Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
KONSUL GUSTAF EKLUNDS PORTRÄTTARKIV

Arkivförteckning

F
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
 
Volym
Tid
Anmärkningar
-
1924 -- 1927
Ingår i K 2: 1
Konsul Gustaf Eklunds noteringar rörande porträtt-
arkivets tillväxt 1924-1927.
Fotokopia av artikel i Östergötlands Dagblad 29 oktober 1924 angående föreläsning av Edw. Ringborg om porträttarkivets organisation och betydelse.  
K 1
SMÅ FOTOGRAFIER
 

Serien i kartong
Fotografierna alfabetiskt ordnade efter efternamn i en nummerserie som innefattar både små och stora fotografier.
Flera tillhöriga personer, t.ex. familj eller andra släktingar, kan finnas med insorterade under "huvdpersonens" namn. Ej porträtt innebär att det kan finnas registerkort med födelsedata eller tidningsurklipp om personen men att inget porträttfoto finns.
En och samma person kan förekomma på både små (serie K1) och stora (serie K2) fotografier.
Serien innehåller även tidningsurklipp och anteckningar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Nr. 1-14:

1. Abelin, Gustaf Rudolf (18190517-19030919), general.
Gift 18630725 med Charlotta Emerentia Karolina Zethelius (18410528-19240706).
Son Carl Rudolf Zacharias Abelin (18640530) trädgårdsdirektör, gift 1) 18920917-190805 med Ellen Hilda Signe Maria Scherini (18730302), gift 2) 19090530 med Signe Margareta Kristina Zeidner (18830719)

2. Abelin, Axel Frithiof (1829-1910), godsägare, kapten i Norsholm.
Gift 1874 med Eva Elisabeth Broström (18370512-19250903).

4. Abrahamsson, Ida Sofia, f. Karlsson

6. Abrahamson, Theodor (1836-1887), anställd vid Drag.
Son Carl Theodor Abrahamson (18681109-19180701), färgare, medlem av kyrkorådet, ledamot i taxeringsnämnden.

7. Adamson, August (18460108), godsägare, styrelseledamot Vikbolandets Sparbank och järnväg.

8. Adelswärd, släkten:
Ej porträtt:
Johan Adelswärd (17180520-17850627), gift 17450502 med Katarina Funck (1723-18010411).
Son Eric Göran Adelswärd (17510121-18100215), gift 17740724 med Eva Helena von Fersen (17590305-18070719).
Axel Adelswärd (18280211), gift 18580224 med Augusta Berg.

Foton:
Son Axel Theodor Adelswärd (18601013), gift 19010608 med Anna Louise Dorotée Douglas (18781122).
Dotter Anna Adelswärd.
Dotter Eva Adelswärd (18750419)
Seth Adelswärd (d.1869), gift 1861 med Eva Elisabeth Broström (18370512-19250903) omgift 1874 med Axel Abelin.

9. Adler, Gustaf Wilhelm, postmästare.
Gift med Anna Sofia Engelbrecht

10. Adler, Per Samuel, telefon-disponent.

11. Adlersparre, Georg (18561006), slussinspektör i Mem
Gift med Maria Wolff (18610430)

12. Adlerz, Johan Elis (18160504-18810918), kyrkoherde i Kuddby

14. Afzelius, Carl (18470725), disponent på Brûcks  
2
Nr. 15 - 28:

15. Afzelius, Pauline, f. Geber, dotter till vinhandlaren Julius Geber

16. Agerholtz, Carl Axel (d.1896), kassör vid Motala verkstad

17. Ahlberg, A. (1875), stationsinspektor i Fiskeby

18. Ahlberg, Albert (18380817-1924), teaterdirektör
Gift 18710314 med Eva Söderberg (18460424-19100827)

19. Ahlberg, Anna (1863-19230709), maka till överläraren Helmer Ahlberg

20. Ahlberg, Axel (18740426-1926), rektor vid Norrköpings högre allmänna läroverk.
Dotter fröken Ahlberg.

21. Ahlberg, Johan August (1821-1905), kyrkoherde i Drothem.
Gift med Aurora Sjögren (1828-1908)
Son Bror Ahlberg (18580701-19270508), kontorschef på De Förenade Yllefabrikerna, vice brandchef.
Son Christer Ahlberg (1860-1881)
Son Ivar Ahlberg (1868-19251014), grosshandlare
Dotter Gerda Ahlberg (1870-1922)

22. Ahlbom, Carl Anton (1855-1908), kapten i V.V.C i Motala

23. Ahlbom, Ernst J. A. (18720620), linjedirektör

24. Ahlbom, Johan Ludvig (18250931), perukmakare

25. Ahlbom, Oskar, klädesfabrikör

26. Ahlbrandt, Adolf, godsägare
Gift med Kerstin Rääf
Brosdotterr Alice Ahlbrandt

27. Ahlin, Elsa, Lenningska sjukhemmet

28. Ahlström, Beata Christina (1802-1867) f. Wahlenberg, gift med handlaren Ahlström, fadern borgmästare i Åmål
Son Bernhard Ahlström (1838-1894), ogift
Son Axel Alfred Ahlström (1833-1884), gift 1859 med Anna Ulrika Malmgren (1838-1886)
Sonson Axel Gustaf Ahlström (18600831), rektor
Sonson Carl Ahlström (18641203) bankdirektör, gift 1890 med Maria Hård af Segerstad (18710714)
Sonsondotter Maria Elisabeth Ahlström (1891)
Sonsonson Carl Gustaf Ahlström (1892)  
3
Nr. 30 - 43:

30. Ahlström, Nils

31. Ahlström, Ulrik Johan (18251026-1917), häradshövding
Gift 1889 med Rosa Hertzman (1844-1919)
Dotter Gerda Ahlström, gift med tandläkare Erik Esping

32. Ahnström, Carl Anders Georg (1839-19041113), överste
Gift med Sophie Taube (18430514)

33. Ahnström, Otto Carl (18710717-19190228), kapten, gift 18991025 med Augusta Taube (1873)

34. Ahren, Birger A-son, ingenjör

35. Aken von, Carolina (1802-1878), f. Norstedt, gift 1823 med Fredrik Ulrik von Aken (1781-1848), grosshandlare
Son Frans Gustaf von Aken (1824-1863), brukspatron på Högsjö, gift 1852 med Ebba Charlotta Carolina Lagerquist (1828-1889)

36. Akrell, Fredrik August (1815-1885), överstelöjtnant
Gift 1846 med Henriette Louise Ljunglöf (1822-1903)
Dotter Agnes Akrell (1849-1910)
Dotter Ida Akrell

37. Akrell, general

38. Alberg, Albert (18380817-19240218), teaterdirektör
Gift 18710314 med Eva Albertina Söderberg (18460424-19100827)

39. Alderin, Frans Laurentius, vinhandlare

40. Alderin, O. W., anställd vid Drag

41. Alfvén, Johannes (18780112), läkare (porträtt se serie K2:1, nr. 41)
Gift med Anna-Klara Romanus-Alfvén, läkare
Dotter Anne-Marie Alfvén-Eriksson (19130508), barnbibliotekarie

42. Allard, Carl Fredrik (18630717), möbelarkitekt

43. Allard, E. G:son, chef för Östergötlands Dagblads kontor i Linköping  
4
Nr. 44 - 62:

44. Allard, Fredrik Gerhard (18371231), kyrkoherde
Son Fredrik Martin Allard (18750507) kyrkoherde

45. Allberg, Theodor (18790612), grosshandlare
Gift 19110405 med Elsa Eklund (18850507)
Son Gösta Allberg (19120216)
Son Lennart Allberg (19150318)
Dotter Britta Allberg (19170818)

46. Almén, Anna (18750703), f. de Trier. Under 20 år föreståndarinna för Sällskapet Myrornas Barnhem n:r 1, Göteborg

48. Almgren, G., fabrikör
Gift med fru Almgren

49. Almgren, Solveig (19200505), bibliotekarie

50. Almqvist, syskon: Alice, Harriet, Karl-Magnus, Ruth

51. Almqvist, K. J. (18621130), distriktsveterinär i Finspång

52. Almqvist, Seth (18200531-18910925), läkare

53. Almstedt, Annelie, fröken

54. Alvin, Anders Reinhold (18471204-1928), kyrkoherde, kontraktsprost i Hägerstad
Gift 1879 med Rosa Oskara Santheson (1852)

56. Ambrosius, Alfred (1829-1902), juvelerare i Stockholm
Gift med Emelie Mathilda Rossan
Son Gustaf Ambrosius, juvelerare i Stockholm
Son Olof Ambrosius

57. Aminoff, Gustaf Edvard Albin (1855-1880-talet), apotekare

58. Amnell, Isak Petter Alfred (18370501-19131229), komminister
Gift 18680811 med Alma Augusta Kristina Wavrinsky (18441027-19170305)

59. Ancker, Bertha (18540411-1924), f. von Sydow, änka efter bankdirektören Ernst Georg Ancker

60. Ander, Albert, kamrer i Skandinaviska Kredit Aktiebolaget

61. Anderberg, Helge Martin (18720620-19241216), boktryckare

62. Andersdotter, Maria, trotjänarinna hos fabrikör Gustaf Lundgren  
5
Nr. 63 - 92:

63. Andersén, Axel (18490624-19000105), grosshandlare
Yngre bror Ludvig Andersén (d.1896), grosshandlare, firma Axel Andersén & C:o

64. Andersén, B. K. (1884-19230410), ingenjör, disponent

65. Andersson, litograf, anställd vid Anderssons Litografiska Aktiebolag, med familj

66. Andersson, direktör för biografen Odeon

67. Andersson, f.d. drinkare

68. Andersson, lantbrukare i Östra Husby med fru

69. Andersson med fru

70. Andersson med fru

71. Andersson, stadsbetjänt

72. Andersson, fru, f. Galetsky, gift med kyrkoherde Andersson

74. Andersson, A. J. (18400122), godsägare i Ödeshög

75. Andersson, A. S. (1870-1940), anställd vid Drag

76. Andersson, A. T. (1875-1945), anställd vid Drag

77. Andersson, Ad., byggmästare, Björkliden

78. Andersson, Alb., kommunalordförande i Grimsum

79. Andersson, Albertina, hushållsmamsell hos Ludvig och Karin Ringborg

80. Andersson, Alfred (18330408), manufakturshandlare

82. Andersson, Anders (18380808), folkskollärare, organist

84. Andersson, Anders (18160712-19050130), trotjänare 1845-1905 hos Ringborgska hemmet
Gift 18461101 med Hanna Sköld (18220228-19011027)

85. Anderson, Anders Magnus (18420625-19130211), innehavare Husgerådsmagasinet
Gift med Vanna Regina Åhgren (18470807-19170317)
Son Tor Gunnar Arndtz (18821012), anställd hos AB P. Janson C:o
Son Knut Henning Arndtz (18850125), kapten
Son Eskil Magnus Arndtz (18860410), kontorist
Dotter Thyra Elisabeth Arndtz (18920327) fröken

86. Andersson, Anna

87. Andersson, Anna Britta (18240109-19250118)

88. Andersson, Aron, chef för Aug. Anderssons Bageri

89. Andersson, Axel, bokhandlare
Gift med Anna Andersson

90. Andersson, Axel Malkus (18650328), tullkontrollör

92. Andersson, C. A. (1861), anställd vid Drag  
6
Nr. 93 - 115:

93. Andersson, Carl Anders (1853-19260903), byggmästare
Gift med Mathilda Andersson

94. Andersson, Carl Fredrik, bryggare, brevbärare
Gift med Clara Elisabeth Larsson

95. Andersson, Carl Johan (18400219-19050912), byggmästare
Gift med Mathilda Christina Pettersson

96. Andersson, Carl Ludvig (1840-1916), bryggare, disponent för Anderssons Bryggeri Aktiebolag

97. Andersson, Carl Mathias (1886), exekutions-vaktmästare

98. Andersson, Carl Petter, klädesfabrikör, firma L. Axberg C:o
Gift med Anna Christina Björling

100. Andersson, David Emanuel (1888), källarmästare på Restaurant Nordstjernan
Fyra döttrar

101. Andersson, E. (1857?), bankkamrer i Örebro
Gift med Hedvig Hellman (1862), dotter till fabrikör J. P. Hellman

102. Andersson, E. J., lantbrukare i Lund

103. Andersson, Edward Alfred (d.1918), donator

104. Andersson, Einar, chef för Dahlqvists Plåtslageri, Mek. Verkstad

105. Andersson, Emanuel, handskmakare
Gift med Augusta Wilhelmina Thålin

106. Andersson, Emelie, stadsfullmäktigekandidat 1926

108. Andersson, Erik

109. Andersson, Erik Hjalmar Andreas (18630714), ullsorterare vid Drag

110. Andersson, Ernst Viktor (d.19080120), klädesfabrikör

111. Andersson, Eskil, landstingsman i Skärblacka

112. Andersson, Folke, spelare i Sleipner

113. Andersson, Frans, handlande

114. Andersson, G. (1827), godsägare av Brunneby

115. Andersson, G. (18400926-19130308), godsägare av Kolstad
Son Gösta Andersson (18770511), godsägare  
7
Nr. 116 - 138:

116. Andersson, G. Alfred, skomakare

117. Andersson, G. Oskar (18650225), tapetseraremästare

118. Andersson, Gottfr., lantbrukare i Gäddestad

119. Andersson, Gottfrid (18650210), landsfiskal i Rejmyra

120. Andersson, Gunnar, bryggeri-disponent
Gift med Elsa Westermark
Dotter Thyra Andersson

121. Andersson, Gustaf (d.1918), grosshandlare
Son Axel Andersson, chef för Handelsaktiebolaget Gustaf Andersson
Son Gustaf W. Andersson, chef för Handelsaktiebolaget Gustaf Andersson

123. Andersson, Hilma

124. Andersson, Hugo (18520813-19250119), kamrer vid Norrköpings fattigvård
Gift med Sofie Borén

125. Andersson, Hulda

126. Andersson, Ida

127. Andersson, Ivar, disponent

128. Andersson, Johan, donator
Gift med Johanna Andersoon

129. Andersson, Johan (17740622-18310624), kyrkoherde, gift 18090622 med Christina Emerentia Löthner (17870926-18460403)

130. Andersson, Johan Alfred (18230331-18910701), gasverksingenjör, disponent

131. Andersson, Johan Alfred, skomakare

132. Andersson, Johan Arthur (1862-1933), körsnär
Gift med Bertha Hellman (1864-19260701)

133. Andersson, Johan August (18230303-18910701), ingenjör

134. Andersson, Johan August (18681014), ullsorterare vid Drag

135. Andersson, Johan R., disponent för Saltängens Snickeri Aktiebolag

136. Andersson, Johan Reijnhold, smed
Gift med Charlotta Andersson

137. Andersson, Johanna, trotjänarinna hos familjen Wockatz

138. Anderson, Josef, specerihandlare  
8
Nr. 139 - 170:

139. Andersson, Kr. (d.19260613), väverska på Holmens Bruk sedan 1865, erhöll medalj

140. Andersson, K. J. (1867-1938), anställd vid Drag

141. Andersson, Karl, riksdagsman, Eliantorp

142. Andersson, Knut, delikatesshandel

143. Andersson, Laura, f. Lundgren, änka efter handlaren Oscar Andersson

144. Andersson, Ludvig (1874-1912), anställd vid Drag

145. Andersson, Marcus, spelare i Sleipner

146. Andersson, Margaretha (1811-1879), innehavare av första Knäckebrödsbageriet/Bråddgatan 26 jungfru, halvsyster till fru Eva Vorbäck

147. Andersson, Nils Peter, skräddare
Gift 1) med Emelie C. Andersson
Gift 2) med Wilhelmina Andersson

148. Anderson, O. (1834-19071231), bruksägare, disponent

149. Andersson, Oskar, spelare i Sleipner

150. Andersson, Oskar Fredrik, smed

151. Andersson, R., spelare i Sleipner

152. Andersson, Robert, ingenjör, bror till fabrikör Viktor Andersson

153. Andersson, Rudolf, direktör vid Spritbolaget

154. Andersson, Ruth, kassörska på Folkbanken

155. Andersson, Sofia

156. Andersson, Sven med fru

157. Andersson, Sven, smed
Gift med Sofia Carlsdotter

158. Andersson, Sven A. (1889), direktör, chef för Norrköpings kommunala affärsverk

159. Andersson, Thea, gift med musikern Isak Andersson

160. Andersson, W. (18490806-19140327), arrendator, Bråborgs Kungsgård

161. Andersson, Walter

162. Andersson, Wilhelm (18790122-19270319), bokhandlare
Gift med Lotten Stiernström

163. Anderzén, Emilia

164. Anderzén, Otto (1837-1889)

165. Anderzén, Otto Theodor (1865-1919)

166. Andrae, Anders, komminister i Rönö

167. André, Maria (18630702), Ringstad gård, f. Anjou

168. Anjou, Arvid, ägare av Sörby gård vid Fiskeby

169. Anjou, Harald, donator

170. Anjou, Ida, lärarinna, gift Ahlstrand  
9
Nr. 171 - 181:

171. Anjou, Lars Anton (1803-1884), biskop i Visby
Gift 1842 med E. Carolina Augusta Hagberg (1813-1842), han var kusin till prosten Nils Jacob Anjou

172. Anjou, Nils Jacob (17810519-18510324), kyrkoherde i S:t Olai
Gift 1809 med Anna Margaretha Öberg (17860810-18671016)
Dotter Mina Anna Wilhelmina Anjou (18260115-19080129), gift 18470618 med klädesfabrikören Gustaf Wilhelm Lundgren (1812-1874)
Dotter Margareta Augusta Anjou (18190711-1902), gift 18520524 med magister Carl August Juringius (18140321-18541206)
Son Philip Anjou (1804-1887), hovpredikant, gift med Charlotta Almstedt
Sondotter Anna Anjou
Sonson Gustaf Anjou
Son Christoffer Ludvig Anjou (18210802-18961208), rektor, gift 18560626 med Charlotta Carolina Mathilda Elgerus (1816-1882)
Adoptivdotter Ebba
Son Carl Theodor Anjou (18231214-18830820), läkare, gift med Maria Molin
Sonson Christoffer Erik Anjou (18771127) major
Son Jacob Edvard Anjou (18280817-18791208), häradsskrivare, gift 1869 med Gustafva Göstring (1836)
Sondotter Hildur Maria Lovisa Anjou

173. Anjou, Nils Nicke Johan (18130424-18730408), rådman

174. Apelbom, järnvägstjänsteman

175. Appelblad, Carl Erik, tjänsteman för Sockerbruket Gripen

176. Appelqvist, E. W., köpman, med fru och fyra barn
Dotter Maj Appelqvist

177. Appelqvist, Karl Emil (18671011), ingenjör vid Drag
Son Olle Appelqvist, musiker

178. Appelqvist, Karl Theodor (18410808-19160219), kyrkoherde i S:t Johannes

179. Appelskog, B., spelare i Sleipner

180. Appeltofft, E. F. (18630923-1942), grosshandlare, konsul
Gift 1: Lisen Gernandt (18620513-19250110) (ej porträtt)
Gift 2: Gun Hogmer-Frykberg (18931104)

181. Arbin, Wilhelm (18560406), fängelsepredikant, pastor
Gift 18900529 med Agda Emelie Holmberg (18640418)  
10
Nr. 182 - 197:

182. Arbin von, Augusta, f. Jegerhjelm

183. Arbin von, Axel (1853-1906), överste

184. Arbin von, Axel Melcher (18241008-19091130), kammarherre
Gift 1) Marie-Louise Ramsay (1829-18800715)
Gift 2) Amy Bring (18540503)
Dotter Charlotta von Arbin (18570826)
Dotter Lisen von Arbin (18621128)

185. Arbin von, Henning (1861-1897), kapten

186. Arbin von, Henrietta (1852-1880), fröken

187. Arbin von, Otto (1859-1889), kapten

188. Arén, syskon, tre bröder:
Emanuel, överläkare
Johannes med fru Hanna
Nathanael, missionär

189. Arentzen, fru, med dotter, moder och mormoder.
Gift med barberaren C. E. Lundgren (ej porträtt)

190. Arkusiander, Samuel Edvard (18310829-18770404), lärare

191. Arnberg, fru

192. Arnberg, Jean Adolf (1803-1875), fabrikör
Gift 1829 med Sofie Luth (1804-1847)
Son Carl Ulrik Arnberg (18370507-18890508), gift 18640819 med Anna Amalia Hoffstedt (18440910-1920)

193. Arnberg, Walter Johan, docent

194. Arndt, Herman (1882), fotograf, innehavare Atelier Elektra
Gift med Doris Håkansson

195. Arnell, Axel Fredrik (18550916-19251116), kyrkoherde i Östra Husby
Gift 1881 med Mathilda Tillberg (1859)

196. Arnman, P. A. (1844-19230410), kyrkoherde i Söderköping

197. Arnold von, Otto (18650611-19260713), godsägare, Lugnbo i Västra Husby, styrelseledamot i Saltängens Snickeri Aktiebolag, gift med Ulla Mörner  
11
Nr. 198 - 204:

198. Arosenius, släkten
Johan Arosenius (17690405-18481210), grundade 1791 firman L. J.Söderberg & Arosenius
Gift 17960301 med Christina Louise Widmark (17771113-18250327) som födde 15 barn, varav 5 gånger tvillingar
Son Johan Ludvig Arosenius (17961129-18320218), gifte 18240810 med Laurette Acharius (18000211-18880105)
Sonson Lars Johan Arosenius (18250625-18841124), gift 18500502 med Agnes Maria Söderberg (18300311-18700905)
Sonsonson Johannes Arosenius (1853-1908), bokhållare, ogift
Son Per Conrad Arosenius (17981214-18570715), prost, gift 1829 med Maria Charlotte Wellenius (1806-1866)
Son Abraham Arosenius (18050227-18390202), gift 18300416 med Fredrika Amalia Westerberg (18110312-18440325)
Bror Carl Fredrik Arosenius (17780421-18390417), gift 18080624 med Margarethe Louise Neikter (17890420-18630924)
Brorson Jacob Fredrik Neikter Arosenius (18090711-18901217), överstelöjtnant, gift 18611029 med Augusta Sofia Dahlberg (18410305-18820307)
Brorsdotter Hedda Arosenius (18121218-19020428), gift 1849 med sin kusin Johan Abraham Arosenius
Brorsdotterdotter Carin Arosenius (18510729), skulptris, ogift
Sonson Ludvig Arosenius (18300620-19040906), grosshandlare

199. Arpi, J. C. E. (1855-19190222), kronofogde i Motala
Gift med Helga Sehnbert

200. Arrhussiander, Samuel Edvard (1831-18770404), lärare vid Norrköpings Lyceum, senare kyrkoherde på Gotland

201. Arthur, Theodor (1851-19101104), disponent för Makaronifabriken i Åby. Dödsannons klistrat på kort

202. Arsell, Carl Gustaf (18820514), assessor, gift med Ulla Branner (18961125)

203. Arvidsson, Dan, direktör

204. Arvidsson, Jenny  
12
Nr. 205 - 212:

205. Asker, Carl Fredrik (1809-18700603), apotekare, gift 18461125 med Sofia Carolina Härnström (1828-1890)
Son Carl Fredrik Asker (18570514), kapten, gift 1) 18821026 med Ellen Cronstedt (1861-1909), gift 2) 19110121 med Elin Palmstierna (1872)
Sonson Clas August Asker (18831009-19190316), generalkonsul i Moskva, gift 19111009 med Brita May Bernström (18910525)

206. Asker, Gertrud (18500103), dotter till folkskoleläraren Claes Abraham Asker i Östra Stenby

207. Asklund, Carl Fredrik (18161207-18910418)

208. Asklund, Ernst Georg (18460322), tobaksfabrikör i Linköping
Gift med Elin Lönnberg från Ringstad

209. Asklund, Johan Henrik (18210124-18780623), handlande
Son John Asklund, lantbrukare, senare kamrer vid Norrköpings Vattenledningskontor
Dotter Maria Asklund, gift med apotekaren Eriksson

210. Asklund, Seth (18940709), kyrkoherde i Kimstad

211. Asklöf, Adina Charlotta, f. Spaak
Gift med fabrikören Isaac Jonas Asklöf
Son Isaac Asklöf (18450306-19230508) fil.dr.

212. Asklöf, Nils Mårten (1781-1853), gift med Charlotta Åhmansson (1797)
Son Carl Abraham Asklöf (18191230-1904), vinhandlande, gift 18531229 med Agnes Ulrika Sandberg (18350927)
Sonson Mårten Asklöf (1854), agent
Sondotter Lotten Asklöf
Son Otto Wilhelm Asklöf (1823), byggmästare i Vimmerby
Brorsonsdotter Adine Dinny Asklöf (1855-1910), gift 1877 med fabrikören Robert Uggla (1845-1914)  
13
Nr. 213 - 227:

213. Asp, Fredrik (18400913), fabrikör
Son Carl Fredrik Asp (18710824)
Son Ernst Wilhelm Asp (18730321)
Dotter Hedvig Asp

214. Aspan, Otto, komminister i Kvillinge

215. Aspegren, Carl Magnus, f.d. stadsfiskal

216. Aspegren, Ture Harald (1886), komminister i Norrköpings norra församling

217. Aspling, Samuel Herman Marcus (18221126-19101220), rektor vid Norrköpings högre allmänna läroverk
Gift 18510529 med Eva Sofia Odalinda Eriksson (18260301)
Son Herman Gustaf Samuel Aspling (18560914), lantmätare i Askersund

218. Asplund, fröken

219. Asplund, Georg (1848-19170826), läroverksadjunkt i Karlstad

220. Asplund, Lars Wilhelm (1821-1911), revisor
Gift med Sofia Magda Sundqvist (1821-1895)
Son John Wilhelm Asplund (18560406), rektor, gift 1890 med Emilia Carolina Hesse (1858)
Sondotter Ruth Asplund (1891)

221. Asplund, Nils Daniel (18491211-19201125), sjöman (waterclerk) hos H. Unér 1875-1906
Gift med Anna Christina Andersson (18471224-19231228)

222. Asplund, Per Didrik Leopold (18530917), student i Norrköping 1873

223. Asproth, Hugo, tandläkare

224. Assmundsson, Jacob Magnus Viktor (18470502), revisor i Marinförvaltningen
Gift med Hedvig Stylin

225. Atterbom, Per Daniel Anders (17900119-18550721), gift 1826 med Ebba af Ekenstam

226. Aubourne, Emma (18530623), dotter till lantmätaren Ljunggren och Amelie Forssell, gift 1) med ingenjör Axel Jungmarker, gift 2) med translator Aubourne

227. Augustinsson, Carl August, prost i Kvillinge (ej porträtt), gift med Elisabeth Kullberg
Son Carl Augustinsson (18471211-19140403), major, gift med Lisa Gotha
Son Johan Ernst Augustinsson (18500625-19250326), läkare, gift 1885 med Maria Leijonancker (18640514-19260724)
Son Lage Augustinsson (18570425-19260315), v. häradshövding, advokat  
14
Nr. 228 - 250:

228. Aulin, Olof Henrik Bernhard (1834-19170711), jordbruksinspektor i Norrköping 1891-1911,gift med Tornborg
Son Berndt Aulin, redaktör i Stockholm
Son Carl Olof Aulin (1864-19250512), registrator i kommunikationsdepartementet i Stockholm
Son John Aulin (18660311) chef för Norrköpings Bryggerier, gift med Alma Wiegandt (18720606)

229. Aurelius, Erik (18740512), professor, biskop

230. Aurin, Johan August (18430204-19111007), läroverksadjunkt, gift 1882 med Hedvig Erika Söderström

231. Avellan, Eva Sofia Odalinda, f. Erkisson, gift med amiralen Theodor Avellan

232. Axberg, Carl Erik (18620321), kyrkoherde i Normlösa

233. Axell, Axel Edvard N. (18550907), distriktsveterinär i Ödeshög

234. Axelsson, Erik Elieser, vågmästare, gift med Fredrika Eleonora Lithander (ej porträtt)
Son Alfred Emanuel Axelsson (1857-1901), ingenjör
Son Carl Leonard Axelsson (1855-1875)
Son Johan Emil Axelsson (18520310-19081118), redaktionssekreterare på Norrköpings tidningar
Son Wilhelm Axelsson

235. Axelson von, Adamina (18390107), f. Taube, gift med major Fritz Gustaf Otto Emil von Axelson (d.1894)

236. Backan, fröken, med kusin

237. Bager, Bertel (18900408), läkare

238. Bager-Sjögren, Johan Lars (18660220), folkskoleinspektör, gift 1914 med Hildegard von Schilling

239. Bagge, sjökapten

240. Bagge, spinnmästare

241. Bagge, Emil (18800209), student i Norrköping 1873

242. Bagge, Ivar Samuel (1842-1904), anställd vid Bergsbro, senare agent, gift 1872 med Augusta Westermark (1845)

243. Bagge, Olof, trävaruexportör, firma Olof Bagge C:o

244. Bagge, Waldemar, chef för Thorshags Bomullsspinneri

245. Banér, Johan Gustaf Eskil (18080503-18890224), godsägare, friherre
Gift med Hedvig Augusta Carolina Sederholm (18090825)
Son Gustaf Banér (1833-19190221), friherre, kapten godsägare Åhs
Sonson E. J. H. Banér (18641205), friherre, överste

246. Bard, med fru

247. Barlach, Agnes (1862-19240606), f. Isberg, gift med grosshandlaren Rudolf Barlach

248. Baumbach, Viktor Nathanael (18450318-19260801), apotekare
Gift med Anna Nyborg

249. Barringer, Lars, skådespelare, tillsammans med Kim Procopé, Bengt Gillberg och Sven Wollter

250. Beatly, ingenjör, byggt gasverket i Norrköping  
15
Nr. 251 - 265:

251. Bechfelt, Carl Henning (18700904), teckningslärare på Norrköpings högre allmänna läroverk 1905

252. Becker, Agathon

253. Beckman, Elof Wilhelm (1820-1891), snickerimästare
Son Axel Wilhelm Beckman (18520720), direktör för Axel Beckmans snickerier, rådman, gift 1883 med Augusta Grundt (1860)
Sonson Nils Beckman (1886) ingenjör
Son Elof Beckman (1859-1921), ingenjör
Brorson Leonard Beckman (18390516-1898), rådman, gift 1878 med sin kusin Agnes Carolina Beckman
Brorsonson Bengt Beckman (18810524), docent i Uppsala
Brorson Gustaf Beckman (1843-1896) direktör, gift 1877 med Elise Beckman (1853-1925)
Brorsonson Erik Beckman (18791213), kapten, gift 19100214 med Ebba Lagerbielke (18850702)

254. Beckman, Ernst Fredrik (1874), smidesmästare

255. Beckman, Hanna, biträde hos systern Emelie Beckman, som idkade tapisseriaffär, Drottninggatan 19, kv. Pelikan

257. Beckman, Karl Wilhelm (1860-19260827), lektor i Linköping

258. Bedoire, Elis Henrik (1844-1883), ingenjör hos Holmens bruk
Gift 1) 1874 med Charlotta Lotten Wannberg (1847-1880)
Gift 2) 1880 med Wilhelmina Josefin Andersson (1854) (ej porträtt)
Dotter Sigrid Wilhelmina Bedoire

259. Behrman, Walter (19000522), häradshövding 1947-67
Gift med Gunhild Karlström (18980905)

260. Bellander, Emma (18360723-18850228), f. Leopold, gift med kyrkoherden G. J. Bellander i Söderbärke

261. Bendix, Carl L. (18620209), 1:e hovintendent, sekreterare för 20:de Allmänna landtbruksmötet i Norrköping 1906

262. Bendz, Ebba-Hillewid, f. Flach, gift 19260626 med inspektören i Ford Motor Company Stellan Bendz

263. Bengtsson, L. F., gårdsägare
Fru och fyra döttrar (fröknarna)

264. Bensow, Frank (18830311), kapten, major, ingenjör vid Holmens bruk, verkställande ordförande och kassaförvaltare i styrelsen för Norrköpings stadsbibliotek och museum

265. Berg, färgare hos Sebarth  
16
Nr. 267 - 288:

267. Berg, Emma (18550430), f. Hoffman, gift med disponenten S. Th. Berg

268. Berg, Henrik (1869), ingenjör, chef för Arvid Palmgrens Mekaniska Verkstad

269. Bergdahl, T. M., pastor

270. Bergendahl, Carl August (1823-1854), anställd vid Drag

271. Bergenheim, C. J., portvakt, sedan 1868 anställd hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

272. Bergersén, Chr. (1869), disponent för Norrköpings Regnklädesfabrik

273. Bergfelt

274. Bergfelt, fröken

275. Berggren, Magnus Vilhelm (1826-19070501), tullkontrollör vid Norrköpings tullkammare 1874-1893, med fru

276. Berggren, Per Andreas (18440921-19060626), lärare vid Swartziska friskolan 1872-1883 och kyrkoherde i Mjellby, Lunds stift
Gift 18720624 med Fanny Blomberg (18520327), dotter till grosshandlaren Johan Blomberg och Sofie Wåhlberg,
Son Torsten Berggren (18740519) sjökapten

277. Berggren, R., trädgårdsmästare i Kristinelund, ordförande i Norrköpings trädgårdsförening

278. Berghammer, E., verkställande direktör på Östergötlands Dagblad 1922-1925

279. Bergin, K. G. (1844-19150717), telegrafdirektör

280. Bergling, C. G., kassör, med fru och son

281. Berglund, fru

282. Berglund, A. W. (1816-19101104), godsägare, industriidkare i Simonstorp

283. Berglund, Adolf (1858-1910), disponent, stiftare av Aktiebolaget Murstens tegelbruk

284. Berglund, Berndt Peter (1816-1888), målarmästare

285. Berglund, Karl Wilhelm , anställd vid Holmens bruks papperbruk vid Hallsta

286. Berglundh, Adolf, boktryckare

287. Berglöf, E. Anshelm (18670810), justitieråd i Stockholm
Gift med Agnes Steffenburg (18691231), utsedd till den första kvinnliga ledamoten av direktionen över Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet

288. Bergman, Anna, f. Söderman  
17
Nr. 289 - 304:

289. Bergman, Carl Viktor Esaias (1827-1910), bryggare
Gift med Thora Louise Carolina Nordström
Dotter Anna Sofia Cecilia Bergman, ogift
Dotter Louise Bergman (18831004)
Son Bengt Bergman (1858), bryggare
Son Gustaf Bergman (1861-1919), lantbrukare, gift med Emmy Nordström
Son Timar Bergman

290. Bergman, Daniel Fredrik (18240327-1907), klädesfabrikör
Gift 18670509 med Margaretha Wilhelmina Bergenström (18461022)
Son Sven Daniel Bergman (18680406), direktör
Son Erik Daniel Bergman (18691121), författare
Son Wilhelm Daniel Bergman (18820319), ingenjör
Dotter Anna Charlotta Bergman (18790125), gift Nilsson

291. Bergman, Fredrique (18520116), f. Elgérus, änka efter sparbankskamreren Claes Bergman, Örebro

292. Bergman, Johan (18640206), lektor vid Norrköpings högre allmänna läroverk 1895-1908, redaktör vid Östergötlands Dagblad sept.1895-okt.1897
Gift med Kerstin Henriksson (18661202)
Son Gösta Bergman (1894), lektor i Greifswald
Son Sten Bergman, fil.kand., zoolog

293. Bergman, Johan Adolf (1821), handlande
Gift med Anna Lisa Asker (18190105)

294. Bergman, K., förman, sedan 1887 anställd vid Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

295. Bergman, M. K. F., löjtnant, anställd hos Appeltofts

296. Bergman, Nanny Elisabeth, fröken

297. Bergman, Sofia Charlotta (18290403-19250130,), fröken

298. Bergmark, Hjalmar (18650516), juvelerare
Gift med Sigrid Lindman (18570306)

299. Bergner, Birgit (1900-19240707), f. Engelbrektson, dotterdotter till rådman Fredrik Schubert, gift med d:r Erik Bergner, Örebro

300. Bergner, Julius A. G. (18470728), trafikdirektör

301. Bergny (Nyberg), student i Norrköping

302. Bergqvist, Anders Fredrik, färgare

303. Bergquist, Axel Ossian (18711209), stadsläkare i Söderköping
Gift med Nanny Sjögren (18660419)

304. Bergqvist, Carl Johan, skomakare  
18
Nr. 305 - 325:

305. Bergqvist, Gustaf Wilhelm (18511214), kyrkoherde i Vallerstad
Gift med Elisabeth Hagelius

306. Bergqvist, J. O. A. (18620212), läkare vid Borgs Kneippvattenkursanstalt

307. Bergqvist, Oscar Walfrid, innehavare av Blad & Bergqvists velocipedfabrik
Dotter Bergqvist

308. Bergstedt, Carl Hugo Brynolf (18550816-19260620), lektor
Gift 18850105 med Gina Kjellberg

310. Bergsten, Erik (1854-19210616), överlärare

311. Bergsten, Per Wilhelm (18281016-19050612), med.doktor
Gift 1) 1861 med Wendla Julia Emilie Carlson (1840-1869)
Gift 2) 1872 med Octavie Sofia von Koch
Son Hans Bergsten (18730725) överstelöjtnant
Son Nils Adolf Bergsten (18750805) överstelöjtnant
Son Carl Bergsten (18790510-19350422) arkitekt, gift 1905 med Agnes Moberg (1884)
Dotter Viveka Bergsten (1886) sångerska (ej porträtt)

312. Bergstrand, Gottfrid, kopparslagare

313. Bergstrand, Paul (18871011), överläkare på Kolmårssanatoriet

314. Bergström, Albert (18691212), byråföreståndare

316. Bergström, Axel Edvard (18460129), färgare

317. Bergström, C. (18221106), slussinspektör i Borensberg

318. Bergström, David Christian (18581105), stadsråd
Gift med Ingrid Anjou, dotter till doktor Carl Fred. Anjou, son till prosten Nils Jacob Anjou

319. Bergström, Fredrik (1815-1893), bruksägare
Gift med Sofie Brandt (1823-1891)
Dotter Anmelie Bergström

320. Bergström, Johan Jacob (1784-1841116), häradshövding i Södra Möre
Gift 1) med kusin Eva Albertina Bergström (ej porträtt)
Gift 2) 1820 med Hedda Söderberg (17980205-18760704)

321. Bergström, Johan Jacob (17990210-18791229), komminister i Kuddby

322. Bergström, Leopold (1827-1908), kapten, stationsinspektor i Eslöf, gift med friherinnan Fägerskiöld
Dotter Walborg Bergström (18620129), författarinna till Från gångna tider
Dotter Emelie Bergström, målarinna
Dotter Gunhild Bergström gift Sylvan
Dotter Gertrud Bergström
Dotter Ingeborg Bergström

323. Bergström, Märta, fröken

324. Bergström, Olof Christian, färgare

325. Bergström, Sten, järnhandlare  
19
Nr. 326 - 344:

326. Bergström, Sten (18810724)

327. Bergwall, A. V. (1835-19110404), häradsdomare i Kuddby

328. Bergwall, Axel (1845)

329. Bergvall, Axel Konrad (18500602-19170814), politierådman, grundade firman C. L. Svensson & C:o
Gift 1881 med Ida Svensson

330. Bergwall, C. J., förrådsförvaltare, sedan 1877 anställd hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

331. Bergwall, Emelie (18360129)

332. Bergwall, Ernst (1843)

333. Bergwall, Fredrik Anton (1804-1877), brukspatron, klädesfabrikör, gift 1832 med Elisabeth Johanna Lindstedt
Son Fredrik Bergwall (18330703), ägare av Stjärnvik, gift 1897 med Klara Emilia Bergelin (1859)

334. Bergwall, Gunnar

335. Bergvall, Ivar

336. Bergvall, Ludvig

337. Bergvall, Per Axel (18450816), brukspatron

338. Bergwall, Walter (18661027), underläkare vid Borgs Kneippvattenkuranstalt

339. Berndt, skådespelare

340. Bersell, Lotta

342. Berzelius, kronofogde i Östra Husby
Gift med fröken Du Rietz
Son Adolf Berzelius (18380516), jägmästare
Dotter Emelie Berzelius
Dotter Hilma Berzelius

343. Beskow, Ejnar, bankdirektör vid Norrköpings Enskilda Bank, gift med Maja Andersson

344. Bianchini, Bianca (19050609-19840521), stadsbibliotekarie i Norrköping 1955-1971, här tillsammans med Per Nord.  
20
Nr. 345 - 358:

345. Biander, Carl Olof (1807-1852), fabrikör

346. Billgren, Karl Hugo (18870714-19510820), leg.läkare

347. Billgren, Pontus (18570930), överlärare

348. Billing, Carl, chef för Norrköpings pantbank, med fru och 4 barn

349. Billing, Carl Christian (18120426-18870415), fabrikör, gift med Sofia Aurora Ekelund
Son Axel Otto Christian Billing (18510823-19080202), tidningsman i Stockholm

350. Billing, John Christian Leonard (18400518-19090111), civilingenjör
Son Erik Ivar Billing (18730812), byrådirektör i Stockholm

351. Billing, Wilhelmina (18280130-19021117), f. Hallström, gift med tulluppsyningsman på Dalarö

352. Belfrage, Åke, direktör för Sandö Dals sågverk
Gift 1895 med Laura Billing (1860), dotter till Wilhelmina Billing f. Hallström

353. Billsten, Carl August (1817-1873), possesionat, lantbrukare
Gift med fröken Hjorton
Son Thure Billsten (18540206-19261002), grundade Svea chokladfabrik, gift med Emma Wiechel

354. Billström, Jonas (18830105), adjunkt i Norrköping 1920

355. Bjerke, Karl Robert (18630212-1927), en tid ögonläkare i Norrköping

356. Bjurman, Abraham (18150514-18751028), stadslöjtnant, befälhavare för stadsvakten

357. Björk, redaktör för Norrköpings tidningar 1864

358. Björck, Carl Otto (18450128-19030805), med.doktor
Gift 1890 med Alma Andersson, f. Pettersson (d.1920)  
21
Nr. 359 - 371:

359. Björkbom, Thure H. (18500301), infomator, senare stadsläkare i Piteå, gift 1879 med Hilma Hammarberg

360. Björkgren, Sven Johan, manufaktor, handlande

361. Björklund, Johan Abraham (18440628), redaktör i Stockholm
Gift 1) 18741229 med Elin Augusta Rundstedt (18450514-18770216)
Gift 2) 18780824 med Hedvig Dorothea Rundstedt (18401204-19270506)
Båda döttrar till klädesfabrikören Samuel Rundstedt och hans maka, född Arosenius

362. Björklund, Otto (1860), fotograf

363. Björkman, löjtnant (porträtt se serie K2:1, nr. 363)
Gift med Märtha Lokrantz

364. Björkman, Alexis (18531215), redaktör

365. Björkman, Anders Fredrik, bokhandlare, Collins bokhandel (1816 07 19 - 1900 05 25). Hustru: Anna Margareta Hultström (1816 - 1907)

366. Björkman, Carl August (18660530), konsul, cigarr- och snusfabrikör i Norrköping

367. Björkman, Erik August, kyrkoherde i Gillberga
Gift med Sigrid Segerbrand
Dotter Sigrid Elsa Elisabeth Björkman (18790407)
Son Erik Gustaf Ivar Björkman (18841130), riksbankstjänsteman i Stockholm

368. Björkman, Gustaf Adolf (18710617-19410912), borgmästare i Norrköping
Gift 19000224 med Fanny Claeson (18760820)

369. Björkman, Karl Gustaf (18510815), stationsskrivare, gift 1871 med Haglund

370. Björkman, Thorsten (18811101) telegrafkontrollör
Gift med Vera Johansson (18850311)
Son Erik Björkman (19120420)
Dotter Karin Björkman (19150831)

371. Björkne, Evert, anställd vid Drag  
22
Nr. 372 - 386:

372. Björkqvist, Carl Edvard (18451214-18940430), godsägare

373. Björkqvist, Johan Fredrik (1828-1908), klädeshandlare

374. Björkroth, Gustaf (18600616-19250723), direktör i Stockholm, först anställd vid Lithografiska aktiebolaget i Norrköping

375. Björling, Carl (1824-1905), bokförare
Gift med Anna Lindholm (1821-1892)

376. Björling, Ernst Julius (18580422-19261014), brevbärare, sångare, dirigent, gift med Hanna Björling

377. Björling, Frans Adam (1801-1869), ägare av Sockerbruket Planeten
Gift 1842 med Arvida Ida Gabriella Wester (1815-1886)

378. Björneman, W., kontorschef
Gift med Greta Aulin, dotter till disponenten John Aulin

379. Björklund, Fredrik (18550709), injengör i Finspång
Son till vinhandlaren Björklund

380. Björklund, Hilda , f. Stenberg, bebodde Björklundskagården på S:t Persgatan

381. Björnmark, A.

382. Blidberg, Pehr (18131227-18820225), borgmästare i Söderköping 1854-1882

383. Blidberg, Johan Theodor (18460922-18980904), fängelsepredikant i Norrköping 1872-1886
Gift 1873 med Bertha Carolina Hildegard Westberg (1853)

384. Blidberg, P. J. F. (1859), byggnadschef i Göteborg, elev vid statens järnv. byggn. i Norrköping 1881-1883

385. Blixt, Hanna, folkskolelärarinna, här med sina 4 syskon

386. Block, Magnus Gabriel (16690425-17220416), läkare, rikstranslator  
23
Nr. 387 - 395:

387. Blom, Frans Erik (18470517-19200109), grosshandlare, firma P. Jansson & C:o
Gift 1873 med Mathilda Christina Pettersson (1850-1906)
Son Frans Gustaf Blom (18740803), konsul
Son Hugo Blom, konsul, gift med fröken Lundberg
Son Sven Blom (18810924) diplomat

388. Blom, Ture, anställd vid Bryggeribolaget

389. Blomberg

390. Blomberg, snickare vid Snickeri AB

391. Blomberg, Augusta (18510925), kassörska vid Norrköpings Folkbank

392. Blombergh, Fredrik (18230225-19030413), direktör vid Drag
16 år äldre bror Gustaf Blombergh (1807-1853) dog i koleran, grundade klädestillverkning under namnet G. Blombergh & Wettergren (ej porträtt)
Son Edvard Blombergh (18610524-19361124), direktör vid Drag, gift med Ida (d.19411027)
Brorson Gustaf Blombergh (1846-1875), kassör vid Drag, ogift
Brorson Viktor Blombergh (1847-1888), anställd vid Drag, ogift
Brorson Axel Blombergh (d.1871), anställd vid Drag (ej porträtt)
Brorsdotter Hilda, gift 1) med Falk, gift 2) med Strömfelt

393. Blomberg (Ohlsson), Gösta, disponent för Ångbageriet

394. Blomberg, Hans, stationsinspektor

395. Blomberg, John Erik (1816-1890), bryggare
Gift med Sofia Albertina May Wåhlberg
Son John Blomberg (1844) löjtnant, gift 18780607 med Sigrid Maria Sjögren (18500414)  
24
Nr. 396 - 407:

396. Blomén, August, köpman i Valdemarsvik

397. Blomén, Georg (1851-19260428), stationsinspektör i Simonstorp 1896-1902)

398. Blomquist, Carl K-son , kyrkoherde i S.t Olai kyrka

399. Blomqvist, Gustaf Ferd. (18750102), godsägare av Klinga gård
Son Blomqvist

400. Blomqvist, Göthe, litteratör

401. Blomqvist, Hardolf, direktör

402. Blomqvist, Karl Jarl (18700128), kyrkoherde i Kullerstad
Gift med Judith Blomqvist (18770213)

403. Bodisko, Annie

404. Bodman, Adolf Niklas (1843), skeppsmäklare

405. Bodman, Anna

406. Boethius, Daniel Edvard (1807-1877), prost i Säfsnäs och Åhl
Gift 1) 1833 med Johanna Arosenius (1809-1878)
Gift 2) med Catharina Brita Sääf
Son Emil Boethius (1839-1899), korkfabrikör, gift 1876 med Anna Blomberg (1841), dotter till bryggaren John Erik Blomberg
Son Per Ulrik Boethius (18351018-18911230), disponent på Ströms AB, gift 18620530 med Amalia Wigren (18430919-19270612)
Sondotter Beda Boethius (18650528), gift 18911029 med direktören Gustaf Håkansson, Stockholm
Sonson Gunnar Boethius (18681212), gift 19000915 med Alva Casablanca Andersson
Sonson Arvid Boethius (1871), avdelningschef vid Holmens bruk

407. Bohman, Frans Ewald (1845-1908), målarmästare
Gift med Maria Carolina Jönsdotter (1846-1916)
Son Edvard Thorsten Bohman (18720315), grosshandlare, gift med Julia Pettersson (1867)  
25
Nr. 408 - 426:

408. Bohman, Henning (1878), vävmästare

409. Bohman, Karolina (18360306), änka efter fabrikör Gustaf Bohman

410. Bohman, Lotten

411. Boije, Maria, f. Sasse

412. Boisman von, Elof (18301121), överste, ägare av Hagneryd i Skärblacka
Gift med Ida Sylvan (18410302)
Son Erik von Boisman (18710127), ryttmästare, gift 18990915 med Marie Louise Beckman (18760721)

413. Boisman von, Fredriqua

414. Bokblad, E. B. (18730309), stadskamrer i Söderköping

415. Boman, Gustav Robert, provinsialläkare
Gift med Alma Erickson

416. Boman, Baltzar (1849-19260405), under många år anställd vid G. Wallbergs grosshandel i Norrköping
Gift med Sigrid Fagerlin (ej porträtt)

417. Bonde, Christer (18691212), greve, tidigare ägare av Mauritzberg, Östra Husby
Gift 18991029 med Julia Ekestubbe (18751221)

418. Borén, Maria, född Kullman

419. Borg, Arne, kamrer

420. Borg, Ebba, född Eriksson

421. Borg, Elsa

422. Borggren, A. G., bokhållare vid Norrköpings bomullsväveri

423. Borgman, C. A. (18750828), linjeingenjör

424. Borgström, Augusta Carolina, f. Janson, syster till handlaren P. Janson

425. Borner, Gunnar (18851222), lasarettsläkare i Söderköping (skämtteckning)

426. Boström, C. F. (1847-19110126), lantbrukare, ägare av Stora Grönhög i Furingstad  
26
Nr. 427 - 445:

427. Boström, Johan Fredrik (18100304-18820616), kyrkoherde

428. Bothvidsson

429. Bothvidsson, Gustaf (18561121), ägare av Wittinge

430. Bothvidsson, Per Gustaf, korgmakare
Gift med Carolina Josefina Rydqvist

431. Braad, Christoffer Henrik (1773-1837), kunglig sekreterare (silhuetter)

432. Brahme, Leonard (18920708), lasarettsläkare (skämtteckning)

433. Brakel, Hedvig Amalia Elisabeth (18360615), f. Danckwardt Lillieström, gift med major Johan Anton Baskel (d.1903)

434. Brandberg, Gustaf Leonard (18600426-19150109), målarmästare

435. Brandt, Christian (1749-18030727), häradshövding, ägare av Rodga
Gift med Maria Magdalena Graver, f. Eurenia

436. Brandt, Mårten Thure Emil, major, gift med Hedda Arnberg (1830-1879)

437. Brandt, Robert (1857-19200120), delägare i firman Scherini & C:o och ägare
Son Ragnar Brandt, kompanjon i firman Scherini & C:o
Två sondöttrar

438. Brattström, postexpeditör

439. Brauner, Bertha (18740127), f. von Schmalensee, gift med direktören friherren J. R. G. Brauner

440. Bredh, Gustaf (18460314), kyrkoherde, läroverksadjunt i Norrköping

441. Bremer, Edvard (18610821-1917), tandläkare, donator

442. Bring, Ebbe Gustaf (1814-1884), biskop över Linköpings stift

443. Broberg, Alma (1865), anställd vid Drag

444. Broen de, Gustaf (1830-19191207), jägmästare, styrelseledamot i Stafsjöbruks AB

445. Brogren, L. O.  
27
Nr. 446 - 464:

446. Brolén, Carl Axel (18450614), rektor vid Västerås och Uppsala läroverk, broder till rektorska Anna Engholm som var maka till rektor Edvard Engholm

447. Brolin, Alma Maria, f. Huggerth, gift med kyrkoherden August Brolin i Veta och Viby

448. Brolin, Andreas Johan (1845-19260326), dekorationsmålare i Stockholm

449. Brolin, E. Fredrik (1852), vaktmästare vid Tekniska skolan 1886-1922
Gift med Karin Hagert

450. Brolin, F. A., spinnare, sedan 1874 anställd hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

451. Broman, Jakob Gabriel Axel (18250818), kyrkoherde i Skärkind

452. Bronell, Hildigard, f. Ringström, dotter till apotekaren Ringström i Filipstad

453. Brons, Johan Fredrik (1799-1864), grosshandlare (silhuett)
Gift 1825 med Kate Uhlenbrock (1805-1879) (silhuett)
Yngre syster Caroline Beata Brons (1805) (silhuett), gift 1847 med Henric Lotze (1787), kusiner till Carolina Wester f. Hectmüller

454. Broocman, Reinerus (16770828-17380303), pastor i Hedvigs församling 1713-1738

455. Broström, John (d.1869), guldsmed, broder till guldsmeden Carl Peter Broström

456. Brunbeck, Lorentz, möbelarkitekt, son till handlande W. J. Brunbeck

457. Brunius, Thor (1832-1885), föreståndare för Norrköpings Lyceum, med fru

458. Brunnander, Karl (18871126), ingenjör vid Lithografiska AB

459. Bruno, Gustaf Mathias (1872), klädesfabrikör, firma Freese & Bruno

460. Brusewitz, Sigge (1861-1905), kontorschef vid Holmens bruk
Gift 1899 med Thyra Ekelund (1877), omgift 1910 med Henrik Rääf, Forsnäs

461. Bruÿn de, Adolf Theodor (18190324-18701020), färgare

462. Bruÿn de, Jeanette Charlotta (18130909-18860608), hade tapesserihandel, donator

463. Bruÿn de, Jon Wilhelm (1811-1857), kontrollör vid Ullkontoret

464. Brück, Dominicius (18621128-19261006), direktör
Gift med Amanda Carolina Pettersson (18610614)
Son Arnold Brück
Son Constant Brück
Son Sture Brück
Foto taget hos direktör Brück på Grönkärr: Dominicius Brück, Amanda Brück, Carl Afzelius, konsul August Busek  
28
Nr. 465 - 474:

465. Brynolf, Oskar (18641025-19200310), grosshandlare, firma Oskar Brynolf & C:o 1899-1905, ägare av Stjärnviks säteri
Bror John Brynolf, grosshandlare, firma Oskar Brynolf & C:o

466. Brysek, Alma

467. Brändström, P. H. E. (18500815), generalmajor, Envoyé i S:t Petersburg
Gift med Anna Wilhelmina Eschelsson (18550917-19130928)
Dotter Elsa Brändström (18880326), sjuksyster under världskriget 1914-1918 kallad Sibiriens ängel

468. Bucht, fru Isabella Charlotta Bucht (1820) f. Hackzell
Syskon Hanna Wilhelmina Bucht (18530519) och Henning Bucht (18580226)

469. Bucht, Gustaf Wilhelm (18480228), läroverksadjunkt i Norrköping, senare rektor i Härnösand
Gift med Linnea Sidner (18601007), flickskolelärarinna, stadsfullmäktige

470. Bunth, Fredrik (18460110-19191208), stadsläkare i Norrköping

471. Burén, Adolf (18470114), brukspatron, ägare av Grytgöls bruk
Son Arvid Burén (18721025) kapten, bruksägare

472. Burén, Agda, f. Maÿ, dotter till notarien Fredrik Maÿ

474. Butler, Pierce (18951117), läkare (foto av teckning)  
29
Nr. 475 - 487:

475. Byvall, Alfred, chef för Holmens bruks pappersbruk vid Hallsta

476. Bååth, D.

477. Bååth, Seved (1819-1873), fabrikör

478. Bååth, Olof Magnus (17710622-18471026), tullförvaltare
Gift 1822 med Dorothea Charlotta Palm (17930226-18631227)
Brorson Jöns Adolf Bååth (1807-1885), klädesfabrikör, ritlärare, gift 1861 med Mathilda Augusta Christina Brunbeck (1817-1885)
Kusinbarn Thure Martin Bååth (1822-1880), rådman, gift 1868 med Carolina Mathilda Sofia Tidén (1839)
Syssling Johan Fredrik Bååth (18700219), borgmästare i Helsingborg, gift 19031215 med Elsa Posse (1880)

479. Bäcksin, Axel Walter Theodor (18610715), disponent för Eksjö Ångbryggeri AB

480. Bäcksin, Viktor, grosshandlare i Göteborg, son till källarmästare Th. J. Bäcksin

481. Bäckström, syskonen Andi, Claudia, Thorborg

482. Bäckström, Magnus (d.1873), färgare, anställd vid Drag

483. Börjeson, Carl Wilhelm (1836-1881), telegrafkommissarie

484. Börjesson, John, redaktör vid Norrköpings tidningar

485. Börjeson, Magnus, läroverksadjunkt

486. Böttiger, Carl August (18380131), kyrkoherde i Ekebyborna, gift 1) 1871 med Hilda Amalia Danson (1837-1872), gift 2) 1876 med Kerstin Lidberg (1851)

487. Böttiger, Gustaf (18170829-18870414) läkare i Söderköping, gift 1851 med Julia Ekströmer (1828)
Son John Böttiger (18530325), överintendent, med fru
Son Gustaf Böttiger (1855-19230728), bankkamrer
Son Hjalmar Böttiger (18630406) bankdirektör  
30
Nr. 488 - 507:

488. Böttjer, Augusta

489. Cap, Karin, f. Swärd, dotter till handlande Georg Swärd, med dotter

490. Carlborg, Gustaf (18660603), kantor i Östra Husby

491. Carlbring, Einar

492. Carling, Willgott (18610228-19240514), byggnadschef
Dotter Ebba Carling (1898) (ej porträtt)

493. Carlsson, snickare vid Snickeri AB

494. Carlsson, A. G., medicinalråd
Gift med Rosina
Dotter Agnes Carlsson
Son Edvard Carlsson, arkivarie i Svea Hovrätt

495. Carlsson, Anton (18650408-18930702), anställd hos Axel Engberg C:o

497. Carlsson, August, bagare

498. Carlson, B., spelare i Sleipner

499. Carlson, Birger, chef för Litografiska aktiebolaget avdelningskontor i Göteborg

501. Carlsson, C. J., agent

502. Carlsson, C. P. (1845), anställd hos firman G. Wiechel, med fru

503. Carlson, C. Tilus, anställd hos Norrköpings bomullsväveri

504. Carlsson, Carl (18730508), trafikchef, gift med Elisabeth von Malmborg (18840518)

505. Carlsson, Ellen, städerska på Göta Hotel

506. Carlson, Fredrik (1854-19270407), kommendörkapten, gift med Henriette Tempelman

507. Carlsson, Fredrik, anställd hos G. Wiechel  
31
Nr. 508 - 523:

508. Carlsson, Fredrik (d.19081102), biträde hos firman Gustaf Nystrand, som han senare övertog

509. Carlsson, Fritiof, landstingsman i Skallebol

510. Carlson, Gustaf (18631009), v. häradshövding, advokat i firman Nordström & Carlson, gift 18951017 med Siri Boije (18640126)

511. Carlsson, Herrivott, ordförande i husmodersföreningen i Norrköping

512. Carlsson, Ivar, anställd hos Svante Wisell

513. Carlsson, J. E. (1841), sjökapten

514. Carlsson, J. F. (1818-1898), guldsmed
Syster Hanna Carlsson

515. Carlsson, Levi (18611204), grosshandlare, firma Axel Andersén & C:o Eftr.

517. Carlson, Tekla Carolina Lovisa (1820-1898), f. Svedelius, gift 1840 med fabrikören Fredrik Theodor Carlson (1816-1852)
Dotter Hilda Carlson
Son Oscar Fredrik Carlson (18440130), direktör för Stockholms Superfosfatfabrik
Son Per Johan Theodor Carlson (1841-1879), komminister i Stockholm

518. Carlson, Teodor, kassör hos Lithografiska (ej porträtt), foto på hans maka

519. Carlsson, Vilhelm (1861-1931), provinsialläkare

520. Carlsten, E. F., målare
Gift med Frida

521. Carlström, Wilhelm, handlande

522. Carlsund, Otto Edvard (1809-1884), ingenjör, kapten

523. Carr, Bernhard (18650926), stadsveterinär  
32
Nr. 524 - 538:

524. Casparsson, E. G., ryttmästare, med familj

525. Casparsson, Eugenie (1852-19250929), född grevinnan Klingspor, Uttersberg, Krokek, gift med godsägare C. A. Casparsson

526. Casparsson, Yngve, löjtnant

527. Cassel, Adolf Botvid (1848-19260225), kyrkoherde i Styrstad
Bror L. J. Cassel

528. Cassel, Henning Carl, handlande

529. Cassel, Johan Magnus (18310910-18910207), kyrkoherde i Kvillinge
Gift 1) 18681018 med Ida Swartz (1838-1880)
Dotter Elisabeth Cassel (18691219-19070823)
Son Gustaf Cassel (18710925)
Dotter Anna Cassel (18730327-18950215)
Dotter Ebba Cassel (18741008-18891224)

530. Cederberg, Frans Gustaf (d.1905), verkmästare, donator

531. Cederberg, Jöns (18550206), överlärare i Folkskolan

532. Cederqvist, Emelia, donator

533. Cederskog, Hélen

534. Cederström, Nils Peter, bagare

535. Cedervall, Erik Wilhelm (18450409-19121012), kruthandel, Hultman Åderman C:o
Gift med Therese Louise Ehrnholm (18510823), dotter till fabrikör C. J. Ehrnholm

536. Cederwall, Harald (18951027), musiklärare, organist

537. Cewe, kantor

538. Chambert, Axel (1855), snickare, fabrikör
Gift med Ida Westerlund (1854-19261218)
Son Otto Chambert (18950409-19851015)
Son Erik Chamnbert (19021217-19880613) (endast tidningsurklipp)  
33
Nr. 539 - 551:

539. Charleville, Carl Wilhelm (18271001-1906), biskop
Gift med Malin Charlotta Roman

540. Christman, Sam, innehavare av Christmans bosättningsaffär

541. Christofferson, Bertil, tandläkare, med fru och barn

542. Cimmerdahl, Carl Fredrik (1786-1858), skeppbyggmästare
Gift 1843 med Fredrika Pravitz
Dotter Helma Sääf

543. Cimmerdahl, Chr., doktor

544. Clason, Isak Gustaf (18560730), byggnadsråd, arkitekt till Rådhuset, gift 18920621 med Kerstin Petre (1865) (ej porträtt)

545. Claus, C. F., verkmästare hos G. Wiechel
Son C. A. Claus (18430917-19160108), läkare i Helsingborg

546. Cnattingius, Amalia (1840-19250312), f. Arvedson, änka efter kyrkoherden K. J. Cnattingius, Gistad

547. Cnattingius, Jacob, källarmästare
Gift med Hedvig Swan
Son Axel Cnattingius (18390516-18970517), jägmästare, gift 1870 med Lizinka Tesdorpf (1847-19250601)
Son Janne Cnattingius (silhuett)
Son Knut August Cnattingius, bokhållare (silhuett)

548. Cnattingius, Karolina (1839-19240301), ogift, dotter till kontraktsprosten J. Cnattingius, Kättilstad

549. Collin, Anna (18480606-19070721)

550. Collin, Carl Fredrik (18520902-19201204), revisor
Gift med Augusta Malmqvist

551. Collin, Johan Gabriel (17940405-18790923), professor, läkare, bokhandlare
Gift 1) 1821 med Sara Britta Lindhroth (d.1838) (ej porträtt)
Gift 2) 18390910 med Eva Catharina Arosenius (18090207-18710126)
Son Johan Collin (18441026-19180319), postmästare i Västervik, gift med Ebba Pettersson (18651103)
Dotter Louise Collin (18420910), privatlärarinna  
34
Nr. 552 - 569:

552. Collind, Hans (18501120-19250110), postmästare i Norrköping 1906-1920, gift med Sigrid Åberg


553. Comstedt, fröken

554. Comstedt, Lilly

555. Corth, Edvard Alfred (18410828-19031204), klädesfabrikör
Gift med Alma Fredrika Katarina Johansson (1851-18760402)
Syster Selma Corth, gift Malmström

556. Cowes, Curt, köpman

557. Crom, Elvira Elisabeth (1846-1898), född Lundgren

558. Cronander, August Waldemar (18450416-19110213), lektor i Tekniska skolan 1888-1907

559. Cyrus, Johan Alfred (1819290726-19050106), skräddare

560. Cyrus, Fanny, f. Schwenning, gift med Ludwig Cyrus

561. Dagberg, Erik (18711015), disponent för De förenades Mineralvatten Aktiebolag

562. Dahl, Carl Johan (18570409-19080409), handlande

563. Dahl, Carl Wilhelm Gustaf, konsul, grosshandlare, disponent för firman Åkerman & Dahl
Gift 18920530 med Anna Mathilda Swartling (18700122), dotter till disponent Oscar Swartling vid Drag

565. Dahl, H. Harald (18970326), pastor

566. Dahl, J. W.

567. Dahl, Janne A. (18421115-19240320)ingenjör vid Finspång

568. Dahl, K. G., verkmästare, sedan 1884 anställd vid Holmens bruk, erhöll medalj 19260613
Gift med Selma

569. Dahl, Per August (18540102-19190606), klädesfabrikör  
35
Nr. 570 - 584:

570. Dahl, Ruth, föreståndarinna för barnavårdsnämnden

571. Dahl, Sven, borstbindare
Gift med Thyra

572. Dahl, Wilhelm, anställd vid Drag

573. Dahlberg, Carl Peter (1805-1880), handlande
Gift med Maria Sofia Haglund
Dotter Maria Dahlberg (1847-1874)
Dotter Amalia Sofia Dahlberg (18381026-19240424), ogift, skolföreståndarinna

574. Dahlberg, Gustaf Nils, källarmästare

575. Dahlberg, Harald (18500223-19240611), trikåfabrikör

576. Dahlberg, Johan Gustaf, handlande
Gift med Charlotta Qvarfoh (1815)
Son Herman Dahlberg, handlande, gift med Lova Ljungberg
Sonsöner Louis och Thor

577. Dahlberg, Johanna (18080706-19110418), moster till fru Constance Enhörning f. Levin

578. Dahlberg, Oskar, källarmästare
Son Erik Dahlberg (1871)

579. Dahlén, anställd i Eskilstuna Magasinet, med fru

580. Dahlgren, Carl Erik, handlande

581. Dahlgren, Ingeborg

582. Dahlin, med familj

583. Dahlin, Albert, urmakare son till tullvaktmästaren Dahlin

584. Dahlmark, Ivar  
36
Nr. 585 - 599:

585. Dahlqvist, Viktor (1861), plåtslagmästare, fabrikör, rådman

586. Dahlstedt, J. (18531112), kyrkoherde i Kvarsebo

587. Dahlstedt, Johan Gustaf (18650605), köpman, gift med Anna Landell

588. Dahlström, sjökapten

589. Dahlström, fröken

590. Dahlström, Claes Gustaf (1816-1906), kakelugnsmakare
Gift med Tekla Maria Concordia Hederström

591. Dahlström, Fina

592. Dahlström, Knut Leopold (1871-19050818), organist

593. Dalgren, läderhandlare

594. Dalgren, Torsten, skolföreståndare

595. Dalin, Emil

596. Dalström, Johan J. (1850-1923), överlärare i Stockholm
Gift med Anna Kristina Wiström (1849-1928), folkskollärarinna i Norrköping 1870-1874
Dotter Ester Dalström (1879), fil.lic. lärarinna

597. Danckwardt, C. G. E. (18510120), stationsinspektor i Åby, gift med Lelia Tunelius (1854)

598. Danckwardt-Lillieström, Erik Gustaf Axel (18390908), godsägare

599. Danell, Isak (18330915-19050616), komminister i Norrköping
Gift med Josefina Amanda Pettersson (18350822-1908)
Son Gideon Danell (18730821), rektor
Son Hjalmar Danell (18600603), biskop i Skara, gift 1) 1893 med Sigrid Hård af Segerstad (1865-1895), gift 2) 1898 med Lydia Maria Margaretha Beckman (18700406)
Dotter Maria Danell (18710117) ogift, lärarinna i Stockholm
Dotter Frideborg Danell, änka efter ingenjör M. Beckman
Son Waldemar Danell, kyrkoherde
Son Josef Danell, läroverksadjunkt i Östersund  
37
Nr. 600 - 614:

600. Danielsson, anställd vid Fiskebys kontor

601. Danielsson, befälhavare

602. Danielsson, Anton, farmare i Amerika, son till befälhavaren Danielsson på Spinnhuset, broder till tullförvaltare Patrik Danielsson i Mem

603. Danielsson, Emelie, folkskollärarinna på 1870-80-talet

604. Danielsson, Emmerik (18750124-19271017), överläkare vid Kolmårdssanatoriet, gift med Greta Källgren
Son Bengt E. Danielsson (1921), etnograf, författare, gift med Marie-Therese Sailley

605. Danielsson, Gösta, ryttmästare

606. Danielsson, N. P. (1854-19260915), disponent för Norrköpings exporthyvleri

607. Danielsson, Stina

608. Dansson, H. A., fabriksarbetare, med fru

609. Danson, Nils Magnus (17930309-18801023), kyrkoherde i Furingstad 1853-1880, gift 1) 18300819 med Augusta Ohrling (18130820-18420727), gift 2) 18431107 med Maria Lovisa Lindskog (18130109-19000526)

610. Darge, Emelie

611. Davidsson, fröken

612. Davidsson, Bernhard, domänintendent

613. Davidsson, Emma

614. Davidsson, Isak (1772-1849), klädesfabrikör
Gift 1805 med Maria Philipson (1786-1843)
Son Joseph Edward Davidsson (18160819-18571024), klädesfabrikör, gift 1846 med Bernhardina Josephson (18190309-18810326)
Sonson Ivar Davidsson (18520426-19080119), grosshandlare i Göteborg
Sonson Hugo Davidsson (1855), grosshandlare i Göteborg
Sonson Oscar Davidsson (1856), grosshandlare i Göteborg  
38
Nr. 615 - 628:

615. Davidsson, Marina

616. Davidsson, Peter (18481211-19230514), komminister i S:t Olai
Gift med Ebba Oldenburg (18671026)

617. De Flon, Gillis (18890509), vik.läroverksadjunkt

618. De Frese, Claes Otto (18450516), landssekreterare i Linköping

619. De Geer, Amelie, f. Hedenstierna, gift med kapten Fredrik Wilhelm De Geer

620. De Geer, Carl (17810509-18610808)

621. De Geer, Carl Vilh. Alexander Ludvig

622. De Geer, Louis (15871117-16520619), Finspångs grundläggare, ägare av Mässingsbruket
Gift 16120527 med Adrienne Gerard (1590-16341222), fick 16 barn
Son Louis De Geer (16220624-16951222), gift 16540913 med Jeanne Parmentier (16340828-17100224)

623. De Geer, Louis (18180718-18960924)

624. De Geer, Ludvig (18360715-1909), kapten (ej porträtt)
Gift 1865 med Marianne von Schwerin (18460804-19270310)
Son Wilhelm De Geer (18710606), kapten gift med Thomasine Funck (1879)
Bror Axel De Geer (1845-1868)

625. De la Gardie, Robert (18231217-18780702), landshövding i Linköping
Gift med Johanna Mathilda von Kramer (d.1907)

626. De Maré, Johan Gustaf Samuel (18200912-18800103), landshövding i Kopparbergs län
Gift 18581011 med Augusta Matilda Ahlgren (18390816-18981231)

627. De Maré, Otto G. (18511001-19291120), brukspatron, Villa Granbo i Kimstad

628. De Rogier, Gedion Herman (17381116-18140116), med.doktor, fil.magister  
39
Nr. 629 - 639:

629. Dedering, Clara (1818-1907), Dederings bageri

631. Dettow, Robert (18190629-18770627), brukspatron, ogift
Syster Hedvig Dettow (1817-1882)

632. Deutgens, Sven Edward (18700529-19270211), apotekare, innehavare av apoteket Kronan, gift med Hildur Faleij

633. Djerf, Britt

634. Dorch, Sofus (18510101-19211216), ingenjör vid Drag

635. Dorph-Enander, Ellen (18620329), musiklärarinna, gift med distriktveterinären Henning Enander

636. Dott, Robert (1883), direktör för aktiebolaget Textilmaskiner

637. Douglas, Ludvig (18491126-1916), greve, landshövding i Östergötlands län
Gift 18760930 med Anna Ehrensvärd (18550823)

638. Drakenberg, Arvid (18720923), kapten, gymnastiklärare
Gift med Märtha von Gedda (18750831)

639. Dunker, fröken, vid Hushållsskolan Margareta  
40
Nr. 640 - 646:

640. Du Rietz, Carl, stadsmäklare, gift med Sofia Östlund (ej porträtt)
Son J. Arthur Du Rietz (18551223-1923) konsul, grosshandlare i Stockholm, gift 1) 1889 med Maria (1890) (ej porträtt), gift 2) 1896 med Jenny Lundgren (18700614)
Son Theodor Carl Du Rietz (18520119), grosshandlare
Son Axel Du Rietz, jägmästare
Dotter Ebba Du Rietz (1853), ogift

641. Du Rietz, Sven E. (18940625), direktör
Gift med Gertrud Elisabeth Ohlsson Blomberg, dotter till bagare Ohlsson (Blomberg), med dotter

642. Duse, Catharina (17450909-17920412), f. Sehenbom, gift med majoren Leonard Duse (1729-1799)

643. Düring, Edvard (18480630-19260129), musikdirektör
Gift med Ida Andrén (18520930)

644. Dyrssen, Wilhelm (1887), löjtnant, köpman
Gift 1915 med Elisabeth Lisa Swartz (1892), dotter till Pehr Swartz och Dagmar Frisell
Son Gösta Peder Wilhelmsson Dyrssen

645. Earlingh, Oscar, fotograf

646. Eberstein, Christian (17381031-18160603), handlande, donator
Gift 1) med Christina Hultman (ej porträtt)
Gift 2) 1768 med Maria Carolina von Aken (1750-1814)
Gift 3) 1815 med Hedvig Carolina Burén (ej porträtt)
Systerson Daniel (Axelgren) Eberstein (1768-1810), adpoterad, handlande, gift 1795 med Hedvig Beata Heitmüller f. Broms (1765-1827)
Systerdotter Carolina Susanna (Axelgren) Eberstein (1773-1802), adopterad, gift 1795 med Johan Gustaf Norstedt (1764-1846)
Systersbarnbarn Carolina Elisabeth Morelius (1797-1859), gift 1823 med Carl Christian (Billing) Eberstein (1787-1830), adopterad, grosshandlare  
41
Nr. 646 - 651:

646: Eberstein, Christian (17381031-18160603), handlande, donator (porträtt se K1:40, nr. 646):
Systersbarnbarnsbarn Carin Eberstein (1827-1905), ogift
Systersbarnbarnsbarn Christian Eberstein (18290512-1898), bankdirektör, grosshandlare Eberstein C:o, gift 1868 med Anna Charlotta Sjögren (18460812), 6 barn
John Eberstein (18700512), köpman i London, gift 18960519 med Blanche White (1874)
Elisabeth Eberstein (1872), gift Wahren
Carl Eberstein (18740416), köpman i London, gift 18990615 med Anna Kollberg (1877)
Karin Eberstein (1876-1921), gift 1899 med Karl Ringborg (1872), direktör
Gösta Eberstein (18801204), professor i Stockholm, gift 19090614 med Agda Montelius
Hedvig Eberstein (1882), gift Montelius

647. Eckerberg, Per A. (19130817), landshövding även Anders Ekberg, brandchef

648. Edberg, syskonen Anna och Ellen

649. Edelberg, Gunnar (18780125), läroverksadjunkt

650. Edelstam, Mauritz Johan Gustaf (18471205), polismästare

651. Edith "Syster" sjuksköterska vid Löfstad  
42
Nr. 652 - 663:

652. Edling, Carl (18680922), syssloman, med familj

653. Edling, Selma

654. Edlund, Carl Magnus, klädesfabrikör

655. Edlund, Hulda (1846-19250421), f. Björkman, gift med kyrkoherden K. E. Edlund, Örebro, dotter till bokhandlare Anders Fredrik Björkman

656. Edlund, N. D. (18670306), överstelöjtnant

657. Edoff, Gustaf

658. Edström, balettmästare

659. Eén, Alfred (18470307-19090410), mångårig resande för G. Wiechels trikåtfabrik, underman grosshandlare
Gift med Johanna Lovisa Jonsson (18471128)
Son Erik Gustaf Eén (18830611), grosshandlare

660. Eén, Hilma (18480221), f. Ekholm, son Hilmer Eén (18761028), fotograf

661. Egnell, Augusta (1853-19240609), föreståndarinna för Moberg-Eggerska flickskolan

662. Egnell, Claes (18460725), godsägare av Rafnäs, Konungsund

663. Egnell, P., lantbrukare (ej porträtt)
Dotter Emelie Egnell
Son Per Albert Wilhelm Egnell (18381018-18800918), läroverksadjunkt  
43
Nr. 664 - 677:

664. Ehrenborg, Helge (18511002), grosshandlare, firma Helge Ehrenborg
Gift 18880619 med Anna Laura Mellqvist (18531231)
Syster Astrid Ehrenborg (1861-19030303)
Dotter Disa Sofia Ehrenborg (1889-1923)
Dotter Ebba Laura Ehrenborg (18910222)

665. Ehrenheim, Louise, sjuksyster

666. Ehrencrona, Eric, greve, ägare av Leonardsberg, gift 18200924 med Maria Regina Rudensköld (18010819) (ej porträtt)
Dotter Carolina Christina Ehrencrona (18250912)
Dotter Lovisa Ehrencrona (18311201)

667. Ehrenkrona, C. E. (18690603), friherre, kapten, ägare av Hulterstad

668. Ehrnholm, C. J. (18250825-19021030), klädesfabrikör
Gift med Maria Louisa Janson (18300716-18931212), syster till handlaren P. Janson
Dotter Anna Maria Ehrnholm (18531031-19110212)
Dotter Ida Amalia (18671020), hårfrisörska

670. Eiserman, Hulda, ogift, syster till prostinnan Alfhild Grevillius

672. Ek, Tyra, lärarinna vid Norrköpings östra läroverk för flickor

673. Ekberg

674. Ekbom, Anders Gustaf Alfred (18650724), vik.lektor i Tekniska skolan

675. Ekbom, Bengt (17930702-18760621), komminister i Borg och Löt
Gift med Charlotta Egnell (18100519-18960123)
Dotter Ekbom

676. Ekdahl, David, journalist i Ö.D., signatur Utan glasögon

677. Ekdal, Knut (18770113), lärare i Tekniska skolan  
44
Nr. 678 - 681:

678. Ekeberg, Birger (18800810), professor, justitieminister
Gift 19110810 med Brita Emelie Swartz (18900119), dotter till Carl Swartz och Dagmar Lundström
Son Lars Ekeberg (19120507)

679. Ekeborg, Christian August (18240325-19060622), kyrkoherde i Östra Eneby
Gift med Josefina Lauretta Öhman (18240227-18951016), dotter till klockgjutare Lars Öhman
Helge Ekeborg, sjökapten

680. Ekelund, Ivar (1873), klädesfabrikör firma Ivar Ekelund C:o

681. Ekelund, Jonas (17460329-1801), prost i Alsheda, gift 1784 med Anna Klow (1765-1836)
Son Gustaf Adolf Eklund (1794-18570429), grosshandlare, firma Gust. Eklund, ändrade därvid sitt namn till Eklund för att skilja sig från släkten Lorentz Magnus Eklund, gift 18230902 med Julia von Hagen (1803-18790406)
Sonson Gustaf Johan Carl Eklund (18270224-18830706) (porträtt se K1:45)), grosshandlare, ägde Torshag, gift 18560718 med Sofie Louise Maechel (18380121-18860929)  
45
Nr. 681:

681. Ekelund, Jonas (17460329-1801), prost i Alsheda (porträtt se K1:44, nr 681):
Sonson Gustaf Johan Carl Eklund (18270224-18830706), grosshandlare, ägde Torshag, gift 18560718 med Sofie Louise Maechel (18380121-18860929)
Sonsontvillingdöttrar Julia Lovisa Eklund (18570711), Emelie Sofia Eklund (18570711)
Sonsonson Otto Eklund (18620220-18901108), grosshandlare
Sonsonson Gustaf Axel Eklund (18580606-19270526), grosshandlare, firma Gust. Eklund, gift 18840428 med Hildur Nanny Rosalia Hanström (18560818)
Sonsonsondotter Elsa Eklund (1885)
Sonsonsondotter Ellen Eklund (18870604)  
46
Nr. 682:

682. Ekelund, Magnus Lorentz (17770714-18500612), handlande, fabrikör, brukspatron och ägare av Hults bruk, Rodga, Ysunda, Fröö och Ryd
Gift 1803 med Anna Beata Pamp (1783-1845)
Son William Ekelund (18080907-18890802) brukspatron, ogift
Dotter Sofia Carolina Ekelund (1804-1869) (ej porträtt), gift med Daniel Ekelund (17930311-18790308), medicinalråd
Dotterson Albert Ekelund (1832-1881), kapten, gift 1860 med Emelie Swartz (1834-1909)
Dottersonson Carl Magnus Ekelund (18630708-19181124), distriktläkare i Stockholm, gift 1899 Olga Tollin (18700505)
Dottersonson John Albert Daniel Ekelund (18651009), distriktchef, överstelöjtnant, gift 1) 1893 med Siri Rothman, gift 2) 1917 Marie Louise Sääf f. Bergsten (1877)
Dottersonsonson Bo Daniel Ekelund (18940726) ingenjör, gift med fröken Swartling
Dottersonson Erik Gustaf Ekelund (18681214-18960422)
Dottersondotter Hedvig Ekelund (18700717), gift Hedelius
Dotterson Johan Viktor Ekelund (1834-1894) brukspatron, gift 1871 med Clara Eriksson (18510418-1927)
Dottersondotter Elisabeth Ekelund (18720620)  
47
Nr. 682:

682. Ekelund, Magnus Lorentz (17770714-18500612), handlande, fabrikör, brukspatron och ägare av Hults bruk, Rodga, Ysunda, Fröö och Ryd (porträtt se K1:46):
Son Johan Hugo Ekelund (1809-1886), brukspatron, gift 1) med Johanna Catharina Charl. Nyberg (d.1847) (ej porträtt), gift 2) 1849 med Emma Elisabeth Helling (1829-1907)
Sonson Gunnar Ekelund (18501007), brukspatron, ägare till Hults bruk, gift 18880427 med Helena Frisell (18630716)
Sonsondotter Ingrid Ekelund
Sonsondotter Dagmar Ekelund
Sonson Hugo Ekelund (18540706), brukspatron, ogift
Sonsondotter Alfhild Ekelund (19000111)
Sonsonson Hugo Ekelund
Sonson Nils Ekelund (1863-1877)
Sondotter Augusta Ekelund, ogift
Son Conrad Ekelund (1819-1870), brukspatron, Ysunda, gift 1847 med Augusta Helling (1827-1909)
Brorson Lars Magnus Ekelund (1792-1871), fabrikör, gift 1828 med Johanna Christina Westerberg (18080802-18760309)
Brorbrorson Emil Ekelund (1827-1916), kamrer, gift 1896 med Hanna Sundell (1854)
Brorsonson Reinhold Ekelund (18330621), rådman i Västerås, gift med fröken Weinberg
Brorsonson Oscar Ekelund (18390702-18861103), köpman, ogift
Brorsonson Pontus Rickard Ekelund (18410728-19021120), baningenjör, gift 1872 med Bertha Carolina Sääf (18450607-1897)  
48
Nr. 682 - 692:

682. Ekelund, Magnus Lorentz (17770714-18500612), handlande, fabrikör, brukspatron och ägare av Hults bruk, Rodga, Ysunda, Fröö och Ryd (porträtt se K1:46):
Brorsonsondotter Amy Ekelund
Brorsonsonson Gunnar Ekelund, banktjänsteman
Brorsonson Herman Ekelund (18431011) klädesfabrikör, gift 1883 med Hilma Österblom (1859-19250131)

Ej porträtt?:
Sonson Axel Ekelund (1857), brukspatron, Ysunda, gift med Ellen Zielfeldt
Brorsonson Ludvig Ekelund (1838), lantbrukare i Eskilstuna
Brorsonsondotter Thyra Ekelund (1877)

683. Ekengren, W. A. F., stadsmäklare

684. Ekenstam af, Carl Adolf Wilhelm (1828-19030928), kapten, ägare av Hösterum
Son Theodor af Ekenstam (18580817), häradshövding i Hammarkinds härad, gift 18870715 med Selma Hanngren (1861)

685. Ekenstam af, Carl Theodor (1798), major

686. Ekenstam af, Gustaf (18640721-19171212), skeppsmäklarefirma
Gift 19060405 med Jenny Bergman (1860-19261125)

687. Ekerman, Catharina Augusta (1812-1859), gift 1832 med Eric Westerberg (1766-1836), dotter till brukspatronen Johan Niclas Ekerman på Marmorbruket

688. Ekerman, Ludvig (18541008-1925), roteman i Stockholm
Gift med Elin Amalia Ulrika Lindström (18550102)

689. Ekerman, Otto, medicin studerande

690. Ekeroth, Gustaf, medicin studerande

691. Eketrä, Johan Gabriel (18080626-18891107), överste, adlig ätt
Gift 18461009 med Stanislas Margaretha Tersmeden (18260513-18461115)

692. Ekholm, Nils Peter, apotekare, professor
Gift med Kristina Ulrika Forsgren
Son Nils Gustaf Ekholm (18481009-1923), chef för Meterologiska anstalten i Stockholm, gift 1895 med Agnes Elpedina Bodén (18650502) sånglärarinna
Son Per Olof Ekholm, innehavare av Teknisk fabrik  
49
Nr. 693 - 702:

693. Eklund, Gottfrid (18650812), kyrkoherde i Hedvigs församling
Gift 18970906 med Maja Edén (18700225)

694. Eklund, Henrik, kanslichef

695. Eklund, J. A., målare

696. Eklund, J. F., verkstadsförman

697. Eklund, Maria (1812-1897), f. Hamlin, gift 1831 med J. F. Eklund (1801-1859), klädesfabrikör
Son Fredrik Mauritz Eklund (18341116) fabrikör, gift 1865 med Emilie Mathilda Östergren (1844-18660208)
Son Ludvig August Eklund (18390113-18980717), lektor, redaktör vid Norrköpings tidningar

698. Eklund, Mathilda (18470905), f. Akrell, gift 18861112 med doktor Eklund (18391005)

699. Eklöf, Johan, brukare av Östra Stenby prästgård, med fru

700. Ekman, Amalia (18130325-18780324), syster till Matilda Malm f. Ekman

701. Ekman, Carl Edvard (1826-1903), brukspatron, ägare av Finspång
Gift 1849 med Anna Augusta Josefina von Schéele (1826-1893)
Son Carl Ekman (18520619-1880)
Son Axel Ekman (18690802), landshövding i Skaraborgs län, gift 18950710 med Marianne Klingspor (18720429)

702. Ekman, Pehr, arkitekt, byggde Börsen i Göteborg, svåger till L.Th. Malm  
50
Nr. 703 - 719:

703. Ekman, Märta (18641114), f. Sparre, gift med kyrkoherden Svante Ekman i Risinge

704. Ekmarck, Anders (1741119-18220917), kyrkoherde i Hedvigs församling, gift 1775 med Elisabeth Christina Riselius

705. Ekmarck, Lars August (1785-1869), expeditionssekreterare
Gift med Dorothea Martin (1798-1881)
Dotter Mathilda Ekmarck (1822-1881), ogift

706. Eksandh, Theodor (18580916-19241031), häradshövding i Enköping

707. Ekstam, Josef, grosshandlare, firma P. J. A. Holmberg & C:o

708. Ekstedt, J. L.

709. Ekstrand, Gudrun, skådespelerska

710. Ekström, fru, f. Kruth, gift med konsul Ekström

711. Ekström, Gustaf (18750421), borgmästare i Motala

712. Ekström, Henny

713. Elfving, Anders Wilhelm (18360809-18991031), verkmästare vid Tekniska skolan

714. Elg, Axel (18591216), tullförvaltare

715. Elgerus, Daniel (17501014-18450627), handlare i Linköping, gift med Christina Maria Wållgren (ej porträtt)
Son Daniel Gustaf Elgerus (17820202-18680303), rådman, handlande, gift 1812 med Elisabeth Carolina Cnattingius (1787-1832)
Sonson Daniel Julius Elgerus (18170702-19031222), fabrikör i Örebro
Sonsonson D. J. F. Elgerus (1850081219221226), fabrikör i Örebro

716. Eliasson, G. A. E. (18670215), stationsinspektor

717. Eliasson, Helge, pressmästare

718. Eliasson, Levi Joseph (1818-1886), klädesfabrikör i Norrköping 1853-1863
Gift 1849 med Edeline Salomonsson (d.1908)

719. Elion, John (18700606), disponent i Ljusfallshammar  
51
Nr. 720 - 738:

720. Ellison

721. Ellqvist, Olof (1806-1887), anställd vid Drag

722. Elmér, Frans (1837-1914), färgare, sedan lantbrukare, donator

723. Elmér, Johan Gustaf (18760416), färgare
Gift med Charlotta Mathilda Lagerbäck
Son Gustaf Elmér (18760416), major

724. Elmgren, Bengt, riksdagsman

725. Elmqvist, Carl Fredrik (1844-19041129), läroverksadjunkt i Örebro, gift med Anna Nordgren (18410921-19260430)

726. Elmqvist, Emil (18510528-19270209), fabrikör, tjänsteman i Norrköpings Sparbank. Som bilaga etikett med texten "Emil Elmqvist, Brenäs, Strångsjö - Sverige, Sweden"; ko som etikettens bildmotiv. Bilagan gåva från Peter Pluntky maj 2012.

727. Elmquist, Gustaf (18461220), rektor i Stockholm
Gift med Hilda Elisabeth Palmgren

728. Elvin, Hjalmar, kontorist, med fru

729. Enberg, John C. (18611014), ingenjör i Stockholm
Gift med Greta Liljeblad, dotter till prosten Bengt Liljeblad

730. Enberg, Mathilda Wilhelmina, innehavare av skjortfabrik och vitvaruaffär, f. Stenbom, gift med fabrikören Erik Enberg (1813-1871)

731. Enblom, Helfrid (18630328), född Ulrich

732. Enderlein, Ferdinand, pappersmästare
Gift med Therese Wengebauer

733. Eneroth, Carl (1827), rådstugunotarie, sedan hovrättsfiskal

734. Eneström, löjtnant

735. Eneström, Casper Mauritz (18430929), klädesfabrikör

736. Eneström, Emelie, f. Engelbrecht, syster till doktor C. W. Engelbrecht

737. Eneström, Emmy
Son Erik Ludvig Eneström, fabrikör
Son Per Adolf Eneström (18310910-18980405), lasarettsläkare i Karlstad
Dotter Emmy Eneström

738. Eneström, Wilhelm Fredrik (18370407-1905), ingenjör  
52
Nr. 739:

739. Engberg, Adolf Fredrik, åkare
Gift med Maria Fredrika Stenlund
Son Axel Fredrik Engberg (18490414-19041212), grosshandlare, firma Axel Engberg & C:o, gift med Albertina Lovisa Johnsson (18520424-18950412)
Sonson Axel Engberg, ingenjör i Stockholm
Sonson Ivar Engberg
Sondotter Karin Engberg
Sonson Nils Engberg, disponent, gift 19100318 med Maja Göransson
Sonsondotter Anna Stina Engberg (19110208)
Sonsondotter Anna Brita Engberg (19121203)
Sonsonson Kaj Göran Fredrik Engberg (19190719)
Sonsonson Nils Gösta Ivar Engberg (19210715)
Son August Leonard Engberg (18521203), trädgårdsdirektör i Härnösand, gift med Emma Bernhardina Lagerholm (18611215)
Son Per Adolf Engberg, tullvaktmästare, gift med Johanna Wilhelmina Lager
Son Carl Albert Engberg (18550117-18810914), 1:ste maskinist
Son Frans Robert Engberg (1857), etablerade 1883 firman Engberg & Johnzon, gift med Hanna Sofia Moqvist
Två sondöttrar
Sonson Uno Engberg
Son Knut Werner Engberg (18590817), överlärare i Köping, gift med Hilda Jacobson (18590728)  
53
Nr. 740 - 746:

740. Engberg, Tor

741. Engelbrecht, Carl Magnus (17890724-18521115), apotekare, innehavare av apoteket Kronan 1825-1847, gift 18180727 med Christna Lehman (1796-1847)
Son Dettow (Dettloff) Engelbrecht (1829), lantbrukare, gift med Emma Essén
Son Carl Wilhelm Engelbrecht (18241207-19050419), förste stadsläkare, gift 2) 1857 med första hustruns syster Sofia Lovisa Catharina Engelbrecht (18340205)
Sonson Harald Engelbrecht (18650401), läkare i Gävle
Sonson Herman Engelbrecht (18580518), häradshövding, gift med Ebba Lönner
Sondotter Hilda Engelbrecht
Sondotter Maria Engelbrecht
Sondotter (adopitivdotter till dotter Catharina Mathilda gift med klädesfabrikören Axel Wahlberg) Vivi Engelbrecht (1854), gift med lantbrukaren Gustaf Lindman, ägare av Åbäcksnäs
Kusin (till doktor C. W. Engelbrecht) Wilhelm Engelbrecht, tullkontrollör i Stockholm, gift med Alma Schollin
Kusin (till doktor C. W. Engelbrecht) Gustaf Engelbrecht, lantbrukare och hans son Oscar Engelbrecht, lantbrukare

742. Engelbrecht, Carl Magnus, sparbankskamrer
Gift med Clara Lonner
Dotter

743. Engelbrechten
Gift med Lotten Halring

744. Engelbrekt, fröken

745. Engelbrektson, Carl (18641031), ingenjör i Örebro
Gift 18880912 med Dagmar Schubert (18690528-19260702)

746. Engelholm, Eric Johan (18010724-18900201), komminister i Kvillinge
Gift 18460816 med Christina Louise Schelin (18170603-18900203)  
54
Nr. 747 - 757:

747. Engelke, Johan Fredrik (17660826-18230707), häradshövding, tullfiskal i Göteborg, gift 1807 med Johanna Fredrika Gyllich (17920515-18690914) (ej porträtt)
Dotter Anna Engelke (18210409-18820808), ogift
Son Otto Engelke (1815-1895), fabrikör, stiftare av Bomullsväveri AB, ogift
Son Claes Engelke (18140104-19010310), tullförvaltare i Karlshamn, gift 18471012 med Laura Carolina Theolander
Sonson Claes Daniel Engelke (18500823-19301026), disponent för Norrköpings bomullsväveri AB
Brorsonsonsfru Jenny Leopold (18380309-19140518), författarinna, gift 18710711 med kapten Wilhelm Engelke (1833-1899)

748. Engelke, Lina (18580524), fd föreståndarinna för barnkrubban i Helsingborg

749. Engholm, Edvard (18440123-18980210), rektor i Norrköpings högre allmänna läroverk 1880-1898

750. Englund, Anna

751. Englund, E. R. (185319240210), bruksförvaltare

752. Englund, Pehr Axel (18641106-18960524), läroverksadjunkt
Gift 18960524 med Klara Karolina Arvidson (18680523)

753. Engstedt, B. M. J. (18661003), apotekare, innehavare av apoteket Lejonet

754. Engstrand, Henrik, kyrkoherde i Kvillinge
Gift med Henriette Carlson, dotter till medicinalrådet A. G. Carlson

755. Engström, spinnmästare vid Thunströms klädesfabrik, med fru

756. Engström, snickare vid Snickeri AB

757. Engström, Albert (18690512), författare, genomgått Norrköpings läroverk
Gift med Sigrid Sparre  
55
Nr. 758 - 769:

758. Engström, Johan Gustaf (18210717-18940318), handlande
Gift 18501110 med Gustafva Augusta Gustafsson

759. Engström, J. P. (18390720), grosshandlare i Valdemarsvik

760. Engström, John Adolf (18551030), konsul, brandchef, direktör för Spritbolaget (porträtt se K2:2, nr 760)
Gift med Hedvig Elin Holmberg

761. Engström, Leonard

762. Engström, Lovisa, född Hesse

763. Engström, Marie-Louise (18491012), f. Hedenstierna, gift med agronomen Johan Alfred Leonard Engström i Söderköping (d.1881)

764. Engzell, Anders (1841-1923), anställd vid Drag

765. Enholm, Johan (18290504), musikdirektör

767. Enhörning, Per August (1810-1882), grosshandlare, firma P. A. Enhörning C:o
Gift 1847 med Constance Julia Levin (1829-1897)
Son Fredrik Enhörning (18480703-19140611), konsul, övertog firman, gift 1) 18830927 med Gerda Schubert (18650427), gift 2) 1906 med Edla Zeinwoldt (1871)
Sonson Ivar Enhörning, överste löjtnant

768. Eriksson, godsägare, Navestad

769. Eriksson, kontorist  
56
Nr. 770 - 785:

770. Eriksson, fru, gift med chefen till Sidenhuset, Prästgatan 31, G. E. Eriksson, med dotter

771. Eriksson, A. G. (1836-1919), mjölhandlare
Gift med Augusta Wiström (1838-1909)

772. Eriksson, Anders Peter, lantbrukare
Gift med Britta Maria Jonsdotter (1836-1917)

773. Eriksson, Anton (18470210), kyrkoherde i Gårdeby
Gift 18790612 med Erika Malvina Eriksson (1853), dotter till kronolänsman Johan Erik Eriksson, Bossgård, Östra Husby

774. Ericsson, Axel (18531125), apotekare, föreståndare för apoteket Östgöta Lejon 1899-1905, innehavare av apoteket Svanen 1905-1924
Gift med Emelie Lindström

775. Eriksson, Carl, anställd vid R. Wahrens Aktiebolag under lång tid

776. Eriksson, Carl Ludvig (18660128), överlärare

777. Eriksson, Carl Magnus, brandmästare

778. Eriksson, Carl Otto (18521115), plåtslagmästare
Gift 1) med Carolina Josefina Lindqvist (18480520)
Gift 2) med Sofia Eriksson

779. Eriksson, Carl Wilhelm (d.1915), klädeshandlare, firma Björkqvists Eftr., donator

780. Eriksson, Christina Sofia, gift med C. M. Johnsson

781. Eriksson, E. A.(18641105), läderhandlare, innehavare sedan 1897 av Josef Johanssons läderaffär Åtta barn

782. Eriksson, E. A., löjtnant, sekreterare vid Norrköpings möte 1921

783. Ericksson, Edvard (18650221), byggmästare

784. Erikson, Erik (1860-1921), anställd vid Drag

785. Eriksson, Gustaf (17890804-18650215), stadsläkare, professor
Gift 1) 18210712 med Eva Sofia Klingspor (d.1830) (porträtt se K2:2, nr 785)
Gift 2) 18301116 med Fredrika Adolfina Klingspor (17930611-18801020) (ej porträtt)
Son Fredrik Adolf Eriksson (1825-1866) byggnadsskrivare
Son August Clemens Eriksson, apotekare, gift med Amalia Söderqvist
Sonson John Eriksson
Sonson Gustaf Eriksson, lantbrukare, gift med Ingeborg Asklund (dotter till handlanden J. H. Asklund)  
57
Nr. 786 - 800:

786. Eriksson, Gösta, agronom, Bossgård

787. Eriksson, Johan Erik, kronolänsman, ägare av Bossgård, gift med Helena Charlotta Nilsson
Son O. Erik Eriksson (18630214), bankdirektör för Vikbolands Sparbank
Son Janne Eriksson, länsman
Sonson Gustaf

788. Eriksson, Johan Leonard (1831-1882), bleckslagare

789. Ericsson, John, apotekare

790. Eriksson, Karin

791. Eriksson, Karl, revisor

792. Eriksson, Kjell (1883-0912), student 1902 i Norrköping

793. Eriksson, Klara (18611030), anställd vid Drag

794. Eriksson, Laura (1854-19241001), f. Leykauf, gift med fängelsedirektören E. A. Eriksson, Jönköping

795. Ericson, Nils, friherre, överste

796. Eriksson, Nils, organist

797. Eriksson, Olaf (18801120), student

798. Erikson, Oscar I., kapten
Gift med Margit Gustafsson, dotter till redaktören Gustaf Gustafsson

799. Ericson, Willehad Erik (18671108), polismästare
Gift med Märtha (18750311)

800. Erlandsson, Paul (18830816), läroverksadjunkt  
58
Nr. 801 - 809:

801. Eschelsson, Olof (1785-1861), såpfabrikör
Gift 1820 med Carolina Enblom
Son Anders Olof Eschelsson (1821-1875), såpfabrikör, gift 1853 med Carolina Lovisa Frestadius (d.1866)
Sondotter Anna Eschelsson
Sondotter Ida Eschelsson
Sondotter Elsa Olafva Christina Eschelsson (18611111-19110310), docent.jur.dr.

802. Eschricht, Johan Henrik Gottfrid (18360407), fotograf

803. Esping, Anna, innehavare av pappersfirman Esping & Lundell

805. Essén, Ebba, född von Port, med två barn

806. Essén, Fredrik, postmästare (ej porträtt
Son Henrik Essén (18601123), postmästare i Ystad
Dotter Hedvig Essén

807. Eurèn, skådespelare (silhuett)

808. Eurenius, Axel Gustaf Julius (18470726-19271105), rektor

809. Evers, Edvard (18530512-19191022), kyrkoherde
Gift 1) 18841208 med Frida Swartz (18550523-19110729)
Gift 2) 19140912 med Karin Swartling (18770707)  
59
Nr. 810 - 824:

810. Fagerhjelm, bildhuggare vid Snickeribolaget

811. Fagerström, Carl Fredrik, järnhandlare, gift med Anna Svensson (ej porträtt)
Dotter Anna Sofia Fagerström (18030514-18860130), ogift
Son Johan Gustaf Fagerström (1797-1854), klädesfabrikör, gift 1829 med Mathilda Carolina Justina Hoffstedt (1809-1893)

812. Fagerström, Hilda Carolina (18471118), donator, född Ljungberg

813. Fahlström, Thore Konrad (18661024), läroverksadjunkt
Gift med Fanny Gertrude Pickering (18680417)

814. Faleij, Thure (1849-19260824), apotekare

815. Falk, Knut Teodor (18410425-19050509), telegrafkommissarie, lärare i Tekniska skolan

816. Falkenberg, G., greve, direktör för J. G. Swartz Kvarn, gift med Greta Swartz, dotter till direktör Pehr Swartz

817. Falkenholm, Charlotta (1781-1856), f. Rehnström, gift med fabrikören Christian Falkenholm (foto av teckning)

818. Falkenholm, Christina Lovisa, född Hesse

819. Falkenholm, Jonas (1794-1869), musiker, tullöverinspektor i Stockholm

820. Fant, Wilhelm (18560403-19261130), postmästare i Laxå
Gift med Nima Blombergh, dotter till fabrikör Fredrik Blombergh vid Drag

821. Febrell, Emma

822. Felow, fru, mannen (fransman) inredde den s.k. Sehnbertska trädgården

823. Ferner, Bengt (1724-1802), kansliråd, professor
Gift 1770 med Dorothea Gartz f. Jancke (1741-17880902)

824. Fernström, Iwan (18530829), föreståndare för apoteket Kronan
Gift med Alma Håkansson
Son Bruno Fernström
Dotter Elsa Fernström  
60
Nr. 826 - 840:

826. Fischer, Alfrida

827. Fischer, Claes David, garvare

828. Fischer, Mathilda Eugenia Wilhelmina

829. Fischer, Thilda

830. Fjetterström, Lina (silhuett)

831. Fjetterström, Rudolf (18381218-19200301), kontraktsprost, kyrkoherde i Vadstena
Gift med Hedvig Livia Charlotta Billsten (1849)

832. Flach, Sixten Axel (18260606-1902), kabinettskammarherre, ägare av Svensksund
Gift 18561101 med Augusta Frestadius (18320324-1912)
Son Carl Gustaf Flach (18601015-19111201), kommendörkapten, ägare av Ållonö, gift 1894 med Pauline Bancroft (18691027)
Son Emil Bernadotte Flach (18640428-18930903), ingenjör, ogift
Son Erik Flach (18690803-19220518,) godsägare till Broberg, gift 18980621 med Tyra Schubert (18710529)
Dotter Jana Flach (18620305)
Son Sixten Flach (18590124-19111104), kammarherre, gift med Hillevid Neergaard (1873)
Son Wilhelm Flach (18570816-19200612), överdirektör för Lantbruksstyrelsen, gift med Elise Starck (1861)

833. Flaeter, H., disponent för Harvester

834. Fleetwood, Sixten Carl (18431112), hälsovårdsinspektör i Norrköping, friherre

835. Fliesberg, Fredrik, handelkommissarie
Gift med Augusta Wockatz

836. Flisberg, tullförvaltare

837. Flodin, Carl Ludvig (18571002), stadsarkitekt

838. Flodman, fru

839. Flodman, Anders Fredrik professor, läkare, gift med Kristina Sofia Uhrberg (ej porträtt)
Son Anders Flodman (18350703-18840421), publicist, medarbetare på Aftonbladet, ogift
Dotter Cecilia Flodman, kammarfru hos drottningen Lovisa
Dotter Louise Flodman (18310902)
Dotter Malla Flodman

840. Flyckt, Hugo (18640405), överinspektör  
61
Nr. 841 - 849:

841. Flygelholm, Carl Rudolf Emanuel (1822-1875), färgare, firma Platin & Flygelholm
Gift med Hildegard Egnell, med barn

842. Fogelgren, J. E., donator
Gift med Clara

843. Fogelgren, Johan Adolf, bundtmakare
Gift med Ida Amalia Wennersten

844. Fogelqvist, Johan Peter (18430116-19260426), kontraktprost, kyrkoherde i Hedvigs församling
Gift 1) 18710423 med Beda Wilhelmina Salvén (18430110-18780210) (ej porträtt)
Gift 2) 18790418 med Theodolinda Corona Salvén (18440509-18910901)
Gift 3) 18930616 med Eva Christina Malm (18550402)
Dotter Anna Fogelqvist (18740215-19150705)
Dotter Ingrid Fogelqvist (18721024), folkskolelärarinna i Linköping
Dotter Maria Fogelqvist (18750821), telegrafkommissarie i Norberg
Son Torsten Fogelqvist (18800125-1941), författare, gift 1) 19070331 med Alice Ringborg (18830421), skilsmässa 19200302, gift 2) 19200323 med Jeanna Cecilia Günter (18810218)

845. Fogelstrand, Per Edmund (18090921-18910422), aktuarie

846. Fogelstrand, Samuel, rådman

847. Fogelström, Pehr Magnus (18030919-18670224), handlande, kamrer vid Norrköpings Sparbank
Gift med Agnes Augusta Lovisa Beneth (1813-1896)
Son Ernst Fogelström

848. Folin, Claes Eric Victor (18501028-19150615), utexaminerad 1868 från Tekniska skolan, sedemera elev vid Holmens pappersbruk, chef för Billeruds sulfitfabrik, sedemera disponent för Hammarby sulfitfabrik, Storvik

849. Forssbaeck, Rickard Wilhelm (18341016-19130915), fängelsedirektör i Norrköping  
62
Nr. 850 - 860:

850. Forsberg, Emilie (18100509-1891), idkade handel med delikatesser, f. Hammarsten, gift 1828 med mekanicus Gustaf Forsberg (1797-1832)
Gruppfoto från 50-årsdagen:
Dotter Mathilda Thilda Forsberg (1831-1909), gift med överstelöjtnant Conrad Fries
Conrad Fries, överstelöjtnant
Amalia Hoffstedt
Fröken Oldenburg
Carin Ringborg

851. Forsberg, Frans Wilhelm, bokbindare
Gift med Christina Charlotta Tholander, son Oscar Forsberg (18530401) grosshandlare i Stockholm

852. Forsberg, J. M., anställd vid Drag

853. Forsberg, Lorentz Gustaf, bokbindare
Gift med Christina Wilhelmina Rundberg

854. Forsgren, Berndt Gustaf (1799-1888), klädeshandlare i Stockholm
Gift 1829 med Carolina Wester (1811-1891)
Svägerska Anette Anna Ulrich (1805-1853), gift med Carl Forsgren
Dotter Betty Forsgren (1833-1906), gift med Swartz
Dotterdotter Elisabeth Swartz (1856), gift Janse
Dotterdotterdotter Ester Janse (1882
Son Gustaf Forsgren (1845-1887), amanuens i Riksarkivet, gift 1886 med Sally Wikström
Dotter Ida Forsgren (1836), ogift

855. Forsman, Fritz (18621105), grosshandlare

856. Forssell, Carl Johan (18251229-18961110), magistratssekreterare
Gift med Elisabeth Johanna Marchander (18370207-19251203)
Dotter Märta Maria Forssell (18710617)
Dotter Signe Forssell (18681222)
Son Bror Erik Forssell (18750214), distriktslantmätare, med familj

857. Forsström, Sigrid (1860), f. Eneström, gift 1888 med kamrer Per Emil Forsström, fosterdotter till fabrikören Axel Johan Wahlberg

858. Fosser (ej porträtt)
Son John Fosser (18430824-19160317), grosshandlare, disponent för Aktiebolaget Gripen
Son Niklas Fosser (18451101) riksdagsman, ägare av Halleby, gift med Charlotte Holmqvist

859. Fongberg, Maria Adolf Johannes (1834-1908), kronolänsman, sonsonson till fabrikör Olof Fongberg
Gift med Emelie Margaretha Dorothea Wiberg (1838-1914)
Son Seth Carl Maria Johannes Fongberg (1874), bokhandlare
Dotter David Anna Maria Fongberg (1878), hemföreståndarinna hos sin broder
Son Anton Gustaf Adolf Maria Fongberg (1879-1902), e.o. kammarskrivare

860. Frank, J. P., anställd vid Drag  
63
Nr. 861 - 875:

861. Fredell, Carl, med fru Mina

862. Fredell, Hilma (18831004)

863. Fredga, Ernst (18600602-19230126), grosshandlare, ägare av firma G. V. Rundström & C:o

864. Fredholm, Einar, avdelningschef vid Holmens bruk

865. Fredriksson, C. A., maskintryckare

866. Fredriksson, Conrad Wilhelm, handlande

867. Fredriksson, Fredrik Wilhelm, körsnär

868. Fredriksson, Lisbeth

869. Fredriksson, Sten (18710420), apotekare på apoteket Svanen

870. Freese, Herman (18221109-18950107), kassör på Drag, vinhandlare under firman J. J. Tesdorpf
Gift med Hedvig Amalia Mathilda Tesdorpf (18400823-19220310)

871. Freese, Albert (18770609-19130109), klädesfabrikör
Gift med Karin Maria Engberg (18790802)

872. Friberg, Frans Alfred (18221213-19130920), musikdirektör, kompositör, yllefabrikör, gift med Gabriella Arnberg (1830)

873. Friberg, Sven (18891009), läroverksadjunkt

874. Friedländer, Svante (18440124-19241118), grosshandlare i Göteborg
Gift med Sigrid Schlesinger (18500217-19251220), dotter till handlanden J. M. Schlesinger
Son Carl Friedländer (18700708)
Dotter Ebba Friedländer (18720325)
Dotter Kerstin Friedländer (18740522), gift med professor Henry Harem i Stockholm

875. Friek, F., musikdirektör  
64
Nr. 876 - 892:

876. Fries (ej porträtt)
Son Axel Fries (18130731-18990131), notarie, ägare av Kårsäter
Son Lars August Fries (18110825-18900320), häradshövding, gift 1843 med Hilda Katarina Bergström (1817-1881)
Sondotter Anna Fries (1854-18990214)
Sonson Claes Fries (18490115)
Sonson Erhard Fries (18351231), bankkamrer

877. Fries, Fredrik (17840429-18680320), krigsråd, ägare av Mariehof
Son Nils Fredrik Fries (18200611-1907), notarie, ägare av Mariehof, gift med Beata Funck (18270402)
Sondotter Augusta Fries
Sonson Leonard Fries
Sondotter Hedda Fries
Sonson Otto Fries (18551003-19180107), ägare av Mariehof, gift 18890621 med Anna Funck (18641024)

878. Fries, Hedda (18311125-19090207), f. Söderberg, gift 18510909 med kapten Nils Henrik Fries
Dotter Ellen Maria Fries (1858)

879. Fries, Mathilda (1831-1909), f. Forsberg, gift med överstelöjtnant Conrad Fries
Dotter Hedvig Fries (1854)

880. Fries, Samuel Anders (18670315-19141214), kyrkoherde i Oscars församling i Stockholm, student i Norrköping

881. Friesen von, Gerda (18590101), skolföreståndarinna

882. Friesendorff von, Sigrid (18700427), f. Reutercrona, gift med överstelöjtnant, friherre G. von Friesendorff

883. Frisell, Erik (18590124), direktör

885. Frisk, Signe,husmor vid Sjömansinstitutet

886. Fristedt, Alle (18720412), grosshandlare, firma Axel Andersen C:o Eftr., gift med Carin Ekstam
Dotter May Fristedt

887. Fristedt, John (18751117), bankir

888. Frycklund, Svea Charlotta, f. Eneström, son Bertil

889. Frykberg, Karl Edvard (18651118), skollärare, sedermera innehavare av firma Kellner & Welander i Norrköping, varefter han flytta till Stockholm

890. Fröberg, John Herman (18590830), fabriksidkare i Finspång

891. Fröding, Olof Herman (18580614), lektor
Gift med Anna Johanna Sjöström (18720204)

892. Frölinder, Emil (18621017), komminister i Borgs församling, senare kyrkoherde i Ödeshög  
65
Nr. 893 - 911:

893. Fröling, Axel Wilhelm (1828-1903), innehavare av A. Frölings egendomsagentur

894. Fröling, Gustaf (18240206), lärare vid Tekniska elementarskolan 1860-1901, friståndare för eget Handelsinstitut
Dotter Alma Johanna Charlotta Hanna Fröling, musiklärarinna, gift med tandläkaren Kihlblad

895. Fuchs, Otto, anställd vid Drag

896. Funck, Alexander (17160201-17971108), friherre, gift 17560715 med Beata Margareta Löfgren (17380519-18140207) (ej porträtt)
Son Gustaf Johan Funck (17751011-18520416), friherre, notarie, gift 1) med 18110415 med Carolina Gustava Catharina Ehrenborg (17910405-18170103), gift 2) med 18340128 med Johanna Carolina Vilhelmina Klöfverskjöld (18011011-18930627)
Sonson Fredrik Alexander Funck (18161220-18740528), friherre, kabinettskammarherre, gift 18431212 med sin kusin Altea Beata Gustafa Lovisa Emilia Funck (18250825-19151103)
Sonsondotter Maja Carolina Beata Maria Funck (18511031)
Sonsonson Tomas Alexander Funck (18480730-19090804), friherre, ägare av Bolltorp, gift 18751002 med Charlotta Laura Sofia von Möller (18501118)
Son Fredrik Jacob Funck (17780705-18640829), friherre, lagman, gift 18180604 med Altea Maria De Geer (17861008-18770816)
Sonson Alexander Fredrik Carl August Funck (18230206-19050605), baron, ägare av Almstad, gift 18550712 med Anna Fredrika Clara Agata Carleson (18250108-19100103)
Sonsonson Alexander Fredrik Edvard August Funck (18580101), baron, kronofogde, gift 19020517 med Aura Hillevi Sofia Törngren (18770217)
Sonsonson Carl Fredrik Gustaf August Funck (18600217), friherre, ägare av Almstad, gift 18971139 med Ellen Elisabeth Cecilia Carleson (18730427)
Sonsonson Axel Fredrik Johan August (18610309), ingenjör, yrkesinspektör, ogift
Sonsondotter Anna Altea Fredrika Augusta Funck (18641024), gift 18890621 med sin kusin lantbrukaren, ägare av Mariehof Otto Fredrik Fries (18551003-19180107)
Sonsondotter Augusta Hilda Fredrika Maria Funck (18660529), gift 18901220 med kapten Edvard Johan Leopold Gjerling (18620601-19000204)

897. Furutriehn (?)

898. Fürst, Thorvald (18660813), yrkesinspektör, verkstadschef vid AB Mekaniska verkstaden Vulcan 1896-1899

899. Fäldt, Frans Oskar, bokbindare

900. Föll, Fredrik, anställd hos firman J. J. Tesdorf

901. Föll, Hulda, dotter till poliskonstapeln C. F. Föll

902. Förberg, A. E. E. (18511201-19220510)

903. Gadde-Ohlsson, Carl Fredrik Teodor (18670409), apotekare

904. Gahm, Gustaf Fredrik, läroverksadjunkt
Gift med Emma Gustafva Sofia Egnell

905. Galetsky, fru

906. Galetsky, Betty

907. Galetsky, Nella

908. Garstedt, Jacob, kammakare

909. Garström, Carl Reÿnhold (18181020-18790421), konditor i Lidköping
Gift 18721201 med Sara Catharina Öhman (18260921-18811109)
Son Ferdinand Garström, konditor i Lidköping, gift med Erika (18660208)

910. Garström, Johanna Charlotta, f. Pettersson
Son Herman Reÿnold Garström, rektor i Mariefred
Son Per Alfred Garström, sjöman
Dotter Hulda Garström

911. Garström, Per Fredrik (18141211-18940109), bryggare
Gift 18560824 med Clara Mathilda Hofstedt (18131124-18950601)  
66
Nr. 912 - 925:

912. Gartz, Justinus (17170914-17670623), rådman, handlande
Gift 1) med 1746 med Charlotta Reef (1718-1759)
Gift 2) 1760 med Dorothea Jancke (1741) (ej porträtt)

913. Gauffin, George (18340907), innehavare av apoteket Kronan 1870-1873
Gift 18580924 med Alma Areschoug

914. Geber, Julius August, vinhandlare son Philip Geber, bankir i Stockholm

915. Gegerfeldt von, Hedvig Maria Christina (1846-1869), f. Geissler

916. Gehlin, Harry, köpman

917. Gehlin, Johan Fredrik (18020123-18820420), fabriksmästare hos firman Petter Swartz, gift med Eva Christina Hertzman
Son Johan Gustaf Gehlin (18250916-18711020), lärare vid Swartziska skolan 1851-1871, pastor, gift 18550712 med Hilda Ulrica Tolft (18240326-19010118)
Sonson Johan Edvard Gehlin (18580529-19130511), bokhållare hos firman Petter Swartz, gift 18851123 med Johanna Sofia Malmgren (18551228)
Sonsonson Bertil Gehlin (18861119) kapten i kustartilleriets reserv
Sonsonson John Adolf Harry Gehlin (18920822)
Sonsondotter Märtha Johanna Gehlin (18950627)

918. Geijer, G., ridlärare

919. Geijerstam af, Carl Gustaf (18360804-19180719), stationsinspektor, trafikchef
Gift 18670804 med Emelie Maria Sandeberg (18401006-19290420)
Son Carl af Geijerstam, major
Dotter Louise af Geijerstam (18700125), målarinna, ogift
Dotter Augusta af Geijerstam (1868), gift 1910 med kapten Gustaf Leuhusen

920. Geissler, Erik Tobias, bergmästare

921. Gelander, Johan Peter, snickare
Gift med Johanna Maria Tingvall

922. Gelhaar, Edvin Bernhard, bokbindare
Gift med Charlotta Andersson
Dotter

923. Gellerstedt, Marianne, hemkonsulent

924. Gemmel, Ebba

925. Gemmel, Herman (1857-1902), direktör i Litografiska AB
Son Arthur Gemmel (18690103-19250619), provinsialläkare i Åtvidaberg
Son H. J. Gemmel (18711021), direktör i Stockholm  
67
Nr. 926 - 945:

926. Gernandt, C. J. F. (1867), grosshandlare

927. Gillberg, Oscar (18760730), ingenjör, chef för Holmens bruks sulfitfabrik vid Loddby

928. Gillqvist, Albert Per Ludvig

929. Gillqvist, Carl Frans Oskar, notarie

930. Gillqvist, Lovisa Christina

931. Gillqvist, Ludvig Anders (18280308-19210521), kassör vid Holmens bruk
Gift med Ebba Lovisa Paulina Lindman

932. Gjörwell, Gustava Eleonora (1769-1840), gift med Johan Lindahl (1768-1833)

933. Glimborg, D. (1889), kyrkoherde

934. Glosemeyer, Carl Theodor (18320422-18860910), arkitekt
Gift 1861 med Hanna Heijdenberg (18370710-1915)
Son Henrik Theodor Glosemeijer (18640930), major
Sondotter (Ottos) Dagmar Glosemeijer (19010816)

935. Gode, Abraham Herman (18030420-18811206), snusfabrikör, donator

936. Gode, Charlotta Johanna (17971028-1895), donator

937. Goldman, H. (18491201), chef för lyxspisfabriken vid Litografiska AB

938. Gottman, Anders (18380925-18870114), lärare vid Tekniska elementarskolan 1864-1886

939. Graf, Otto, konsul i Mem

940. Granander, fröken

941. Granberg, Casper (d.18780214), hamnkapten

942. Graneli, Hilma (1846-19230209), f. Carlheim-Gyllensköld, gift med kyrkoherden Anders Graneli, Risinge

943. Grauers, Jacob Fredrik, snickare, gift med Carolina Ekelund (ej porträtt)
Son Henning Grauers (18660327), borgmästare i Oskarshamn
Son Bror Hugo Grauers (18690108)

944. Graver, Johan Jacob (1707-17791119), ägare till Rodga
Gift 1763 med Maria Magdalena Eurenia (1730-18190110), hon även gift 2:a gång med Christian Brandt (1749-18030727) häradshövding


945. Gredin, Helmer, mantalskommissarie, med familj  
68
Nr. 946 - 955:

946. Grefberg slussinspektor i Norsholm

947. Grefberg, Gustaf (18791027) justitieråd, Stocksund

948. Grefberg, Gustaf F. A. (18421113), rådman, bankman, grosshandlare i Söderköping
Gift med Jenny Lindén (18550605)

949. Grenander, Elias Samuel Engelbert (18160731-18980727), borgmästare (porträtt se K2:3, nr. 949)
Gift med Selma Magdalena Richert
Son Ernst Magnus Grenander (18560120-19260122), häradshövding i Smedjebacken, gift med Elsa Björnström

950. Grenander, Otto Göthe (1844-19160212), grosshandlare, firma C. O. W. Sandberg
Gift 1870 med Alfhilda Georgina Sandberg (1846-1915)
Son Max Grenander (18731106), rektor i Eskilstuna, gift med Nanny Erickson (18771227)
Son Sven Grenander (18780307), lektor i Västervik

951. Grentzelius, med fru

952. Grentzelius, Peter Sven (1818-18880809), tjänsteman för Sockerbruket Gripen

953. Grentzelius, Svante Emil, kamrer

954. Grewell, Johan Jacob Axel (18541115-19220220), kapten, överkontrollör
Gift 1896 med Anna Elisabeth Mörner (18650805)

955. Grevillius, Emil (18630701), postmästare
Gift med Selma Amanda Jonell (1854-19241020), lärarinna i Norrköping  
69
Nr. 956 - 964:

956. Grevillius, Johan August (18161218-18780828), prost i Hedvigs församling 1851-1878
Gift 1844 med Alfhilda Eiserman (18210113-18721230)
Son Hugo Grevillius (18450131-19221230), skådespelare, musiklärare i Stockholm
Son Ragnar Grevillius (18501105-19200617), operasångare, ogift
Son Anders Yngve Grevillius (18640107-19250702), filosofie doktor, gift med Hilma Larcén

957. Grewin, Fredrik, överingenjör, anställd vid Holmens bruk

958. Grip, Elias (18730420-19420806), lektor
Gift med Ester Bodén (18800319)
Son Bo Åke Erland Grip (1905)
Dotter Barbro Maj Gunnel Grip (1907)
Dotter Ragna Barbro Ingegerd Grip (1910)

959. Gripenstedt, Johan August, friherre, statsråd

960. Grohman, Bernhart, urmakare, son till ullsorteraren vid Smedjeholmen J. H. Grohman

961. Groll, Oscar N. (18400810-19121024), överingenjör vid Gusum, gift 1871 med Gerda Westerberg (1847-1874)

962. Groth, Gustaf (1851-19200704), trafikinspektör
Gift med Ellen Håkansson

963. Grundelius, Hjalmar (1829), en av sällskapet W6 stiftare

964. Gröndahl, Catarina Charlotta Fredrika (18451213-18920315)  
70
Nr. 965 -972:

965. Gröndahl, Svante Johan Fredrik (18130922-18811118), bokbindaremästare
Gift med Emelie Aurora Ternell (18240729-19040321)
Son Viktor Fredrik Gröndahl (18480205-18921116), bergsingenjör, gift med Hilma Ekström
Son Fredrik Wilhelm Gröndahl (18560720), lagerchef, gift med Elin Augusta Mathilda Roloff (18601029)
Sonson Ivan C. Fr. Gröndahl (18870309)
Sondotter Elly Maria Gröndahl (18850508)
Son Arvid Emil Gröndahl (18580831-19140704), ingenjör
Son Gustaf Mauritz Gröndahl (18600922), stadsfogde

966. Grönlund, Carl Fredrik (18431219-18980821), kronofogde
Gift med Maria Lovisa Catharina Malla Odén (1851-1922)

967. Grönlund, Gertrud

968. Grönlund, Otto (1878)

969. Grönlund, Signe

970. Grönqvist, Anna (1889), fd kassörska på Affärsverken

971. Grönwald, Thure Johan Isak (18670425-19580721), rådman

972. Grönwald, Thure (18270326-19241102), kyrkoherde
Gift 18691011 med Tekla Berggren (1833)
Döttrar Agnes och Amelie  
71
Nr. 973 - 994:

973. Gubben Hans, trotjänare på Sockerbruket Gripen

974. Guillemot, Otto Albert (18361212-1914), läkare
Gift 1872 med Ida Selma Sofia Rudbeck (184460415)
Son Louis C. O. Guilletmot (18750517), underinspetör i Nässjö
Son Emil Guillemot (1881-1938) läkare, gift med Lisa Rosenström

975. Guillemot, Wilhelm Edvard (1832-1881), ljusstöpare
Gift 1857 med Laura Karin Roedecke (1828-1870)
Dotter Anna Guilletmot

976. Guinehard, Emmy, lärarinna

977. Gullberg, Elin (1859), gift med godsägaren Anton Gullberg (1858), fosterdotter till fabrikören Axel Johan Wahlberg

978. Gullberg, Emil (1875-1912), innehavare av Sehnqvists tobakshandel

979. Gumaelius, Justus, järnvägstjänsteman

980. Gustafsson

981. Gustafsson, kontorist

982. Gustafsson, A. (18661210), häradsdomare, landstingsman, Lunnebjörke, Skärkind

983. Gustafson, Anders (18520710-1907), disponent för Gustafson & Ljungqvists Pianofabrik i Norrköping

984. Gustafsson, Anna, sjuksköterska, gårdsägarinna

985. Gustafsson, Anton Leonard, plåtslagare
Gift med Maria Wilhelmina Nordström

986. Gustafsson, Arvid, rådhusvaktmästare

988. Gustafsson, Carl Gustaf (d.1921), stadsfiskal 1909-1921

989. Gustafsson, Efraim (18750508-19260223), apotekare i Stegeborg

991. Gustafsson, Elof, disponent, Sv. Tobaksmonopolet

992. Gustafsson, G. (1846-19220201), överlärare

993. Gustafsson, Gustaf, kammakare

994. Gustafsson, Gustaf, redaktör
Gift med Louise Hesse (18591014)  
72
Nr. 995 - 1015:

995. Gustafsson, Gustaf Viktor (18520905), komminister i Hedvigs församling 1892-1902
Gift 18820721 med Elin Sofia Westerberg

996. Gustafsson, Ida, idkade tappisserihandel

997. Gustafsson, Jenny Maria, f. Wigert

998. Gustafsson, Karl, trädgårdsmästare, sekreterare i Norrköpings Trädgårdsodlare

999. Gustafsson, Natalia

1000. Guttenberg, Johan Fredrik (1844-1904), anställd vid Drag

1001. Gyldenstolpe, greve

1002. Gyllander, Mimmi

1003. Gyllenhaal, Aurora, f. Nordin, gift med generaltulldirektören Carl Henrik Gyllenhaal

1004. Gyllenhaal, Fredrik Reinhold (18440316-18980624), läroverksadjunkt

1005. Gyllenkrool, Louise

1006. Gyllenram, Henrik Gustaf Wilhelm, generalmajor
Gift med Ebba Augusta Arnell

1007. Gyllensvärd, Seth (18560705), överstelöjtnant

1008. Gylling, Gustaf Erik (1769-1845), handlande
Gift 1800 med Christina Louise Sääf (1783-1850)

1009. Gylling, Johannna

1010. Gårdman, Maria, kvacksalverska

1011. Gåse, Johan (18170703-18801123), polisnotarie

1012. Gödecke, Per August (18400602-18900818), folkhögskolelärare, redaktör
Gift med Anna Hall (1854)

1013. Gödecke, Thilda (1848)

1014. Göhle, Emma, f. Cook, gift med lantbrukaren Werner Göhle

1015. Göhle, Robert (18700215), skeppsmäklare, firma H. Unér
Gift med Helena Beckman  
73
Nr. 1016 - 1027:

1016. Göransson, A. H. (18430826) bruksägare i Sandviken
Gift med Emma Maria Sebardh

1017. Göransson, Albert, tandläkare

1018. Göranson, Amanda

1019. Göransson, C. B., lantbrukare, Göstorp

1020. Göransson, K. F.

1021. Göransson, Mina (1834-1892), sömmerska

1022. Göranson, Oskar (18541119), disponent för Norrköpings trädförädlingsaktiebolag

1023. Göransson, Sigrid (18871015)

1024. Göök, Inga Elisabeth (18260506-19030327), f. Letterström
Son Gustus Göök (sedemera Nordén, sonson Arthur Nordén, fil.lic.)

1025. Haak, Emelie (18391022-19190714), f. Hammarsten, dotter till lasaretts-sysslomannen Per Wilhelm Hammarsten, gift 18740325 med kontorschefen Herman Haak, Stockholm

1026. Hacklin, Anton Valfrid (18610103-19231009), rektor
Gift 18900626 med Marianne Ecklein (18620318)

1027. Hackzell, Hans Wilhelm (1789-1870), kronofogde
Gift 1820 med Brita Catharina Grape (1795-1876)
Son Carl Jacob Hackzell (18320825-1882), kronolänsman, gift 1856 med Erika Maria Hellström (1830)
Sondotter Elin Catharina Lovisa Hackzell (18570204)
Son Isak Wilhelm Hackzell (18250830-1884), lantmätare i övre Kalix, gift 1852 med Maria Rosina Svanljung (18220106-1881)
Sondotter Nanny Wilhelmina Hackzell (18530518)
Sonson Fredrik Wilhelm Hackzell (18541210)
Sonson Carl Hjalmar Hackzell (18560614)
Sondotter Ida Amanda Hackzell (18580726)
Sonson Arvid Hackzell (18600930)  
74
Nr. 1028 - 1040:

1028. Hadell, Gustaf A. (18751106), disponent för Gustafson & Ljungqvist Pianofabrik

1029. Hadorph, fru, f. Vougt

1030. Hagberg, fröken, anställd hos hotelldirektör Sjögren

1031. Hagberg, Emil Johan (1817-1899), fabrikmästare, gift med Ulrika Catharina Holmers
Son Emil Johan Hagberg (18440314-19240314), blekmästare, gift med Lisen Dahlström
Sonson Axel Hagberg
Son Georg Algot Hagberg (18460603-19220504), borgmästare i Söderköping, gift 1891 med Alma Helen Charlotte Åhlström (1861)
Son Knut Hagberg (1848-19270108), fabrikör, gift 1873 med Hedvig Maria Mathilda Asklund (d.1918) Sondotter Ingrid Hagberg

1032. Hagberg, Frithiof (18630323), grosshandlare

1033. Hagberg, Helga Maria (18721009-19361221), tandläkare

1034. Hagberg, Hjalmar (18540217), bankdirektör i Göteborg

1035. Hagberg, Oskar (18541001-19190125), godsägare av Brestad, Kuddby
Gift 1883 med Sigrid Westerberg (1850)

1036. Hagelin, Th. Joh. Fredrik (18550921), trafikchef

1037. Hagelin, Axel Wilhelm, mekaniker

1038. Hagelin, C. D. (18540415), köpman och konsul i Cette, Frankrike

1039. Hagelin, David Wilhelm (1817-1883), hovslagarmästare, gift med Johanna Maria Hedman
Son Ernst Olof Hagelin (18620127) v. häradshövding i Skebokvarn, advokat, gift 1898 med Hilda Leman

1040. Hagelin, Johan (18070131-18610423), rådman  
75
Nr. 1041 - 1051:

1041. Hagelin, Johan Wilhelm (1861-19050922), extra provinsialläkare i Stegeborg

1042. Hagelin, Oscar, kringresande, allmänt kallad Wadstena Oscar

1043. Hagelin, Otto

1044. Hagen von, Carl Theodor, industriidkare i Barmen
Gift med Johanna Cathrina Wosswinkel, (dotter Julia von Hagen (1803-1879) gift med Gustaf Adolf Eklund (1794-1857))

1045. Hagert, Albertina (1859), kokerska hos konsul Gustaf Axel Eklund

1046. Haglund, Alfrid Gustaf (18480224-19230714), byggmästare
Gift med Emma (18500105-19100116)

1047. Haglund, Johan Baptist (17940119-18670223), kyrkoherde i Kimstad 1835-1867
Gift 18351110 med Emelie Carolina Jacobsson (18080404-18890326)
Son Carl Johan Emil Haglund (18370207-19011209), läkare, gift med Hedvig Charlotta Margareta Schröder (1841)
Sonson Erik Ernst August Haglund (18660315), extra provinsialläkare i Ramsberg
Sonson S. E. Patrik Haglund (18700527-19371208), professor i Stockholm, gift 1899 med Signe Knoch (18720302)

1048. Hagman, fröken

1049. Hagman, Anders Magnus , handlande i Kalmar
Gift 18360617 med Maria Carolina Garström (18160801-18970916)

1050. Hagman, August Theodor, v.häradshövding

1051. Hagman, Carl Alfred (18410524), borgmästare i Kalmar
Gift med Anna Elisabeth Constance Wahlbom (18530515-18711125)  
76
Nr. 1052 - 1068:

1052. Hagman, Edvard (18620508), grosshandlare, glas och porslinshandel

1053. Hagman, Hilma Maria

1054. Hagman, Magnus, tjänsteman för Kalmar ångqvarn

1055. Hagman, Nanny Carolina

1056. Hagman, Per Magnus, köpman i San Fransisco
Gift med Christina Nancy Bowden (18670129)
Son Alfred Hagman
Dotter Alice Marie Hagman

1057. Hagström, Alma (18660628), gift med köpmannen F. P. Hagström

1058. Hagström, Carl Johan Erik, sjökapten
Gift med Anna Gabriella Teresia Gründer

1059. Hagström, Karl Leonard (18550108-19260919), lektor i Linköping, gift med Augusta Lindberg

1060. Hagström, Johan Wilhelm (18451204), professor i Uppsala
Gift med Ida Carolina Lovisa Eschelsson (18540316-19220705)

1061. Haij, Fredrik (1817-18690602), kanslist

1062. Haldin, Sophie-Louise, sällskapsdam hos assessorskan Lagergren

1063. Hallbeck, Robert (1865-19260721), lasarettsläkare i Norrköping 1894-1897

1064. Hallberg, bokhållare

1065. Hallberg, Bengt, läkare

1066. Hallberg, Gabriel, grossahandlare, firma Wistrand Pettersson C:o

1067. Hallberg, Johan, musikdirektör, organist i S:t Olai

1068. Hallendorff, fröken  
77
Nr. 1069 - 1086:

1069. Hallendorff, Anna (18760620), gift med grosshandlaren H. Hallendorff

1070. Hallendorff, Hanna (1840-19240224), f. Cnattingius, gift med kyrkoherden J. H. Hallendorff, Furingstad
Dotter Anna Ulrika Hallendorff (18750523-19270310), föreståndarinna vid Drottning Sophias Skyddshem, Stockholm (ej porträtt)
Son Carl Hallendorff (18691105), professor i Stockholm, gift 18970608 med Anna Maria Fries

1071. Hallgren, fröken

1072. Hallgren, Anna Fredrika, f. Zetterstrand, gift med bankkassören Johan Gustaf Hallgren
Dotter Augusta Fredrika Hallgren, musiklärarinna, ogift
Son Lars Johan Hallgren (18390123-19070128), jägarmästare, gift 1874 med Lydia Margareta Charlotta Lennqvist

1073. Hallgren, Erik Gottfrid (18430927), tidningsman

1074. Hallgren, Hedda

1076. Hamberg, Axel (18630117), professor i Uppsala, gift 1912 med Sigrid Magdalena Nordlund

1077. Hamberg, Nils Peter (18151104-19020213), professor i Stockholm
Gift med Emma Augusta Christina Härnström

1078. Hamberg, Ulrika (Ulla)

1079. Hammar

1080. Hammar, Frithiof, ordf. i Spårvägens sångkör

1081. Hammar, Lotten (1858-19251017), sjuksköterska, husmoder vid Norrköpings lasarett, diakonissa

1082. Hammarberg, Karl (18670101), redaktör för Östergötlands Dagblad

1083. Hammarberg, Reinhold Emanuel (1865-19051016), redaktionssekreterare vid Östergötlands Dagblad

1084. Hammarén, C. C.

1086. Hammarsten, Per Wilhelm (18110624-18830218), lasaretts-syssloman
Gift 1837 med Emelie Ulrika Fredrika Palm (1812-1887)
Dotter Emelie Hammarsten (1839-1919), gift Haak
Son Olof Hammarsten (18410821), professor i Uppsala, gift 18701108 med Lotten Glas (1845-1891)
Son Fredrik Hammarsten (18460816-19220111), kyrkoherde, gift 18790108 med Elin Emanuelsson (18550820)

Gruppfotografi "1811-års män":
Ludvig Ringborg (1811-1888)
Per Wilhelm Hammarsten (1811-1883)
Jonas Hesse (1811-1872)
Nils Theodor Söderberg (1811-1876)
Gustaf Nettelbaldt (1811-1865)
Carl Joh. Roos (1811-1881)  
78
Nr. 1087 - 1105:

1087. Hammarström, P. A. (1845-19121206), kyrkoherde i Kvarsebo

1088. Hammarström, Oskar löjtnant vid Gottländingarna, sjukgymnast, även anställd vid Brandcorpen med fru samt barnen Olga och Rolf

1089. Hamnström, Viktor Alfred (18240226-18730715), hovjägmästare
Gift 18541027 med Christina Wilhelmina Zetterberg (1835-18651023)
Dotter Alma Sofia Wilhelmina Hamnström (18561022), gift i Riga

1090. Hangelund, Johan (18160305-18870429), glasmästare
Gift med Maria Magdalena Lundberg

1091. Hanqvist, med familj

1092. Hanssén, Lars Peter (18070724-18641027), lasarettsläkare

1094. Hanson, J. F., anställd vid Drag

1095. Hanson, Magnus, anställd vid Drag

1096. Hansson, Martin (1879) student 1898, fil.kand. 1902

1097. Hanström, Carl August (18130115-18770820), komminister på Öland
Gift 18461029 med Nanny Birgitta Garström (18230315-19111004)

1098. Hanström, Carl Hjalmar Leopold, grosshandlare i Stockholm
Gift med Hilma Carlsson (18621015-19231227)

1099. Hanström, Hugo Albert Martimer (1865-19261223), grosshandlare
Gift med Ingeborg Carlsson (18740927)
Son Curt Hugo Hanström (19000705), ingenjör i Stockholm
Dotter Britta Margareta Hanström (19020704)
Dotter Gerd Constance Hanström (19031227)

1100. Hanström, Per August Isidor (d.19080410), rådman i Kalmar
Gift med Alma Säfström
Dotter Siri Hanström

1101. Harling, med fru

1102. Harling, August

1103. Harling, Ernst Edvard (18470526-19220518), tjänsteman vid Lithografiska
Gift med Eva Sara Carolina Härnström

1104. Harling, Ida Engelborg, född Bergman

1105. Harling, Therese  
79
Nr. 1106 - 1118:

1106. Hartzell, Anders Gustaf (1813), ångbåtskapten
Gift med Christina Charlotta Schelin
Son Carl Gustaf Emil (18450408), sjökapten, gift med Jenny Gustafva Abrahamina Hartzell

1107. Hartzell, Cara

1108. Hartzell, Gustaf Knut (18530302), ingenjör vid Holmens bruk
Gift med Norah Strindberg

1109. Hasselmark, Allan, spelare i Kamraterna

1110. Hassler, Åke (18540805), v. lektor i Norrköping 1886-1887

1111. Hagelius, Björn (18660903), borgmästare i Waxholm

1112. Hagelius, Gustaf, disponent

1113. Hagelius, Hjalmar, direktör, ägare av Klakeborg
Gift med Anna Erika Segerbrand
Barn: Björn, Gustaf, Elisabeth

1114. Hector, Eyvor (18760911), f. Dorch, gift med lektorn och stadskemisten fil.d:r D. S. Hector

1115. Hedberg, N. J. (18510317-19260428), avdelningschef vid Lithografiska
Gift med Hilda Moberg

1116. Hedbäck, I.

1117. Hedelius, Johan Erik, v.häradshövding, gift med Anna Johann Palmaer (ej porträtt)
Son Emil Wilhelm Hedelius (18151130-18950412), fabrikör, rådman, gift 1847 Brita Johanna Theresia Pamp (1826-19120521)
Son Fredrik Hedelius (1830-1902), klädesfabrikör, gift 1) 1857 med Sofia Carolina Sandberg (1839-880), gift 2) 1885 med Ebba Swartz (1840-1919)
Sonson Hjalmar Hedelius (1863-1913), klädeshandlare, gift 1892 med Hedvig Ekelund (1870)

1118. Hedenqvist, Albert (1862), bagare  
80
Nr. 1119 - 1139:

1119. Hedenstierna, Ulrika Christina Hilda Wilhelmina (18201207), f. Funck, gift 1847 med löjtnant Frans Algot Hedenstierna (d.1862), ägare av Brunneby
Son Edvard Hedenstierna (18480718) major, ägare av Brunneby

1120. Hedenström, Johan Alfred (18550924), tapetfabrikör, gift med Emma Fausta Örnberg (1855-19260130)
Son Alfred Hedenström (1883), disponent för Norrköpings tapetfabrik
Son Oscar Hedenström, ingenjör vid Norrköpings tapetfabrik

1122. Hedlund, Erik (18681113), ingenjör i Stockholm, son till diponenten Hedlund vid Borgs aktiebolag

1123. Hedman, snickare vid Snickeri AB

1124. Hedqvist, fröken, vid Hushållsskolan Margareta

1125. Hedrén, Johan Jakob (17750304-18610214), biskop i Linköping från 1833

1126. Hedvall, Gunnar, rektor vid Norrköpings Handelsgymnasium

1127. Heggblad, Carl Wilhelm, sjökapten

1128. Heijman, Edith, f. Schönthal, dotter till prosten Moses Schönthal

1129. Heimer, Anders, köpman

1130. Heimer, Axel, sekreterare i K.F.U.M.

1131. Heitmüller, Christian (1747-1793), handlande
Gift med Hedda Beata Broms (1765-1827), med familj

1132. Helander, Arvid Emanuel (18810825), ingenjör vid Bergsbro Aktiebolag

1133. Helén, Fredrik (18660204), läkare i Valdemarsvik

1134. Helin, Jonas Peter (18390427), kyrkoherde i Kullerstad

1135. Hellberg, Carl, stallmästare, ridlärare

1136. Helleberg, Gunilla

1137. Hellgren, Monica (1942), student

1138. Hellman, J. P., fabrikör (ej porträtt)
Dotter Alma Hellman (1859)
Son Anton Hellman (1869-1882)
Son Erik Hellman (1867)

1139. Hellman, Emil järnhandlare, Lidbergs Jernhandel  
81
Nr. 1140 - 1153:

1140. Hellman, Emma

1141. Hellman, F. W., klädesfabrikör
Gift med Hilma Jonson

1142. Hellman, Johan Peter (1823-1895), läderhandlare, romfabrikant
Gift med Maria Amalia Modin

1143. Hellman, John (18600612), läderhandlare, romfabrikant, agent
Gift med Engla Catharina Ohlsson (18660922), dotter till kassören Frans Ohlsson
Son Ivar Hellman, musikdirektör

1144. Hellmann, Max (18680317), klädesfabrikör
Son Gösta Hellmann, köpman
Son Carl Fredrik Hellmann (18950101), direktör

1145. Hellman, Paul

1146. Hellman, Ulrika Elisabeth (18610823-19180302), f. Schullström, gift med verkmästaren i Lux, Stockholm

1147. Hellman, Vald.

1148. Hellmer, Leon, fabrikör, Hellmers Bleck- och Plåtslageri

1149. Hellqvist, Carl Gustaf (1839-1907), postskrivare, postmästare, gift med Anna Lovisa Andersson
Son Elof Hellqvist (18640626), professor i Lund

1150. Hellsten, Johan (18871218), läroverksadjunkt

1152. Hellström, fröken, anställd hos S. J. Enanders Manufaktur AB

1153. Hellström, Anna, f. Engqvist, dotter till bankvaktmästaren S. E. Enqvist  
82
Nr. 1154 - 1158:

1154. Hellström, August (1842), smed

1155. Hellström, Bror Leonard (18280623-18980921), stadsingenjör i Norrköping 1859-1898
Gift 1860 med Virginia Charlotta Holmström (1836-1919)
Son Anders Hellström (18771031) disponent, gift 1) med Richert, gift 2) med Wrangel
Dotter Anna Hellström, (1868-1896)
Son Bror Olof Viktor Hellström (18610902), yrkesinspektör, gift med Mimmi Thorén, även två barn
Son Erik Hellström (1863), lantbruksskolföreståndare i Strängnäs
Son Magnus Hellström (1867), ingenjör i USA
Dotter Märta Hellström

1156. Hellström, Edvard, fabriksbokhållare vid Gryt

1157. Hellström, Johan (18590418-19410616), läkare
Gift med Gunhild Unander
Son Bertil Hellström (1891-19260210), Sveriges v. konsul i Kanton, Kina (ej porträtt)

1158. Hellström, Maria  
83
Nr. 1159 - 1175:

1159. Hellström, Nils (18770103), lasarettsläkare, gift med Märta (1876)
Son Nils Hellström
Bror Gustaf Hellström, författare

1160. Hellström, Nils Johan, skräddare

1161. Helmfrid, Björn (19150220-19990729), fil.dr.

1162. Hemmar, Axel advokat, chef vid Fiskeby AB

1163. Hemming, H. (18530519), provinsialläkare i Ödeshög

1164. Henningsson, Karl, skeppsredare

1165. Henricson, August (18390206), lantbrukare, Karlslund, riksdagsman

1166. Henriques, Pontus Herman (18520701), lektor vid Tekniska Elmentarskolan i Norrköping 1877-1884, professor i Stockholm

1167. Henström, Anders, rentier

1168. Henström, Elin

1169. Hepburn, Jane

1170. Herbst, Hilda

1171. Herfurth, verkmästare vid G. Wiechels tricotfabrik

1172. Herlenius, Gustaf (18250718-18920106), bankdirektör

1173. Herlenius, Hilda (18621123) f. Ekelund, gift 18930228 med överstelöjtnant Jonas Adolf Herlenius, Stockholm, dotter till brukspatron Conrad Ekelund och Augusta Helling

1174. Hermance, Carl (18860407), kommendörkapten i Förenta staternas flottas reserv, son till Herman Reinhold Holmbergoch Lydia Margareta Svensson

1175. Herrman, Ebba (18640802), gymnastikdirektör i Söderköping, född Bergenstråhle  
84
Nr. 1176 - 1187:

1176. Hertzberg, Brita (1901), operasångare

1177. Hertzberg, J. W., läderhandlare, med fru

1178. Hertzman, Anders Olof (1803-1864), klädesfabrikör

1179. Hertzman, Christina Charlotta, född Eriksson

1180. Hertzman, Clara

1181. Hertzman, Fredrik (18100123-18840315), rådman, häradshövding
Gift 1842 med Rosina Charlotta Haij
Syster Carolina Hertzman
Syster Rosa Hertzman

1182. Hertzman, Nils Andol Gerhard (1842-19031125), extralärare i Norrköping 1875-1881

1183. Hertzman, Oskar Anders (1838-19050207) grosshandlare i Göteborg

1184. Hertzman, P. (1807-1859) klädesfabrikör
Gift med Helena Nilsdotter
Son Erik Herman Hertzman (18380124-1890), klädesfabrikör, dog i Amerika

1185. Hertzner, I. A., mästerskytt

1186. Hesse, Emil, jägmästare

1187. Hesse, Fredrik Wilhelm (17760602-18530929), repslagare, sejlare
Gift 1808 med Margaretha Sofia Rundeberg (17901108-18550502)
Sonson (vems?) Ragnar Hesse (19010122), bokförare
Sonson Fredrik Wilhelm Hesse (18421121-18900217), läkare i Köping, ogift  
85
Nr. 1187:

1187. Hesse, Fredrik Wilhelm (17760602-18530929) (porträtt se K1:84, nr. 1187):
Son Jonas Fredrik Hesse (18111107-18731029), professor i Uppsala, ogift
Son Frans Abraham Hesse (18130614-18800611), fabrikör, gift 18401115 Amalia Sofia Åderman (18170107-18800101)
Sonson Erik Abraham Hesse (1845-1873), bokhållare, ogift
Sonson Ludvig Philip Hesse (1855-1917), grosshandlare i Malmö, ogift

Sonson Viktor Abraham Hesse (1848-1918), klädesfabrikör, gift 1) 1880 med Laura Emelie Rickman, gift 2) 1885 med Sigrid Augusta Rickman
Sonsonson Samuel Hesse, hovrättsnotarie i Härnösand
Sonsondotter Elisabeth Hesse, gift med pastor Andrew Waerneman, Stenum, Skara stift
Son Otto Israel Wilhelm Hesse (18180410-1895) fabrikör, repslagare, gift Emelie Johansson f. Wimansson
Sondotter Sofie Hesse (18570322)

Sonson Jonas Hesse (18591014), handlande, gift med Hulda Warenqvist (18650318-19060504)
Sonsonson Fredrik Hesse (18971219)
Sonson Otto Hesse (18610409), försäkringsinspektör, gift med Henny Kark (18750209)
Sonsonn Emil Hesse (18640208), elektriker
Sonson Ernst Hesse (18651016), godsägare, gift med Anna Andersson
Sonson Melker Hesse (18680825), handlande  
86
Nr. 1188 - 1198:

1188. Hessel, Carolina Eleonora

1189. Hessel, Knut Bernhard, handelsresande
Gift med Alma Catharina Palmgren

1190. Hesselman, Erik Herman, handlande

1191. Hesselman, Hedvig, född Engström

1192. Hesselman, I., född Björkegren

1193. Hessle, Birger Marcus Ludvig (18330609-18970224), apotekare
Gift 18710627 med Anna Carolina Asker (18480507-19020808)
Son Carl Hessle

1194. Hilke, Karin, skådespelare

1195. Hill, Charles (1816-1889), verkmästare vid Väveriet

1196. Hintze, Johannes (18580908-19360624), läkare
Gift 1896 med Helga Erika Carolina Maria Eriksson (d.1906)

1197. Hirsch, Lina, född Törnqvist

1198. Hjelm, Fredrik Wilhelm, kapten, donator
Dotter Ebba Carolina Hjelm  
87
Nr. 1199 - 1212:

1199. Hjertström, Thorgny (18560604), anställd vid Borgs Kneippvattenkuranstalt

1200. Hjort, Per Ulrik Edvard, glasmästare

1201. Hjorth, Axel G´son, broder till jägmästaren Erik G´son Hjorth i Kisa

1202. Hjorth, Per Johan, glasmästare
Dotter Klara Hjorth

1203. Hjorthon, August (1820-1912), handlande i Söderköping

1204. Hjorthon, Fredrik, tjänsteman i Järnvägsstyrelsen, med fru

1205. Hjorthon, Per Olivier (d.18910509), komminister i Kvillinge
Gift med Jenny Wilhelmina Gustafva Gahm (1835-1891)

1206. Hjorthon, Wilhelm

1207. Hjulhammar, Carl Adam (18460121-19140302), amiral

1208. Hjulhammar, Hulda Hedvig Sofia

1209. Hjulhammar, Johanna Olivia Amelia

1210. Hjulhammar, Sixten (18540724-19270219), major
Gift 18941025 med Anna Schubert (18610617)

1211. Hjärne, Charles A. (18511212), kassadirektör i Norrköpings Enskilda Bank

1212. Hoas, pastor
Gift med Emma Skarstedt
Gruppfotografi:
"I Gammalsvenskby"  
88
Nr. 1213 - 1219:

1213. Hoffman, Sofie, född Fischier
Dotter Aurora Hoffman
Dotter Clementine Hoffman
Dotter Emelie Hoffman
Dotter Sofie Hoffman
Son Johan Hoffman, med fru
Son Carl Theodor Hoffman (18240623-18840130), fabrikör, gift 18511016 med Fredrika Josefina Ekström (1830)
Sonson Carl Fredrik Hoffman
Sondotter Betty Hoffman
Sondotter Emma Hoffman (18550430), gift 18751120 med fabriksidkaren Isak Theodor Berg, Näs, Floda

1214. Hoffring, Petrus Johannes (18510815), ingenjör vid Norrköpings Elektricitetsverk, gift 1) 1876 med Charlotta Qvarnström, gift 2) 1911 med Signe Fagerberg (1877)

1215. Hoffstedt, Amalia (1836-1871)

1216. Hoffstedt, Johan Christoffer (18030619-18820329), fabrikör
Gift med Maria Charlotta Lagergren (18140917-18991004)
Dotter Ida Hoffstedt (18350123-19170907), gift med Jacob Danielson Aschan (18250425-18890302) major, ägare till Aggarp i Västra Ryds församling
Dotterdotter Fanny Danielson Aschan (18691108)
Dotterson Georg Danielson Aschan (18650415-19200630)
Dotterson Viktor Danielson Aschan (18620711) ägare till Aggarp i Västra Ryds församling

1217. Hoflund, C. H., arrendator av Björnviken, senare ägare av Stora Nybble i Kvillinge
Gift med Amalia Törnbom

1218. Hoflund, Johan Adolph (18301118-18870922), sadelmakare, borgare i Norrköping

1219. Hoflund, Oscar, köpman
Gift med Jenny Maria Fransiska Gruntzelius, och deras son  
89
Nr. 1220 - 1232:

1220. Hofstedt, Erland (18210728-18720731), järnhandlare
Gift 18510504 med Emelie Lovisa Hultman (18320504-18981230)

1221. Hofstedt, Hugo (18640715), provinsialläkare i Fellingsbro, gift 19110207 med Hedvig Wektmer

1222. Hofstedt, Olof (18520214), överste
Gift 18791120 med Olga Josefina Hoffman (18561222-19200820)

1223. Hofstedt, Olof Arthur, köpman i Umeå

1224. Hofstedt, Olof Harald, komminister i Sköldinge

1225. Hofstedt, Sten Erland (1821-1872), järnhandlare
Gift 1851 med Louise Hultman (1832)

1226. Hofverberg, Gustafva Olivia, född Roman

1227. Hollander, Georg, v. häradshövding

1228. Hollingworth, Ellen (18740716), född Vult von Steijern, gift med A. H. A. Hollingworth, expeditionsföreståndare vid S.J.

1229. Holm, Alma, papperhandel

1230. Holm, Carl August (18270523-1897), apotekare, ägare av apoteket Kronan
Gift 18600921 med Amalia Fredrika Östergren (18380530-19260723)

1231. Holm, Carl Ludvig (18541030-1883), kakelugnsmakare

1232. Holm, Carl Otto (18171219-18830831), guldsmed  
90
Nr. 1233 - 1247:

1233. Holm, Frithiof, häradshövding, ägare av Mauritzberg
Gift 1860 med Augusta Bergvall (1837)

1234. Holm, Gerhard Ulrik (18401027), fil.dr., läroverksadjunkt i Skara, gift 1876 med Augusta Charlotta Bergquist

1235. Holm, Johan Wilhelm Theodor, kakelugnsmakare

1236. Holm, K. A., trädgårdsmästare, med fru

1237. Holm, Nils Theodor (18230218), kakelugnsmakare

1238. Holm, Otto (18770130), direktör för Norrköpings Enskilda Bank

1239. Holm, V. F. (1863-19230710), direktör, Kneippbaden

1240. Holmberg, Asta (1900), målarinna

1241. Holmberg, Brita Sofia (17890212), f. Lethnader, även varit gift med Carl Anders Odén

1242. Holmberg, C. G. (18590831), grosshandlare, chef för Litografiska AB i Norrköping

1243. Holmberg, Carl Robert, hyrkusk (ej porträtt)
Son Elof Holmberg, bryggare i Kristinehamn
Dotter Gertrud Holmberg, sjuksköterska

1244. Holmberg, Hildur, lärarinna i Stockholm, dotter till handlare John Holmberg, firma Holmberg & Malmgren

1245. Holmberg, Hjalmar (18770826-19001117), bankdirektör, gift 19001117 med Kerstin Ingeborg Beoolw (18770628)

1246. Holmberg, Johan Erik (18301024-19040118), apotekare, Östgöta Lejon
Gift 18630414 med Betty Otilia Sundberg (1841)
Son Johan Fredrik Holmberg (18660520), kyrkoherde i Tåby 1902

1247. Holmberg, Karl, byggmästare  
91
Nr. 1248 - 1265:

1248. Holmberg, Per Johan Aron (18211123-18960707), handlande
Gift 1854 med Agnes Amalia Thorson (18300331-18991102)
Son Algot Per Julius Holmberg (18560316-19270525), grosshandlare, gift med Lilly Carolina Charlotta Holmsten (18650131-19241018)
Sonson Peter Holmberg, grosshandlare, med familj

1249. Holmberg, Rune

1250. Holmberg, Sven A.

1252. Holmgren, Gustaf Magnus (18650224-19261110), apotekare, apoteket Svanen


1253. Holmgren, Hjalmar (18551023-18970128), teolog studerande

1254. Holmqvist, Carl Mauritz (1852-19020609), skogsinspektör vid Gusums bruk

1255. Holmqvist, F. L., verkmästare vid AB G. Welander & Kellners Maskinfabrik

1256. Holmqvist, Per Magnus Ferdinand (18300403), kyrkoherde i Björksäter och Yxnerum

1257. Holmsten, Karin (18820819), född Mohlin

1258. Holmsten, Sven Olof (18301214-19020928), grosshandlare
Gift med Eleonora Charlotta Wimanson (18390506)

1259. Holmstrand, Hildur

1260. Holmström, Edvard (18560928), rådman
Gift 1890 med Theresia Aurora von Schmalensée (1862)

1261. Holmström, Herman August (18591025-19000411), läkare

1262. Holmström, Karl, möbelhandlare, Holmström & Johansson, Håjis

1263. Holst, Carl Joachim, smed

1264. Horn, Arvid Sigismund, gift med Anna Fredrika Arnell

1265. Huggerth, Carl Johan Albert, bokhållare, med fru  
92
Nr. 1266 - 1280:

1266. Hult, Johannes (18410622-19040515), verkmästare vid Tekniska skolan

1267. Hultbom, Sten (19020213-19820822), advokat
Gift med Märta Jonsson (19030909)

1268. Hultén, stallmästare vid Finspång, sedermera gårdsägare i Norrköping

1269. Hultén, Anna, f. Engström, gift med kyrkoherden Hultén, dotter till handlande J. G. Engström

1270. Hultén, Emelie Leontine (18710628), f. Schullström, dotter till limmästaren Carl Wilhelm Waldemar Schullström

1271. Hulterström, Anna (18161112-19030414), trotjänarinna under närmare 60 år hos grosshandlare Gustaf Adolf Eklund

1272. Hulterström, David, charkuterihandlare, med familj

1273. Hultgren, Carl Folke (18930720), aktuarie och polisnotarie

1274. Hultin, Allwar (18661116), major, gymnastiklärare
Gift med Greta Nordenskjöld (18760712)

1275. Hulting, Johan (18420622), läroverksadjunkt
Gift med Hilda Wilhelmina Lindwall
Son Carl Gustaf Hulting (18810526), läkare (ej porträtt)

1276. Hultman, Amelia Hilda (18360916-18711211)

1277. Hultman, Axel, sångare, den s.k. Solsångaren

1278. Hultman, Emelie, född Rising

1279. Hultman, Erik Emil (18420802), bokhållare

1280. Hultner, Fredrik Emil (18420605-19140202), inspektor i Krusenhof, innehavare sedermera Skeppsfourneringen i Norrköping
Gift med Emelie Ulrika Kernell (18430302-19150825)
Son Erik Hultner (18780801), ingenjör, agent i Borås, gift 19120527 med Nanny Olivia Östergen (18770823)
Dotter Ida Hultner (18760817), kassörska hos firman Ludwig Thunström  
93
Nr. 1281 - 1297:

1281. Hultqvist, Arthur (18730521-19260719), direktör för Norrköpings kommunala affärsverk, gift med Draga Simitsch

1282. Hultström, Herman (18830711), läroverksadjunkt, gift med Ruth Johanna Bergqvist

1283. Humbla, Ossian, bokhandlare

1284. Hummelgren, Maja, anställd i Meeths affär

1285. Hydén, Anna, f. Åström, dotter till rådman P. G. Åström

1286. Hydén, Gustaf (18590621-19101015), tandläkare

1287. Hylander, Erik (18731225), färgmästare, senare köpman

1288. Hylander, Hild., guldsmedsaffär, K. J. Berggrens Eftr. (ej porträtt)
Dotter Maj-Lis Hylander

1289. Hylander, Johan (d.19070813), överlärare i Gustaf Adolfsskolan

1290. Hylander, Marianne

1291. Hylin, snickare vid Snickeri AB, en tid dess föreståndare

1292. Hülphers, Lars Abraham (1778-1866), klädesfabrikör
Gift 1804 med Sara Sofia Evensson (1782-1854)
Dotter Ida Christina Hülphers (1821-1899), ogift
Son Carl Abraham Hülphers (18061226-18600718), färgare, gift 18330312 med Lovisa Maria Ulrika Wester (1814-1886)

1293. Håhl, J. F. (18351126-19180514), kyrkoherde i Stora Åby, sedermera Pastor Primarius i Stockholm

1294. Håkanson, Axel, chef för Wermbohls fabrik AB

1295. Håkansson, Beda Johanna (18650928), f. Boethius, gift 18910629 med direktör Gustaf Håkansson

1296. Håkanson, Johan Adolf (18491003), provinsialläkare i Söderköping

1297. Håkansson, P. W. (1825), inspektor  
94
Nr.1298 - 1307:

1298. Håkansson, Svante Oscar, byggmästare
Gift med Sofia Svensson

1299. Håkansson, Thure (18550222), kamrer i Skandinaviska Kredit AB

1300. Hård af Segerstad, August Leopold (18060702-18710610), fängelsedirektör på Spinnhuset, gift 18320513 med Agnes Elisabeth Brummer (18111111-18771101)
Sonson (Bror Axel Daniels) Bror Nils Johan Adolf Hård af Segerstad (18830731), anställd vid AB Skånska centraltryck, gift 19101105 med Ester Maria Holmqvist (18840718)
Son Bror Jakob Albrekt Hård af Segerstad (18370116-19010130), bankdirektör, gift 18640623 med Fredrika Regina Hård af Segerstad (18420416-19000503)
Sonson Bror Erik August Hård af Segerstad (18680802-19120321), baningenjör, gift 18980405 med Eva Sofia Lindström (18710502)
Sonson Bror Jacob Fredrik Hård af Segerstad (18661106-19220330), domänintendent, gift 18941106 med Anna Helena Ahlström (18750118)
Sonson Bror Johan Arvid Hård af Segerstad (18700122), fattigvårdsdirektör, gift 19011019 med Lydia Elisabeth Liljeblad (18820305)
Farbrorssonson Jacob Peter Waldemar Hård af Segerstad (18510622-19250527), kyrkoherde i Södra Sandsjö, gift 18781023 med Anna Maria Christina Ramberg (18550923)
Farbrorssonsondotter Kerstin Hård af Segerstad (18761127) anställd vid Drag

1301. Häckner (Andersson), Claes (18540322), jägmästare
Gift med Hulda Carolina Charlotta Garström

1302. Hägg, Gustaf, anställd vid Drag

1303. Hägg, S. G. (1854), anställd vid Drag

1304. Häggblad, sjökapten

1305. Häggström, Lars (18490224-19210327), kyrkoherde, gift 18860115 med Louise Maria Beckman (18620417)
Son Lars E. Häggström, musiker

1306. Hällstrand, Maria, lärarinna

1307. Hällström, Axel, överlärare
Gift med Hilma Nüberg  
95
Nr. 1308 - 1328:

1308. Hällström, Mathilda

1309. Hällström, Signe

1310. Härnström, Carl Magnus (1785-1853), inspektor i Mässingsbruket
Gift 1) med Carolina Östergren (ej porträtt)
Gift 2) 1825 med Anna Ulrika Juringius (1804-1877)
Son Carl Axel Härnström, apotekare, gift 18530530 med Emelia Maria Hilda Asker (18330724-18840913)

1311. Härström, Margit (1899), f. Swartling, dotter till disponent Ivar Swartling

1312. Högberg, Carl, underofficer vid Kungliga flottan

1313. Högberg, Josef

1314. Högberg, Lisa , maka till J. Högberg, anställd vid Holmens bruk

1315. Höglund, K. E., elektr. montör, med fru

1316. Högström, Anna

1318. Högström, Augusta

1319. Högvall, G., spelare i Kamraterna

1320. Höjer, Carl Axel (18331215-19010609), kassör vid Bergs AB
Gift med Hildegard Lovisa Axelina Säfbom (18510903)

1321. Höjer, Gustaf Otto (18500330-19260218), förste stationsskrivare och expeditionsföreståndare
Gift med Emmy Ekström (18570429)

1322. Hök, Ernst (18640812-19170914), lantmäterifiskal, gift 18950911 med Beata Sophia Margareta Lederholm (18730911)

1323. Hök, Mauritz Leonard, sundhetsinspektör
Gift med Sofia Charlotta Elisabeth Thorén

1324. Hökerberg, K. G. (d.1922), kontorschef vid Sockerbruket Gripen
Son Gustaf Hökberg (18860914), advokat

1325. Hökerstedt, Gustaf Hindrik (17060330-17660528) borgmästare 1744-1766, gift 1) 1734 med Hedvig Ulrika Meijer, gift 2) 1751 med Helena Fahlsten f. Livin

1326. Hönig, Max färgare, innehavare Ångtvätt

1327. Hörning, Johan Emil (18450113-18860131), tidningsman, son till rådman J. H. Hörning

1328. Hörnström, Bertha Georgina  
96
Nr. 1329 - 1348:

1329. Hörnström, Emma Ottilia (18491016), musiklärarinna

1330. Hörnström, Helmy

1332. Höök, Nanna Wilhelmina (1789)

1333. Iggberg, Linda

1334. Ihrfelt, Gösta (18880515) kanslichef

1335. Ihrfors, Erik (1846-1928), amanuens vid landsarkivet i Vadstena, historisk samlare

1336. Indebetou, ej indentifierade fotografier från Kate Cullberg f. Indebetou, Lerum

1337. Indebetou, Agnes

1338. Indebetou, Axel (18770526), klädesfabrikör, firma Wadström & Indebetou

1339. Indebetou, Betty

1340. Indebetou, Carolina

1341. Indebetou, Gustaf

1342. Indebetou, Hedvig Christina (18161105-18800818), f. Arosenius, gift med fabrikören S. O. Indebetou

1343. Indebetou, Linda (18460901-19270114), f. Holmberg, gift med bruksidkaren August Indebetou, Forssa bruk

1344. Indebetou, Lisa

1345. Ingesson, Carl Olof Ulrik, kassör hos firman Petter Swartz

1346. Ingvaldson, Anna (18401220), f. Ohlson, gift med byggmästaren J. F. Ingvaldson
Son Paul Ingvaldson, folkskolelärare i Sandviken, med fru

1347. Isaksson, N. O. Folke (19271009), författare
Gift 1953 med Bernice Nyqvist (1930)

1348. Isander, Claes (18640516), läkare i Norrköping 1897-1910
Gift 1898 med Ingrid Maria Björklund (1873)  
97
Nr. 1349 - 1362:

1349. Isberg, fru, gift med verkmästaren Ernst Isberg

1350. Isberg, fru, dog vid 101 års ålder
Son Gustaf Magnus Isberg (18260612-1889), handskmakare, gift med Anna Clara Christina Tollsten (1830-1922)
Sondotter Hulda Isberg
Sonson Ernst Isberg, verkmästare vid Olof Eschelssons såpfabrik
Sonson Albert Isberg, bokbindare, gift med Augusta Svensson f. Askeby
Sonsonson Nils Isberg (1897), bokbindare, gift 1923 med Ester Carlsson (1900)
Sonsonsondotter Kerstin Isberg

1351. Isberg, Nanna (18660711), f. Wettervik, gift med kamrer Birger Isberg

1352. Israelsson, E. T. (1868-19221005), godsägare, kommunalman, Häradshammar

1354. Jaenson, fröken

1355. Jaenson, Oskar (d.1889), fd kontorschef för Litografiska AB i Göteborg
Gift med Julia Hellman

1356. Jacobsén, Augusta (1848-1891), f. Billsten, gift med mariningenjören Jacobsén

1357. Jakobson, A.

1358. Jacobson, Axel

1359. Jacobson, Axel, kyrkoherde i Skedevi

1360. Jacobsson, Jacob Alfred (1840-1921), tjänsteman vid Drag

1361. Jacobsson, M.

1362. Jakobson, Mathilda (1861), anställd vid Drag  
98
Nr. 1363 - 1372:

1363. Janse, Carl Leopold, grosshandlare
Gift 18480331 med Emma Sofia Wigert (18300826-18840918)
Son Albert Fredrik Daniel Janse (18540503), överstelöjtnant, gift 18810907 med Carolina Elisabeth Swartz (18561106)
Dotter Alma Janse (1851-1874), gift med Ludvig Stahre (1843)
Son David Janse (1862-1881)

1364. Janse, Daniel

1365. Jansson

1366. Janson, syskon, Hilma och Oscar

1367. Jansson, postiljon, med fru

1368. Janson, fru, gift med handelsresande Arvid Janson, med dotter

1370. Janson, A. N.

1371. Janson, Adolf, fiskhandlare, gift med Margareta Olofsson
Son Per Pelle Janzon (18421104-18891110), operasångare, ogift

1372. Jansson, Adolf Fredrik, kamrer vid Qvarnbolaget  
99
Nr. 1373 - 1395:

1373. Janson, Axel Konrad (1848-1922), trädgårdsmästare

1374. Jansson, David Hjalmar (18790930), byggmästare
Gift med Ada Evelina Forsberg (18791204)

1375. Jansson, E., spelare i Sleipner

1376. Jansson, Elof, tandläkare

1377. Jansson, J. E. (1837-1912), anställd vid Drag

1378. Jansson, J. T. (18680104), disponent för AB Pappaersfil.

1379. Jansson, Jacob (1830-1912), beredningsmästare vid Drag

1380. Janson, Johan (18511129), apotekare, apoteket Lejonet

1381. Janzon, Karl, handlande

1382. Janson, Louise (18831004)f. Bergman, dotter till bryggaren C. V. Bergman

1383. Janson, Per (1826-18730101), handlare, startade firman P. Janson Co
Gift med Anna Lovisa Svensson
Dotter Carin Janson
Son Carl Janson
Son Erik Janson
Son Ernst Janson
Son Hjalmar Janson

1384. Janson, Putte, spelare i Kamraterna

1385. Jansson, Robert (18750607), järnhandlare, firma Jansson & Norrbom

1387. Jantse, L. C., fabrikör

1388. Janzén, Gustaf (18730622), förtroendeman

1389. Jarl, Alfred (18580220), förvaltare vid Rodga

1390. Jarl, Otto Vilhelm (1841-1900), kontorsskrivare

1391. Jern, Ernst (18530530-18961001), hamnkapten
Gift med Viktoria Höök (18600117)
Dtter Annie Jern (18821121-19181004), kassörska vid Norrköpings stads fastighetskontor
Son Erik Jern (18841025-19181214), ingenjör i Stockholm

1392. Joachomsson, Hans (18670209-19241119), häradshövding i Finspång

1393. Johansson

1394. Johansson

1395. Johansson  
100
Nr. 1396 - 1423:

1396. Johansson, med familj

1397. Johansson, maskinist vid Norrköpings bomullsväveri, med familj
Son Evert Johansson, anställd vid Norrköpings bomullsväveri

1398. Johansson, slaktare

1399. Johansson, spinnmästare vid Gryt

1400. Johansson, fru

1401. Johansson, fru

1402. Johansson, fröken

1403. Johansson, fröken

1404. Johansson, fröken

1405. Johansson, fröken, anställd vid Nermans bokhandel

1406. Johansson, A., överingenjör, Finspång

1407. Johanson, A. E., bokhållare, anställd sedan 1876 hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

1408. Johansson, A. L., borstbindare

1409. Johansson, Albert, mejerist, med familj

1410. Johansson, Alfred, anställd hos J. J. Tesdorpf

1411. Johansson, Anna, sömmerska kallades Sy-Anna

1412. Johansson, Anna, innehavare av Hushållsskolan Margareta (porträtt se K2:3, nr. 1412)
Son Torsten Johansson

1413. Johansson, C. Th. (d.1924), kamrer vid Norrköpings Trävarubolag

1414. Johansson, Carl (18440717), kyrkoherde i Drothem

1415. Johansson, Christina Sofia, född Eriksson

1416. Johansson, David

1417. Johanson, David, klädeshandlare, firma Fredrik Björkqvists Eftr.

1418. Johansson, Ernst, anställd vid Drag

1420. Johansson, Greta, med syster

1421. Johanson, Gustaf (18641214-19201119), konsul, grosshandlare, firma Gustaf Johanson C:o
Gift med Anna Valentin (18730212-19180128)
Dotter fröken Johansson

1422. Johanson, Gustaf Allan (1882-1929), handlande

1423. Johansson, Gustaf Adolf (18721227), trädgårdsarbetare  
101
Nr. 1425 - 1455:

1425. Johansson, Hjalmar, disponent för Mjölkcentralen

1426. Johansson, J., direktör

1427. Johansson, J. P., kamrer vid Holmens bruk

1428. Johansson, John, tandläkare

1429. Johansson, John L., målare

1430. Johansson, Josef, skomakare

1431. Johansson, K. (18560501), fil.dr. läroverksadjunkt

1432. Johansson, K. Viktor, spannmålshandlare

1433. Johansson, Karl, grosshandlare, G. Gustaf Eftr.

1434. Johansson, Märtha

1435. Johansson, Olga, anställd hos Pettersson & Jonssons charkuteriaffär

1436. Johansson, Patrik (18551206), provinsialläkare i Tjällmo

1437. Johansson, Per, teatermaskinist, donator

1438. Johansson, Robert (18660305), v. konsul

1439. Johansson, S. G. (18560525), kommunalnämndsordförande i Ringarum

1440. Johansson, Svante (18501120), mångårig resande för R. Wahrens AB och De Förenade Yllefabrikerna, med fru och familj

1441. Johansson, Torsten, spelare i Kamraterna

1442. Jonsson, snickare vid Snickeri AB

1443. Johnson, trädgårdsmästare, Roshyddan, Kneippen

1444. Jonsson, fru

1445. Johnson, fru, gift med Evert Johnson

1446. Jonsson, A. M. (1876-1940), anställd vid Drag

1447. Jonsson, Adolf, kamrer vid Utskänkningsbolaget

1448. Jonsson, Albin (18550718), provinsialläkare i Valdemarsvik 1885, student i Norrköping 1873, son till organisten Carl Johan Jonsson

1449. Johnson, Alex, spinnmästare vid Gryt

1450. Jonsson, Anders Magnus (18480910), snickarmästare
Gift med Augusta Björling (18480909-19170916)
Son Carl Magnus Jonsson (18750821) handelsresande i Stockholm

1451. Jonsson, Anna, hushållsmamsell

1452. Jonsson, Augusta, född Redlund, dotter till fabrikör Carl Anders Redlund

1453. Johnson, C. E. (1860), anställd vid Drag

1454. Johnsson, C. M. (18161128-18930320), klensmed

1455. Johnsson, Carl, agent, Marmorbruket  
102
Nr. 1456 - 1479:

1456. Johnson, Carl Gottfrid, klädesfabrikör

1457. Johnsson, Carl Gustaf (d.1905), grundläggaren för Norrköpings fröhandel
Gift med Eva Charlotta Pettersson
Dotter Elin Johnsson (18730812)
Dotter Signe Johnsson (18751014)

1458. Jonson, Carl O. F., anställd vid Drag

1459. Johnsson, Carl Per, agent, Marmorbruket

1460. Johnson, Ebbe, anställd vid Drag

1461. Jonsson, Edvard, inspektor

1463. Johnson, Gustaf (18550116), bokbindaremästare

1464. Johnsson, Gustaf, kamrer i Köpmannaföreningen

1465. Johnson, J. A. (18300723), bokförare

1466. Jonsson, J. S., lantbrukare i Åtvidaberg

1467. Jonsson, Johan Fredrik (18561125-19250410), distriktlantmätare

1468. Jonsson, Johan Fredrik (18561125-19250410), kanalbyggmästare

1469. Jonsson, J. Werner, landstingsman, Örtomta

1470. Jonsson, Josef (18870621-19690509), tonsättare

1471. Jonsson, Karin, f. Månsdotter Hallon

1472. Jonson, Ludvig Johan, klädeshandlare

1473. Johnson, Maria (d.1901)

1474. Jonsson, Mathilda, f. Björling

1475. Jonsson, Nils Fredrik, klädeshandlare
Gift med Anna Lovisa Söderström

1476. Johnsson, Robert (18660305), grosshandlare

1477. Johnzon, Oscar Wilhelm Ferdinand (18580123), grosshandlare, firma Engberg & Johnzon
Gift med Selma Charlotta Nilson, med två barn

1478. Johnson, S. Gustaf (18300806-1895), fabrikör, donator
Gift med Alfrida Wilhelmina Pettersson (18280308)

1479. Jonsson, Seth, överlärare  
103
Nr. 1480 - 1495:

1480. Johnson, Sven, lagerchef, med familj

1481. Johnson, Sven Peter Svante, donator

1482. Jonell, Carl Gustaf (18230315-19001115), tapetserare
Gift med Margaretha Elisabeth Lundholm (18180525-18970405)

1483. Josefson, David

1484. Journath, J., byggmästare

1485. Juberg, Elisabeth (18760505), gift med inspektor Sven Juberg

1486. Juhlin, fru

1487. Jungner, Ernst Waldemar (18690619-19240830), ingenjör, uppfinnare

1488. Jungstedt, Alma

1489. Jungstedt, Johan Nikolaus (1807-1874), tullkontrollör (ej porträtt)
Gift 1845 med Mathilda Sundius (1820-1872)
Dotter Hedvig Jungstedt (1854), gift 1876 med tullförvaltaren Carl Alfred Peterson (1848)
Son Axel Adolf Harald Jungstedt (18590317) målare, professor i Stockholm
Son Nils Jungstedt (18511002-19240511), v. häradshövding, gift 1889 med Anna Sofia Nilsson (1865-1900)
Dotter Mathilda Jungstedt (18641013-19231121), operasångare, gift 1) med regissören Linden, gift 2) 1905 med artisten F. E. Reuterswärd
Dotterson Kurt Jungstedt (1894-1963) konstnär, illustratör

1490. Juringius, Carl August (18140321-18541206), magister (ej porträtt)
Gift 18520524 med Margareta Augusta Anjou (18190711-1902)
Son August Juringius (18550116), läroverksadjunkt, gift 1896 med Anna Maria Josefina Anjou (1863)

1491. Jäderholm, Axel Elof (18680724-19270305), lektor

1492. Jäderholm, Karl Erik (18660320), läkare
Gift med Marie Håkansson (18611001-19260125)

1493. Jägerskiöld, Edvard Lars Mauritz (d.1883), major
Gift 1864 med Carolin Lovisa Funck (18350203)

1494. Jägerström, Bernhardina (1835-19251207), f. Lindberg, gift med trafikchefen J. E. Jägerström

1495. Jönsson anställd i Svalöfs filial  
104
Nr. 1496 - 1519:

1496. Jönsson, Johan, boktryckare
Gift med Maria Josefina Thulin
Son Yngve Jönsson Thulin
Son Einar Jönsson Thulin

1497. Jörgensen, Georg William (18760328), folkskolekamrer

1498. Jörgensen, Märta, f. Pettersson (Palme)

1499. Kalén, Albert, f. landstingsman, Kummelby

1500. Kalén, Karolina (1840-19240930), f. Sandström, gift med kyrkoherden i Östra Stenby, Knut Kalén

1501. Kalén, N. F. (18710201), diponent för Brenäs bruk

1502. Kalén, Ture, filosofie doktor

1504. Kalm, Ingvar (19070823-19870429), kyrkoherde, kontraprosten, teologie doktor

1505. Kamph, Oscar (18370705-19230722), trafikchef för Norra Östergötlands järnväg 1874-1902

1506. Kanth, A. P., snickare
Gift med Karolina (18301212-19260131)
Son Robert Wilhelm Kanth (18581005), klädesfabrikör, sedermera direktör i Halmstad

1507. Karell, Hugo (18771026), läroverksadjunkt gift med Annie Hönig

1508. Karge, C. S. (1819-1894), anställd vid Drag

1509. Karge, L., handelsresande, anställd sedan 1890 hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

1510. Karlefors, Johan (1891-1932), läkare

1512. Karlén, C. J. (18491019), maskinmästare vid Stora Teatern

1513. Karlholm, Ingrid

1514. Karlman, P., banktjänsteman

1516. Karlsson

1518. Karlsson, Arvid E. (18891229), redaktör på Östergötlands Folkblad, med fru

1519. Karlsson, Carl Wilhelm (18400908), bryggeriarbetare
Gift med Johanna Charlotta Bäck (18380103-19260522)  
105
Nr. 1520 - 1545:

1520. Karlsson, Ester vid Hushållsskolan Margareta

1521. Karlsson, Filip (1865-1939), anställd vid Drag

1522. Karlsson, Gustaf, bokbindmästare

1523. Karlsson, Gustaf, klädesfabrikör
Gift med Maria Lovisa Larsson
Dotter Anna Karlsson (18640716-19530610), stadsfullmäktige

1524. Karlsson, Helfrid

1525. Karlsson, Henrik, komminister i Östra Eneby

1526. Karlson, Hugo

1527. Karlsson, J., spinnmästare

1528. Karlson, J. E. (18650226), anställd vid Drag

1529. Karlsson, Josef, föreståndare för Esterön

1530. Karlsson, Josefina (1853), anställd vid Drag

1531. Karlson, Karl Erik (18680701), ullsorterare vid Drag

1532. Karlsson, Karolina (18360609)

1533. Karlson, Otto, snickare
Gift med Karin

1534. Karlsson, Sally fadern posttjänsteman

1535. Karlsson, Sven

1537. Karlsson, Uno, bankdirektör för AB Mälarprovinsens bank avdelningskontor, Norrköping

1539. Karsberg, Johan (18480303), godsägare, skogschef vid Finspång

1540. Karström, trädgårdsmästare vid Fridsäter

1541. Karström, Gustaf, handlande i Åby, med fru

1542. Kassman, Gustaf Waldemar (18460901-19210122), fabrikör, delägare i firman Peterson & Lind, sedemera disponent för Gamlebro AB
Gift 18790602 med Emma Augusta Lind (18551212-18800507)
Dotter Emmy Kassman (1880), gift med bankiren Gunnar Kassman

1543. Kastensson, Erik Kasten (18451212), grosshandlare i Söderköping, styrelseledamot i Vikbolandsbanan, gift 1889 med Ebba Gustafa Littke (1856)

1544. Kastman, Carl Wilhelm (18320720), läroverksadjunkt

1545. Kastman, Knut Arvid (18390301-19091129), prost i Kuddby
Gift 1870 med Anna Emehilda Amalia Dorothea Sjögren (1844)  
106
Nr. 1546 - 1560:

1546. Keller, Tore, spelare i Sleipner

1547. Kellgren, Henry, löjtnant, ledamot i styrelsen för J. F. Södergeren & son Fabriks AB

1548. Kellman, fru, gift med musikdirektören Kellman
Barn Hugo, Constance, Agnes, Ida, Sigrid

1549. Kellner, Gustaf Wilhelm (18350115), auktionskommisssarie, donator

1550. Kempff, Hjalmar (18341128), lektor, lärare vid Lyceum

1551. Kernell, Harald K. A. (18521028-1918), läroverksadjunkt
Gift med Alma Pettersson

1552. Keyser, Carl Johan Jacob (18210705-18950407), lektor
Gift med Johanna Sofia Ekström

1553. Kihlberg, Axel (1876), fotograf

1554. Kinander, Anna, f. Seherini, dotter till kyrkoherden Hampus Seherini

1555. Kindberg, fröken

1556. Kindberg, Catrl Johan Alfred (18660128), postmästare

1557. Kindborg, Karl J., fabrikör (ej porträtt)
Son Erik Kindborg, klädesfabrikör
Dotter Hildegard Kindborg

1558. Kinddahl, fru, f. Södergren

1559. Kindgren, Hjalmar August, cholera-läkare

1560. Kindlund, John, elev vid Frölings Handelinstitut  
107
Nr. 1561 - 1576:

1561. Kinmark, Philip (18190820-18770516), komminister i Kvillinge
Gift med Johanna Olofsson

1562. Kinnander, fru, rektorska i Linköping

1563. Kinnander, Israel (18330621), kyrkoherde, prost i Häradshammar

1565. Kjellberg, Gustaf Markus (18700430), lärare i Tekniska skolan

1566. Kjellgren, Gustaf Julius, kassör vid Nyströms Bryggeri
Gift med Emilia Rebecka Andersen

1567. Kjellgren, Josua Hegekiel (18380829-19010226), brukspatron, ägare av Reijmyre bruk
Son Bror H. A. Kjellgren (18651215), brukspatron Skedevi
Son Otto Kjellgren (1862-1920), brukspatron vid Reijmyre, gift med Olga Rydström
Son Sten E. A. Kjellgren (18720221), disponent för Reijmyre bruk

1568. Kjellgren, Karl Gustav (18600205), kyrkoherde

1569. Kjellholm, med fru

1570. Kjellman, Ludvig, manufakturhandlare, firma John Schlesinger & C:o

1571. Kjellström, Lars Erik (18570317), verkmästare vid Tekniska skolan

1572. Klebek, Carolina, f. Kolbentreier
Son Agathon Klebek, pastor i Wels

1573. Klebek, Hermann (d.1906), pastor, gift med Herminne Sääf (1846)

1574. Klebek, Sophie, med dotter

1575. Klefbäck, Hans, innehavare av Gustaf Lilijegrens vävnads och sybehörsaffär

1576. Klefverström, Julius Harald (18140611-18810305), spegelfabrikör
Dotter Hilda Aurora Klefverström (18510109-19370329)  
108
Nr. 1577 - 1587:

1577. Kleiner, Henrik , färgmästare på Norrköpings bomullsväveri

1578. Klinckowström, Axel, författare

1579. Kling, Adelie Maria

1580. Kling, Bengt Erik, tjänsteman vid Norrköpings Bryggeri AB
Gift med Hulda Lundgren

1581. Kling, Nils, handelsresande

1582. Kling, Stephan Eugen (18291105-19121030), rådman, disponent
Gift 1856 med Hortense Ekström

1583. Klingberg, Lotten (1824-1890), hushållsmamsell

1584. Klingspor, Amalia, fosterdotter till professor Gustaf Eriksson

1585. Klingspor, Gerhard Justinus (18290809), kapten i Kungliga flottan

1586. Klingspor, Otto, greve, löjtnant
Gift med Mathilda Ulrika Maria Montgomery
Son Philip Otto Leonard Klingspor (18450923-1924), greve, hovmarsalk, gift 18710822 med Ida Maria Sjögréen (18490109)

1587. Klint, Per Erik (1848), skomakare  
109
Nr. 1588 - 1605:

1588. Klintberg, Carl Anton (18330708-1909), lektor vid Tekniska elementarskolan

1589. Knutson, Sven

1590. Koch, Fredrik Leonard (18430604), grosshandlare, firma P. J. A. Holmberg
Gift med Emma Charlotta Thorson (18361104)

1591. Koch, Wolrath (18420410-18981220), major, kapten
Gift 18700420 med Laura Carlson (18451023)

1592. Koch von, Adolf, löjtnant

1593. Koch von, Carl Johan (18550911), major

1594. Koch von, Honorina

1595. Koch von, Nils Thomas Malcolm (18970811-19260728), löjtnant vid Kungliga flottan

1596. Kollberg, Anna Helena, född Trolle

1597. Kollberg, Christian Anders (1820-1886), fabrikör
Gift 1843 med Christina Augusta Zielfeldt (1819)
Son Janne Kollberg
Dotter Carolina Kollberg
Dotter Maria Kollberg
Son Christian Kollberg
Son John Kollberg

1598. Korsell, Gustaf Isak (18600627), justitierådman

1599. Koshull, Erik

1600. Kothen von, Axel (18720805), förvaltare vid Passdal, Börrum

1601. Kraemer von, Robert (1791-1880) friherre, landshövding

1602. Kraft, Agnes (silhuette)

1603. Krantz, Werner, skohandlare, v. ordförande i Norrköpings Hantverksförening

1604. Kreuger, Edvard (18500628-1910), kapten
Gift 1879 med Cecilia Sparre af Söfdeborg (18581018-1901), dotter till Hanna Sparre f. Schubert

1605. Kreuger, Oscar Lorentz (18480901), grosshandlare och konsul i Kalmar, firma Kreuger & Jennings
Gift 1874 med Ebba Ulrika Wilhelmina Sparre af Söfdeborg (18550615), dotter till Hanna Sparre f. Schubert  
110
Nr. 1606 - 1619:

1606. Krey, Gustaf Erik (18390302-19101124), ingenjör vid Sockerbruket Gripen
Dift med Sofia Wilhelmina Landström
Dotter Elisabeth Krey, gift Lange

1607. Krogh, Carl, anställd vid Drag

1608. Kronberg, Gustaf (18760526), pastor

1609. Kronholm

1610. Krook, Anders (18540422), grosshandlare i Stockholm, förut resande för Drag

1611. Krook, Axel (18551107-19271128), apotekare, innehavare av Apoteket Kronan

1612. Kruuse, Axel (18711225), anställd hos J. G. Swartz
Gift med Sigrid Amalia Stenberg

1613. Kullman, Olof Wilhelm, kassör hos Ludvig Thunström
Syster, fröken Kullman

1614. Kullman, Per

1615. Knylenstjerna, kapten, godsägare, Landsjö

1616. Knylenstjerna, Maria Fredrika

1617. Kylander, Johan Erik (18430220), borgmästare i Vadstena
Gift med Anna L. Maria Ekerman
Syster Agnes Kylander

1618. Kylander, Sigrid (1855), dotter till kollegan Anders Fredrik Kylander

1619. Kylander, Ture Fredrik, fil.doktor  
111
Nr. 1620 - 1645:

1620. Käll, S. A.

1621. Källgren, fru, f. Nilsson, gift med Gustaf Källgren

1622. Köhler, Christina (1943), student vid Högre Allmänna Läroverket i Norrköping 1961

1623. Könsberg, Lars Gustaf (17860328), kyrkoherde i Hedvigs församling 1821-1830, gift 1822 med Anna Ekeroth

1624. Kördel, anställd vid Litografiska, pianist vid baltillställningar

1625. Köster, Ferdinand Lorentz Georg, fabriksmästare

1626. Lachmann, L. (18471024), grosshandlare, donator till W6

1627. Lagberg, Olof Johan (17891119-18560814), brunnsläkare i Söderköping

1629. Lagerbring, E. (18641016), kammarrättsråd i Stockholm, gift med Mathilda Hammarsten, dotter till professor Olof Hammarsten

1630. Lagercrantz, G. M. I. B:son (18640530), distriktsveterinär i Valdermarsvik
Gift med Tyra Friberg (18750419)

1631. Lagerfelt, Adolf (1836), löjtnant

1632. Lagerfelt, Carl Otto (1855), baron, superintendent vid Birminghams jernbruk, Alabama, USA, gift 1889 med Ella Diamond

1633. Lagerfelt, Carolina

1634. Lagerfelt, Gustaf Adolf, friherre, kapten, gift med Christina Beata Wilhelmina Funck

1635. Lagerfelt, Israel Per Otto Wilhelm (18250705-18901027), baron
Gift 18530110 med Mathilda Wilhelmina Tisell (18320110)

1636. Lagerfelt, Malin

1637. Lagerfelt, Märta (18751215), f. Schubert, gift med svenska pastorn, lektorn, friherren Carl-Gösta Lagerfelt, Kiel

1638. Lagerfelt, Nils G. M. (18620818), friherre, försäkringsdirektör i Stockholm
Gift 18830927 med Gerda Enhörning f. Schubert (18650427)

1639. Lagerfelt, Wilhelmina Mimmi (18441124-19250123), f. Funck, gift med godsägaren, friherre Carl Henrik Lagerfelt (18370619)

1640. Lagergren, Alfred (18400529), redaktör för Svensk Höns Tidning

1641. Lagergren, Carl Adolf (18300723-18931224), lantbrukare
Gift med Nanny Sääf (18431123-19240708), dotter till bankkassör Anton Sääf
Dotter Anna Lagergren (1869-1875)
Dotter Sally Lagergren (18720913)

1642. Lagergren, David (18741230), grosshandlare, firma Gustaf Nystrand Eftr.

1643. Lagergren, Fredrik, gift med Sophie Schultz

1644. Lagergren, Johan Herman, kamrer vid Bomullsväveriet

1645. Lagergren, Per Johan (1797-1856), borgmästare
Gift 1835 med Beata Christina Pihler (17950804-18820910)  
112
Nr. 1646 - 1660:

1646. Lagerheim, Hildur (18640911), doktorinna, f. Westerberg

1647. Lagerholm, Lotta, amma till Hilma Åberg

1648. Lagerlöf, Carl Johan (18171122-18851020), häradshövding, tullfiskal i Mem, gift 18681126 med Clara Regina de Broen

1649. Lagerman, J. E. (18661202), överingenjör vid Husqvarna

1650. Lagerqvist, med fru

1651. Lagerqvist, Ander Johan (1854-19270113), grosshandlare, firma A. J. Lagerqvist, gift med Hanna Larsson
Son M. Lagerqvist, grosshandlare, firma A. J. Lagerqvist

1652. Lagerqvist, Johanna Sofia (18280408), gift med lagerförmannen vid Holmens bruk Gustaf Lagerqvist

1653. Lagerqvist, Lars (1790-1850) vinhandlare
Gift 1) 1822 med Hedvig Lovisa Norstedt (1804-1838) (ej porträtt)
Gift 2) 1839 med Angelique Norstedt (1814-1878)
Son Gustaf Lagerqvist (1826-1869), vinhandlare, brukspatron, ogift
Son Carl Lagerqvist (1841-1889), brukspatron på Svärta, gift 1875 med Fredrika Carolina Christina Engelbrecht (1850)

1654. Lagerqvist, Z., grosshandlare

1655. Lagerström, Anders Gustaf (18070222-18710523), kontorsskrivare vid posten

1656. Lagerström, Janne Gustaf, handlande

1657. Lagrelius, Axel (18630716), överintendent
Gift 18921207 med Alma Östergren (18660419)

1658. Lalin, Esaias (18490609), läroverksadjunkt

1659. Lammm, grosshandlare

1660. Lamm, Herman Fredrik (18530420), grosshandlare i Stockholm
Gift med Lisen Sofia Philipson
Son Martin Lamm, författare  
113
Nr. 1661 - 1675:

1661. Lancken von der, Volrad Eggert (18760620), landssekreterare i Linköping

1662. Landberg, Alfred, mångårigt biträde vid G. Wiechels tricotfabrik

1663. Landberg, Maria Augusta (18170206-19170321), skolföreståndarinna vid Landbergska flickskolan
Syster Sopie Johanna Landberg (18061112-18940121), skolföreståndarinna vid Landbergska flickskolan

1664. Landberg, Carlo (18480324), greve, kammarherre, författare
Syster Sigrid Landberg
Bror Hjalmar Fredrik Landberg (1854-19250914), jägmästare

1665. Landberg, Fredrik (1833), folkskoleinspektör, gift 1) 1858 med Anna Hedvig Appeltofft (1835-1880), gift 2) 1886 med Sofia Brandt f. Stenfeldt

1666. Landberg, Johan Fredrik Israel (18150709-18960904), kontraktsprost, teol.dr.
Gift med Anna Carolina Emelia Sjöberg

1667. Landegren, August Bernhard (18490803-1927), handelsresande
Gift 1887 med Estrid Soop (1832)

1668. Landegren, Carl Erik August, häradshövding, tullfiskal i Mem
Gift med Maria Sofia Brolin
Son Axel
Dotter Hillevi

1669. Landelius, Hjalmar (18760227), läkare

1670. Landquist, Axel (18430216), kyrkoherde, teol.fil.dr
Gift 1879 med Maria Unér (18530224)
Son John Landquist, fil.dr. i Stockholm

1671. Landström, bosättningsaffär

1672. Landström, fröken

1673. Landström, Carl (18551114-19170915), syssloman vid fattigvården sedan 1902

1674. Landström, Carl (18620403), ingenjör

1675. Landström, Karl Erik (18660129), byråchef i Stockholm, under många år vid Telegrafstationen i Norrköping  
114
Nr. 1676 - 1703:

1676. Landström, Mauritz (18450922-19270106), kyrkoherde i Åsbo

1677. Landström, V., spelare i Norrköpingslaget

1678. Langer, Sixten, fabrikör

1679. Langöe-Conradsen, C., direktör

1680. Larsson, tunnbindare, med fru

1681. Larsson, fru, gift med järnhandlare Larsson

1682. Larsson, Adina, trotjänarinna hos fam. Alfred Scherini, gift Andersson

1683. Larsson, Carl Alfred (18400930), telegrafassistent, lärare

1684. Larsson, Carl Jacob, garvare
Gift med Maria Charlotta Fagerdahl
Son Anders Johan Larsson (18610310), läkare Gävle, gift 1896 med Signe Keiller (1876)
Son Wilhelm Carl Larsson (18590916), kyrkoherde i Stockholm, gift 1891 med Maria Charleville (1866)

1685. Larson, G. O. (1853-1920), anställd vid Drag

1686. Larsson, Gottfrid (18751121), skulptör

1687. Larsson, Gunnar, grosshandlare
Gift 1) med Maria Rydelius

1688. Larsson, Gustaf, förman vid Norrköpings bomullsväveri

1689. Larsson, Gustaf, kamrer vid Drag

1690. Larsson, H. E. (1877-1940), anställd vid Drag

1691. Larsson, Hilda Allina, född Roos

1692. Larsson, Hjalmar Johan Th., kassör på AB Perioden

1693. Larson, John (1864), prokurist hos Arvid Palmgrens mekaniska verkstad

1694. Larsson, Karl Johan Magnus (18570204-19090621),ingenjör, yrkesinspektör

1695. Larsson, Olof (18650103), manufakturhandlare (tidningsurklipp) (porträtt se K2:4, nr. 1695)

1696. Larsson, Per August, målarmästare

1697. Larsson, Per Magnus, polisgevaldier

1698. Larsson, Seth, anställd hos Ericson & Horndahl

1699. Larsson, Tekla, född Moqvist

1700. Laurén, August (18540809) pastor, ständig adj. i Norrköpings Norra församling
Gift 19050518 med Alma Charlotta Carth (18760327)
Dotter Elisabeth Laurén (19060523)
Dotter Maria Laurén (19090413)

1701. Laurent, Edouard Fredrik (1852-1920), grosshandlare, gift 1876 med Axelina Galetski

1702. Laurent, Walborg, solist

1703. Laurin, Albert (1842-1878)
Gift 1872 med Louise Liljeström (1853)  
115
Nr. 1704 - 1722:

1704. Laurin, Emilia (1816), f. Norstedt, gift 1835 med Gustaf Philip Laurin
Son Carl Laurin (1840-19171121), kassadirektör, gift 18820426 med Elise Laurin (1858)
Dotter Gerda Emilia Carolina Laurin (1850-18750105), ogift

1705. Laurin, Gustaf, civilingenjör

1706. Lauthers,far till Sture Lauthers, tandläkare

1707. Laveson, Olaus (18391103-19030427), kyrkoherde i Styrstad, gift 18690618 med Amanda Susanna Wilhelmina Thelander (1842-1912)

1708. Lawski, Jean, konst- och antikvitetshandlare

1709. Lawski, Svea

1710. Lawski, Sven, justitieråd

1711. Leaf, Martin (18740824), direktör för AB International Harvester Company (tidningsurklipp) (porträtt se K2:4, nr. 1711)

1712. Leesen von, Jacob (18020416-18760925), brukspatron, Krusenhof, tidigare ägare till Sockerbruket Gripen
Gift 1831 med Ulrika Charlotta Stenhammar (18110201-18800214)
Son Emil von Leesen
Son Ludvig von Leesen (18331226-18631003), konsul, gift 1862 med Jenny Henström (1840-1919)
Sonson James von Leesen (18630928-1922), godsägare, Krusenhof, gift 1897 med Thyra Sandberg (18770219)

Gruppfotografi:
Jacob och Ulrika Charlotta von Leesen
Jenny von Leesen, född Henström
Fröken Henström
Ida Hülphers (18210825-18990330)
Konsertmästare Nagel
Fröknarna Nagel

1713. Leffler, Gerda (18650204), född Mattson, gift med ingenjör Leonard Leffler

1714. Leffler, Johan Alfred (1828-1902), provinsialläkare

1715. Lefrén, Johan Peter (1785-1862), general

1716. Lefvén, Elin, f. Sundstedt

1717. Leidenfrost, Gustaf (1797-1855), fabrikör, donator

1718. Leijon, Greta (1883-1939), skolföreståndarinna

1719. Leijonflycht, A.

1720. Lemke, F. A., klockare

1721. Lennander, C.

1722. Lennhoff, Carl Gustaf Julius (18610724), apotekare gift med Lilly Maria Wallman  
116
Nr. 1723 - 1725:

1723. Lenning, Johan Gustaf (1738-1802), klädesfabrikör
Gift 1775 med Anna Elisabeth Eberstein (1750-1819)
Bror Bengt Lenning (1724) skolmästare i St Petersburg'
Bror Emanuel Lenning (1734-1795) bryggare i Nyköping
Son Christian Erik Lenning (17810521-18540806), klädesfabrikör, ägare av Drag, gift 1810 med Johanna Christina Heitmüller (17920528-18721205)
Sondotter Clara Aurora Lenning (1816-1880), ogift
Sondotter Fredrika Wilhelmina Elisabeth Lenning (1824-1889)
Sonson Göran Lenning (18260908-18890602), bankkassör
Sondotter Hilda Lenning (1828-1894), ogift
Sonson Viktor Lenning (1821-1873), klädesfabrikör, ogift
Sonson John Lenning (18190419-18791225), fabrikör, stiftade Lennings sjukhem, gift 18500407 med Mathilda Josefina Fagerström (18300222-18770211)

1724. Lennmalm, Carl Edmund (18290706), apotekare, lärare vid Tekniska skolan
Son Frithiof Lennmalm (18580924), professor i Stockholm

1725. Leopold, Beatrice (18941106), f. Sternadel, gift med fotografen Leopold
Son Henrik Leopold  
117
Nr. 1726 - 1744:

1726. Leopold, Ellen

1727. Leopold, Carl Viktor (1812-1870), klädesfabikör
Gift 1852 med Chr. Carol. Sjöberg
Son Hjalmar Leopold (1855-19201124), bokförare i firman C. O. W. Sandberg (ej porträtt)

1728. Leopold af, Carl Gustaf (1756-1829), statssekreterare

1729. Leth, Helena (1853-19261002), född Engström, gift med apotekaren F. B. Leth

1730. Letterstedt

1731. Levander, Reinhold (18510514), grosshandlare

1732. Lewenhaupt, Claes Magnus (1816-1882), överhovjägmästare, greve
Gift med Lewenhaupt
Brorsonsfru Louise Carolina Charlotta Lewenhaupt (18561023), grevinna (porträtt se K2:4, nr 1732)

1733. Levertin, Oscar (18620717-19060922), professor, författare

1734. Levin, Erik Gustaf (18760102), läroverksadjunkt

1735. Levin, L. M., bokbindare

1736. Lewy, Louis, fabrikör

1737. Leykauf, Johan Wilhelm Herman, trädgårdsdirektör
Gift med Carolina Wilhelmina Brademal
Dotter Tonny Leykauf
Son Ernst A. H. Leykauf, stationsskrivare, gift 18830922 med Elin Christina Josefina Ekeborg (18600118)

1738. Liberg, Carl Axel, järnhandlare
Gift med Rosalie Wilhelmina Flodman (porträtt se K1:117, nr. 1738)
Son Axel Liberg
Son Oscar Liberg, järnhandlare

1739. Liberg, Linus L. (d.1925), grosshandlare i Stockholm gift med Vogel

1740. Lidberg, Willhelm (18130930-18910726), kyrkoherde i Hof
Gift med Henny Charlotta Nerén

1741. Lidén, Johan Henrik (17410106-17930423), professor

1743. Lidfors, Volter Edward (18330211-19100409), professor, lärare
Gift 18641024 med Anne-Marie Swartling (1839-1916)
Son Bengt Lidfors (18680915), professor i Lund
Son Erik Lidfors (18700213), advokat i Stockholm

1744. Liebenfeld, Ivar (18770203), direktör för Standard Hotel
Son Dani J. L. Liebenfeld  
118
Nr. 1745 - 1764:

1745. Liebgott, med fru

1746. Liebgott, Aron

1747. Liebgott, Fritz, med fru Fredrika

1748. Liedberg, Emma, född Steinardh

1749. Liehte, Hilda Maria (18591226), född Lind, gift med verkmästaren J. J. Liehte

1750. Lilienberg, Albert (18791015), vik. lektor vid Tekniska Elementarskolan

1751. Liliestierna, Hjalmar (18970422), läkare

1752. Lilja, Gustaf, skomakare

1753. Lilja, Gösta (19220330-2004), museiintendent

1754. Liljeblad, August (18510510-1916), kassör i Skandinaviska Kredit Aktiebolaget

1755. Liljeblad, Bengt (18340408-18820107), kyrkoherde
Gift 18730902 med Agnes Berg (18530927-19250202)

1756. Liljeblad, Clara Fredrika

1757. Liljeblad, Fredrik (18740618), handelskemist i Stockholm, son till kassör vid Norrköpings bomullsväveri Carl Liljeblad

1758. Liljeblad, Nils Fredrik, bokförare, kassör, gift med Tekla Augusta Svanström
Son Josef Fredrik Liljeblad (18720305), rektor i Uppsala, gift 1900 med Jane Emma Gagner

1759. Liljeblad, P. G., hattmakare

1760. Liljedahl, John Fredrik Christian (18560613), överkontrollör vid tullen i Stockholm

1761. Liljedahl, Per Christian (18031014-18890822), prost

1762. Liljedahl, Sten (18440801-18950124), apotekare
Gift med Eleonora Bark (18520616)
Deras sex barn, Jon, Thore, Bo, Gösta, Vera, Stina

1763. Liljegren, Carl Gustaf (18540210-19240803), handlande, flaggfabrik
Gift med Agnes Elisabeth Malcolm, med döttrar

1764. Liljegren, Fritz Julius (1843-1913), skorstensfejare
Gift 1) med Hulda Eugenia Lindström (1849-1874)
Gift 2) med Augusta Wilhelmina Carlsson
Son C. J. Liljegren (1871), skorstensfejare, gift med M. Julin (1874)  
119
Nr. 1765 - 1776:

1765. Liljeholm, Loffe, skådespelare

1766. Lilienberg, Albert (18791015), vik. lektor i Tekniska skolan

1767. Liljenstolpe, Axel (1781), v. häradshövding

1768. Liljenstolpe, Axel Fredrik

1769. Liljenstolpe, Fredrika Wilhelmina, född Hedenstierna

1770. Liljeqvist, Otto Theodor (18210515-1916), vaktmästare vid Darg

1771. Liljesköld, Carl Axel (18480623-19250506), ingenjör vid Statens järnvägar, gift med Elin Rydén

1772. Lilliecreutz, Thorborg (18770516), f. Lundgren, friherrinna, syster till stadsbibliotekarie Hjalmar Lundgren och hennes kusin Gunborg Sjögren

1773. Lind, Adolf (18590812), direktör i Skandinaviska Kredit AB

1774. Lind, Carl Johan (18521025), kyrkoherde i S:t Anna
Gift 18880823 med Eva Laura Charlotta Aspling (18520222)

1775. Lind, Johan August (1822-18900326), klädesfabrikör, firma Peterson & Lind
Gift med Emma Josefina Chatarina Fischer
Dotter Sigrid Lind
Son Erik Lind (18651015), lasarettsläkare i Örnsköldsvik
Son Carl Lind, jurist i Stockholm, med fru
Son John Lind (1860), firma Peterson & Lind, disponent för Gamlebro AB
Son Gusten Lind (18630923) firma Peterson & Lind
Son Hjalmar Lind (1858-1922) firma Peterson & Lind, gift med Mandis Schuknecht
Sonson August Lind, fabrikschef vid Gamlebro AB, rektor vid Lenningska vävskolan
Bror Carl Wilhelm Lind (1824-19051024), ogift

1776. Lind, Otto Emil (18700515), major
Gift 18951217 med Annie Elmér (18720111-19190422)  
120
Nr. 1777 - 1805:

1777. Lind, Otto Ferdinand (1835-1910), grundare till firma Peterson & Lind, senare lantbrukare
Gift med Maria Gabrielsson

1778. Lindahl, Anders Peter, smed

1779. Lindahl, Emil (18660925), byggmästare

1780. Lindahl, Gustava Eleonora (1769-1840), gift 1791

1781. Lindahl, P. Axel (1858), elev i Norrköping 1872-1875

1783. Lindberg, fabrikör

1784. Lindberg, Carl Alfred Albert, prokurist hos firma Gustaf Eklund

1785. Lindberg, E. O. (1835-1902), anställd vid Drag

1786. Lindberg, G., bankdirektör

1787. Lindberg, G. (1887), läkare på med.barnavdelningen på Norrköpings lasarett

1788. Lindberg, Gertrud Sofia, f. Segerbrand, gift med järnvägskamrern P. A. J. Lindberg, Norrtälje
Son Per Ragnar Lindberg (1882) ingenjör
Son August Harald Lindberg (18840824), telegrafkontrollör i Stockholm

1789. Lindberg, Hanna, f. Jonson, syster till Hilma Hellmann, f. Jonson

1790. Lindberg, Hugo, tandläkare

1791. Lindberg, R., postmästare

1792. Lindberg, V., spelare i Sleipner

1794. Lindblad, verkmästare vid Holmens bruk
Gift med Hilda, döttrar Maj och Nancy

1795. Lindblad, Beata Elisabeth (18120209), född Moström

1796. Lindblad, Klas

1797. Lindblad, Robert, ingenjör
Gift med Agnes Bergström, dotter till Leopold Bergström, kapten, stationsinspektor i Eslöf

1798. Lindblom, Johan Waldemar (1849-19190508), statsinspektör, kontrollör, gift 1877 med Sara Eugenia Jenny Örnberg (1858)

1799. Lindblom, Paul, rektor

1800. Lindbohm, fröken

1801. Lindbom, Anna (1806), prostinna f. Wåhlander, gift med kyrkoherden Johan Magnus Lindbom, Styrstad
Son Johan Albert Lindbom (18420605) häradsskrivare i Kuddby, gift 1882 med Anna Carolina Ulrika Adlerg (1851)

1802. Lindeberg, Carl Gustaf, urmakare

1803. Lindeberg, Ebba, född Unger

1804. Lindeberg, Elisabet, lärarinna i Norrköping, rektor i Lund

1805. Lindeberg, Gösta Axel (18750418-19240429), poliskommissarie
Gift med Anna Maria Maja Johansson (18810410)
Bror Olof Lindeberg, gymnastikdirektör i Nyköping
Bror J. O. Lindeberg (18450214-18921218) kamrer Östgöta Hypoteksförening  
121
Nr. 1806 - 1825:

1806. Lindeberg, K. Erik, bankdirektör i Linköping

1807. Lindeberg, K. O. (18720208), andre stadsläkare

1808. Lindeberg, Maria

1809. Lindeberg, Sigurd, fil.kand.

1810. Lindegård, John David (18940507), komminister i S:t Olai

1811. Lindell, anställd hos Herman Meeths filial, med fru

1812. Lindell, Alfred Johan Peter, snickare
Gift med Hanna Wilhelmina Ohlsson

1813. Lindell, Anna Hildur

1814. Lindell, Bror Carl August, ingenjör
Gift med Alice Fredrika Nordström, med familj

1815. Lindell, Johan August (18350216-18940209), snickare
Gift med Maria Carolina Ström (18320712-19151204)

1816. Lindell, Selma Augusta

1817. Lindén, handelsbiträde

1818. Lindén, Augusta, lärarinna

1819. Lindén, Bror Gustaf

1820. Lindén, Carl Axel (18421222), stadsfiskal, v.häradshövding
Gift 1) 18740814 med Bertha Amalia Lundvall (d.18830826)
Gift 2) med Augusta Wilhelmina Ryberg
Dotter Sigrid Lindén
Son Sven Lindén, grosshandlare, firma Casper Möller C:o

1821. Lindén, Eva Hilda

1822. Lindén, Greta E. E. (19031116), sjuksköterska, född Bergman, dotter till polisöverkonstapel Gottfrid Bergman

1823. Lindén, H. (18670601), folkskoleinspektör

1824. Lindén, Johan Fredrik (1807-1862), stadsfiskal
Son Herman Lindén (1841-1885), telegrafassistent

1825. Lindén, Karin  
122
Nr. 1826 - 1845:

1826. Lindén, Olof A. (18800406)

1827. Lindén, Oskar (1866-19250321), byggmästare, gift med Alma Eriksson

1828. Linder, Tora, postexpeditör, förlovad 1925 med Erik Nilson, ingenjör

1829. Linderholm, J. A. (1865-1918), anställd vid Drag

1830. Lindgren, Carl Edvard (d.1903), kassör, donator
Gift med Anna Wilhelmina Lagerquist (1823)

1831. Lindgren, Edvard

1832. Lindgren, Eric M. (18670508), major, trafikchef för Norra Östergötlands järnvä
Gift med Emmy Jägerström (18770312)

1833. Lindgren, Gunnar Abraham Konstans (18840704), kyrkoherde i Kimstad, sedermera i Borg

1834. Lindgren, Gusten, handelsresande

1835. Lindgren, Johanna Charlotta (1780-1860), f. Cederholm, gift 1811 med rektor Lars Erik Lindgren

1836. Lindgren, John, kassör vid Bergs Aktiebolag

1837. Lindgren, John, anställd hos P. Janson C:o, med fru och två barn

1838. Lindgren, John, verkmästare vid Norrköpings bomullsväveri AB

1839. Lindh, Johan Ludvig, mångårig kontrollant vid Bryggeriföreningen i Norrköping

1840. Lindh, L. V. (1836-19160522), direktör, kontrollant vid Norrköpings Bryggerier

1841. Lindhagen, Carl Arvid (18561105-19261024), lektor på Läroverket 1892-1895

1842. Lindhé, Josef Napoleon (1827-18961209) löjtnant
Gift 1857 med Wilhelmina Wilma Hammarsten (18380808-19221230), författarinna
Dotter Anna Lindhé

1843. Lindhé, Nils Rudolf Leonard (18430805-19120131), major, gymnastiklärare, gift med Ida Arnell
Dotter Elsa Lindhé
Son Nils Einar Torsten Lindhé (18780225), löjtnant, gymnastiklärare
Bror Janne E. Lindhé (18370204), underlöjtnant, brandchef, gymnastiklärare

1844. Lindhé, Olof Rikard (18531020), kyrkoherde i Ringarum
Gift med Berta Bergström (18560610)

1845. Lindholm, Johan (1837), järnvägsingenjör
Gift med Ida Johanna Grell (1849), dotter till svarvaren A. U. Grell  
123
Nr. 1846 - 1862:

1846. Lindman, Johan Peter (18101216-18921219), hovrättskommissarie
Son Edvin Lindman, godsägare
Son Hugo Lindman, grosshandlare i London
Son Gustaf Emanuel Lindman, lantbrukare, gift med Olivia Vivi Wilhelmina Engelbrecht
Sonson Einar Lindman, trafikchef för Centralbanan i Linköping
Sonson Gösta Lindman, direktör för Elektricitetsverket i Linköping

1847. Lindman, Ivan, sjökapten i Smedjebacken

1848. Lindman, John Herman (18401008-19181013), veterinär i Norrköping 1887-1918

1849. Lindmark, C. U., teaterdirektör

1850. Lindner, Selim (1841-19220407), grosshandlare i Söderköping

1851. Lindqvist, emigrerat till Amerika

1852. Lindquist, Claes August (18470921)

1853. Lindqvist, Ernst L. (18531029), konsul, grosshandlare, firma E. L. Lindqvist

1854. Lindqvist, Ernst E., konsul

1855. Lindquist, Johan Alfred (18551103), komminister i Hällestad

1856. Lindqvist, Ruth (18830701), f. Björkman, gift med lektor Lindqvist, Eskilstuna, dotter till kyrkoherde E. A. Björkman

1857. Lindquist, Selma

1858. Lindquister, John

1859. Lindroth, C. F. (18580724), missionspastor i Norrköping

1860. Lindskog, fröken, dotter till trädgårdsmästaren C. D. Lindskog, Floraberg

1861. Lindstedt, fru, gift med inspektor Lindstedt, Henborum

1862. Lindström, A. W. H., målare  
124
Nr. 1863 - 1879:

1863. Lindström, Anton, lotsförman

1864. Lindström, Axel Jacob (18440709-19041226), kamrerare
Gift med Carolina Lövgren (18531221-19001110)

1865. Lindström, C. J. (18560922), kantor, folkskollärare i Börrum

1866. Lindström, Calle, cuplett-sångare

1867. Lindström, C. G. (d.1869), skorstensfejare, med fru, föräldrar till fru Hulda Eugina Liljegren

1868. Lindström, Carl Olof (1780-1848), med.doktor, regementsläkare, deltog i Finska kriget
Son Edvard Paul Olof Lindström (1816-1888), kamrer i Arbetsinrättningen, gift med Emesentia Constantia Hök (1826-1889)
Sonson Hugo Lindström (1858) ingenjör, gift med Ellen Jeansén (1860-1913)
Sonson John Lindström (1859-1886), t.f. kamrer i Arbetsinrättningen

1869. Lindström, E. (18480813), juvelerare i Söderköping

1870. Lindström, Esther (18800323-19640916), ämneslärarinna vid Kommunala Flickskolan i Norrköping dotter till kamrer Axel Jacob Lindström och Carolina Lövgren (se nr. 1864)

1871. Lindström, Mathilda Carolina, född Hagelin

1872. Lindström, Per Elof (18630825), lektor i Stockholm, statsråd

1873. Lindström, Wictor (1886, )anställd vid Drag

1874. Linvall, Alfred, föreståndare för Mattoniska spannmålsunderlaget i Valdemarsvik

1875. Lindvall, August (18521011), sjökapten, befälhavare i ångaren Balder, trafikchef

1876. Lindvall, Carl Albert, ingenjör

1877. Lindvall, Karl E. (18630222), kronofogde

1878. Lindvall, O. F. (18750804), vaktmästare hos Norrköpings Stadsfullmäktige

1879. Lindvall, Svante Wilhelm, fabrikör
Gift med Hilda Johanna Catharina Hjulström
Son Wilhelm Gustaf Lindvall (18560916), läkare
Sondotter Gerd Lindvall
Sonson Nils Lindvall  
125
Nr. 1880 - 1896:

1880. Linnell, Sven (18620106), läroverksadjunkt

1881. Linroth, fru, född Danekeardt-Lillieström

1882. Linton, fru

1883. Lithander, P. Em. (1835-1913)

1884. Lithner, Blenda

1885. Lithner, Joh. Oscar (1817-18771207), handlande, färgare

1886. Litström, Carl Magnus

1887. Litström, Gustaf L. (1835-1896), klädesfabrikör

1888. Littmarck, Ottilia (18340622), skådespelerska, född Rylander

1889. Ljung, Arvid (18850802), läroverksadjunkt

1890. Ljungberg, C. J., fabrikör

1891. Ljungberg, Carl Erik (17790613-18240426), handlande
Gift 18011025 med Anna Margaretha Bohman (17770314-18630207)

1892. Ljungberg, Frans (18650225), handelsresande, agent

1893. Ljungberg, Gustaf Fredrik, kopparslagare
Gift med Christina Johanna Arosin
Son Henrik Ljungberg, skådespelare

1894. Ljungberg, H.

1895. Ljungberg, Jenny, född Ekerman

1896. Ljungberg, Johan (1828052419240826), vinhandlare
Gift med Sofia Ulrika Maria Åman (1832-1895)
Son Conrad Ljungberg (1856)
Son Ernst Ljungberg (18640603), v. häradshövding
Son John Ljungberg, ingenjör
Bror Henrik Ljungberg, vinhandlare, med fru  
126
Nr. 1897 - 1914:

1897. Ljungberg, Lisa

1898. Ljungberg, Martin, civilengenjör

1899. Ljungberg, Sven J. F. (19071111), med.lic. förste stadsläkare

1900. Ljungberg, Wilhelm, målare

1901. Ljungberg, Wilhelm Gottfrid (18541122-19250330), målarmästare, rådman
Gift 1881 med Tekla Kristina Peterson (18590724-19270113)

1902. Ljunggren, Erik

1903. Ljunggren, Hedda, dotter till lantmätare Ljungren och Amelia Forssell

1904. Ljungholm, Ernst (d.1906), jurist, anställd vid Norrköpings Juridiska Byrå

1905. Ljungholm, Sofia Amalia (1849)

1906. Ljungholm, Sven Petter (18180223-18580427), klädesfabrikör

1907. Ljungquist, A. H. (1833-19030408), brukspatron på Lindö

1908. Ljungquist, Adolf Thomas (18720213), lektor vid Tekniska skolan 1898-1900

1909. Ljungqvist, Albert (1860-19250408), kamrer

1910. Ljungqvist, Berta

1911. Ljungquist, Jonas Fredrik (18470313), missionär i Afrika

1912. Ljungqvist, Thorborg (18591209), lärarinna

1913. Ljungstedt, Victor

1914. Ljungströmer, Axel Frithiof, köpman i Nyköping
Gift med Maria Louise Sandberg, syster till grosshandlare C. O. W. Sandberg  
127
Nr. 1915 - 1930:

1915. Lokrantz, Carl Wilhelm (18530824), överstelöjtnant, direktör för Östergötlands Enskilda Banks kontor i Norrköping 1898-1909
Gift med Alfhild af Borneman (18640717)
Broder bosatt i Amerika
Syster fru Hernwall
Syster fru Ulla Nystedt

1916. Longgren, Johan Samuel (d.1881), färgare

1917. Lothigius, Carl Axel Rudolf (18410324-19140217), borgmästare
Gift med Mimmi Wilhelmina Henrika von Malmborg (18490807)
Son C. A. Ragnar Lothigius (18800702), assessor
Son Wilhelm Lothigius (18781007), länsjägmästare, gift 19120910 med Ingrid Hård af Sergerstad

1918. Lund, Henrik, fil.dr.

1919. Lundahl, studerande, son till överläraren Per Lundahl

1920. Lundberg, lantbrukare

1921. Lundberg, Alfred, bokhandlare

1922. Lundberg, August, anställd vid Drag

1923. Lundberg, August Wilhelm (18471009), rektor i Vadstena

1924. Lundberg, Augusta, innehade Lånbiblioteket i Norrköping
Son Lennart Arvid Lundberg (18630929) pianist, professor
Son Ivar Magnus Lundberg, agent

1925. Lundberg, Carl (18431028-1921), lektor

1926. Lundberg, Hildur

1927. Lundberg, Johan Gustaf Wilhelm (1831-1893), fabrikör, distriktombud i fattigvården
Gift med Maria Henrietta Nylander
Dotter Hilma Lundberg

1928. Lundberg, Olof August (18200909-18740123), bryggare

1929. Lundberg, Primus (18471027), grosshandlare i Göteborg, mångårig resande för C. O. W. Sandberg

1930. Lundblad, Arvid (d.1912), ingenjör
Gift med Ida Odén  
128
Nr. 1931 - 1948:

1931. Lundborg

1932. Lundborg, Carl Wilhelm (18161105-19010505), jägmästare, ornitolog

1933. Lundell, Octavia (18611220), idkade papperhandel, firma Esping & Lundell

1934. Lundén, Gustaf Alfred (ej porträtt)
Gift 1892 med Anna Rosina Sundius (18630518)

1935. Lundgren, Albert, anställd vid Drag

1936. Lundgren, Alfred Rudolf, bergsingenjör, hovkamrer
Gift med Kerstin Clason

1937. Lundgren, Anders Wilhelm (1815-1896), kronouppbördskamrerare
Gift med Engel Elisabeth Mathilda Östergren (1815-1889)
Son Oscar Wilhelm Lundgren (18450730-18890530), stadsfogde, gift med Alma Erika Lindeberg (18520419)

1938. Lundgren, Anna Fredrika (1848)

1939. Lundgren, Anna Maria Jacobina (1848060719241116), lärarinna
Syster Cecilia Charlotta Lundgren

1940. Lundgren, Augusta, sällskapsdam hos fru Ulla Hülphers och fru Louise Swartz

1941. Lundgren, C. F. (1840-1903), anställd vid Drag

1942. Lundgren, Carl Fredrik (1814-1883) klädesfabrikör
Gift med Anna Sofia Söderberg (1816-1895)
Son Eskil Lundgren (1854-1870)
Son Herman Lundgren (1850-1868)

1943. Lundgren, Carl Gustaf (1850), kamrer vid Gasverket

1944. Lundgren, Carl Werner Oskar (1843-1914)

1945. Lundgren, Carolina Sofia (1844-1875)

1946. Lundgren, Edvard Ehrenfrid (1858-1918)

1947. Lundgren, Fanny Maria (1857-1922), artist

1948. Lundgren, Fritz Aug. Gunnar, studentexamen 1929  
129
Nr. 1949 - 1955:

1949. Lundgren, Gustaf Wilhelm (1812-1874), klädesfabrikör, kamrer vid fattigvården
Gift 18470618 med Mina Anna Wilhelmina Anjou (18260115-19080129), författare till "Norrköpings minnen - varjehanda seder och bruk på 1830- och 40-talen"
Dotter Carin Lundgren
Dotter Catharina Margareta Lundgren (18520412-18910318), lärarinna i musik, ogift
Dotter Elin Wilhelina Lundgren
Dotter Maria Elisabeth Lundgren (1856-1906), lärarinna

1950. Lundgren, Ida (18740411-19250510), telegrafkommissarie i Finspång

1951. Lundgren, Jacob (1815-1886), klädesfabrikör
Gift 1846 med Maria Sofia Roman
Dotter Emelie Charlotta Lundgren (1864)
Dotter Lotten Lundgren, dotter Maria Lundgren (1847-1878), gift med postmästare Christian Wallmo, Svenljunga
Son Oskar Lundgren (1854), godsägare, gift med Hellfrid Gyllenspets

1952. Lundgren, Jacob Fredrik (18500425), skorstensfejaremästare
Gift 18780430 med Sofia Charlotta Lundström (18560816)

1953. Lundgren, Johan Edmund (18461227-19220816), stadskamrer
Gift med Hilma Sofia Alfrida Andersson-Öhrvall (1849)
Son Hjalmar Lundgren (1880-19531006), fil.dr., stadsbibliotekarie, författare, gift med Nora von Samson-Himmelstjerna (18910216-19820118), konstnärinna

1954. Lundgren, John Peter (18571007), professor i Stockholm
Gift 1892 med Edith Åberg

1955. Lundgren, Knut Erik (1859-1899)  
130
Nr. 1956 - 1975:

1956. Lundgren, S. V. (18690817), kronofogde

1957. Lundgren, Thor Fredrik (1851-1916), kvartettsångare, son till garvare J. W. Lundgren

1958. Lundgren, U. M. (18290810-19070316), pastor
Son Johan Ulrik (18650604), bokhandlare i Göteborg

1959. Lundholm, Helge, pianist

1961. Lundin, Carl Johan (1867-1903), delägare i Bröderna Lundins Mekaniska Snörmakerifabrik
Bror Theodor Wilhelm Lundin (1866), delägare i Bröderna Lundins Mekaniska Snörmakerifabrik

1962. Lundin, Claes (18590122), läroverksadjunkt

1963. Lundin, Oscar, grosshandlare, med familj

1964. Lundmark, Eleonora Aurora Corona (18080810-18870913), donator, ogift, dotter till Carl Lundmark och Maria Christina Littsson

1965. Lundmark, Titus Carl Emil (18050205-18751007), fabrikör, rådman

1966. Lundqvist, fröken

1967. Lundqvist, fröken, sjuksyster

1968. Lundqvist, Axel (18430814-19190113), prost, kyrkoherde i Gryt

1969. Lindqvist, Axel M. (1865), klädesfabrikör, firma Ivar Ekelund C:o

1970. Lundqvist, Carl Fredrik (18410124-19200512), operasångare
Gift med Hilma Anna Maria Åberg (18541104-19270212)

1971. Lundquist, Ernst (18510203), författare
Gift med Ida Hoflund

1973. Lundqvist, Gustaf Leonard (1827-19050511), kyrkoherde i Skällsvik, prost i Hammarkinds kontrakt, gift med Jacobina Amalia Ljunglöf
Son Karl Gustaf Lundqvist (18610825-19420331), lektor, gift 18950808 med Anna Forssberg (1864)

1974. Lundqvist, Hilda

1975. Lundquist, Ryno, rektor  
131
Nr. 1977 - 2000:

1977. Lundström, Carl Laurentz (18380723-19020128), konsul, disponent
Gift 18620812 med Emelie Mathilda Wigert (18420619-19090729)

1978. Lundström, Harald, studieledare

1979. Lundström, Robert (1847-1910), skräddare

1980. Luthander, K. A. V. (18700817), trafikchefsassistent i Norrköping

1981. Lutteman, Sven F. (19021115-19900519), borgmästare
Gift med Marianne Ahlberg (19020710-19970803)

1982. Lybeck, Anna (1844-19260711), f. Ekeman, gift med Thure Lybeck, arrendator av Björnsnäs

1983. Lyberg, Hilda, född Malmqvist, gift med järnhandlare Lyberg, Örnsköldsvik

1984. Lyckberg, häradshövding

1985. Lydahl, Gustaf, bandagist, firma Oscar Ekmans Eftr.
Syster Lydahl

1986. Lyderson, A. S. (18161213), änkefru, 100 år 19161213

1987. Lysholm, Herman (1818), fabrikör

1988. Lütjohann, gift med Alfhild Scherini

1989. Lyttkens, Ivar Adolf (18440119), folkskoleinspektör i Norrköping 1876-1899
Gift 18700927 med Karolina Samuela Jung (18491120)

1990. Löberg, Nils J., sånglärare

1991. Löf, P. W., skohandlare (ej porträtt)
Tre barn

1992. Löfberg, fru

1993. Löfgren, snickare vid Snickeri AB

1995. Löfgren, Gustaf (18190315), överstelöjtnant
Son Gustaf Lövgren (18560920), anställd hos Pettersson & Mellgren

1997. Löfholm, Vilhelmina (18360308-19210519), skolföreståndarinna

1999. Löfvander, Johan Viktor, rådman

2000. Löfvén, Johan Adolf (18431001-19251003), musikdirektör, organist i S:t Olai församling  
132
Nr. 2001 - 2006:

2001. Löfvenius, Pehr Axel (18160321-18710331), kassör i firman Petter Swartz
Gift 18630808 med Emelie Gustafva Lindberg (1838)
Dotter Alice Löfvenius
Son Carl Axel Löfvenius
Son Pehr Erik Löfvenius
Brorson Emil Löfvenius (1868), grosshandlare, stadsfullmäktige

2002. Lönegren, Gustaf Walter Leopold (18281125-19070221), tullförvaltare
Gift 18531223 med Wilhelmina Carolina Bodman (18341103)
Dotter Elin Lönegren, pianist
Son Ernst F. Lönegren (18620715), biskop i Härnösand, gift med Ester Hellström (1864-1899)
Son Gustaf Lönegren (1855)
Son Harald V. Lönegren (18600530), tullinspektör i Malmö, gift med Therese Thorén
Son John W. Lönegren (18680420), ingenjör i Husqvarna
Dotter Karin Lönegren (18710622) musiklärarinna, dotter Sofia Charlotta Lilly Lönegren (1856), lärarinna

2003. Lönnberg, Carl Johan Leonard (18280724-19050912), fil.dr., ägare av Ringstad
Gift 1855 med Mathilda Stenhammar (1837)
Son Einar Lönnberg (18651224), professor i Stockholm
Son Ingolf Lönnberg (18670728), lasarettsläkare i Karlshamn

2004. Lönnberg, Franklin Otto (19070903), ingenjör vid Holmens bruk

2005. Lönnqvist, Carl (18710629), ingenjör och ledare vid Marmorbruket, gift 19051107 med Anna Nilsson (18770731)

2006. Lönsås, Siggan, f. Andersson, gift med skådespelaren Gustaf Lönsås, Stockholm  
133
Nr. 2007 - 2018:

2007. Löwegren, Carl Gösta (18671115-19260416), ögonläkare
Gift med Hanna Fabricius (18730525)
Söner Agne, Harry, Bo, Gunnar

2008. Löwenadler, Christian Fredrik (17911031-18440426), poliskammaren i Norrköping, förste chef
Gift 1820 med Hedvig Charlotta Rydin (1800-1881)

2010. Magnell, C. C. (1832-19170906), kapten, mångårig ägare av Timmergata i Krokek

2011. Magnell, Carl Jacob (18570519), professor, lektor i Norrköping 1895-1898

2012. Magnusson, metodistpredikant

2013. Magnusson, Emil (18591208-19040415), teckningslärare

2014. Magnusson, Per Erik, prokurist hos svågern Helge Ehrenberg
Gift med Amalia Theresia Mellqvist

2015. Magnusson, Seth Emil (18711112), ingenjör vid Vulcan, vik.lektor vid Tekniska skolan

2016. Malcolm, Andrew (18031103-18810201), fabrikör, konsul
Gift 1826 med Elisabeth Mc Cormick (1805-1851)

2017. Malcolm, Robert, disponent

2018. Malcolm, Annie H.  
134
Nr. 2019 - 2030:

2019. Malm, Carl Theodor (18150701-18901115), konduktör, stadsarkitekt
Gift med Mathilda Charlotta Ekman (18141231-18860608)
Dotter Anna Mathilda Malm (18510224-19130102), skolföreståndarinna vid Malmska skolan
Dotter Helena Sofia Malm (18570412-19081109), musiklärarinna, vårdare av det Malmska hemmet
Dotter Karin Elisabeth Malm (18530627), skolföreståndarinna
Son Carl Erik Malm (18490908-19220507), major, ogift
Son Knut Johan Malm (18460203-19231225), rådman i Oskarshamn, gift 1889 med Anna Viman (1863-1897)
Sondöttrar Anna och Brita
Son Sven Jacob Malm (18440616-18981020), stadsarkitekt i Sundsvall
Dotter Eva Malm

2020. Malm, Lars Johan (18011020-18711025), kopparslagare

2021. Malmberg

2022. Malmberg, Adolf Fredrik, klädesfabrikör, gift med Ida Malmberg (1837-19250125)

2023. Malmberg, Anders

2024. Malmberg, Gustaf Fredrik, sjökapten
Gift med Maria Helena Hertzman
Sönerna Fredrik och Werner

2025. Malmberg, Per Gustaf Johannes (18700507-19550708), hovpredikant, pastorsadjunkt i Norrköping 1904-1919, gift 19100731 med Märtha Augusta Elisabet Ribbing (18840711)
Faster Hilma Malmberg

2026. Malmborg, G. A., pappersarbetare, sedan 1899 anställd hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

2027. Malmborg, Marta J., föreståndarinna vid Ståthöga

2028. Malmborg von, Carl Fredrik, major
Gift 1853 med Margaretha Charlotta Wilhelmina af Ekenstam (18280912), med barn

2029. Malmborg von, Fredrik, direktör

2030. Malmborg von, Héléne (18640709), f. Bång, gift med kapten Karl F. von Malmborg  
135
Nr. 2031 - 2060:

2031. Malmeström, Edith (18761202), f. Höyer, gift med jägmästaren Martin Malmeström

2032. Malmeström, Martin, anställd vid Drag

2033. Malmgren, fröken

2034. Malmgren, Axel August, handlande

2035. Malmgren, Gustaf (18360528-1872), handlande, gift 18581031 med Maria Olivia Hertzman (18400828-1922)

2036. Malmgren, Maria, född Hofgren

2037. Malmqvist, dotter till Verner Malmqvist

2038. Malmqvist, Amanda

2039. Malmqvist, Axelina

2040. Malmqvist, Carl, son till Amalia Malmqvist f. Janse

2042. Malmström, fru
Son Johan August Malmström, fabrikör, gift med Anna Maria Sjöström

2043. Malmström, Anna

2044. Malmström, Anna, f. Kjellgren, dotter till kassör G. J. Kjellgren

2045. Malmström, Anna Carolina

2046. Malmström, B. E. (d.18650621), professor, Angelisas författare

2047. Malmström, Carl Rudolf, handlande
Gift med Amalia Mathilda Hylander

2048. Malmström, Edvard, expressbyrå, spedition m.m., med familj

2049. Malmström, Emma, född Lundgren

2050. Malmström, Emma Maria

2051. Malmström, Ernst August

2052. Malmström, F. A. (1819-1898), handlande, anställd vid Drag
Gift med Emma Carolina Johnsson
Son Carl Malmström

2053. Malmström, Fanny Augusta

2054. Malmström, Gerda, skolföreståndarinna

2055. Malmström, Fritz Wilhelm, lantbrukare
Gift med Hilda Bertcher

2056. Malmström, Gustaf Napoleon, konditor
Gift med Jenny Charlotta Sjöberger

2057. Malmström, Knut Gustaf, handlande
Gift med Bertha Carlsson

2058. Manderström, Carl Adolf, friherre, ståhållare

2059. Mannerhjerta, N. B. (185781215), kapten, gymnastiklärare
Gift med Ada Lindqvist (18661118)

2060. Mannerskantz, August (18610820-1908), stadsnotarie  
136
Nr. 2061 - 2090:

2061. Mannerstråle, Gustaf K. J. (18751220), kapten

2062. Marcus, Aron
Dotter Sophie Marcus, gift Nathansson

2063. Marcus, Emelie (1839-1917), gift 1860 med Wilhelm Josephson

2064. Marcus, Ludvig (1827-19040312), grosshandlare
Bror Rudolf Marcus, snickaremästare i Stockholm

2065. Marcus, Henry (18660502), professor i Stockholm
Gift med Kerstin Friedländer (18740522)

2067. Martelius, Per Mikael (18641113), rektor vid Norrköpings högre folkskola

2068. Martin, Christina Charlotta (1773-1853), f. Westerberg, gift med Johan Fredrik Martin (1755-1816)

2069. May, Disa

2070. Mayer, Hilda Maria (1863)

2071. Meikup, Illar, student

2072. Melin, Adolf Viktor, vagnmakare

2073. Melin, Greta, anställd vid Norrköpings tidningar

2074. Melin, Sara Gabriella (18341014-18740209), folkskollärarinna, född Collin

2075. Mellfors, Åke, anställd vid Drag, amatörskådespelare

2076. Mellgren, Alfred Teodor (1845-1916), grosshandlare

2078. Mellin, Axel

2079. Mellqvist, Carl Anton

2080. Mellqvist, Fanny Aurora (d.19240306)

2081. Mellqvist, Gustaf, skomakare
Gift med Anna Sofia Lindblad

2082. Metzén, Fredrik Wilhelm (18320512-19070219), kyrkoherde i Skänninge

2083. Meuller, Erik Abraham (1825-18801103), telegrafdirektör, gift 1861 med Laura Trozelli f. Arnberg

2084. Meurling, Charodotes (18471119), kyrkoherde i Kristdala
Son Erik Meurling, kyrkoherde i Kristdala

2085. Meurling, Einar, rektor vid Handelsgymnasiet i Norrköping

2086. Meurling, Robert (1859-1913), anställd vid Drag

2087. Meyer, textilare, Bergsbro

2088. Meyer, David Levy (18230505-19021028)

2089. Meyer, Frans, lagerbokhållare

2090. Meyer, Elisabeth  
137
Nr. 2091 - 2105:

2091. Michaelsson, Carl Josef (18180905-18920820), kakelugnsmakare, donator

2092. Michaelsson, Erik (18900922), läkare

2093. Michal, William, sjökapten

2094. Moback, anställd i H. W. Wallbergs bokhandel, syssling till bokhandlare H. W. Wallberg

2096. Mobeck, Isak, köpman

2097. Mobeck, Walter, urmakare, med son

2098. Mobeck, Sven Christian (1836-19040124), donator, skeppsmäklare, konsul, firma H. Unér

2099. Moberg, Axel, handelsbiträde

2100. Moberg, Berndt, köpman, med familj

2101. Moberg, Carl David (1843-1901), disponent AB Mek. Verkst. Vulcan
Gift 1878 med Maria Sofia Wilhelmina Krafft (1858)

2102. Moberg, Ellen Augusta (18600216), född Hoffman, gift 1892 med grosshandlare Adolf Moberg

2103. Moberg, Ingeborg, lärarinna i Pihlska skolan

2104. Moberg, Jeremias (1752-18080519), handlande, donator

2105. Moberg, Lars Erik, bruksförvaltare
Gift med Mathilda Stolpe (18050413-1882)
Son Carl Wilhelm August Moberg (18320531-18810908), läkare, gift 18641207 med Sara Ringborg (18430520-19270502)
Sonson Axel Moberg (1872), professor i Lund, gift med Ien Nilsson-Rodhe
Sondotter Ellen Moberg (18741206), föreståndarinna för Fröbel-Institutet i Norrköping
Sondotter Maria Moberg (18770404), föreståndarinna för Fröbel-Institutet i Norrköping
Sonson Wilhelm Moberg (18791118), ingenjör i Degerfors
Sonson Wilhelm Ludvig Moberg (18661014), läkare i Stockholm, gift 18970402 med Maria Swärd (18770708)  
138
Nr. 2106 - 2125:

2106. Mohlin, B. Arvid (1890-1903), kapten

2107. Mohlin, Carl (18440320-19240329), auktionskommissarie
Gift med Helga

2108. Mohlin, K. Einar (18801113), läroverksadjunkt i Stockholm

2109. Mohlin, Herman Kristian Leonard (18470919-19230706), läroverksadjunkt i Stockholm

2110. Mohlin, Nils (18780527), lektor

2111. Molander, Per August, smed

2112. Molin, Axel Wilhelm (18390630-18950108), rektor vid Tekniska skolan
Son Arvid Molin
Dotter Eloise Molin
Son Erik Molin, justitieråd

2113. Montelius, Hedvig (18820905), f. Eberstein, gift med Alvar Montelius (1880)

2114. Montgomery, Albert (18521228), fängelsedirektör i Norrköping

2115. Montgomery, K. O. E. (18500423-19210203), fabrikör

2116. Moolenaer, familjen

2117. Moolenaer, Wendela Eleonora (1755-1829), gift 1773 med brukspatron Eric Westerberg (1742-1807) Gusum

2118. Moolenaer, Wilhelm (omkr 1710-1775), tobaksfabrikant
Gift med Wendela Braad (1718)

2119. Moselius, John (1800-1869), handlande, firma Eberstein C:o

2120. Moselius, Wilhelmina Mina (1817), dotter till handlande Carl Eric Moselius

2121. Mosén, Erik, bokförare i Tuna i Kvillinge

2122. Mosén, Hugo, lantbrukare i Kvillinge

2123. Mossberg, C. G. L. (18560327), major i Västerås

2124. Mossberg, Dagny M. F. (19020202), född Jonsson

2125. Mossberg, Robert (18660615), fastighetsdirektör, f.d. brandchef  
139
Nr. 2126 - 2143:

2126. Mossberg, Signhild (18830812), född Fogelqvist, gift 19080306 med bergsingenjören Elis Mossberg, Ludvika, dotter till prosten Johan Petter Fogelqvist

2127. Mouleane, Christian, Torshags fabriker

2128. Mousquette, Hilda (18511007), skollärarinna

2129. Muhl, Conrad (18700110), kapten i Borås, gift med Ida Guillemot

2130. Musikaliska Sällskapet, de aktiva medlemmarna 1896-1897

2131. Müller, bokbindare på Lithografen,
Gift med Hilda Monell

2132. Müller, Julius Richard (18530719), agent gift med Anna Paulina Krancher (18550810)

2133. Müntzing, Anna (1838-19260402), gift 1860 med domänintendenten P. R. F. Müntzing, Fiskeby
Son Rickard Müntzing (18680515), överstelöjtnant, gift med Maria Adlercreutz

2134. Myrdal, A. Robert (19050405-20030131), rektor vid Marieborgs folkhögskola
Gift med Greta Müntzing (d.19930515)

2135. Månsson, Anna

2136. Månsson, Birger, konsul

2137. Månsson, Einar, musiker, med familj

2138. Månsson, Herman (1850-1913), klädesfabrikör, firma AB Herman Månsson
Son J. H. Månsson (1882), disponent för AB Herman Månsson

2139. Mård, C. J. (18520801), musikdirektör

2140. Mårdberg, Axel, pastor, Salemskyrkan

2141. Mårtensson, fru

2142. Möhlenbrock, Sigurd (19160116), stadsbibliotekarie i Norrköping 1946-1955

2143. Möller, Christian Emil (18471204), läroverksadjunkt, sedermera rektor i Göteborg
Gift med Maria Christin Carolina Björnlund  
140
Nr. 2144 - 2150:

2144. Möller, Göran (18241108-19080820), musikdirektör, gift 1) med Maria Fredrika Hansson (1837-1866), gift 2) med Augusta Carolina Hagelin (1844-1917)
Son Casper Möller, grosshandlare, firma Casper Möller C:o

2145. Möllerberg, Johan Edvard (18351227-19080801), postmästare i Söderköping
Gift med Carolina Svensson (18400305)

2146. Möllerberg, J. A. H. (18660127), postkontrollör i Norrköping

2147. Möllergren, C., handlande

2148. Möllerström, Maria (18511018-1939), gift med handlare A. O. Möllerström

2149. Mörner, Adolf Fredrik (1816-1881), greve, ägare av Thorönsborg

2150. Mörner, Carl Herman Erik Otto (18360424-19091011), apotekare, ägare av apoteket Kronan från 1874
Gift med Fanny Theodolinda Augusta Öhrvall
Son Birger Carl Mörner (18670503), författare, greve, gift 3) 1922 med Gertrud Nissvandt
Sonson Gösta Mörner (18970206), greve, industriidkare i Amerika, gift med Peggy Yoyer
Sondotter Marianne Mörner (1895), hovsångerska
Sonson Carl Gustaf Mörner (1897-1947), civilekonom  
141
Nr. 2151 - 2161:

2151. Mörner, Gustaf Otto (18210822-19030119), greve, kapten, ägare av Sonstorp
Gift 18780114 med Ebba Charlotta Mörner (18530814)
Son Gustaf Mörner (18821023) greve, ägare av Sonstorp, gift 19090608 med Elisabeth Åkerman (18900704)

2152. Mörner, Nils (18490516-19260612), greve, ägare av Herrborum
Gift 18760516 med Margaretha Montgomery (18550625)

2153. Nachmanson, Rosa (18490809-19260331), född Davidson, gift med grosshandlaren Herman Nachmanson

2154. Naglo-Linde, Elsa, tandläkare

2155. Nathanaelsson, Ludvig Sven (1836-1880), fabrikör

2156. Nathanson, fru, moder till Betty Nathanson, gift med fabrikör Herman Wahren

2157. Neander, Anders (18441005-19100129), lektor, kyrkoherde i Ö. Husby
Gift 1871 med Carolina Augusta Hertzman (18431001-18950513)

2158. Nektman, W., stadskamrer

2159. Nelander, Måns (18470402), överlärare i Norrköping
Gift med Hanna Sofia Dahlberg (18430612)

2160. Nelin, fru, gift med bankaren Efraim Nelin

2161. Nelin, Carl Johan (18020205-18800309), handlande  
142
Nr. 2162 - 2179:

2162. Nelson, Anna Carolina (18510626), född Ahlborg, gift 18721108 med handlande August Nelson
Son James Nelson (18730813), postmästare i Nälden

2163. Nelson, Axel (18800911)

2164. Nelson, Ture E. (18670421), komminister i Simonstorp

2165. Nerman, Janne (18440326-19200426), bokhandlare, firma Nermans bokandel
Gift med Ida Adelaide Nordberg
Son Birger Nerman, professor i Dorpat
Son Einar Nerman, artist, gift med Kajsa Susanna Eriksson
Son Ture Nerman (18860518), författare

2166. Nettelbladt, Gustaf (18110831-18650127), klädesfabrikör, gift 1860 med Ida Mathilda Ambrosius (1861)

2167. Neuman, A. V. (18631012), bankdirektör för Östergötlands Enskilda Banks Avdelningskontor
Dotter Stina Neuman

2168. Nichel, Ewald, färgare vid Drag

2169. Nilsson

2171. Nilsson, med fru

2172. Nilsson, lantbrukare i Berga i Styrstad

2173. Nilsson, fröken, syster till urmakare O. H. Nilsson

2174. Nilsson, A. Th., musikhandlare

2175. Nilsson, Algot, anställd vid Drag

2176. Nilsson, Amalia

2177. Nilsson, Anders (18560119), musikdirektör

2178. Nilson, Axel Gotthard, anställd vid Litografiska Aktiebolagets avdelningskontor i Malmö

2179. Nilsson, Berthold (18840912), läroverksadjunkt  
143
Nr. 2180 - 2205:

2180. Nilsson, C. A., direktör

2181. Nilsson, Carl Leopold (18631115), bokförare och kassör i 38 3/4 år hos firman Edv., G. E. Ringborg
Gift 18861031 med Johanna Catharina Nyman (18630420)
Son Thor Nilsson, fondchef

2182. Nilsson, Ebba (1849), f. Wåhlander

2183. Nilsson, Elin

2184. Nilson, Erik, ingenjör vid Globe Steel Tubes C:o, Milwauke, förlovad 1925 med postexpeditören fröken Tora Linder, Norrköping

2185. Nilsson, Erik, klädesfabrikör, firma Erik Nilsson C:o, disponent för Tammerfors klädesfabrik AB, sedermera för Kristianstads klädesfabrik AB

2186. Nilsson, Gustaf, grosshandlare, firma Dahlberg & Nilsson

2187. Nilsson, Gustava, lärarinna i Norrköping

2188. Nilson, Helena (1856), anställd vid Drag

2189. Nilsson, Ida

2190. Nilsson, Ingrid, vid statens järnvägar

2191. Nilsson, J. P. (1825-1901), anställd vid Drag

2192. Nilsson, Johan, åkare, missionspastor J. M. Nilssons far

2193. Nilsson, Johanna, trotjänarinna hos fru Hedda Bergström f. Söderberg

2194. Nilsson, Josefina, född Pettersson, dotter till fabrikör Fredrik Pettersson

2195. Nilsson, Maja, född Håkansson, gift med grosshandlare Gustaf Nilsson, med deras fyra barn, dotter till byggmästare Håkansson

2196. Nilsson, Otto (18671221), bruksförvaltare vid Stafsjö

2197. Nilsson, Richard Herman (18650320), perukmakare, frisör, firma J. L. Ahlboms Eftr. grundad 1849

2198. Nilsson, Ruth

2199. Nilsson, Sigurd Laurentius Nils (18800408), läroverksadjunkt

2200. Nilson, Sixten (1857), anställd vid Drag

2201. Nilsson, Sofia (1852-1933), folkskollärarinna

2202. Nilsson, Torsten, häradshövding

2203. Nilsson, Ture (18530117) klädesfabrikör, med fru Tessa

2204. Nisbeth, Klas H. R. (18531008), direktör

2205. Norberg, Hugo stationsinspektör
Son Otto Johan Cornelius Norberg (18640530) domprost i Strängnäs, gift 1896 med Gunhild Rappe (1876)  
144
Nr. 2206 - 2219:

2206. Norbäck, Carl Abraham (18370924-19240315), mjölnare
Gift med Eva Strandberg (18311228-1917)
Son Karl J. Norbäck, urmakare, gift med Lotten Göthe

2207. Nordborg, fru

2208. Nordén, Arthur (18911222-19651003), fil.lic., forskare i Norrköpingstraktens historia

2209. Nordén, Kristina (18370418), gift med lantbrukaren A. P. Nordén

2210. Nordenfalk, Sophie, grevinna, född Piper, dotter till greve Ch. E. Piper, Löfstad

2211. Nordenskjöld, Annelie

2212. Nordenström, Karl, chef för Snickerifabriken Kondoren
Gift med Emmy Thingvall (1844-19240224)
Son Gustaf Nordenström, kamrer vid Snickerifabriken Kondoren
Sonson Åke Nordenström

2213. Nordenström, Ingrid, f. Steffenburg, gift med höradshövdingen Nordenström, Västerås

2215. Nordholm, Anders, kassör i Skandinaviska Kredit Aktiebolag
Gift med Hilma Maria Ingesson

2216. Nordin, Gustaf (18630401), stadsmäklare
Gift med Anna Hård af Segerstad (18750109)

2217. Nordin, Gustaf Theodor (1829-1913), fängelsedirektör
Son Helge Nordin (18650413), disponent för Drag Aktiebolag

2218. Nordin, R.

2219. Nordmark, Johan (18560513-19261015), kyrkoherde i Jonsbergs församling
Bror Karl Nordmark (18530703), grosshandlare i Göteborg  
145
Nr. 2220 - 2240:

2220. Nordqvist, Carl Axel (1825-1899), klädesfabrikör
Gift med Charlotta Christina Wikström (1825-1895)
Dotter Anna Charlotta Nordqvist (1848)
Son Axel Malcolm Nordqvist (1866), verkmästare i Finland
Son Carl Hugo Nordqvist (1871)
Dotter Elin Bernhardina Nordqvist (1858), idkade chemikalieaffär
Dotter Hilma Axelina Nordqvist (1856-1887)
Dotter Julia Mathilda Nordqvist (1861-1894)

2221. Nordstrand, Walfrid Per (18761007), jordbruksförvaltare i Finspång

2222. Nordström

2223. Nordström, Anders, v.häradshövding

2224. Nordström, Carl Fredrik (1836-19120104), fanjunkare, gymnastiklärare
Gift med Fredrika Carolina Nilsson

2225. Nordström, Emelie, född Hjelm

2226. Nordström, Lydia, handelsbiträde

2227. Nordvall, A. L. (1829-1882), anställd vid Drag

2228. Norelius, Axel Teodor (18580815), läroverksadjunkt i Norrköping 1896-1923, gift 18841221 med Ellen Maria Ulfhjelm (1862)

2229. Norelius, fru, med sonen Viktor Norelius, v.häradshövding

2230. Noreus, Agnes Charlotta Hel. (1849-1881), f. Österberg, gift 1873 med fabrikören Tor Arvid Noreus

2231. Noréus, Frans Theodor (18090712-18600128), läkare, homeopat

2232. Noréus, Olof, professor, lektor

2233. Noréus, Thor Melker, handlande, konsul, gift med Hanna Beata Krafft
Son Fredrik Viktor Melker Noréus (18530828-19100912), rådman i Stockholm

2234. Norinder, lektor

2235. Noring, Sven E., anställd vid Drag

2236. Norlin, Carl, brukspatron
Gift med Amanda Malmström

2237. Norlin, Elias major

2238. Norman, Augusta (1831-19230223)

2239. Norrbom, Sven

2240. Norrman, Erik  
146
Nr. 2241 - 2247:

2241. Norstad, Tore M. P:son (1901), fil.studerande i Uppsala, son till trädgårdsdirektören Anders Pettersson, Stenkullen

2242. Norstedt, Carl (1797-1862), kunglig boktryckare i Stockholm, ogift
Syster Carolina Norstedt (1809), ogift
Syster Louise Norstedt (1798-1878), ogift

2243. Norstedt, Johan Gustaf (1764-1846), brukspatron
Gift 1803 Maria Carolina Lenning (1779-1832)
Son Christian Norstedt (1805-1876) brukspatron, gift 1834 med Emilia Albertina Duse (1816-1891)
Sonson Carl Norstedt (18380128-19190411), brukspatron, ogift
Sonson Emil Norstedt (1839), delägare i firman P. A. Norstedt & söner i Stockholm, gift 1866 med Gertrud Carolina Catharina Lagerqvist (1833)

2244. Norström, Fanny (18460610-19260407), gift med borgmästare R. Norström

2245. Nyberg, Josephina, syster till fru Carolina Mathilda Sebardt

2246. Nyberg, Yngve (18300910-19060612), lektor
Gift med Johanna Carolina Augusta Gerle

2247. Nyborg, handelsresande  
147
Nr. 2248 - 2254:

2248. Nyborg, Carl Oskar (1818-18710902), fabrikör
Gift med Erica Pamela Hammarqvist (18240317)
Dotter Pamela Nyborg (18550308-19240326), kassörska
Son Fredrik Nyborg (18520825-19171018), fabrikör, gift med Caroline Ellström (18670419)
Sonson Bengt Nyborg (18880723), direktör för De Förenande Yllefabrikerna, gift med Astrid Carling (18960809)
Sonson Karl Fredrik Nyborg (18991222), disponent
Sonson Sigurd Nyborg (18931210), direktör, gift med Signe Elisabeth Nordell (18990110)
Sonson Sten Nyborg (19010406) ingenjör
Sonson Sture Nyborg (19040604)

2250. Nylander

2251. Nylander, Carl Peter (18060513-1898), fabrikör, handlande, gift med Marie Louise Klappstark (1807-1880)
Dotter Beata Lovisa Nylander

2252. Nylén, Hilda

2253. Nylin, Albin, anställd vid Drag, direktör vid Norrköpings tidningar

2254. Nylin, Frithiof (18750513), disponent för Murstens tegelbruk  
148
Nr. 2255 - 2272:

2255. Nylin, tullförvaltare i Karlshamn
Gift med Anna Laura Asker (18371106)

2256. Nylund, A., papperarbetare, sedan 1870 anställd hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

2257. Nylund, Carl, extralärare vid Läroverket

2258. Nylund, O., pappersarbetare, sedan 1875 anställd hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

2259. Nyman, Knut, järnvägstjänsteman
Gift med Bertha Jonsson, med två barn

2260. Nystedt, Ulla, f. Lokrantz
Dotter Anna Nystedt, anställd i Östergötlands Enskilda Bank

2261. Nystrand, Anders Gustaf (1828-1896), handlande

2262. Nystrand, Carl Johan, handlande

2263. Nystrand, Frans Oskar (18380110-19170413), grosshandlare, firma Nystrand

2264. Nystrand, Magnus, handlande

2265. Nyström, fröken

2267. Nyström, Anders (18360219), kyrkoherde i Hellerstad

2268. Nyström, Bertil Gustaf (18780127-19251030), biträdande direktör vid Holmens bruk, gift med Marianne Ekenstam

2269. Nyström, Ernst (18660716-1911), bryggare, donator

2270. Nyström, Ivar Fredrik (18780213), disponent

2271. Nyström, John (1864)

2272. Nyström, Nils Engelbrekt (18350921), stadsläkare i Söderköping  
149
Nr. 2273 - 2289:

2273. Nyström, Nils Gustaf (18070117-18621201) bryggare
Gift med Anna Brita Eriksson
Son Conrad Nyström (18310902-18910830), bryggare, gift med Charlotta Ulrica Eleon. Lundström
Sonson John Nyström, bryggare

2274. Nyströmer, O. B. maskiningenjör
Gift med Ester
Son Bertil Nyströmer

2275. Nählinder, Lars

2276. Odahl, F. O. (18550202), kyrkoherde i Kuddby

2277. Odeen, Philip (18521005-1928), disponent
Gift med Maria Lovisa Petterson f. Janson

2278. Odelberg, Ebba, dotter till förgyllaren Ohlsson

2279. Odelberg, fru, m.dotter och fru Viktoria

2280. Odelstjerna, Gösta (1855), ? ingenjör

2281. Odén, Anton (18540105-19170207), grosshandlare
Son E. Anton Odén (1885-19181028), disponent, grosshandlare

2282. Odén, Nils Ludvig (18490823-19011006), ryttmästare
Gift 1885 med Emelie Beckman (1849)

2283. Odenrick, Fritz, anställd vid Drag

2284. Ohlsson, fröken

2285. Ohlsson, fröken, dotter till kassör Ohlsson vid Bryggeribolaget

2286. Olsson, A. V., spinnare sedan 1868 hos Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

2287. Ohlsson, Amalia

2288. Ohlsson, Anton (1873-1949), anställd vid Drag

2289. Olsson, Axel Edvard, urmakare
Gift med Anna  
150
Nr. 2290 - 2315:

2290. Olsson, Axel N.

2291. Olsson, Axel Rudolf (18600216), assurans, agent

2292. Olsson, Axel W. (18740503), grosshandlare

2293. Ohlsson, Betty Eugenia, anställd vid De Förenade Yllefabrikerna

2294. Ohlsson, D. Olof (18851117), överlärare, med familj

2295. Olsson, Elisabet , modist

2296. Olsson, Erik (18750622), handlande

2297. Ohlsson, Frans (1825), anställd många år hos Gustaf Eklund, tills han blev blind

2298. Ohlsson, Fredrik, bagare, innehade Norrköpings Ångbageri
Gift med Carolina Jonsson

2299. Ohlsson, Georg, chaufför, med familj

2300. Olsson, Gustaf, möbelhandlare, med familj

2301. Olsson, Hanna, trotjänarinna hos familjen Wockatz

2302. Ohlsson, Herman Carl

2303. Olson, Hilda

2304. Olsson, Joh., skräddare

2305. Olsson, Johan Gabriel (18170825-18890118), ingenjör, föreståndare vid Motala varv i Norrköping

2306. Ohlsson, Jänny (18570329), lärarinna i Kommunala mellanskolan

2307. Ohlsson, Oscar, förgyllare, glasmästare

2308. Ohlson, Otto (1847-1930), anställd vid Drag

2309. Olsson, Peter (18330926-19061125), läroverksadjunkt

2310. Olsson, Thore (19110906-19850613), rektor, skoldirektör

2311. Olander, Carl Adolf (18411106-18920924), lagerföreståndare vid Drag

2312. Olander, Gustaf Philip, arkitekt, byggmästare

2313. Olander, Hans Gustaf (1812-18690214), byggmästare

2314. Oldenburg, Georg Arvid (1837-1912), garvare

2315. Oldenburg, Otto, häradshövding  
151
Nr. 2316 - 2324:

2316. Olin, fröken

2317. Ollman, E. A. (18130618-19011127), ingenjör vid Norrköpings bomullsväveri

2318. Ollman, Gustaf (1846-1917) ingenjör i Stockholm
Gift med Sigrid Lindström (1856)

2319. Olofsson, fröken

2320. Olofsson, Karl, korrekturläsare Ö.D.

2321. Olsén, Fredrik Christian Olsen (17960825-18930902), kamrer vid ullkontoret (1 daguerrotypi i stora foton)
Gift med Aurora Fredrika Fischier (18020416-18921209)
Dotter Josefine Olsen (18320716-19270202), ogift
Dotter Emelie Johanna Olsen (18370614-19111219)
Son Henrik Olsen (18251215-18910904), kamrer, ogift
Son Edvard Wilhelm Olsen (18340811), kontorsskrivare vid järnvägen i Stockholm, med fru
Sonson Olse
Sondotter Agda Olsen

2322. Ordell, Einar (18840602-19511202) , med.doktor

2323. Orlando, Henning (18750710), cirkusdirektör
Dotter Ottilia Olrando

2324. Orre, Pehr (18510225), v.häradshövding, mångårig sekreterare i Östgöta Hypoteksförening  
152
Nr. 2325 - 2342:

2325. Osbeck, Frans Theodor (1811-1867), kapten
Gift 1846 med Albertina Wilhelmina Schubert
Son Carl Osbeck (1847-1907, skeppsklarerare
Son Ernst Osbeck (1855-1920), kapten
Son Fritz Osbeck (18490709-19141104), regementsläkare
Dotter Hulda Osbeck (1859-1888)

2326. Ottander, Otto Alfred (18421006-19260630), kontraprost, kyrkoherde, gift 18740630 med Ossie Törnblom (18530207-19270110)

2327. Otterström, Jonas Oskar , målare
Gift med Anna Christina Olofsdotter

2328. Ottosson, G. A. (18760314), v. häradshövding

2329. Oxehufoud, Tyra, född Isberg

2330. Oxenstierna, A. G. (d.1875), greve
Gift 1857 med Josefina Henrika Carolina Charlotta Lotten Gyllenhaal (18260616)

2331. Palm, Erik (18810316-19261211), andre direktör i tidningen Östgöten

2332. Palmborg, M., banktjänsteman

2333. Palme, Birger (1878), artist

2334. Palme, Harald (18561115-19120713), kapten vid Kungliga flottan
Gift 19041217 med Annie Schubert (18750408-19120713)

2335. Palme, Hildur P:son

2336. Palme, Ingrid P:son

2337. Palmgren, Arvid Mattias (1844-19080424), kopparslagare

2338. Palmgren, Carl Fredrik (18200527-18990715), spinnmästare vid Drag, gift med Anna Emilia Lundberg
Son Fredrik Wilhelm Palmgren (18470224-19240830), borgmästare i Jönköping, gift 1879 med Hedvig Odencrantz

2339. Palmgren, Greta

2340. Palmgren, Jacob Georg (18591110-19060822), löjtnant, lärare i Tekniska skolan

2341. Palmgren, Karl Edvard (18400428-19100207), rektor i Stockholm

2342. Palmgren, Samuel August, kamrer  
153
Nr. 2343 - 2364:

2343. Palmgren, Theodor (d.1898) juvelerare, gift med Eleonora Rislachi
Son Carl Palmgren (18741012-19261219), lektor

2344. Pamp, fru

2345. Pamp, Bertha Mathilda (1805-1886), född Påhlman, gift med klädesfabrikören Conrad Christian Pamp (1787-1849)

2346. Pamp, Johanna Amalia Charlotta

2347. Paréus, Ivar (1881-19261126), apotekare i Stegeborg

2348. Paukert, Fredrik (1812-1878), anställd vid Drag

2349. Pauli, C. G. kanslisekreteraren
Gift 1869 med Emma Swartling (1841-19250120)

2350. Paulson, Carl Johan (18470329-19251101), agent, fabrikör
Gift med Anna Hildegard Lindqvister

2351. Paulson, Gustaf (18620405), arkitekt
Gift med Ebba Theresia Thunholm (18680507-19230715)
Dotter Ebba Paulson

2352. Pearson, A. W.

2353. Pereswetoff-Morath, Carl Gustaf (17551212-18120514), hovjägmästare, ägde Svensksund några år
Gift 17860803 med Johanna Jeanne Elisaberth Swartz (17661229-18080309), dotter till Petter Swartz och Brita Ryy

2354. Pers, Set Valdemar (1890), lasarettsläkare vid barnbördsavdelningen på Norrköpings lasarett

2355. Personne, John (18491214-19261116), biskop i Linköpings stift

2356. Pehrsson, handelsresande

2357. Persson, Anna

2359. Person, Olof, smed
Gift med Christina Bernhardine Hallgren

2360. Persson, Robert (1863-1914), anställd vid Drag

2361. Person, Robert, handelskommissarie

2362. Pettersson, med fru

2363. Pettersson, fängelsepredikant, med fyra barn

2364. Pettersson, godsägare i Mauritzberg  
154
Nr. 2366 - 2385:

2366. Pettersson, maskinist vid Gamla Lasarettet

2367. Pettersson, resande för Lithografiska

2368, Pettersson, stadsträdgårdsmästare

2370. Pettersson, Adolf Fredik (1841-1910), vävmästare vid Drag

2371. Peterson, Algot (18761003), klädesfabrikör, firma Hellman & C:o

2372. Pettersson, Amalia, född Aspling, dotter till rektor Aspling

2373. Pettersson, Anders D. (18290416-1909116), gelbgjutare
Son Adolf Emil Pettersson (18640601-19151224), gelbgjutare

2374. Pettersson, Anders Echard (18400108-19140616), trädgårdsdirektör vid Stenkullen
Gift 18660412 med Louise Blane (18401211-19130608)
Dotter Maria Pettersson, folkskolelärarinna
Son Edvard Pettersson (18680524), direktör för Norrköpings Färgeri AB, gift medf Ebba Christina Södergren (18690401), fyra barn

2375. Pettersson, Anders Jon (18020619-18720715), kontraktsprost i Lysing, kyrkoherde i Rök & Heda församling, rektor vid Norrköpings Trivalskola 1844-1855

2376. Pettersson, Anna , trotjänarinna hos konsul Gustaf Eklund

2377. Pettersson, Augusta, uppasserska, f.d. hembiträde hos stadsarkitekt Malm

2378. Pettersson, Axel, posttjänsteman, med familj

2379. Pettersson, Axel Albin (18700119), kyrkoherde i Norrköping

2380. Petterson, Axel Wilhelm, farmare i Amerika

2381. Petterson, C. A. (18520425), grosshandlare, firma AB C. A. Pettersson
Gift med Mathilda Anderson (1855)

2382. Peterson, C. O., målare

2383. Petersson, Carl Alfred (18451214), tullförvaltare i Norrköping 1905-1912
Gift med Hedvig Mathilda Jungstedt (18541012)

2384. Peterson, Carl Fredrik, klädesfabrikör, firma Peterson & Lind, sedermera disponent för Gamlebro AB

2385. Peterson, Carl Magnus, kadett, underlöjtnant vid Fortifikationen  
155
Nr. 2386 - 2402:

2386. Peterson, Daniel (1816-1906), fabrikör, Gamlebro (1 daguerrotypi)
Gift 1851 med Emma Gustafa Stenström (1829-1913)
Son Emil Daniel Peterson (1858-19060519), disponent för Gamlebro AB, gift 1889 med Gerda Lind (1869-1893)
Son Magnus Peterson

2387. Pettersson, Carl Erik (1854-1915), officer

2388. Pettersson, Carl Gustaf (1814-1885), klädesfabrikör, ägde Fridhem, senare inspektor på Harmestad i Södermanland
Gift med Charlotta Bohman

2389. Pettersson, Carl Johan (18551010), verkmästare vid Otto Södergrens mekaniska verkstad

2390. Pettersson, Dagmar

2391. Pettersson, David (18661209), riksdagsman, fd statsråd, student i Norrköping

2392. Peterson, Emelie Mathilda

2393. Pettersson, Emil Otto, grosshandlare
Gift med Zelma Mathilda Lundgren

2394. Petersson, Erik G. Hj. (18661117), häradshövding i Mjölby domsaga

2395. Pettersson, Eric T.

2396. Pettersson, Ernst

2397. Pettersson, Ernst

2398. Pettersson, Ernst Oscar Emil (18590724-19240913), verkmästare vid Norrköpings bomullsväveri

2399. Petterson, Frans Wilhelm, överste

2400. Pettersson, Fredrik (1841-1910), anställd vid Drag

2401. Pettersson, Fredrik (18160907-18970320), klädesfabrikör, sedemera bokförare hos Hylin & C:o i Stockholm, ägare av Eriksberg
Gift med Anna Josefina Pettersson (d.1875)

2402. Pettersson, Fredrik (1824-1882), klädesfabrikör, senare kassör vid Bomullsväveriet  
156
Nr. 2403 - 2425:

2403. Pettersson, Gustaf (1835-19050424), godsägare i Hult

2404. Peterson, Gustaf (18120520-18980830), handlande
Gift 18441025 med Anna Carolina Hoflund (1813-1897)
Son Carl Magnus Peterson (1848-1922), bryggare, donator, ogift
Dotter Elin Peterson (1859), anställd vid Drag
Son Gustaf Emil Peterson (18450831-19240623) grosshandlare, konsul, ogift

2405. Pettersson, Harald, student i Norrköping 1924

2406. Pettersson, Hedvig

2407. Pettersson, Hellevi

2408. Peterson, Herman (18350919-19220310), disponent i Kristinehamn

2409. Petersson, Herman (18650226-19240917), disponent för AB Fors Ullspinneri i Nyköping

2410. Peterson, Hilda (18640714), gift med kamrer J. Peterson

2411. Peterson, Hjalmar, kronofogde

2412. Pettersson, I. F. (d.1904), vävlagare vid Drag
Gift med Anna Lovisa Rydgren (1845-1924)

2413. Pettersson, Ingeborg

2414. Pettersson, Iwar (18711127), anställd hos Axel Engberg och P. Janson mfl

2415. Pettersson, Johan Arvid (18860917), bokhandlare, chef för Lundbergs bokhandel

2416. Pettersson, Johan Peter, bryggare

2417. Pettersson, John E., stadsingenjör

2418. Pettersson, K. A., verkmästare hos Guldsmeds-Aktiebolaget Th. Palmgren

2419. Pettersson, Karl Christian (18640905-19250708), grosshandlare, firma Wistrand, Pettersson C:o
Gift med Gerda Kemmer

2421. Pettersson, Margit, med son
2422. Pettersson, Maria, lärarinna

2423. Petterson, Martin (18670908-19340819), folkskolelärare
Gift 18980921 med Maria Louisa Pettersson (18670201), folkskolelärarinna, dotter till trädgårdsmästaren Anders Pettersson, Stenkullen

2425. Petersson, Mauritz (18590905), häradsskrivare i Söderköping  
157
Nr. 2426 - 2446:

2426. Pettersson, Mina, född Johnsson, syster till fru Albertina Engberg

2427. Pettersson, Ninni, trotjänarinna hos konsul Gustaf Eklund

2428. Pettersson, O., läroverkslärare

2429. Pettersson, Oscar Fredrik Wladimir, godsägare i Svärtinge
Gift med Signe Lönnberg, dotter till doktor Lönnberg på Ringstad

2430. Pettersson, P. J. (1833-1922), anställd vid Drag

2431. Pettersson, P. J. (18440906), byggmästare, byggt Matteus kyrka

2432. Petersson, Per Gustaf (1837-19210114), f.d. riksdagdsman, lantbrukare i Brystorp

2433. Pettersson, Pehr Magnus (1810-1855), handlande

2434. Peterson, R. (18320201), direktör i Ödeshög

2435. Petterson, Rickard Ernst (18500721-19240216), grosshandlare, firma Axel Engberg C:o, gift med Mimi Lindqvist (1850-19250527)

2436. Pettersson, Sam., juvelerare i Linköping
Son Thure Petersson (18601006) hovjuvelerare

2437. Pettersson, Selma, tyglagerska

2438. Pettersson, Svea, anställd hos Esping & Lundell

2440. Pettersson, Thilda, rensarbetare, anställd sedan 1868 på Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

2441. Petersson, Walfrid (18620317), professor i gruvvetenskap

2442. Petersson-Börjesson, Gerda (18900410-1951), läkare

2443. Petrelli, Carl Magnus Joachim (18061109-18891219), kyrkoherde i Söderköping 1858-1889, teologi doktor
Gift 18420724 med Ebba Elisabeth Sofia af Ekenstam (18230911-18950725)

2444. Pharmansson, Anna Victoria

2445. Philip, Siri, född Borg

2446. Philip, Sven (18670810), läkare
Son Gösta Philip, anställd på apoteket Svanen  
158
Nr. 2447:

2447. Philipson, Jeremias (1752-1828), köpte kvarnar och anlade oljeslagerier samt lack- & kort-fabrik, gift 1) med Beata Schwan (d.1788), gift 2) 1794 med Esther Davidson (1775-1849)

Son Jacob Philipson (1788-1859), handlande, ägare av Marieborg, Svensksund, gift 1818 med Birgitta Bähr (1798-1842)
Sonson Carl Oskar Philipson (18350529-1922), jordbrukare, ägare av Marieborg, gift 1860 med Amalia Magnus (1838-1910)
Sonsonson Jacob Philipson (18610125), ägare av Marieborg, gift 18881204 med Agnes Rubenson (1867)
Sonsonsonson Axel Philipson (18921108), löjtnant
Sonsonsonson Gösta Philipson (18990424), bankdirektör, gift med Renée Renborg
Sonsonsonson Oscar Philipson (18890913), löjtnant

Son Mauritz Philipson (17970826-18621026), grosshandlare, gift 1823 med Sara Hirsch (1805-18680422)
Sonson Carl David Philipson (18270519-1899) disponent, gift 1852 med Amalia Jacobson (1831-1907)
Sonsonson Gunnar Knut Philipson (18600906), ägare av Ulfhäll, Strängnäs, gift 1889 med Lisa Fränckel (1866)
Sonson John Philipson (18291228-18990907), konsul, bankdirektör, gift 1854 med Göthilda Magnus (1831-1905)
Sonsondotter Elise Sophie Lisen Philipson (1855), gift 1878 med Herman Fredric Lamm (1853), grosshandlare i Stockholm
Sonsonson Lars Erik Philipson (1857-1942), grosshandlare i Göteborg, gift 1882 med Agnes Mannheimer (1861)
Sonsonsonson William Philipson (1884-19200108), bankdirektör i Stockholm
Sonsonson Mauritz Philipson (18710303), bankdirektör i Stockholm
Sonsonson Walter Philipson (18610524), häradshövding, gift 18910114 med Harriet Fränckel (1870-1904)  
159
Nr. 2448 - 2466:

2448. Pierschdorf, anställd hos firman Gustaf Eklund

2449. Pihl, P. J. (18191231-18870415), kronolänsman i Memmings härad
Gift med Aurora Maria Ulrika Andrée (18250905-18900304)
Dotter Aurore Pihl (18500924), skolföreståndarinna, grundade tillsammans med Gerda v. Friesen Norrköpings (nya) norra läroverk för flickor, ogift

2450. Pihl, K. J., direktör

2451. Pilblad, Erland, handlande

2452. Pihlblad, K. J. W., plåtslagare

2453. Pihlblad, N. A., auktionist

2454. Pihlgren, J. F. (1818-1885), gift med Therese Ekman (18201024-18960112)

2455. Piper, Charles Emil Adolf Gustaf (18180912-19030203), greve, ägare av Löfstad
Gift 1855 med Sofia Augusta Christina Piper (1835-1872)
Dotter Emelie Hedvig Sofia Ppiper (18570830-19261213), ogift

2456. Planck, Maria, lärarinna vid Pihlska skolan

2457. Platin, Johan Wilhelm (18210529-18811227), färgare, anställd vid Drag

2458. Platin, Ulla

2459. Plym, Gustav

2460. Pontin, med fru

2461. Posse, Erik (18350614), greve, kapten

2462. Post von, kaptenska

2464. Postkontoret, postinspektorer:
Carl Stellan Mörner (1780-1865)
A. G. Lagerström (1807-1871)
C. G. Hellquist (1840-1907)
Nilsson
Eriksson
Thyrstedt
Gelander

2465. Printzsköld, Otto Hack Roland (18461018), excellens, riksmarskalk
Gift 1880 med Ida de Geer (18530714-19260107)

2466. Prytz, Carl Anders Georg, fabrikör  
160
Nr. 2467 - 2495:

2467. Pulchan, Jaeque, skådespelare

2468. Pütter, Bertha, född Ringman, med barn

2469. Pålsson, Carl, fabrikör'
Syster Tilda Pålsson

2470. Quarfordt

2471. Qvarnström, John, urmakare
Gift med Anna Eriksson (18561209-19251028)
Dotter Aina Qvarnström

2472. Qvick, Elin (18660819), anställd vid Drag

2473. Qvist, Axel, fabrikör

2474. Raab, Gustaf Adolf (18440517-19140316), friherre, kapten

2475. Raab, Gustaf Fredrik (1846-1904), friherre, kapten

2476. Ragnar, G., målvakt i Kamraterna

2477. Rahmberg, Emil

2478. Ramstedt, Reinhold Wilhelm (1819-1894), anställd vid Drag, klädesfabrikör i Stockholm
Son Reinhold Viktor Ramstedt (18541121-19190506), klädeshandlare i Stockholm, mångårig styrelseledamot i Drag

2479. Ramsten, A. H. (1862-19211013), fabrikör, firma A. H. Ramstens mekaniska verkstad

2480. Ramsten, Enoch (18940730) (tidningsurklipp)

2481. Randel, Axel (18470323-19101014), bokhandlare, rådman
Gift med Charlotte Boström (18510309-19260506) innehavare av spetsknypplings-affär

2482. Rapp, David (18760726), grosshandlare, gift med Eva Luntz

2483. Rasmusson, stationsinspektor i Kummelby

2484. Rasmusson, Gertrud, sångerska

2485. Rasmusson, Lorenz Birger (18891006), direktör

2486. Rebhinder, Arvid Hjalmar (1832-19050815), friherre, kapten, rådman

2487. Reder, Didrik (1785-18470530), brukspatron, donator

2488. Redlund, Carl Werner (18510817-19240824), bokhållare
Son John Redlund

2489. Reenstierna, Jacob (16590430-17160229), greve, friherre, gift 1687 med Magdalena Toutin (1670-1753)

2490. Reenstjerna, Emelie (1852), född Fries, dotter till fru Mathilsa Fries f. Forsberg

2491. Regnell, Axel (1895), advokat, föreståndare för Rättshjälpsanstalten i Norrköping (tidningsurklipp)
Gift med Aina Swartling (1902), dotter till disponent Ivar Swartling

2492. Rehnberg, Augusta

2493. Rehnberg, Beata Maria, född Millberg

2494. Rehnberg, Erik (1841-1905), vinhandlare i Söderköping

2495. Rehnström, A.  
161
Nr. 2496 - 2516:

2496. Rehnström, A. P., folkskollärare i Kvillinge, förtroendeman i socken, Skarpskytt

2497. Rehnström, Carl (1783-1822), auditör

2498. Rehnström, Emil, kassör

2499. Rehnström, Johanna Jeana (1787-1837), lärarinna

2500. Rehnström, Måsse, kolingstyp

2502. Reimers, grosshandlare, firma A. & G. Sandberg

2503. Reismüller, Josef Herman (18320317-18850214), bryggmästare
Gift 18610428 med Anna Lovisa Rylander (18351117-18890930)

2504. Remröd, Bengt, advokat

2505. Renck, Gösta (18940127), lasarettsläkare

2506. Resén, Ruth

2507. Reutercrona, Carl Miles Erik Gustaf Axel (18191129-19050528), häradshövding
Gift 18570905 med Hilsa Charlotta Lindstedt (18370317)
Son Carl Gerhard Reutercrona (18650403-19270504), löjtnant, gift 18910112 med Henny Wallberg (18650416)
Dotter Eva Gustafva Reutercrona
Dotter Hilda Reutercrona

2508. Reuterswärd, Julie Axelina Fransina (18440703), född Danckwardt Liljeström, gift 1866 med Carl August Baltzar Reuterswärd (18380813)

2509. Reventberg, C. J. (18810404-1957), borgmästare 1941-1947
Gift med Emma (18831220)

2510. Reventlow, Conrad (18400816-1905), greve, godsägare
Gift 18820624 med Teresita Sparre af Söfdeborg (18630128)

2511. Ribbing, Sven (18640603), överstelöjtnant
Gift med Thyra Sandberg (18770219)

2512. Richter, Robert (18381014-19080425), landssekreterare i Örebro
Gift med Augusta Landegren

2513. Rickman, Carl August (1812-1886), fabrikör
Gift 1849 med Laura Amalia Margaretha Rislachi (1822-1872)
Dotter Amalia Carolina Rickman

2514. Rickman, M. G. (18601007), perukmakare, frisör, firma J. L. Ahlboms efter.

2515. Rietz du, C. Theodor (18520119), grosshandlare, disponent

2516. Rietz du, J. Arthur (18501223), konsul, grosshandlare  
162
Nr. 2517:

2517. Ringborg, Jöns (17680810-18420122), handlande, firma J. Ringborg
Gift 1802 med Sara Ulrika Palm (1780-1842)

Son Carl Wilhelm Ringborg (18051114-18810527), expeditions-sekreterare, ogift

Sonsondotter Alice Carin Ringborg (18840421), gift 19070330-1919 med Torsten Fogelqvist
Sonsonson Jöns Ringborg (18901116), grosshandlare i Santiago, gift 19170303 med Ingrid Ninnie Johnsson (18930124)

Sonsonson Hans Gustaf Ringborg, med fästmö
Sonsondöttrar Hildegard, Märtha, Lilly, Carin, Olga

Sonson Johannes John Ringborg (18410818-19160708), ingenjör, godsägare, Klinga, gift 1866 med Anna Wilhelmina Swartz (1842-1913)

Sonsondotter Anna Ringborg (18751130-1951, ogift
Sonsondotter Elsa Ringborg (18740203), KFUM:s föreståndarinna, ogift
Sonsondotter Eva Ringborg (18780218), sjuksköterska, ogift
Sonsonson Birger Ringborg (18710303) grosshandlare, gift med Elna Sofia Becker (18780922)

Sonsonsondotter Brita Ringborg (19071018)
Sonsonsondotter Sara Ulrika Ulla Ringborg (19090118)
Sonsonsonson Påfvel Ringborg (19110103)
Sonsonsonson Carl Wilhelm Ringborg (19121122)

Sonsonson Karl Ringborg (18720619), direktör, gift 18990609 med Karin Eberstein (18750511)

Sonsonsondotter Ruth Ringborg (19000320), gift 19190524 Swartling
Sonsonsonson Bo Ringborg (19010711), löjtnant skånska dragonen
Sonsonsonson Lars Ringborg (19030609-19810423) konsul
Sonsonsonson Gunnar Ringborg (19060215), lantbrukare
Sonsonsondotter Anna Sara Ringborg (19100705)
Sonsonsonson Christian Johannes Ringborg (19120430)
Sonsonsondotter Catharina Elisabeth Ringborg (19151222)
Sonsonsonson Jan Karl Ringborg (19170909)
Sonsonsonson Gösta Ringborg (19190704)

Sonsonson Ludvig Edvard Ringborg (1879), köpman, gift med Bertha Erika Marström

Sonsonson Nils Ringborg (18860109-19251211), köpman, gift med Rebekka Olsen (18880525)

Sonsondotter Sara Ringborg (18680710), hushållsskolföreståndarinna, ogift
Sonsonson Sven Ringborg (18700219-19230706), köpman, gift 19171205 med Gunhild Persson (18890903-1920)  
163
Nr. 2517:

2517. Ringborg, Jöns (17680810-18420122), handlande, firma J. Ringborg (porträtt se K1:162)
Son Ludvig Edvard Ringborg (18111225-18881104), grosshandlare, firma J. Ringborg, gift 18400816 med Catharina Carin Elisabeth Swartz (18201110-18920421)

Sonson Edvard Ringborg (18570816-1929), grosshandlare, firma J. Ringborg, gift 18830612 med Helen Nellie Nash Hooker (18601208)

Sonsondotter Alice Carin Ringborg (18840421), gift 19070330-1919 med Torsten Fogelqvist
Sonsondotter May Elisabeth Ringborg (18880209-19060508)
Sonsonson Jöns Ringborg (18901116), grosshandlare i Santiago, gift 19170303 med Ingrid Ninnie Johnsson (18930124)

Sonsonsonson Jöns Ringborg (1918)
Sonsonsonson Folke Ringborg (1919)
Sonsonsondotter Kerstin Ringborg (1921)
Sonson Gustaf Ringborg (18450622-19190708), disponent, godsägare, Herstaberg, gift 18850721 med Maria Josefina Lundgren (18630717-19471015)

Sonsondotter Anna Ringborg (18751130-1951, ogift

Sonsonsonson Lars Erik Ringborg (19070329)
Sonsonsondotter Anna Gunhild Gun Ringborg (19080703)

Sonsonsonson Carl Jacob Ringborg (19170312)
Sonsonsonson Berndt Ringborg (19180501)
Sonsonsondotter Anna Wilhelmina Ringborg (19190924)
Sonsonsondotter Margaretha Sofie Ringborg (19231209)

Sonsondotter Sara Ringborg (18680710), hushållsskolföreståndarinna, ogift
Sonsonson Sven Ringborg (18700219-19230706), köpman, gift 19171205 med Gunhild Persson (18890903-1920)
Sonsonsondotter Anna-Lisa Ringborg (19181015)
Sonsonsondotter Carin Gunhild Augusta Ringborg (19191202)

Svägerskor Sara, Elsa Maria, Anna, Eva, Elisabeth, Blanche, Karin, Anna, Hedvig  
164
Nr. 2518 - 2530:

2518. Ringdahl, Carl Peter (1845-19030628), grosshandlare

2519. Ringman, Anna

2520. Ringman, Eric Per Ludvig (18390626-19120406), grosshandlare
Gift med Emelie Adolfina Carolina Botin, med barn

2521. Ringstrand, Lella, hushållsmamsell hos dr Wåhlander i Ö. Husby prästgård

2522. Ringström, Erik August (1822-19020426), fanjunkare

2523. Ringström, Johan Viktor (1849-18890730), bokförare, donator
Gift med Hilda Johnson (1857)

2524. Ringström, Nathanael (18770920), klädesfabrikör, ingenjör

2525. Ringström, Ph.
Fru N. Ringström
Fröken Ringström

2526. Risberg, Paul Fredrik (1831-19010310), justitie rådman, gift med Hilda Maria Sofia Noréus

2527. Roberg, Thorsten (18640928), konsul, skeppsklarerare i Stockholm
Gift 18950928 med Gunhild Carolina Schubert (18711002)
Dotter Dagmar Roberg, skulptris

2528. Robson, Louise, f. Arosenius

2529. Roempke, Gerda, f. Anjou, gift med disponenten Oskar Roempke, Jönköping (18590825), dotter till doktor Carl Theodor Anjou

2530. Rodhe, Edvard Herman (18451026), biskop i Göteborgs stift, kyrkoherde i S:t Olai 1884-1888
Gift 18730620 med Elisabeth Charlotta Bruhn (18520828-19230430)
Son Edvard Magnus Rodhe (18781217), biskop i Lund, gift 1906 med Ruth Billing (18761118)
Son Esaias O. S. Rodhe (18860323), kontorschef  
165
Nr. 2531 - 2550:

2531. Rodhe, Estrid E. S. (18770316-19110828), sjuksköterska

2532. Roland, Hugo, grosshandlare

2533. Roloff, Fredrik Wilhelm (18211204-18800521), handlande
Gift 18480917 med Beata Amalia Apelstam (18220917-18781113)

2534. Roman, Gustaf (1792-1875), klädesfabrikör
Gift 1824 med Christina Charlotta Luth

2535. Romanus-Alfvén, Anna-Clara (18741124), läkare

2536. Romin, K. A. (18581229-19221105), artist, rektor

2537. Ronndahl, Anders Oskar, skräddare

2538. Roos, Adolf Fredrik (18201109-18801116), tjänsteman på Sockerbruket Gripen

2539. Roos, Carl

2540. Roos, Carl Johan (18111021-18810402), grosshandlare
Gift 1836 med Lovisa Albertina Christiansson (1813-18820807)

2541. Roos, Ragnar, kyrkoassistent

2542. Roos, Rickard (18391211), konsul, grosshandlare
Gift med Ida Lyon

2543. Roos af Hjelmsäter, Calla, lärarinna vid Lenningska Vävskola

2544. Ros, Johan Jacob (18190313-18901117), fabrikör
Gift 1846 med Johanna Lovisa Swartling
Dotter Emelie Charlotta Ros
Dotter Hanna Sofia Ros
Dotter Laura Mathilda Ros

2545. Rosberg, Sofia Abrahamina (18341223-18650515), f. Arosenius, gift med komministern A. J. Rosberg, Hogstad, dotter till fabrikör Abraham Arosenius

2546. Rosén, Bror, anställd vid Drag

2547. Rosen von, Carl E. (18560828), greve, kapten i Hälsingborg, gift 18870810 med Agnes Asklund (18570916), dotter till fabrikör K. F. Asklund

2548. Rosén, Carl Erik, hovfotograf, sångare
Gift med Helena Lovisa Emma Faessen, tyska

2549. Rosén, Gustaf (1772-1835), prost i Stora Åby, professor

2550. Rosén, Helge (18850528), läroverksadjunkt  
166
Nr. 2551 - 2565:

2551. Rosén, Johan Nikolaus (18330422-19050529), apotekare vid apoteket Kronan, lärare i Tekniska skolan

2552. Rosendahl, Anders Oskar, skräddare

2553. Rosendahl, Mathilda, f. Fagerlin, sedermera gift med apotekare Ringström, Filipstad

2554. Rosendal, Theodor (18180501-19070808), klädesfabrikör
Gift 18470224 med Hilda Elisabeth Elgerus (18190122-18970917)
Dotter Laura Rosendahl
Son Theodor Gustaf Rosendahl (18471225-19211113), bergsingenjör, chef för Winborgs konservfabrik i Stockholm
Sonson Thore Rosendahl

2555. Rosengren, Clas August (18210423-18731223), stadsfiskal, gift med Fredrika Sofia Sätherberg (1816-1906)

2556. Rosengren, Erik (18540627-1926), lektor
Gift 18921002 med Ingrid Christina Sjöberg (18690124-19170915)
Son Bengt Rosengren (18981208-19260219) (ej porträtt)
Son Jonas Rosengren, läroverksadjunkt

2557. Rosenholm, Elis Fredrik, guldsmed

2558. Rosenius, fru, med barn

2559. Rossander, Wendela (1850), f. Forsgren, gift 1880 med professor Carl Rossander (1828-1901), syster till fru Betty Swartz

2560. Rogyeka, Christina Maria , född Revérouy St Cyr, gift 1862 med baron Loius Alexander Arthur Rogyeka, Marmorbruket
Dotter Constance Rogyeka (1863)

2561. Rudberg, Carl Leonard (18520128-1924), marinöverläkare
Gift 1885 med Ingeborg Agnes Hedvig Wiechel (18640915)

2562. Rudberg, Erik Eriksson (18451029), kyrkoherde i Wånga
Gift med Helena Bagge (18541226)

2563. Rudebeck, Pehr Eric (17961219-18621227), kyrkoherde i Hedvigs församling 1828-1831, gift 1) 18300606 med Sigrid Gustafva Brydolf, gift 2) 18420823 med Beata Charlotte Duvaer

2564. Rudholm, Johan Zacheus (18280823-19040531), kakelugnsmakare, startade firman Rudholms kakelfabrik
Systerson John (Johnsson) Rudholm (18620925-1941), delägare och från 1900 ensam ägare av kakelfabriken, gift med Ebba Otilia Cyrus (18660117)

2565. Rudolfsson, Sven, bilskoleinspektör  
167
Nr. 2566 - 2574:

2566. Rundberg, J. (1848-19110324), organist, folkskollärare i Gusum

2567. Rundeberg, Christina Elisabeth, föreståndarinna för småbarnskola på 1850-60-talen

2568. Rundgren, Claes Herman (18190812-19060619), biskop i Karlstad, kyrkoherde i S:t Olai 1853-1870
Gift 18470820 med Christina Charlotta Maule (18250215-19070214)
Son Carl Rundgren (18620417), marindirektör i Karlskrona, gift 18920929 med Signe Öberg (1869)
Son Herman Rundgren (18480717-19140628), byråingenjör
Son John Rundgren (18550329-19240929), v. häradshövding, auditör, ogift
Son Per Rundgren (1858-1917), mejerikonsulent
Dotter Anna Rundgren (1860)
Dotter Maria Rundgren (1866)

2569. Rundgren, V., biskop i Visby

2570. Rundstedt, Samuel (17920413-18460502), fabrikör (ej porträtt)
Gift 1825 med Johanna Maria Janna Arosenius (18070924-18960208)
Dotter Sofia Lovisa Rundstedt (18260123-19190208), skolföreståndarinna för Rundstetska flickskolan, ogift
Dotter Johanna Maria Rundstedt (18270801-19131123), skolföreståndarinna för Rundstetska flickskolan
Son Knut Axel Rundstedt, sjökapten
Son Samuel Wilhelm Rundstedt (18290514-18680628), sjökapten, senare bokhållare på Holmens bruk, ogift
Son Carl Elis Johan Rundstedt (18310324-18821210), disponent vid Östanbäcks Ullspinneri och färgeri i Gävle, gift med Gertrud Maria Albertina Boklund (18490317-19250329)
Sonson Carl Erik Rundstedt (18781029), disponent i Borås, gift 19110604 med Maria Theresia Jansson (18861028)
Sonsondotter Märta Maria Rundstedt (19120603)
Bror Anders Gustaf Rundstedt (1799-1872,) major, gift med grevinnan Hedvig Creutz 1818-1898)
Brorson Carl Ernst Rundstedt (1844-1934), lantbrukare, gift med Selma Widell 1863-1939)
Brorsonsdotter Inez Rundstedt (1893), skolkökslärarinna

2571. Rundstedt, Philip (1842-19240425), järnvägstjänsteman
Gift med Julia Nyberger (1850-1912)

2572. Rundström, Gustaf Viktor (18320105-19160321), järnhandlare, firma G. V. Rundström C:o
Gift 18571120 med Christina Wilhelmina Ljungholm (18380503-18731229)
Son Axel Viktor Rundström (1860), järnhandlare, firma G. V. Rundström C:o
Son Erik Rundström (18711028), byggmästare i Strömsund

2573. Runius, Johan August (18450528), fil.dr., läroverksadjunkt
Gift 18910325 med Sigrid Rundström (18630308), dotter till järnhandlare G. V. Rundström

2574. Runnqvist, Ernst Fredrik Wilhelm (18421017-19040810), läroverksadjunkt i Västervik, extralärare i Norrköping  
168
Nr. 2575 - 2595:

2575. Runström, Gottfrid Wilhelm Theodor (18330422-18930225), läkare i Strömstad
Gift 18750724 med Emelie Helena Asker (18500622-1920), dotter till apotekare Asker

2576. Rydberg, Carl Gustaf (1844-19081121), godsägare, Eksund

2577. Rydberg, J. Ehrnfrid (18760710), direktör, annonsbyrån Svea AB filial

2578. Rydberg, K .J. (18691003), tullkontrollör
Gift med Ada Brink (18751224)

2579. Rydén, G. J., järnvägstjänsteman, med familj

2580. Rydén, L. (18780318), stationsinspektör i Åby

2581. Rydhammar, A.

2582. Rydhammar, Jakob (18050608), klädesfabrikör (ej porträtt)
Gift med Johanna Catharina Molander (1815-1862)
Son Axel Evald Rydhammar (18421227-19221221), läroverksadjunkt
Son Emil Rydhammar, bruksförvaltare
Dotter Emma Rydhammar (1837011-1912), skolföreståndarinna, grundade Rydhammarskaskolan
Dotter Hulda Rydhammar (d.1928)

2583. Rydin

2584. Rydin, Axel, fotograf

2585. Rydin, Oskar (d.1923), handlande

2586. Rydström, A. P. O. (1863-19121213), riksbanksdirektör

2587. Rydström, Anna, född Melander

2588. Rydström, Marie-Sofie, dotter till koronolänsmannen Rydström, Simonstorp

2589. Rydström, P. Alfred (18520310-19240901), kassör vid Skärblacka

2590. Rylander, syskon, inom teatern i 60 år:
Amanda, Cecilia (1842-19211217), Emil och Ottilia, gift Littmarck

2591. Rylander, Carl G., hotelldirektör

2592. Rylander, Erika (d.1912), telegrafist

2593. Rynell, Anders (18670929), läroverksadjunkt

2594. Rääf, Henrik Leonard (18731220), kammarherre, chef för Forsnäs Aktiebolag, Ydre, godsägare
Gift 19101128 med Thyra Ekelund, dotter till baningenjören Pontus Ekelund

2595. Rääf, Leonard (d.1905), kammarjunkare, godsägare  
169
Nr. 2596 - 2618:

2596. Rönnblad, Ernst (18620421), lektor

2597. Röök von, fröken

2598. Röök von, fröken

2599. Röök von Block von, Lars Adolf Fredrik Gustaf (1807), fideikommissarie, gift 1833 med Beda Sofia Ridderborg von Block (1813), dotter till Ridderborg, Broxvik och Maria Ringborg

2600. Sachs, Hilda (18570313), författarinna, journalist, född Engström, gift med handlare Karl Sachs, dotter till handlare Johan Gustaf Engström

2601. Sahlin, Kristofer (18630904-19261204), kyrkoherde i Västra Stenby
Gift 1) med Anna Hagelius
Gift 2) 19030514 med Maria Carolina Elisabeth Kastman (18710228)

2602. St Cyr, Charles de Revérony (1826), språklärare son till brukspatronen Henri de Revérony St Cyr

2603. Salmson, musikdirektör

2604. Salomon, Otto (18491101-19071103), direktör vid Nääs' slöjdlärareseminarium, gift med Ellen Wahren (d.19240829), dotter till fabrikör Herman Wahren

2605. Salomonson, E. (18731018), grosshandlare

2606. Saltza von, Carl Anton Philip, greve
Gift med Christina Gustafva de la Gardie

2607. Samuelson, Alvar, direktör

2608. Samuelsson, C. J. (1835-1911), anställd vid Drag

2609. Samuelsson, H. J. (1871-1940), anställd vid Drag

2610. Samuelsson, Hulda (1842-19261209), förestod under en lång följd av år i brukpatronen J. J. von Leesens hem

2611. Samuelson, J. E. (18650630), handlande

2612. Samuelsson, Johan August (1847-19051110), trävaruexportör

2614. Sandahl, Ella, vaktkvinna vid Spinnhuset

2615. Sandahl, Johan Fredrik, skomakare

2616. Sandberg, Albert (18521017), läroverksadjunkt

2617. Sandberg, Algot, handelsresande

2618. Sandberg, Anders (1799-1870), grosshandlare, firma A. & G. Sandberg
Gift 1834 med Carolina Margareta Hamlin (1817-1892)
Son Anders Gustaf Sandberg (18450524-19250614), grosshandlare, firma A. & G. Sandberg, gift 1874 med Hilda Liljedahl (18561111-1911)
Bror Gustaf Sandberg (1806-1887), grosshandlare, firma A. & G. Sandberg, gift 1838 med Eva Otilia Hamlin (1819-1904)  
170
Nr. 2619 - 2625:

2619. Sandberg, Carl Olof Wilhelm (18170425-1898), grosshandlare, firma C. O. W. Sandberg
Gift 18430903 med Maria Louise Mika Seherini (18190630-18950616)
Son Hjalmar Sandberg (18440714-19230211), fil.dr.
Son Hugo Carl Sandberg (18471021), grosshandlare, firma C. O. W. Sandberg, gift 18760520 med Jenny Mathilda Lovisa Carlson (18530628-19250315)
Sonson Ivar Sandberg, biträde vid Tricotfabrikens kontor
Med 4 st. interiörbilder

2620. Sandberg, Henrik Nils (18261019-1907), fabrikör, kassör
Gift 1) 1854 med Ida Maria Eklund (ej porträtt)
Gift 2) 1859 med Anna Laura Lovisa Ulmgren (1837-18641030)
Gift 3) 18660317 med Emelie Betty Carolina Ulmgren (18460216)
Dotter Anna Sandberg (1862)
Dotter Mimmi Sandberg (1868), handarbetslärarinna (ej porträtt)
Son Nils Johan Sandberg (18600316), stadsläkare i Filipstad, gift 1890 med Loise Freese (d.1910)
Son Olof Henrik Sandberg (18610404-19130409), grosshandlare i Stockholm
Son Pehr Otto Sandberg (1867), verkmästare vid De Förenade Yllefabrikerna

2621. Sandberg, Johan Fredrik (1833), folkskoleinspektör
Gift 1) 1858 med Anna Hedvig Elisabeth Appeltofft (1835-1880)
Gift 2) 1886 med Sofia Brandt f. Stenfelt (ej porträtt)
Son Gomar Sandberg

2622. Sandberg, Göte Valfrid (18360915-19060505), kyrkoherde, kontraktsprost
Gift med Clara Charlotta Ekelund, född Erickson (18510418-19270120)
Son Ludvig K. V. Sandberg (18660106-19240706), häradshövding i norra och södra Vedbo härads domsaga

2623. Sandberg, Karl Levin Emanuel (1873-19251204), undervisningsråd i Stockholm
Gift 19210107 med Eva Fogelqvist (18841018), dotter till prosten J. P. Fogelqvist

2624. Sandberg, Mathilda (18641011-19341212), anställd vid Drag

2625. Sandberg, Sigrid (18760911), föreståndarinna för Norrköpings stads hjälpskola  
171
Nr. 2626 - 2645:

2626. Sandin, Axel Edvard, gas- och vattenledningsentreprenör
Gift med Hedvig Helena Holmström, med familj

2627. Sandin, Bruno, ingenjör (porträtt se K2:7, nr. 2627)
Döttrar Barbro och Britta

2628. Sandqvist, fröken, höll rum för resande vid Slottsgatan, med fosterdotter

2629. Sandquist, Edvard, byråinspektör i Stockholm, förut anställd vid tullen i Norrköping

2630. Sandqvist, Ingeborg, anställd i Rosanders herrekipering

2631. Sandström, Nils, klädesfabrikör, firma Wenerbom C:o gift med Hulda Sofia Mellqvist

2632. Sandström, O. F., anställd vid Drag

2633. Santhesson, Aurora Ottiliana

2634. Santhesson, Carl, hovrättskommissarie

2635. Santhesson, Oscar (18371024-19120516), kronolänsman
Gift 1892 med Hulda Rudelius (18450529-19270216)

2636. Sasse, Hilda (1818), född Pasek

2637. Sasse-Pira, Ellen

2638. Schager, Sigrid, gift med postexp. Schager, Mjölby, dotter till trädgårdsdirektör Johan Wilhelm Herman Leykauf

2639. Schale, Henning (18140314-19080424), brukspatron
Gift 1844 med Carolina Gustafva Schubert, född Lagergren (1856)
Son Ernst Schale (18450208-19270127), kommendörkapten
Son Henning Schale (1846), godsägare, Geråsen och Husby i Närke, styrelseledamot i Norrköpings bomullsväveri, gift 1878 med Harriet Dickson

2640. Schéele von, Henning Knut Gegelius (18380531-19200407), biskop i Visby
Gift 18680615 med Gustafva Anna Maria Ekman (18500509-19251124)

2641. Scheffers, P., ingenjör vid Marmorbruket 1903-1905, med familj

2642. Schelin, instrumentmakare hos A. I. Sätherberg, sedan egen pianoverkstad

2643. Schelin, Alexis färgare vid Bergs Aktiebolag

2644. Schelin, Anna, lärarinna vid Mobergska skolan

2645. Schelin, Gustaf Otto (18410409-19200128), förste postbetjänten  
172
Nr. 2646 - 2650:

2646. Scherini, Per Leonard (1772-1848), kyrkoherde i Kullerstad (ej porträtt)
Son Josef Leonard Scherini (18160830-18940425), grosshandlare, firma Scherini C:o, gift 18660514 med Hilda Christina Amalia Carlsson (18410226-18860704)
Sondotter Ellen Signe Hilda Maria Scherini (18730302), gift 18920917-1908 med direktör Rudolf Abelin
Sonson Henrik Scherini (18680803-18790815)
Son Hampus Per Scherini (18171009-18941206), hovpredikant, gift 18580617 med Lotten Wihlborg (1837)
Sonson Otto Scherini (1859), sjukgymnast i Amerika
Son Alfred Paul Scherini (18201217-19031215), rådman, grosshandlare, firma Scherini C:o, gift 1852 med Josefina Wilhelmina Wockatz (1832-19250803)
Sondotter Sigrid Scherini (1858-1864)
Sondotter Alfhild Scherini (1856-1918)
Sondotter Ebba Scherini (1855-19270122)
Sondotter Malvina Scherini (1858-1926)
Son Oskar Carl Scherini (18240409-1905), grosshandlare, firma Scherini C:o, ogift
Dotter Christina Dorothea Thea Scherini (1827-1903)

2648. Scherman, Wilhelm, distriktchef vid S.J.

2649. Schildt, Evert, överläkare vid Norrköpings lasaretts kirurg.avd.

2650. Schillberg, Oscar Fredrik (18381023-19230519), v. häradshövding
Gift 1880 med Ida Klara Charlotta Brisman (1857-1918)  
173
Nr. 2651 - 2656:

2651. Schlesinger, Isak Meyer (d.1888), sidenhandlare
Gift med Josefine Benecke (d.1894)
Son Anton Schlesinger (18540428), artist
Dotter Ebba Schlesinger (18520108)
Son Ernst Schlesinger (18570921), kapten, gift 19040310 med Anna Kant (18641205-19270505)
Son John Schlesinger (18530105-19171210), manufakturhandlare, gift 18900603 med Agda Moritz (18691108)
Son Ludvig Schlesinger, sidenhandlare
Gruppfotografi med John, Agda, Carl-Erik och Inga Schlesinger

2653. Schmalensée von, Oskar Wilhelm (18140624-18800118), fabrikör, grundare till Norrköpings bomullsväveri AB
Gift 1856 med Sofia Henrietta Hjertstedt (1836)
Son Alfred von Schmalensée (1859-1920), tulltjänsteman i Stockholm, ogift
Dotter Maria von Schmalensée, gift Wahlberg
Son Oskar Wilhelm von Schmalensée (18711107), grosshandlare

2654. Schnock, Christian, fabrikör, disponent för Nordiska Yllefabriken

2655. Schotte, Sven (1768-1822), handlande, firma Jac. Nich. Schotte & son
Gift 17971001 med Maria Charlotta Sääf (17780310-18440612)

2656. Schröder, Maria, född Traung  
174
Nr. 2657 - 2661:

2657. Schubert, Anders Johan, rådman i Säter, gift med Brita Stina Grundström (ej porträtt)
Son Carl Gustaf Schubert (1804-1842), fabrikör, gift 1835 med Carolina Gustafva Lagergren
Sonson Carl Wilhelm Schubert (18390618-1915), lantbrukare, gift 18691017 med Hanna Maria Helfrid Cresselt (18500910)
Son Johan Jacob Schubert (17961118-18530907), rådman, fabrikör, handlande, gift 1824 med Carolina Wilhelmina Söderholm (1803-1887)
Sonson Albert Schubert (18251123-1894), kapten, godsägare, gift 18531120 med Wilhelmina Lovisa Tesdorph (18350926-1908)
Sonsondotter Helga Schubert
Sonsondotter Thyra Schubert, sångerska
Sonsonson Arvid Schubert (d.19270303), grosshandlare i Stockholm
Sonsonson Harald Gunnar Schubert, grosshandlare i Stockholm
Sonson Ferdinand Schubert (18311012-19031123), rådman, fabrikör, firma J. F. Schubert, gift 1860 med Emelie Maecher (18400915-18760501)
Sonsonson Gunnar Hugo Schubert (18630620), ingenjör i Stockholm, gift 18981210 Märta Andersson (18761007)
Sonsonson Harald Baltzar Schubert (1866-1908), klädesfabrikör, gift 1899 med Tekla Roberg
Sonsonson John Schubert (18611107-1902), fabrikör, gift 1891 med Hilda Emilia Bachér
Sonson Robert Schubert (18341125-19150508), överste, gift 1) 1869 med Emelie Carolina Schubert (1836), gift 2) 18900707 med Hedvig Amalia Hofstedt (18580122-19151018)
Sonson Ludvig Schubert (18370115-18990727), kapten, gift 18730409 med Märtha Anne Charlotta Rosenberg (18511204)

2658. Schubert, Ruth

2659. Schuknecht, Gustaf Adolf (1808-1880), fanjunkare, lärare vid Tekniska skolan 1857-1859

2660. Schullström, Carl Wilhelm Waldemar (18370320-19210921), anställd vid Drag
Gift med Johanna Mathilda Dahlbom (18321122-19050114)
Dotter Anna Mathilda Schullström (18670101)
Dotter Ida Maria Schullström (18641015)
Son John Wilhelm Schullström (18761117), anställd hos brodern Knut i Amerika
Son Knut Rickard Schullström (18740203), elektriker i Amerika

2661. Schultz, kunglig sekreterare  
175
Nr. 2662 - 2675:

2662. Schultz, Henning (18280516-19060520), konsul, fabrikör
Gift 1857 med Emma Maria Eneström (18310426)
Dotter Elin Schultz
Son Henning Schultz
Son John Wilhelm Schultz (d.19240323), löjtnant
Dotter Amy Schultz
Syster Maria Schultz, affärsinnehavare på Hospitalsgatan

2663. Schwenning, med fru Ellen och barn

2664. Schwenning, Carl Henrik, anställd vid Drag
Gift med Mathilda Lovisa Wilhelmina Kjällenberg

2665. Schwenning, Johan Nicolaus, anställd vid Norrköpings bomullsväveri

2666. Schwenning, Lovisa Eleonora, född Kindgren, gift med skräddare C. J. Schwenning

2667. Schwerin von, Fredrik Wilhelm (1751-1848) greve, general
Gift 1811 med Hedvig Eleonora Nordenstolpe (1789-1862)
Son August von Schwerin (1817-1893), greve, ägare av Borg, gift 1848 med Ebba Marianne von Schwerin (182409151915)
Dotter Ebba Charlotta von Schwerin (18520723)
Son Werner von Schwerin (18490904-19080817), greve, häradshövding
Son Wilhelm von Schwerin (18610603), greve, kapten, gift 18751007 med Elsa von Schwerin (1856)

2668. Schück, syskon: Ida, Beata och C.

2669. Schärling, fröken, anställd hos Werner Krantz

2670. Schöldberg handelsresande, med fru

2671. Schöldborg, Johan Alfred, kvarnhandlare

2672. Schöllin, färgmästare vid Bergs AB

2673. Schönbeck, J. M. W. (1844-19021231), postmästare i Söderköping

2674. Schönthal, Moses (18201226-18900114), rabbin vid Mosaiska synagogan i Norrköping 1844-1890, tysk språklärare
Gift med Hilda Mareus (1825-18920909)
Son Axel Robert Schönthal (18580612), ingenjör i Stockholm
Son Herman Schönthal, grosshandlare i Stockholm

2675. Schött, Emil, industriidkare
Gift med Ellen Eneström
Dotter Ella
Son Harald  
176
Nr. 2676 - 2692:

2676. Sebardt, Wilhelm (18130317-19050523), rådman, fabrikör
Gift 18360802 med Carolina Mathilda Nyberg (18160624-1901)
Dotter Emma Sebardt
Dotter Anna Carolina Sebardt, gift med Axel af Sillén
Son Hjalmar Sebardt (18450216), fabrikör

2678. Seger, J. P., donator
Gift med Anna Elisabeth

2679. Segerbrand, syskon: Anna, Carl och Jacques, barn till inspektor G. E. Segerbrand

2680. Segerbrand, Magnus, bokhållare

2681. Segersten, Janne (1812-1884), major
Gift 1863 med Marianne Uggla (1831)

2682. Sellberg, Hildur, lärarinna vis Aurora Pihls högre läroverk för kvinnlig ungdom
Med fru Nellie Ringborg

2683. Serrander

2684. Setterberg, instrumentmakare

2685. Setterling

2686. Sidvall, Fredrik Georg Wilhelm (18360917-18890107), lektor
Gift med Annelie Lindahl (1842-1921)

2687. Siefvert, Carin (18310716-1906), f. Stenström, gift 1882 med gasverkets Gustaf Ludvig Siefvert (1835-1906)

2688. Sigland, Sigfrid (1890), kyrkoherde i Östra Eneby, son till kantor Amandus Svensson i Östra Eneby

2689. Silfverswärd, Paul Adolf (18320407), anställd vid postkontoret

2690. Siljeström, Per Adam (18150224-18920219), rektor i Stockholm
Gift 1849 med Carolina Lovisa Lagerqvist (1823)
Dotter Louise Siljeström
Son Hans Siljeström

2691. Simon, Ludvig (18940208), lasarettsläkare

2692. Sivers, Henrich Jacob (17090408-17580808), pastor i Tyska församlingen 1734-1748  
177
Nr. 2693 - 2707:

2693. Sjunnesen, Oscar, vaktmästare vid Vattenledningen

2694. Sjöberg, A. F. (d.1876), bokhållare hos G. Wiechel

2695. Sjöberg, Fredrik (1884), kyrkoherde i Hedvigs församling

2696. Sjöberg, Ivan, grosshandlare, konsul

2697. Sjöberg, K. H. A., handlande, med familj

2698. Sjöberg, Leopold (d.1919), fältskärare
Gift med Augusta

2699. Sjöberg, Lovisa (18020524-18920826), trotjänarinna under 60 år hos grosshandlare Gustaf Adolf Eklund

2700. Sjöberger, Carl, ingenjör
Gift med Augusta Malmström

2701. Sjöberger, Gustaf, färgare vid Norrköpings bomullsväveri
Fru Sjöberger med dotterdotter

2702. Sjögren

2703. Sjögren, Anna Emilia, född Lundgren

2704. Sjögren, Ernst, direktör på Göta Hotell
Fru Sjögren med fyra barn

2705. Sjögren, Konrad, målare
Son Sjögren, kyrkoherde i Söderköping

2706. Sjögren, Malcolm, organist, skollärare i Ö. Eneby

2707. Sjögren, Mårten Gustaf (18060805-18690114), prost i Östra Eneby
Gift 18400607 med Christina Sofia Moselius (18151107-19050724)
Dotter Anna Sjögren (18460812), gift Eberstein
Dotter Sigrid Sjögren (18500414), gift Blomberg
Son Mårten Sjögren (18431118-19240411), sparbankskamrer, gift 1) med Ida Mathilda Wilhelmina Wigren, gift 2) med Nanny Em. Hel. Peterson
Sondotter Ida Sjögren (18851014-19581024), trädgårdslärarinna vid Ellen och Maria Mobergs privata barnträdgård, som hon senare övertog
Sondotter Karin Sjögren
Sondotter Elsa Sjögren, gift Midgley
Sondotter Greta Sjögren
Son Gustaf Sjögren (18561121), grosshandlare i Stockholm, gift med Ebba  
178
Nr. 2708 - 2723:

2708. Sjögren, Otto (18671230), överstelöjtnant, Gävle
Gift med Sigrid Lind, dotter till rådman J. A. Lind

2709. Sjöholm, Bengt (18650719), riksbanksdirektör i Norrköping

2710. Sjöholm, Josef (18661022-19380401), kyrkoherde i S:t Olai församling

2711. Sjöqvist, Carl (1871-1921), folkskollärare

2712. Sjösteen, Selma (18600703), lärarinna vid Pihlska skolan

2713. Sjöström, Anders Gustaf, sjökapten
Dotter Karolina Sjöström
Dotter Mathilda Sjöström, döttrarna var föreståndarinnor för Petter Swartz´s innebad i 40 år

2714. Sjöström, Carl Fredrik (1823-1902), fabrikör, firma Schullström & Sjöström, Högsjö

2715. Sjöström, Nils (18631211), rådman, snickerimästare

2716. Skarin, F. O., sko- och läderhandlare

2717. Skarstedt, Carl Axel (1825), löjtnant
Gift 18661214 med Emelie Maria Östergren (18391227)

2718. Skiöld, Alfred, slaktare

2719. Skiöld, Emil (18701120), grosshandlare

2720. Skog, Johan Olof, handlande
Gift med Carolina Eleonora Charlotta Wimanson

2721. Skoglund, Martin, lantbrukare, Doverstorp

2722. Sköld, John, maskinist

2723. Smedberg, Alfred (18500722-19251018), överlärare vid Norrköpings folkskola, författare  
179
Nr. 2724 - 2738:

2724. Smedman, Signe (18740624), född Hellström, gift med lektor G. F. Smedman

2725. Smedström, Alfred F., anställd hos firman G. Wiechel

2726. Smith, Ejnar Wilhelm (18780727), författare
Gift 19070520 med Ingrid (1886), med familj

2727. Smith, Emil Albin (18480323-19231202), kommendörkapten, lotskapten
Gift med Augusta

2728. Smith, Gösta Johan Jakob (18770424), vik. lektor i Tekniska skolan

2729. Smith, Leif Rutger

2730. Sodenstjerna, Aurora Carolina Johanna

2731. Sodenstierna, Elof, postsekreterare
Gift med Christina Lovisa Henrietta, dotter Christina Lovisa Sodenstierna (1852)

2732. Soldin, Alexander Ludvig (1797-18691210), fabrikör, donator
Gift 1819 med Hanna Eliasson

2733. Sondén, Anders Fredrik (18070126-18850529), kyrkoherde i Kvillinge 1856-1864, senare domprost i Skara
Gift 18390901 med Carolina Cecilia Kalén (18200512-18661122)
Son Frans Wilhelm Sondén (18500601), intendent vid General-poststyrelsen 2:dra byrå
Son Klas Sondén (18590805), civilingenjör, med.dr.
Son Per Sondén (18530412), förste arkivarie

2734. Sondén, Erik Adolf (1824-19070702), kamrer vid Drag
Gift 1856 med Aurora Åkerhjelm (1821-1880)

2735. Sondén, Ernst (18331002), förvaltare i Sonstorp

2736. Soop, Gertrud

2737. Sparre af Söfdeborg, Lars Erik Georg (18250921-18910227), greve
Gift 18510807 med Johanna Jacobina Schubert (18290921-1904)

2738. Spens, Carl Axel, greve, ägare av Engelholm
Son Axel Walter Gabriel Spens (18370405-1897), greve
Son Carl Spens, greve  
180
Nr. 2739 - 2757:

2739. Spens, Gabriel (18781221), greve, ägare av Engelholm
Gift 19040430 med Ellen Enhörning (18840705), dotter till konsul G. F. A. Enhörning
Dotter Anna Spens

2740. Spens, Gustaf Harald (1827), överste, landshövding, ägare av Grensholmen, överste, landshövding, ägare av Grensholmen, gift 1851 med Ebba Eleonora Seth

2741. Spens, Harald (18651104), greve, ryttmästare

2742. Spens, Jacob (18611009), greve, landssekreterare i Jönköping

2743. Spens, Jeanette (18450713-19261215), född Manderström, gift med överstelöjtnant Jakob Melker Spens (d.1902)

2744. Stackelberg, Adolf Reinhold Louis (18220630-18710122), greve

2745. Stackelberg, August (18420719), greve, major
Gift med Helga Spens (18430812-19251221)

2746. Stackelberg, Carl Adolph Ludvig (1774-18590517), ryttmästare, överstekammarjunkare, gift 1804 med Eva Sofia Adelswärd (17870603-18550221)

2747. Stael von Holstein, Otto Wilhelm (18341101-1902), president i kungl. Göta hovrätt, friherre (porträtt se K2:8, nr. 2747)
Gift med Therese Roos

2748. Stafström, Thilda

2749. Stahre, Nils Ludvig (18430118-19090518), professor i Stockholm
Gift 1) med Alma Janse
Gift 2) 1880 med Gertrud Sofia Tesdorpf (18510829-19190920)
Dotter Gertrud M. Stahre (tidningsurklipp)

2750. Stake, Maj-Britt, fadern chaufför

2751. Stangenberg

2752. Stapelmohr von, Sten (18840301), överläkare

2753. Starbäck, Anna Carolina

2754. Starbäck, Carl Georg, lektor, riksdagsman, författare
Gift 1857 med Mathilda Carolina Hallgren (1837-19251215)
Son Carl Starbäck (18631226), lektor, riksdagsman, gift med 19031003 med Kerstin Haglund (18680702)
Bror August Starbäck, telegraftjänsteman

2755. Stark, Hakon (18791208), läroverksadjunkt

2756. Stangel, Gustaf, advokat

2757. Stanley, H., spelare i Kamraterna  
181
Nr. 2758 - 2775:

2758. Steffenburg, Ivar (1837-18900129), ingenjör vid Drag
Gift 1867 med Agnes Aurora Ellsén (1844-1870)

2759. Steinnordh, Johan Henrik Wilhelm, teol.dr., historielektor i Linköping

2760. Stelander

2761. Stelander, Ellen

2762. Stelander, Karl Gunnar

2763. Stenberg, Axel Fredrik (1836-1886), ingenjör, disponent för Vulkan
Son Ture Stenberg (18630120-19170209), arkitekt i Stockholm

2764. Stenberg, Dagmar

2765. Stenberg, Gustaf, ingenjör

2766. Stenbock, Nicolai (1840-19020308), greve, ägare av Gottenvik
Gift med Magda von Anders (18440103)

2767. Stendahl, Anders Magnus (18540301), förste provinsialläkare
Gift 18890517 med Alma Mathilda Hofstedt (18650223)
Son Anders Olof Stendahl (18900221), med.licentiat

2768. Stenhagen, Alfred (18570516), lektor

2769. Stenhammar, Christian (1783-1866), kyrkoherde i Häradshammar, gift 1) 1814 med Anna Brita Sundström (1788-1821), gift 2 ) 1823 med Anna Charlotta Kernell (1799-1838)

2770. Stenhammar, Mats, lantbrukare, ägare till Ringstad

2771. Stenman, Lars Johan (18050826-1851), fabrikör vid Drag
Gift 1834 med Johanna Christina Lenning (18110816-18571125), måg till fabrikör C. Lenning och hans högra hand
Dotter Clara Johanna Christina Stenman (18440806-19201203), guvernant hos familjen Flack, sedermera lärarinna, ogift
Dotter Hilda Maria Fredrika Stenman (1846-1887), ogift

2773. Stenström, frisör, anställd i Hallings raksalong

2774. Stenström, Anna Ebba Helena (1860), kontrollant

2775. Stenström, Anna Lovisa, född Alderin  
182
Nr. 2776 - 2795:

2776. Stenström, Elise

2777. Stenström, Frans Wilhelm, fabrikör

2778. Stenström, Johan Christian (18170717-18981122), snickerimästare
Gift 1850 med Augusta Roedecke (1824-1879)
Bror Per August Stenström (18230817-1898), snickerimästare, ogift

2779. Stenström, Karl Johan, grundläggare av Stockholms Yllefabrik
Gift med Charlotta Westerberg
Dotter Mia Stenström
Son Hugo Stenström
Son John Stenström, grosshandlare i Stockholm

2780. Stenström, Per Henrik, vaddfabrik

2781. Stenström, Uno

2783. Stern, Karl, grosshandlare

2784. Stiebel, Emanuel, köpman

2785. Stierneld, Gustaf Nils Algernon Adolf, excellens, friherre
Gift med Jaequette Wilhelmina Gyldenstolpe

2786. Stig, T. Nilsson, ingenjör vid Norrköpings kommunala affärsverk

2787. Stjerna, Augusta, född Johnsson, syster till fru Albertina Engberg

2788. Stjerneman, Fredrik Wilhelm (1793-1861), godsägare
Gift med Mary English Clary (1790-1850)

2789. Stierngranat, Clas Ludvig Ferdinand (18080316-1899), överste gift 18461030 med Charlotta Drufva (18261010)

2790. Stockenberg, O. M. (1874-19190115), körsnär i Örebro, son till körsnären F. O. Stockenberg

2791. Stollenwerk, Carl, vaktmästare vid Ströms AB

2792. Stolpe, Carl Johan (18000203-18910426), borgmästare
Gift 1831 med Cjharlotta Wilhelmina Eckhoff (1806-1890)
Dotter Anna Mathilda Stolpe (1836-19200927), ogift
Son Carl Wilhelm Lorenz Stolpe (18320310-19060711), överstelöjtnant
Son Hjalmar Stolpe (18410423-19050127), arkeolog, professor, gift 18750618 med Emmy Holmgren (18460901-19070813)
Dotter Marie Louise Stolpe (1834-1915), ogift

2793. Strandman, John Erik, skådespelare, här med Eric Dahlström

2795. Streijffert, Anna Charlotta (d.19250512), född Carlsson  
183
Nr. 2796 - 2809:

2796. Streijffert, Astrid, innehavare av Maria Anderssons modeaffär

2797. Stråhle, Nils Emil Hjalmar (18581107-19200111), v. häradshövding, advokat, gift 1894 med Agnes Åhlin (1870)

2798. Ström, Ludvig Wilhelm, inspektor

2799. Ström, Oscar, resande för Bergs AB

2800. Strömberg, Ludvig (18660209), grosshandlare
Son Carl Strömberg, anställd vid pappersbruket i Norrland
Son Kjell Strömberg, tidningsman i Stockholm

2801. Strömberger, Gustaf Emil (18500307-1881), bokhållare

2802. Strömberger, Theodor Herman (18201102-18880519), byggmästare
Gift med Anna Catharina Carlsdotter (18120809-1891)
Son Herman Strömberger (18470205), distriktschef i Baku, gift med Johanna Klubb (18410520-19120709)
Styvdotter Laura (Thorsson) Strömberger (18450811-19160403), skollärarinna
Son Viktor Theodor Strömberger (18480927-19220205), handlande, gift med Zaida Tinberg (d.1889)

2803. Strömfelt, Fredrik K. H. (18310709-19000907), godsägare av Hylinge, riksdagsman, gift med Marina Fredrika Ehrenkrona
Son Carl Haraldson Strömfelt (18620606), envoyé, greve, godsägare av Hylinge
Son Fredrik Strömfelt (18631015), baron, major, gift 18910924 med Marianne Lewenhaupt (18680410)
Son Harald Fredrik Georg (18610309-18900329), greve på Hylinge, naturforskare
Bror Carl Strömfelt (1835-1888), friherre, agent

2804. Strömstedt, August

2805. Ståhl, Carolina

2806. Ståhlbom, Anders Wilhelm (17980213-18530425), handlande
Gift 1) med Maria Sofia Nylander (ej porträtt)
Gift 2) 18350616 med Maria Carolina Ljungberg (18031103-18880126)
Son Wilhelm Ståhlbom (18270121-18840716), sergeant, gift 18640904 med Amalia Widell (18380520-19250724)
Son Anders Edvard Ståhlbom (1840-1893), grosshandlare, konsul, gift med Edla Maria Blomqvist (1844)
Sondotter Ingrid Edla Maria Ståhlbom
Sondotter Emelie Maria Ståhlbom
Även Leonard Söderberg

2807. Ståhlhös, Carl Erik, landssekreterare i Västerås

2809. Ställberg-Stenhagen, Stina (19161204), laborator vid Göteborgs universitet  
184
Nr. 2810 - 2828:

2810. Sundberg, Christina Wilhelmina (18420601), född Sjögren, gift med Christian Fredrik Sundberg

2811. Sundberg, Elis Johan (1850-18961002), apotekare, disponent för Norrköpings Mineralvatten AB
Gift 1877 med Augusta Wilhelmina Garnström (1854-1923)

2812. Sundberg, Ellen

2813. Sundberg, S. A. (1840-19160513), prost, kyrkoherde i Furingstad

2814. Sundberg, Sofi

2815. Sundblad, Axel J:son, direktör för AB Rundströms maskinaffär

2817. Sundell, Reinhold (18270109-19170227), tulluppsyningsman, gift 18530508 med Inga Helena Malmström (18260405-19180205) (porträtt se K2:8, nr. 2817)
Son Carl Reinhold Sundell (18570121,) kyrkoherde i Östra Eneby, gift med Wendela Salvén (18561227)

2818. Sundell, J., direktör

2819. Sundén, Daniel Anton (18280524-19101007), lektor vid Norrköpings Lyceum

2820. Sundevall, Carl Henrik (18011002-18760109), överstelöjtnant, postmästare
Gift med Clara Wilhelmina Sundevall

2821. Sundin, Erik R. (18670228-19460111), redaktör för Norrköpings tidningar
Gift med Asta Andrén (18750907)

2822. Sundius, Agathon (1852-19100314), trädgårdsdirektör i Linköping, son till kamrer A. L. Sundius

2823. Sundius, Anna Rosina, studentska 1884

2824. Sundius, Anna (18750110), född Hultner, gift med 1:ste stationskrivaren Axel Sundius, dotter till Fredrik Emil Hultner

2825. Sundqvist, Carl Olof, lagerchef hos firman C. O. W. Sandberg

2826. Sundqvist, O. G., agronom, med fru

2827. Sundstedt, Erik Joel Eriksson (1855), snickarmästare
Son Harald Sundstedt (1879), snickarmästare

2828. Sundström, Ellen (1855), f. Hülphers, gift 1874 med köpmannen John Sundström (1850)
Tre döttrar  
185
Nr. 2829 - 2841:

2829. Sundström, Johan, poliskonstapel
Gift med Anna Lovisa Qvarnström (18510228), syster till urmakare Qvarnström
Dotter Ester Sundström (18781228), fotograf
Son John Sundström, järnvägstjänsteman, gift med Sigrid Thorell
Sondotter Ulla Britta

2830. Sundström, Klara

2831. Sundström, Samuel Ferdinand, repslagare

2832. Sundvall, August Wilhelm (1814-1876), urmakare
Gift med Eleonora Charlotta Widegren (1814-1853)
Dotter Alma Sundvall (1842), modist
Dotter Elin Sundvall (1853-1922), missionär
Son Gustaf Sundvall (1850-1890)
Dotter Hildegard Sundvall (1846)
Son Viktor Sundvall (1844), urmakare i Stockholm

2833. Svahn, E. (1876-19170304), arrendator av Händelö

2834. Svahn, Gustaf Adolf, kontorschef vid Gamlebrom, med två söner
Fru Svahn
Dotter Greta Svahn

2835. Svanberg, kontorist

2836. Svanberg, C. E., skomakare

2837. Svanberg, I., tandläkare

2838. Svanberg, Sven, grosshandlare

2839. Svanström, Karin Catharina, skådespelerska, dotter till veterinären Johan Viktor Svanström

2840. Svartengren, Maria (1859), f. Billing, gift 1896 med kyrkoherden S. G. Svartengren

2841. Swartling, Fiken, född Hagberg  
186
Nr. 2842:

2842. Swartling, Nils Carlsson (1740-1789), gift med Maria Månsdotter (ej porträtt)

Son Peter Per Nilsson Swartling (1778-1840) (ej porträtt), gift 18071009 med Catharina Charlotta Stenberg (17830407-18591119)

Sondotter Sofia Wilhelmina Swartling (18150916-18361223), ogift
Sonson Per Johan Swartling (18100910-18551201) kvarnägare, gift 18331031 med Mathilda Wefwer (18080824-18920908)

Sonsonson Fredrik Per Rickard Swartling (1834-18940804), disponent för Ströms AB, gift med Hilda Falk

Sonsonsonson Magnus Swartling, gift med Ruth Ringborg

Sonsonson Axel Swartling (18400318-19180915), disponent, konsul, gift 18650513 med Mathilda Charlotta Ståhlbom (18421003-1919)

Sonsonsonson Ivar Swartling (18680601-19260627), disponent, gift 1896 med Ingrid Evy Katarina
Sandberg

Sonson Anders Erik Swartling (1806-1872), grosshandlare, gift 1838 med Catarina Charlotta Moselius (1815-1867)

Sonsonson Carl Swartling (18430503-18971228), gift 1877 med Anna Eleonora Livfons (18500401-19050916)
Sonsonson Hugo Erik Swartling (18551204), löjtnant, ingenjör, direktör i Stockholm, gift 18891008 med Elin Arvidsson (18650819)  
187
Nr. 2842:

2842. Swartling, Nils Carlsson (1740-1789), gift med Maria Månsdotter (ej porträtt)

Dotter Brita Catharina Carin Swartling (17991011-18720420)

Sonsonsonson Ivar Swartling (18680601-19260627), disponent, gift 1896 med Ingrid Evy Katarina
Sandberg.
Med gruppfotografi från "Välgörenhetsbasar på Stadshuset 1890-talet" med:
Evy Swartling, Marie-Louise Sääf, Nellie Ringborg, Olga Lind
Sonsonsonson John Swartling (18660503), direktör för Hypotekskassan i Stockholm, gift med Borg
Sonsonsonson Viktor Swartling, disponent för Drag, gift med Engholm

Son Carl Nilsson Swartling (1765-1836), kvarnägare, gift med Maria Persdotter

Sonson Lars Magnus Swartling (1804-1869), grosshandlare, gift 18420612 med Maria Sofia Schelin (18210420-1898)
Sonson Anders Erik Swartling (1806-1872), grosshandlare, gift 1838 med Catarina Charlotta Moselius (1815-1867)

Sonsonson Hugo Erik Swartling (18551204), löjtnant, ingenjör, direktör i Stockholm, gift 18891008 med Elin Arvidsson (18650819)
Sonsonson Magnus Reinhold Swartling (18481213-1920), ryttmästare, gift 18800730 med Stina von Hovsten (18580628)  
188
Nr. 2843 - 2844:

2843. Swartling, Olof Henrik (1810-1878), arbetade hos L. M. Swartling
Gift 1838 med Ida Torsslow (1824-19100126)

2844. Swartz, Petter (17260507-17890214), snusfabrikör
Gift 17540922 med Brita Ryy (17250823-17831204)

Son Carl Gottlieb Swartz (17570913-18240511), protokollssekreterare, gift 17951120 med Catharina Elisabeth Arosenius
Son John Swartz (17590929-18120625), lagman, gift 1794 med Anna Sofia Skoge (1778-18240629)
Son Petter Jacob Swartz (17551123-18190825), snusfabrikör, gift 1) 17810914 med Anna Charlotta Ehrling (1760-1784), gift 2) 17850805 med Catharina Charlotta Wallström (17590610-18200626)

Sonson John Swartz (17900816-18530816), snusfabrikör, gift 18160824 med Carolina Gustafva Pereswetoff-Morath (17970508-18711225)

Sonsonson Erik Jacob Swartz (18170517-18810424), snusfabrikör, gift 18551008 med Betty Forsgren (18330524-1906)

Sonsonsondotter Elisabeth Swartz (1856), gift Janse

Sonsonsondotterdotter Ester Janse (1882)

Sonsonsonson Carl Swartz (18580605-19261106), universitetskansler, gift 18860510 med Dagmar Lundström (18670926-1932)  
189
Nr. 2844:

2844. Swartz, Petter (17260507-17890214) (porträtt se K1:188, nr. 2844)

Sonsonsonson Per Swartz (18601021-19390605), direktör, gift 18870228 med Dagmar Frisell (18641113)

Sonsonsonsonson Erik Swartz (18870518), reservlöjtnant
Sonsonsonsonson Olof Swartz (19031018)

Sonsonson Johan Gustaf Swartz (18190107-18851201), grosshandlare, godsägare, Hofsgården, gift 18551205 med Sofia Carolina Lovisa Hülphers (18350517-19161231)

Sonson Carl Jacob Swartz (1800-1874), ryttmästare, gift 18280625 med Eva Charlotta Jäderholm (18060606-18771002)

Sonsondotter Ebba Swartz (1840-1919), gift med fabrikör Fredrik Hedelius
Sonsondotter Eva Swartz (18360405-18970517), ogift
Sonsonson Melcher Swartz (1833-1875), ingenjör, lantbrukare
Sonsonson John Swartz (18440503-19020909), banktjänsteman, gift 18770620 med Emilia Gustafva Hofverberg (18551014-1914)

Sonsonsonson Carl Erik Swartz (18780420)
Sonsonsondotter Carin Ulla Emilia Swartz (18800320), gift Wennerström
Sonsonsondotter Eva Hedvig Gustafva Swartz (18820512), gift Rapp
Sonsonsondotter Ida Elisabeth Charlotta Swartz (18840222)
Sonsonsonson John Gustaf Swartz (18860408)
Sonsonsonson Arvid Per Swartz (18890604)

Brorson Olof Petter Swartz (17600921-18180909), professor vid Bergianska Trädgården, gift 17940626 med Sara Elisabeth Berg (17690713-17990322)

Brorsonsonson Edvard Mauritz Swartz (1826-1897) (porträtt se K2:9, nr. 2844), skådespelare, gift med Clementina Fehrnström (1835-19231213), skådespelerska

Brorsonsonsondotter Frida Swartz (1855-1911), gift med kyrkoherden Edvard Evers (1853-1919)

Edvards brorson Herman Olof Fredrik Swartz (18551129), gift 18931027 med Eva Ulrika Malmgren (18561224)

Pehr Reinhold Swartz (18280527-18520725)  
190
Nr. 2845 - 2860:

2845. Svedberg, Leopold (18690104-19270322), grosshandlare
Gift med Maria Jacobsén
Tre söner

2846. Svedelius, Charlotte (1804-1893), född Silfverstolpe, gift med klädesfabrikören Per Svedelius (1788-1840)
Son Axel Gabriel Johan Svedelius (18361014-19240314), major, landshövding, gift 18620507 med Julia Mathilda Afzelius (1840-1906)
Brorson Wilhelm Erik Svedelius (18160505-18890226), professor i Uppsala, ogift

2847. Svedelius, Lotten

2848. Svenonius, Arthur (18801014), läroverksadjunkt

2851. Svenson, A., kassör vid Holmens bruk, sedan 1896, medalj 19260613

2852. Svensson, Amandus (18621023-19271223), kantor i Östra Eneby (tidningsurklipp)

2853. Svensson, Anna (18661103)

2854. Svensson, Arvid (18500115), disponent för Fiskeby

2855. Svensson, August Wilhelm (18340327-19160221), sjökapten, mångårig befälhavare på ångaren Lennart Thorstensson Norrköping-Lübeck 1853-1890
Gift med Wendla Eri Lundström
Son Seth Svensson (1862), agent i Stockholm, ogift
Son Manfred Svensson (18640219), sjökapten, direktörsassistent hos Stockholms rederi AB Svea

2856. Svensson, Axel, disponent för AB C. L. Svensson & söner

2857. Svensson, Axel Theodor (18401031-19230228), kyrkoherde i Motala, senare Eksjö
Gift med Alma Ekberg (18411106-19230502)

2858. Svensson, Carl Gustaf, skofabrikör
Gift med Anna Sofia Liberth
Son Harald Svensson (1879), disponent för Carl Svenssons skofabrik

2859. Svensson, Carl Ludvig (1850-1919), vaddfabrikant
Fru Svensson

2860. Svensson, Carl Oscar (18740511), medarbetare i Norrköpings tidningar
Dotter Aina Svensson  
191
Nr. 2861 - 2884:

2861. Svensson, E. A. (1846-19120517), häradsdomare, Skärkind

2862. Svensson, Edvin, disponent för Skärblacka pappersbruk

2863. Svensson, Erik, fabrikör, C. L. Svensson & söner

2864. Svensson, Fredrika

2865. Svensson, Gustaf (18521029), kyrkoherde i Söderköping
Gift med Marie-Louise von Tell (1850-19250205)

2866. Svensson, Hedda, trotjänarinna hos grosshandlare J. C. Gustaf Eklund

2867. Svensson, Ida, svägerska till P. Janson

2868. Svensson, Ivar (18750213), lantbrukare, godsägare i Fårsön, Ringarrum

2869. Svensson, John Olof, svarvare

2870. Svensson, Lilly

2871. Svensson, Lina (1844), förestånderska inom textilbranschen

2872. Svensson, Margit, kontorist

2873. Svensson, Mathilda Beata (18321211-19110218), trotjänarinna hos familjen Gustaf Eklund, från hon var 18 år

2874. Svensson, Olaus, svarvare

2875. Svensson, Olof German (18630325-19260315), disponent för Cloetta, gift med Anna Berg

2876. Svensson, Sven (18540816-18950515), kassör
Gift med Hilda Carolina Ehrnholm (18570620)

2877. Svensson, Sven Petter (18530605-19240821), lantbrukare, ägare av Jonsberg 1883-1918
Gift med Mathilda Svensson
Son Sven Svensson, banktjänsteman i Skand. Kredit AB

2878. Svensson, Theodor, trädgårdsmästare, Fridtuna

2879. Svensson, Torsten, kontorsbiträde

2880. Svinhufvud, (18381103-19200307), sjökapten, mångårig befälhavare på ångaren Bergsund, på traden Norrköping-London-Hull, gift 18780610 med Gunilda Koch

2881. Swärd, Georg (18640210), klädeshandlare

2882. Sydow von, I.

2883. Synnerdahl, C. Gustaf (18430415), skräddare
Gift med Wilhelmina Albertina Ahlén

2884. Sätherberg, Adolf Fredrik (1821-18650406), instrumentmakare, hade pianoverkstad på Hospitalsgatan 1
Gift med Emma Charlotta Andersson
Son Carl Sätherberg
Dotter Sätherberg  
192
Nr. 2885:

2885. Sääf, Jöran (1788-1844), fabrikör och färgare, gift med Nanny Kolbenheire (1793-1835) (ej porträtt)

Brorson Carl Johan Sääf (1798-1869), fabrikör, gift 1823 med Johanna Charlotta Westling

Son Jöran Reinhold Sääf (18190416-18880208), färgare, fabrikör, riksdagsman, gift 18571129 med Eva Aurora Mathilda Engelke (1819-1882), barnlösa
Son Anton Sääf (18200706-1900), kassör vid Norrköpings Enskilda Bank, gift 18430208 med Maria Wilhelmina Helma Cimmerdahl (1821-1906)

Sonson Algot Sääf (18591028-19100123), lagerchef på Drag, gift 1896 med Marie-Louise Bergsten
Sonson Erik Anton Albin Sääf (18560216-1934), landskapsmålare, bosatt i Paris, gift med Jeanne Albert Etienne
Sonson Hugo Max Sääf (18580212-19050126), ingenjör, ogift
Sonson Martin Fredrik Sääf (18490322-19250905), ingenjör, ogift
Sonson Reinhold Sääf (18520716-19050920), ingenjör, ogift  
193
Nr. 2886 - 2893:

2886. Sääf, Erik (1775), gift 1800 med Sofie Mänhardt (ej porträtt)
Sonsonson Erik Sääf (1879), jägmästare (son till Rudolf Sääf och Anna Schrempf)
Dotter Carolina Sääf (1807-1882)
Son Erik Martin Sääf (18030320-1880), superintendent i Wien, gift 1835 med Elise Royko, med familj
Sonson Karl Sääf (1838-1916), doktor i Wien, gift med Fanni Obermeier

2887. Söderbaum, Wilhelm Viktor (18741224), förste stadsläkare i Norrköping

2888. Söderberg, fröken, sjuksköterska

2889. Söderberg, Adolf, direktör, bilhandlare, med fru och barn

2890. Söderberg, Anton Wilhelm, kassör, rymde till Amerika 1876

2891. Söderberg, Emma

2892. Söderberg, Erling

2893. Söderberg, Lars Johan (17650422-18410302), klädesfabrikör, grundaren av firman Söderberg & Arosenius
Gift 17950324 med Agnes Maria Arosenius (17670411-18190817)
Brorson Theodor Nils Erik Söderberg (18111103-18760628), rådman, fabrikör, ogift
Son Gösta Söderberg (1799-1875), överintendent, överste, gift 1830 med Amalia Wilhelmina Schön (1811-1872)
Son Per Johan Söderberg (17960707-18600831), handlande, fabrikör, firma Söderberg & Arosenius, gift 18220502 med Dorothea Dora Arosenius (18050227-18710529)
Sonson Conrad Wilhelm Söderberg (1838-1908), bruksbokhållare i Gunnebo, gift 1877 med Dorothea Bergman (1835-1878)
Sondotter Hedvig Sofia Söderberg (18311125-19010207), gift 18510909 med kapten Nils Henrik Fries
Sondotter Hilda Amalia Söderberg (18350227-18860309), ogift
Sonson Lars Johan Söderberg (18361218-18910801), kronolänsman i Södra Tjust, gift 1872 med Jenny Mathilda Dahlström  
194
Nr. 2894 - 2907:

2894. Söderberg, Leonard (1840-19240524), bodde i Fyrbylund

2895. Söderberg, Pontus (1880), läkare
Gift med Amanda Garström

2896. Söderberg, Seth, godsägare, Fyrbylund
Gift med von Yhlen

2898. Söderbom, S. A., innehavare av Kemisk tvättinrättning

2899. Södergren, Anders Ferdinand, fotograf

2900. Södergren, Jonas Fredrik (18301013-19171113), fabrikör, firma J. F. Södergren & son
Gift med Tora Adelaid Werge (18350115-19210216)
Son Carl Södergren (18710315), direktör för J. F. Södergren & son
Dotter Ebba Södergren (18690401), gift Pettersson
Dotter Lisa Södergren (18620815), gift Bergquist
Son Frans Södergren (18640712-1897) fabriksidkare
Son Janne Södergren (18600506-19160802), rådman, disponent för J. F. Södergren & son, gift med Lindquister
Son Otto Thorvald Södergren (18661231-19151207), ingenjör

2901. Södergren, Valfrid (18480822-19260121), redaktör för Norrköpings tidningar

2902. Söderholm, med familj

2903. Söderholm, Christian Albert (1813-18760428), sidenkramhandlare
Gift 1846 med Sofia Ulrika Charlotta Bååth (18230409-18871208)

2904. Söderling, Maria

2905. Söderlund, Anatolius (18590703), läroverksadjunkt
Gift 18880826 med Alma Fredrika Malmberg (1862)
Dotter Siri Söderlund

2906. Söderlund, Carl, ingenjör vid G. Welander & Kellners maskinfabrik

2907. Söderlund, Gustaf Adolf (18420824-19140311), föreståndare för Mekaniska verkstaden vid Holmens bruk
Gift med Louise Jensen (18550420)
Son Adolf Söderlund (1887) fil.mag., lärare vid Motala samskola
Son Karl Edvard Söderlund (18930726) fil.kand.  
195
Nr. 2908 - 2938:

2908. Söderlund, Ingrid, folkskollärarinna

2909. Söderman, Elis, anställd vid Drag

2910. Söderman, Janne (18440406), sjökapten

2911. Söderman, Per, sjökapten

2912. Söderqvist, Ernst (18640827), v. häradshövding

2913. Södersteen, Herman Ferdinand (18640813), kyrkoherde i Askersund, gift 1899 med Jenny Viktoria Pehrson

2914. Söderström, Agda (1864), född Osbeck, gift 1899 med kammarrättsrevisor Oscar Söderström

2915. Söderström, Alfhild

2916. Söderström, Carolina

2917. Söderström, Fredrika, född Skog

2918. Söderström, Greta, anställd vid Hushållsskolan Margaretha

2919. Söderström, Gustaf, ingenjör vid G. Welander & Kellners maskinfabrik
Gift med Dagmar Sandin
Son Victor Söderström
Dotter Margareta Söderström

2921. Söderström, Kurt, ingenjör

2922. Söderström, Oskar (18741219), järnhandlare, firma G. V. Rundström & C:o

2923. Södervall, Lars, snickare

2924. Sörbin, Claes Herman (18611202), kyrkoherde i Östra Eneby, senare komminister i Herrestad och Källstad

2925. Sörbom, Gunnar (18990802-19920905), fil.dr., rektor

2926. Sörlin, Oscar, auktionskomm.

2927. Tapper, Karl-Herman, rektor vid Marieborgs Folkhögskola

2928. Taube, Bert, kontorschef

2929. Taube, Evert Reinhold Mauritz, kammarherre

2930. Taube von Block, Otto (18740803), kammarjunkare, gift 19120403 med Ingeborg Lilhehöök (1882)

2931. Tauvon, Carl Fredrik (17990404-18700427), rådman, klädesfabrikör

2932. Tegnander, A.

2933. Tegnér, John och Inga

2934. Tenggelius, Eva, telegrafist

2935. Tenlén, Oscar, fabriksidkare i Tammerfors
Gift med Jenny Pettersson

2936. Ternell, Anders Wilhelm (18330614-19130712), garvare

2937. Ternell, Carl Magnus, färgare, stadsbokhållare, gift med Carolina Charlotta Rahm
Son Theodor Törnell

2938. Tesch, Sten Edvard A:son (18750318), köpman, gift med Clary Gimberg  
196
Nr. 2939 - 2950:

2939. Tesdorph, Frans (1816-18801122), vinhandlare
Gift 18501031 med Hilda Christina Lovisa Wigert (18320120)
Bror Johan Jacob Tesdorph (1799-1863), vinhandlare, gift 1833 med Catharina Lovisa Hamlin (1814-1891)
Son John Jacob Tesdorph (1866), chef i försäkringsbolaget Thule i Stockholm
Son Frans Herman Tesdorph (1853-1918), kassör vid Sockerbruket Gripen, gift 18831206 med Emma Magdalena Lindström (18640923)
Sondotter Martha Tesdorph (18890511)
Sondotter Ruth Tesdorpf (1884)

2940. Thalén

2941. Thiel, E. J. (18590818), bankdirektör i Stockholm

2942. Thollander, August Henrik (18411209), kapten, gift 18801119 med Anna Pereswetoff-Morath (1854)

2943. Thollander, Gustaf F. (18530301), provinsialläkare Söderköping

2944. Thollander, Gustaf Wilhelm, innehade Gästgivaregården
Gift med Alma Lovisa Tesdorph (1848-19260113)

2945. Thorburn, Selma Louise Mathilda, född Bååth

2946. Thorell, Carl Gustaf, snickare
Gift med Emma

2947. Thorell, Elsa, anställd hos Edvard Hagman

2948. Thorén, Julius (1829-18780823), handlande
Gift med Fanny Theresia Lundström
Son Pehr Thorén (18670208), köpman
Son Thor Thorén (18631110), arkitekt, rektor

2949. Thorsson, Fredrik Waldemar (18410115-19090515), rådman, grosshandlare, firma P. J. A. Holmberg C:o

2950. Thorsson, Oscar Fredrik (18430817), tillsyningsman i Amerika, styvson till Th. H. Strömberger  
197
Nr. 2951 - 2964:

2951. Thorsson, Sven Petter (1802-18590530), snickare
Gift med Inga Redelin (1801)

2952. Thorson, Zolida Olivia (18381119)

2953. Thrysén, Jenny

2954. Thulin, Johannes Johan (1825-1900), spinnmästare vid Gryts spinneri
Gift 1860 med Amalia Cnattingius (1835-1867)
Son John A. Thulin (1865), innehavare av John A. Thulins vävskedsfabrik (se även John Thulins privatarkiv)
Son Knut Thulin (18670217-1918)

2955. Thunberg, Lage (19050322), general, f.d. chef vid F13

2956. Thunér, snickare vid Snickeri AB, en kort tid dess föreståndare

2957. Thunholm, Hilda Erika

2958. Thunholm, Johan Edvard, bagare

2959. Thunström, Carl Johan (18021230-18770402), fabrikör
Gift 198310619 med Christina Sofia Bååth (18090422-19020317)
Son Carl Conrad Thunström (18370505-19120131), bankkamrer, tidigare lärare, ogift
Son Janne Johan Arvid Thunström (18320521-18850617), konsul, disponent, gift med Catharina Isabella Elder (1842-19240102)
Sondotter Eda Thunström, ogift
Sonson Edgar Thunström (18681102), disponent i Malmö
Sonson Viktor Thunström
Son Ludvig Leonard Thunström (1846-1897), fabrikör, gift 1878 med Albertina Berggren
Sonson Thorsten Thunström (1874-1917), fabrikör, firma Ludv. Thunström

2960. Thysell, Sam (18770107), kyrkoherde i Norra församlingen

2961. Thålin, Adolf, handlande, delägare i firman Wallen & Thålin, som år 1866 övertog P. Jansons minutaffär vid Tyska torget

2962. Thålin, Ameli

2963. Thålin, Bertha

2964. Thålin, C. T., klockare i Kvillinge
Gift med Nina Sandstedt
Son Emil C. Thålin (18510418), bergsingenjör  
198
Nr. 2965 - 2987:

2965. Thåström, Carl Hind (17150310-1781), fabrikör, gift med Maria Elisabeth Getzell (1730-1795)

2966. Tidman, Hjalmar A. (1855-19090507), kyrkoherde i Vimmerby
Gift med Kerstin Lundberg

2967. Tillman, Johan, specerihandlare

2968. Tillqvist, Uno Alfred (18280627), handlande
Gift med Christina Alfrida Odén (18300612)

2969. Timan, Adolf (1812-1871), fabrikör

2970. Timelius, Viktor Sven (18650227), läroverksadjunkt, gift 19080115 med Ida Andersson (1876)

2971. Tingvall, J., specerihandlare

2972. Tisell, Ottonic (18640501), f. Lagerfelt, gift 1900 med Sven Gustaf Mauritz Tisell (1868)

2973. Tjulander, J. F., grosshandlare

2974. Tjusberg, Nils Fredrik (1810-1897), bokbindare
Gift med Anna Clara Tollén

2975. Tolander, Gustaf (1860-1924), kamrer

2976. Toll, Johan Christian, greve, fältmarsalk

2977. Torell, C. R. (18741206), lasarettsläkare i Söderköping

2978. Torenfält, K., kontraktsprost i Drothem

2979. Torlamb, Gerd M. (19070816), född Hagberg, dotter till grosshandlare Fritjof Hagberg

2980. Tornberg, fröken, dotterdotter till dr. Stenhammar i Häradshammar

2981. Tornberg, Johan August (18120918-18711213), kyrkoherde i Häradshammar

2982. Tornerhjelm, syskon
Ebba och J.

2983. Tornerhielm, Jonas Adolf (18410717), hamnkapten
Gift 18811026 med Wilhelmina König (18620228)

2984. Torstensson, Carl, chef för Aktiebolaget Norrköpings spis- och knäckebrödsfabrik

2985. Torstensson, Torsten, konditor

2986. Treschow, Anne-Marie (19160227)

2987. Trolle, Erik Birger (18630923), landshövding i Östergötlands län
Gift med Alice Gyldenstolpe (18720620)  
199
Nr. 2988 - 3000:

2988. Trozelli, Lars Magnus (1785-1852), borgmästare, lagman
Gift 1815 med Brita-Lucia Tenger (1792-1884)
Son Henning Christian Trozelli (118160612-18771016), brukspatron, ogift
Son Janne Trozelli (1828-1864), löjtnant, gift 1853 med Amelie Sparre (1832-1873)
Son Philip Erik Trozelli (1824-1856), klädesfabrikör, ägare av Malmö gård i Kvillinge, gift 1855 med Laura Arnberg (1831-1888)
Sonson Philip Laurentius Trozelli (18560729), ryttmästare, kammarherre, ägare av Björnsnäs och Malmö gård i Kvillinge, gift 18891210 med Ninni Abelin (18660609)

2989. Trybom, fröken

2990. Trägårdh, Oscar (1811-19060416), ägare av Borggård
Son A. Trägårdh (1847-19150205), brukspatron i Borggård

2991. Trägårdh, Edvard, bosatt i Finland, gift med Mina Lisa Johansson

2992. Tunér, Carl Robert, mångårigt biträde vid G. Wiechels trikotfabrik

2993. Tyrén, Dagmar, förestod Scherqvists tobakshandel

2994. Tåhlin, Anders, klockare i Konungssund, gift med Katarina Wirström (ej porträtt)
Son (t. Anders) Carl Fredrik Tåhlin (18080725-18970517), klockare i Kvillinge, gift 1849 med Anna Wilhelmina Nina Eugene Sundstedt (18240730-19180701)
Sonson (t. Anders) Axel Tåhlin, handlande
2995. Täberg, Johan Theodor (18500723), kamrer i Norrköpings Folkbank

2996. Törnberg, Carl Hjalmar, handlande
Gift med Emelie Augusta Thunberg

2997. Törnberg, D. W., snickare

2998. Törnell, Einar, lagerchef hos Törnell & Ringström (porträtt se K2:9, nr. 2998)
Tre barn

2999. Törnell, Erik (18940208), läkare

3000. Törnell, Ernst D. (18690517), disponent för Törnell & Ringström
Gift med Helmy Ericsson (1873-1932)  
200
Nr. 3001 - 3026:

3001. Törnell, F. E., polischef, med familj

3002. Törnell, Herman Theodor (1825-1871), sockerbagare
Gift med Carolina Charlotta Rahm

3003. Törnfelt, Anders (18030811-18790407), komminister i Gryt

3004. Törngren, inspektor

3005. Törnqvist, fröken

3006. Törnqvist, August (1820), fabrikör, gift 1853 med Carolina Christina Pettersson

3007. Törnquist, Elsa

3008. Törnqvist, Emil Otto Christian (18490925-18840407), medarbetare och utgivare av Uppsala posten

3009. Törnqvist, Erik (18980222), agent

3010. Törnqvist, F. M.

3011. Törnequist, Fredrik Alexander (18320604-19010103), boktryckare, redaktör och ägare av Norrköpings tidningar 1859-1874

3012. Törnkvist, Gustafva

3013. Törnqvist, Jean Felix (18451010-18991003), redaktör och kassör vid Norrköpings tidningar, gift med Ingrid Ohlsson (18490403)

3014. Törnqvist, Malcolm (1858-19250402), grosshandlare, firma Ståhlbom & C:o
Gift med Anna Scherblom

3015. Törnsten, Adolf (18141103-18920802), löjtnant, rektor för Tekniska elementar skolan 1857-1882
Gift med Ulla

3016. Törnvall, fröken, kontorsbiträde

3017. Törnvall, C. G., ingenjör

3018. Uggla, Adina Mathilda (1855-1910), född Asklöf, gift 1877 med fabrikör Robert Uggla (1845-1914)

3019. Ulfsparre, Carl Fabian Knut (18240525), kapten

3020. Ulfsparre, Gustaf Johansson (1634-1710), generalmajor

3021. Ullander, Manne (18961029), polisnotarie, rådhusarkivets föreståndare

3022. Ullholm, P. A. (18400113), godsägare, kommunalordförande

3023. Ullman, Uddo, brandchef

3024. Ulmgren, Johan Wallenius (18080721-18940923), apotekare i Örebro
Gift 1835 med Christina Lovisa Behmer (1811-18871204)
Son Bernhard Ulmgren (1841-19230101), civilingenjör
Son Ernst Ulmgren (18400212-19250715), fabrikör
Dotter Jenny Ulmgren (18430206)
Son Otto Ulmgren (18441212), tandläkare i Stockholm

3025. Ulrich, syskon:
Fredrik Fritz C:son Ulrich (1904), löjtnant
Hans C:son Ulrich (1901), gift med Ebba von Feilitzen (1910)

3026. Ulrich, C. Ph. Th. (18571111), tandläkare i Stockholm  
201
Nr. 3027:

3027. Ulrich, Friedrich Dieterich Daniel (1752-1812), rektor för Tyska skolan 1787-1801
Gift 1) 1780 med Charlotta Magdalena Iden (1757-1790)
Gift 2) 1792 med Anna Helena Sandell (1767-1814)

Dotter Carolina Ulrich (1795-1862), ogift
Dotter Hedda Hedvig Maria Helena Ulrich (1804-1875), ogift
Son Johan Christian Henrik Ulrich (1781-1849), stadssekreterare, gift 1805 med Sigrid Eleonora Rehnström (1784-1851)

Sondotter Lotten Charlotta Eleonora Ulrich (1806-1887)
Sonson Janne Johan Oliver Ulrich (1813-1853), klädesfabrikör, ogift
Sondotter Edla Ulrich (1816-1897), språklärarinna, ogift
Sonson Axel Sigfrid Ulrich (18260215-18891201), professor i Stockholm, gift 1854 med Walborg Torsslow (1829)
Sonson Fritz Fredrik Carl Ulrich (18080619-18680811), guvernör i St. Barthelemy, gift 1832 med Lovisa Albertina Plagemann (1815)

Sonsondotter Minna Edla Wilhelmina Ulrich (18420323)

Sonson Bror Ludvig Ulrich (1818-1887), kommendörkapten, guvernör i St. Barthelemy, gift 1854 med Josephina Edla Lovisa Dorph (1824-1877)

Sonsondotter Sigrid Ulrich (18581112)

Sonson Arvid Erik Ulrich (1820-1893), borgmästare i Stockholm, gift 1860 med Beata Helleday (1843-1919)

Sonsonson Arvid Ulrich (1870-1918), borgmästare i Säte
Sonsonson Bror Axel Ulrich (1864-1922), kassör i Stockholms förmyndarkammare
Sonsonson Carl Johan Ulrich (18690527), auditör
Sonsonson Erik Otto Ulrich (18620105) arkitekt i Stockholm
Sonsonson Henrik Ulrich (1872-1905) ingenjör, ritare i kungliga järnvägsstyrelsen

Sonsonsonson Carl
Sonsonsonson Hans
Sonsonsonson Fritz

Exteriörbilder "Tyska skolan (Kungshuset), Saltängsallén i Norrköping", 1890-tal  
202
Nr. 3028 - 3051:

3028. Ullrich, Fritz (1866-19170921), arkitekt i Stockholm

3029. Unér, Johan Henrik (1812-1876), skeppsklarerare, konsul
Gift 1847 med Charlotta Sofia Norraeus (1820-1906)
Son Nils Johan Unér (1855-1890), skeppsmäklare, ogift

3030. Unge von, Hugo (18490405), lasarettsläkare i Norköping 1879-1919, gift 18850602 med Agda Wahren

3031. Ungroth, Ellen

3032. Ungroth, Hjalmar, kassör vid Lithografen
Gift med Hanna Ulrika Charlotta Ekbom

3033. Uppsala studenter 1866:
Axel Norbäck (1844-1883), John Swartz (1844-1902), Johan Abraham Björklund (1844), Hjalmar Sandberg (1844-1923), Eric Hallgren (1843), Hugo Hertzman (1843-1886)

3034. Ursell, Carl W. M. (18570517-19240202), häradshövding

3035. Utter, Elis, skådespelare
Gift med Tora Sandberg

3036. Utter, G. F. (1851), anställd vid Drag

3037. Utter, O. F. (1858-1911), anställd vid Drag

3038. Utterström, Philip Ulrich, målare

3039. Wadner, magister

3040. Wadner, Robert (18630607), kassör vid Rundströms maskinaffär

3041. Wadström, fru, född Mellberg

3042. Wadström, Arthur (1875), klädesfabrikör, firma Wadsröm & Indetou

3043. Wadström, B. R., musiker

3044. Wadström, K. B. F. (18310522), komminister i Stockholm

3045. Wadström, Pehr Gustaf (1747-1828), grosshandlare, fabrikör

3046. Wagrell, John, direktör för Östergötlands Enskilda Banks avdelningskontor i Norrköping

3047. Waernhoff, fröken

3048. Waernstedt von, Lage, borgmästare

3049. Wagner, Fritz, disponent för Åby Yllefabrik

3050. Wahl, Georg, komminister i Skedevi, senare adjunkt och komminister i Ö. Eneby

3051. Wahlberg, Axel Johan (18080126-18770324), anställd vid Drag, rådman
Gift med Catharina Mathilda Engelbrecht (1822-1900)  
203
Nr. 3052 - 3061:

3052. Wahlberg, Engla Wilhelmina, f. Engelbrecht (ej porträtt)
Son Fredrik Wahlberg (1855-1920), ingenjör

3053. Wahlberg, Rickard (1856-1915), major
Gift med Augusta Fries (18570102)

3054. Wahlberg, Robert Wilhelm, handlande

3055. Wahlberg, Viktor (1854-19030630), grosshandlare i Kränebohl
Son till agronomen C. F. Wahlberg

3056. Wahlström, Carl H. (18500218-1899), vik. lektor vid Tekniska skolan, ingenjör vid Vulcan

3057. Wahlström, Johan Fredrik, förvaltare vid Marmorbruket
Med fru

3058. Wahlström, Ottilia

3059. Wahlström, Sixten (18581006-19260904), innehade Automat, gift med Hulda Hellman (1857), dotter till fabrikör J. P. Hellman

3060. Wahlund, Leif, flygare
Gift med Harriet Wettin, dotter till sjökapten W. Wettin och Hörner

3061. Wahren, Jacob (1784-1846), klädesfabrikör (ej porträtt), gift 1811 med Rebecca Philipson (1795-1855) (ej porträtt)
Kuvert 3061-A:
Son Gustaf Wahren (1832-1904), fabrikör
Son Herman Wahren (1827-1892), disponent, gift 1858 med Emelie Philip (1838)
Sonson Ernst Wahren (1879), hovrättsnotarie, gift med Mathilda Holmqvist
Sonson Jacob Wahren (18640319), bruksägare, gift 1896 med Elisabeth Eberstein (18720224)
Sonsondotter Elsa Wahren
Kuvert 3061-B:
Son Rickard Wahren (1835-1901), disponent för R. Wahrens AB, gift 1863 med Emma Heyman (1830-1898)
Sonson Axel Wahren (18690912-1931), disponent för De Förenade Yllefabrikerna, gift 18971017 med Hilma Asplund (18751008)
Sondotter Bertha Wahren (1877-19250119)
Sonson Carl Wahren (18661130-1941), disponent för Holmens bruk, gift 1899 med Helga Dahllöf (1877)
Kuvert 3061-C:
Sonsonson Tore Wahren
Sondotter Hilda Wahren (1872-1963)
Sonson Gustaf Jr Wahren (1869-19130822), klädesfabrikör, firma Gustaf Wahren C:o, gift 1897 med Mary-Louise Tilly (1876)
Sonsonson Wilhelm Wahren
Sonson Otto Wahren (18740619-1928), färgmästare, gift 1908 med Marie Louise Åberg (1889)
Kuvert 3061-D:
Sonson Carl Wahren (1866 30/11-1941), disponent, chef för Holmens bruk;gift med
Helga Wahren (född Dahllöf)  
204
Nr. 3062 - 3080:

3062. Walde, Carl Engelbrecht (18640229-19190517), läroverksadjunkt i Norrköping 1895, gift 18960607 med Johannna Augusta Petersson

3063. Walden, Harald, grosshandlare

3064. Valentin, underofficer

3065. Valentin, Philip (18471016-19170202), disponent för Bergsbro Qvarn AB, sedemera i Stockholm
Gift med Bertha Schönthal

3066. Walker, Charles, anställd vid Drag

3067. Wallander, Ella (1865-19230310), modist, affärsinnehavare

3068. Wallberg, Carl (18550727), rådman, redaktör för Söderköpings tidning

3069. Wallberg, Carl Henrik (1810), tidningsman i Linköping, signatur Quitte

3070. Wallberg, Gustaf, grosshandlare
Gift med Nanny Christina Fredrika Åman
Son Gottfrid Wallberg (18580822), kassör vid Sparbanken i Stockholm

3071. Wallberg, Marcus W. (1826-19010317), rådman, bokhandlare, boktryckare
Gift 1) 1855 med Ida Kraft
Gift 2) 1862 med Regina Augusta Stenbom

3072. Wallentin, Carl Johan (18560128), komminister i Ö. Eneby

3073. Wallentin, Gerda och Anna

3074. Wallensteen, N. F., statsråd

3075. Waller, Knut, stationsskrivare, med fru

3076. Wallin, Alex, snickare
Gift med Emelia
Son David Wallin (18760107), konstnär

3077. Wallin, Gotthard Samuel Pirre, lektor vid Norrköpings högre allmänna läroverk

3078. Wallin, Ernst (18690928), stadsnotarie 1901-1915

3079. Wallmo, Maria (1818), f. Lundgren, syster till klädesfabrikören Jacob Lundgren, gift 1844 med postmästaren Carl Robert Wallmo
Son Christian Wallmo, postmästare
Son Rickard Wallmo, verkmästare, gift 1877 med Maria Lundgren (1847-1878) (dotter till klädesfabrikören Jacob Lundgren)

3080. Wallstedt, H. E.:s barn  
205
Nr. 3081 - 3100:

3081. Wallström, Erik Thomae (17201019-17581215), prost i S:t Olai
Gift 17541229 med Margaretha Christina Evensson (1737-1762)

3082. Walter, Alfred, anställd vid Drag

3084. Wange, Olof

3085. Wannholm, Albert (18660417), förste trafikinspektör

3086. Wanselin, John Carl Alexander (18740908), ingenjör, stadskemist

3087. Warberg, Adolf Fredrik (18130411-18790611), rådman, fabrikör, gift med Carolina Josefina Gustafsson

3088. Wawrinsky, Carl Johan (1810-1886), stadskamrer, 1852 en av stiftarna till Norrköpings bomullsväveri

3089. Wavrinsky, Edvard (18480412), direktör

3090. Wawrinsky, Hjalmar Laurentius (18510511-18990417), kapten

3091. Wawrinsky, Richard August (18520115), läkare i Norrköping, sedemera medicinalråd i Stockholm
Gift med Anna Flohr (18660618)

3092. Wawrinsky, Thure Ernfrid (18590131), patent-ingenjör i Stockholm, gift 1883 med Ida Rietz (1859)

3093. Weinberg, Hugo (1868-1911), anställd vid Drag

3094. Weisse, Carl Robert (18560918-19110305), stadsingenjör

3095. Weivers, Margareth, skådespelerska
Med Bertil Norström

3096. Welander, Hilda

3097. Welander, Julius, mekaniker, firma Welander & Kellner

3098. Welander, Knut Ivar (18760205), klädesfabrikör

3099. Welin

3100. Wellenius, Erik (1732-1802), konstgjutare, urmakare (porträtt se K2:9, nr. 3100)
Son Fredrik Wellenius (1776-1859), stadsbokhållare, brukspatron (porträtt se K2:9, nr. 3100), gift med Maria Pousette
Sonson Johan Fredrik Wellenius (18180508-18920525), klädesfabrikör, rådman, gift 1849 med Clara Leontina Mathilda Pamp (1828-1914)
Sonsonson Carl Fredrik Wellenius (1850-19130429), klädesfabrikör, gift 1877 med Henriette Elisabeth Wachtmeister (1847-1922)
Sonsonson John Conrad Wellenius (18601029-19180109), statens lantbruksingenjör i Uppsala  
206
Nr. 3101 - 3120:

3101. Wendil, Ejnar (18960101), tandläkare
Gift med Daga Pettersson (18950918)

3102. Wenerbom, J. A., fabrikör

3103. Wennerblad, Frans, överlärare
Sonen Ernst Wennerblad

3104. Wennerstam, syskon

3105. Wennerström, Gustaf Adolf (18600413), ingenjör, föreståndare för Lenningska Vävskolan

3106. Wennerström, Per

3107. Wennström, Gösta, stadsfullmäktiges orförande 1943-1949

3108. Werner, Henrik Reinhold (1842-18860530), lotskapten

3109. Werner, Karl Fredrik (18300815-19050607), kamrer vid Stockholms stads vattenledningsverk

3110. Werngren, Carl Gustaf, skomakare

3111. Werngren, J. J., handlande
Gift med Hilda Sofia Viktoria Bessén
Döttrar Carin, Elsa, Augusta, Lisa
Son Carl Werngren
Son Joel Werngren, anställd hos P. Janson C:o, gift med Britta Rylander

3112. Wernstedt, C. L. (18630905), sekreterare
Gift med Hedvig Grenander (hennes andra gifte)

3113. Wernstedt, Hjalmar (18760622), kammarherre

3114. Wernstedt von, Kanaris (18371224-19240404), överstelöjtnant vid Skarpskyttarna

3115. Wernstedt, Lage (18330125-19171230), borgmästare i Strängnäs
Gift 18710912 med Hanna Ringborg (18480208-19170424)
Son Carl Wernstedt (18840916), godsägare, Karmansbo, gift 1920 med Hildegars Ödman, f. Ringborg
Son Wilhelm Wernstedt (18720829), professor vid Karolinska Institutet
Gruppfotografi på familjen Wernstedt 1896:
Lage, Hanna, Wilhelm, Gustaf, Hjalmar, Lage, Ludwig, Carl, Melchior

3116. Wernstedt, Märta (18890302-1943), dotter till disponent Gustaf Ringborg, gift 19111022 med kapten Folke Lage Fredrik Wernstedt

3117. Weslien, E. G. G., köpman
Fru Weslien

3118. Weslien, Gustaf Adolf, vinhandlare
Gift med Charlotta Fredrika Lundqvist

3119. Weslien, Gustaf Axel Richard (18670818-19270105), grosshandlare i Stockholm

3120. Weslien, Johan Jacob (18550409), vinhandlare i Stockholm
Gift med Emma (18560204)  
207
Nr. 3121 - 3140:

3121. Wessberg, ingenjör vid Motala varv

3122. Wessberg, Johan August (18070612-18660319), karduansmakare, rådman
Son Hjalmar Wessberg (18450623-19040414), direktör för Motala varv i Norrköping, gift med Danielsson

3123. Wessberg, Amelia

3124. Wessberg, Anna Maria, född Björling

3125. Wessling, Carl Wilhelm, kockfabrikant

3126. Wessman, Gustav, handlande

3127. Wester, Ella, med son, född Roberg, gift med löjtnant Harry Wester

3128. Wester, Markus Arvidson (17730520-18200702), brukspatron
Gift 1807 med Carolina Heitmüller (17860525-1875)
Döttrar Carolina, Ulrika, Gabriela (ej porträtt)

3129. Westerberg, Ellen (18621118)

3130. Westerberg, Magnus (1671-1723), brukspatron, Gusum (ej porträtt)
Gift 1699 med Maria Spalding (16741123-1764)
Sonsonsondotter Maria Bernhardina Westerberg (1816)
Son Erik Westerberg (1704-1767), brukspatron, Gusum, gift 1739 med Emerentia Urlander (1716-1761)
Son Jacob Westerberg (1702-1769), handlande, gift 1) med Anna Catharina Horneij, gift 2) med Anna Catharina Ljung (ej porträtt)
Sondotter Maria Dorothea Westerberg (17380910-17810104), gift 1) 17591011 med tyska pastorn J. S. Eckstein, gift 2) med handlaren M. Ekman
Sonson Eric Westerberg (1742-1807) (ej porträtt), brukspatron, Gusum, gift 1773 med Wendela Eliana Moolenaer (1755-1829)
Sonsonsonson Eric Westerberg (1807-1867), brukspatron, Marmorbruket, gift 1832 med Catharina Augusta Ekerman (1812-1857)
Sonsonsonsonson Axel Wilhelm Westerberg (1834-19121129), disponent vid Gusum, gift 1873 med Maria Charlotta Lotten Lundberg (1848-1922)
Sonsonsonsonson Erik Johan Adolph Westerberg (18360824-19110321), distriktchef, major, gift 1875 med Ketty Elisabeth Landgren (1851)

3131. Westerbergh, Thure Bogislaus, grosshandlare

3132. Westerdahl, Sally

3133. Westergren, Alfred

3134. Westergren, Carl Gustaf (1837-19130123), vinhandlare

3135. Westergren, Eva Fredrika (18090717-18770316), född Rundeberg, gift 18500509 med komministern Magnus Westergren, senare kyrkoherde i Konungsund

3136. Westergren, L. G.

3137. Westerholm, Albert (1861-19270821), disponent för Norrköpings Tricotfabrik, gift med Fröling
Son Gustaf Westerholm, disponent för Norrköpings Tricotfabrik

3138. Westerholm, Carl Gustaf, manufaktorhandlare, donator

3139. Westerlund, Carl, 1:e postassistent i Norrköping

3140. Westerlund, Johan Alfred (18491024-19250206), kontraktsprost i Skänninge  
208
Nr. 3141 - 3165 (3160 saknas):

3141. Westerlund, Johan Fredrik (18481212-19260302), läroverksadjunkt i Gävle

3142. Westerlund, K. A., anställd vid Drag

3143. Westermark, August Fredrik (1849-1910), anställd vid Drag, reseombud

3144. Westin, bokhållare, kallad Såpstina

3145. Westling, syskon

3146. Westling, G.

3147. Westling, Gottfrid (18441126-19250324), rektor i Linköping
Gift 1881 med Maria Sondén (1861)

3149. Westman, Leonard Gustaf (18391031), målarmästare, rådman
Gift med Lovisa Peterson

3150. Wetterbergh, Carl Anton (18040606-18890103), författare, läkare, ägare till Getå, kallad Onkel Adam

3151. Wetterberg, Peter (1654-1714), bruksägare, rådman

3152. Wettercrantz, Erik Albert Emanuel (18920424), assessor

3153. Wettergren, Wilhelm (18400717-19260529), förvaltare vid Stens bruk i Kvillinge

3154. Wetterhall, Carolina Helena Margareta, född Kollberg

3155. Wetterholm, C. G.(18550710), godsägare, Vättersnäs
Gift med Agnes Sofia Hilda Bernhardina Reutercrona (18580620-19250603)

3156. Wetterling, Carl Filip (18690104), lektor vid Tekniska skolan

3157. Wetterström, Hampus, hamnkapten

3158. Weyde, Charles, färghandlare

3159. Weyland, John Albert (18640210-19250303), ingenjör, gift med Alice Janson

3161. Wegén, Carl Magnus (18320410), kyrkoherde i Västra Husby

3162. Wibeck, Viktor Wilhelm, smed

3163. Wiberg, syskonen Emma och Viktor (1844), stationsinspektor i USA, barn till vagnmakaren Lars Erik Wiberg

3164. Wiberg, Carl Johan, fängelsedirektör i Stockholm

3165. Wiberg, Konrad, mästerskytt  
209
Nr. 3166 - 3185:

3166. Wickander, L. G. (1826-1908) anställd vid Drag

3167. Wickberg

3168. Wickberg, E. verkmästare sedan 1883 vid Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

3169. Wickbom, Seth (18670201), stadskamrerare
Gift med Anna Frisk (18631214)

3170. Wicklund, Emil, pappersmästare sedan 1884 vid Holmens bruk, erhöll medalj 19260613

3171. Wicklund, Gustav, anställd vid Holmens bruk papperbruk vid Hallsta

3172. Wickström, Mathias Israel (18010417-18720407), kyrkoherde i Gryt
Gift 18361031 med Christina Lovisa Juringius (18110715-18680208)

3173. Victorin, Nils (18751106-19201013), kapten, utarbetade Norrköpings hamnförslag 1908, firma Unander & Jonsson, Stockholm

3174. Widberg, Ernst (18740621), linjeingenjör

3175. Widegren, fröken

3176. Widegren, Thor David Gunnar (1840), lektor

3177. Widell, C. G.

3178. Widén, Anders (18241026), mångårig bokförare hos R. Wahrens AB

3179. Widén, Johan Alfred (1849-19051124), lantbrukare i Björklund

3180. Widengren, Per (1849-19260320), grosshandalre, grundläggare av konfektionsfabriken L & P Widengren

3181. Viderström, K. J. (1845-1874), skollärare

3182. Widgren, Anders Gabriel (18490908-19240909), färgeriförman vid Drag

3183. Widman, Peter (18370921-1917), mekaniker, donator

3184. Wiebel, Ewald, anställd vid Drag

3185. Wiechel, Gustav Fredrik Georg (18190126-18810225), konsul, fabrikör, firma Wiechels tricotfabrik
Gift med Emma Maria Mergman
Dotter Emma Wiechel, gift med disponenten Thure Billsten
Son Gustaf Adolf Wiechel (1853-19120601), konsul, disponent för Wiechels tricotfabrik, gift med Ludvika Emelie Augusta Talén  
210
Nr. 3187 - 3214 (3191 - 3199 saknas):

3187. Wigert, Jacob Fredrik (17971130-18590823), handlande
Gift 1829 med Sofia Christina Hamlin (1809-1892)
Son Viktor Fredrik Wigert (18361105-18761119), grosshandlare, ogift
Son Oscar Peter Wigert (18450828-19121116), lektor, gift 1872 med Inez Maria Backman (1846)
Sondotter Mathilda Wigert-Österlund (18730502), målarinna
Gruppfotografi med:
Gustaf Littström, Viktor Wigert, Gustaf Tesdorph, Virginia Larsson

3188. Wigert-Lundström, Hakon (18750913), redaktör i Göteborg, broder till Dagmar Swartz

3189. Wigren, Carl Gustaf (1844-19060622), postmästare i Norrköping

3190. Wigren, Gustaf

3200. Wijkström, Filip (18760620), major, chef för Ullindustri 1920-1921, för P. Janson C:o 1921-1925

3201. Wikblad, Emma (18600803), skollärarinna

3202. Wikland, Sten, löjtnant (tidningsurklipp)

3203. Viktorsson, Emma, född Lindgren

3204. Wilhelm, Karin (1888-19230615), gift med köpmannen H. F. Wilhelm

3205. Willman, Per Anders Johan (18340722-18980117), operasångare
Gift 1) 1871 med Hedvig Harling (18410718-18870815) operasångerska (ej porträtt)
Gift 2) med Fanny Åberg (18461119-1895)

3206. Wessberg, Emil (1858-1893), disponent vid Fiskeby

3207. Winbladh, Th. (18771031), riksbankskamrer i Norrköping

3208. Winge, Hilda (18641004), hov-fotograf, född Eriksén
Dotter Margaretha Winge
Dotter Thyra Winge

3209. Wingqvist, C. Mauritz, tandläkare

3210. Winter, fröken, danslärarinna i Norrköping på 1850-1860 talet

3211. Wirén, Jonas (18241119), kyrkoherde i Dagsberg
Gift med Anna Lundgren
Son Axel Wirén (18600712-19250122), professor i Uppsala, gift 1887 med Anna Maria Ahlström

3212. Wirf, kontorist

3213. Wirgin, Christian Adolf, amiral

3214. Wirström, fru (porträtt se K2:9, nr 3214)
Dotter  
211
Nr. 3215 - 3227:

3215. Wirström, Vilhelm (1819-1872), klensmed

3216. Wisén, Gustaf, chef för Lithografiska avdelnigskontor i Sundsvall

3217. Wistedt

3218. Wistén, Leonard Månsson (18570913-1921), lektor i Kalmar, studerande i Norrköping
Gift 1898 med Marie-Louise Fehrnström (18710612)

3219. Wistrand, Carl Johan (d.19040525), klädesfabrikör

3220. Wistrand, Fritz Conrad, fabrikör

3221. Wistrand, C. G., fanjunkare vid första Livgrenadjärregementet, gift med Catharina Mathilda Bolling (ej porträtt)
Son Gustaf Pontus Melcher Wistrand (18541120), gasverksföreståndare, ingenjör, gift 1) med Ottilia Carolina Hagström (18600513-18890407), gift 2) med Jenny Bertha Amalia Djurström (18490403-19211226)
Son Hjalmar Wistrand (18521209), kyrkoherde, gift 1898 med Ida Helena Fredrika Cnattingius
Son Hugo Axel Reinhold Wistrand (18560703), kronouppbördskamrer
Son Ivar Albert Armond Wistrand (18620414-19260715), kamrer
Son Ludvig Knut Julius Wistrand (1860-19021020), konsul, grosshandlare, firma Wistrand Pettersson C:o

3222. Wiström, Johanna (1811-1873), född Hallon

3223. Wiström, Nils Fredrik (1822-1889), klädvävare i Norrköping

3224. Wockatz, Carl Adam (17950607-18700422), körsnär
Gift 18281028 med Christina Wilhelmina Reuter (18100331-1889)
Son ? Wockatz
Son Carl Johan Wilhelm Wockatz (18290715-18821023), körsnär (ej porträtt), gift 1) 18570728 med Julia Clara Maria Hollner (d.18580508), gift 2) 18600411 med Charlotta Margaretha Odin (d.18820715)
Son Julius Carl Adam Wockatz (18310110-18750301), lantbrukare, ogift
Dotter Emelie Maria Christofina Wockatz (18420410)
Dotter Sofia Georgina Fredrika Wockatz (18370717)
Son Johan August Wockatz (18410109-19260519), rådman, ogift
Dotter Cecilia Mathilda Juliana Wockatz (18461028-18751224), gift 18721112 med musikhandlaren Samuel Levy

3225. Wollander, anställd vid Norrköpings bomullsväveri

3226. Vrancken, Alfred, anställd vid Drag

3227. Wranér, Henrik, skriftställare  
212
Nr. 3228 - 3247:

3228. Wulff, C. A. (18570411), kapten

3229. Wulff, Hugo (18531030), disponent för Holmens bruk 1887-1907
Gift 18920912 med Anna Glosemeyer (18681111)

3230. Wurster, Carl, ingenjör
Gift 19260724 med Margareta Bergman, dotter till direktör Sven Dan Bergman

3231. Würtemberg von, Jerome Marx, kapten

3232. Wåhlander, C. G., med fru

3233. Wåhlander, Conrad (1846-1901), tullkontrollör

3234. Wåhlander, Ebba, gift Nilsson

3235. Wåhlander, Herman (1839-1902), lektor i Härnösand

3236. Wåhlander, Jon (17430812-18090203), kyrkoherde i Hedvigs församling 1788-1797, gift 17920419 med Catharina Christina Sandahl (17620625-17921229)
Son Jon Wåhlander (18010921-18630802), kyrkoherde i Hedvigs församling 1834-1851, gift 18340920 med Laura Maria Charlotta Aspling (18160815-18850112)

3237. Wåhlander, Jon (1835-1884), tullkontrollör

3238. Wållgren, Johanna, hushållerska hos Ernst Fogelström

3239. Wägner, Elin, skriftslärarinna, född Rydelius

3240. Wästberg, sadelmakare

3241. Ydén, K. A. Y. (18430206-19240302), kyrkoherde
Son Erik Ydén, kyrkoherde

3242. Ydrén, Hugo (18750130), bankdirektör i Norrköpings Folkbank

3243. Yhlen von, Gerhard Olof Justin (18190913-19090707), fiskeriintendenten, ägare av Ållönö

3244. Yngve, med fru

3245. Zachrisson, Erik, anställd vid Drag

3246. Zachrisson, Zacarias (18230512-1911), spannmålshandlare, donator

3247. Zander, Ferdinand (1860-19260622), köpman  
213
Nr. 3248 - 3254:

3248. Zander, Lorentz, handlande (1759-1821)
Gift 1) 1788 med Johanna Jederholm (1770-1807)
Gift 2) med Jeanna Sääf (1779-1862) (ej porträtt)
Son Lorentz Gustaf Zander (17930627-18580406), rådman, handlande, gift 1823 med Catharina Lovisa Gylling (1803-1878)
Sondotter Augusta Mathilda Zander (18390818-19251104), ogift
Sondotter Catharina Eleonora Zander (1831-1907), ogift
Sondotter Johanna Lovisa (1829-1905), ogift
Sonson Gustaf Erik Zander (18350903-19010404), konduktör, arkitekt, gift 1881 med Olga Regnell
Sonsonson Knut Wilhelm Zander (1894), direktör för Zander & C:o
Sonsonson Fredrik Gustaf Zander (1882), direktör för Anton Ljungqvists tapetfabrik, gift 1918 med Carin Elisabeth Strand
Sonsonson Sixten Julius Zander (1887-1925), lagerchef vid Norrköpings bomullsväveri

3249. Zellerroth, Hjalmar, landskfiskal

3250. Zetterling, Carl Kristoffer (18441130), överpoliskonstapel

3251. Zetterstedt, Hertha, lektorska

3252. Zetterstrand, Gottfrid (1770-18430630), skräddarmästare (porträtt se K2:9, nr. 3252)
Gift med Anna Maria Appelgren
Dotter Anna Fredrika Zetterstrand (1798)
Son Fredrik August Zetterstrand (1810-1881), läkare
Dotter Sofia Maria Zetterstrand (1804-1871), forsatte sin moders påbörjade kokbok, ogift
Son Johan Zetterstrand (1801-1876), komminister i S:t Olai 1849-1861, kyrkoherde i Örberga 1861-1876, gift 18470524 med Charlotta Emilia Groth (1810-1866)
Sonson Robert Zetterstrand (18480327-19251229), stationsinspektor, gift 1877 med Fanny Åkerblom (1852-1905)
Sonson Theodor Zetterstrand (18521220-19220105), rådman, gift 1881 med Hilda Kerstin Lovisa Pharmansson

3253. Zetterström, Augusta

3254. Zetterström, Oscar Carl (d.1883), målarmästare, gift med Carolina (d.19260304)
Son Albin Zetterström (18740202-19260913), grosshandlare  
214
Nr. 3255 - 3265:

3255. Zetzell, Peter (17240924-18020722), assessor, praktiserande läkare i Norrköping 1784-1802

3256. Zielfelt, August, kapten, ägare av Ribbingsholm, gift med Mathilda Godenius (18411230-19260202)
Dotter Agnes Zielfelt, gift med Henrik Falkenberg

3257. Zimmerman, Agnes (1874-19230608), bokhållare vid Järnvägsstyrelsen inrikes taxebyrå

3258. Zimmerman, Erik (18690922), stationsinspektor

3259. Zirkenback, Margit

3260. Zweibergk von, Carl Rudolf, färgare, innehavare av G. & J. Longgrens färgeri och butik

3261. Zweibergk von, Olof (19011105), läkare

3262. Åberg, Fredrik (1768-1831), frälsekamrer Steninge, ägde Söderby, Uppland, 1810, gift med Anna Gustava Ölund (1780-1870), fick 13 barn tillsammans (ej porträtt)
Son Axel R. Åberg (18260819-1899), järnhandlare, gift 1856 med Mathilda Laurentia Harling (1826-1899)
Sonson Edvard Axel Åberg (1863), avdelningschef vid Lithografiska AB, gift med Edit Gemel
Sondotter Ellen Helena Mathilda Åberg (18570731), musiklärarinna
Son Frithiof Åberg (18300704-19031213), grundare och disponent för Lithografiska AB 1855-1903, gift 1861 med Lina Carolina Albertina Bernhardina Ringström (1834-1910)
Sonson Albert Theodor Åberg, fabriksidkare i Österrike, med fru
Sonson Otto Åberg (18620817), disponent för Lithografiska AB, gift med Ellen Svanström (1866)
Sonsonson Nils F. Åberg (1886), docent
Son Otto Wilhelm Åberg (18190407-18810204), läkare och kirurg, gift 18411024 med Bernardina Amalia Regina Harling (18160419-18710212)
Sondotter Dina Bernhardina Åberg (18421016-18840909), ogift
Sondotter Fanny Åberg (18461119-1895), gift med operasångaren Anders Willman
Sondotter Hilma Anna Maria Åberg (1854), gift med operasångaren Carl Fredrik Lundqvist (1841-1920)
Sonson Tore Theodor Bernhard Wilhelm Åberg (1856-1926), anställd vid Gemla Leksaksfabrik i Diö, gift med Maria Emilia Hasselberg (18530823)

3263. Åberg, Knut

3265. Åberg, Wilhelm Theodor, kammarskrivare
Gift med Isabella Dann  
215
Nr. 3266 - 3286:

3266. Åderman, Erik, handlande, gift med Charlotta Berggren (1741-1821) (ej porträtt)
Son Carl Fredrik Åderman (1823) (ej porträtt), bokhandlare i Stockholm, gift med Nettelbladh
Son Erik Wilhelm Åderman (18260914-1896), kamrer på Sockerbruket Gripen, gift 1867 med Johanna Charlotta Lindqvist (1839)
Son Ludvig Åderman (1825-1897), anställd hos firman Petter Swartz

3267. Ågren, Karl Idenior (18650412), läroverksadjunkt

3268. Åhl, August, telegrafkommissarie

3269. Åhlander, Alfred Wilhelm (1836-1905), ingenjör vid Bergs AB 1873-1904, gift med Isidora Ladan
Dotter Gertrud Åhlander (18670213), teckningslärarinna

3270. Åhlander, Thecla (18550603-19250408), skådespelerska, dotter till byggmästare Anders Petter Åhlander och Johanna Rockström

3271. Åhlin, A. R., järnvägstjänsteman 1870-talet

3272. Åhlund, Martin

3273. Åhsberg, J., agent

3274. Åkerblad, Agnes (18671216-19331122)

3275. Åkerblad, Anders Daniel, garvare
Gift med Carolina Christina Erikson
Dotter Carolina Åkerblad

3276. Åkerblom, läroverksadjunkt

3277. Åkerhjelm, fru, med tre barn, gift med riksbankstjänstemannen, friherren E. G. S. Åkerhjelm

3278. Åkerhielm, Agnes (18640616), född Warburg, gift med postexpeditören, friherren C. G. E. Åkerhielm

3279. Åkerlund, föreståndare för Skobolaget Solid

3280. Åkerman, syskonen Augusta och Nelly, folkskolelärarinna & donator

3281. Åkerman, Johan Gustaf, skomakare

3282. Åkerman, Lotten Charlotta (1799-1879), född Ulrich, gift 1841 med juveleraren Joh. Gustaf Åkerman, Stockholm

3283. Åkerman, Otto (18560621), konsul, grosshandlare firma Åkerman & Dahl

3284. Åkerstedt, H. R. (18720305), provinsialläkare i Norrköping

3285. Åkervall, K. M. (18760528), kättingsskärare, ordförande i Norrköpings arbetareförening

3286. Ålén, Axel Walfrid (18390902-1912), åkare, donator
Gift med Carolina Ekholm (18351211-1900)  
216
Nr. 3287 - 3310:

3287. Årre, Gustaf Otto Axel (18490106-19240220), direktör i Norrköpings Enskilda Bank 1892-1913

3288. Se serie K 2

3289. Åström, C. M. (1823-1890), anställd vid Drag

3290. Åström, Carl Wilhelm (1805-18770831), sadelmakare

3291. Åström, Göran, rådman

3292. Åström, Harriet, född Smith

3293. Åström, Johan (17671130-18440229), kyrkoherde i Hedvigs församling 1799-1805, gift 18000402 med Maria Eleonora Alner (1780-1862)

3294. Åström, Per Gustaf (18220503-18850813), sadelmakare, rådman, gift med Mathilda Elisabeth Fridén.
Dotter Hilda Åström

3295. Åström, Selma, telefonist

3296. Öfverberg, Anna, född Amnell

3297. Öfverberg, Oscar (18400504-19110322), kontraktsprost

3298. Öfverberg, Tage (18650119), major. Se även serie K 2.

3299. Öfverström, C. L. (18470830), mångårig stationsinspektor vid Åby, senare vid Laxå, kommunalkamrer i Kvillinge, gift med Bagge

3300. Öhnell, Althea

3301. Öhnell, Olga Larson

3302. Öhrling, Anders Gustaf (1809-1898), bryggare

3303. Öhrström, J. H., anställd vid Drag

3304. Öhrvall, brukspatron, Skärblacka

3305. Öhrvall, Anders August (1810-18880520), apotekare

3306. Öhrvall, Betty

3307. Örwall, C. A., anställd vid Drag

3308. Örvall, Edith

3309. Öhrvall, Hjalmar August (18511215), professor i Uppsala
Gift med Thekla Tullia Andersson

3310. Öhrvall, Karl Edvard (1802-1880), prost  
217
Nr. 3311 - 3328:

3311. Öhrvall, Wilhelmina, född Andersson

3312. Ölander, Axel, anställd vid Drag

3313. Öqvist, Frans (18210720-18800130), v. häradshövding, anställd vid Drag

3314. Örnmark, Maria, född Lundberg, dotter till distriktombudet J. G. W. Lundberg

3315. Örn, Anders Gustaf (18161122-19050412), överste i Linköping

3316. Örtegren, August (1856), anställd vid Drag

3317. Örtenblad, Betzy Maria (18580318), född Hoffman, gift 18861120 med ingenjören Torsten Östenblad

3318. Örtendahl, Albert (18721208), överingenjör vid Holmens bruk

3319. Östberg, Jacob (17750211-18570111), kyrkoherde i Hedvigs församling 1807-1813, gift 18070512 med Christina Catharina Ekeqvist (17750619-18561112)

3320. Östen, Carolina Lenga, tjänarinna hos fabrikör Stollenwerk, fosterdotter till fru Klingspor, Mauritzberg

3321. Östensson, A. G. (1864-1927), bergsingenjör vid Björneborgs bruk, gift med Holmberg

3322. Östensson, Alma, handskaffär

3323. Österberg, Jonas Fredrik (1812-1861), klädesfabrikör, firma Hertzman & Österberg
Gift med Carolina Charlotta Hertzman

3324. Österberg, Karl, skräddare

3325. Östergren, Carl Johan Magnus (18561011-19230209), resande för Drag
Gift med Anna Nyström

3326. Östergren, Johan Alfred, tobakshandlare
Gift med Anna Cecilia Göthilda Tjusberg

3327. Östergren, Konrad, musiker

3328. Östergren, Peter Per (1767-1810), skräddarmästare, gift 1795 med Johanna Gustafva Arrhenius (1774-1839) (ej porträtt)
Son Carl Östergren (1801-1853) (ej porträtt), klädesfabrikör, gift 1837 med (sin kusins dotter) Adolphina Östergren (1818-1853)
Sonson Axel Wilhelm Östergren
Sondotter Charlotta Daniella Östergren (18400227-19221220), ogift
Sonson Carl Ludvig Östergren (1842-1881), läroverkslärare i Gävle, författare (Fjalar), gift 1870 med Maria Sofia Hedén (1848-19230220)
Sonsonson Olof Östergren (18740217), docent i Uppsala
Son Per Elias Östergren (1796-1859), klädesfabrikör, gift 1832 med Maria Charlotta Swartling (1808-1865)
Sonson Frans Jacob Elias Östergren (1841-1912), bankdirektör, ogift
Sonson Johan Conrad Östergren (18320225-1895), disponent, gift 1872 med Mathilda Jonsson
Sonsonson Per O. Östergren (1877-19150831), hovrättsnotarie, gift med Edith Svensson
Son Anders Fredrik Östergren (1803-1864), fabrikör, gift 1832 med Sofia Wilhelmina Charlotta Hoffstedt (1811-1881)
Sonson Frans Hjalmar Östergren (18390614-1913), disponent, gift 1865 med Mathilda Gustafva Hoffstedt (18430916-1916)
Son Christian Wilhelm Östergren (1805-1870), handlande, gift med Johanna Lovisa Wefwer (1806-1870)
Sonson Johan Wilhelm Ludvig Östergren (1840), fabrikör, grosshandlare, gift 1867 med Augusta Bergöö (1842)  
218
Nr. 3329 - 3339 + två kuvert med okända Norrköpingsbor:

3329. Östergren, Wilhelm (1817), lantbrukare i Amerika
Gift med Fredrika Adolphina Gröndahl (1819-1904)

3331. Österlind, Erik (1777-1854), handlande, ägare av Lida
Gift med Johanna Fredrika Bergström (1786)
Dotter Laura Österlind, ogift
Son Wilhelm Per Österlind (d.1897), ägare av Lida efter fadern, ogift
Son Erik Österlind (1821-1881), disponent, gift med Mina Gustafva Wilhelmina Stafström (d.1916), donator

3332. Österlund, fru, med dotter, gift med redaktör Ernfrid Österlund

3333. Österlund, John E. (18670310), redare, konsul, chef för Norrköpings frivilliga motorbåtsflottilj

3334. Österström, Lotten, född Bohman, med barn

3335. Östling, poliskonstapel

3336. Östling, Mattias (18420910), plåtslagmästare
Gift 1) med Alfrida Mathilda Wallerstedt
Gift 2) med Hanna

3337. Östling, Nils (18300405-18940117), lektor i Linköping

3338. Östlund, J. E. (1814-1893), präss-mästare vid Drag

3339. Östlund, Sture, köpman  
219
G 1 - G 39, gruppfotografier:

1. Philip Odén, disponent & Folke Sommelius, agent

2. Lovisa Janson, f.Svensson & Elise Kjällgren, hustru till brukspatorn Kjällgren, Rejmyre

3. Sjöström & Sven Svensson, kassör

4. Erik Hultman & Carl Axel Lidberg, mfl

5. Alfred Landberg & Carl Robert Tunér & Alfred Eén, lång tid anställda hos firman G. Wiechel

6. Gerda Wahren & Fanny Ljungberg

7. Dina Åberg & Elin Björklund, f.Rundstedt, mfl

8. Emil Peterson, disponent & Svante Johansson, handelsresande

9. Albert Ljungqvist, kamrer & Anton Carlsson, handelsresande

10. Max Hellmann, fabrikör & Sjögren

11. W. Jörgensen, skolkamrer & Bengt Bergman, bryggare

12. Frans Engberg, grosshandlare & Eriksson, apotekare & Carl Östergren, grosshandlare & Gustaf Eriksson, lantbrukare

13. Agnes Berglöf, f.Steffenburg & Alice Löfvenius & Ingrid Nordenström, f.Steffenburg

14. Simeon Lichert & Nils Isberg (1897) bokbindare

15. Gustaf Sandberg & Ernst Schollin, Karlskrona (svågrar)

16. Theresa Stael von Holstein, f.Roos & Bertha Ekelund, f.Sääf & Aline Larsson, f.Roos

17. Hilma Grönlund & Elin Ekeborgh

18. Elin Schultz & Agda Wahren, mfl

19. Gustaf Malmberg, hovpredikant & Hjalmar Lundgren (1880) fil.dr., bibliotekarie

20. Harald Dahlberg, fabrikör & C.L. Svensson, fabrikör

21. Magnus Nystrand & Johan Christoffer Hoffstedt

22. Oscar Ekelund, köpman & Fredrik Eklund, fabrikör & Frans Hjalmar Östergren, disponent

23. Schelin, instrumentmakare & Nord, korpral i Åby

24. Jonas Hesse & John Asplund & Otto Hesse

25. Leonard Söderberg, ägare av Fyrbylund & Frans Hjalmar Östergren, disponent

26. Gustaf Sandberg & Philip Walentin, mfl

27. Albert Janse, överstelöjtnant & Carl Erik Malm, major & Olof Erland Hofstedt, överste

28. Leonard Söderberg, ägare av Fyrbylund & Gusten Lind, fabrikör

29. Laura Ros & Thilda Swartling, f.Ståhlbom, mfl

30. Gustaf Sandberg, resande för Bergs AB & August Landegren, anställd vid Peterson o. Lind & Carl Adolf Olander, anställd vid Drag

31. Jöns Ringborg & Adolf Söderlund & Sven Lindvall, mfl

32. Sara Moberg & Edvard Ringborg, grosshandlare & Nellie Ringborg & Erik Moberg & Brita Moberg & Carl-Axel Moberg

33. Knut Larsson, målarmästare & Albert Gustaf Isberg, bokbindare

34. Gerda Enhörning, f.Schubert & Ninna Fant, f.Blombergh

35. Mimmi Löfholm & Hildur Wikblad

36. Gustaf Littström & Viktor Wigert & Gertrud Tesdorpf & Alma Janse & Virginia Larsson

37. Moback & Carl Bergens & Wilhelm Boström, anställda hos Wallbergs bokhandel

38. Gustaf Sandberg, grosshandlare & Emmy Kassman, f.Lind & Hilda Sandberg, f.Liljedahl & Emelie Runström, f.Asker & Ingeborg Moberg

39. Bror Ahlberg, v.brandchef & John Engström, brandchef & Wilhelm Pettersson, överste  
K 2
STORA FOTOGRAFIER
 

Serien i kartong
Fotografierna alfabetiskt ordnade efter efternamn i en nummerserie som innefattar både små och stora fotografier.
Flera tillhöriga personer, t.ex. familj eller andra släktingar, kan finnas med insorterade under "huvdpersonens" namn.
En och samma person kan förekomma på både små (serie K1) och stora (serie K2) fotografier.


Volym
Tid
Anmärkningar
1
Nr. 1 - 551

Häri även fotokopia av tidningsurklipp från 1924 samt
Konsul Gustaf Eklunds noteringar rörande porträttarkivets tillväxt, 1927.

1. Abelin, Gustaf Rudolf (18190517-19030919).
Gift 18630725 med Charlotta Emerentia Karolina Zethelius (18410528-19240706). Med på fotot är fru Ninni Trozelli och fru Beth Rudelius.

3. Abrahamsson, Erik Waldemar (18891013), brevbärare.

5. Abrahamson, Leopold Adolf (18860317), tandläkare

8. Adelswärd, släkten:
Theodor Adelswärd
Grevinnan Anne Douglas, friherrinnan Louise Adelswärd, friherrinnan Louise Falkenberg med dotter Ebba Falkenberg
Silverbröllopsfoto Theodor Adelswärd och friherrinnan Loiuse Adelswärd samt barn med svärson

13. Adolfsson, Tyra, kontorist

20. Ahlberg, Axel (18740426-1926), rektor vid Norrköpings högre allmänna läroverk.
Dotter fröken Ahlberg.

28. Ahlström, Carl (18641203) bankdirektör
Gift 1890 med Maria Hård af Segerstad (18710714)

29. Ahlström, fröken, dotter till handlanden Ferdinand Ahlström

41. Alfvén, Johannes (18780112), läkare

47. Almfeldt, F. W., ingenjör

55. Alvin, Bror, advokat

60. Ander, Albert, kamrer i Skandinaviska Kredit Aktiebolaget

73. Andersson, fru med dotter

81. Andersson, Amanda Ada, f. Ohlsson, gift med grosshandlare Birger Andersson
Tre söner Bertil, Stig, Åke

83. Andersson, Anders, mejerist i Borensberg

91. Andersson, Birger, teknist

99. Andersson, Carl Wilhelm (1861)

107. Andersson, Emil med familj

122. Andersson, Harald

127. Andersson, Ivar, disponent

153. Andersson, Rudolf, direktör vid Spritbolaget

172. Anjou, Christoffer Ludvig (18210802-18961208), rektor, här tillsammans med fru Maria Lundgren, f. Anjou och fru Augusta Juringius, f. Anjou

188. Arén, Nathanael, missionär, med fru och barn

194. Arndt, Herman (1882), fotograf, innehavare Atelier Elektra, gift med Doris Håkansson

201. Arthur, Dagny. F Zetterstrand. Här med tre barn. Foto 1922.

202. Arsell, Ulla. F Branner (18961125) med 2 barn. Foto 1926

207. Asklund, Henrik (18581012-1940)

216. Aspegren, Ture Harald (1886), komminister i Norrköpings norra församling

217. Aspling, Samuel Herman Marcus (18221126-19101220), rektor vid Norrköpings högre allmänna läroverk

228. Aulin, John (18660311), chef för Norrköpings Bryggerier, gift med Alma Wiegandt (18720606)

238. Bager-Sjögren, Johan Lars (18660220), folkskoleinspektör, gift 1914 med Hildegard von Schilling

251. Bechfelt, Carl Henning (18700904), teckningslärare på Norrköpings högre allmänna läroverk 1905, gruppbild med överlärare Oscar Agelii med familj

256. Beckman, Harriet, f. Johansson, dotter till Conrad Gustaf Johansson

263. Bengtsson, L. F.:s fyra döttrar (fröknarna)

266. Berg, fröken, vid Hushållsskolan Margareta

278. Berghammer, E., verkställande direktör på Östergötlands Dagblad 1922-1925

281. Berglund, fru

287. Berglöf, E. Anshelm (18670810), justitieråd i Stockholm

290. Bergman, Erik Daniel Bergman (18691121), författare

292. Bergman, Johan (18640206), lektor vid Norrköpings högre allmänna läroverk 1895-1908, redaktör vid Östergötlands Dagblad september 1895-oktober1897

298. Bergmark, Hjalmar (18650516), juvelerare

309. Bergsten, C. A., lokförare, med fru och 2 döttrar

315. Bergström, Arvid, skräddare
Gift med Tora

341. Bertilsson, Ruth, f. Qvarnström, dotter till urmakaren John Qvarnström, gift med doktor Bertilsson, Fagereds sanatorium, här med sonen Björn

343. Beskow, Ejnar, bankdirektör vid Norrköpings Enskilda Bank
Gift med Maja Andersson
Två barn

344. Bianchini, Bianca (19050609-19840521), stadsbibliotekarie i Norrköping 1955-1971. Här tillsammans med Eric Linklater och David Thomas.

361. Björklund, Johan Abraham (18440628), redaktör i Stockholm

362. Björklund, Otto (1860), fotograf, med fru och dotter Inga

363. Björkman, löjtnant
Gift med Märtha Lokrantz (gruppfoto med brudparet och bröllopsgäster)

368. Björkman, Gustaf Adolf (18710617-19410912), borgmästare i Norrköping

387. Blom, Hugo Blom, konsul
Gift med fröken Lundberg
Tre döttrar och två söner

425. Borner, Gunnar (18851222), lasarettsläkare i Söderköping

473. Busek, August, konsul
Hans barn Carl Gösta, Wilhelm, Margareth, Jürgen, Walter

474. Butler, Pierce (18951117), läkare

492. Carling, Willgott (18610228-19240514), byggnadschef

496. Carlsson, Asta, tandtekniker

500. Carlsson, Britta, kassörska i Lundbergs bokhandel

504. Carlsson, Carl (18730508), trafikchef
Gift med Elisabeth von Malmborg (18840518)

515. Carlsson, Levi (18611204), grosshandlare, firma Axel Andersén & C:o Eftr.
Med familj (fotografier från 50-årsdagen)

516. Carlsson, Melcher, smed

538. Chambert, Axel (1855)

539. Charleville, Carl Wilhelm (18271001-1906), biskop

551. Collin, Johan Gabriel (17940405-18790923), professor, läkare, bokhandlare  
2
Nr. 563 - 919:

563. Dahl, Carl Wilhelm Gustaf, konsul, grosshandlare, disponent för firman Åkerman & Dahl
Gift 18920530 med Anna Mathilda Swartling (18700122), dotter till disponent Oscar Swartling vid Drag

564. Dahl, Gustaf, grosshandlare, firma Gustaf Nystrands Eftr.

582. Dahlin, med familj

587. Dahlstedt, Johan Gustaf (18650605), köpman
Gift med Anna Landell
Barn och barnbarn

599. Danell, Isak (18330915-19050616), komminister i Norrköping

604. Danielsson, Emmerik (18750124-19271017), överläkare vid Kolmårdssanatoriet

622. De Geer, Louis (15871117-16520619), Finspångs grundläggare, ägare av Mässingsbruket

630. Dehlin, Elis, resande för AB Seherini C:o

644. Dyrssen, Wilhelm (1887), löjtnant, köpman (porträtt se K1:40, nr. 644)
Gift 1915 med Elisabeth Lisa Swartz (1892), dotter till Pehr Swartz och Dagmar Frisell
Son Gösta Peder Wilhelmsson Dyrssen
Dotter

646. Eberstein, Christian (17381031-18160603), handlande, donator
Fru Anna Eberstein med barnen Gösta och Hedvig
Prostinnan Sofie Sjögren med sin dotter Anna Eberstein (f. 1846) med ett barn

650. Edelstam, Mauritz Johan Gustaf (18471205), polismästare

669. Eickhoff, H., klädesfabrikör
Gift med Sigrid Streÿffert, med barn

671. Ek, Erik, resande för Norrköpings bomullsväveri

678. Ekeberg, Birger (18800810), professor, justitieminister

681. Ekelund, Jonas (17460329-1801) (porträtt se K1:44, nr. 681)
Sonsonsondotter Elsa Eklund (1885)

682. Ekelund, Magnus Lorentz (17770714-18500612), handlande, fabrikör, brukspatron och ägare av Hults bruk, Rodga, Ysunda, Fröö och Ryd (porträtt se K1:46, nr. 682):
Brorsonson Pontus Rickard Ekelund (18410728-19021120), baningenjör, gift 1872 med Bertha Carolina Sääf (18450607-1897)
Dottersonson John Albert Daniel Ekelund (18651009), distriktchef, överstelöjtnant, gift 1) 1893 med Siri Rothman (ej porträtt), gift 2) 1917 Marie Louise Sääf f. Bergsten (1877)
Brorsonsonson Gunnar Ekelund, banktjänsteman (tidningsurklipp)

692. Ekholm, Nils Peter, apotekare, professor

697. Eklund, Maria (1812-1897), glasnegativ, s k ambrotypi. OBS! SÄLLSYNT OBJEKT! IAKTTAG STOR FÖRSIKTIGHET!

701. Ekman, Carl Edvard (1826-1903), brukspatron, ägare av Finspång
Son Axel Ekman (18690802), landshövding i Skaraborgs län

710. Ekström, fru, f. Kruth, gift med konsul Ekström

729. Enberg, John C. (18611014), ingenjör i Stockholm

739. Engberg, Adolf Fredrik, åkare (porträtt se K1:52):
Sonson Axel Engberg, ingenjör i Stockholm
Sonson Nils Engberg, disponent, gift 19100318 med Maja Göransson
Son August Leonard Engberg (18521203), trädgårdsdirektör i Härnösand, gift med Emma Bernhardina Lagerholm (18611215), med familj

747. Engelke,Claes Daniel (18500823-19301026), disponent för Norrköpings bomullsväveri AB

760. Engström, John Adolf (18551030), konsul, brandchef, direktör för Spritbolaget

766. Enhörning, Marianne, född von Rosen, med dotter Agnes Britta Gerda

781. Eriksson, E. A.(18641105), läderhandlare, innehavare sedan 1897 av Josef Johanssons läderaffär (porträtt se K1:56, nr. 781)
Fru Eriksson

785. Eriksson, Gustaf (17890804-18650215), stadsläkare, professor (porträtt se K1:56, nr 785)
Gift 1) 18210712 med Eva Sofia Klingspor (d.1830)

799. Ericson, Willehad Erik (18671108), polismästare

804. Esselius, Anna

809. Evers, Edvard (18530512-19191022), kyrkoherde

825. Fischer, Albert, fotograf, med fru

832. Flach, Wilhelm (18570816-19200612), överdirektör för Lantbruksstyrelsen

833. Flaeter, H., disponent för Harvester

844. Fogelqvist, Johan Peter (18430116-19260426), kontraktprost, kyrkoherde i Hedvigs församling
Gift 3) 18930616 med Eva Christina Malm (18550402)
Sondotter Åsa Fogelqvist, gift Hemberg

848. Folin, Claes Eric Victor (18501028-19150615), , utexaminerad 1868 från Tekniska skolan, sedemera elev vid Holmens pappersbruk, chef för Billeruds sulfitfabrik, sedemera disponent för Hammarby sulfitfabrik, Storvik

855. Forsman, Fritz (18621105), grosshandlare

880. Fries, Samuel Anders (18670315-19141214), kyrkoherde i Oscars församling i Stockholm, student i Norrköping

884. Frisell, Henning Erik (1824-1899), grosshandlare i Göteborg
Far till fru Helena Ekelund på Hults bruk och fru Dagmar Swartz

886. Fristedt, Alle (18720412), grosshandlare, firma Axel Andersen C:o Eftr.
Dotter May Fristedt

898. Fürst, Thorvald (18660813), yrkesinspektör, verkstadschef vid AB Mekaniska verkstaden Vulcan 1896-1899

919. Geijerstam af, Carl Gustaf (18360804-19180719), stationsinspektor, trafikchef  
3
Nr. 923 - 1425:

923. Gellerstedt, Marianne, hemkonsulent

949. Grenander, Elias Samuel Engelbert (18160731-18980727), borgmästare

955. Grevillius, Emil (18630701), postmästare
Gift med Selma Amanda Jonell (1854-19241020), lärarinna i Norrköping

969. Grönlund, Signe

972. Grönwald, Thure (18270326-19241102), kyrkoherde

974. Guillemot, Emil (1881-1938) läkare (porträtt se K1:71, nr. 974)
Gift med Lisa Rosenström, med dotter
Med bilder från:
Skvallertorget år 1872
Norra Kungsgatan c:a 1900 (3 foton)
Slottsgatan c:a år 1925
Dalsgatan c:a år 1914?
"Lilla byggningen vid Thorshag", teckning år 1888

987. Gustafsson, Carl, teknist

990. Gustafsson, Ella, modist

1007. Gyllensvärd, Seth (18560705), överstelöjtnant

1015. Göhle, Robert (18700215), skeppsmäklare, firma H. Unér

1028. Hadell, Gustaf A. (18751106), disponent för Gustafson & Ljungqvist Pianofabrik

1031. Hagberg, Ingrid, dotter till Knut Hagberg (1848-19270108), fabrikör

1033. Hagberg, Helga Maria (18721009-19361221), tandläkare

1046. Haglund, Alfrid Gustaf (18480224-19230714), byggmästare

1047. Haglund, S. E. Patrik (18700527-19371208), professor i Stockholm

1052. Hagman, Edvard (18620508), grosshandlare, glas och porslinshandel
Son Gösta Hagman, kapten, ägare av Edv. Hagmans bosättningsaffär
Dotter Ingeborg Hagman
Dotter Margaretha Hagman

1070. Hallendorff, Carl (18691105), professor i Stockholm

1075. Hambeck, Gustaf Yngve (18980415)
Gift med Hildur Heimstein

1076. Hamberg, Axel (18630117), professor i Uppsala

1081. Hammar, Lotten (1858-19251017), sjuksköterska, husmoder vid Norrköpings lasarett, diakonissa

1085. Hammarlund, Gunn-Britt, dotter till chauffören H. T. Hammarlund

1086. Hammarsten, Olof (18410821), professor i Uppsala

1093. Hansson, Dagmar, med dotter, gift med Carl Hansson

1117. Hedelius, Emil Wilhelm (18151130-18950412), fabrikör, rådman

1120. Hedenström, Alfred Hedenström (1883), disponent för Norrköpings tapetfabrik

1121. Hedlund, Bernhard, fotograf

1125. Hedrén, Johan Jakob (17750304-18610214), biskop i Linköping från 1833

1130. Heimer, Axel, sekreterare i K.F.U.M.

1142. Hellman, Johan Peter (1823-1895), läderhandlare, romfabrikant

1143. Hellman, Ivar, musikdirektör

1144. Hellmann, Max (18680317), klädesfabrikör
Son Carl Fredrik Hellmann (18950101), direktör

1149. Hellqvist, Elof (18640626), professor i Lund

1151. Hellström, fru, anställd vid Barnavårdsbyrån, gift med överläraren Axel Hellström

1152. Hellström, fröken, anställd hos S. J. Enanders Manufaktur AB

1157. Hellström, Johan (18590418-19410616), läkare

1159. Hellström, Nils (18770103), lasarettsläkare
Gift med Märta (1876), med familj
Son Nils Hellström

1161. Helmfrid, Björn (19150220-19990729) (endast urklipp)

1165. Henricson, August (18390206), lantbrukare, Karlslund, riksdagsman

1176. Hertzberg, Brita (1901), operasångare

1196. Hintze, Johannes (18580908-19360624), läkare

1240. Holmberg, Asta (1900), målarinna

1248. Holmberg, Per Johan Aron (18211123-18960707), handlande
Gift 1854 med Agnes Amalia Thorson (18300331-18991102)
Son Algot Per Julius Holmberg (18560316-19270525), grosshandlare, gift med Lilly Carolina Charlotta Holmsten (18650131-19241018)
Sonson Peter Holmberg, grosshandlare, med familj

1251. Holmer, Jenny, innehade handskaffär, född Lind

1281. Hultqvist, Arthur (18730521-19260719) (tidningsurklipp)

1284. Hummelgren, Maja, anställd i Meeths affär

1287. Hylander, Erik (18731225), färgmästare, senare köpman

1288. Hylander, Hild., guldsmedsaffär, K. J. Berggrens Eftr. (ej porträtt)
Fru Hylander, med döttrar

1300. Hård af Segerstad, August Leopold (18060702-18710610) (porträtt se K1:94, nr. 1300)
Sonson Bror Nils Johan Adolf Hård af Segerstad (18830731), anställd vid AB Skånska centraltryck
Sonson Bror Erik August Hård af Segerstad (18680802-19120321), baningenjör

1317. Högström, August, grosshandlare, firma Nystrand F & G
Dotter Evy Högström

1331. Höök, A., agronom, med familj

1335. Ihrfors, Erik (1846-1928), amanuens vid landsarkivet i Vadstena, historisk samlare

1350. Isberg, Nils (1897), bokbindare, gift 1923 med Ester Carlsson (1900)

1353. Issén, Josef (1893), fotograf

1369. Jansson, fru, gift med handelsresande Nils Jansson

1381. Janzon, Karl, handlande

1386. Jansson, Svea

1412. Johansson, Anna, innehavare av Hushållsskolan Margareta

1419. Johansson, G. H., fotograf

1424. Johansson, Hildur, anställd vid Hushållsskolan Margaretha

1425. Johansson, Hjalmar disponent för Mjölkcentralen  
4
Nr. 1435 - 1770:

1435. Johansson, Olga, anställd hos Pettersson & Jonssons charkuteriaffär

1462. Johnsson, Emil, fotograf

1464. Johnsson, Gustaf, kamrer i Köpmannaföreningen

1482. Jonell, Carl Gustaf (18230315-19001115), , tapetserare
Gift med Margaretha Elisabeth Lundholm (18180525-18970405)
Dotter Maria Elisabeth Jonell (18601107)

1487. Jungner, Ernst Waldemar (18690619-19240830), ingenjör, uppfinnare

1489. Jungstedt, Axel Adolf Harald (18590317) målare, professor i Stockholm

1503. Kallberger, Uno, direktör för Mälarbankens avdelningskontor
Med fru och son

1511. Karlén, lantbrukare, Sörby, med dotter

1515. Karlner, anställd vid Norrköpings bomullsväveri

1517. Karlsson, fru, köttaffär i Svea-hallen

1518. Karlsson, Arvid E. (18891229), redaktör på Östergötlands Folkblad, med fru

1523. Karlsson, Gustaf, klädesfabrikör
Gift med Maria Lovisa Larsson
Dotter Anna Karlsson (18640716-19530610), stadsfullmäktige

Gruppfotografi familjen Karlsson med:
Hilda Christina Pettersson
John Emanuel Pettersson
Adolfina Pettersson

1536. Karlsson, Sven

1538. Karlström, Signe, modist, innehavare Hatt-specialisten

1564. Kjellander, Johanna, f. Germundsdotter

1575. Klefbäck, Hans, innehavare av Gustaf Lilijegrens vävnads och sybehörsaffär, med fru

1582. Kling, Bengt, son till Stephan Eugen Kling (18291105-19121030), med familj

1608. Kronberg, Gustaf (18760526), pastor

1610. Krook, Anders (18540422) (tidningen Svensk handelsresande tidning nr 8 1919)

1611. Krook, Axel (18551107-19271128), apotekare, innehavare av Apoteket Kronan

1628. Lager, fröken, anställd i Regna Torgersruuds papperhandel

1637. Lagerfelt, Märta (18751215), f. Schubert, gift med svenska pastorn, lektorn, friherren Carl-Gösta Lagerfelt, Kiel

1641. Lagergren, Carl Adolf (18300723-18931224), lantbrukare
Gift med Nanny Sääf (18431123-19240708), dotter till bankkassör Anton Sääf
Dotter Sally Lagergren (18720913)

1642. Lagergren, David (18741230), grosshandlare, firma Gustaf Nystrand Eftr., med familj

1653. Lagerqvist, Gustaf (1826-1869), vinhandlare, brukspatron, ogift

1654. Lagerqvist, Z., grosshandlare

1657. Lagrelius, Axel (18630716), överintendent

1663. Landberg, Maria Augusta (18170206-19170321), skolföreståndarinna vid Landbergska flickskolan

1673. Landström, Carl (18551114-19170915), syssloman vid fattigvården sedan 1902

1695. Larsson, Olof (18650103), manufakturhandlare, med fru och dotter

1706. Lauthers, Sture, tandläkare

1707. Laveson, Olaus (18391103-19030427), kyrkoherde i Styrstad, gift 18690618 med Amanda Susanna Wilhelmina Thelander (1842-1912)

1711. Leaf, Martin (18740824), direktör för AB International Harvester Company

1718. Leijon, Greta (1883-1939), skolföreståndarinna

1723. Lenning, John (18190419-18791225), fabrikör, stiftade Lennings sjukhem

1724. Lennmalm, Frithiof (18580924), professor i Stockholm

1732. Lewenhaupt, Louise Carolina Charlotta (18561023), grevinna

1738. Liberg, Carl Axel, järnhandlare (porträtt se K1:117, nr. 1738)
Gift med Rosalie Wilhelmina Flodman

1741. Lidén, Johan Henrik (17410106-17930423), professor

1742. Lidén, K. J., detektiv, med familj

1743. Lidfors, Erik (18700213), advokat i Stockholm

1744. Liebenfeld, Ivar (18770203), direktör för Standard Hotel
Son Dani J. L. Liebenfeld
Dotter Elsy Liebenfeld

1763. Liljegren, Carl Gustaf (18540210-19240803), handlande, flaggfabrik (porträtt se K1:118, nr. 1763)
Gift med Agnes Elisabeth Malcolm, med döttrar

1764. Liljegren, Robert, speditör, anställd hos H. Olnér

1770. Liljeqvist, Otto Theodor (18210515-1916), vaktmästare vid Darg  
5
Nr. 1775 - 2041:

1775. Lind, John (1860), firma Peterson & Lind, disponent för Gamlebro AB

1782. Lindan, E., bilförsäljare, firma Aktiebolaget Lindan C:o, med fru och bröllopsgäster

1787. Lindberg, G. (1887), läkare på med.barnavdelningen på Norrköpings lasarett

1793. Lindblad, fru, sjuksyster

1818. Lindén, Augusta, lärarinna

1820. Lindén, Carl Axel (18421222), stadsfiskal, v.häradshövding, med familj
Dotter Marie-Charlotte Lindén
Dotter Karin Lindén

1822. Lindén, Greta E. E. (19031116), sjuksköterska, född Bergman, dotter till polisöverkonstapel Gottfrid Bergman

1853. Lindqvist, Ernst Jr, konsul, grosshandlare, skulptör

1864. Lindström, Axel Jacob (18440709-19041226), kamrerare
Gift med Carolina Lövgren (18531221-19001110)
Son Albrecht J. Lindström (18810426-19030819), sjöman

1870. Lindström, Esther (18800323-19640916), ämneslärarinna vid Kommunala Flickskolan i Norrköping dotter till kamrer Axel Jacob Lindström och Carolina Lövgren (se nr. 1864)

1872. Lindström, Per Elof (18630825), lektor i Stockholm, statsråd

1877. Lindvall, Karl E. (18630222), kronofogde, med fru

1879. Lindvall, Wilhelm Gustaf (18560916), läkare
Dotter Gerd Lindvall

1896. Ljungberg, Johan (1828052419240826), vinhandlare
Bilder från hemmet på Skolgatan 14, kv. Korpen

1915. Lokrantz, Carl Wilhelm (18530824), överstelöjtnant, direktör för Östergötlands Enskilda Banks kontor i Norrköping 1898-1909

1917. Lothigius, Carl Axel Rudolf (18410324-19140217), borgmästare

1925. Lundberg, Carl (18431028-1921), lektor

1949. Lundgren, Gustaf Wilhelm (1812-1874), klädesfabrikör, kamrer vid fattigvården (porträtt se K1:128, nr. 1925)
Gift 18470618 med Mina Anna Wilhelmina Anjou (18260115-19080129), författare till "Norrköpings minnen - varjehanda seder och bruk på 1830- och 40-talen"

1952. Lundgren, Jacob Fredrik (18500425), skorstensfejaremästare

1953. Lundgren, Hjalmar (1880-19531006), fil.dr., stadsbibliotekarie, författare, gift med Nora von Samson-Himmelstjerna (18910216-19820118), konstnärinna

1960. Lundin, fröken

1965. Lundmark, Titus Carl Emil (18050205-18751007), fabrikör, rådman

1972. Lundqvist, Greta, med barn, född Paulson, dotter till arkitekten Gustaf Paulson

1976. Lundkvist, W., handlande

1981. Lutteman, Sven F. (19021115-19900519), borgmästare

1989. Lyttkens, Ivar Adolf (18440119), folkskoleinspektör i Norrköping 1876-1899

1990. Löberg, Nils J., sånglärare

1994. Löfgren, Fritz, kakaleugnsmakare och cigarrhandlare, med fru och deras tre barn

1996. Löfgren, Helmer, löjtnant
Gift med Elsa Swartz, med barn, dotter till direktör Pehr Swartz

1998. Löfström, Elsa (18910817-19241112), f. Häggström, dotter till kyrkoherden Lars Häggström

2000. Löfvén, Johan Adolf (18431001-19251003), musikdirektör, organist i S:t Olai församling

2002. Lönegren, Gustaf Walter Leopold (18281125-19070221), tullförvaltare
Son Ernst F. Lönegren (18620715), biskop i Härnösand, gift med Ester Hellström (1864-1899)

2008. Löwenadler, Christian Fredrik (17911031-18440426), poliskammaren i Norrköping, förste chef

2009. Löwgren, med dotter

2011. Magnell, Carl Jacob (18570519), professor, lektor i Norrköping 1895-1898

2019. Malm, Carl Theodor (18150701-18901115), konduktör, stadsarkitekt
Gift med Mathilda Charlotta Ekman (18141231-18860608)
Dotter Anna Mathilda Malm (18510224-19130102), skolföreståndarinna vid Malmska skolan
Dotter Helena Sofia Malm (18570412-19081109), musiklärarinna, vårdare av det Malmska hemmet
Dotter Karin Elisabeth Malm (18530627), skolföreståndarinna
Son Carl Erik Malm (18490908-19220507), major, ogift
Son Knut Johan Malm (18460203-19231225), rådman i Oskarshamn, gift 1889 med Anna Viman (1863-1897)
Sondöttrar Anna och Brita
Son Sven Jacob Malm (18440616-18981020), stadsarkitekt i Sundsvall
Dotter Eva Malm
Denna post innehåller även en fotografisk kuriositet, uppenbarligen utan direkt samband med familjen Malm, nämligen en panotypi föreställande en ung kvinna på dödsbädden (säkerligen ett arrangerat ateljéfoto) med texten "Pigan är icke död; men hon sofver." Texten är ett bibelcitat som i senaste bibelöversättningen lyder: "Flickan är inte död, hon sover." (Markusevangeliet 5:39) och syftar på ett av Jesu mirakler, nämligen det tillfälle då synagogföreståndaren Jairos´dotter väcktes till liv. Med panotypin sammanhör ett annat foto, troligen ett s k saltpappersförfarande, med samma motiv.
Bestämningen saltpappersförfarande gjordes av fotokonservator Lennart Andersson vid Vänersborgs Museum år 2011 efter en snabb okulärbesiktning. RJ, 2011-05-17
Dotter Maria Charlotta Malm (1848-1861)

2025. Malmberg, Per Gustaf Johannes (18700507-19550708), hovpredikant, pastorsadjunkt i Norrköping 1904-1919
Dotter Gunilla Malmberg (19180502), operasångerska i Stockholm

2029. Malmborg von, Fredrik, direktör

2041. Malmqvist, Josef, disponent för Stråhattfabriken, med fru  
6
Nr. 2066 - 2439:

2066. Mareko, Anton (1868), fotograf
Gift med Elin Charlotta Lindholm (1873), med deras barn Bert, Gunnar, Sten, Birger, Saga-Britta

2067. Martelius, Per Mikael (18641113), rektor vid Norrköpings högre folkskola

2073. Melin, Greta, anställd vid Norrköpings tidningar

2077. Mellgren, Amanda Adolfina, f. Landergren

2095. Mobeck, med fru, son till urmakare Isak Mobeck

2105. Moberg, Carl Wilhelm August (18320531-18810908) läkare
Gift 18641207 med Sara Ringborg (18430520-19270502)
Gruppfotografi från Sara Mobergs 80-årsdag med barn och barnbarn.

2106. Mohlin, B. Arvid (1890-1903), kapten

2125. Mossberg, Robert (18660615), fastighetsdirektör, f.d. brandchef

2137. Månsson, Einar, musiker, med familj

2141. Mårtensson, fru

2150. Mörner, Birger Carl (18670503), författare, greve, gift 3) 1922 med Gertrud Nissvandt

2154. Naglo-Linde, Elsa, tandläkare

2166. Nettelbladt, Gustaf (18110831-18650127), klädesfabrikör

2170. Nilsson, med fru

2174. Nilsson, A. Th., musikhandlare

2212. Nordenström, Gustaf, kamrer vid Snickerifabriken Kondoren
Son Åke Nordenström, med sin mor fru Nordenström

2214. Nordfeldt, P. J., tillskärare, med familj

2248. Nyborg, Fredrik Nyborg (18520825-19171018), fabrikör (porträtt se K1:147, nr. 2248)
Sonson Bengt Nyborg (18880723), direktör för De Förenande Yllefabrikerna, gift med Astrid Carling (18960809)
Sonson Karl Fredrik Nyborg (18991222), disponent
Sonson Sigurd Nyborg (18931210), direktör, gift med Signe Elisabeth Nordell (18990110)
Sonson Sten Nyborg (19010406) ingenjör

2249. Nygren, handelsresande, med fru

2254. Nylin, Frithiof (18750513), disponent för Murstens tegelbruk

2266. Nyström, gårdsägare, med fru

2321. Olsen, Fredrik Christian Olsen (17960825-18930902), kamrer vid ullkontoret. (Daguerrotypi) OBS! UNIKT OBJEKT! IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!
Emelie Johanna Olsén, f. 1837 & Edward Wilhelm Olsén (?), f 1834. Glasnegativ med svart påmålad bakgrund (fernissa?), ambrotypi.


2322. Ordell, Einar (18840602-19511202), med.doktor

2332. Palmborg, M., banktjänsteman

2343. Palmgren, Carl (18741012-19261219), lektor
Gift med Gunhild Margareta Wahlström
Adoptivsonen Sidney Anton Mauritz

2351. Paulson, Gustaf (18620405), arkitekt
Gift med Ebba Theresia Thunholm (18680507-19230715)

2352. Pearson, A. W.

2353. Pereswetoff-Morath, Carl Gustaf (17551212-18120514), hovjägmästare, ägde Svensksund några år
Gift 17860803 med Johanna Jeanne Elisaberth Swartz (17661229-18080309), dotter till Petter Swartz och Brita Ryy

2358. Persson, John, grosshandlare, med familj

2365. Pettersson, källarmästare, föreståndare för Carl Fredriks Ölstuga, med familj

2369. Pettersson, fröken, på 50-årsdagen

2371. Peterson, Algot (18761003), klädesfabrikör, firma Hellman & C:o (porträtt se K1:154, nr. 2371)
Son Kurt Peterson
Dotter Thyra Peterson

2389. Pettersson, Carl Johan (18551010), verkmästare vid Otto Södergrens mekaniska verkstad

2404. Peterson, Carl Magnus(1848-1922), bryggare, donator, ogift

2420. Pettersson, Lisa

2423. Petterson, Martin (18670908-19340819), folkskolelärare
Gift 18980921 med Maria Louisa Pettersson (18670201), folkskolelärarinna, dotter till trädgårdsmästaren Anders Pettersson, Stenkullen

2424. Pettersson, Martin, handlande, med fru

2439. Pettersson, T. F. N., kontorist, med fru och dotter  
7
Nr. 2442 - 2707:

2442. Petersson-Börjesson, Gerda (18900410-1951), läkare

2446. Philip, Sven (18670810), läkare

2447. Philipson, Walter (18610524), häradshövding

2449. Pihl, P. J. (18191231-18870415), kronolänsman i Memmings härad (porträtt se K1:159, nr. 2449)
Gift med Aurora Maria Ulrika Andrée (18250905-18900304)
Dotter Aurore Pihl (18500924), skolföreståndarinna, grundade tillsammans med Gerda v. Friesen Norrköpings (nya) norra läroverk för flickor, ogift

2455. Piper, Charles Emil Adolf Gustaf (18180912-19030203), greve, ägare av Löfstad (porträtt se K1:159, nr. 2455)
Dotter Emelie Hedvig Sofia Ppiper (18570830-19261213), ogift
Löfstad slott, exteriör

2463. Post von, Rikard Alexander (18640925), stadsläkare i Gävle

2465. Printzsköld, Otto Hack Roland (18461018), excellens, riksmarskalk
Son Carl G. R. Printzsköld (18840916), kammarherre, ägare av Krusenhov, gift med Ingrid Melander (18840614-19600118)

2471. Qvarnström, John, , urmakare
Gift med Anna Eriksson (18561209-19251028)
Med familj på silverbröllopsdagen

2474. Raab, Gustaf Adolf (18440517-19140316), friherre, kapten

2479. Ramsten, A. H. (1862-19211013), fabrikör, firma A. H. Ramstens mekaniska verkstad

2480. Ramsten, Enoch (18940730), kyrkoadjunkt
Gift 19220909 med Ellen Thörnqvist
(Bröllopsfotografier med bröllopsgäster)

2501. Rehnström, Sigrid (1784-1851), född Ulrich

2509. Reventberg, C. J. (18810404-1957), borgmästare 1941-1947
Gruppfotografi med:
Einar och Maj Reventberg
Emma och C.J. Reventberg
Christian Reventberg med sonen Carl Johan
Emmy Reventberg
Birgit Reventberg

2517. Ringborg, Jöns (17680810-18420122), handlande, firma J. Ringborg (porträtt se K1:162)
Sonhustru Catharina Carin Elisabeth Ringborg, född Swartz (18201110-18920421)
Sonson Edvard Ringborg (18570816-1929), grosshandlare, firma J. Ringborg, gift 18830612 med Helen Nellie Nash Hooker (18601208)
Sonson Gustaf Ringborg (18450622-19190708), disponent, godsägare, Herstaberg, gift 18850721 med Maria Josefina Lundgren (18630717-19471015)
Sonsondotter Marie-Louise Ringborg (1886-1887)
Sonson Johannes John Ringborg (18410818-19160708), ingenjör, godsägare, Klinga, gift 1866 med Anna Wilhelmina Swartz (1842-1913)

2526. Risberg, Paul Fredrik (1831-19010310), justitie rådman

2530. Rodhe, Edvard Herman (18451026), biskop i Göteborgs stift, kyrkoherde i S:t Olai 1884-1888
Son Edvard Magnus Rodhe (18781217), biskop i Lund, gift 1906 med Ruth Billing (18761118)
Son Esaias O. S. Rodhe (18860323), kontorschef
Son Allan Rodhe
Son Ejnar Rodhe
Dotter Estrid Rodhe

2535. Romanus-Alfvén, Anna-Clara (18741124), läkare

2568. Rundgren, Claes Herman (18190812-19060619), biskop i Karlstad, kyrkoherde i S:t Olai 1853-1870

2582. Rydhammar, Jakob (18050608) (porträtt se K1:168, nr. 2582)
Son Axel Evald Rydhammar (18421227-19221221), läroverksadjunkt, med fru
Son Emil Rydhammar, bruksförvaltare

2604. Salomon, Otto (18491101-19071103), direktör vid Nääs' slöjdlärareseminarium

2605. Salomonson, E. (18731018), grosshandlare

2613. Samuelsson, Robert, bryggmästare (ej porträtt)
Fru Samuelsson (änka), med fosterson

2618. Sandberg, Anders Gustaf (18450524-19250614), grosshandlare, firma A. & G. Sandberg
Gruppfotografi med Anders Sandberg och Ivar Lundberg

2622. Sandberg, Göte Valfrid (18360915-19060505), kyrkoherde, kontraktsprost (porträtt se K1:170, nr. 2622)
Gift med Clara Charlotta Ekelund, född Erickson (18510418-19270120)
Dotter Lilly Sandberg
Styvdotter Elisabeth Ekelund

2626. Sandin, Axel Edvard, , gas- och vattenledningsentreprenör, gift med Hedvig Helena Holmström
(gruppfotografi med familj och släkt)

2627. Sandin, Bruno, ingenjör

2640. Schéele von, Henning Knut Gegelius (18380531-19200407), biskop i Visby

2647. Scherling, med fru

2651. Schlesinger, John (18530105-19171210), manufakturhandlare

2652. Schmalensée von, Abraham Cederholm (16800424-17560603), krigskommissarie

2653. Schmalensée von, Oskar Wilhelm (18140624-18800118), fabrikör, grundare till Norrköpings bomullsväveri AB
Son Oskar Wilhelm von Schmalensée (18711107), grosshandlare
Son Carl Gustaf von Schmalensée (1860-1886), ingenjör i USA

2654. Schnock, Christian, fabrikör, disponent för Nordiska Yllefabriken

2660. Schullström, Knut Rickard Schullström (18740203), elektriker i Amerika, med fru och sönerna Walter och Kennet

2676. Sebardt, Wilhelm (18130317-19050523), rådman, fabrikör
Gift 18360802 med Carolina Mathilda Nyberg (18160624-1901)
Dotter Anna Carolina Sebardt, gift med Axel af Sillén
Son Hjalmar Sebardt (18450216), fabrikör

2677. Sedin, fröken, dotter till sjökapten Sedin

2698. Sjöberg, Leopold (d.1919), fältskärare
Tre söner (Ivan i mitten)

2704. Sjögren, Ernst, direktör på Göta Hotell

2705. Sjögren, Ivan, komminister i Skönberga

2707. Sjögren, Mårten (18431118-19240411), sparbankskamrer  
8
Nr. 2715 - 2821:

2715. Sjöström, Nils (18631211), rådman, snickerimästare

2716. Skarin, F. O., sko och läderhandlare

2726. Smith, Ejnar Wilhelm (18780727), författare

2733. Sondén, Klas Sondén (18590805), civilingenjör, med.dr.

2747. Stael von Holstein, Otto Wilhelm (18341101-1902), president i kungl. Göta hovrätt, friherre

2754. Starbäck, Carl Georg), lektor, riksdagsman

2771. Stenman, Lars Johan (18050826-1851), fabrikör vid Drag (porträtt se K1:181, nr. 2771)
Dotter Clara Johanna Christina Stenman (18440806-19201203), guvernant hos familjen Flack, sedermera lärarinna, ogift
Dotter Hilda Maria Fredrika Stenman (1846-1887), ogift (Ambrotypi)


2772. Stenqvist, Lisa, född Malmqvist, mannen resande för Stråhattfabriken

2782. Stern
Gruppfotografi familjen Stern
"Sterns flicka"
Mauritz Stern

2792. Stolpe, Hjalmar (18410423-19050127), arkeolog, professor

2794. Streijfert, fru

2796. Streijffert, Astrid, innehavare av Maria Anderssons modeaffär

2808. Ståhlhös, Carl Gustaf (17960926-18490417), borgmästare

2815. Sundblad, Axel J:son, direktör för AB Rundströms maskinaffär
Gift med Ebba Norberg
Dotter Brita

2816. Sundelin, Signe, med barn, född Ringborg, dotter till godsägare Gustaf Ringborg, Herstaberg

2817. Sundell, Reinhold (18270109-19170227), tulluppsyningsman
Gift 18530508 med Inga Helena Malmström (18260405-19180205)

2821. Sundin, Erik R. (18670228-19460111), redaktör för Norrköpings tidningar
Gift med Asta Andrén (18750907)  
9
Nr. 2829 - 3330 (3148 saknas):

2829. Sundström, Johan, poliskonstapel (fotografi se K1:185, nr 2829)
Gift med Anna Lovisa Qvarnström (18510228), syster till urmakare Qvarnström

2842. Swartling, Nils Carlsson (1740-1789) (ej foto)
Sonsonson Axel Swartling (18400318-19180915), disponent, konsul, med bild från jordfästningen
Sonsonsonson Ivar Swartling (18680601-19260627), disponent, med bild från jordfästningen
Sonsonsonson Viktor Swartling, disponent för Drag


2844. Swartz, Petter (17260507-17890214), snusfabrikör (porträtt se K1:188, nr. 2844)
Sonson John Swartz (17900816-18530816), snusfabrikör, gift 18160824 med Carolina Gustafva Pereswetoff-Morath (17970508-18711225)
Sonsonsonson Per Swartz (18601021-19390605), direktör
Sonsonsonson Carl Swartz (18580605-19261106), universitetskansler
Sonsonson Johan Gustaf Swartz (18190107-18851201), grosshandlare, godsägare, Hofsgården, gift 18551205 med Sofia Carolina Lovisa Hülphers (18350517-19161231)
Brorsonsonson Edvard Mauritz Swartz (1826-1897), skådespelare
Eva Charlotta Jäderholm (18060606-18771002), gift 18280625 med Carl Jacob Swartz (1800-1874), ryttmästare
Betty Forsgren (18330524-1906), gift 18551008 med Erik Jacob Swartz (18170517-18810424), snusfabrikör

2846. Svedelius, Axel Gabriel Johan (18361014-19240314), major, landshövding

2849. Svensson, syskon, sex stycken

2850. Svensson, fru, gift med advokat Edvard Svensson

2852. Svensson, Amandus (18621023-19271223), kantor i Östra Eneby, med familj

2860. Svensson, Carl Oscar (18740511), medarbetare i Norrköpings tidningar (porträtt se K1:190, nr. 2860)
Fru och två döttrar

2883. Synnerdahl, C. Gustaf (18430415), skräddare

2885. Sääf, Jöran (1788-1844) (porträtt se K1:191, nr. 2885)
Sonson Algot Sääf (18591028-19100123), lagerchef på Drag
Sonson Hugo Max Sääf (18580212-19050126), ingenjör
Sonson Reinhold Sääf (18520716-19050920), ingenjör

2897. Söderbom

2920. Söderström, Ivar, kassör i Holmens Bolag, med familj

2928. Taube, Bert, kontorschef

2938. Tesch, Sten Edvard A:son (18750318), köpman (porträtt se K1:195, nr 2938)
Gift med Clary Gimberg, med fyra barn

2998. Törnell, Einar lagerchef hos Törnell & Ringström, med fru och tre barn

3000. Törnell, Ernst D. (18690517), disponent för Törnell & Ringström

3014. Törnqvist, Malcolm (1858-19250402), grosshandlare, firma Ståhlbom & C:o
Son Gustaf Törnqvist, kontorschef vid Ståhlbom & C:o, gift med Ingeborg Larsson
Sonson Sven Törnqvist
Sonson Gunnar Törnqvist
Dotter Aina Törnqvist

3030. Unge von, Hugo (18490405), lasarettsläkare i Norköping 1879-1919

3061. Wahren, Jacob (1784-1846), klädesfabrikör (ej porträtt)
Sonson Jacob Wahren (18640319), bruksägare, gift 1896 med Elisabeth Eberstein (18720224)
Sonsondotter Anna Wahren
Carl Wahren (18661130-1941), disponent för Holmens bruk

3083. Van der Warden, Inez, född Sundström

3094. Weisse, Carl Robert (18560918-19110305), stadsingenjör (porträtt se K1:205, nr. 3094)
Dotter Margit Weisse

3100. Wellenius, Erik (1732-1802), konstgjutare, urmakare
Son Fredrik Wellenius (1776-1859), stadsbokhållare, brukspatron
Sonson Johan Fredrik Wellenius (18180508-18920525), klädesfabrikör, rådman, gift 1849 med Clara Leontina Mathilda Pamp (1828-1914)

3107. Wennström, Gösta, stadsfullmäktiges orförande 1943-1949 (fotografi av målning)

3116. Wernstedt, Märta (18890302-1943), dotter till disponent Gustaf Ringborg (med syster Hildegard år 1890)
Son Christer Lage Gustaf Wernstedt (19121007)
Son Melchior Lage Guastaf Wernstedt (19170909)
Dotter Margaretha Anna Carin Wernstedt (19201027)

3148. Westlund, syskon, Tore, Stig, Ragna, Torsten, Gösta, Mårten (OBS! Saknas vid inventering 2009-02-19)

3186. Wigaardt, Eva, anställd vid Christmans

3202. Wikland, Sten, löjtnant

3205. Willman, Per Anders Johan (18340722-18980117), operasångare

3214. Wirström, fru, med dotter

3243. Yhlen von, Gerhard Olof Justin (18190913-19090707), fiskeriintendenten, ägare av Ållönö

3252. Zetterstrand, Gottfrid (1770-18430630), skräddarmästare
Sonson Theodor Zetterstrand (18521220-19220105), rådman

3262. Åberg, Tore Theodor Bernhard Wilhelm (1856-1926), anställd vid Gemla Leksaksfabrik i Diö, gift med Maria Emilia Hasselberg (18530823)

3264. Åberg, Margit

3288. Åström

3298. Öfverberg, Tage (18650119), major

3309. Öhrvall, Hjalmar August (18511215), professor i Uppsala

3313. Öqvist, Frans (18210720-18800130), v. häradshövding, anställd vid Drag

3324. Österberg, Karl, skräddare

3329. Östergren, Wilhelm (1817), lantbrukare i Amerika
Gift med Fredrika Adolphina Gröndahl (1819-1904)

3330. Österholm, Anders Gustaf (18171216-18990207), kamrer hos firma J. G. Swartz  
K 3
NEGATIV (GLASPLÅTAR)
 


Volym
Tid
Anmärkningar
1
Kartong
1. Ahlbom, J.L.
2. Andersson, Carl Anders, med hustrun Mathilda
3. Andersson, Carl Fredrik, med hustrun
4. Andersson, Edvin Alfred
5. Andersson, Emanuel, med hustrun
6. Andersson, G. Alfred, 1906 & Andersson, Johan Alfred
7. Andersson, Johan, med hustrun Johanna
8. Andersson, Johan Reijnhold, med hustrun Charlotta
9. Andersson, Nils Peter, med sin andra hustru Wilhelmina
10. Andersson, Sven, med hustrun
11. Anjou, Harald
12. Aulin, Alma, född Wiegandts (?)
13. Bergqvist, Carl Johan & Utterström, Philip Ulrich
14. Bergstrand, Gottfrid & Åkerblad, Charlotta Christina, född Erikson
15. Bergström, Olof Christian & Gustafsson, Gustaf
16. Bjurman, A. & Flodin, C.L.
17. Blom, Frans, med hustrun Mathilda
18. Bothvidson, Per Gustaf, med hustrun
19. Bremer, Edvard
20. de Bruijn, Jeanette
21. Brunius, J.G. Thor & Rosén, J.N.
22. Börjesson, C.V. & Schuknecht, G.A. & Anjou, C.L. Lärare vid Tekniska Elementarskolan och även vid Ebesteinska söndags- och aftonskolan
23. Carlsten, C.F, med hustrun
24. Cederberg, F.G.
25. Cederberg, J. & Westman, L.
26. Cederqvist, Emelia
27. Cederström, Nils Peter & Wibeck, W.
28. Chambert, A. Wilhelm & Bergquist, Anders Fredrik
29. Cimmerdahl, Carl Fredrik, (1786-1853), skeppsbyggmästare & hans hustru Fredrika (1788-1844) samt deras dotter Wilhelmina (Helma) (1821-1906)
30. Cronander, A.V. & Magnell, C.J.
31. Dahl, N.G., med hustrun Selma
32. Dahlström, Claes Gustaf (1816-1906), med hustrun
33. De Rogier, Gideon Herman (1738-1814). Läkare
34. Eberstein, Christian (1738-1816), handelsman, skeppsredare, brukspatron
35. Ekdal, K. & Smitt, G.J.J.
36. Elfving, A.V. & Hult, J. & Kjellström, L. E. Lärare vid Tekniska elementarskolan och även vid Ebersteinska söndags- och aftonskolan
37. Elmér, Frans
38. Eriksson, Carl Otto, med hustrun Sofia
39. Eriksson, Wilhelm
40. Fagerström, Hilda, född Ljungberg
41. Falk, K.T. & Kempff, Hjalmar & Gottman, A.O
42. Fogelgren, J.E., med hustrun Clara
43. Forsberg, Lorentz Gustaf & Carlsson, Joh. E. Den sistnämnde ångbåtsbefälhavare
44. Fredell, Carl, med hustrun Mina
45. Garström, Per Fredrik, bryggare (1814-1894) & Johnsson, C.M.
46. Gelander, Johan Peter, med hustru
47. Gelhaar, Edvin
48. Gode, A.H.
49. Gode, Charlotta
50. Grauers, B.H. & Wetterling, C.F.
51. Gröndahl, A. & Brandberg, G.L. & Jörgensen, G.W.
52. Haak, Emelie, (1839-1919), född Hammarsten
53. Hagelin, Axel Wilhelm & Rosenholm, Elis Fredrik
54. Hagelin, J. & Gustafsson, C.G.
55. Haij, Fr. & Gåse, J.J.
56. Hammarsten, Per Wilhelm (1811-1883), skeppsbyggare, ägare till Gamla Varvet
57. Hammarsten, Per Wilhelm, med familj
58. Hartzell, Anders Gustaf, med hustrun
59. Hartzell, Jenny Gustafva Abrahamina & Åkerman, Johan Gustaf
60. Hedenqvist, Albert
61. Heggblad, Carl Wilhelm & Lindström, A.W.H.
62. Hellström, August & Ekstedt, J.L.
63. Hessel, Anna, född Palmgren
64. Hjort, Per Johan & Bothvidson, Per Gustaf
65. Holm, C.O. & Åström, C.W.
66. Håkansson, Svante Oscar, med hustrun Sophie
67. Hökerstedt, Gustaf Henrik (1706-1766), borgmästare & Eneroth, C., präst
68. Johansson, A.L. (1854-?), borstbindare
69. Johansson, Per
70. Johnsson, C.S., född Eriksson & Hangelund, M.M., född Lundberg
71. Johnson, S.G, med hustrun Alfrida
72. Johnson, Sven Petter
73. Jonell, Carl Gustaf, med hustrun
74. Karlsson, Otto, med hustrun Karin
75. Kellner, G.W.
76. Keyser, C.J. & Henriques, P.H. & Klintberg, C.A.
77. Klint, Per Erik & Andersson, Emelie C.
78. Klintberg, G.A. & Ljungquist, A.T.
79. Krantz, Werner S.
80. Larsson, Carl Jacob, med hustrun
81. Leidenfrost, Gustaf (1797-1857), fabrikör, ägare till Loddby, donator.
82. Lidén, Johan Henrik (1741-1793), professor
83. Lilja, Gustaf & Michal, William
84. Liljeblad, P.G. & Melin, Adolf Viktor
85. Lilienberg, A. & Vanselin, J. & Ekbom, A.G.A.
86. Liljegren, Augusta Wilhelmina, född Carlsson
87. Lindahl, Anders Peter, smed & Ljungberg, Wilhelm, målare
88. Lindell, Alfred Johan Peter, med hustrun Hanna
89. Lindgren, Carl Edward, med hustrun Wilhelmina
90. Lindhé, Josef Napoleon & Hammarsten, Wilhelmina
91. Lindhé, R.L. & Lindhé, J.E. & Kernell, K.A.H.
92. Lindhé, Wilhelmina, född Hammarsten
93. Lundberg, O.A.
94. Lundmark, Eleonora
95. Magnusson, Seth B. & Wahlström, C.H.
96. Lennmalm, C.E. & Arhusiander, S. E.
97. Malcolm, Andrew (1803-1881), chef för Malcolms mekaniska verkstad & Grevillius, Johan August (181 6-1878), kyrkoherde i Hedvigs församling, senare prost.
98. Martelius, P. M. & Helander, A.E. & Allard, K. F.
99. Michaelson, C.J.
100. Moberg, Jeremias (1752-1808) handelsman och donator
101.Mohlin, K.L.H & Larsson, K.J.M. & Stenhagen, A.
102. Ljungberg, Gustaf Fredrik, med hustrun
103. Nilsson, A. & Hartzell, G.K.
104. Nyström, Ernst
105. Nyström, N.G. & Thorsson, Sven Petter, snickare (1802-1859)
106. Olsson, Axel Edvard, med hustrun Anna
107. Otterström, Jonas Oskar, med hustrun Anna
108. Palmgren, J.G. & Magnusson, Emil
109. Palmgren, K.E.A.H. & Larsson, C.A. & Andersson, A. Lärare i
Ebersteinska söndags- och aftonskolan
110. Persson, Olof, med hustrun Kerstin. 1906
111. Peterson, Carl Magnus (1848-1922), bryggarmästare i Stockholm
112. Peterson, C.O. & Andersson, G. Oskar
113. Philipson, Erik (1857-1942)
114. Reder, Didrik (1785-1847), brukspatron
115. Ringborg, Jöns (1768-1842), handelsman & Ekelund, Magnus Lorentz
(1777-1850), brukspatron
116. Ringström, J.W., med hustrun Hilda
117. Rosendahl, A.O. & Hellström, N.J.
118. Rydhammar, A. & Gyllenhaal, F.R. & Wigert, O.P.
119. Sandahl, J.F. & Andersson, O.F.
120. Schullström (?), J.M. & Dahlbom, F.
121. Sager, J.P. med hustrun Anna Elisabet
122. Sjögren, Konrad
123. Soldin, A.L. (1797-1867), fabrikör
124. Stackelberg, L.C.A.
125. Stolpe, C.J. (1800-1890), justitieborgmästare & Lagergren, P.J.
(1797-1856), justitieborgmästare
126. Swartling, Lars Magnus (1804-1869), grosshandlare & Wigert, J.F.
(1798-1859), handelsman
127. Svensson, C. G., skofabrikör, med hustrun Sofia
128. Svensson, J.O. & Eklund, J.A.
129. Söderberg, Amelie (1811-1872), född Schön
130. Söderberg, Lars Johan (1765-1841), fabrikör
131. Södergren, J., rådman & Neuman, A.V., bankdirektör
132. Söderlund, A. & Lindhé, N.E.T. & Kjellberg, G.M.
133. Söderlund, G.A. med hustrun Louise
134. Södervall, Lars & Klefveström, J.H.
135. Ternell, A.W. (1833-1913), garvare & Hangelund, J. (1816-1887), spegelmakare
136. Thorell, C.G., med hustrun Emma
137. Thulin, Amalia (1836-1867), född Cnattingius
138. Thulin, Amalia (1836-1867), född Cnattingius. Silhuett
139. Wallin, E. & Mannerskantz, A.
140. Werngren, C.G. Johansson, J.L.
141. Westerholm, C.G.
142. Westman, G.L. (1839-?), målare & Stenström, J.C. (1817-1898),snickare
143. Westman, Lovisa, född Peterson & Lindeberg, C.G., urmakare
144. Widman, P.
145. Wistrand, H.A.R. & Pettersson, J.E.
146. Wockatz, C.W.C. (1810-1889) & Haglund, E. (1850-1910)
147. Wästberg
148. Zackrisson
149. Zetterström, Oscar & Johansson, Josef
150. Åkerman, Nelly & Åkerman, Augusta
151. Ålén, A.W., med hustrun Carolina
152. Östergren, Carl Ludvig ”Fjalar” (1842-1881)
153. Österlind, P.W.
154. Österlind, Gustafva Wilhelmina (1827-1916), född Stafström
155. Östling, Alfrida Mathilda, född Wallerstedt & Östling, Hanna
156. Östling, Mattias (1842 - ?), plåtslagare  
K 4
STORA FOTOGRAFIER, SUPPLEMENTSERIE
 

Serien i kartong

Se bifogad förteckning

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Nr. 1 - 52:

1. Abrahamson, Gunnar

2. Abrahamson, Therese

3. Agrell (fröken)

4. Ahl (specerihandlare)

5. Alkman, O.E. (apotekare)

6. Almqvist, John (möbelhandlare)

7. Almgren (fröken)

8. Ander (fröken)

9. Andersson (folkskollärare)

10. Andersson, Gunbritt (rådhusets växel)

11. Andersson, Helge

12. Andersson, Sven Gustaf (direktör)

13. Andersson, Ville (direktör för Riksbyggen i Norrköping)

14. Antonette (fröken, musiker)

15. Appelblad, Otto (bokhållare)

16. Arnell

17. Arre, Edvin (disponent)

18. Aschjem, Gunhild

19. Augander, Sten

20. Axelsson, A. (tillsyningsman vid hälsovårdsnämnden)

21. Bartels, Knut (grosshandlare)

22. Bengtsson, Bengt (speceri- och tobakshandlare)

23. Bentzen, Erland (skådespelare)

24. Bergholm, Ingrid (telefonist)

25. Björk, Karl N.

26. Blomstedt, Herbert (kapellmästare vid Norrköpings Orkesterförening)

27. Brodin (tennisspelare)

28. Bäckman, E. F. (smidesmästare)

29. Cahp, Carl (direktör)

30. Callerholm

31. Cantzler, Oscar (konstnär)

32. Carlson, Oscar (disponent i Stockholm)

33. Cedergren, Arvid (fil. kand., läroverksadjunkt)

34. Dahlberg, Carl (grosshandlare)

35. Dahlberg, Eskil (kyrkoherde i Kvillinge)

36. Dahlberg, Helena

37. Danielsson, Hilda (folkskollärare)

38. Edmar, Anna (rektor vid Kommunala Flickskolan i Norrköping)

39. Ekman, Rut (lantbrukare)

40. Elgh, Lars B. (stadssekreterare)

41. Erikcsson, Rudolf

42. Essen von, Fredrik Ulric (friherre, överste)

43. Gejwall, Birgit (fil. dr.)

44. Gillberg, Anton

45. Ginér, Hans (student vid H.A.L. Norrköping 1960)

46. Granberg, Pau. (direktör vid Konsum i Norrköping)

47. Grünberg, Rosa

48. Göhle, Georg Efr.

49. Hallberg, Alfred

50. Hansson, Karl W.

51. Hermansson, K.A. (besiktningsveterinär vid Slakthuset)

52.Håkansson, Julia  
2
Nr. 53 - 100:

53. Hörberg, Per (målare)

54. Ingvaldsson, Ingvald (glasmästare)

55. Jacobsson, Bernhard (direktör)

56. Jakobsson, Josef (lantbrukare, Borr-Hageby Gård)

57. Jenrik, Oskar (advokat)

58. Johanson (fru)

59. Johansson, Gösta

60. Johansson, Ivar (förste polisassistent, brottare)

61. Johansson, Åke

62. Jonsson, Maria (småskollärarinna)

63. Jonsson, Matilda (småskollärarinna)

64. Kalén

65. Kalin, Carl Enoc (köpman, ombud för Städernas Allmänna Brandstodsbolag)

66. Kalmberg, Otto Reinhold (major)

67. Kindahl, Emil

68. Klingert (musiker)

69. Knape (fröken)

70. Kuhlman, Johan

71. Kylberg-Olsson, Helena (tandläkare)

72. Kyndel (syskon)

73. Käck, Clara

74. Landström, Johan G. (gästgivare, handlande)

75. Larsén, E. A. (disponent)

76. Larsson C. A.

77. Larsson, Hjalmar

78. Lindeberg, Erik (komminister i Maria församling i Stockholm)

79. Lindell, Sven (Östergötlands juridiska byrå)

80. Lindelöw, K. G.

81. Lindgren, Axel

82. Lindskog, A.

83. Lindström, Gustaf A. (med. dr.)

84. Lindvall, Curt (anställd vid Drag)

85. Lithzenius, Peter Wilhelm (bataljonspredikant, kyrkoherde)

86. Littorin, David V. (tillsyningsman)

87. Lovén, Axel

88. Lundgren

89. Lundström, Carl David (ingenjör)

90. Lundwall

91. Löfgren, Sven (folkskollärare)

92. Löfvander, Lars Johan (magistratssekreterare)

93. Magnér, H. (restaurangdirektör vid Göta Hotell)

94. Mallis "Syster" (sjuksyster)

95. Malmström (manufakturaffär)

96. Mandin, G. (ingenjör)

97. Marcus, Hanna

98. Melkersson, Helge (rektor vid Norrköpings stads omskolningskurser)

99. Meurling

100. Meurling, Hans (kyrkoadjunkt i S:t Olai kyrka)  
3
Nr. 101 - 149:

101. Moberg, Gunborg

102. Månsson (konsul)

103. Nilsson, Einar (chef för styrelsen Hyresbostäder 1946-1956)

104. Nilsson, Magnus (missionär)

105. Nobel, Robert

106. Norberg, C. A. (stins i Norrköping 1866-1872)

107. Nordenström

108. Nordström (advokat)

109. Nyström (fröken)

110. Olin, A. H. (telegrafkommissarie)

111. Otterhjelm, J. A.

112. Persson, Albin (textilfabrikör)

113. Pettersson, Ivar

114. Posse, Arvid Arvidsson (greve, landshövding)

115. Regnström, Christina (kand. student vid H.A.L. Norrköping)

116. Ringeson, Sven (rektor)

117. Rodén (missionär)

118. Rosander, Agda

119. Rosenlund, Ernst (stadsfullmäktigeordförande)

120. Rydström, Axel (rådhusvaktmästare)

121. Salomonsson, Gunnar (allmekan)

122. Saltza von, Jacob (friherre, Mem)

123. Sandelius-Berner, Elisabet

124. Sandström, Gustaf

125. Schiller, Gunnar (ögonläkare)

126. Schmalensee von, Kurt (stadsarkitekt)

127. Schröder (syskon)

128. Skoglund, Emil (smidesmästare)

129. Slättengren, Karl Gustaf (konsulent)

130. Stenberg

131. Stenqvist (fröken)

132. Strömberg, Eisa

133. Ställberg, Johan (rektor vid Norrköpings praktiska mellanskolor)

134. Suber-Pettersson (fru), med barn

135. Swartz, Adolf (matthandlare)

136. Svensson-Valkare, Gunnar (kand. student vid H.A.L. Norrköping)

137. Swärd, Per (brandsergeant)

138. Sydow von, Christian Fredrik (disponent)

139. Söderström (ingenjör vid Söderströms gjuteri och mekaniska verkstad)

140. Söderström, Inga-Lill (föreståndarinna)

141. Sörensen, S. H. (disponent)

142. Textorius, B. Oskar

143. Ulander, Manne (rådman)

144. Wahlin, Åke (kapten på båten Vimman)

145. Wedberg, Herman (brukspatron)

146. Westlund (syskon)

147. Wilcke, Daniel

148. Wisell, Svante

149. Öhman, Gösta  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04