönings-Bok (kronor), 1918.01.01 - 1921.12.31  
629
1918 -- 1921
Avlönings-Journal (tid), Jan. 1918 - Jan. 1921  
630
1916 -- 1921
Orderbok, 1916.05.20 - 1921.01.14  
631
1922
Avräkningsbok, 1922.01.01 - 1922.07.31  
632
1922
Kapitalbok, 1922.01.01 - 1922.07.31  
633
1922 -- 1923
Avräkningsbok, 1922.08.01 - 1923.07.31 och
1923.08.01 - (Konkursboet)  
634
1922
Kapitalbok, 1922-08.01 - (Konkursboet)  
635
1922 -- 1923
Kassa-Bok, 1922.01.01 - 1923.01.31  
636
1911 -- 1922
Legde Arb. Afräkning, 1911.03.14 - 1922-12-31  
637
1922 -- 1923
Kassa-Bok, 1922.08.01 - Dec.1923  
638
1920 -- 1923
Kassa-Kladd, Maj 1920 - Jan. 1923  
639
1922 -- 1923
Kassa-Kladd, Aug. 1922 - Feb. 1923  
640
1923
Kassa-Kladd, Feb. 1923 - Aug. 1923  
641
1920 -- 1923
Orderbok, Jan. 1920 - Jan. 1923  
642
1924
Huvudbok, 1924.04.05 - 1924.12.31.(Bruks-Bolaget)  
643
1924
Försäljnings- och Inköpsbok, 1924.04.05 - 1924.12.31  
644
1924
Kassa-Bok, 1924.04.05 - 1924.12.31. Se 1914!  
645
1924 -- 1927
Kassa-Bok, Jan. 1924 - Mars 1927. (Konkursboet)  
646
1923 -- 1924
Orderbok, 1923.01.01 - 1924.12.31. Renoverad.  
647
1917 -- 1924
Inventarieförteckning, 1917.12.31 - 1924.12.31  
648
1925
Kapital-Bok, 1925.01.01 - 1925.12.31. OBS! Avräkningsbok  
649
1925
Huvudbok, 1925.01.01 - 1925.12.31  
650
1925
Kassa-Bok, 1925.01.01 - 1925.12.31. Se 1915!  
651
1921 -- 1925
Avlönings-Journal (tid), 1921.01.01 - 1925.12.31  
652
1925
Avräknings-Bok 1917, Jan.1925 - Dec.1925. OBS! Orderbok  
653
1926
Avräkningsbok, 1926.01.01 - 1926.12.31  
654
1926
Huvudbok, 1926.01.01 - 1926.12.31  
655
1925 -- 1926
Kassa-Kladd, Juli 1925 - Okt. 1926  
656
1927
Avräkningsbok, 1927.01.01 - 1927.12.31  
657
1927
Huvudbok, 1927.01.01 - 1927.12.31  
658
1926 -- 1927
Kassa-Bok, 1926.01.01 - 1927.12.31  
659
1925.1927
Försäljnings- och Inköpsbok, 1925.01.01 - 1927.12.31  
660
1926 -- 1927
Orderbok, 1926.01.01 - 1927.12.31  
661
1924 -- 1927
Fasta Maskiner, 1924 - 1927  
662
1928
Avräkningsbok, 1928.01.01 - 1928.12.31  
663
1928
Huvudbok, 1928.01.01 - 1928.12.31  
664
1928
Kassa-Kladd, 1928.01.01 - 1928.12.31  
665
1928
Orderbok, 1928.01.01 - 1928.12.31  
666
1922 -- 1928
Avlöningsbok, 1922.01.01 - 1928.01.14  
667
1929
Avräkningsbok, 1929.01.01 - 1929.12.31  
668
1929
Huvudbok, 1929.01.01 - 1929.12.31  
669
1928 -- 1929
Kassa-Bok, 1928.01.01 - 1929.12.31  
670
1928 -- 1929
Försäljnings- och Inköpsbok, 1928.01.01 - 1929.12.31  
671
1929
Orderbok, 1929.01.01 - 1929.12.31  
672
1926 -- 1929
Avlönings-Journal (tid), 1926.01.01 - 1929.08.10  
673
1929
Kärnor till gjutning, Erik Bülow, Jan. 1929 - Dec. 1929  
674
1930
Avräkningsbok, 1930.01.01 - 1930.09.30  
675
1930
Huvudbok, 1930.01.01 - 1930.09.30  
676
1929 -- 1930
Kassa-Bok, 1930.01.01 - 1930.09.30, samt juli 1929 - Dec 1929  
677
1930
Kassa-Kladd, 1930.01.01 - 1930.09.30  
678
1930
Orderbok, 1930.01.01 - 1930.12.31  
679
1921 -- 1930
Gjuteri- Journal, Jan. 1921 - Dec.1930  
680
1930 -- 1931
Avräkningsbok, 1930.10.01 - 1931.09.30  
681
1930 -- 1931
Huvudbok, 1930.10.01 - 1931.09.30  
682
1930 -- 1939
Kassa-Bok, 1930.10.01 - 1931.09.30, samt 1939.09.18 - 1939.11.30  
683
1930 -- 1931
Kassa-Kladd, 1930.10.01 - 1931.09.30  
684
1931
Orderbok, 1931.01.01 - 1931.12.31  
685
1931 -- 1932
Avräkningsbok, 1931.10.01 - 1932.09.30  
686
1931 -- 1932
Huvudbok, 1931.10.01 - 1932.09.30  
687
1931 -- 1932
Kassa-Bok, 1931.10.01 - 1932.09.30  
688
1930 -- 1932
Försäljnings- och Inköpsbok, 1930.01.01 - 1932.09.30  
689
1932
Orderbok, 1932.01.01 - 1932.12.31  
690
1928 -- 1932
Avlönings-Journal (kronor), 1928, 01.01 - 1932.12.31  
691
1929 -- 1932
Avlönings-Journal (tid), 1929.08.12 - 1932.12.31  
692
1931 -- 1932
Gjuteri-Journal, Jan. 1931 - Dec. 1932  
693
1932 -- 1933
Dag-Bok, 1932.10.01 - 1933.09.30  
694
1932 -- 1933
Huvudbok, 1932.10.01 - 1933.09.30  
695
1933
Orderbok, 1933.01.01 - 1933.12.31  
696
1933 -- 1934
Dag-Bok, 1933.10.01 - 1934.09.30  
697
1933 -- 1934
huvudbok, 1933.10.01 - 1934.09.30  
698
1934
Orderbok, 1934.01.01 - 1934.12.31  
699
1934 -- 1935
Dag-Bok, 1934.10.01 - 1935.09.30  
700
1934 -- 1935
Huvudbok, 1934.10.01 - 1935.09.30  
701
1932 -- 1935
Försäljnings- och Inköpsbok, 1932.10.01 - 1935.09.30  
702
1935 -- 1939
Dag-Bok, 1935.10.01 - 1936.09.30
samt 1939.04.25 - 1939.09.18  
703
1935 -- 1936
Huvudbok, 1935.10.01 - 1936.09.30  
704
1936 -- 1937
Dag-Bok, 1936.10.01 - 1937-12-31  
705
1936 -- 1937
Huvudbok, 1936.10.01 - 1937.09.30  
706
1937 -- 1938
Huvudbok, 1937.10.01 - 1938.09.30  
707
1935 -- 1938
Försäljnings- och Inköpsbok, 1935.10.01 - 1938.02.28  
708
1937 -- 1938
Kassa-Kladd, 1937.10.01 - 1938.10.08  
709
1933 -- 1938
Avlönings-Bok, 1933.01.01 - 1938.03.05  
710
1938 -- 1939
Dag-Bok, 1938.01.01 - 1939.04.25.
Fortsättning. Se 1936 (Dag-Bok) och 1931 (Kassa-Bok)  
711
1938 -- 1939
Huvudbok, 1938.10.01 - 1939.09.30  
712
1938 -- 1939
Kassa-Kladd, 1938-10.10 - 1939.08.15  
713
1939 -- 1940
Dag-Bok, 1939.12.01 - 1940.11.30  
714
1939 -- 1940
Huvudbok, 1939.10.01 - 1940.09.30  
715
1938 -- 1940
Inköps- och 1938.03.01 - 1940.02.28
Försäljningsbok 1938.03.01 - 1940.05.31  
716
1940 -- 1941
Huvudbok, 1940.10.01 - 1941.09.30  
717
1940 -- 1941
Inköps- och 1940.03.01 - 1941.09.30
Försäljningsbok 1940-06-01 - 1941.09.30  
718
1940 -- 1941
Kassa-Kladd, 1940.03.01 - 1941.02.28  
719
1913 -- 1941
Förteckning över Minderåriga arbetare 1913-1941  
720
1940 -- 1942
Dag-Bok, 1940.12.01 - 1942.06.30  
721
1941 -- 1942
Huvudbok, 1941.10.01 - 1942.09.30  
722
1941 -- 1942
Kassa-Kladd, 1941.03.01 - 1942.09.30  
723
1942 -- 1943
Huvudbok, 1942.10.01 - 1943.09.30  
724
1941 -- 1943
Inköps-och försäljningsbok, 1941.10.01 - 1943.09.30  
725
1942 -- 1944
Dag-Bok, 1942.07.01 - 1944-09.30  
726
1943 -- 1944
Huvudbok, 1943.10.01 - 1944.09.30  
727
1944 -- 1945
Huvudbok, 1944.10.01 - 1945.09.30  
728
1945
Huvudbok, 1945.10.01 - 1945.12.31  
729
1942 -- 1945
Kassa-Kladd, 1942.10.01 - 1945.09.30  
730
1944 -- 1946
Dag-Bok, 1944.10.01 - 1946.12.31  
731
1945 -- 1946
Huvudbok, 1945.10.01 - 1946.09.30  
732
1943 -- 1946
Inköps- och försäljningsbok, 1943.10.01 - 1946.01.31  
733
1946 -- 1947
Huvudbok, 1946.10.01 - 1947.09.30  
734
1946 -- 1947
Inköps- och försäljningsbok, 1946.02.01 - 1947.10.31  
735
1947 -- 1948
Dag-Bok, 1947.01.01 - 1948.12.31  
736
1947 -- 1948
Huvudbok, 1947.10.01 - 1948.09.30  
737
1948 -- 1949
Huvudbok, 1948.10.01 - 1949.09.30  
738
1947 -- 1949
Inköps- och försäljningsbok, 1947.11.01 - 1949.09.30  
739
1949 -- 1950
Huvudbok, 1949.10.01 - 1950.09.30  
740
1949 -- 1951
Dagbok, 1949.01.01 - 1951.01.31  
741
1949 -- 1951
Inköps- och försäljningsbok, 1949.10.01 - 1951.09.30  
742
1951 -- 1952
Utgående fakturor, 1951.07.09 - 1952.09.30  
743
1951 -- 1953
Dagbok, 1951.02.01 - 1953.07.31  
744
1951 -- 1953
Inköps- och försäljningsbok, 1951.10.01 - 1953.08.31  
745
1942 -- 1953
Växel- och förfallobok, Jan. 1942 - Aug.1953  
746
1952 -- 1954
Utgående fakturor 2, 1952.10.01 - 1954.06.30  
747
1953 -- 1955
Dagbok, 1953.08.01 - 1955.12.31  
748
1953 -- 1955
Inköps- och försäljningsbok, 1953.09.01 - 1955.07.31  
749
1954 -- 1955
Huvudbok i ringpärm, 1954.10.01 - 1955.09.30  
750
1955 -- 1956
Huvudbok i ringpärm, 1955.10.01 - 1956.09.30  
751
1954 -- 1956
Utgående fakturor 3, 1954.07.01 - 1956.04.30  
752
1941 -- 1956
Fastigheter: tax.värden m m, 1941 - 1956  
753
1951 -- 1956
Förteckning över nycklar och lås, 1951 - 1956  
754
1956 -- 1957
Huvudbok i ringpärm, 1956.10.01 - 1957.09.30  
755
1955 -- 1957
Inköps- och 1955.08.01 - 1957.04.30
försäljningsbok 1955.08.01 - 1957.05.31  
756
1956 -- 1958
Dagbok, 1956.01.01 - 1958.01.31  
757
1957 -- 1958
Huvudbok i ringpärm, 1957.10.01 - 1958.09.30  
758
1957 -- 1958
Inköps- och 1957.05.01 - 1958.10.31
försäljningsbok 1957.06.01 - 1958.12.31  
759
1956 -- 1958
Utgående fakturor 4, 1956.05.01 - 1958.12.16  
760
1958 -- 1959
Huvudbok i ringpärm, 1958.10.01 - 1959.09.30  
761
1958 -- 1960
Dagbok, 1958.02.01 - 1960.02.29  
762
1958 -- 1960
Huvudbok i ringpärm, 1958.10.01 - 1960.09.30  
763
1958 -- 1960
Inköps- och 1958.11.01 - 1960.09.30
försäljningsbok 1959.01.01 - 1960.09.30  
764
1946.1960
Avskrivninq fordringar, 1946-1960  
765
1960 -- 1961
Huvudbok i ringpärm, 1960.10.01 - 1961.05.31  
766
1960 -- 1962
Dagbok, 1960.03.01 - 1962.04.30  
767
1961 -- 1962
Huvudbok i ringpärm, 1961.06.01 - 1962.05.31  
768
1960 -- 1962
Inköps- och 1960.10.01 - 1962.07.31
försäljningsbok 1960.10.01 - 1962.08.31  
769
1962
Inköps- och 1962.08.01 - 1962.12.31
Försäljningsbok 1962.09.01 - 1962.12.31  
770
1959 -- 1962
Utgående fakturor 5, 1959.01.01 - 1962.06.30  
771
1962
Utgående fakturor 6, 1962.07.01 - 1962.12.31  
772
1959.1962
Noteringsbok checkkonto, 1959.09.01 . 1962.12.31  
773
1950 -- 1962
Postförskott- efterkrav, 1950.06.01 - 1962.12.31  
774
1962.1963
Huvudbok i ringpärm, 1962.06.01 - 1963.03.31  
775
1931 -- 1963
Aktiebok, 1931.03.20 - 1963-01-02  
776
1949 -- 1963
Aktiebok, 1949 - 1963.01.02  
777
1931 -- 1963
Inventarie- Bok Fasta Maskiner, 1931-1963  
778
1942 -- 1965
Inventarium, 1942-09.30 - 1965.03.31  
779
1962 -- 1966
Dagbok, 1962.05.01 - 1966.02.11  
780
1963 -- 1966
Huvudbok, 1963.04.01 - 1966.02.11  
G 2
Årsredovisningar, revisionsberättelser, förvaltningsberättelser
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1955 -- 1963
Arkivbox
"Förvaltningsberättelse" 1 blad, 2 st.
"Balansräkning per 30 september 1955" 1 blad, 1 st.
"Skulder och Eget kapital" 1 blad, 2 st.
"Vinst- & Förlusträkning 1/10 1954 - 30/9 1955"
Räkenskapsåret 01.10.1954 - 30.09.1955 (1955)


Avskrift. "Revisionsberättelse" 1 blad, 2 st. (10.03.1956)

"Vinst- & Förlusträkning 1/10 1955 - 30/9 1956" 1 blad, 2 st. (1956)


"Förvaltningsberättelse" 1 blad, 4 st. (1957)
"Balansräkning per 30 september 1957" 1 blad, 4 st. (1957)
"Skulder och Eget kapital" 1 blad, 4 st. (1957)
"Vinst- & Förlusträkning 1/10 1956 - 30/9 1957" 1 blad. 2 st. (1957)

"Revisionsberättelse" 1 blad, 2 st. (10.04.1957)


"Revisionsberättelse" 1 blad, 2 st (20.02.1958)

"Utdrag ur protokoll hållet vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Storebro Bruks Aktiebolag den 9 maj 1958"
1 blad. (09.05.1958)

"Kvitto på inlämnat assbrev eller rek" Kvitto från Posten. Storebro (20.08.1958)

Brev, överlämnande av vidimerat protokoll. Med specifikation. Storebro Bruks Aktiebolag - Överståthållareämbetet, Kupongskattekontoret, Stockholm (20.08.1958)

"Förvaltningsberättelse" 1 blad, 2 st. (1958)
"Balansräkning den 30 september 1958" 1 blad, 2 st. (1958)
"Skulder och Eget kapital" 1 blad, 2 st. (1958)
"Vinst- & Förlusträkning 1/10-1957 - 30/9-1958)

"Till bolagsstämmans disposition stå följande vinstmedel..." 1 blad, 2 st (december 1958)


"Revisionsberättelse" 1 blad, 2 st. (05.03.1959)


"Rapport till styrelsen för Storebro Bruks Aktiebolag angående verksamheten under bokföringsåret 1/10 1959 - 30/9 1960". 6 blad, 2 st. (08.12.1960)

"Årsredovisning" 4 blad. Storebro (december 1960)


"Revisionsberättelse" 1 blad. (09.03.1961)

"Rapport till styrelsen för Storebro Bruks Aktiebolag angående verksamheten under bokföringsåret 1/10 1960 - 31/5 1961" 4 blad, 2 st. Storebro (30.09.1961)

"Årsredovisning" 4 blad, 2 st. Storebro (08.12.1961)

"Revisionsberättelse" 1 blad, 2 st. Storebro (08.12.1961)

"Utdrag ur protokoll hållet vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Storebro Bruks Aktiebolag den 8 december 1961" 2 blad, 2 st. (08.12.1961)


"Årsredovisning" 4 blad, 2 st. Storebro (oktober 1962)

Avskrift. "Revisionsberättelse" Revisionsfirman Ranby & Co AB, Aukt. revisorer, Stockholm - Storebro (november 1962)


"Årsredovisning" 2 blad, 2 st. (31.03.1963)

"Förvaltningsberättelse" 1 blad, 2 st. Storebro (augusti 1963)

"Revisionsberättelse" 1 blad, 2 st (november 1963)  
J
Kartor och ritningar
 
J 1
Kartor
 

Innehåller cirka 70 kartor upprättade mellan åren 1690 och 1977, med bilagor. De förvaras utbredda och liggande i ett plåtskåp med beteckningen ”Kartor”. Kartorna är katalogiserade och registrerade av Gösta Johansson, Gissemåla, Storebro åren 1999-2009.

På volymnivå anges vilka kartor som finns i kartskåpets olika lådor (volym = låda).

Använd vantar vid hantering av kartor.

-
-

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1791 -- 1938
Storebro:

Charta öfwer STOREBRO=BRUK med en del tilhörande Åker och Äng. Författad År 1791 af And. Chytraeus

Plankarta öfver STOREBRO BRUK upprättad År 1860

Karta öfver LÄGENHETEN HERRGÅRDEN afsedd att afsöndras från 1 MTL SJUNDEKVILL. Upprättad år 1910 af Conrad von Kauffmann. (ev. förlaga till nästa karta)

Karta öfver en del områden, som äro afsedda att afsöndras från STOREBRO EGENDOM tillhöriga hemmanen SJUNDEKVILL, ¼ mtl. frälse GISSEMÅLA och 1½ mtl TOBO. Upprättad år 1911 af Conrad von Kauffmann.
Dito kopia år 1911.
Dito kopia år 1912.

Karta över STOREBRO BRUK med byggnadsförteckning. Daterad 1892.

Karta över ett jordområde, avsett att avsöndras från 75/1000 mtl litt Db GISSEMÅLA Nr 4. Upprättad år 1925 av Carl Erland Bentzer

Karta över rågångarna emellan å ena sidan SJUNDEKVILL och KVILLA SKIFTESLAG och å andra sidan GISSEMÅLA SKIFTESLAG. Upprättad år 1925 av Carl Erland Bentzer.

Karta öfver STOREBRO AKTIEBOLAGS EGENDOMAR. Sammanförd från äldre kartor år 1902 af Oscar Modée.

Förslag till styckningsplan å fast. STRANDEN 1:1. Upprättad år 1938 av Carl Erland Bentzer.

Kartorna är renoverade 1999-2001
-  
2
1753 -- 1931
Sjundekvill och Qvilla:

Geometrisk Charta öfwer TWISTEPARKEN imellan SIUNDEQWILL och SOLNEHULT afmätt uti Aug Månad år 1765 af Adolph Modéer.

Karta över SUNDEQWILLS SKOGSMARK söder om Stångån upprättad av Frigelius.
(Samuel Frigelius var verksam i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet)
Kartan är skadad.

Charta öfver QVILLAS och SIUNDEQVILLS SKOGSMARCK. Kopia daterad 15 Decembris 1753 undertecknad And. Folling.
Bilaga: Kännetecknens uttydning, i original och avskrift

Charta öfver Rågångarne emellan QVILLEHULT och SJUNDEQVILL författad år 1787 af And. Chytraeus
Bilaga: Utdrag ur Protokollet hållit wid Storskiftes Förrättningen uti Qvillehult

Karta öfver ett område ifrågasatt att afsöndras från Ett mantal SJUNDEQVILLE författad år 1901 av Oskar Modée.

Utdrag av Karta öfver gränserna omkring hemmanslotterna inom 1 mtl SJUNDEKVILL. Upprättad vid laga ägostyckning år 1914 af
Conrad von Kauffmann. Utdraget verkställt år 1931 av Carl Erland Bentzer.

Karta över inägorne till SJUNDEKVILL (se vol. 5 Gissemåla).

Karta öfver Inägorne till QVILLE, TOBO och ÅKEMÅLA författad år 1858 af Rob. F. Gross (se vol. 3 Tobo)

Kartorna är renoverade 1999-2003.
-  
3
1749 -- 1858
Tobo:

Charta öfwer TOBO By samt afgiärda hemmanet AELGSEFALL Såsom den affattad och beskrifwen är af Lantmätaren Matthias Sandwall Åhr 1717. Kopia gjord 1749 bestyrkt av Nils Marelius.

Karta öfver åkern till TOBO upprättad 1853 af J.F. Cornelius.

Karta öfver Inägorne till QVILLE, TOBO och ÅKEMÅLA författad år 1858 af Rob. F. Gross.

Kartorna är renoverade 2000-2003.
-  
4
1793 -- 1868
Kvavhult:

Charta öfver Ägo Twisten emellan SÄTERIET QWAFHULT och GESSEMÅLA 4 hemman. Författad År 1711 af Landtmätaren S Frigelius. Kopia gjord år 1797 av Birger Blomberg.

Karta öfver ägoutbytet mellan QVAFHULT med underlydande rå och rörshemman å ena sidan och FAGGEMÅLA å andra sidann upprättad 1858 av Rob. Fr. Gross. Kopia gjord 1868 av C.J.A. Magnet.
Bilaga: Utdrag ur Protokollet till dito.

Protokoll över rågångens uppgående och nödiga egoutbyten mellan FAGGEMÅLA å ena sidan och QVAFHULT med råochrörshemmanet BRESHULT å andra sidan upprättat 10 Juli 1866 av Rob. Fr. Gross.
Bilaga: Räkning för dito

Karta öfver inägorne till QVAFHULT. Förf. År 1858 av Rob. Fr. Gross

Karta öfver odeldt mark tillhörande SÄTERIET QVAFHULT med derinom belägne Rå- och Rörs-hemman INGELSTORP, BJÖRKELID och EKELID samt Afgärda Hemmanen DÖNEMÅLA OCH BRESHULT. Författad År 1844 af M. Rosin.
Bilaga: Förrättningsprotokoll.

Charta öfwer SÄTERIET QWAFHULT med underliggande Rå och Rörs Hemman samt Torp. Författad År 1793 af And. Chytraeus.
Bilaga: Uträkning över Ägorne till dito, i original och avskrift.

Kartorna är renoverade 1999-2003.
-  
5
1748 -- 1911
Gissemåla och Högerödja:

Karta öfver inägorne till GISSEMÅLA, SJUNDEQVILL och HÖGARÖDJA. Förf. År 1858 av Rob. Fr. Gross.

Geometrisk Charta öfver GISSEMÅLA såsom den finnes vara affattad och beskrifven af framledne Lantmätaren Samuel Frigel Åhr 1692. Kopia gjord 1748 av Christopher Faxell.

Charta öfver GISSEMÅLA EGOR upprättad år 1763 af Adolph Modéer.
Bilaga: Protokoll wid mätningen och delningen å Gissemåla By uti Julii, Aug. Sept. och octobr månader 1763 samt Junii månad 1764 i original och avskrift. (Avskrift finns i F1a Handlingar rörande brukets verksamhet och renskrift i F1b Renskrift av handlingar rörande brukets verksamhet, registrerat som DOK Nr 224).

Karta öfver alla ägorna till 1 MTL GISSEMÅLA samt afgärda hemmanet 1/ 4 mtl HÖGARÖDJA. Upprättad vid laga skifte år 1911 af Conrad von Kauffmann.
Protokoll och beskrivning över alla ägorna finns i låda 9 i en inbunden bok som inte är renoverad.

Kartorna är renoverade 1999-2003.
-  
6
1690 -- 1860
Hulingen, Hultåsa, Kloster, Kalfvekätten, Norrhult och Rådehult:

Karta öfer rågången emellan NORRHULT och RÅDEHULT. Författad vid Ägoutbyte År 1860, af P. E. Strömmerstedt.

Geometrisk Charta öfwer HULINGSRYD, HULTÅSA-UTJORD samt KLOSTER och KALFVEKÄTTEN upprättad år 1690 af Framlidne Ingenieuren Samuel Frigel och renoverad 1765 af Adolph Modéer.

Charta öfwer SJOEN HULLINGEN författad år 1766 af Adolph Modéer. Kopia gjord 1804 av C.J.A. Magnet.

Förslag till VÄGOMLÄGGNING förbi s.k. EKORRELIDEN upprättat 1854 af C.J.A. Magnét

Anonym karta över GALLEBOSJÖN, DÖNNEMÅLASJÖN, TONGÖLEN, UTTERSJÖN, GÖLSTUGUGÖLEN, SNUGGAN eller IDEGÖL och MJELTEN.

Kartorna är renoverade 1999-2003.
-  
7
1816 -- 1817
Kartor upprättade av Anders Aurell. I grön ram. Ej renoverade:

Charta öfver BARNEMÅSSEN på TOBO ÄGOR afmätt år 1816 af Anders Aurell.

Charta öfver TOBOMÅSSEN vid TOBO BY afmätt år 1816 af Anders Aurell.

Charta öfver BRUKSMÅSSEN vid STORE BRO afmätt år 1816 af Anders Aurell.

Beskrivning till ovanstående tre kartor gjord 1816 af Anders Aurell.

Charta öfver Rågången emellan Afgärda Hemmanet ÄLGSEFALL och TOBO BY samt ROSTORPS ÄGOR författad år 1816 af Anders Aurell.

Charta öfver Rågången emellan SÄTERIET QVAFHULT med TOBO samt LIDHULTS och FAGGEMÅLA BYAR upprättad år 1817 af Anders Aurell.
-  
8
1886 -- 1912
Stora kartor, ej renoverade:

Karta öfver Rågången emellan 1 mtl SJUNDEQVILL å ena sidan samt delar av SOLNEHULT, SOLNEBO och NORRHULT å andra sidan
upprättad år 1886 av Yngve Ostwald.
Bilagor: Protokoll år 1886
Beskrivningar över stängsellinien
Protokoll år 1892 över laga stängseldelning

Karta öfver 1/2 mtl SÄTERI QVAFHULT afgärdahemmanen 1/2 mtl DÖNNEMÅLA, 1/8 mtl BREDSHULT samt rå och rörshemmanen 1/8 mtl INGELSTORP, 1/8 mtl EKELID och 1/8 mtl BJÖRKELID upprättad vid egostyckning år 1903 av Gustaf Indebetou.
Bilagor: 6 st Beskrivningar över egostyckning (1 för varje fastighet).

Karta öfver den under eget bruk varande åkern å egendomen STOREBRO upprättad år 1894 af S.A. Svensson.
Bilagor: Beskrivning till dito
Arvodesräkning till dito

Karta öfver Kronoskattehemmanet 3/4 mtl KVILLA. Upprättad år 1912 af Sigurd Campbell.
2 färglagda exemplar på väv, 1 exemplar på papper.

Karta öfver STOREBRO AKTIEBOLAGS EGENDOMAR. Daterad 1911, signerad GR.

Anonym karta över GISSEN och STOREBRO DAMM. Daterad 1911.
-  
9
1900 -- 1948
Storebro, ej renoverade kartor:

Karta över STOREBRO BRUK No.1 Litt.f afsedd att afsöndras från STOREBRO BRUK No.1 upprättad år 1912 av Konrad von Kauffmann.
(i två delar, bör renoveras)

Kopia av Karta över STOREBRO BRUKS INDUSTRIOMRÅDE upprättad år 1912 av Konrad von Kauffmann.

3 st Plankartor över STOREBRO BRUKSOMRÅDE:
Daterad 1900? Byggnaderna numrerade och förtecknade
Daterad 1914 Byggnaderna numrerade
Daterad 1927 Byggnaderna numrerade (original + papperskopia)

Karta över STOREBRO BRUKS EGNAHEMSOMRÅDE upprättad år 1912 av Konrad von Kauffmann.
(2 exemplar)

Kopia av Karta över Kristdala Kreditkassa tillhöriga FASTIGHETER i STOREBRO upprättad år 1936 av Erland Bentzer.

Kopia av Karta över vissa fastigheter i GISSEMÅLA BY upprättad genom sammanställning av i lantmäterikontor befintliga kartor år 1935 av Axel von Otter.

Anonym karta över STÅNGÅN och angränsande markområden i STOREBRO.

Karta över STOREBRO BRUK med areal-specifikation över odlad mark, ängsmark, impediment/ungskog och byggnadstomter.
2 blad.

Anonym karta över MARKOMRÅDEN I STOREBRO.
(snarlik föregående karta)

Kopia gjord 1948 av Karta över Lägenheten HERRMOSSEN upprättad 1913 af Konrad von Kauffmann.

Anonym karta över STATIONSMOSSENS TOMTPLAN.

Karta över TYSKA OMRÅDET utgörande delar av hemmanen TOBO, GISSEMÅLA och SJUNDEKVILL upprättad år 1911 av Sigurd Campbell.
Blå kopia.
Bilaga: Köpekontrakt med gränsbeskrivning.
Dokument nr 600: Överenskommelse om hägnadsdelning.

Inbunden bok med Protokoll och beskrivning över alla ägorna till 1 MTL GISSEMÅLA samt afgärda hemmanet 1/ 4 MTL HÖGARÖDJA.
Kartan, upprättad vid laga skifte år 1911, finns i låda 5.

Inbunden bok med Beskrivning över alla ägorna till 1 MTL SJUNDEKVILL No 1 och 3/ 4 MTL KVILLA Nris 1 och 2 upprättad år 1912 av Conrad von Kauffman.
Kartan saknas.
-  
10
1825 -- 1977
Diverse ej renoverade kartor:

Karta öfver QVILLEGÄRDE GÅRD jämte förslag till Byggnadsplan. Stockholm april 1907.

Karta öfver Utfjellsängar till GRYSSEBO och SLÄTTEFALL författad år 1825 af Joh. Henr. Cornelius.

Karta över STADSÄGAN NR 349 I VIMMERBY (=Beijers) upprättad år 1949 av stadsingenjör Birger Nyman.

Kopia av Ekonomiska kartan visande KÄLLVIKEN OCH DESS VATTENOMRÅDE.

Anonym karta över SJÖN FINDELN med angränsande marker tillhörande Qvilla, Qvillehult och Hamra.

Kopia av Förslag till AVSTYCKNINGSPLAN vid STOREBRO JÄRNVÄGSSTATION upprättad år 1938 av Carl Erland Bentzer.
(2 exemplar)

Kopia av Förslag till GENERALPLAN för STOREBRO upprättad år 1948-1950.

Kopia av Adresskarta över STOREBRO upprättad år 1977.

Kopia av Grundkarta över NORDVÄSTRA DELEN av STOREBRO SAMHÄLLE upprättad 1968 och 1969.

Kopia av Karta över gränser omkring fastigheterna GISSEMÅLA 4:3, 4:11 och 4:23 samt SJUNDEKVILL 1:10, 1:11, 1:13, 1:14 och del av 1:6 upprättad 1942 – 43 av G. von Delvig.

Karta över Den framtida skolorganisationen i Sevede Skoldistrikt upprättad 1951 av Axel Nilsson, överlärare.
-  
11
1940 -- 1959
Diverse kartor över Gissemåla:


"Karta över ett område å Gissemåla 418 i Vimmerby socken, Kalmar län" Dnr 254 (11.11.1940)

"Karta över sju områden å fastigheten Gissemåla 418 i Vimmerby socken, Sevede kommun och Kalmar län" Dnr H 2 29 1955. 3 st (22.07.1955)

"Karta över områden å fastigheten Gissemåla 418 samt fastigheterna Gissemåla 499 och 4100 i Vimmerby socken, Sevede kommun och Kalmar län" Dnr H2: 87/57. 4 st (11.04.1958)

"Karta över åtta områden å fastigheten Gissemåla 418 i Vimmerby socken, Sevede kommun, Kalmar län" Dnr H2: 47/59. 6 st (02.10.1959)  
J 1 a
Kartor
 

Innehåller cirka 70 kartor upprättade mellan åren 1690 och 1977, med bilagor. De förvaras utbredda och liggande i ett plåtskåp med beteckningen ”Kartor”. Kartorna är katalogiserade och registrerade av Gösta Johansson, Gissemåla, Storebro åren 1999-2009.

På volymnivå anges vilka kartor som finns i kartskåpets olika lådor (volym = låda).

Använd vantar vid hantering av kartor.

-
-

J 2
Ritningar över tillverkade maskiner
 
J 2 a
Ritningar över svarvar
 
J 2 b
Ritningar över gengasaggregat
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1940 -- 1957
Rulle med diverse ritningar över gengasaggregat (1940 - 1957)  
J 2 c
Ritningar över stensågar
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1915 -- 1943
Arkivbox
Förvaras i arkivbox, årtalen åtskilda med aktomslag.

STENSÅGAR, 1915 - 1943

"Handske" N:o 20. (14.02.1915)


"Vevstake" N:o 10. (23.05.1917)

"Länk" N:o 34 (23.05.1917)

"Axel" N:o 42 (23.05.1917)

"Axel" N:o 44 (23.05.1917)

"Axel" N:o 45 (24.05.1917)

"Axel" N:o 46 (24.05.1917)

"Axel" N:o 41 (24.05.1917)

"Axel" N:o 40 (24.05.1917)

"Länk" N:o 18 (24.05.1917)

"Bult" N:o 17 (25.05.1917)

"Spärrhjul" N:o 30 (25.05.1917)

"Spärrhake" N:o 31 (25.05.1917)

"Lager" N:o 12 (07.06.1917)

"Kättingrulle" N:o 21 (07.06.1917)

"Skruv" N:o 33 (07.06.1917)

"Lager" N:o 38 (08.06.1917)

"Tappskiva" N:o 28 (09.06.1917)

"Bussning" N:o 32 (11.06.1917)

"Regel" N:o 13 (11.06.1917)

"Kon-kugghjul" N:o 24 (11.06.1917)

"Kedjehjul" N:o 23 (11.06.1917)

"Kättingrulle" N:o 22 (12.06.1917)

"Kon.Drev" N:o 25 (12.06.1917)

"Lager" N:o 37 (12.06.1917)

"Bygel" N:o 14 (13.06.1917)

"Mellanlägg" N:o 19 (13.06.1917)

"Fot" N:o 48 (14.06.1917)

"Fot" N:o 47 (14.06.1917)

"Bult" N:o 12 B (06.07.1917)

"Ögla" N:o 21 B (12.07.1917)

"Remskiva" N:o 3-4 (23.07.1917)

"Remskiva" N:o 2 (24.07.1917)

"Svänghjul" N:o 1 (27.07.1917)

"Stensåg, materialer" Lista. (24.08.1917)

"Stoppring" N:o 39 (07.09.1917)

"Stoppring" N:o 39 B (07.09.1917)

"Skruv" N:o 56 (10.10.1917)

"Stoppring" N:o 39-D(?) (06.11.1917)

"Stoppring" N:o 39-C (07.11.1917)


"Kilar" N:o 58-59 (15.02.1918)

"Detaljer till stensåg" Lista. 2 sidor. (11.05.1918)

"Axel" N:o 43 (09.07.1918)

"Vevstake" N:o 10 (06.08.1918)

"Axel" N:o 43 (02.10.1918)

"Axel" N:o 45 (02.10.1918)

"Stoppring" N:o 60 (02.10.1918)


"Bricka" N:o 65 (24.04.1919)

"Bussning" N:o 63 (24.04.1919)

"Handske" N:o 20 (24.04.1919)

"Krok" N:o 14 (24.04.1919)

"Regel" N:o 13 (24.04.1919)

"Remskiva" N:o 2-B (24.04.1919)


"Lager- plåt" N:o 66 (14.01.1929)

"Plåt" N:o 20-B (27.01.1929)


"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 209 (21.01.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 214 (23.01.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 215 (23.01.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 206 (25.01.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 210 (25.01.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 224 (01.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 223 (01.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 227 (01.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 228 (01.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 234 (07.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 236 (07.02.1930)

"Vevstake" N:o 10-D (10.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 250 (11.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 249 (11.02.1930)

"Stensåg SS-(SM-180)" Ritn N:o 233 (14.02.19309

"Krysskilar till stensåg SS-SM-180" N:o 253 (25.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 253 (14.03.1930)

"Snäckväxel"(14.04.1930)

"Lager" N:o 102 (28.04.1930)

"Lager" N:o 101 (28.04.1930)

"Lager" N:o 15-C (28.04.1930)

"Rampendel-Lager" N:o 15-B (29.04.1930)

"Vevtapp" N:o 8-C (29.04.1930)

"Vevstake" N:o 10-B (30.04.1930)

"Vevtapp" N:o 8 (30.04.1930)

"Snäckhjuls-axel" N:o 44 (03.05.1930)

"Tappfäste" N:o 11 (26.05.1930)

"Fot" N:o 47 (27.05.1930)

"Snäckhjuls-axel" N:o 44 (27.05.1930)

"Spärrhjuls-axel" N:o 45 (27.05.1930)


"Differdingerbalk" (01.07.1935)

"Sågblad" N:o 20-C (02.07.1935)

"Ändförbindning" N:o 53-B (27.07.1935)

"Axel" N:o 42-B (31.07.1935)

"Bricka till bussning N:o 32 för stensåg" N:o 32-B (01.08.1935)

"Bricka till lagerhus N:o 66 för stensåg med skruvmatning" N:o 66-B (01.08.1935)

"Axel" N:o 105 (01.08.1935)

"Bulttabell" N:o 106 (02.08.1935)

"Stoppring för spärrhjul till stensåg" N:o 34-B (05.08.1935)

"Skruv till spärrhake för stensåg" N:o 31-B (07.08.1935)

"Ändförbindning å ram till stensåg" (26.09.1935)

"Ändförbindning å ram till stensåg" Ritn n:o III (31.10.1935)

"Vertikalbalk med stöd och styrskena till stensåg" Ritn n:o II (04.11.1935)

"Ändförbindning å ram till stensåg" Ritn n:o IV (10.12.1935)


"Handske för sågblad till stensåg" N:o 20 (01.02.1936)


"Länk för rampendel" N:o 18-B (15.02.1938)

"Svänghjulsaxel" N:o 40 (17.02.1938)

"Lager" N:o 37-C (18.02.1938)

"Bussning" N:o 63-B (19.02.1938)

"Svänghjulsaxel för..." N:o 40 (08.03.1938)

"Transmissionsaxel för..." N:o 100 (08.03.1938)

"Tappfäste för stensåg" N:o 11 (15.03.1938)

"Slitskena till stensåg" N:o 52-B (05.04.1938)

"Övre fotplatta för stensåg" N:o 48-B (11.04.1938)

"Bussning" N:o 63-C (13.04.1938)

"Lock till vevstake å stensåg" N:o 61-R-B (13.04.1938)

"Stoppring till stensåg" N:o 118 (20.04.1938)

"Mutter för ställbar vevstake" N:o 10-R-B-T (27.04.1938)

"Bussning" N:o 119 (28.04.1938)

"Fotplatta" N:o 120 (02.05.1938)

"Fotplatta" N:o 122 (04.05.1938)

"Mutter för ställbar vevstake" N:o 10-R-B-T (13.05.1938)

"Fotplatta" N:o 121 (04.08.1938)


"Axeltapp till skruv stensåg" Nr 8D/S.N (27.02.1943)


"Ändförbindning" N:o 53. Litet ark, med handgjorda skisser och handskrivna anteckningar. Odaterad

"Ställbar vevstake å Storebro ramstensågar med skruvmatning" Odaterad.
-------------------

STENSÅG SM.TM, 1930 - 1938

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 208 (21.01.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 213 (25.01.1930)


"Skruv till handske för stensåg" N:o 20-D (01.08.1935)

"Pinnbult och stoppskruv till lagerhus SM-10-B-R. för såg SS-SM-180" N:o 12-B o. 12-C (10.08.1935)

"Lagerhalvor för tudelat lager å ramen till såg SS-SM-180" (10.08.1935)

N:o 258 (14.08.1935)

N:o 259 (15.08.1935)


"Axel" N:o 10. (08.02.1938)

"Lagertapp till ramlager" N:o 8 (15.03.1938)

"Koniskt kugghjul" N:o 70-A (05.05.1938)

"Koniskt kugghjul" N:o 78-A (05.05.1938)

"Koniskt kugghjul" N:o 78-B (05.05.1938)

"Koniskt kugghjul" N:o 70-B (06.05.1938)

"Bussning" N:o 124 (17.05.1938)

"Mutter å kopplingsaxeln" N:o 125 (18.05.1938)

"Lager till driv- och kopplingsaxel" N:o 84 (19.05.1938)

"Lager för mellanaxel" N:o 79 (19.05.1938)

"Låsmutter till pendelaxel" N:o 75 (20.05.1938)

"Lager till drivaxel" N:o 84-B (23.05.1938)

"Kugghjul till drivaxel" N:o 82 (23.05.1938)

"Lagerhus för spindel" N:o 66 (24.05.1938)

"Mutter till vevtapp" N:o 8-V-A (28.05.1938)

"Svänghjul" N:o 1 (28.05.1938)

"Lagerhalvor till vevstakslager" N:o 10-B-R (30.05.1938)

"Axel till pendelarm" N:o 18-C (01.06.1938)

"Kopplingsarm" N:o 116 (01.06.1938)

"Transmissionsaxel" N:o 100 (07.06.1938)

"Lagerbock till remledare" N:o 126 (09.06.1938)

"Gaffel till remledare" N:o 127 (13.06.1938)

"Dragstång till remledare" N:o 131 (14.06.1938)

"Spakfäste" N:o 129 (14.06.1938)

"Stång till remledare" N:o 130 (15.06.1938)

"Spärrjhjulsaxel" N:o 45 (16.06.1938)

"Vevstake till svänghjulstapp" N:o 10-V (20.06.1938)

"Tryckmutter" N:o 71-B (20.05.1938)

"Kullagerhus" N:o 128 (21.06.1938)

"Mutter till ställbar vevstake" N:o 10-A-B-R (04.07.1938)

"Skruv till ställbar vevstake" N:o 10-A-R (04.07.1938)

"Tappskiva" N:o 28 (04.07.1938)

"Bult till kullagerhus" N:o 133 (04.07.1938)

"Lagerbult" N:o 17 (06.07.1938)

"Pendelbygel" N:o 18-A (06.07.1938)

"Kugghjul till drivaxel" N:o 89-A (07.07.1938)

"Kon. kugghjul till transm.- axeln" N:o 89-B (07.07.1938)

"Vevstakstapp vid svänghjul" N:o 8-V (11.07.1938)

"Gejdstyrning" N:o 13 (12.07.1938)

"Rampendellager" N:o 15-B (13.07.1938)

"Pendelarm" N:o 18 (13.07.1938)

"Tappfäste" N:o 11 (13.07.1938)

"Bult till tappfäste" N:o 11-B (13.07.1938)

"Gejd" N:o 73 (13.07.1938)

"Handske" N:o 20 (14.07.1938)

"Snäckskruv" N:o 26 (14.07.1938)

"Länk" N:o 29 (14.07.1938)

"Länk till friktionskoppl." N:o 117 (15.07.1938)

"Kopplingsring till friktionskoppl." N:o 115 (15.07.1938)

"Friktionsskiva till friktionskoppl." N:o 113 (18.07.1938)

"Drivskiva för friktionskoppling" N:o 114 (18.07.1938)

"Cyl. kugghjul å koppl. axeln" N:o 86 (19.07.1938)

"Kon. kugghjul" N:o 90-A (23.07.1938)

"Spärrhjul" N:o 30-B (25.07.1938)

"Länk för spärrhake" N:o 34 (25.07.1938)

"Cyl. kugghjul till koppl. axeln" N:o 82 (29.07.1938)

"Skruv till ställbar vevstake" N:o 10-A-R (15.08.1938)

"Stoppmutter till ställbar vevstake" N:o 10-A-B-R (15.08.1938)

"Mutter till ställbar vevstake" N:o 10-R-B-T (15.08.1938)

"Pendelaxel" N:o 92 (18.08.1938)

"Tappfäste" N:o 11 (16.08.1938)

"Spindel" N:o 65 (19.08.1938)

"Kopplingsaxel" N:o 80 (22.08.1938)

"Bussning" N:o 134 (24.08.1938)

"Hjulcentrum" N:o 135 (24.08.1938)

"Medbringarskiva" N:o 136 (26.08.1938)

"Mellanlägg" N:o 138 (29.08.1938)

"Tapp och bussning till medbringare" N:o 139 o. 140 (30.08.1938)

"Kugghjul till drivaxeln" N:o 86-B (30.08.1938)

"Friktionsband" N:o 137 (30.08.1938)

"Bultar till friktionskoppling" N:o 141 o. 142 (31.08.1938)

Omärkt och odaterad ritning beskrivande Ramens längd och bladets längd.
----------------------------------

STENSLIPMASKINER SL 1, 1918 - 1938

"Docka" N:o 1 (14.03.1918)

"Överfall" N:o 2 (14.03.1918)

"Snäckhjul" N:o 15 (15.03.1918)

"Snäckskruv" N:o 16 (15.03.1918)

"Spak-handtag" N:o 40 (15.03.1918)

"Spakfäste" N:o 38 (15.03.1918)

"Stoppring" N:o 25 (15.03.1918)

"Kugghjul" N:o 17 (16.03 1918)

"Bock" N:o 5 (21.03.1918)

"Överfall" N:o 6 (22.03.1918)

"Lager" N:o 7 (22.03.1918)

"Vev" N:o 19 (22.03.1918)

"Bussning" N:o 10 (25.03.1918)

"Bussning" N:o 30 (25.03.1918)

"Mutter" N:o 33 (25.03.1918)

"Arm" N:o 29 (26.03.1918)

"Arm" N:o 21 (28.03.1918)

"Axel" N:o 22 (28.03.1918)

"Stoppring" N:o 26 (28.03.1918)

"Spakfäste" N:o 37 (16.04.1918)

"Axel" N:o 18 (22.04.1918)

"Del till spakfäste" N:o 39 (22.04.1918)

"Bock" N:o 8 (23.04.1918)

"Lager-bussning" N:o 9 (23.04.1918)

"Axel" N:o 20 (23.04.1918)

"Pelare" N:o 3 (24.04.1918)

"Kuggstång" N:o 4 (24.04.1918)

"Koppl.- gaffel" N:o 43 (25.04.1918)

"Stoppring" N:o 14 (25.04.1918)

"Nav" N:o 44 (25.04.1918)

"Axel" N:o 11 (25.04.1918)

"Ring" N:o 41 (26.04.1918)

"Stoppring" N:o 42 (26.04.1918)

"Bricka" N:o 35 (26.04.1918)

"Mutter" N:o 36 (26.04.1918)

"Axel" N:o 31 (26.04.1918)

"Bricka" N:o 27 (26.04.1918)

"Mutter" N:o 28 (27.04.1918)

"Slipskiva" N:o 45 (27.04.1918)

"Remskiva" N:o 13 (29.04.1918)

"Skruv" N:o 46 (29.04.1918)

"Skruv" N:o 47 (29.04.1918)

"Skruv" N:o 48 (29.04.1918)

"Skruv" N:o 49 (29.04.1918)

"Trappskiva" N:o 24 (30.04.1918)

"Remskiva" N:o 23 (06.05.1918)

"Remskiva" N:o 23 (06.05.1918)

"Trappskiva" N:o 12 (07.05.1918)

"Stoppring" N:o 34 (07.05.1918)

"Bricka o. mutter" N:o 51 (08.05.1918)

"Stöd" N:o 52 (08.05.1918)

"Axel" N:o 53 (08.05.1918)

"Vingskruv" N:o 54 (08.05.1918)

"Skruv" N:o 55 (08.05.1918)

"Rem-ledare" N:o 56 (08.05.1918)

"Rem-spak" N:o 57 (10.05.1918)

"Detaljer till stenslipmaskin" N:o 1 (11.05.1918)

"Tapp" N:o 50 (29.05.1918)


"Slipskiva" N:o 45 (07.03.1919)


"Axel" N:o 11 (10.11.1931)


"Snäckhjul" N:o 27 (14.07.1938)

"Remskiva" N:o 23 (22.07.1938)

"Trappskiva" N:o 24 (22.07.1938)
-------------------------------

STENSLIPMASKIN SL 2, 1918 - 1931

"Docka" N:o 1 (30.11.1918)

"Överfall" N:o 2 (30.11.1918)


"Pelare" N:o 3 (10.03.1920)

"Lager" N:o 7 (10.03.1920)

"Bock" N:o 7 (10.03.1920)

"Kuggstång" N:o (10.03.1920)

"Bock" N:o 5 (10.03.1920)

"Kugghjul" N:o (10.03.1920)

"Lager-Bössning" N:o 9 (11.03.1920)

"Bössning" N:o 10 (11.03.1920)

"Axel" N:o 18 (11.03.1920)

"Vev" N:o 19 (11.03.1920)

"Axel" N:o 20 (11.03.1920)

"Överfall" N:o 6(11.03.1920)

"Trappskiva" N:o 12 (11.03.1920)

"Remskiva" N:o 13 (11.03.1920)

"Stoppring" N:o 14 (11.03.1920)

"Snäckhjul" N:o 15 (11.03.1920)

"Snäckskruv" N:o 16 (11.03.1920)

"Bössning" N:o 30 (12.03.1920)

"Arm" N:o 21 (12.03.1920)

"Axel" N:o 22 (12.03.1920)

"Remskiva" N:o 23 (12.03.1920)

"Axel" N:o 31 (12.03.1920)

"Stoppring" N:o 25 (12.03.1920)

"Stoppring" N:o 26 (12.03.1920)

"Bricka" N:o 27 (12.03.1920)

"Mutter" N:o 28 (12.03.1920)

"Mutter" N:o 33 (13.03.1920)

"Stoppring" N:o 34 (13.03.1920)


"Remskiva" N:o 32 (23.10.1929)


"Axel till koppl. spak f. Edeby" (13.05.1930)

"Ring" N:o 41 (23.05.1930)

"Stoppring" N:o 58 (07.07.1930)

"Axel" N:o 11. Handskriven hänvisning till ny ritning den 23.07.1930

"Axel" N:o 11 (23.07.1930)


"Slipskiva" N:o 45 (27.05.1931)¨


"Arm" N:o 29. Odaterad.

"Trappskiva" N:o 24. Odaterad.
---------------------------

KOPIOR, 1917 - 1938

"Axel" N:o 41 (24.05.1917)

"Axel" N:o 40 (24.05.1917)

"Kugghjul" N:o 35 (30.07.1917)


"Arm" N:o 29 (26.03.1918)

"Axel" N:o 22 (28.03.1918)

"Arm" N:o 21 (28.03.1918)

"Pelare" N:o 3 (24.04.1918)

"Axel" N:o 31 (26.04.1918)

"Trappskiva" N:o 24 (30.04.1918)

"Remskiva" N:o 13 (29.04.1918)

"Remskiva" N:o 23 (06.05.1918)

"Trappskiva" N:o 12 (07.05.1918)


"Vevtapp" N:o 9-B (24.04.1919)


"Stensåg SS-171" Ritn N:o 235 (06.02.1930)

"Stensåg SS-SM-180" Ritn N:o 243 (11.02.1930)

"Axel(spärrhjul)" Med handskrivna ändringar (23.02.1930)

"Axel(snäckhjul-axel)" Med handskrivna ändringar (26.02.1930)


"Axel" N:o 11. Med handskrivna ändringar. (10.11.1931)


"Skiss på stenslipmaskin remdriven med elektr.motor" (17.07.1933)

"Skiss på stenslipmaskin remdriven med elektr.motor" Ritn. N:o 4281-B (17.07.1933)

"Skiss på stenslipmaskin remdriven med elektr.motor" Med handskrivna ändringar (17.07.1933)


"Sågblad" N:o 20-C (02.07.1935)

"Tapp till tudelat lagerhus för såg SS-SM-180" N:o 8-B-R (10.08.1935)


"Skiss å stenslipmaskin direkt-driven med elektr.motor" Ritn. N:o 4282. Med handskrivna ändringar (27.01.1936)


"Svänghjulsaxel" N:o 40 (17.02.1938)

"Svänghjulsaxel N:o 40 (17.02.1938)

"Omkopplingsanordning för hissning och matning å Storebro Ramstensågar med skruvmatning" (13.04.1938)

"Kopplingsaxel till stensåg" N:o 80 (14.04.1938)

"Pendelarm" N:o 18 (03.05.1938)

"Transmissionsaxel" N:o 100 (07.06.1938)

"Länk" N:o 29 (14.07.1938)


"Skiss å mekanisk hissanordning". Odaterad.

"Fotplattor typ BF" och "Förankringar". Odaterad.

Svårläst skiss med specifikationstabeller "... LRS, LRF och LRG". Odaterad.

Svårläst skiss med specifikationstabeller "Lagerunderlägg: Översikt över tillverkade...". Odaterad.

Svårläst skiss med specifikationstabell "... Typ LRG, (DIN 118 B). Odaterad.

"Trefasmotorer med kullager" Skiss och specifikationstabell. Odaterad.
------------------------------------  
J 2 d
Ritningar över råoljemotorer
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1929 -- 1932
Arkivbox
Förvaras i arkivbox, årtalen åtskilda med aktomslag.

RÅOLJEMOTORER, 1929 - 1932

"90 Hkr 2-cyl. Marinmotor, vridb. blad. Typ "SAMSON" ". Storebro Bruksbolag, Storebro. (02.09.1929)


"80/90 Hk 2-cylindrig "SAMSON"-motor, stationär typ. Varvantal 350 per minut". Storebro Bruksaktiebolag (02.04.1930)

"Hk. 2 -cyl. "SAMSON"-Marin-motor med backslag" Ritn N:o 1073. Storebro Bruks A.B. 3 st (05.06.1930)

"70 HK. 2-cyl. "SAMSON"-Marinmotor F. vridbara blad" Ritn N:o 1091. Storebro Bruks AB (20.08.1930)

"Transportabel "FIX"-motor". Storebro Bruks A.B (26.08.1930)"Transportabel 2-cyl. Motor". Ritn N:o 1092. (27.03.1931)

"Stationär Sammanställning F FIX-M". Ritn N:o 1093 (27.03.1931)

"25-HP Stationär "FIX"-Motor" Ritn N:o 1086 (04.02.1931)

"30-HP Stationär "FIX"-Motor" Ritn N:o 1086(04.02.1931)

"Sammanställningsritning för bränsle- o. vattenpump" Ritn N:o 1089. (14.02.1931)


"Tabell över Storebros, Beijers o. Målillas liggande motorers huvuddimensioner" (19.02.1932)

"30 Hk stationär råoljemotor, varvantal 375/ min" Storebro Bruks AB. Ritn N:o 1085 (12.04.1932)

"Hk. Stat. 1-cyl. råoljemotor med tunga svänghjul" Ritn N:o 4252 (18.04.1932)

"Hk. Stat. 1-cyl. råoljemotor med tunga svänghjul" Ritn N:o 4252 (18.04.1932)

"50 Hk. Stat. 1-cyl. råoljemotor med tunga svänghjul" Ritn N:o 4252 (18.04.1932)

"90/100 Hk. Stationär råoljemotor, typ "SAMSON", varvantal 350/375 pr. min". Ritn N:o 4265 (02.06.1932)

Ritn N:o 4268. Omärkt. Tyska anteckningar (06.06.1932)

Ritn N:o 4269. Omärkt. Tyska anteckningar. (06.06.1932)

"20 till 40 Hk. 1-cyl Stationära "SAMSON"-råoljemotorer" Ritn N:o 4272 (02.09.1932)

"20 till 40 Hk. 1-cyl Stationära "SAMSON"-råoljemotorer" Ritn N:o 4272 (02.09.1932)

"45 Hk. Stationär "SAMSON"-råoljemotor. Varvantal = 375 pr min" Ritn N:o 4273 (03.09.1932)

"45 Hk. Stationär "SAMSON"-råoljemotor. Varvantal=375 pr min" Ritn N:o 4273 (03.09.1932)

"Motorinstallationer för SAMSON Råoljemotorer". Storebro Bruks AB. Ritn N:o 4277 (22.09.1932)


"Eureka". Skiss. Omärkt och odaterad.

"Skiss på sågverksanläggning avsedd för drift med 30 Hk "FIX"-Råoljemotor". Storebro Bruks A/B. Odaterad.

Ritn N:o 1039. Med specifikation. Omärkt och odaterad.

Ritn N:o 1059-B. Med specifikation. Omärkt och odaterad.

Ritn N:o 572-B. Storebro Bruks-Bolag. Med specifikation. Odaterad.

Ritn N:o 1082. Omärkt och odaterad.

Ritning. omärkt och odaterad.

Ritn N:o 1082. Med specifikation. Odaterad.

Ritn N:o 1082. Med specifikation. Odaterad.

Ritning. Omärkt och odaterad.

"Skiss på sågverksanläggning avsedd för drift med 30 Hk "FIX"-Råoljemotor". Storebro Bruks A/B. Odaterad.

"Skiss på sågverksanläggning avsedd för drift med 30 Hk "FIX"-Råoljemotor". Storebro Bruks A/B. Odaterad.

Ritn N:o 2051. Stor. Omärkt och odaterad.

"Pris-Lista över motordelar till EUREKA MINOR" N:o, benämning och specifikation. Sidor numrerade t o m 10. Odaterade.

Ritn N:o 1061. Med specifikation. Omärkt och odaterad. 11 st.

Ritn N:o 963. Med specifikation. Omärkt och odaterad. 3 st.

"Particulars of stationary horizontal engines type E.U.V." Ritn N:o 974. Med specifikation. På engelska. Odaterad.

Ritn N:o 1081. Med specifikation. Omärkt och odaterad. 9 st.

Ritn N:o 1082. Med specifikation. Omärkt och odaterad. 2 st.

Ritn N:o 1084. Med specifikation. Omärkt och odaterad. 2 st.

Ritning. Omärkt och odaterad.

Ritning. Omärkt och odaterad.

Ritning. Omärkt och odaterad.

Ritning. Omärkt och odaterad (1073 på baksidan)

Ritning "Fig 1" och "Fig 2". Omärkt och odaterad. 2 st.

Ritning. Signerad E. S. Schambertz. Medföljande brev med patentanspråk. Omärkt och odaterad.

"25 Hkr "EUREKA"-Motor varvantal=400 pr min" Ritn N:o 1059-25. Storebro Bruks-Bolag. Odaterad. 12 st.
-------------------------  
2
1912 -- 1949
Stort pappaerspaket. Originalritningar över råoljemotorer, 15 st rullar. Olika storlekar. 1 st Beijers. (1912 - 1949)  
3
1914 -- 1948
Bunt
Stort papperspaket. Bunt med diverse ritningar över råoljemotorer. (1914-1948)  
J 3
Dammkartor
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Dammkartor i storformat, förvaras i mapp "Storebro Damm". 11 blad, 3 st av varje.


"Storebro Damm, Detaljplan av området vid dammen" Blad 1. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Ritningar över damm och luckor" Blad 2. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Planritning över Stångån uppströms Storebro Damm" Blad 3. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Planritning över Stångån uppströms Storebro damm" Blad 4. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Planritning över Stångån uppströms Storebro damm" Blad 5. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Planritning över Stångån uppströms Storebro damm" Blad 6. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Planritning över Stångån uppströms Storebro damm" Blad 7. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Ritningar över broar över Stångån uppströms Storebro damm" Blad 8. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Sektionsritningar över Stångån uppströms Ågölsbron" Blad 9. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Sektionsritningar över Stångån uppströms Ågölsbron" Blad 10. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm, Sektionsritningar över Stångån uppströms Ågölsbron" Blad 11. 3 st (20.01.1925)

"Storebro Damm" Enklare karta ritad med blyerts. (Juli 1964)  
Ö
Övrigt
 
Ö 1
Publikationer från Jernkontoret, Geologiska föreningen i Stockholm m.m.
 

Dokument Nr 426-434 förvaras separat i kartonger i arkivet.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1817 -- 1905
Arkivbox
426 Publikationer från Jernkontoret:

Betänkande med förslag till Reglemente för Jern-Kontoret.
1875 Till Herrar Fullmäktige i Jern-Kontoret, förslag till Reglemente.
1868 Protokoll från Bruks-Socitetens Allmänna Ordinarie Sammankomst.
1880 Protokoll från Bruks-Socitetens Allmänna Ordinarie Sammankomst.
1905 Protokoll från Bruks-Socitetens Allmänna Ordinarie Sammankomst.
1911 Protokoll från Bruks-Socitetens Allmänna Ordinarie Sammankomst.
1889 Utdrag af Bergslagens Deputerades utlåtande till Bruks-Sociteten
1859 Lös innehållsförteckning samt tillkännagivande å Originalavhandlingar rörande järnhantering och gruvbrytning.


427 Register till Jernkontorets Annaler:

Årg Häfte
1817-1864 1 2 3 4 5 6
1865-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890  
2
1847 -- 1915
Arkivbox
428 JKA 1847-1859

Jernkontorets Annaler:

Årg Häfte
1847 - 2 samt en lös innehållsförteckning
1848 - 2
1849 -

1850 1(2st) 2- - 5 6
1851 -
1852 -
1853 -
1854 - 2 3
1855 1 2
1856 - - 3 4
1857 1 2(2st) 3 4(2st)
1858 1 2 - - 5 samt Plansch Nr XVI och XVII  
3
1868 -- 1915
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1860 - 2 - 4 5(2st) 6(2st) 7(2st) 8
1861 - 2 3(2st) 4 5(2st) 6
1862 1 2 samt "andra delen" 3 4 - 6
1863 1(2st) 2 3 4 5
1864 1 - 3 4 - - 7  
4
1865 -- 1869
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1865 1 2 - 4 5
1866 1 2 3 4 5 6
1867 1 2 3 4
1868 1 2 3 - 5 6 7
1869 1 2 3 4 5 6  
5
1870 -- 1874
Arkivbox
Jern-Kontorets annaler

Årg Häfte nr

1870 1 2 3 4 5
1871 1 2 3 4 5 6
1872 1 2 3 4 5
1873 1 3 4 5
1874 1(2st) 2 3 4(2st) 5(2st) 6(2st)  
6
1875 -- 1879
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1875 1 2 3 4 5 6
1876 1 2 3 4 5 6
1877 1 2 3 4 5 6
1878 1 2 3 4 5 6
1879 1 2 3 4- - - - 8 9 10  
7
1880 -- 1881
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1880 1+2 4 5 6 7 8 9
1881 1+2(2st) 3(2st) 4(2st) 5(2st) 6(2st) 7(2st) 8(2st)  
8
1882 -- 1885
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1882 1 2 3 4 5 6 7 8
1883 1 2 3 4 5 6 7
1884 1 - - 4 - 6+7
1885 1 2 4 5 6+7  
9
1886 -- 1889
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1886 1 2 3 4 5 6 7 8
1887 1 2 3 4 5 6+7
1888 1 2 3 4 5 6 7
1889 1 2 3 4 5 6 7  
10
1890 -- 1895
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1890 1 2 3 4 5 6
1891 1 2 3 4 5 6 7
1892 1 3 4 5 6
1893 1 2 3 4 5
1894 1 2 3 4 5
1895 1 2  
11
1904 -- 1907
Arkivbox
Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1904 - - - - - - 7 8
1905 1 2 3 4 5+6 7 8
1906 1 2 3 - - - 7
1907 1 2+3 4+5 6 7+8 9  
12
1908 -- 1915
Arkivbox
Jernkontorets Annaler

Årg Häfte nr

1908 2 3+4 7
1909 1 2 3+4+5 6
1910 1 2 3 4+5+6 7

1911 - 2
1912 - 2 3
1913 - - - - - - 7
1914 - - - - - - 7
1915 2  
13
1868 -- 1907
Arkivbox
429 Bihang till Jernkontorets Annaler:

Årg Häfte Nr
1868 1
1904 - - - - - - 7 8 9 10 11 12
1905 1 2 3 4 - - 7 - 9 10 - 12
1906 - 2 3 4 5 6 7 8 9 - 11 12
1907 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 12  
14
1908 -- 1909
Arkivbox
429 Bihang till Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1908 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1909 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
15
1910 -- 1915
Arkivbox
429 Bihang till Jern-Kontorets Annaler

Årg Häfte nr

1910 1 2 3 4 - 6 7 8 9 10 11 12
1911 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1912 -
1913 -
1914 - - - - - - - - - - 11 12
1915 - 2 - - 5 6  
16
1910 -- 1911
Arkivbox
Detta dokument finns i Arkivbox " 430 431 Årg. 1874-1909)

430 Meddelanden från Jernkontoret:

Årg Nummer

1910 9
1911 5 6  
17
1874 -- 1909
Arkivbox
431 Geologiska Föreningens i Stockholm. Förhandlingar:

Årg Nummer
1874 15 16 17 18 19 20 21
1875 22 23 24 25 26 27 28
1876 29 30 (32 med geol. kartor över Utö och Stockholms skärgård (Hittades inte)
1895 163
1908 254
1909 260 261 262 263 264 265  
18
1910 -- 1915
Arkivbox
431 Geologiska Föreningens i Stockholm. Förhandlingar:

1910 267 269 270 273
1911 274 275(2st) 276 277
1914 299 300
1915 302 305

(Blad nr 6, 8, 9 (Hittades inte)  
19
1872 -- 1909
Arkivbox
432 Geologiska Föreningen i Stockholm:

Generalregister till Band I-V, årgång 1872-1881
Generalregister till Band XXII – XXXI, årgång 1900 - 1909


433 Beskrivning till Geologisk Översiktskarta över Mellersta Sveriges Bergslag:

Blad nr 6, 8, 9


434 Bergverks-Lexicon S—Ö
Författare: Sven Rinman
Tryckeri: Johan A. Carlboms Tryckeri Stockholm 1788
Boken förvaras i arkivbox i mappskåpet.  
Ö 2
Övrigt
 
Volym
Tid
Anmärkningar
-
2004
Förklaring av några uttryck inom äldre järnhantering. Pro Memorial sammanställd av Sven-Gunnar Sporback 2004.
Ingår i F1b.  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04