Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
STIFTELSEN GOTTFRID LARSSONGÅRDEN

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/E084/VADBOL/8-1

Arkiv:  STIFTELSEN GOTTFRID LARSSONGÅRDEN

Tidsomfång:  1953 -- 2009

Omfång: 
Hyllmeter: 0
Volymer: 4

Placering:  Depå: VADSTENABOLAGOCHSTIFTELSER

Arkivinstitution: Vadstena kommun

Arkivbildare:  STIFTELSEN GOTTFRID LARSSONGÅRDEN (1954 – )

Indexeringstermer

Företag Stiftelse Vadstena Vadstena kommun

Historik

H I S T O R I K

Vadstena bolag och stiftelser
8 STIFTELSEN GOTTFRID LARSSONGÅRDEN

Genom donation av Karen Sofie Larsson 1953 har Vadstena kommun erhållit Gottfrid Larssongården.

Stiftelsn Gottfrid Larssongården bildades.
1979 öppnades gården för allmänheten och Vadstenaskulptören Gottfrid Larssons många verk kunde börja ställas ut.


Arkivförteckning

A 1
Protokoll
 

Serien i arkivkartonger.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1976 -- 2009
 
C 1
Diarielistor
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1975 -- 1994
Ingår i E 1:1.  
D 1
Donationshandlingar och registreringsbevis
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1953 -- 2006
Kopior av donationsbrev, testamente och gåvobrev 1953,
kopia stiftelseurkund Vadstena museer1989,
registreringsbevis länsstyrelsen 2004, 2006.  
E 1
Korrespondens
 

Serien i arkivkartonger.För åren 1975-1994 är korrespondensen diarieförd.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1975 -- 2009
Häri även C 1.  
F 1
Informationsmaterial
 

Serien i arkivkartonger. Avser Gottfrid Larssongården.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Odaterat
Historik Gottfrid Larsson ingår. Häri även F 2 och Ö 1.  
F 2
Fastighetshandlingar
 

Serien i arkivkartonger. Fastighetshandlingar gällande Gottfrid Larssongården finns även bland korresponden serie E 1.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1993 -- 2007
Ingår i F 1:1.  
Ö 1
Tidningsurklipp gällande Gottfrid Larsson
 

Serien i arkivkartonger.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1979 -- 1989
Ingår i F 1:1.  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04